Search for composers
Search song titles

Ca Sĩ, M

Tân Nhạc Singers, M

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Mai Hân (f.) Her career began c. 1957. Somewhat lacking in timbre, technique, and stage presence, she sang mainly on the radio. Became the wife of Ngọc Giao, by whom she had several childred. Was present at the Dec. 1989 “Friends of Đà Lạt” dinner with Nguyễn Văn Thiệu.

Mai Hương She was the daughter of Phạm Đình Sỹ, (an elder brother of Phạm Đình Chương), and Kiều Hạnh, a professional singer. Her career started in c. 1957; had a small and delicate physiognomy and somewhat limited singing range, but had fine vocal technique. She wasn’t good at projecting happy and sad moods on the stage, so she did better on the radio and on recordings than in đại nhạc hội. She had a younger sister, Bạch Tuyết, who also embarked on a career as a singer, but was not vocally well endowed, so she withdrew after a time and became a pharmicist.

“Ánh Mây Chiều,” Dương Thiệu Tước; *DThT #6; early performances by Thủy Ngọc, high soprano; younger sister of Trần Văn Khê and Trần Văn Trạch

“Bâng Khuâng,” Tạ Tấn; *MaiH.TCh3 #2

“Bến Đò Chiều,” ???; *NhCH #4

“Bến Nước Tình Quê,” Mạnh Phát và Mộng Bảo; *MaiH #4

“Bến Xuân Xanh,” Dương Thiệu Tước; *DThT #8; wr. early 50s

“Biệt Ly,” Dzoãn Mẫn; *MaiH.TrV #10

“Bình Minh Ca Khúc,” Võ Đức Thu; *MaiH.TCh3 #6

“Bóng Chiều Xưa,” Dương Thiệu Tước; *DThT #1

“Bóng Ngày Qua,” Hoàng Giác; *MaiH.TCh3 #1; comp. early 1950s

“Buồn Tàn Thu,” Văn Cao; *MaiH.TCh2 #7

“Con Thuyền Không Bến,” Đặng Thế Phong; *MaiH.ThT #1

“Cô Hàng Hoá,” Thẩm Oánh; *MaiH #3

“Cung Đàn Xưa,” Văn Cao; *MaiH.TQ12 #1

“Cùng Một Kiếp Hoa,” Võ Đức Phấn; *MaiH.TQ12

“Chiều,” Dương Thiệu Tước; thơ: Hồ Dzếnh; *DThT #5

“Chiều Đông,” Phạm Duy; thơ: Cung Trầm Tưởng; *TNBM #10; với Quỳnh Giao, Kim Tước; wr. 1958; H.K. III.8. p. 119

“Chiều Mơ,” Vũ Đức Sao Biển; *MaiH TCh3 #5

“Chiều Quê,” Hoàng Quý; *MaiH.ThT #6; wr. 1940s

“Chiều Vàng,” Nguyễn Văn Khánh; *MaiH.ThT #5

“Đêm Mầu Hồng,” Phạm Đình Chương; thơ: Thanh Tâm Tuyền; *MaiH.ThT #8

“Đêm Tàn Bến Ngự,” Dương Thiệu Tước; *DThT #7

“Đêm Thu,” Đặng Thế Phong; *MaiH.TrV #2

“Đêm Xuân,” Phạm Duy; *PQ.HCN2 #10

“Đi Từ Ruộng Đồng Bao La,” Duy Khánh; *DKh.TPh #1; với Duy Khánh, Hương Lan

“Đón Gió Mới,” Ngọc Bích; *MauH.TrV #9; wr. 1940s

“Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng,” Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thư; *MaiH.TQ12 #6

“Đường Về Nhà Tôi,” Trọng Khương; *MaiH.ThT #10

“Gửi ổng Mấy Hàng,” Vũ Thành; *MaiH.ThT #3

“Gửi Một Cánh Chim,” Nguyễn Hiền; *MaiH.TCh3 #10

“Giấc Mơ Hồi Hương,” Vũ Thanh; *MaiH.TQ12 #4

“Giết Người Trong Mộng,” Phạm Duy; *PQ.DKh 39

“Hình Ảnh Một Đêm Trăng,” Văn Phụng; *MaiH #9

“Hòn Vọng Phu,” Lê Thương; *MaiH.TCh #8, 9, 10; all three sections

“Hồ Lãng Bạc,” Xuân Tùng; *MaiH.TCh2 #1

“Hội Hoa Đăng,” Dương Thiệu Tước; *PQ.GiS70 #7

“Hờn Sóng Gió,” Dương Thiệu Tước; *MaiH.TCh3 #8

“Hương Cố Nhân,” Dzoãn Mẫn; *MaiH,TCh3 #3

“Hương Quê,” Nhật Bằng và Huỳnh Hiếu; *MaiH #8; waltz; captivating

“Hướng Về Hà Nội,” Hoàng Dương; *MaiG.TQ12 #8

“Hương Xưa,” Cung Tiến; *MaiH.TQ12 #10

“Kiếp Hoa,” Dương Thiệu Tước; *DThT #9; sung by Trúc Mai in the 60s

“Kiếp Nghèo,” Lam Phương; *PQ.TTĐ3.2 #4

“Khi Ánh Chiều Rơi,” Trịnh Kiến; *MaiH.TQ12 #9

“Khối Tình Trương Chi,” Phạm Duy; *MaiH.TQ12 #7

“Khúc Nhạc Chiều Mưa,” Ngọc Bích; *MaiH #10

“Khúc Nhạc Dưới Trăng,” Dương Thiệu Tước; *DThT #3; wr. late 1940s

“Khúc Nhạc Ly Hương,” Lâm Tuyền; *MaiH.TCh2 #4

“Lá Thư Mùa Xuân,” ???; *MXHĐ #4; Mai Hương

“Lỡ Cung Đàn,” Hoàng Giác; *MaiH #6; wr. bef. 1945

“Lỡ Chuyến Đò,” Anh Việt; *MaiH #2; 1940s; nhạc hùng

“Lý Rượu Mừng,” Phạm Đình Chương; VNVN 7 #31; với Thùy Dung

“Một Chiều Đông,” Tuấn Khanh; *TNBM #4

“Mùa Thu Không Trở Lại,” Phạm Trọng Cầu; *MaiH.TQ12 #2

“Mừng Anh Chiến Sĩ,” Duy Khánh; *DKh.TPh #12; với Duy Khánh

“Nụ Tầm Xuân,” Phạm Duy; *MaiH.TCh2 #5

“Ngày Đi,” Hoàng Giác; *MaiH.ThT #7

“Ngày Trở Lại,” Hoàng Giác; MaiH.TrV #4

“Ngày Xưa,” Tô Vũ; *MaiH.TCh2 #6

“Ngọc Lan,” Dương Thiệu Tước; *DThT #4; wr. c. 1949

“Người Đưa Thư Đã Đi Qua,” Trịnh Văn Ngân; *MaiH.TCh 9

“Người Em Nhỏ,” Nguyễn Hiền; thơ: Thiệu Giang; *MaiH.ThT #4

“Người Về,” Phạm Duy; *MaiH.TCh2 #2

“Nhạc Sĩ Trong Sương Chiều,” Châu Kỳ; *MaiH.TrV #6

“Nhạc Sĩ Với Cây Đàn,” Nguyễn Văn Khánh; *MaiH #1

“Nhạt Nắng,” Xuân Lôi và Y Vân; *MaiH.TrV #7

“Nhớ Nhung,” Thẩm Oánh; *MaiH.TCh3 #7

“Phút Chia Ly,” Hoàng Trọng; *MaiHTCh3

“Tà Áo Văn Quân,” Phạm Duy Nhượng; *MaiH.TQ12 #12

“Tạ Từ,” Tô Vũ; *MaiH #5

“Tan Tác,” Tu Mi; *MaiH.TCh2 #3

“Tâm Động,” ???; *NhCH #8

“Tiếng Xưa,” Dương Thiệu Tước; *DThT #2; Huế folksong; wr. early 1950s

“Tình Ca,” Phạm Duy; *MaiH.TrV #8

“Tình Trăng,” Hoàng Trăng; *PQ.NhTCh #12

“Từ Giọng Hát Em” Ngô Thụy Miên; *MaiH.TrV #1

“Thu,” Nguyễn Văn Khánh; *TNBM #8

“Thuyền Mơ,” Dương Thiệu Tước; *DThT #10; wr. early 50s

“Thương Tình Ca,” Phạm Duy; *MaiH.ThT #2

“Trầu Cau,” Phan Huỳnh Diểu; *PQ.TrC #3; với Elvis Phương, Hà Thanh, Duy Trắc

“Trở Về Dĩ Vãng,” Lâm Tuyền; *MaiH.TrV #5

“Ước Hẹn Chiều Thu,” Dương Thiệu Tước; *MaiH #7 và *MaiH.TQ12 #3

“Vui Cảnh Mùa Hè,” Canh Thân; TNBM #1; với Quỳnh Giao, Kim Tước; later 1950s; charming, light-weight

“Vườn Xuân Thắm Tươi,” Dương Thiệu Tước; *MaiH.ThT #9

“Xa Quê,” Lê Quang; lời: Hồ Đình Phương; *MaiH.TQ12 #11

Mai Khanh

“Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời,” Phạm Duy; *PQ.ChT2 #3

“Gái Xuân,” Từ Vũ; lyrics based on poem by Nguyễn Bính; LV 7 #6; mambo accompaniment; mincing and simpering performance

“Phá Lấu Lòng Heo Chú Méo,” Hoàng Thi Thơ; HTT #20; với Mai Lệ Huyền, Xuân Phát

“Xe Phở Vợ Chồng Ông Phét,” Hoàng Thi Thơ; HTT #16; với Mai Lệ Huyền, Xuân Phát

Mai Lệ Huyên appeared regularly with Hùng Cường, singing upbeat numbers and nhạc yêu lính. Appeared in several movies (Điệu Ru Nước Mắt, Còn Gì Cho Nhau, Mãnh Lục Kim Tiền); was good at acting and at male impersonation; after emmigrating to California appeared in comedies with Văn Chung and Xuân Phát

“Bổn Tinh,” Hoàng Thi Thơ; WN 1 #7; với Văn Chung, Nguyên Quang; humorous; rap effect aimed at

“Bún Bò Giò Heo Mụ Rớt,” Hoàng Thi Thơ; HTT #8; với Xuân Phát

“Dương Vương Lốc Cốc Tử,” Hoàng Thi Thơ; WN 1 #16; với Bùi Thiện

“Phá Lấu Lòng Heo Chú Méo,” Hoàng Thi Thơ; HTT #20; với Mai Khanh, Xuân Phát

“Xe Phở Vợ Chồng Ông Phét,” Hoàng Thi Thơ; HTT #16; với Mai Khanh, Xuân Phát

Mai Linh mezzo-soprano; daughter of Ý Lan.

