Search for composers
Search song titles

Ca Sĩ, A

Tân Nhạc Singers, A

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Adam Hồ (kid on PBN)

“Tát Nước Đầu Đình,” Đào Duy Anh; PBN 81 #A6; v. Vân Quỳnh

Ái Liên d. 1991; a northern cải lương performer who became a pioneer of tân nhạc; sang many French songs with Vietnamese lyrics (“Un Bateau,” “Santa Lucia,” “Guitare d’Amour,” “Une Chanson Pour Nina”) written by Huỳnh Thủ Trung (Tư Chơi) and Nguyễn Thành Châu (Năm Châu). She had an elder sister, Lan Phương, who was also a singer; she and L. Ph. were trained to sing tân nhạc by their maternal uncle Canh Tân (the composer of “Cô Hàng Cà-phê,” 1948). She married a man from a wealthy family named Hà Quang Định. The wedding ceremony was much discussed in the press due to its lavishness. She was the mother of Ái Vân and Ái Xuân.

Ái Thanh sister of Ái Vân

“Chuyện Bốn Người,” ???; folk mode; PBN 26 #11; với Ái Vân, Chí Tài, Trần Phương (tenor); nhạc cảnh w. spoken dialogue

“Hát Hội Trăng Rằm,” dân ca; PBN 25 #16; với Elvis Phương, Chí Tài, Ái Vân; good! tune is elegant, strong, vital.

“Một Ông Hai Bà,” Y Vân, PBN 31 #18; với Ái Vân, Chí Tài; nhạc cảnh

“Trẩy Hội Ngày Xuân,” dân ca; PBN 20 #15; với Ái Vân, Elvis Phương; pentatonic; charming

Ái Vân Characterizes herself as “một người Hà Nội gốc”; Grew up in Hà Nội as did several generations of her forebears. Was the 12th of 14 children, five of whom died early. Has three sisters, Ái Loan, Ái Xuân, Ái Thanh, and a brother, Hà Sơn, who are also singers Her father (b. 1913; still alive in 2002) was the manager of a cải lương troupe named after his wife Ái Liên. Ái Vân sang in this troupe with an elder brother from the age of seven, and studied tân nhạc and ballet as well. In 1990 she was sent to East Germany to study stage direction, and fled from there to West Germany. Her first PBN appearance was in early 1991 in video #13 (called “Paris By Night Đặc Biệt”). In April 1994, she moved from West Germany to San José, where she has been since. She has a son Vũ and a daughter Anh Vân who were 15 and 7 respectively in 2002. Collaborated with NNN in some audio books of his stories.

“Áo Tứ Thân,” Nhật Trung; HL 3 #12; sings w. ornamentation here; song is slow, meditativc, lovely; “sound of Hà Nội.”

“Áo Tứ Thân,” Hữu Xuân và Thái Thăng Long; *CTNgN #4

“Bài Ca Sao,” Phạm Duy; PBN 30 #17; với Elvis Phương

“Bài Tango Cho Em,” Lam Phương; PBN 13 #10; với Elvis Phương

“Bờm Có Quạt Mo,” Nguyễn Nghị; *ƯHNM #4; light; humorous

“Buốn Ơi, Xin Hãy Quên,” Hoàng Trọng Thụy; PBN 29 #9; với Nguyễn Hưng

“Bức Họa Đồng Quê,” Văn Phụng; *CTNgN #3

“Con Đường Tình Ta Đi,” Phạm Duy; PBN 19 #10; với Duy Quang

“Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh,” nh. ng. qu.; PBN 25 #9; trite but catchy

“Cô Hàng Cà-phê,” Canh Tân; PBN 42 #10; với Thái Châu; written 1948

“Cô Tấm Ngày Nay,” Ngọc Châu; *CTNgN #1

“Chàng Chẳng Cho Về,” dân ca; #2 of two; PBN 53 #17; với Anh Dũng

“Chị Tôi,” Trần Tiến; *CTNgN #2

“Chiếc Quạt Xuân Hương,” Hoàng Thi Thơ; HTT #5

“Chiều Phủ Tây Hồ,” Phú Quang; PBN 45 #10 và *TócEm #6

“Chú Cuội,” Phạm Duy; PBN 30 #7 và *TĐT #4

“Chúm Vàng,” Phạm Duy; HL 4 #16; với Anh Dũng; nhạc cảnh; humorous folk mode; based on traditional story; introduced by Phạm Duy himself

