Search for singers
Search for composers

Key to Abbreviations

Home page
Search song titles

This list is a key to the abbreviated references to videos, CDs, VCDs, and DVDs that occur in the other lists (e.g. Singers, Composers, Song Titles, etc.) All abbreviations preceded by an asterisk refer to CDs. Items preceded by two asterisks refer to VCDs. All other items refer to videos or DVDs. Notations consisting of a number and the letter “s” indicate the number of songs on a CD; “10s,” for example, means “10 songs”. I have made an effort to indicate the manufacturer and year of issue for each CD, but this information is often missing on CD covers. The notation “n.d.” means no date. A number of important videos are issued periodically as a series; so notation such as PBN 36, or example mean video no. 36 in the Paris By Night series. The data on this list is not entirely consistent with regard to format, since it was a recorded over a long period of time, during which my methods gradually evolved. I may get a chance later on to make the format more consistent.

—Eric Henry

*ANg Anh Ngọc: Một Thời Để Nhớ (12s; pre 1975; n.d.)

*ANg.LĐ Anh Ngọc (10s; Diem Xua, 2002)

*ANg.TH Anh Ngọc: Một Đời Tôi Hát (10s; Diễm Xưa; n.d.)

*AnTh An Thuyền: Neo Đậu Bến Quê (12s; tr. nước; Tr.T. Nhạc Trẻ, 2001)

*ARXH Ai Ra Xứ Huế (10 songs; Thu Hiền; TrT. Băng Nhạc Trẻ; n.d.)

AS ASEAN

ASIA Asia

*AT.CĐX Ánh Tuyết: Cung Đàn Xưa (10s; TT Băng Nhạc Trẻ. n.d)

*AT.LTh Thằng Cuội (9s; tác phẩm Lê Thương; Ánh Tuyết hát)

*ATT Anh Tiền Tuyền Em Hậu Phương (CD: 10 songs, Như Quỳnh, Trường Vũ)

**AT.TrS Trăng Sáng Vườn Che (VCD; 10 songs; Ánh Tuyết, Hàng Phim Trẻ, 1999)

*AT.VC Ca Khúc Văn Cao (10 songs, Văn Cao, Hàng Phim Trẻ, 2002)

*AT.YTh Ánh Tuyết: Hát Cho Yêu Thương (10 songs, TT Băng Nhạc Trẻ, n.d.)

*ÂmTh Âm Thanh Ngày Mới (16 songs; Lê Dung; Hồ Gướm Audio; 2001)

*BayĐ Bay Đi Cánh Chim Biển (10s, Ngọc Lan et al; Asia CD 11, 1990)

*BC Bến Cũ (CD; Ánh Tuyết 2)

BCBX Bầy Chim Bỏ Xứ (cassette)

BCTrS Bài Ca Trường Sơn (videos I and II; Hãng Phim Trẻ; 1999)

*BHCA Bông Hồng Cài Áo (CD; 10 songs; Calif. singers; top Laser Corp.)

*BiểnC Biển Cạn (10 songs; Bảo Yến; tr. n.; 1999)

*BTLS Biết Trả Lời Sao (CD: Kim Anh; 10 Songs; Trung Tâm TK Music)

*BTƠ Bạn Tình Ơi (11s; dân ca; Thúy Hương, Quang Vinh Hồ Gướm Audio, 1996)

*BướmTr BướmTrắng (10s; Kim Anh; Mai Ngọc Khánh, 1995)

CA DAO Ca Dao Video

*CB (CD: Cõi Buồn; 10 songs sung by Quỳnh Hương; K Entertainment)

*CBĐS Chiều Bên Đồi Sim (CD: 10 songs; Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, etc.)

CBN Cali By Night

*CCđ.b. Ca Dao Đặc Biệt (set of 4 CDs: Phi Nhung, Tuấn Vũ, Giao Linh, Thanh Tuyền)

*CDH Ca Dao Hồng (CD: 14 songs; Hồng Nhung)

*CĐVĐ Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao (12s; tr. nước; var. singers, composers, n.d.)

*CGBG Con Gái Bây Giờ (CD: 10 songs; Sơn Tuyền, assisted by Thái Châu)

*CGNL Con Gái Nhà Lành (CD; Diệp Thanh Thanh)

*CHDK Quang Tuấn: Cánh Hoa Duyên Kiếp (10s; Thăng Long Music, 2004)

CKhN Cuộc Khổ Nạn Của Người Việt Nam (2 DVDs; Dạ Lan \Mây] Prod., 2004)

CHPhĐ Cánh Hồng Phương Đông (video; 6 songs, 6 singers; 1992; trong nước)

*CLD Chuyện Làm Dâu; 10 songs; Phi Nhung, Như Quỳnh, Đặng Trường Phát (CD)

*CLHL.nv15 Chế Linh / Hương Lan (12s; nhạc vàng 15; tr. 75)

*CLTT The best of Chế Linh & Thanh Tuyền (two-disk CD set)

*CLTT.nv6 Chế Linh & Thanh Tuyền: Tình Bơ Vơ (10s; nhạc vàng 6)

*CMH Cơn Mùa Hạ (CD: 15 Songs; Trần Thu Hà)

*CNM Mong Em Còn Ngày Mai (CD: May Productions; 1989)

CNX Ca Nhạc Xuân (video; Mimosa; 1996)

*CT Cõi Tình (CD: 15 songs; Cẩm Vân & Khắc Triệu; Bướm Đêm Entertainment)

*CTBD Cuộc Tình Bể Dâu (CD: Hoài Nam; Mây Productions, 1996)

*CTNgN Cô Tấm Ngày Nay (CD: 10 songs, Ai Vân, Ái Xuân; Tình Đặc Biệt 24)

*CTCB Chuyện Tình Của Biển (CD; Thanh Lam, Hồng Nhung, Bảo Phúc)

*CTTĐ Chia Tay Tình Đầu (CD: 10 songs; 5 female Hà Nội singers; 1999)

*CV 2 Cẩm Vân 2 (CD)

*CV TCS Cẩm Vân: Huế Sàigòn Hànội (all Trịnh Công Sơn; Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ)

*CV.ThĐ Cẩm Vân: Thiên Đường Mong Manh (10 songs, n.d.)