“Bên Nhau Ngày Vui,” Quốc Dũng; CKhN #6

“Cô Bé U Sầu,” Nguyễn Ngọc Thiện; HN 15 #B1; jazzy, fluffy

“Cô Gái Xuân Thì,” ???; HN 18 #A1

“Điệp Khúc Mùa Xuân,” Quốc Dũng; HN 18 #B3; với Phi Phi, Tuấn Hải, Hoàng Thi

“Huyền Thoại Người Con Gái,” Lê Hựu Hà; PhN #1; Mai Linh

“Một Đời Áo Mẹ Áo Em,” Trầm Tử Thiêng; PhN #17; với Bích Thuần, Băng Tâm

“Một Thoáng Tình Ta,” Mai Nguyễn; PBN 56 #19; với Lây Minh

“Tainted Love,” nh. ng. qu.; MP 20 #10

“Tình Xanh,” Lê Đức Long; HN 16 #9; Mai Linh; upbeat, light

“Việt Nam Như Đoá Hoa Xinh,” Hoàng Thi Thơ; *CNM #7; với Bích Thuần, Tuấn Hải, Hoàng Tư

Mai Quốc Huy new, young; apparent disciple of Chế Linh

“Bao Giờ Em Quên,” Duy Khánh, PBN 91 #14

“Chuyến Tàu Hoàng Hôn,” Minh Kỳ và Hoài Linh; PBN 97 #C5

“Dừng Bước,” Hoàng Nghĩa; PBN 93 #B23

“Được Tin Em Lấy Chồng,” Châu Kỳ; PBN 90 #A8b

“Hạnh Phúc Quanh Đây,” Tô Thanh Tùng PBN 87 #B; bonus song

“Tình Như Mây Khói,” Lam Phương; PBN 88 #A6b; v. Chế Linh; paired w. “Thành Phố Buồn”

“Thành Phố Buồn,” Lam Phương; PBN 88 #A6a; v. Chế Linh; paired w. “Tình Như Mây Khói”

“Xót Xa,” Tô Thanh Tùng; PBN 89 #A5

Mai Tiến Dũng singing contestant, c. 2007

“Bay Cùng Tình Yêu,” Lương Bằng Quang; PBN 87 #A12

“Bất Chợt Một Tình Yêu,” Nguyễn Đức Cường; PBN 98 #B10

“Có Nhớ Đêm Nào,” Khánh Băng; PBN 97 #1a

“Cứ Ngũ Say,” Nguyễn Hải Phong; PBN 96 #A17; v. Hương Giang

“Chuyện Chàng Cô Đơn,” Hoàng Bách; PBN 86 #A17

“60 Năm Cuộc Đời,” Y Vân; PBN 93 #A12

“Và Tôi Cũng Yêu Em,” Đức Huy; PBN 99 #A16b

Mai Tuấn trong nước; young; baritone

“Dối Lòng,” ???; HĐ/MM 4 #13, với Yến Khoa; minor mode, long phrases; very attractive music & perf., but singersế voices recorded too faintly

“Giấc Mộng Không Thành,” Thanh Sơn; HD/MM 1 #2; với Yến Khoa

“Hoàng Tử Trong Mơ,” Vinh Sử và Giao Tiên; KL3 #11; với Yến Khoa

“Mười Năm Tình Nồng,” ???; HĐ/MM 2 #2, với Yến Khoa

“Nghèo Cùng Đón Xuân,” ???; CNX #4; với Yến Khoa

Mai Thiên Vân

“Áo Em Chưa Mặc Một Lần,” Hoài Linh; PBN 94 #B19a; v. Quang Lê; paired w. Vình Sử, “Vòng Nhẫn Cưới”

“Áo Mới Cà Mau,” Thanh Sơn; PBN 98 #B6; v. Phi Nhung; vọng cổ music by Viễn Châu

“Buồn Không Em,” Lam Phương; PBN 97 #B11

“Chiều Mưa Biên Giới,” Nguyễn Văn Đông; PBN 96; #A3a; v. Thanh Tuyền

“Cho Người Vào Cuộc Chiến,” Phan Trần; PBN 98 #A9b

“Gõ Cửa Trái Tim,” Vinh Sử; PBN 92 #A3; v. Quang Lê

“Hàn Mặc Tử,” Trần Thiện Thanh; PBN 99.5Diva #A10

“Mấy Dặm Sơn Khê,” Nguyễn Văn Đông; PBN 96 #A3b; v. Thanh Tuyền

“Nếu Anh Đừng Hẹn,” Lê Dinh và Hạ Cầm; PBN 95 #B7

“Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” Phạm Duy; PBN 90 #A4, v. Quang Lê

“Những Đồi Hoa Sim,” Dũng Chính; PBN 96 #B4; v. Hoàng Oanh

“Quê Mẹ,” Thu Hồ; PBN 99 #A6

“Tiếng Sông Hương,” Phạm Đình Chương; PBN 91 #A17

“Tuổi Học Trò,” Minh Kỳ; lời: Dạ Cầm; PBN 92 #B12a; v. Quỳnh Dung

“Trường Cũ Tình Xưa,” Duy Khánh; PBN 92 #B12b; v. Quỳnh Dung

“Thương Hoài Ngàn Năm,” Phạm Mạnh Cường; PBN 93 #B21

“Vòng Nhẫn Cưới” Vình Sử; PBN 94 #B19b; v. Quang Lê; paired w. Hoài Linh, “Áo Em Chưa Mặc Một Lần”

Mai Trường singer and composer during the sixties; had a pleasant but not fully trained voice. His only well-known song is “Hồn Bướm Mơ Tiên,” which he wrote in collaboration with Tô Vân. He played a large role in the movie Nước Mắt Đêm Xuân directed by Hoàng Anh Tuấn, along with Nguyễn Long, Lệ Quyên, and Giáng Hương. He sings the song “Ngày Đó Chúng Mình” by Phạm Duy in the movie. He eventually married the proprietrous of a sewing shop that made military uniforms. His wife was older than he was, not attractive, and somewhat uncouth in manner. He abandoned his stage career and sat in the shop sewing uniforms, becoming pale, fat, and lethargic.

Mai Vy

“Em Vẫn Chờ Anh,” Phương Hồng Quế; CHPhĐ #5

“Một Mình Trong Chiều Vắng,” ???; CHPhĐ #1

Mạnh Đình high baritone; first PBN app. on no. 42; well-known since 1993.

“Ao Hoa,” Trần Quang Lộc; TY 3 #5; serene, pentatonic, nice interplay betw. voice & flute

“Áo Dài Quê Hương,” Anh Bằng; *MĐ3 #8

“Bài Thơ Cho Em,” Quốc Dũng; thơ: Trần Ngọc; HL 4 #20

“Biệt Kinh Kỳ,” Minh Kỳ và Hoài Linh; ASIA 36 #2 và ChTr #A2

“Buồn,” Y Vân; ĐS 3 #9

“Con Tàu Định Mệnh,” Lam Phương; TTD #2; với Diệp Thanh Thanh

“Cô Bé Môi Hồng,” Anh Bằng; thơ; Như Mai; ASIA 15 #16; major mode; nostalgia for puppy-love days at school

“Cỗ Bài Tam Cúc,” Anh Bằng; thơ Hồ Dzếnh; ASIA 39 #20; với Diệp Thanh Thanh

“Chiếc Áo Bà Ba,” Trần Thiện Thanh; *MĐ3 #9

“Chiều Hành Quân,” Lam Phương; ASIA 29 #4

“Chim Sáo Ngày Xưa,” Nhất Sinh; TY 4 #13; Mạnh Đình

“Cho Kỷ Niệm Mùa Đông,” Anh Bằng; ĐS 5 #2

“Chúng Mình Ba Đứa,” Song Ngọc và Hoài Linh; PBN 69 #11.2 và *GiMCC #1.2; với Trường Vũ, Mạnh Quỳnh

“Chút Kỷ Niệm Buồn,” Tô Thanh Sơn; PBN 42 #14; 1st PBN app. of M.Đ.