“Chuyện Bốn Người,” ???; folk mode; PBN 26 #11; với, Ái Thanh, Chí Tài, Trần Phương (tenor); nhạc cảnh w. spoken dialogue

“Chuyện Tình Lá Diêu Bông,” Nguyễn Tiến; thơ Hoàng Cầm; PBN 39 #7

“Chuyện Tình Nàng Tô Thị,” Lam Phương; PBN 43 #18

“Chuyện Tình Sơn Nữ,” Phạm Duy; HL 4 #1; nhạc cảnh

“Du Xuân,” An Thuyên; DD 11 #B2

“Đàn Chim Tha Phương,” Đức Huy; PBN 32 #18; với Elvis Phương, Thanh Hà, Thế Sơn, Nguyễn Hưng, Mỹ Huyền

“Đèn Cù,” dân ca; PBN 29 #17

“Đêm Buồn,” Văn Phụng; thơ: Vì Nhớ Mà Buồn in Quốc Văn Giáo Khoa Thi; PBN 27 #5

“Đêm Đô Thị,” Y Vân; *HL.AV #3; với Hương Lan

“Đêm Vinh Qui,” Nhật Ngân; PBN 32 #13; với Chí Tài

“Đi Thăm Chùa Hương,” ???; PBN 15 #13; upbeat rural

“Đôi Mắt Mùa Thu,” Song Ngọc; *TócEm #3

“Đưa Em Xuống Thuyền,” Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #12

“Đừng Trách Lá Diêu Bông,” ???; *ƯHNM #5

“Em Đi Chùa Hương,” Trung Đức và Nguyễn Nhược Pháp; *CTNgN #5

“Em Về,” dân ca; #1 of two; PBN 53 #17; với Anh Dũng

“Em Về Mùa Thu,” Ngô Thụy Miên; PBN 21 #8

“Gánh Lúa,” Phạm Duy; PD.archive; Ái Vân; lush arr.

“Gửi Người Em Gái,” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *TócEm #7

“Giờ Tí Canh Ba,” Song Ngọc; *SongNg #1; với Chí Tài

“Hái Hoa,” Phạm Duy; PBN 38 #20.1; treatment of a dân ca, with added lyrics

“Hoa Cỏ Mùa Xuân,” Bảo Chấn; *CTNgN #8

“Hoa Thơm Bướm Lượn,” bài quan hò Bắc Ninh; PBN 38 #20.2

“Hương Đồng Gió Nội,” Song Ngọc; thơ: Nguyễn Bính; TY 8 #22, *CTNgN #7, *TMPS17 #6

“Kiếp Sau,” Nhật Ngân; thơ: Trần Mộng Tú; PBN 35 #9

“Khúc Ca Dâng Mẹ,” Ái Vân; PBN 40 #12

“Làm Sao Mà Quên Được,” Phạm Duy; *HL.AV #9

“Lộng Ngọc,” Hoàng Thi Thơ; HTT #12; với Anh Dũng

“Luôn Luôn Mãi Mãi,” Đức Huy; PBN 33 #8

“Lý Cây Đa,” dân ca; words to verses 4, 5, and 6 by Phạm Duy; ASIA 33 #6

“Mài Dao Dạy Vợ,” Song Ngọc; HL 5 #6; với Anh Dũng

“Mấy Nhịp Cầu Tre,” Hoàng Thi Thơ; PBN 26 #18

“Mấy Nhịp Cầu Tre,” Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #4; với Elvis Phương

“Mộng Ban Đầu,” Hoàng Trọng; lời: Hồ Đình Phương; *ƯHNM #9; tango; later 1950s

“Mộng Dưới Hoa,” Phạm Đình Chương; lời: Đinh Hùng và Phạm Đình Chương; PBN 38 #3; với Thái Châu

“Một Ông Hai Bà,” Y Vân, PBN 31 #18; với Ái Thanh, Chí Tài; nhạc cảnh

“Mời Anh Về Thăm Quê Em,” Thùy Linh; *ƯHNM #10; với Thế Sơn

“Mời Lên Hái Đoá Hoa Rừng,” Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #22

“Mùa Thu Xa Em,” Ngô Thụy Miên; PBN 46 #6; với Elvis Phương

“Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em,” Đức Huy; *HL.AV #4

“Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội,” Phạm Đình Chương; thơ: Hoàng Anh Tuấn; PBN 17 #1 và *HL.AV #6; với Hương Lan; wr. 1956; captivatingly original