CY Con Yêu ( 2-cassette video, 17 items; Ca Dao productions)

*ChBNg Chuyện Ba Người (CD; Thanh Tuyền; 10 songs; Làng Vân)

*ChD Chân Dung Kỷ Niệm (CD, Phi Nhung, Thái Châu; Biển Tinh Prodếns; 1998)

*ChHS Chuyện Hoa Sim (10s; Như Quỳnh and Mạnh Quỳnh; Asia, 1995)

*ChL.tr Chế Linh: Xin Đừng Yêu Tôi (10s; Nhạc Vàng 12, all perf. trước 75)

*ChoEm Cho Em Còn Yêu (10s; Thùy Dương, Tuấn Ngọc, Ng. Khang; 1997)

*ChSVD Chiến Sĩ Vô Danh (12s; anti-imperialist war songs; 2000)

*ChT Chân Tình (CD set; 22 songs; Thế Sơn & partners; Thúy Nga 2002)

*ChTM Chuyện Tình Mộng Thường (12s, songs of Trần Thiện Thanh, 1990)

*ChTr Chiều Trong Tù (CD: two sets of 12 songs each; from ASIA 36)

*ChX Chồng Xa (CD: Tâm Đoan; 10s; Vân Sơn)

*DÂ2Th Dấu Ân Hai Thế Kỷ (10s; in-country; var. singers, n.d.)

DC3M Dân Ca Ba Miền (single cassette; 10 songs, Apple Films, 1994)

*DCTY Du Ca Tình Yêu ( CD; 10 song by Trần Tiến; arrangements bad)

*DCVN2 Dân Ca Việt Nam 2: Đi Cày (10 songs, var. singers; Tình Nhớ 45; n.d.)

DD Duyên Dáng (Hồ Chí Minh City; no. 1 produced in 1991; no. 9 in 2000)

*DK Duy Khánh CD

*DKh.ĐT Duy Khánh: Đi Tìm Bóng Mát Quê Hương (10s; Phượng Nga, n.d.)

*DKhHL.nv Duy Khánh, Hương Lan: Tình Em... (11s; nhạc vàng 19; tr. 75)

*DKhHO Duy Khánh, Hoàng Oanh (11s; nhạc vàng thực hiện trước ê75)

DKhMem Duy Khánh: Một Cuộc Đời, Một Dòng Nhạc (Làng Văn, 2002)

*DKh.NhNg Duy Khanh: Những Ngày Xưa Thân Ái (10s; Làng Vân, 1988)

*DKh.TP Duy Khánh: Tác Phẩm và Tiếng Hát (14s; Làng Văn, 1988)

*DKhTTh Duy Khánh, Thanh Tuyền (11s; thực hiện trước 1975; Nhạc Vàng 14)

**DQH Duyên Quan Họ (VCD; 15s; 2003)

*DQ.NgL Duyên Quê (12s; ca khúc phổ thơ Nguyễn Linh; tr. nước, n.d.)

*DQ.ThT Duy Quang: Thương Tình (12s; Làng Văn, 1990)

DT Duyên Tình (2 cassette video; Apple Films, 1995)

*DT.ThH Tiếng Hát Thu Hiền: Duyên Tình (11s; TPHCM, n.d.)

*DTY Dù Tình Yêu Đã Mất (10 songs; various singers; Asia CD #21 1991)

*DTh Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ (10s; Duy Thương, etc.; Hồ Gươm Audio, 2003)

*DThT Tình Khúc Dương Thiệu Tước (CD: 10 songs sung by Mai Hương; Tú Quỳnh)

*DuyTr Còn Tiếng Hát Gửi Người (12 songs, Duy Trắc; Thúy Nga; 1993)

*DVVQ Dạ Vũ Vu Quy 3 (CD; Quang Bình Trang Thanh Lan; 1994; MNK prdtns)

*ĐBTh Đôi Bờ Thương Nhớ (10s; Kim Anh, Kim Tuyến et al; Song Nguyen 9. n.d.)

*ĐCCĐ Đời Còn Cô Đơn (10 songs; Biển Nhớ Entertainment, Westminster, n.d.)

*ĐCh Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Đoàn Chuẩn: 10 songs; Hàng Phim Trẻ, n.d.)

*ĐGSR Đếm Giọt Sầu Rơi (Phi Nhung CD; Ca Dao 109)

*ĐLB Điệu Lý Buồn (CD; 10 songs; Quang Linh Mực Tím 45; n.d.)

*ĐLQH Những Điệu Lý Quê Hương (CD: many singers; Nhạc Việt; Santa Ana; ê03)

*ĐNAH Bài Ca Đất Nước Anh Hùng (12s; nhạc Trường Sơn, 2001)

*ĐMST Đôi Mắt Sơn Tây (10s; Thái Hiền, Tuấn Ngọc; Ca Dao Prod., n.d.)

*ĐNg Chuyện Tính Núi Sông: Tác Phẩm Đặng Nguyễn (12s; VN Musicology Inst.)

ĐNhM Đếm Những Mảnh Tình (8 songs; Thanh Tuyền; Thúy Nga; 1990)

ĐS Đêm Sàigòn (ASIA; no. 4 made 1994 in Montreal)

ĐTNgY Đi Tìm Người Yêu (2 DVDs; Hoa Biển Entertainment, 2004)

*ĐTh3 Giọt Mưa Thu (10s; đàn bàu playing of Đức Thành, collection #3; Thúy Nga;

the 1st was Ngồi Tựa Mạn Thuyền and the 2nd Làng Tôi)

*ĐTrCN Đi Trên Cỏ Non (12 songs; Hoàng Oanh Music Center; n.d.)

*ECN Em Còn Nhớ mùa Xuân (CD: 10 songs, Thanh Tuyền; n.p., n.d.)

*EmVĐ Em Vẫn Đợi Anh Về (10s; Thanh Hoa, Trọng Tấn; Hồ Gươm Audio, 2002)

*ENĐA Em Nghĩ Đến Anh (CD: 12 songs; Thanh Trúc; Asia; 2002)

EPh 98 Elvis Phương 1998 (M.C. Music video)

*ESĐ Em Sẽ Đến (CD; Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Cẩm Vân)

*EVMT Em Về Miệt Thứ (CD; Phi Nhung, Thái Châu, Quỳnh Dung; Hải Đăng 2000)

*EVTK Em Về Tinh Khôi (CD: 10 songs perf. by Trần Thu Hà)

*GặpH Gặp Huế Đêm Trăng (11 songs; Thu Hiền; TT Băng Nhạc Trẻ; n.d.)

*GB Gió Bấc (CD: 10 songs; Hạ Vy; Tình Productions)

GL Giao Linh (video; many songs on Christmas and Christian themes)

*GL.tr Vùng Lá Me Bay (CD 10 songs; Giao Linh; Nhạc Vàng 11; perf. tr. 75)

*GL1 Chuyện Tình Quán Bến Hồ (CD 10 songs; Giao Linh; Ánh Sáng Productions)

*GMT Giọt Mùa Thu (11s; in-country; 1996; tiền chiến; many singers)

*GọiTình Gọi Tình Thiết Tha (10 songs; Diễm Xưa; n.d.)