“Chuyện Giàn Thiên Lý,” Anh Bằng; thơ: Yên Thảo; ĐS2 #17

“Chuyện Giàn Thiên Lý,” Anh Bằng; thơ: Yên Thao; ASIA 11 #17

“Chuyện Tình Người Lính Trẻ,” Anh Bằng; thơ: Giang Cương; CKhN #2

“Dạt Dào Nỗi Nhớ,” Văn Đắc Nguyên; HN 17 #2

“Đành Thôi Ngậm Ngùi,” Nguyễn Ngọc Thạch; ĐTNgY #A9

“Đám Cưới Đầu Xuân,” Trần Thiện Thanh; HN 18 #2; leisurely 4/4; major mode; fade-out

“Điệu Lý Cò Bay,” Hoàng Thi Thơ; HTT #19

“Đón Xuân Này Ngớ Xuân Xưa,” Châu Kỳ; LV 4 #3

“Gặp Nhau Trên Phố,” Trịnh Lâm Ngân; ASIA 41 #15.2; với Diệp Thanh Thanh

“Giăng Câu,” Tô Thanh Tùng; *MĐ3 #4; với Sơn Tuyền; humorous, much spoken banter

“Giọt Sương Trên Mí Mất,” Thanh Tùng; *CGBG #2

“Giọt Buồn Trăm Năm,” ???; LV 5 #3; “…cây muốn yên mà gió chẳng ngừng… …xin trả lại một thời bên nhau…”

“Hai Đứa Còn Cô Đơn,” Anh Bằng; ĐS4 #3

“Hoài Thu,” Văn Trí; ASIA 20 #19

“Hồi Chuông Xóm Đạo,” Anh Bằng; ASIA 10th Ann. #18

“Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc,” Phạm Duy; ASIA 21 #4

“Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ,” dân ca(?); MĐ3 #3, với Như Quỳnh

“Kiếp Cầm Ca,” Anh Bằng; ĐS4 #13; với Sơn Tuyền

“Kiếp Tha Hương,” Lam Phương; PBN 49 #6

“Khăn Trắng Trên Miền Đất Mẹ” Thái Hoàng; CA DAO 2 #10; major mode andante, 4/4

“Khi Mình Xa Nhau,” Anh Bầng và Lê Dinh; PBN 69 #4 và *GiMCC #9; với Phương Diễm Hạnh; major mode

“Lính Mà Em,” Anh Thy; ASIA 41 #15.3; với Diệp Thanh Thanh

“Ly Cà Phê Cuối Cùng,” Minh Kỳ và Thế Vinh; PBN 69 #11.1 và *GiMCC #1.1; với Trường Vũ, Mạnh Quỳnh

“Mưa,” ???; *ChHS #3; với Như Quỳnh; not the piece by Văn Phụng; darkly morose; long overlapping lines; starkly original

“Mưa Qua Phố Vắng,” Hà Phương; *ChHS #10; với Như Quỳnh

“Mười Năm Tái Ngộ,” Thanh Sơn; PBN 83 #A19; v. Mạnh Quỳnh

“Nối Lại Tình Xưa,” Ngân Giang; CA DAO 3 #2; đàn bầu intro.; then nhịp nhàng rhythm takes over.

“Nửa Kiếp Cô Đơn,” Hàn Sinh; PBN 43 #5; wr. 1998 for PBN; nice

“Nghèo Tình,” Hồng Vân và Trần Quý; PBN 60 #3; 2nd of 3; với Trường Vũ, Mạnh Quỳnh)

“Người Ở Lại Buồn,” Anh Bằng; thơ: Ngô Xuân Hậu; ASIA 12 #10

“Người Ngoài Phố,” Anh Việt Thu; ĐTNgY #B6.3; với Hoàng Lan

“Nhà Anh, Nhà Em,” Trần Thiện Thanh; *MHđb3 #4; với Như Quỳnh

“Nhớ Người Tình Phụ,” Thanh Sơn; VS 17 #5; Japanese motifs in background: rising sun, samurai sword, fencing, boxing match.

“Những Nẽo Đường Việt Nam,” Thanh Bình; PBN 49 #20; với Như Quỳnh, Thế Sơn, Mỹ Huyền)

“Qua Ngõ Nhà Em,” Anh Bằng; ASIA 10 #3

“Quê Hương,” Giáp Văn Thạch; thơ: Đỗ Trung Quân; *MĐ3 #5

“Tía Em Má Em,” Văn Lương; ASIA 38 #4; với Diệp Thanh Thanh

“Tiếng Dân Chài,” Phạm Đình Chương; ASIA 40 #21; với Johnny Dung, Hà Phương, Diệp Thanh Thanh

“Tiểu Cô Nương,” Lê Đức Long; thơ: Nguyễn Nam An; ASIA 14 #8; Chinesy

“Tình Ca Người Đi Biển,” Trường Hải; ASIA 41 #15.1; với Diệp Thanh Thanh

“Tình Cờ Gặp Nhau,” Trần Quang Lộc; TY 2 #15; Mạnh Đình

“Tình Thắm Duyên Quê,” Trúc Phương; *MĐ3 #1; với Sơn Tuyền

“Tôi Mất Người Yêu,” Hồng Vân và Trần Quý; PBN 60 #3; 1st of 3; với Trường Vũ, Mạnh Quỳnh

“Thằng Cuội,” Lê Thương; ASIA 34 #7; với Ái Vân; pentatonic

“Thầm Kín,” Phượng Linh; PBN 61 #5; với Như Quỳnh

• “Thầm Kín,” Phượng Linh; *KGR #4; với Như Quỳnh

“Thói Đời,” Trúc Phương; PBN 44 #17

“Thói Đời,” Trúc Phương; ĐTNgY #B6.1; với Hoàng Lan

“Thu Sâu,” Lam Phương; PBN 60 #19; với Hoàng Lan

“Thương Em,” Văn Đắc Nguyên; MP 20; Mạnh Đình; andante 4/4

“Thương Về Quê Tôi,” Thông Đạt; ASIA 19 #15; very Huế in style

“Trả Lại Em,” Lam Phương; PBN 60 #19; với Hoàng Lan

“Trăng Sao,” Lê Đức Long; thơ: Hà Quân Thủy; ASIA 13 #3

“Trở Về Cát Bụi,” ???; TY 2 #3

“Vạn Điều Em Muốn Nói, Một Điều Anh Muốn Nghe,” Lê Đức Long; ASIA 25 #17; với Phi Nhung; cha cha

“Vầng Trán Suy Tư,” Thanh Sơn; ĐTNgY #B6.2; với Hoàng Lan

“Xé Thơ Tình,” Trương Hoàng Xuân; ASIA 16 #16; minor mode; monotonous

Mạnh Hùng

“Chim Sáo Ngày Xưa,” Nhất Sinh; VNVN 7 #17

Mạnh Phát male; early tân nhạc star; composer as well as singer; made recordings for Poly-phone from 1948, including one of “Trầu Cau” by Phan Huỳnh Điểu with Minh Diệu and Vĩnh Lợi.

Mạnh Quỳnh tên thật: Nguyễn Thanh Dũng; born 1972 in Biên Hoà; of mixed parentage; his American father disappeared in a military campaign not long after his birth. He attended the school Trần Thanh Dũng in Sài Gòn and studied cổ nhạc privately with the famous master Ngọc Án. He and his mother came to the states in 1992 under the Amerasian resettle­ment program (theo diện con lai). Settled first in New York, then moved to Burnville (Lakeville?), Minnesota where he has been since.

“Anh Hãy Về Đi,” Sang Đông và Ngân Trang; *KGR #1; với Như Quỳnh

“Bến Sông Chờ,” Mạnh Quỳnh; VềQuê #A6

“Biết Đến Bao Giờ,” Lam Phương; PBN 88 #A12; v. Trường Vũ; paired w. “Đêm Tiền Đồn”

“Cảm Ơn,” Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #17a; với Phi Nhung

“Cát Bụi Tình Đời,” Mạnh Quỳnh; HL 4 #15; electric guitar; not bad; heavy, swinging, bluesy rythym

“Câu Hát Tình Quê,” Trần Quang Lộc; PBN 59 #16 và *SNgh #6

“Chim Sáo Ngày Xưa,” Nhất Sinh; *SNgh #5

“Chúng Mình Ba Đứa,” Song Ngọc và Hoài Linh; PBN 69 #11.2 và *GiMCC #1.2; với Trường Vũ, Mạnh Đình

“Chuyến Xe Miền Tây,” Đài Phương Trang; TY 10 #7; nice piece; melancholy

“Chuyện Ba Người,” Quốc Dũng; PBN 78 #A6

“Chuyện Đời Ca Sĩ,” Song Ngọc; VS/AC #7

“Chuyện Tình Đồi Thông Hai Mộ 2,” ???; *KT #9

“Chuyện Tình Ong Bướm,” Vinh Sứ; TY 3 #17

“Chữ Hiếu Chữ Tình,” Mạnh Quỳnh; PBN 82 #A7; v. Phi Nhung, Văn Chung; nhạc cảnh; tân cổ

“Chữ Tình,” Lê Dinh; PBN 70 #16

“Duyên Nghèo,” Mạnh Quỳnh; PBN 65 #18 và *CBĐS #3; với Phi Nhung; tân cổ; interv.

“Đám Cưới Nghèo,” Thu Anh; TY 9 #7 và *XLNg #6

“Đêm Tiền Đồn” Lam Phương; PBN 88 #A12; v. Trường Vũ; paired w. “Biết Đến Bao Giờ”

“Đón Xuân Nay, Nhớ Xuân Xưa,” Châu Kỳ; PBN 76 #A14; v. Phi Nhung; vọng cổ added by Mạnh Quỳnh

“Đoạn Cuối Tình Yêu,” Tú Nhi; PBN 57 #9; với Phi Nhung

“Đừng Nói Xa Nhau,” Châu Kỳ và Hồ Đình Phương; PBN 92 #A19b; v. Hà Phương

“Gõ Cửa Trái Tim,” Vinh Sứ; TY 7 #7 và *TMPS11 #2

“Giọt Lệ Trong Đêm,” Hàn Châu; *KT #7

“Giờ Tí Canh Ba,” Song Ngọc, PBN 74 #B4; với Như Quỳnh

“Hai Đứa Giận Nhau,” Hoài Linh; PBN 67 #8; với Phi Nhung; vọng cổ episodes by Mạnh Quỳnh

“Hạnh Phúc Đơn Sơ,” Mạnh Quỳnh; TY 6 #9 và *TMPS #2

“Hãy Quên Nhau,” Hoàng Kim; *SNgh #2

“Hình Bóng Quê Nhà,” Thanh Sơn; PBN 77 #A8; v. Hương Thủy; vọng cổ added

“Kẻ Đau Tình,” Quốc Dũng; VềQuê #A3

“Kẻ Đến Sau,” Tùng Châu và Hồng Vân

“Kiếp Cầm Ca,” Huỳnh Anh; TY 9 #16.2 và *XLNg #4.2; với Phi Nhung

“Không Bao Giờ Quên Anh,” Hoàng Trang; PBN 92 #A19a; v. Hà Phương

“Không Giờ Rồi,” Vinh Sứ; *KT #3

“Lại Nhớ Người Yêu,” ???; PBN 96 #A14a; v. Phi Nhung

“Ước Mộng Đôi Ta,” ???; PBN 96 #A14b; v. Phi Nhung

“Làm Sao Biết Được?” Song Phương; PBN 84 #B8

“Lính Xa Nhà,” Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #2

“Ly Cà Phê Cuối Cùng,” Minh Kỳ và Thế Vinh; PBN 69 #11.1 và *GiMCC #1.1; với Trường Vũ, Mạnh Đình

“Lý Chim Quyên,” Loan Thảo và Viết Chung; PBN 62 #8; với Phi Nhung

“Lý Đất Giồng,” dân ca; TY 10 #16; với Phi Nhung

“Màu Hoa Bí,” Võ Đông Điền; *SNgh #4

“Mây Chiều,” Nguyễn Nhất Huy; PBN 63 #16; cổ nhạc portions by Mạnh Quỳnh

“Mèo Hoang,” Hàn Châu; HL 3 #5; country girl becomes city hooker; contrasting scenes

“Một Căn Nhà Mướn,” Cô Phượng; PBN 72 #11; cổ nhạc sections comp. by M.Q.