“Mưa Xuân,” Song Ngọc; thơ: Nguyễn Bính; *SongNg #5

“Nàng Tấm Ngày Nay,” Ngọc Châu; TY 9 #8 và *XLNg #7; charming

“Niềm Vui Đơn Côi,” Lam Phương; PBN 28 #18; với Elvis Phương

“Nuối Tiếc,” Trịnh Nam Sơn; PBN 15; #9; với Trịnh Nam Sơn; charming performance

“Nù Tầm Xuân,” Phạm Duy; PD.archive

“Ngày Về,” Hoàng Giác; ThNg 32 #1; với Họa Mi, Cát Phương;1940s Polyphone recording by Minh Diệu

“Người Đẹp Trong Tranh,” Phạm Duy; PBN 36 #20; với Thế Sơn

“Nhìn Nhau Lần Cuối,” Anh Thái; PBN 14 #9; với Elvis Phương; sounds a bit like Đức Huy

“Nhớ Mùa Thu Hà Nội,” Minh Đoàn; thơ: Hồ Ngọc Chương; TGC 4 #19

“Nhớ Mùa Thu Hà Nội,” Trịnh Công Sơn; TGC5 #B3

“Nhớ Quê Hương,” Phạm Ngữ; ThNg 32 #2

“Nhớ Về Hội Lim,” Trung Đức; PBN 49 #4 và *TócEm #2

“Ở Trọ,” Trịnh Công Sơn; *TócEm #1

“Paris Có Gì Lạ Không Em?” Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyên Sa; PBN 21 #16

“Phải Chi…,” Song Ngọc; *ƯHNM #3; với Thế Sơn

“Qua Cầu Gió Bay,” dân ca; PBN 14 #1; với Elvis Phương

“Ru Con Mùa Đông,” Đặng Hữu Phước; PBN 31 #8; minor mode 3/4 andante lullaby

“Rước Tình Về Với Quê Hương,” Hoàng Thi Thơ; #1 in 3-part liên khúc; PBN 41 #22; với Thái Châu

“Tát Nước Đầu Đình,” dân ca; PBN 17 #14; với Elvis Phương; arr. Bích Ngọc 1988 (Úc)

“Tấm Cám,” Nhật Ngân; nhạc cảnh; PBN 34 #10; với Nguyễn Hưng, and others

“Tiếng Hát Với Cung Đàn,” Văn Phụng; PBN 27 #19; với Elvis Phương, Duy Quang, Phi Khanh

“Tiếng Sáo Thiên Thai,” Phạm Duy; thơ: Thế Lữ; *HL.AV #10; với Hương Lan

“Tim Buồn,” Song Ngọc; *TócEm #9

“Tình Hồng Paris,” Lam Phương; PBN 22 #15; với Elvis Phương

“Tình Khúc Tháng Sáu,” Ngô Thụy Miên; PBN 17 #9

“Tình Lẽ Trăm Năm,” ???; PBN 36 #12; với Nguyễn Hưng; high tragic mode

“Tình Nàng Trúc Xinh,” Hoàng Thông; *CTNgN #10

“Tình Nồng Cháy,” nh. ng. qu.; PBN 20 #3; very familiar minor mode waltz tune

“Tóc Em Đuôi Gà,” Thể Hiền; *TócEm #5

“Tóc Gió Thổi Bay,” Trần Tiến; *ƯHNM #2

“Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài,” Phạm Duy; PBN 18 #6; với Duy Quang; wr. 1969; finely original harmonic world; magical song

“Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Giây Oan,” Lam Phương; PBN 39 #19; với Thái Châu, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Hoàng Bích

“Thằng Bờm,” Phạm Duy; PBN 44 #18 và *TócEm #10; với Kiều Hưng; wr. for PBN 44; charming; upbeat rural style; first app. of Kiều Hưng on PBN. Mới di cư đến Úc.

“Thằng Cuội,” Lê Thương; ASIA 34 #7; với Mạnh Đình; pentatonic

“Thị Mầu Lên Chùa,” Phạm Duy; PBN 46 #15; nhạc cảnh; với Thái Hiền

“Thơ Ngây,” Anh Việt; PBN 13 #3; performances in early 1950s by Khánh Ngọc (“…Rồi một hôm, Có chàng trai trẻ đến nơi này, Đời em có một lần, Là lần tim em thấy yêu chàng.”)