GS Giọt Sương Trên Mí Mắt (Gia Đình Productions)

*GiMCC Giấc Mơ Cánh Cò (10s; various singers; Thúy Nga, 2003)

*GiMTh Thu Hiền: Giận Mà Thương (10s; Tr. T. Băng Nhạc Trẻ, 2002)

*GiMTK Giữa Mặc Tư Khoa ... (11s perf. by Hồng Năm; var. composers, 2002)

*GiNM Giòng Nước Mắt (10 songs; various singers incl. Ngọc Lan; Asia CD 10; 1989)

*HàTĩnh Mời Anh Về Hà Tĩnh (12s; Hồ Gươm Audio, 2005)

HCN Hương Cố Nhân (video; ca nhạc tiền chiến; 1998; Trung Tâm Làng Văn)

*HCVTr Hoa Cau Vườn Trầu (11s; Thu Hiền)

Hải Đăng (#3 entitled “Con Gái Chị Hăng”)

HĐ/MM Hoa Đăng (in-country; #6 produced in 1996 by Mimosa)

HL Hoài Linh (Thế Giới Nghệ Thuật)

*HL2 Hương Lan Nhạc Tuyển 2 (10 songs; Hương Lan; Thùy Anh; 1993)

*HL.AV Hương Lan - Ái Vân: Mưa Sàigòn Mưa Hà Nội (10s; Thúy Nga 1993)

*HL.ChT Hương Lan & Chí Tâm (CD: 7 songs; tân cổ giao duyên Làng Văn; n.d.)

*HL.Huế Hương Lan: Huế Và Em (10s; Thúy Nga; 1997)

*HL.NgL Thu Sầu (10s; Hương Lan & Ngọc Lan; 1996)

*HL.TCh Hương Lan: Tình Làng Ý Thiếp (CD; 10 songs; Thúy Nga; 1998)

*HL.TNC Tình Nồng Cháy (CD; Hương Lan; Làng Văn; 2000)

HM.DKh Họa Mi: Dạ Khúc Tình Nhân (single cass.; 5s; Làng Văn, 1992)

HN Hollywood Night (#7; 1993; MCs: Ký Duyên & Trần Quang)

*HN98 Hồng Nhung: Lời Thiên Thu Gọi (1998; CD)

*HngC 60 Năm Cuộc Đời: Tiếng Hát Hùng Cường (10 songs; Mai Ngọc Khánh; n.d.)

*HnHSg Hà Nội Huế Sài Gòn (10s; var. singers and composers; tr. nước; 2000)

*HNTC Hải Ngoại Thương Ca (CD: 10 songs; Hà Thanh; Giáng Ngọc Prod. 1996)

*HNh.tcs Hồng Nhung: Níu Tay Nghìn Trùng (10s; TCS; Mưa Hồng Prod., n.d.)

*HoàngH Hoàng Hiệp: Em Vẫn Đợi Anh Về (*12s with intro.; Saigon Audio, n.d.)

*HO.CLD Hoàng Oanh: Cô Lái Đò (13s; Trung Tam H.O., 1992)

*HO.ChS Hoàng Oanh: Thương Người Chiến Sĩ VNCH (12s; Trung Tâm H.O., 1994)

*HO.DC Hoàng Oanh: Dân Ca Nam Trung Bắc (18s; Hoàng Oanh Center, 1993)

*HO.Huế Hoàng Oanh: Xứ Huế (14s; tr. 75; Hoang Oanh Music Center, 2003)

*HO.Mẹ Hoàng Oanh: Những Bài Tình Ca Cho Mẹ (15s; tr. 75; perfs. dated)

*HO.MX Hoàng Oanh: Những Bài Tình Ca Mùa Xuân (14s; tr. 75)

*HO.nv3 Hoàng Oanh: Sao Chưa Thấy Hồi Âm (10s; nhạc vàng 3; tr. 75)

*HQ Hồn Quê (10 songs; Như Quỳnh, Thái Châu, Mỹ Huyền; Biển Tình Mus.; 2000)

*HO.TH Tiếng Hát Hoàng Oanh: Nhạc Vàng Tuyển Chọn (12s; H.O Music Center, n.d.)

*HQuê Hương Quê (12s; Hồng Liên; tr. n., 2003)

*HSV1 Hùng Sử Việt I ( 9s; Xuân Điềm, 2001)

*HT Hận Tình (CD: 10 songs, Thanh Tuyền Giao Linh, others; Song Trường; 1996)

HTh Huế Thương (in-country video; 2000; has TV stars from 1991 - 2000)

*HTr3 Hồng Trúc 3: 8 Nẻo Đường Thành (10 songs; Hông Trúc; Ca Dao; n.d.)

*HTr5 Hồng Trúc 5: Căn Nhà Ngoại Ô (10 songs; Hông Trúc; Ca Dao; n.d.)

*HTr6 Hồng Trúc 6: Xin Trả Tôi Về (10 songs; Hông Trúc; Ca Dao; n.d.)

HTT Hoàng Thi Thơ Memorial Video (Thế Giới Nghệ Thuật)

*HV3 Hạ Vi 3 (10s; Hải áu, n.d., lyrics included)

*HVPh Hòn Vọng Phu (CD: Hoang Oanh singing truyện ca cổ tích)

*JD.GM Johnny Dung: Giấc Mơ Tuyệt Vời (10s. JD Music. n.d.)

*KA.Me Kim Anh: Mẹ (10s; Kim Anh Prod., 1996)

*KCL Kiếp Con Lai (CD; 10 songs; Jenny Trang and others; Biển Productions)

*KiếpH Kiếp Hoa (CD; ten songs; trong nước;1997; arrangements by Bảo Phúc)

KL3 Kim Lợi Prd. Video 3: Tình Xuân (2 cass.; 14s; 1996)

*KLTCS Diễm Xưa (11s: pre-75 Khánh Ly performances of Trịnh Công Sơn)

KNXB Kỷ Niệm Xa Bay (single casette video; 10s; Làng Văn 9; n.d.)

*KT.GTh Kim Tước: Gió Thoảng Hương Duyên (12s; 2004)

*KT.NgN Kim Tước: Ngàn Năm Mây Bay (12s; 2003)

*KhBG Không Bao Giờ Quên Anh (10s, 5 singers; Tr. T. Thanh Lan, 1990)

*KhGR Không Giờ Rồi (Như Quỳnh CD)

KhH Khánh Hà Video

*KhL2 Khánh Ly 2: Diễm Xưa (10s; tr. 75; Nhạc Vàng 27)

*KhL.B The Best of Khánh Ly (10s; Trung Tâm Phượng Nga; n.d.)

