Search for composers
Search song titles

Ca Sĩ, J

Tân Nhạc Singers, J

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Jacqueline Thụy Trâm plain but inoffensive singing style; nice bony face

“Anh Về Thủ Đô,” Y Vân; ASIA 36 #13 và ChTr #B1

“Bà Mẹ Quê,” Phạm Duy; ASIA 38 #16

“Hình Ảnh Người Em Không Đợi,” Hoàng Thi Thơ; ASIA 33 #4

“Rainy Nights,” Sỹ Đan; lời: Lê Tâm; ASIA 26 #16

“You’ve Broke My Heart,” Trúc Hồ; Lời: Lê Tâm; ASIA 31 #17

Jenny Hiền small, lithe, young, sexy; can’t sing

“Em Vẫn Chờ Anh," nh. ng. qu.; CA DAO 3 #20; Eng. rap; hideous

“Hãy Là Người Hiền," nh. ng. qu.; TrTh 4 #3; Eng. lyrics; kịch động

“Nhịp Đập Trái Tim," nh. ng. qu.; TrTh 3 #6; Eng.-Việt lyrics; sexy dancing; moaning; monotonous

Jenny Loan low mezzo; long, slightly bony face; sings in modern pop style; no ornamentation

“Chỉ Có Em,” Lam Phương; PBN 28 #7; với Bảo Hân, Henry Chúc

“Niềm Đau Giã Từ,” nh. ng. qu.; PBN 26 #8

“Yêu Nhau Bốn Mùa,” Lam Phương; PBN 28 #7; với Henry Chúc, Bao Hân

Jenny Mai died 1990 in California; was the first singer to perform “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên” (a.k.a. “Nước Mắt Cho Sài Gòn”) by Nguyễn Đình Toàn and Xuân Vinh, c. 1980.

“Black Is Black,” n.n.q.; PBN 9 #3; repetitive, vulgar

Jenny Trang người Việt lai Mỹ đen; nice high voice with rich vibrato

“Bão Tình,” ???; *KCL #10

“Điên,” Y Vân; *KCL #3

“Em Là ổng Mây,” ???; *KCL #8

“Giờ Nay Anh Ở Đâu,” Khánh Băng; *KCL #6

“Kiếp Con Lai,” Trịnh Phúc Việt Toàn; HN 8 #9 và *KCL #1; song deals with plight of người Việt lai Mỹ; music pedestrian; sung w. tears

“Kỷ Niệm Buồn,” ???; *KCL #5; với Duy Quang

“Xót Xa Tình Anh,” ???; *KCL #4

Jimmii JC Nguyễn young, tenor, light voice

“Hỏi Đá Buồn Không,” Jimmii JC Nguyên; TY 10 #20

“Ngồi Đây Vẫn Mong Đợi,” Trần Bá Cường & Jimmii JC Nguyễn; TY 3 #13; nice tune

“Người Nói,” Jimmii JC Nguyên; TY 11 #12

“Tình Như Lá Bay Xa,” ???; TY 2 #13; formulaic but attractive; long hair, headband

Jimmy Joseph middle-aged in 1998; light sweet tenor voice; looks like Johnny Cash

“Hazard,” n.n.q; NhtH 7 #17; Jimmy Joseph; Eng.- Việt lyrics; folk-rock; nice

Jo Marcel from 1967 ran the dance hall Chez Jo Marcel (afterwards called Đêm Màu Hồng) on Đường Nguyễn Huệ, Known as “magician of sound” (phù thủy âm thanh) for his arrangements. Was associated also with the dance halls Ritz and Queen Bee. No one could surpass his rendition of “Mộng Dưới Hoa” by Phạm Đình Chương. His wife was the singer Như An.