“Thuyền Hoa,” Phạm Thế Mỹ và Nhất Sinh; PBN 35 #17; với Nguyễn Hưng

“Trả Lại Em Yêu,” Phạm Duy; PBN 19 #10; với Duy Quang

“Trái Tim Không Ngủ Yên,” Thanh Tùng; *TócEm #4

“Trăng Sáng Vườn Chè,” Văn Phụng; thơ: Nguyễn Bính; PBN 24 #6

“Trầu Ơi,” Thế Hiền; *TM.48 #7; Ái Vân; fine

“Trên Đồi Xuân,” Phạm Duy; PBN #24

“Triệu Đóa Hoa Hồng,” nhạc ng. q.; lời Nhật Ngân; PBN 37 #14

“Ước Hẹn Ngày Mùa,” Ái Vân; PBN 42 #20 & *ƯHNM #6; w. dancing of Dương Hùng Cường

“Và Con Tim Đã Vui Trở Lại,” Đức Huy; PBN 18 #15 và *HL.AV #7; fade-out

“Vỗ Cái Trống Cơm,” Nguyễn Nghi; PBN 52 #15

“Vợ Chồng Quê,” Phạm Duy; PBN 19 #15; với Elvis Phương

“Xe Đạp Ơi,” Ngọc Lễ; *TócEm #8

“Xóm Đêm,” Phạm Đình Chương; *HL.AV #1; với Hương Lan

“Yêu,” Văn Phụng; PBN 23 #2; spacious melody, long phrases

Ái Xuân trong nước; elder sister of Ái Vân

“Bà Rằng Bà Rí,” ???; HĐ/MM 6 #B1

“Ca Dao Em Và Tôi, An Thuyên; *CTNgN #6

“Hội Trăng Rằm,” dân ca; HĐ/MM 5 #A6; lyrics full of “ôi a,” “tình tang,” etc.

“Ngợi Ca Dũng Sĩ Miền Nam,” Nguyễn Liệu; *ChSVD #9

“Lý Cây Đa,” dân ca miền Bắc; DC3M #2

“Tiếng Hát Chím Đa Đa, Võ Đông Điền; *CTNgN #9

“Trầu Cau,” Phan Huỳnh Điểu; *VTh8 #8; listed as #8 & attr. to Phạm Trọng Cầu on skin

“Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây,” Hoàng Hiệp; thơ: Phạm Tiến Duật; *CĐVĐ #3; với Quang Lý

American Quartet

“Ngày Đó Chúng Mình,” Phạm Duy; PD.archive

Anh Chương male singer; slight build

“Tình Đầu Tình Cuối,” Trần Thiện Thanh; MM3 #4; soldier’s uniform

Anh Dũng tenor; finely sensitive and gentle approach to most pieces; at times appears as MC on Asia, Nghệ Thuật Thế Giới, and other video shows

“Bài Thơ Má Núng Đồng Tiền,” Hoàng Thi Thơ; HTT #17

“Bến Xuân,” Văn Cao; PBN 59 #5

“Bình Định Quê Tôi,” Xuân Điềm; *VVT #8

“Bông Hồng Cài Áo,” Phạm Thế Mỹ; lời: Thích Nhất Hành; *BHCA #1

“Chàng Chẳng Cho Về,” dân ca; #2 of two; PBN 53 #17; với Ái Vân

“Chúm Vàng,” Phạm Duy; HL 4 #16; với Ái Vân; nhạc cảnh; humorous folk mode; based on traditional story; introduced by Phạm Duy himself

“Còn Chút Gì Để Nhớ,” Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Đinh; PBN 49 #9

“Em Là Tất Cả,” Lam Phương; PBN 52 #14; với Phi Khanh

“Em Đi Xem Hội Trăng Rằm,” Nguyễn Nghị; TY 7 #1 và *TMPS11 #6; với Quỳnh Hương

“Em Về,” dân ca; #1 of two; PBN 53 #17; với Ái Vân

“Gió Thoảng Hương Xưa,” ???; NhCH #2

“Hương Rừng Cà Mâu,” Phạm Duy; thơ: Sơn Nam; Hương Ca 6; NgSNh #H6

“Lộng Ngọc,” Hoàng Thi Thơ; HTT #12; với Ái Vân

“Mài Dao Dạy Vợ,” Song Ngọc; HL 5 #6; với Ái Vân

“Mẹ Hiền,” n.n.q. (Japanese?); *BHCA #4; fine, intricate orchestral acc. figure

“Mẹ Tôi,” Nhị Hà; *BHCA #10

“Mơ Về Em,” ???; *NhCH #9

“Nỗi Buồn Chia Cách,” ???; *NhCH #5

“Nước Mắt Mẹ Tôi,” Anh Bằng; thơ: Thanh Tri Cao; ASIA 29 #22

“Người Con Gái Trên Đường Bolsa,” Trầm Tử Thiêng và Trần Trung Đạo; *LB #3

“Phút Cuối,” Lam Phương; PBN 52 #14; với Phi Khanh

“Tình Lãng Du,” Đình Nghĩ (người Hoa?); TY 9 #24 và *XLNg #10; pretty song; minority tribe dancers