“Một Lần Dang Dở,” Vinh Sử; *SNgh #9

“Mùa Sầu Riêng,” Hoàng Trang; *NhC #10

“Mười Hai Bến Nước,” Tôn Nữ Huyền Chi; *KGR #6; với Như Quỳnh

“Mười Năm Tái Ngộ,” Thanh Sơn; PBN 83 #A19; v. Mạnh Đình

“Nàng Yêu Hoa Tím,” Vinh Sử; VềQuê #B2

“Năm Cụm Núi Quê Hương,” Minh Kỳ; *KT #2; với Hạ Vy

“Nếu Biết Tình Yêu,” Hoàng Trang; *SNgh #8

“Nếu Chúng Mình Cách Trở,” Tú Nhi; *NgM #7; với Tâm Đoan

• “Nếu Chúng Mình Cách Trở,” Tú Nhi; PBN 95 #A5; v. Phi Nhung; tân cổ

“Nối Lại Tình Xưa,” Ngân Giang; PBN 79 #B9; v. Như Quỳnh

“Ngày Mai Xa Nhau,” ???; *CLD #28

“Ngày Xuân Tái Ngộ,” Thanh Sơn; PBN 85 #A13; v. Hà Phương

“Ngày Vui Hai Đứa,” Hồng Vân và Trần Quý; *KGR #10; với Như Quỳnh

“Nghèo Tình,” Hồng Vân và Trần Quý; PBN 60 #3; 2nd of 3; với Mạnh Đình, Trường Vũ

“Người Giàu Cũng Khổ,” Mạnh Quỳnh; TY 8 #7, *TMPS17 *1;

“Người Giàu Tương Tư,” Mạnh Quỳnh; TY 11 #5

“Nhẫn Cỏ Cho Em,” ???; TY 1 #4

“Nhật Ký Đời Tôi,” Thanh Sơn, PBN 83 #A8; v. Hạ Vy

“Nhớ Người Tình Phụ,” Thanh Sơn; VS 17 #5

“Nhớ Nhau Trong Đời,” Hoàng Hoa và Tháo Trang; *CBĐS #9

“Như Một Cơn Mê,” ???; *SNgh #3; với Như Quỳnh

“Những Đồi Hoa Sim,” Dũng Chinh; *KT #10; với Hạ Vy

“Ơn Nghĩa Sinh Thành,” Dương Thiệu Tước; PBN 81 #A8; v. bé Xuân Mai; v. nice

“Phận Bạc,” Dzoãn Binh; *SNgh #7; với Phi Nhung

“Phận Gái Thuyên Quyền,” Nguyên Thảo và Giao Tiên; PBN 60; #14; với Phi Nhung

“Phương Trời Xứ Lạ,” Lâm Hoàng; PBN 73 #B5; Mạnh Quỳnh, Hương Thủy; interspersed with vọng cổ episodes by Mạnh Quỳnh.

“Phượng Hồng,” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; TY 5 #9

“Rừng Lá Thay Chưa,” Huỳnh Anh, PBN 74 #A8; với Hương Thủy

“Số Nghèo,” Như Phi; PBN 58 #5 và *SNgh #1

“Tình Đời,” Minh Kỳ; TY 9 #16.1 và *XLNg #4.1; với Phi Nhung

“Tình Nghèo Có Nhau,” Đài Phương Trang; PBN 75 #B3

“Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,” Lê Dinh; *SNgh #10

“Tôi Chưa Có Mùa Xuân,” Châu Kỳ; ASIA 29 #15

“Tôi Mất Người Yêu,” Hồng Vân và Trần Quý; PBN 60 #3; 1st of 3; với Mạnh Đình, Trường Vũ

“Thành Phố Buồn,” Lam Phương; PBN 69 #17 và *GiMCC #7; với Phi Nhung; tân cổ

“Thiếu Phụ Nam Xương,” Hoàng Song Việt; PBN 90 #A10; v. Hương Thủy; vọng cổ

“Trả Nhấn Kim Cương,” Vinh Sứ; PBN 62 #20; với Như Quỳnh, Phi Nhung

“Trau Nhau Nhấn Cưới,” Vinh Sứ; PBN 62 #20; với Như Quỳnh, Phi Nhung

“Về Quê Em,” Đài Phương Trang; VềQuê #B1; với Phi Nhung

“Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe,” *TMPS17 #5; với Phi Nhung

“Vòng Nhấn Cưới,” Vinh Sứ; PBN 62 #20; với Như Quỳnh, Phi Nhung

“Vợ Tôi,” Mạnh Quỳnh; PBN 68 #19

“Xa Cuộc Tình Xưa,” ???; *KT #5

“Xuân Này Con Không Về,” Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #17b; với Thế Sơn, Như Quỳnh, Phi Nhung

“Yêu Người Chung Vách,” Vinh Sứ; PBN 61 #9

Marie Louise loc. in Texas; One of chief singers in a young performance group with CBC (c. 1990).

Măng Thị Hội

“Bóng Cây Kơ Nia,” Phan Huỳnh Điểu; *PhHĐ #10

Michael Hoàng

“Con Yêu,” nhạc Phi Luật Tân; lời: Cẩm Vân; CY #2; với Chung Tử Lưu

Michelle studiously babyish; sings in Vietnamese though

“Disco Motion,” nhạc ngoại quốc; lời: Khúc Lan; KH 6 #10; stupid piece.

Miên Đức Thắng

“Chiếc Lá Rơi,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.ThQ2 #2

“Cho Cây Rừng Còn Xanh Lá,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.ThQ #6

“Dựng Lại Quê Hương,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.RĐ2 #1

“Em Hãy Ngủ Đi,” Trịnh Công Sơn; *PQ.ThQ1 #3

“Hãy Đi Cùng Nhau,” Trịnh Công Sơn; *PQ.ThQ2 #1

“Mặt Trời Vừa Thức Dậy,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.ThQ1 #7

“Ngựa Hồng Trên Đồi Cỏ Non,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.RĐ1 #1; với Đăng Lan

“Sẽ Qua Đi Ngày Gió Lớn,” Phạm Thế Mỹ; *PQ.RĐ2 #6

“Trái Tim Việt Nam,” Hoàng Thi Thơ; *PQ.RĐ1 #3

“Lời Nguyện,” Sông Đà; *PQ.ThQ1 #2

“Trên Quê Hương Ta Đó,” Sông Đà; *PQ.RĐ1 #8

“Xin Mẹ Hãy Ngủ Yên,” Sông Đà; *PQ.RĐ1 #5

Mimi Lê young; a little light and babyish, but actually uses voice; reasonably musical handling of phrases.

“Tóc Em Chưa Úa Nắng Hà,” Phạm Đình Chương; KH 6 #13

Minh Anh

“Mùa Chim Én Bay,” Hoàng Hiệp; *QL.XĐ #15; với Quang Linh

“Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều,” Nguyễn Cương; DD10 #C6; với Minh Ánh

“Vũ Điệu Con Cò,” Phó Đức Phương; DD 11 #4; Minh Anh, Minh Ánh

Minh Ánh tr. nước (?); mezzo-soprano; sweet, half hoarse voice

“Duyên Tình,” Xuân Tiên; *QLC1 #B9; với Quang Linh

“Em Vẫn Đợi Anh” nh. ng. qu.; TY 3 #2; interview

“Hoàng Hôn Màu Lá,” Thanh Tùng; *ThTng2 #9

“Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều,” Nguyễn Cương; DD10 #C6; với Minh Anh

“Sinh Nhật,” Lã Văn Cường; *NEĐ #11

Minh Cảnh

“Tô Vỏ Chăn Dê,” ???; NgHX #6; tân cổ giao duyên

“Trống Loạn Thăng Long Thành,” ???; NgHX #3; tân cổ giao duyên

Minh Diệu early tân nhạc star; wife of Mạnh Phát; made recordings for Polyphone from 1948, including “Trầu Cau” by Phan Huỳnh Điểu with Mạnh Phát and Vĩnh Lợi, Had a clear and sweet, though not fully trained voice. She was the most popular female singer in the late 40s and early 50s.

Minh Đỗ early northern singer; said to be a soprano with remarkably powerful high notes; she was sent to the Soviet Union to study opera; Hồ Trường An never got a chance to hear her.

Minh Đức mezzo-soprano; smoky voice; thin face; prominent cheek bones

“Cô Gái Việt Nam,” Hùng Lân; ThNg 10 #2; với Phượng Mai, Phương Hồng Ngọc; upbeat unison song; persistant 1–5 swing in bass.