*KhL.CaD Khánh Ly: Ca Dao Mẹ (12s; chủ đề mẹ; 1992-97; Trầm Tử Thiêng hoà âm)

*KhL.Đ Khánh Ly Đời Vẫn Hát (10s; each sung with composer after interview, 1998)

*KhL.MH Khánh Ly: Mưa Hồng (14s; Khánh Ly Prod., 1992)

*KhL.MTh Khánh Ly: Mùa Thu Xa Em (10s; Thúy Anh, 1997)

*KhL.nv8 Khánh Ly: Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (13s; nhạc vàng 8; 2003)

*KhL.SC Khánh Ly; Sơn Ca Số 7 (13s; all by Trịnh Công Sơn)

*KhL.TX Khánh Ly: Tình Xa (14s; Trịnh Công Sơn; 1992; copied fr. Tín)

*KhNg Khánh Ngọc: Đôi Mắt Sơn Tây (10s, nhạc đệm do Duy Cường soạn, 2003)

*KhT Hạ Vy & Mạnh Quỳnh: Khổ Tâm (CD)

*KhTđb2 Khả Tú Đặc Biệt 2 (10 songs; Khá Tu; Tình Nhớ 41 n.d.)

*KhT.hm Khả Tú: Hoa Mộng Ngày Xưa (10s; Biên Tinh 1998)

*KhTh Không Thể Và Có Thể (CD: 11 songs, Ngọc Hạ; Thúy Nga, 2003)

*KhVY Khổ Vì Yêu (CD: 10 songs; Mỹ Huyền; 1998)

*LanA.BC Bài Ca Hy Vọng (12s; singing of Lan Anh; 2004)

*LB Lửa Bolsa (CD 10 songs; various singers; Mây Productions; n.d.)

*LDB Chuyện Tình Lá Diêu Bông (10 songs; Thu Hiền; Sài Gòn; n.d.)

*LD.HO Tình Khúc Lê Dinh; Hoàng Oanh (12s, introduced; 2003)

*LD.LR Lời Ru Cho Anh (12 songs; Lê Dung; Hồ Gướm Audio, 2001)

*LD.TH Tiếng Hát Lê Dung (11 songs; Lê Dung; Saigon Audio; n.d.)

*LĐCT Lời Đắng Cho Cuộc Tình (CD: 10 songs; Mai Khanh; 1992)

*LNg.T Tiếng Hát Lan Ngọc (10s; tiền chiến; 1997)

*LNh Long Nhật: Ngựa Ô Lang Thang (*10s; Băng Phim Trẻ, 2003)

*LSS Chị Tôi (10s, mostly n.n.q.; La Sương Sương; Làng Vân; 1998)

LV Làng Vân Thế Giới Nghệ Thuật

*LTX Lối Thu Xưa (Tâm Đoan CD; Vân Sơn)

*LTh.HC Lệ Thu: Hoài Cảm (10s; Làng Vân 320, n.d.)

*LTh.Nh Lệ Thu: Như Một Tác Phẩm Để Đời (10s, Lê Thu Prod. vol 2, n.d.)

*M4 Mưa 4 (CD with in-country singers)

*MaiH Mai Hương: Lỡ Chuyến Đò (10s; nhạc tiền chiến, Calif., n.d.)

*MaiH.TCh2 Mai Hương: Nhạc Tiền Chiến 2 (10s; 1995)

*MaiH.TCh3 Mai Hương: Nhạc Tiền Chiến Chọn Lọc III (10s)

*MaiH.TQ12 Mai Hương: Giấc Mơ Hồi Hương (12s (6:6); Tú Quỳnh 12, 1991)

*MaiH.ThT Mai Hương: Thương Tình Ca (10s; Mai Hương, n.d.)

*MaiH.TrV Mai Hương: Trở Về Dĩ Vãng (10s; copyright Mai Hương, n.d.)

*MàuHĐ Màu Hoa Đỏ (12s; nhạc Trường Sơn, n.d.)

MâyƠi Mây Ơi Trôi Đến Phương Nào (5 songs, Hương Lan, Thái Châu; LàngV. 1992)

*MĐ3 Mạnh Đình 3: Dân Ca Ba Miền ( 10 songs; var. singers; Asia; n.d.)

MĐGL Một Đời Giữ Lại Cho Nhau (video; Hương Lan; Làng Văn; 1992; 5 songs)

*MH Mỹ Huyền: Tan Nửa Vầng Trăng CD

*MH2 Mỹ Huyền: Người Yêu (CD)

*MHđb Mỹ Huyền Đặc Biệt (10 songs; Hải áu, n.d.)

*MHđb2 Mỹ Huyền Dặc Biệt 2 (10 songs, Hải áu; n.d.)

*MHđb4 Mỹ Huyền Dặc Biệt 4 (10 songs, Tình Nhớ 31; n.d.)

*MHđb7 Mỹ Huyền Dặc Biệt 7 (10 songs, Hải áu; n.d.)

*MHty2 Mỹ Huyền Tình Yêu Cô Đơn 2 (10 songs; Hải áu)

*MH.R Mỹ Huyền & Randy (10 songs; solos & duets; Hải áu, 1993)

*MH.TH Mỹ Huyền: Bức Tranh Quê (Giòng Nhạc Thu Hồ)

*MH.TPh Mỹ Huyền: Tuyệt Phẩm (CD: 10 songs; Mỹ Huyền; Yêu Productions; 1999)

*MKh Mê Khúc (CD: 10 songs by Bảo Phúc, sung by Hồng Nhung; Mưa Hồng; 1996)

*MKhTA Mê Khúc (10 songs; Tuấn Anh; 1996)

*ML Mỹ Linh CD

*ML2 Mỹ Linh 2002 CD

*ML.CX Mỹ Linh: Chiều Xuân (CD)

*ML.Th Mùa Thu Không Trở Lại (10 songs; Mỹ Linh; Saigon Audio; n.d.)

*ML.TN Mỹ Linh: Tóc Ngắn (10 songs, Mỹ Linh; Mực Tím Productions, n.d.)

*ML.TN2 Mỹ Linh: Tóc Ngắn 2 (10 songs by Anh Quân, Huy Tuấn, n.d.)

*ML.TY Dường Như Là Tình Yêu (CD: 10 songs; Mỹ Linh; Làng Vân; 1998)

*ML.VN Mỹ Linh: Made In Vietnam (14 songs by Anh Quân, Huy Tuấn etc. 2003)

MM Mimosa Video (Nos. 1 and 3 made in 1990)

MP Mây Productions

*MTNA Mùa Thu Nhớ Ai (CD; 10 songs; Thúy Hằng; Mây Productions; 1997)

*MTPH Mưa Trên Phố Huế (CD: 10 songs, Hương Lan, Duy Khánh; Làng Vân; 1999)

*MThGi2 Màu Thời Gian 2 (10s; Saigon Audio, 1997)

*MThKh Mùa Thu Không Trở Lại (12s; tr. n.; various singers, 2003)

*MThLB Mùa Thu Lá Bay (11s; Kim Anh, San Diego, 1989)

*MXCM Mùa Xuân Của Mẹ (12s; various singers; Thanh Lan, 1991)

*MXHĐ Mùa Xuân Hoa Đào (14s; various ca sĩ; Làng Văn 188, n.d.)