“Tơ Hồng,” Nhất Sinh với Phạm Thế Mỹ; HL 5 #10; với Hà Phương

“Thuyền Hoa,” Nhất Sinh với Phạm Thế Mỹ; HL 5 #10; với Hà Phương

“Truyện Tình Người Sơn Tây,” Song Ngọc; ý thơ Quang Dũng; *SongNg #8

“Xa Vằng Mẹ Hiền,” n.n.q. (Latin American?); lời Việt: Nhật Ngân; *BHCA #7; finely lyrical

Anh Duy a singer in the tradition of Duy Khánh (TCNTH, p. 159)

Anh Đức tr. nước.

“Bước Chân Lẻ Loi,” Nguyễn Hà và Quang Huy; *NEĐ #5

“Chị Tôi,” Trần Tiến; *DCTY #1

“Chiếc Vòng Cầu Hôn” Trần Tiến; *DCTY #7

Anh Khoa South Vietnamese singer; from Phan Thiết; tên thật: Trần Công Khai; baritone; around 40 in early 1990s; 1st appearance abroad was on PBN 15; arrived in Paris via Hungary; married in 1989 to Hungarian wife named Karsai Irina.

“Ai Buồn Hơn Ai,” Hoàng Thi Thơ; PBN 17 #3; với Thiên Trang; part of liên khúc

“Anh Về Với Em,” Trần Thiện Thanh; PBN 26 #7; với Phương Hồng Quê

“Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi,” ???; PBN 15 #12; 1st app. on PBN

“Cao Cung Lên,” Hoài Đức; *PQ.MGS1 #4; với Thái Thanh, Sĩ Phu

“Em Là Tất Cả,” Lam Phương; *PQ.DC2.1 #7

“Giã Từ Đêm Mưa,” Văn Phụng; PBN 27 #8; với Chí Tài, Chí Thiện, Nhất Lý

“Kể Chuyện Trong Đêm,” Hoàng Trang; PBN 20 #12; với Phương Hồng Quê andante, major-minor tonality, fade-out

“Chiều Hành Quân,” Lam Phương; PBN 22 #4

“Chiều Nay Không Có Em,” Ngô Thụy Miên; PBN 21 #10; wr. 1965; NTM’s first composition; song here spoiled by ridiculous, agitated accompaniment supplied by “The Magic.”

“Giọng Ca Dĩ Vãng,” Bảo Thu; PBN 29 #20; với Dalena

“Màu Xanh Noel,” ???; PQ.MGS2 #3

“Mùa Thu Chết,” Phạm Duy; PBN 19 #8

“Phút Cuối,” Lam Phương; PBN 16 #5; 12/8 major mode; commercial but pleasing

“Những Gì Cho Em,” Lam Phương; PBN 28 #9

“Tà Áo Đêm Noel,” Tuấn Lê; *PQ.ShN #7

“Tâm Sự Với Cây Đàn,” ???; PQ.HCN1 #7

“Tình Anh Lính Chiến,” Lam Phương; PBN 22 #4

“Tình Người Ngoại Đạo,” ???; *PQ.MGS1 #8

Anh Minh tên thật: Nguyễn Phúc Bửu Minh; eldest son of Minh Trang; elder brother of Quỳnh Giao.

Anh Ngọc Tên thật: Từ Ngọc Toản. His younger sister Từ Ngọc Long (known as Ngọc Long) was also a singer. His career began around 1948. He had romantic good looks, a fine baritone voice and an excellent technique. He generally sang exactly the notes indicated in the score, so some said he was “một kẻ hát giỏi chứ không hát hay.” He was often referred to as “vua tân nhạc” by journalists. He performed duos with Vũ Huyến (m.) for a time. He was a member, with Văn Phụng and Nhật Bằng, of the ban nhạc Do Si La. He also performed with Duy Khánh, Nhật Trường, and Thanh Vũ. He was involved in many scandals concerning his wives and mistresses, including Giáng Hương (an actress), Thái Xuân (a singer), and Diệu Anh (a singer). The first (Giáng Hương) bore him a number of children. He retired from the stage after 1960, when his mistress Diệu Anh used poison to commit suicide. It was maliciously rumored in the press that Diệu Anh’s mother had formerly been the mistress of Anh Ngọc and for this reason wouldnết allow her daughter to marry him. After this scandal, Anh Ngọc retired to the highlands for a while, then returned to Sài Gòn and sang for the airwaves under the name Huy Phong for a while, then went back to using his previous stage name. He was associated from 1965 to 1975 with the “Cái Bang” group, which included the dramatist Vũ Khắc Khoan and the authors Mai Thảo, Thanh Nam, and Thanh Tâm Tuyền. In 1973, he appeared in the film Yêu directed by Đỗ Tiến Đức, but by then he looked old and tired and his voice had become dry sounding.