“Tình Nồng Cháy,” nh. ng. qu., PBN 4 #9; v. familiar tune; gypsyish minor-mode 3/4

Minh Hiếu wildly popular in the teahouses and nhạc hội of the 60s; took the place of Lệ Thanh when she married and withdrew from the stage; made recordings. Starred in the film Thúy Đã Đi Rồi, directed by Nguyễn Long. She withdrew from the stage after marrying Trung Tướng Vĩnh Lộc. Has remarkable contralto voice with vibrato.

“Biết Nói Gì Đây,” Huỳnh Anh; TrTh 3 #15; mediocre song interestingly sung

Minh Hoan 1950s singer; first wife of Vũ Huyến

Minh Nguyệt singer and actress of the 1950s; wife of singer Trần Văn Lý; member of the song and dance group Bốn Phương, with Túy Hoa, Hoàng Yến, and Hồng Lan.

Minh Phúc male; career began in early 1970s; did some singing with Khánh Ly.

“Ly Cà-phê Cuối Cùng,” Minh Kỳ và Thế Vinh; HN 10; #9; với Tuấn Đạt, Công Thành; minor pent.

“Tình Lính,” Y Vân, PBN 9 #5; với Minh Xuân (f.)

Minh Tâm male; trong nước; very refined voice and style

“Hòn Vọng Phu I,” Lê Thương; SN 2 #3; very refined voice and style; ngâm thơ: Huyền Trân; supporting chorus

Minh Tần early; younger sister of Minh Diệu; early perf. w. Minh Diệu of “Cánh Hoa Xưa,” by Hoàng Trọng on a Việt Thanh recording. Also on Việt Thanh: “Kéo Gỗ Làm Đình,” ???; nhạc kịch; w. Minh Diệu

Minh Tuyết real name: Trần Thị Minh Tuyết; born 1976 in Saigon; came to U.S. in 1991 as an international student; the singers Cẩm Ly are her Hà Phương are her elder sisters. PBN 65 (2002) was her first appearance in that series.

“Anh Thì Không,” n.n.q.; lời Việt Vũ Xuân Hùng; PBN 72 #25

“Bẽ Bàng,” Thái Thịnh; PBN 92 #B16a; v. Cẩm Ly, Hà Phương

“Bờ Bến Lạ,” Nguyễn Nhật Huy; TY 9 #2

“Cô Gái Quê,” Thái Thịnh; PBN 92 #B16b; v. Cẩm Ly, Hà Phương

“Chuyện Tình Nơi Làng Quê,” Ngô Tấn Triển; *TMPS17 #9

“Dĩ Vãng; Trịnh Nam Sơn; PBN 92 #A3; v. Bằng Kiêu

“Dù Tình Yêu Đã Mất,” Hoàng Nhạc Đô; PBN 96 #A19c; v. Don Hồ

“Dư Âm Tình Ta,” Hoài An; PBN 96 #B14; v. Trịnh Lam

“Đã Không Yêu Thì Thôi,” Hoài An; PBN 81 #A9

“Điệp Khúc Mùa Xuân,” Quốc Dũng; KL3 #2; với Cẩm Ly, Lam Trường

“Đợi Bước Anh Về,” Trịnh Nam Sơn; PBN 77 #B5

“Đừng Giấu Trong Lòng,” Hoài An; PBN 95 #B17; v. Nguyễn Thắng

“Em Về Tinh Khôi,” Quốc Bảo; TY 7 #13; với Johnny Dũng

“Gánh Hàng Rong,” Lê Quốc Dũng; PBN 90 #B5

“Giờ Thì Anh Đã Biết,” Thái Thịnh; PBN 86 #B8; v. Bằng Kiêu

“Hãy Có Quên,” Minh Nhiên; PBN 97 #B9

“Hương Rượu Tình Nồng” nhạc Hoa; lời: Lê Quang; TY 11 #11; với Huy Vũ

“Làm Sao Anh Biết?” Lê Vũ; PBN 68 #17

“Lang Thang,” Tuấn Thành; TY 7 #4

“Lạnh Trọn Đêm Mưa,” Huỳnh Anh, PBN 74 #A10

“Mải Là Người Đến Sau,” Quốc An; TY 11 #2

“Mắt Buồn,” Trường Huy; TY 6 #2

“Mình Mất Nhau Bao Giờ,” Lam Phương; PBN 88 #B16

“Một Lần Nữa Xin Có Nhau,” Phương Uyên; PBN 98 #B16; v. Bằng Kiều

“Một Thời Đã Xa,” Trường Huy; TY 5 #7; với Johnny Dung

“Mùa Thu Trong Mưa,” Trường Sa; PBN 70 #25 và *TrS.XCG #4

“Muộn Màng,” Nguyễn Nhật Huy; TY 10 #2

“Mưa Xuân,” Đức Trịnh; PBN 80 #A3

“Mưa Buồn,” Hoài An; TY 10 #11; với Huy Vũ

“Nắng Chiều,” Lê Trọng Nguyễn; VThG 5 #8; với Cẩm Ly; wr. later 1950s; fine melody

“Nếu Phôi Pha Ngày Mai,” Hoài An; TY 9 #13; với Huy Vũ; full of commercial clichés, but somewhat effective

“Nếu Xuân Này Vắng Anh,” Bảo Thu; PBN 85 #B16

“Niềm Đau,” nhạc Hoa; HĐ/MM 1 #4; với Cẩm Ly

“Ngày Hạnh Phúc,” Lam Phương; PBN 88 #A14; v. Tâm Đoan, Hương Thủy, Ngọc Liên

“Ngày Xưa Anh Hỡi,” Đồng Sơn; PBN 71 #B11

“Sài Gòn Chỉều Bơ Vơ,” Thái Thịnh; PBN 91 #B17

“Ta Chẳng Còn Ai,” Đức Trí; TY 8 #11

“Tìm Em Mãi ThuộcVề Anh,” Đồng Sơn; PBN 99 #B8

“Tình Dù Trăm Lối…,” Tùng Châu; lời: Nguyễn Ngọc Thiện; PBN 84 #B10; v. Lương Tùng Quang

“Tuổi Mùa Trăng,” Huy Liêm, GS #6; với Cẩm Ly; nhịp nhàng, minor pentatonic, inoffensive; mostly unison singing

“Thầm Gọi Tên Anh,” n.n.q.; lời Việt: Nhật Ngân; PBN 67 #16

“Thoát Ly,” Quốc Dũng; PBN 78 #A10

“Thương Ca Mùa Hạ,” Thanh Sơn và Bảo Thư; PBN 83 #A15; beautiful perf.

“Trái Tim Không Ngủ Yên,” Thanh Tung; TY 4 #12; với Johnny Dung; quiche & beanspr. pop style, but charming; interview w. singers afterward

“Trái Tim Lỡ Lầm,” Lê Quang; PBN 65 #3

“Trọn Kiếp Bình Yên,” Đăng Anh; PBN 79 #A2; v. Dương Triệu Vũ

“Trưng Vương Khung Của Mùa Thu,” n.n.q.; lời: Nam Lộc; *NamL #10

“Vị Ngọt Đôi Môi,” Tùng Châu và Lê Hựu Hà; PBN 69 #23; với Thế Sơn; trashy

“Xuân Và Tuổi Trẻ,” La Hối; lời: Thế Lữ; PBN 76 #B5; piece spoiled by weird arrangement

“Yêu Mãi Ngàn Năm,” Tùng Châu và Nguyễn Ngọc Thiện; PBN 73 #A3; với Lâm Nhật Tiên

“Yêu Thương Mong Manh,” Đức Trí; lời: Hà Minh Quang; PBN 79 #A9; v. Bằng Kiêu

Minh Thuận trong nước; male

“Gọi Em Trong Mưa,” Tiến Luân; *M4 #8

“Kiếp Cầm Ca,” Huỳnh Anh; VTG 10 #5

“L ời Sám Hối,” Thanh Sơn; DT #5; với Nhật Hào

“Trú Mưa,” Võ Thiện Thanh; DD10 #C1; với Cẩm Ly

• “Trú Mưa,” Võ Thiện Thanh; *M4 #10; với Cẩm Ly

Minh Trang mother of Quỳnh Giao; second wife of Dương Thiệu Tước; famous for several decades, beginning in the late 1940s. Associated with Huế; enjoyed a position of supremacy in the world of tân nhạc throughout the 50s. She was celebrated for being “đẹp giống đầm.” Left Vietnam for U.S. in 1980. Originally a translator for Đài Phát Thanh Pháp ổ who went by the name “Ngọc Trâm,” she rose to prominence when Oanh Oanh, a singer for the ban nhạc Charles Thu (Võ Đức Thu) fell ill, and she sang “Đêm Đông” by Nguyễn Văn Đông in that singer’s place. Her first husband was an intellectual and a relation of the imperial family: Nguyễn Phúc Ưng Quả (biệt hiệu: Vân Hán). She bore two children to this husband: Nguyễn Phúc Bửu Minh, who as a singer took the name Anh Minh. The second was Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, later known as Quỳnh Giao. She later bore three daughters to Dương Thiệu Tước: Vân Quỳnh, Vân Hoà, and Vân Khanh. These three daughters, together with Quỳnh Giao later formed a distinguished vocal quartet known as Tứ Ca Mây Bốn Phương. Minh Trang eventually withdrew from singing after taking a strong asthma medicine that damaged her vocal cords.

Minh Vi male; does Chinese kích động numbers

“Tình Mùa Đông,” nhạc Tàu; TrTh 4 #5; introduced by Giao Linh and Chí Tài

“Vũ Điệu Mê Hồn,” nhạc Tàu; TrTh 3 #11; heavy rock; Cantonese lyrics w. interspersed Eng. phrases, then Việt lyrics w. interspersed Eng. phrases; out-of-tune singing

Minh Vương

“Tiếng Hò Miền Nam,” Phạm Duy; PBN 91 #B10; v. Hương Lan; tân cổ

Minh Xuân female; career began in early 1970s; dense, semi-hoarse voice; made masterful audiotape recording of Mặt Trời Đen (composer?) in 70s (?).

“Tình Lính,” Y Vân, PBN 9 #5; với Minh Phúc (m.)