*NamL Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt (12s; works of Nam Lộc; Thúy Nga, 2005)

NBHPh Nỗi Buồn Hoa Phượng (8 songs; 5 singers; Làng Văn; 1990)

*NEĐ Ngày Em Đềm (CD)

*NKhC Niệm Khúc Cuối (10s; Elvis Phương and Khánh Ly; Mai Khanh, 1991)

*NLTX Nối Lại Tình Xưa (CD; Hoài Nam; Biển Productions; 1996)

*NTK Trịnh Công Sơn: Những Tình Khúc (CD)

*NTKN Người Thương Kẻ Nhớ (60s, Quang Linh, Hà Phương, Ngọc Sơn, Hương Lan; no production data)

*NTM Ngô Thụy Miên (CD; ten songs performed by Thanh Hà and others)

*NVT Nó Và Tôi (CD; Giao Linh; Làng Vân; n.d.)

*NgB92 Tiếng Hát Ngọc Bích: Mưa Trên Biển Vắng (10s; Đông Tây 1992)

*Ng.Bảo Ngọc Bảo: Lời Du Tử (11s; Hồ Gươm Audio. 1998)

*NgĐB Người Đàn Bà Yếu Đuối (10 songs, Cẩm Vân, Khắc Triều, 2002)

*NgH.Em Ngọc Hạ: Em Vẫn Như Ngày Xưa (11s; Thúy Nga, 2005)

*NgHNg Nguyễn Hữu Nghĩa: Chiến Ca (14s; Làng Văn, n.d.)

NgHX Người Hàng Xóm (7s, tân cổ giao duyên; Pacific video, n.d.)

*NgM Người Mang Tâm Sự (CD; Tâm Đoan; 10 songs, Thúy Nga)

NgHTrT Ngẫu Hứng Trần Tiến (2 videos; trong nước; Phương Nam Phim)

*NgL46b Ngọc Lan 46 Bài Hát (4 CD set; 12s, 12s,11,s,11s; VV Music, n.d.)

*NgS Ngọc Sơn Collection Vol. 1 (4-CD set; 14 songs in each CD; Biển Chiều Pr.)

*NgTSĐ Ngồi Tựa Song Đào: Quan Hò Bắc Ninh (12s; Hồ Gướm Audio; 2002)

*NgTr Đêm Cô Đơn (10s; all wr. and sung by Ngọc Trọng; Thúy Nga; 1993)

*NgVT Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh (11s by Nguyễn Văn Tý; Nhạc Trẻ, 2004)

*Nhac.NgL Nhạc Nghi Lễ (7s; public ceremony music; alt. instr. versions of all 7; 1999)

*NhC Nhân Cưới (liên khúc) Chồng Xa (CD; 10 songs; Thúy Nga; 2002)

*NhCDQ Nhịp Cầu Duyên Quê (10 songs by Nguyễn Tiến; Thu Hồ)

*NhCH Nhớ Cố Hương (9s; Kim Tước. Anh Dũng, Quỳnh Giao, Mai Hương, n.d.)

*NhĐ Những Điệu Lý Quê Hương Bất Hủ (CD: 16 songs; various singers)

*NhH Nhớ Huế (Hương Lan CD; Hương Lan Productions)

*NhM Nhớ Mẹ (10 songs; Bảo Yến; Đông Hải, Sài Gòn; n.d.)

*NhNh Nhạt Nhòa (10s, Lệ Thủy, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Thái Hiền; n.d.)

*NhQ2 Như Quỳnh 2: Rừng Lá Thay Chưa (10s; Asia; 1995)

*NhQ3 Như Quỳnh 3 (10s; Asia; 1996)

*NhQĐTh Như Quỳnh: Khúc Ca Đồng Tháp (12s; Thúy Nga, 2004)

*NhQ.EmV Như Quỳnh: Em Vẫn Hoài Yêu Anh (11s; NQ Records, 1997)

*NhQMĐ Như Quỳnh: Một Đời Tìm Nhau (10s; NQ Recordings, 1996)

*NhQNĐ Như Quỳnh: Nếu Đời Không Có Anh (10s; Như Quỳnh Entert. 1998)

*NhQ.Ng Như Quỳnh: Người Thương Kẻ Nhớ (10s; Như Quỳnh Ent., n.d.)

*NhQYT Như Quỳnh: Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (10s; Thúy Nga, 2000)

*NhTKhCh1 Nhạc Tình Kháng Chiến Pháp 1: Lời Người Ra Đi (10s;)

*NhTh Nhật Thực (13s; Trần Thu Hà; no data; 2001)

NhtH Nhật Hạ

NhThTr Nhạc Thời Trang (video:; songs interspersed w. fashion shows; B.P.; 1998)

*NhTr4 Nhật Trường / Thanh Lan: Trả Lại Em Yêu (10s; Nhạc Vàng 4; tr. 75)

*NhTr7 Nhật Trường / Thanh Lan: Người Ở Lại Charlie (10s; Nhạc Vàng 7; tr. 75)

*NhV5 Nhạc Vàng 5: Những Giọng Hát Vượt Thời Gian (10 songs five singers; tr. 75)

OLĐ Ông Lái Đò (video; much material concerning Hùng Cường)

*OLĐ Ông Lái Đò (CD; 10 songs, Hùng Cương; Mai Ngọc Khanh Productions; 1997)

PA Pan Asia (Pan Asia 12: 1998)

PBN Paris By Night

*PhD4 Tình Khúc Phạm Duy (4 CDs, 10s each; Làng Văn 2001)

*PhD.MĐ4 Phạm Duy: Một Đời Nhìn Lại (4 CDs, 10s each; Biển Tình; 2002)

*PhDH Phương Diễm Hạnh CD: “Nếu Biết Tôi Lấy Chồng,” w. Đặng Trường Phát

*PhDH.HB (10s; Phuong Diễm Hạnh; Thúy Nga, 2003)

*PhD.KhH Tình Ca Phạm Duy (10s, Khánh Hà. Tuấn Ngọc; Khánh Hà Prods., 1994)

*PhD.CM Phương Dung: Còn Mãi Những Khúc Tình Ca (10s; Làng Văn, 1996)

*PhD.Đ Đố Ai (CD: 10 songs, Phương Dung; Làng Văn; 1992)

*PhD.K Kiếp Cầm Ca (CD: 10 songs, Phương Dung; Làng Văn 1995)

*PhD.nv17 Phương Dung 2: Hoa Nở Về Đêm (10s; Nhạc Vàng 17; tr. 75)

*PhD.tr Phương Dung: Khúc Hát Ân Tình (10s; Nhạc Vang 1; tr. 75)

*PhHĐ Phan Huỳnh Điểu: Thuyền Và Biển (10s, Saigon Audio, n.d.)