“Anh Về Một Mùa Trăng,” Nhật Bằng; *ANg.LĐ #8

“Bãi Hoang,” Trần Tú; *ANg.LĐ #1

“Bên Cầu Biên Giới,” Phạm Duy; *ANg.LĐ #6 và *PQ.NhTCh #10

“Bến Cũ,” Anh Việt; *PQ.NhTCh #4; Anh Ngọc, Mai Hương

“Bến Xuân,” Văn Cao; *PQ.NhTCh #6; w. chorus

“Con Thuyền Không Bến,” Đặng Thế Phong; *ANg #2

“Dốc Mơ,” Ngô Thụy Miên; *ANg.TH #4

“Đêm Đông,” Nguyễn Văn Thương; *ANg.LĐ #2

“Đêm Lạnh,” Phạm Trọng; *ANg.TH #1

“Đôi Mắt Huyền,” Thông Đạt; *ANg #7; wr. bef. 1954

“Đường Em Đi,” Phạm Duy; PD.archive

“Đường Về Miền Bắc,” Đoàn Chuẩn; lyrics: Tứ Linh; *ANg.TH #3

“Em Tôi,” Lê Trạch Lựu; *ANg #4

“Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay,” Đoàn Chẩn; lời: Từ Linh; *ANg.LĐ. #4

“Gửi Người Em Gái,” Đoàn Chuẩn; lyrics: Từ Linh; *ANg.TH #5

“Hình Ảnh Một Buổi Chiều,” Lâm Tuyền; lời: Dạ Chung; *ANg.TH #9

“Huyền,” Thanh Trang; *ANg #10

“Kỷ Niệm,” Phạm Duy; PD.archive; w. choir

“Khúc Nhạc Chiều Mưa,” Ngọc Bích; *ANg #3

“Một Cõi Đi Về,” Trịnh Công Sơn; *ANg.TH #6

“Một Đời Tôi Hát,” Thanh Trang; *ANg.TH #10

“Mùa Thu Chết,” Phạm Duy; *ANg #8

“Ngày Đó Chúng Mình,” Phạm Duy; PD.archive

“Ngày Về,” Hoàng Giác; *ANg #5

“Ngậm Ngùi,” Phạm Duy; PD.archive

“Nghìn Trùng Xa Cách,” Phạm Duy; PD.archive

“Nguyệt Cầm,” Cung Tiến; *ANg #9

“Như Ngọn Buồn Rơi,” Từ Công Phụng; *ANg.LĐ #6

“Những Bước Chân Trên Cao Nguyên,” Y Vân; *PQ.DKh #6

“Những Sáng Thứ Bảy,” Lại Quốc Hùng; *PQ.DKh #1

“Ru Em,” Từ Huy; *ANg.TH #2

“Tiếng Chuông Chiều Thu” Tô Vũ; *PQ.DKh #11

“Tiếng Hát Biên Thùy,” Hoàng Giác; lời: Thiện Tơ; *ANg #6

“Tiếng Hát Lênh Đênh,” Lương Ngọc Châu và Tử Phác; *ANg. LĐ #5

“Tiếng Hát Nửa Vời,” Trần Trịnh; *ANg.LĐ #3

“Tiếng Hát Quay Tơ,” Tử Phác; *ANg.LĐ #5

“Tìm Nơi Em,” Lê Trọng Nguyễn; *ANg.TH #8

“Tình Khúc Mùa Đông,” Thanh Trang; *ANg.LĐ #10

“Thì Thầm,” Lại Quốc Hùng; *ANg.TH #7

“Thiên Thai,” Văn Cao; *ANg #1; choral background

“Thu Hát Cho Người,” Vũ Đức Sao Biển; *ANg.LĐ #9

“Trở Về Mái Nhà Xưa,” (lời: Phạm Duy; Take Me Back To Sorrento), DeCurtis; *ANg #12