Mộc Lan tên thật là Phạm Thị Ngà; early tân nhạc star; made recordings for Polyphone from 1948. Her speech had northern, central, and southern traits, because her father was from Huế, her mother from Thượng Du in the north, while she herself lived most of her life in the south. When she moved to Saigon she changed her name from Ngà to Nga because she thought that Ngà sounded vulgar. She was invited by Lê Thương to play the role of Mộc Lan Công Chúa in the musical drama Trên Sông Dương Tử. She was very successful in that role, so she henceforth used Mộc Lan as her stage name. She was married first to the composer and singer Châu Kỳ, but cast him aside when she learned that he came from a humble background. Later she married Trương Minh Đẩu, one of the attachés of Dương Văn Minh (“Big Minh”). She had a younger half-brother (same mother, different father) named Trần ổng Sơn, who was a journalist and poet. When she was still married to Châu Kỳ she sang like an amateur, but later trained with the musician Lâm Tuyền and became very skilled. The writer Thanh Tâm Tuyền was particularly fond of her singing and wrote an article about about her in the periodical Kịch Ảnh số 1 (1962). He liked her because she did not resort to sobbing catches in the throat in order to convey emotion.

“Tống Biệt,” Võ Đức Thu; setting of poem with the same title by Tản Đà; *PQ.TTĐ3.2 #7; Mộc Lan

“Thu Ly Hương,” Đan Thọ và Nhật Bằng; v. Nhật Bằng; *PQ.NhTCh #8

“Trở Về Huế,” Văn Phụng; *PQ.TTD3.2 #1; với Kim Tước; tango

Mộng Tuyền arresting contralto voice

“Sầu Lẻ Bóng,” Anh Bằng; PBN 7 #3

Mộng Thi child-like mezzo soprano, fluent ornamentation; very nice

“Cố Gái Sầu Riêng,” Vinh Sứ; VNVN 7 #18

“Gái Nhà Nghèo,” Cô Phượng; TY 5 #20

“Năm Mười Bảy Tuổi" ("Trời Ghen má Đỏ"), Linh Ngân; CA DAO 3 #22; pleasantly melancholy

Mộng Thủy

“Chiếc Cắp Tóc Thơm Tho,” Phạm Duy; Hương Ca 9; PD.archive; wr. spring 2005

“Em Có Về,” Phạm Duy; thơ Thảo Chi; PD.archive; followed by.Duy Quang perf.

“Kỷ Niệm,” Phạm Duy; PD.archive

“Mơ Dạo Xuân Hà Nội,” Phạm Duy; Hương Ca 7; thơ: Thảo Chi; NgSNh #H7

Mỹ Hà elder sister of Mỹ Huyền

Mỹ Hạnh tr. nước

“Biệt Ly,” Dzoãn Mẫn; *TKVTG4 #3

“Dư Âm,” Nguyễn Văn Tý; *Dá2Th #6

“Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa,” Tô Vũ; *Dá2Th #9

“Giọt Lệ Thiên Thu,” Trịnh Công Sơn; *NTK #1

“Tình Khúc Cho Em,” Lê Uyên Phương; *15MN #1

Mỹ Hoà worked for a time as an actress in government-sponsored hài kịch tố cọng; was very good at singing French songs; in 1970 she joined with the sisters Uyên Ly and Kim Anh (younger sisters of the singer Minh Tuyết) to form the group Tam Ca Ba Con Mèo; this group specialized in singing American music. After leaving VN, she switched to performing cải lương with singers such as Hữu Phước, Dũng Thanh Lâm, Chí Tâm, Minh Đức, Ngọc Lưu, Hương Lan, Hà Mỹ Liên, and Kiều Lệ Mai.

“Yêu Anh Dài Lâu,” Đức Huy; PBN 1 #7

Mỹ Huyền Youngest daughter of the musician Thu Hồ (d. circa 2000); her elder sister Mỹ Hà was married to the movie star La Thoại Tân, then broke with him and lived with the movie star Trần Quang.

“Ai Khổ Vì Ai,” Thanh Sơn, *ThanhS #9

“Ảo Ảnh,” Y Vân, PBN 38 #10 và *KhVY #3; song gives little scope for ornamentation

“Ầu Ơ Lý Ru Con,” dân ca; *NTKN #D4

“Bà Rằng Bà Rí,” ???; GL #4; với Hoài Linh, Thúy Hương

“Bài Ngợi Ca Quê Hương,” Thanh Sơn, *ThanhS #2

“Bàn Tay,” ???; *MHđb4 #8

“Bao Giờ Em Quên,” Duy Khánh, *MHđb3 #3

“Bóng Hồng Việt Nam,” Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #11

“Bức Tranh Quê,” Thu Hồ; *MH.TH #2; với Chi Tâm

“Cánh Hoa Thời Loạn,” Y Vân; *MH #7

“Cánh Thư Xuân,” ???; *MHđb7 #6

“Cao Cung Lên,” Hoài Đức; GL #2; với Hồng Hạnh, Vân Thu; devout; choir; elaboration

“Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *MHđb3 #6

“Cô Gái Sông Hương,” Thu Hồ; *MH.TH #9; rich song

“Cô Hàng Xóm,” Quốc Dũng; *MHđb3 #4; Mỹ Huyền

“Cuốn Theo Chiều Gió,” ???; *KhVY #9; fine piece; much ornamentation

“Chìa Khoá Tình Yêu,” ???, *MHđb7 #2

“Chiếc Non Bài Thơ,” ???; *MHđb3 #8

“Chiều Hạ Vàng,” Nguyễn Ba Nghiêm; *MHđb3 #5

“Cho Tôi Tình Yêu,” ???; *MH.R #3; với Randy

“Chờ Người,” Khánh Băng; *MHty2 #3

“Chuyện Tình Đầu,” Y Vũ; *MH #9

“Dân Làng Đi Cấy,” Thu Hồ; *MH.TH #6; với Chí Tâm

“Đa Tạ,” ???; DCVN2 #7; với Chung Tử Lưu; impressive

“Đàn Trong Đêm Vắng,” ???; *MHty2 #10

“Đêm Trao Kỷ Niệm,” Hùng Cương; *MH2 #10

“Đêm Vũ Trường,” Anh Bằng; PBN 37 #10

“Đò Dọc,” Trầm Tử Thiêng; PBN 53 #15; với Hoàng Lan

“Đôi Ngã Chia Ly,” Khánh Băng; *MH.TPh #1

“Đổi Thay,” ???; *MH.TPh #4

“Được Tin Em Lấy Chồng,” Châu Kỳ; *KhVY #5; với Nguyễn Hưng

“Gái Nhà Nghèo,” Cô Phượng; PBN 59 #17

“Gạo Trắng Trăng Thanh,” Hoàng Thi Thơ; no. #3 in 3-part liên khúc; PBN 41 #22; với Nguyễn Hưng

“Gọi Mãi Chim Bay,” ???; *MHđb7 #5

“Giã Biệt Trường Xưa,” Vinh Sứ; *MHđb #3

“Gió Về Miền Suôi,” ???; *MH.R #3

“Giọt Buồn,” Lã Văn Cường; *MHđb7 #10

“Giọt Lệ Sầu,” Lam Phương; *MHđb4 #9

“Hà Tinh,” Lê Dinh; PBN 49 #17

“Hai Năm Tình Lận Đận,” Phạm Duy; CA DAO 1 #9; với Anh Tân

“Hát Một Mình,” ???; *MHđb3 #10

“Hoa Nở Về Đêm,” Mạnh Phát; *MH.TPh #5

“Hoa Tàn,” Thu Hồ; *MH.TH #7

“Hoa Tím Ngày Xưa,” Thanh Sơn, *ThanhS #5

“Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím,” Huỳnh Anh; Thơ: Kiên Giang; *MHty2 #2

“Hồn Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em,” ???; *MHđb7 #10; với Randy

“Hồn Trinh Nữ,” Nhật Ngân; *MH #2

“Hương Hoa Sử,” Hoàng Phương; HL 3 #14

“Hương Tình Yêu,” ???; *MHty2 #8

“Kẻ Yêu Thầm,” Mỹ Huyền; PBN 36 #11

“Kể Từ Khi Em Lấy Chồng,” Mỹ Huyền; *TM.48 #5

“Kiếp Cầm Ca,” Huỳnh Anh; PBN 39 #11 và *KhVY #10

“Kiếp Không Chồng,” Mỹ Huyền; *MH2 #7; miraculous.

“Kỷ Niệm Tình Yêu,” ???; *KhVY #4; obnoxiously straightforward & sentimental

“Kỷ Niệm Trong Tôi,” ???; *MHđb7 #1

“Khóc Thầm,” VL 6 #17

“Khổ Vì Yêu,” Mỹ Huyền, PBN 42 #6 và *KhVY #2; sensational!