*PhL Tiếng Hát Phương Lan: Dạ Quỳnh Hương (12s; n.d.)

*PhMC Thu Ca: Tình Khúc Phạm Mạnh Cương (11 songs; Thúy Nga, 2003)

PhN Triệu Đoá Hồng Cho Người Phụ Nữ Việt Nam (Dạ Lan Productions, 2003)

*PhNg15 Phượng Nga 15: Quỳnh Hương (10 songs; 4 singers, n.d.; early)

*PhNh.CL Có Lẽ (10s; Phi Nhung; Diễm Xưa 104, 1996)

*PhNh.ĐNg Phi Nhung: Đôi Ngã Chia Ly (10s; Thúy Anh 1997)

*PhNh.V Phi Nhung: Vườn Táo Ngộ (10s; Thúy Anh, 1997)

*PhQu1 Phú Quang 1: Cho Một Người Tình Xa (10s; all perf. by Mỹ Linh 1996)

*PhQu2 Phú Quang 2: Một Dại Khờ, Một Tôi (10s; 1997; tr. n.)

*PhQu3 Phú Quang 3: Trong Ánh Chớp Số Phận (10s; 1997; tr. n.)

*PQ.ChT1 Chuyện Tình Không Đoạn Kết CD 1 (9s; pre-75; coll.by NgPhQ)

*PQ.ChT1 Chuyện Tình Không Đoạn Kết CD 2 (10s; pre-75; coll.by NgPhQ)

*PQ.DC2.1 Diễm Ca 2, CD 1 (9s; pre 75; coll. by NgPhQ)

*PQ.DC2.2 Diễm Ca 2, CD 2 (8s; pre 75; coll. by NgPhQ)

*PQ.DC5.1 Diễm Ca 5, CD 1 (9s; pre 75; coll. by NgPhQ)

*PQ.DC5.2 Diễm Ca 5, CD 2 (9s; pre 75; coll. by NgPhQ)

*PQ.DKh Dạ Khúc (12s; pre-75.coll. by NgPhQ)

*PQ.GiS70 Giáng Sinh 70 (9s; Christmas songs; pre-75)

*PQ.HCN1 Hương Cố Nhân CD 1 (10s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.HCN2 Hương Cố Nhân CD 2 (10s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.MGS1 Mừng Giáng Sinh CD 1 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.MGS2 Mừng Giáng Sinh CD 2 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.NhTCh Nhạc Tiền Chiến Chọn Lọc (12s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.RĐ1 Rạng Đông Trên Quê Hương VN; CD 1 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.RĐ2 Rạng Đông Trên Quê Hương VN; CD 2 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.ShN Shotguns Noel 1972 (9 Christmas songs; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TQ1 Tú Quỳnh CD 1 (10s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TQ2 Tú Quỳnh CD 2 (10s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TT Đ1 Tiếng Tơ Đồng 1 (8s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TT Đ2 Tiếng Tơ Đồng 2 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TT Đ3.1 Tiếng Tơ Đồng 3 CD 1 (10s; pre-75; all tangos; coll. by NgPhQ)

*PQ.TT Đ3.2 Tiếng Tơ Đồng 3 CD 2 (11s; pre-75; all tangos; coll. by NgPhQ)

*PQ.ThQ1 Thương Quá Việt Nam CD 1 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.ThQ2 Thương Quá Việt Nam CD 1 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.TrC Truyện Ca (7s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.UƯ1 Uyên Ương CD 1 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*PQ.UƯ2 Uyên Ương CD 2 (9s; pre-75; coll. by NgPhQ)

*QD.BNg Quang Dũng; Biển Nghìn Thu Ở Lại (12s; Diệu Hương Music, 2001)

*QD.HQ Hồn Quê (10 songs; Hồn Quê; Hải Đăng 38; n.d.)

*QD.TCS Ru Mãi Ngàn Năm: Tình Khúc Trịnh Công Sơn (9s; Quang Dũng; 2003)

*QG Quỳnh Giao: Ngàn Thu Áo Tím CD

*QG.HX Quỳnh Giao: Hoa Xuân (10s; arr. by Duy Cường; Q.G. Productions, 2003)

*QG.LVK Quỳnh Giao: Hình Ảnh Một Buổi Chiều (10 songs; arr. Lê Văn Khoa; 2000)

*QG.Ng Quỳnh Giao: Khúc Nguyệt Quỳnh (12 songs; arr. Duy Cường; 1992)

*QG.PhD Hành Trình Phạm Duy (13 songs by Phạm Duy; Quỳnh Giao; 1999)

*QG.TKhPD Quỳnh Giao: Tình Khúc PD (10s; arr. Duy Cường; QG Productions; 2006)

*QG.ThT Quỳnh Giao: Thơ Tình Phổ Nhạc ( 11s; Q.G. Productions, n.d.)

*QG.TrV Quỳnh Giao: Trở Về Thôn Cũ (10s; arr. Duy Cường; 2005)

*QL Quang Linh: Những Ca Khúc Đặc Sắc (CD)

*QLC1 Quang Linh Collection Vol 1 (4-CD set; 56 songs)

*QL.CS Chim Sáo Ngày Xưa (CD: 15 songs; Quang Linh; Bướm Đêm)

*QL.dân.c. Quang Linh: Tát Nước Đầu Đình (10s; Bến Thành Audio, 2000)

*QL.NNh Quang Linh và... Nỗi Nhớ (20s, USA By Night, n.d.)

*QL.XĐ Xuân Đẹp Làm Sao (CD: 16 songs; Quang Linh)

*QLê.ChS Quang Lê: Chim Sáo Ngày Xưa (10s; Ca Dao 135, n.d.)

*RChPh Rơ Cham Phiang: Cánh Chim Báp Tin Vui (12s; Hồ Gươm audio, 2005)

*RPhChL Rẽ Phượng Chia Loan (12s; quan họ Bắc Ninh, Hồ Gướm Audio, 2000)

RTNgNg Ru Ta Ngậm Ngùi (Trịnh Công Sơn live show, 2 cass. in-country)

SBH Saigon in Beverly Hills (Tuấn Anh; 1993)

*SC.CTh Sơn Ca: Cô Thắm Về Làng (12s; Hoàng Thi Thơ arrangements)

*SLCX Sợ Em Lấy Chồng Xa (CD Vân Sơn & Giáng Ngọc; Vân Sơn)

*SM Sắc Màu CD

*SMQĐ Sao Mà Quên Được (12s; Duy Quang; var. composers; no production data)

SN Saigon Night

*SNgh Số Nghèo (10s; Mạnh Quỳnh; Thúy Nga, 2001)

*SongNg Giờ Tý Canh Ba (10s; Song Ngọc Productions, n.d.; acq. 2005)

*SớmM Sớm Muộn Tôi Cũng Về (10 songs; Trường Sơn 5; 1991)

*SPh Sĩ Phu: Kỷ Vật Thiên Thu (4-CD set; 24 songs; remembrances; 2000)

*SPh.MTh Một Thời Vang Bóng (10 songs; Sĩ Phu, Làng Văn, 2001)

*SQ Sông Quê (CD: 10 songs; various singers; May Productions; 1997)

*ST.ChD Tiếng Hát Chim Đa Đa (10s; Sơn Tuyền; S. T. Enterprises, n.d.)