“Vương Tơ,” Thẩm Oánh; *ANg #11; Anh Ngọc wr. later 1950s

Anh Phương tr. nước

“Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An,” Tân Huyền; *ĐNAH #6

Anh Quý baritone; late 30s in 1993

“Mộng Dưới Hoa,” Phạm Đình Chương; ĐS2 #19; well-sung; coarse acc.; song used to bring models on stage

Anh Sơn tenor; undistinguished

“Chỉ Có Em,” ???; PBN 5 #10; trite tune; ridiculous arrangement

“Mưa Hồng,” Trịnh Công Sơn; PBN 1 #3; very regular 12/8 with repetitive melodic pattern

“Người Yêu Tôi Khóc,” Trần Thiện Thanh; PBN 1 #10; với Thanh Mai; slow waltz; formulaic romantic dance music

Anh Tân

“Hai Năm Tình Lận Đận,” Phạm Duy; CA DAO 1 #9; với Mỹ Huyền

Anh Tú tên thật: Lữ Anh Tú; born in Đà Lạt in 1950; died California 2003; son of musician Lữ Liên; left VN in 1975; known to be a good cook; sang for his own teahouse Phòng Trà Chez Moi; went on tour with the Uptight group until 1993; made videos for his younger sister Khánh Hà.

“Còn Mãi Yêu Em,” n.n.q.; *TXX #5

“Giòng Sông,” Trịnh Nam Sơn; KH #8

“Một Ngày Như Mọi Ngày,” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #16

“Tình Lạ,” (Strange Love); n.n.q; PBN 10 #8; Việt–Eng. lyrics

Anh Tuấn

“Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ,” Võ Tá Hân; thơ: Trần Ngọc; TGC5 #B4

Anh Thoại

“Tình Nước,” Vũ Hoà Thanh; ThNg 32 #9

Anh Thơ trong nước

“Hà Nội–Huế–Sài Gòn,” Hoàng Vân; *HnHSg #12; với tốp nữ

“Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư,” Phương Nam; BCTrS 2 #6; about người Thượng

Ánh Lệ

“Chuyện Tình Mộng Thường,” Trần Thiện Thanh; *ChTM #4

“Phiên Gác Đêm Xuân,” Nguyễn Văn Đông; *MXCM #7

“Tạ Từ Trong Đêm,” Trần Thiện Thanh; ChTM #12

Ánh Tuyết soprano whose career began in the late 1950s, when she was in the ban kịch Lửa Hồng. She married an American and left Vietnam before Tết Mậu Thân; later divorced the American and took a Mexican husband

Ánh Tuyết trong nước; fine soprano.; trained voice; excellent expression; high-register equiv. of Thanh Tuyền; 1985 graduate of Đại Học Nghệ Thuật Huế (in same cohort as the composer Nhất Sinh); In a video made in 2000, she appears to be 40-something; lives in Saigon and is married to a Frenchman

“Ai Lên Xứ Hoa Đào,” Hoàng Nguyên; *AT.CĐX #6

“Ai Ra Xứ Huế,” Duy Khánh; **AT.TrS #7

“Ai Về Sông Tương,” Thông Đạt; *AT.CĐX #4

“Ai Xuôi Vạn Lý” (Hòn Vọng Phu II), Lê Thương; SN 2 #4; ngâm thơ: Huyền Trân; supporting chorus; wr. 1940s

“Bản Đàn Xuân,” Lê Thương; *AT.LTh #2; called “Đàn Bao Tuổi Rồi” on CD

“Bầy Chim Xưa Đã Trở Về,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #5

“Bến Cũ,” Anh Việt; lời: Quang Ngọc; *BC #5

“Bên Trời Quê Cũ,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #4

“Bến Xuân,” Văn Cao; HTh #11

“Bóng Chiều Xưa,” Dương Thiệu Tước; lời: Minh Trang; *AT.CĐX #3

“Buồn Tàn Thu,” Văn Cao; VCThTh #4; *AT.CĐX #9; *AT.VC #4; *GMT #11

“Bức Họa Đồng Quê,” Văn Phụng; *BC 37

“Cánh Hoa Duyên Kiếp,” Đoàn Chuẩn; *ĐCh #5 và **AT.TrS #1

“Con Suối Ngây Thơ,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #6

“Con Thuyền Không Bến,” Đặng Thế Phong; *BC #9

“Cung Đàn Xưa,” Văn Cao; *AT.CĐX #10 và *AT.VC #2 và *AT.TrS #4

“Cùng Một Kiếp Hoa,” Võ Đức Phấn; *BC #1

“Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao,” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Bùi Minh Quốc; *CĐVĐ #5