“Thôi,” Y Vân và Nguyễn Long; PBN 7 #11

Johnny Dũng light baritone; young

“Ai Đưa Em Về,” Nguyễn Ánh 9; ASIA 37 #1; với Hoàng Nam, Gia Huy, Philip Huy

“Biển Cạn,” Kim Tuấn; *JD.GM #6

“Bình Minh Sẽ Mang Em Đi,” n.n.q.; lời: Đàm Vinh Hưng; *JD.GM #5

“Con Gái Bây Giờ,” Quốc Hùng; TY 3 #1; với Hạ Vy; slick, melodious, catchy

“Cuốn Trong Cơn Mơ,” nhạc Hoa; lời: Yên Nho; *JD.GM #8

“Đêm Thu,” nhạc Hoa; lời: Nguyễn Biên; *JD.GM #3

“Đổi Thay,” Kim Tuấn; *JD.GM #2

“Đồn Vắng Chiều Xuân,” Trầm Tử Thiêng; ASIA 39 #12

“Em Về Tinh Khôi,” Quốc Bảo; TY 7 #13; với Minh Tuyết

“Email Tình Yêu,” Trần Minh Phi; TY 9 #1; với Hạ Vy

“Giấc Mơ Tuyệt Vời,” nhạc Hoa; lời: Cao Vĩ Long; *JD.GM #1

“Happy Together,” nh. ng. qu.; LV 9 #9; VN-Eng. lyrics

“Kiếp Phiêu Bồng 2,” nhạc Hoa; lời: Johnnie Dũng; TY 7 #20

“Khúc Biệt Ly,” nhạc Hoa; lời: Đỗ Quang; *JD.GM #7

“Mẹ Tôi,” Nhị Hà; ASIA 38 #23

“Một Thời Đã Xa,” Trường Huy; TY 5 #7; với Minh Tuyệt

“Mưa Phi Trường,” Việt Anh; TY 5 #1; với Hạ Vy

“Mưa Tuyệt Vọng,” nhạc Hoa; lời: Đỗ Quang; *JD.GM #9

“Nỗi Nhớ Dịu ím,” Bảo Chấn; ASIA 12 #13; với Gia Huy, Nhật Quân

“Quê Mẹ,” Thu Hồ; ASIA 36 #6; và ChTr #A6 quiet, serene, sad, utterly beautiful

“Tiếng Dân Chài,” Phạm Đình Chương; ASIA 40 #21; với Mạnh Đình, Hà Phương, Diệp Thanh Thanh

“Tình Đơn Côi,” nhạc Hoa; TY 10 #22

“Tình Mộng Mơ,” nhạc Hoa; TY 9 #11; beautiful melody; slow, reflective; v. familiar

“Tình Phai,” Nguyễn Ngọc Tài; thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng; TY 8 #3

“Tình Phiêu Lãng,” nhạc Hoa; lời: Cao Vĩ Long; *JD.GM #4

“Thân Con Gái Kiếp Con Trai,” Quốc Hùng; TY 7 #9; với Hạ Vy

“Trái Tim Không Ngủ Yên,” Thanh Tùng; TY 4 #12; với Minh Tuyết; quiche & beanspr. pop style, but charming; interview w. singers afterward

“Trái Tim Tình Si,” Vũ Quốc Việt; *JD.GM #10

“Trái Tim Thôi Hét Cô Đơn (Kiếp Ve Sầu),” nhạc Hoa; lời: Johnny Dung; TY 6 #14

“Xin Mưa Ngừng Rơi,” nh. ng. qu.; lời: Nhật Ngân, Johnny Dung; TY 3 #6

Joseph Hiếu movie actor and director

“Kỷ Vật Cho Em,” Phạm Duy; thơ: Linh Phung; PBN 37 #6.2; với Thanh Lan; has speaking role only.

“Trả Lại Em Yêu,” Phạm Duy; PBN 37 #6.1; với Thanh Lan; appears. but neither sings nor speaks

Julie a.k.a. Julie Quang, since she was married for a time to Duy Quang; of mixed Vietnamese and South Asian parentage; career began in the late 1960s; after emigrating lived at first in Paris, later U.S.; semi-hoarse voice (but got less hoarse after emigrating); appears in PBN 1.

“Ai Về Sông Tương,” Thông Đạt; PBN 1 #1.1; two dancers

“Bài Thơ Vu Quy,” Duy Quang; *PhD4 #A3

“Giết Người Trong Mộng,” Phạm Duy; PD.archive

“Hoa Rụng Bên Sông,” Phạm Duy; thđ: Lưu Trọng Lư; PD.archive

“Khi Có Chàng,” nhạc Pháp; NhtH 7 #5; French-Việt lyrics

“Mộng Du,” Phạm Duy; PD.archive; fine perf. and arr.

“Mùa Thu Chết,” Phạm Duy; ý thơ: Apollinaire; ASIA 10th Ann. #16

“Nửa Hồn Thương Đau,” Phạm Đình Chương; *ThD2 #3

“Người Đi Qua Đời Tôi,” Phạm Đình Chương; thơ: Trần Dạ Từ; ASIA 11 #4

“Người Lính Trẻ,” Phạm Duy; *PQ.TQ2 #10; wr. 1968; anti-war; one of the Tâm Phẫn Ca; Hồi Ký III, pp. 238-39

“Em Tôi,” Lê Trạch Lựu; PBN 1 #1.1; two dancers

“Tình Yêu Lần Cuối,” Đức Huy; PBN 1 #9; ridiculous arrangement; two dancers

“Trở Về Bến Mơ,” Ngọc Bích ASIA 14 #13