T&L T&L Productions (early series; prod. by Lương Văn Ty & Nguyên Sa)

*TA.20 Tuấn Anh: 20 Năm Miên Viễn Xót Xa (10s; Tuấn Anh Prod., 1995)

*TA.TCS Tuấn Anh: Vẫn Có Em Bên Đời (10s; Tuấn Anh Prod., 1993)

*TạTừ Tạ Từ (6s; #6 is Hòn Vọng Phu; Mưa Hồng; n.d.)

TCDM Tình Ca Dâng Mẹ (video; two cassettes; Rạng Đông)

TCS Trịnh Công Sơn (Hãng Phim Tre; one cassette)

*TCS.B Thuở Bống Là Người (11s; Hồng Nhung; Việt Tấn, n.d.)

*TCS CD Trịnh Công Sơn CD

TCS.DH Trịnh Công Sơn: Đoá Hoa Vô Thường (vid.; 1 cassette; Hãng Phim Trẻ)

TCS.L Trịnh Công Sơn (live show; two cassettes)

TCS.LV1 Tình Khúc Trịnh Công Sơn 1 (DVD; 20s; Làng Văn, 2000)

*TCS.QT Trịnh Công Sơn ( CD assembled by Quý Tiết for E.H. in Huế, summer 2003)

TCS.TVT Ru Tình (video; 1 cass.; 7 songs perf. by Trịnh Vĩnh Trinh; interv’s w. TCS)

*TCh Tình Cha (CD 10 songs, Phi Nhung, Quang Lê)

*TCh.Saig. Những Tình Khúc Tiền Chiến 3 (14s; Saigon Audio, Widomer CA, n.d.)

Tình Đời (2-cassette video; Star Entertainment, 1995)

*TĐMM Tuổi Đời Mênh Mông (20s; Trịnh Công Sơn, Phạm Mạnh Cương; 2002)

*TĐT Tiếng Đàn Tôi (CD 10 items by Phạm Duy; Phi Khanh et al; Thúy Nga)

*TĐTrĐ Tình Đầu Trôi Đi Không Trở Lại (CD: 10 songs w. lyrics by Ng. Tất Nhiên; Mây Productions; 1998)

TGC Thế Giới Cười

TGH Thế Giới Hài và Âm Nhạc

*TGTP Tác Gia Tác Phẩm (CD; 12 songs; various performers; Asia, 1995)

*TimV Tim Vỡ (10s; Như Quỳnh, Don Hồ; Thúy Nga, n.d.)

*TìnhĐ Tình Đầu (12s; Hoàng Oanh; trước 1975 copyr. 1999)

*TKhTCh3 Tình Khúc Tiền Chiến (14s; Saigon audio; n.d.)

*TKVTG4 Tình Khúc Vượt Thời Gian Vol 4 (10s; Bến Thành 2003)

*TM.48 Tình Music 48 (10s; n.d.; in oversize package)

*TMPS5 Tình Music Platinum Series 05: Năm 17 Tuổi (10s; 2000)

*TMPS11 Tình Music Platinum Series 11: Chị Tôi (10s; n.d.)

*TMPS17 Tình Music Platinum Series 17: Người Giàu Cũng Khó (12s; n.d.)

*TNBM Tìm Nhau Bốn Mùa (10s; Mai Hương, Quỳnh Giao. Kim Tước)

*TNV Từ Nửa Vòng Trái Đất (CD: 10 songs; Thanh Tuyền; Làng Vân 1995)

*TNgS Tình Ngệ Sĩ (10 songs; Lê Dung; Hồ Gướm Audio; n.d.)

*TócEm Tóc Em Đuôi Gà (10 songs; Ái Vân; Thúy Nga, 1999)

*TOCH Tình Ơi... Có Hay! (CD; 12 songs; Như Quỳnh; Thúy Nga 2002)

*TPhĐĐ3 Lệ Thu và Những Giòng Nhạc Tình; Tác Phẩm Để Đời 3 (10s; Ca Dao. n.d.)

*TPhĐĐ4 Lệ Thu và Những Giòng Nhạc Bất Tử; Tác Phẩm Để Đời 4 (10s; Ca Dao. n.d.)

*TPhĐĐ5 Lệ Thu: Vọng Ngày Xanh; Tác Phẩm Để Đời 5 (10s; Ca Dao. n.d.)

*TPhSC Tuyệt Phẩm Song Ca (10s; Tình Prod. 7, n.d.)

*TT Tơ Tằm (CD 10 songs, Như Quỳnh; Thúy Nga, 2003)

*TtTr Tuyết Trắng (10s; Tuấn Linh, Mỹ Huyền, Phi Nhung; Hải Đăng 49; n.d.)

*TTh Tình Thôi Xót Xa (CD: 9 songs; Hồng Nhung; Ngày Mới)

*TThDQ Tình Thắm Duyên Quê (11s; Thu Hiền; 1996)

*TTrM Tình Trong Mưa (CD; 10 songs; Tâm Đoan & Quốc Dũng; Vân Sơn)

TTD Hành Trình Tìm Tự Do

*TT.nv2 Thanh Thúy: Chiều Cuối Tuần (12s; nhạc Vàng 2; tr. 75)

*Tự Họa Tự Họa (CD; 10 songs by Trần Tiến, sung by Trần Thu Hà & composer)

*TVThTr Tuấn Vũ ẻ Thiên Trang (10 songs; Asia 13, 1990)

TY Tình Yêu (Tình Music Video)

*TYNh Tình Yêu Như Bài Ca (CD: 10 songs; Hương Lan; Làng Vân; 1996)

*TXX Tình Xót Xa (CD; 10 songs Thúy Hằng: Mây Prd.; much n.n.q.)

*Th3 Thu 3 (CD with in-country ca sĩ)

*Th7ChM Tháng 7 Chưa Mưa (10s; Tuấn Ngọc, Quỳnh Giao, Lệ Thu)

*ThD2 Thùy Dương 2: Mưa Tình Cuối Đông

*ThD3 Thùy Dương 3: Khúc Thùy Du

*ThD.Kh Tâm Khúc Riêng Cho Một Người (10s; Thùy Dương, cdMusic, n.d.)