“Chiều Hội An,” Hoàng Lân; **AT.TrS #10

“Đàn Chim Việt,” Văn Cao; *AT.VC #9

“Đàn Tình Xưa,” Lê Thương; *AT.LTh #7

“Đêm Giao Thừa,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #3

“Đêm Tàn Bến Ngự,” Dương Thiệu Tước; *AT.CĐX #2 và *ThM #5;

“Gái Xuân,” Từ Vũ; thơ: Nguyễn Bính; *BC #4

“Gửi Người Em Gái,” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ĐCh #3 và **AT.TrS #6

“Giòng An Giang,” Anh Việt Thu; *BC #10;waltz rhythm; wr. c. 1959

“Giọt Mưa Thu,” Đặng Thế Phong; VTG 10 #4

“Hát Cho Yêu Thương,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #1

“Hòn Vọng Phu,” Lê Thương; *AT.LTh *9-11; all three sections

“Hội Trùng Dương,” Phạm Đình Chương; *VTh7 #11; “Tiếng Sông Hồng”: Lê Dung; “Tiếng Sông Hương”: Ánh Tuyết; “Tiếng Sông Cửu Long”: Nhất Sinh

“Lá Đổ Muôn Chiều,” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ĐCh #7 và **AT.TrS #8

“Làng Tôi,” Văn Cao; *AT.VC #5

• “Làng Tôi,” Văn Cao; *VC.TKh #4; với Cao Minh

“Lời Đêm,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #7

“Lý Trách Chồng,” dân ca miền Trung; **AT.TrS #5

“Một Ngày Xanh”; a.k.a. “Bên Bờ Đà Giang,” Lê Thương; *AT.LTh #3

“Mưa Rơi,” Ưng Lang; lời: Châu Kỳ; *BC #3

“Nụ Cười Sơn Cước,” Tô Hải; *AT.CĐX #5

“Ngày Mùa,” Văn Cao; *AT.VC #8

“Ngọc Lan,” Dương Thiệu Tước; *AT.CĐX #7

“Quê Hương,” Hoàng Giác; *AT.YTh #2 và *VTh8 #4 và **AT.TrS #9 (titled “Tinh Quê” with name of composer omitted on CD skins)

“Sông Lô,” Văn Cao; VCThTh #8 và *AT.VC #10

“Sơn Nữ Ca,” Trần Hoàn; *AT.CĐX #8; pop. early 50s

“Suối Mơ,” Văn Cao; *AT.VC #1 và *VC.TKh #3

“Tan Tác,” Tu Mi; *BC #2

“Tìm Nhau Nơi Chân Trời” Phan Bá Chức; *AT.YTh #8

“Tình Nghệ Sĩ,” Đoàn Chuẩn; *ĐCh #1

“Tuổi Thơ,” Lê Thuong; *AT.LTh #1

“Thằng Cuội,” Lê Thương; *AT.LTh #5

“Thu Trên Đảo Kinh Châu,” Lê Thương; *AT.LTh #4; uses Japanese scale; performances in 50s by Quỳnh Thái

“Quê Hương,” Hoàng Giác; *AT.YTh #2 và *VTh8 #4 và **AT.TrS #9 (titled “Tinh Quê” and not attrib. to any composer on CD skins)

“Thiên Thai,” Văn Cao; *AT.VC #6 và *VC.TKh #6

“Thu Cô Liêu,” Văn Cao; *AT.VC #7

“Trăng Mờ Bên Suối,” Lê Mộng Nguyên; *BC #8 và TCh.Saig. #2;

“Trăng Sáng Vườn Chè,” Văn Phụng; thơ (excerpt): Nguyễn Bính; **AT.TrS #2; *TạTừ #5

“Trương Chi,” Văn Cao; VCThTh 36 và *AT.VC #3 và **AT.TrS #3

“Ước Hẹn Chiều Thu,” Dương Thiệu Tước; *BC #6

“Vạt Nắng Trong Chiều,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #10

“Vẫn Có Nhau Khi Mưa Về,” Phan Bá Chức; *AT.YTh #9

“Vĩnh Biệt,” Đoàn Chuẩn; *ĐCh #10

“Xuân Và Tuổi Trẻ,” La Hối; lời: Thế Lữ; VThG 5 #6 và *AT.CDX #1