“Khúc Ca Đồng Tháp,” Thu Hồ; *MH.TH #5

“Lan và Điệp,” Đoàn Minh và Từ Chân; *MH2 #9

“Lạnh Trọn Đêm Mưa,” Huỳnh Anh; *MHđb4 #5

“Lẻ Bóng,” Anh Bằng; *MH.TPh #6

“Lòng Mẹ 2,” Ngọc Sơn; *MHđb3 #2

“Lưu Bút Ngày Xanh,” Thanh Sơn; *MHđb #2

“Mấy Nhịp Cầu Tre,” Hoàng Thi Thơ; *MH,TPh #8

“Mẹ Cho Con Câu Hát Quê Mùa,” Lê Giang và Lu Nhất Vũ; HL 5 #22

“Mẹ Là Bài Ca Dao,” Phương Vũ; TGC 4 #16 và *HQ #6

“Miền Quê Tôi,” Thùy Linh; *HQ #3

“Mình Chẳng Nợ Nhau,” Song Ngọc; *MH #10

“Mối Tình Si,” Mỹ Huyền; *KhVY #7; stoically restrained, fiercely passionate

“Mộng Ước,” Lam Phương; *MH2 #1; sung by Túy Hồng in former times

“Mộng Ước Mai Sau,” ???; *MHđb4 #7; Mỹ Huyền

“Một Chút Quà Cho Quê Hương,” Việt Dzũng; PBN 32 #4

“Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em,” Vũ Thành An; *MHđb7 #3; “anh” subst. for “em”

“Một Phút Suy Tư,” Vân Tùng; *TtTr #9

“Mưa Biển,” ???; *MHđb7 #9

“Nếu Đời Không Có Anh,” Hoàng Trang; *TtTr #2

“Nó,” Anh Bằng; *MH.TPh #9

“Nỗi Buồn Hoa Phượng,” Thanh Sơn; *MHđb #5 và *MHđb3 #7

“Nỗi Buồn Ga Nhỏ,” ???; *MHđb4 #6

“Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ,” Mỹ Huyền; PBN 40 #4

“Ngàn Năm Vẫn Đợi,” ???; *MHđb7 #7

“Ngang Trái,” Lê Dinh; *KhVY #6; wr. 1962

“Ngày Xưa Hoàng Thị,” Phạm Duy; lời: Phạm Thiên Thư; *MHđb #9

“Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba,” Trầm Tử Thiêng; MH #3; với Thế Sơn

“Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu,” Trần Tiến; CY #12

“Nghi Ngờ” Tuấn Lê; PBN 46 #2; với Thế Sơn

“Những Giọt Nước Mắt Màu Tím,” ???; *MHđb #10

“Người Tình Và Quê Hương,” Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #9

“Người Yêu Cô Đơn 2,” ???; *MHty2 #1

“Nhà Anh, Nhà Em,” Trần Thiện Thanh; *MHđb3 #4; Như Quỳnh, Mạnh Đình

“Nhạt Nắng,” Xuân Lôi; PBN 45 #16; rural tune w. charm; jazzy but inoffensive acc.

“Nhớ Em Lý Bông Mai,” Trương Quang Tuấn; thơ: Kim Tuấn; *HQ #8

“Như Một Cơn Mê,” ???; *MH.TPh #10

“Những Nẽo Đường Việt Nam,” Thanh Bình; PBN 49 #20; với Mạnh Đình, Thế Sơn, Như Quỳnh)

“Những Ngày Xưa Thân Ái,” Phạm Thế Mỹ; *MH.TPh #2

“Ông Lái Đò,” Hiếu Nghĩa; *DCVN2 #8; với Randy

“Phận Gái Nhà Nghèo,” Giao Tiên; MH #8

“Phố Đêm,” Tâm Anh; *MH.R #6; với Mỹ Huyền

“Phút Đầu Tiên,” Hoàng Thi Thơ; HN 6 #16; với Tuấn Vũ

“Phượng Yêu,” Phạm Duy; *MHđb #4

“Quê Anh,” Thu Hồ; *MH.TH #4

“Rạng Đông Trên Quê Hương Ta,” Phạm Thế Mỹ; *DCVN2 #2

“Ru Mãi Ngàn Năm,” Trịnh Công Sơn; *MHđb4 #2

“Sa Mạc Tình Yêu” ???; *MHđb7 #9

“Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng,” Trần Tiến; HN 11 #2; với Thái Châu; driving, rhythmic melody; adventurous, but with strong symmetry; utterly enchanting

“Sầu Đau Đắng Hoài,” Lý Dũng Liêm; *HQ #10; starkly original; deeply haunting

“Sầu Ly Biệt,” Thu Hồ; *MH.TH #10; với Chí Tâm

“Sương Trắng Miền Quê Ngoại,” Đinh Miên Vũ; *MH.TPh #3

“Tám Điệp Khúc,” Anh Việt Thu; *MHđb4 #1

“Tan Nửa Vầng Trăng,” Mỹ Huyền; PBN 50 #8; MH #5

“Tàn Thu,” Lam Phương; PBN 48 #16

“Tàn Trơ,” ???; *MHđb7 #4

“Tát Cạn Biển Đông,” ???; *KhVY #8; với Nguyễn Hưng

“Tay Trắng Tay Đen,” Vinh Sử; MH #6; với Tuấn Hùng

“Tâm Sự Ngày Chủ Nhật,” Lê Dinh; *MH #4

“Tấm Ảnh Không Hồn,” Lê Dinh và Hoài An; PBN 43 #16; plays guitar while singing

“Tây Thi Tình Sử,” Thanh Thủy; cải lương excerpt; CA DAO 3 #18; với Kim Tiểu Long; southern dialect

“Tiễn Biệt,” Tô Thanh Tùng; *MHđb4 #4

“Tiễn Người Đi,” Lam Phương; *MH2 #5

“Tiếng Ca U Hoài,” ???; *MH.TPh #7

“Tiếng Hò Miền Nam,” Phạm Duy; HN 7 #10; v. Công Thành, Quốc Anh, Tuấn Đạt

“Tiếng Sáo Chiều Quê,” Thu Hồ; *MH.TH #1

“Tiểu Cần Một Khúc Tình Ca,” ???; *MHđb3 #1; intriguing; perf. very microtonal; “Tiểu Cần is a place name”

“Tím Cả Rừng Chiều,” Thu Hồ; HN 9 #7 và *MHty2 #7; charming, sinuous melody

“Tình Bền Lâu,” n.n.q; lời: Mỹ Huyền; SBH #13

“Tình Khúc Đồng Khánh,” ???; MHđb #6

“Tình Khúc Gia Long,” ???; MHđb #8

“Tình Khúc Trưng Vương,” ???; MHđb #7

“Tình Người Đan Áo,” ???; *MH.R #2; với Randy

“Tình Nhỏ Mau Quên,” Hàn Châu; *MH #1

“Tình Như Mây Khói,” ???; *MHđb4 #10

“Tình Trong Như Đã,” ???; MHđb3 #9

“Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,” Lê Dinh; HN 3 #5 và *MHty2 #4; wr. 1964

“Tôi Nhớ Tên Anh,” Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #6

“Từ Biệt Cố Hương,” Bruce Đoàn; lời: Nhât Ngân; VB #10; 2nd in Huyền Trân quadrilogy

“Tương Tư Khúc,” n.n.q.; lời: Mỹ Huyền; PBN 44 #8; nice tune; little scope for ornament

“Theo Ngày Vu Quy,” ???; *MHty2 #6

“Thói Đời,” Trúc Phương; *MHty2 #5

“Thuở Chúng Mình Yêu Nhau,” ???; *KhVY #1

“Trả Em Trái Tim Chung Tình,” Mỹ Huyền; *ThTrThĐ #2

“Trả Lại Em,” Lê Dinh; PBN 34 #17.2; với Thế Sơn

“Trái Ngon Hạnh Phúc,” ???; *MHđb7 #8

“Trăng Về Thôn Dã,” Hoài An; *HQ #5; với Thái Châu

“Trường Cũ Tình Xưa,” Duy Khánh; *MHđb #1

“Thà Đừng Yêu Nhau,” Bàng Giang; *MH2 #4; fine melancholy piece

“Về Dưới Mái Nhà,” Xuân Tiên, HN 8 #13; với Tuấn Vũ; minor mode; mambo; charming

“Xa Người Yêu,” Phó Quốc Lân và Linh Trang; *MH2 #2

“Xác Pháo Nhà Ai,” Lê Dinh; PBN 34 #17.1; với Thế Sơn

“Xé Thư Tình,” Trương Hoàng Xuân; *MHty2 #9

“Yêu Dấu Tan Theo,” Trịnh Công Sơn; *MHđb4 #3

“Yêu Người Như Thế,” ???; *MHđb7 #8; với Randy

Liên Khúc Tuổi Học Trò; PBN 42 #18; với Như Quỳnh, Hoàng Lan (1. bouncy; 2. slow, exquisite; 3. suave, bouncy)

Mỹ Lan mezzo-soprano; breathy, semi-trained voice; joined her family in Canada in 1988.

“Đèn Khuya,” Lam Phương; PBN 22 #16; với Ngọc Thủy, Phương Loan

“Đoàn Người Lữ Thứ,” Lam Phương; PBN 22 #16; với Phương Loan, Ngọc Thủy

“Gọi Từng Yêu Thương,” Trịnh Nam Sơn; *TrNS #1; với Trịnh Nam Sơn

“Kiếp Phu Bồng,” Lam Phương; PBN 28 #10

“Mời Lên Hái Đoá Hoa Rừng,” Hoàng Thi Thơ; *VDNhS #1

“Nắng Đẹp Việt Nam,” Lam Phương; PBN 28 #2; với Phương Loan, Ngọc Thủy

“Ngày Tạm Biệt,” Lam Phương; PBN 22 #16; với Ngọc Thủy, Phương Loan

“Tặng Nhau Đoá Hồng,” lời: Nhật Ngân; PBN 29 #23

“Tiễn Người Đi,” Lam Phương; PBN 22 #16; với Phương Loan, Ngọc Thủy

“Tình Đau,” Lam Phương; PBN 22 #10

“Tình Yêu,” nh. ng. qu.; PBN 20 #7; resolutely vulgar; catchy though; interview

“Yêu,” nh. ng. qu.; PBN 26 #4; rhythmic; innocuously jazzy; boring

Mỹ Lệ trong nước; from Huế

“Bóng Biển,” Lê Quốc Dũng; *15MN #13

“Bóng Người Cùng Thôn,” Y Vân; *VTh8 #9; extremely fine; listed as #7 on skin

“Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu,” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #18

“Chim Dưới Cơn Mưa,” Trịnh Công Sơn; TCS CD #7

“Diễm Xưa,” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #14

“Dòng Sông Không Trở Lại,” Bảo Phúc; DD 11 #B4

“Gởi Vầng Trăng Xưa,” Lê…?; DD 10 #A5; minor pentatonic; stridant voice production

“Lý Ngựa Ô Huế,” dân ca miền Trung; NhĐ #14; Mỹ Lệ

“Nơi Em Gặp Anh,” Hoàng Hiệp; *HoàngH #8

“Thương Về Xứ Huế,” Minh Kỳ; VTG 10 #2

Mỹ Linh trong nước; mezzo-soprano; rich voice, wide range; masterful expression

“Ba Vì Năm Xưa,” Huy Du; *ML2 #12; highly original; several sections

“Bay Vào Ngày Xanh,” Dương Thụ; *ML.CX #1; với Ngọc Châu, Băng Kiều

“Biển Chờ,” Bảo Chấn; *ML.Th #2

“Biển Khát,” ???; *ML.TN #3

“Biển Nỗi Nhớ Và Em,” Phú Quang; *ML.TX #9

“Biển Sáng,” Phạm Trọng Cầu và Trịnh Công Sơn; *VN.MY #5

“Bóng Chữ,” Phú Quang; thơ Lê Đạt; *PhQu2 #9

“Bông Chủ,” ???; *ML.TX #2

“Bướm Trắng,” Hồng Hiên; *ML.VN #11

“Cám Ơn Một Đoá Xuân Ngồi,” Quốc Bảo; *ML2 #2

“Cát Bụi,” Trịnh Công Sơn; *NTK #4

• “Cát Bụi,” Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #1 và *TĐMM #14; jazz arr.