*ThG Thà Giết Người Yêu (CD; 10 songs, Tâm Đoan, Trường Vũ Quốc Dũng)

*ThHChNg Thu Hát Cho Người (12s; Thái Hiền, Tuấn Ngọc; Bích Thu Vân, n.d.)

*ThH.MN 10 Năm Áo Tím (10 songs; Thúy Hằng; Mây, 1997)

ThH.TTh Tình Thăm Duyên Quê (video; 9 songs; Thu Hiền; 1996)

*ThK.TG Thiên Kim: Tóc Gió Thôi Bay (10s; Thúy Nga, 2002)

ThL Thanh Lan (video with Rick Murphy as MC)

*ThM Thuyền Mơ: Dương Thiệu Tước (10s; in-country; n.d.)

ThNg Thúy Nga (10: Giã Biệt Sài Gòn; 13: Giọt ước Mắt Cho Việt Nam; 1988)

*ThPh Thân Phận (CD; 10 Songs; 8 sung by Sơn Tuyền, 2 by Thanh Tuyền; Làng Vân)

ThT Thanh Tuyền: 36 Năm Ca Hát

*ThT.nv10 Thanh Tuyền: Dấu Chân Kỷ Niệm (10s; nhạc vàng 10; tr. 75)

*ThT.t.h. Tiếng Hát Thanh Tuyền (10s; Mai Khanh, 1992)

*ThTng2 Môt Mình: Liên Khúc Thanh Tùng 2 (10 songs; Cali Top Music, n.d.)

*ThTh1 Thái Thanh Hải Ngoại 1 (CD; 14 songs; n.d.)

*ThTh3 Thái Thanh Vượt Thời Gian 3 (CD)

*ThTh4 Thái Thanh Hải Ngoại 4 (10s; Diễm Xưa; 1994)

*ThTh08 Thái Thanh Tuyệt Phẩm 08: Buồn Tàn Thu (12s; Hương Xưa; n.d. tr. 75)

*ThTh09 Thái Thanh Tuyệt Phẩm 09 (12s; Hương Xưa; n.d. tr. 75)

*ThTh.22 Thái Thanh: Tình Ca (10s; Nhạc Vàng 22; perf. tr. 75)

*ThTh.nv5 Thái Thanh: Nửa Hồn Thương Đau (12s; nhạc vàng 5; tr. 75)

*ThTh.tr Thái Thanh: Nửa Hồn Thương Đau (10s; Nhạc Vàng 5; perf. tr.75)

*ThTrThĐ Thà Trắng Thà Đen (10s; Blue Ocean Music, n.d. “Blue Ocean Gold 03”)

*ThanhS Tình Khúc Thanh Sơn (10s; Phi Nhung, Mỹ Huyền, Khánh Hoàng, 1998)

*TrămM Trăm Mến Ngàn Thương (10s; Phượng Nga CD 8. n.d.)

*TrĐĐTh Trên Đỉnh Đau Thương (9s; Hương Lan, Elvis Ph.. Làng Văn, 1985)

*TrĐX Vườn Dâu Xanh: ca khúc Trần Đình Xuân (10s; Trường Sơn, 1991)

*TrNS Trịnh Nam Sơn: Tình Khúc Mới (10s; Trinhnamson Music prod., 2003)

*TrS Trường Sa CD

*TrS.XCG Xin Còn Gọi Tên Nhau; Tình Khúc Trường Sa (11 items; Thúy Nga, 2003)

*TrT Trái Tim (CD: 18 songs; Hồng Nhung; Pensée)

*TrThH.C Trần Thái Hòa: Cõi Vắng (10s; Thúy Nga, 2004)

*TrTTh Tình Khúc Trầm Tử Thiêng (CD: 12 songs; Hương Lan; Làng Văn; 1994)

*TrTTh.A Giòng Nhạc Trầm Tử Thiêng (2 CDs, 10 songs each; Asia, 2000)

TrTh Trường Thành Video

*TrVTr Ru Tình (9s; Trịnh Vĩnh Trinh singing Trịnh Công Sơn, 1997)

*TrVTr2 Cho Đời Chút Ơn (10s; Trịnh Vĩnh Trinh singing Trịnh Công Sơn, 1997)

*ƯHĐQ Ước Hẹn Đồng Quê (10s; Thanh Hoa; tr. n.; 2003)

*ƯHNM Ước Hẹn Ngày Mưa (ổi Vân CD; Thúy Nga)

VB Vichiban: Sáng Tác Cho Thế Kỷ Mới

*VC.TKh Tình Khúc Văn Cao (9s, various singers; Mimosa, 1995)

VCThTh Văn Cao: Thiên Thai (video); produced 1999

*VDNhS Vinh Danh Nhạc Sĩ Tình Ca (10s, Maxims Entertainments, 1996)

Về Quê Về Quê Em (DVD, 2 disks, 13s; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh; Thúy Nga, 2004)

*VKh2 Vân Khánh Album 2: Đêm Phương Nam Nghe Câu Hò Huế (10s; 2005)

*VN.MY Việt Nam Mến Yếu (12s; Bến Thanh Audio, 1999)

VNVN Văn Nghệ Việt Nam

*VNgTr Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non (10s; var. perf.; Mai Khanh CD 27; n.d.; early)

VS Vân Sơn (Âm Nhạc và Nụ Cười)

VS/AC Vân Sơn in Atlantic City (1999)

VS/VN Vân Sơn in Việt Nam

VTG Những Tình Khúc Vượt Thời Gian (series: #5: 1997; #10: 2000; Kim Lợi)

*VTh7 Tình Khúc Vượt Thời Gian 7 (11s; Kim Lợi, n.d.)

*VTh8 Tình Khúc Vượt Thời Gian 8 (12s; Kim Lợi, n.d.)

*VThA Những Bài Không Tên Tiếp Nối (10s; var. singers; Asia CD 36, 1991)

*VVT Vang Vang Tình Việt Nam (12s; Xuân Điềm Prods.; n.d.)

WN Washington Night

*XLNg Xin Làm Người Xa Lạ (CD; Tình Productions; 2002)

*XTrNNg Xin Trả Nợ Người (11s; NXB Âm Nhạc Hà Nội; 2001)

*Xuan Xuân (10s; Phi Nhung, Yên, Hiếu Trung, Cao Thanh; K Entert., 1996)

*YK3 Đôi Mắt Quê Hương (CD: Yên Khoa Bất Hủ 3)

*YL.LR Lời Rêu (13s; Ý Lan; Thúy Nga, 2004)

*15MN Thập Ngũ Mỹ Nhân (CD: 15 songs; 15 female singers; Bướm Đêm)

*46C.Kh. 46 Ca Khúc; 4 CDs: Thái Thanh, Thanh Thúy, Hà Thanh, Hoàng Oanh, Duy Khánh