“Có Thấy Tôi Tuổi 15,” Dương Thụ; *ML.VN #4

“Con Của Mẹ,” Anh Quân; *ML.TN2 #6

“Còn Lại Với Mùa Thu,” Anh Quân; *ML2 #9 và *ML.TN2 #1

“Chị Tôi,” Trọng Đài; Thơ Đoàn Thị Tảo; NhThTr #15 và *ML #2

“Chiếc Lá Cuối Cùng,” Tuấn Khanh; VThG 5 #1

“Chiều Đông Mátxcơva,” Phú Quang; *PhQu1 #3

“Chiều Hà Nội,” Vũ Quang Trung; *ML2 #10 và *ML.Th #9

“Chiều Xuân,” Ngọc Châu; *ML.CX #7

“Cho Một Người Tình Xa,” Phú Quang; *ML.TX #1 và *PhQu1 #10

“Chờ Đợi,” Anh Quân; *ML.VN #6

“Chuyện Bình Thường Số 7,” Phú Quang; *PhQu2 #6

“Chuyện Tình,” ???; *ML.TX #8 và *ML.TN #2

“Dạ Khúc,” Mai Lâm; DD 11 #C3; awesome

“Dòng Sông Sao,” Bằng Kiều; DD10 #B1; với Bằng Kiều; remarkable song & production

“Dòng Sông Thi Ca,” An Thuyên; *AnTh #3

“Đâu Phải Bởi Mùa Thu,” Phú Quang; lời: Giáng Vân; *ML2 #13 và *ML.TY #10 và *PhQu1 #4

“Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ,” Trịnh Công Sơn; TCS.L #3 và *ML #4

“Đêm Xa Người,” Bảo Phúc; *ML2 #3 và *15MN #4

“Đoá Hoa Vô Thường,” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #9

“Đừng Hỏi Vì Sao,” Mai Lam; *ML2 #4

“Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên,” Trịnh Công Sơn; *ML.Th #1

“Em Đi Bỏ Mặc Con Đường,” Trịnh Công Sơn; *NTK #13

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường,” Trịnh Công Sơn; *ML.CX #9

“Em Hãy Ngủ Đi,” Trịnh Công Sơn; TCS.L #2 và *ML #3

“Em Không Còn Buồn Nửa Chị Ơi,” Châu Kỳ; ĐTNgY #B9

“Em Mơ Về Anh,” Huy Tuấn; *ML.VN #1

“Em Ơi, Hà Nội Phố,” Phú Quang; *PhQu1 #1

“Gửi Đôi Mắt,” Phú Quang; lời: Từ Kế Tường và Ph. Qu.; *PhQu1 #5

“Giải Đôi Mắt,” ???; *ML.TY #6

“Giọt Nắng Bên Thềm,” Thanh Tùng; *ThTng2 #8

“Giọt Sương Trên Mí Mất,” Thanh Tùng; *ML.CX #10; với Băng Kiều

“Hà Nội Đêm Trở Gió,” Trọng Đài; Thơ: Chu Lai; *ML #10

• “Hà Nội Đêm Trở Gió,” Trọng Đài; Thơ: Chu Lai; *ML2 #14

“Hà Nội Mùa Thu Sớm,” Mai Lam, *ML2 #1

“Hát Cho Anh,” Dương Thụ; *ML.VN #10

“Hát Thầm,” ???; *ML.TN #4

“Hát Theo Người Đi Trên Phố,” Anh Quân; *ML.VN #7

“Hạt Mưa Mùa Xuân,” Trương Ngọc Ninh; *ML #9

“Hoa Cỏ Mùa Xuân,” Bảo Chấn; *ML.TN #9

“Hoa Sữa,” Hồng Đăng; *ML #8

“Hơi Thở Mùa Xuân,” Dương Thụ và Bảo Chấn; LV 8 #9 và *ML.Th #8

“Hương Ngọc Lan,” ???; *ML.TN #1

“Khi Anh Yêu Em,” Vũ Quang Trung; *ML.CX #9; với Băng Kiều

“Khúc Giao Mùa,” Huy Tuấn; *ML.TN2 #10

“Lá Đổ Muôn Chiều,” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ML.TY #4

“Làm Quen,” Anh Quân; *ML.TN2 #2

“Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội,” Phú Quang; Tạ Quốc Chương; *PhQu1 #9

“Lắng Nghe Mùa Xuân Về,” Dương Thụ; *ML.TN #6

“Lời Tình Muộn,” Phú Quang; lời: Phạm Quang Đẩu; *PhQu1 #8

“Mây Xưa,” Phú Quang; *ESĐ #8 và *ML.TY #3 và PhQu1 #7

“Mong Về Hà Nội,” Dương Thụ; *ML2 #6 và *Ml.Th #5

“Một Mai Tôi Qua Đời,” Phạm Trọng Cầu; *ML.Th #4

“Một Mình,” Thanh Tùng; *NEĐ #14 và *ML.Th #3 và *ThTng2 #4

“Một Ngày Mùa Đông,” Bảo Chấn; *NEĐ #2 và *ML.Th #6

“Một Trời ím Dịu,” Dương Thụ; *ML.CX #6; với Ngọc Châu, Băng Kiều

“Mùa Đông Sẽ Qua,” Huy Tuấn; *ML.TN2 #3

“Mùa Thu Không Trở Lại,” Phạm Trọng Cầu; *ML.Th #10

“Muộn,” Phú Quang; thơ: Thái Thăng Long; *PhQu2 #3

“Mưa Hát,” Anh Quân; DD 10 #B2 và *ML.TN2 #8

“Mưa Xuân,” Đức Trịnh; *ML2 #7

“Nếu Điều Đó Xảy Ra,” Ngọc Châu; *ML.CX #4; với Băng Kiều

“Nỗi Nhớ Mùa Đông,” Phú Quang; lời: Thảo Phương; *ESĐ #7 và *ML.TY #7 và PhQu1 #2; very nice

“Nửa Vầng Trăng,” Trương Ngọc Ninh; DD9 #6 và *ML.TN2 #9; finely jazzy; saxophone

“Nghe Mưa,” Dương Thụ; *M4 #7 và *ML.TN #7

“Phút Giao Thừa Lặng Lẽ,” ???; *ML.TN #10

“Quán Cà-phê Mùa Hè,” Huy Tuấn; *ML.VN #5

“Quán Thời Gian,” Phú Quang; lời: Trương Nam Hương; *PhQu3 #10

“Quê Hương,” Trọng Bằng; *ML2 #11

“Quê Hương Anh Bộ Đội,” Xuân Oanh; *NhTKhCh1 #8

“Quên Thời Gian,” ???; *ML.TY #5

“Rồi Anh Lại Đến,” Bảo Chấn; *ML.VN #8

“Ru Đời Đi Nhé,” Trịnh Công Sơn; *ML.CX #3

“Ru Tình,” Trịnh Công Sơn; TCS.L #13.4; Mỹ Linh

“Rừng Xưa Đã Khép,” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #6, *ML2 #15, *TĐMM #7

“Sóng Nước Ngọc Tuyền,” Huy Du; HCN #9 và *KiếpH #1; exquisite

“Ta Đã Thấy Gì,” Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #11

“Tía Nắng Dưới Mưa” (Venus des Abribus); nhạc Pháp; *ML.CX #5

“Tình Ca Mặt Trời,” An Thuyên; thơ: Hoàng Phủ Ngọc Tường; *AnTh #10

“Tình Quê Hương,” Việt Lang; *ML2 #8; extremely beautiful

“Tình Yêu Thức Dậy,” Anh Quân; *ML.VN #2

“Tóc Gió Thổi Bay,” Trần Tiến; ML #5 và *CTTĐ #5

“Tóc Ngắn,” Anh Quân; *ML.TN #5

“Thì Thầm Mùa Xuân,” Ngọc Châu; *ML #7

“Thương Lắm Tóc Dài Ơi,” Phú Quang; *PhQu1 #6

“Trái Tim Không Ngủ Yên,” Thanh Tùng; *ML.CX #2; với Băng Kiều

“Trăng Trong Phố,” Huy Tuấn; *ML.TN2 #5

“Trên Đỉnh Phù Vân,” Phó Đức Phương; *ML #6

“Trở Lại Tuổi Thơ,” Anh Quân; *ML.VN #3

“Trở Về Dòng Sống Tuổi Trẻ,” Hoàng Hiệp; *ML #1

“Trưa Vắng,” Huy Tuấn; DD 7 #21 và *ML.TN #8

“Và Tôi Vẫn Hát,” Huy Tuấn; *ML.VN #9

“Vẫn Mãi Mong Chờ,” Anh Quân; *ML.TN2 #4

“Xin Làm Người Hát Rong,” Trần Long Ẩn; *ML2 #5 và *Ml.Th #7

“Xin Mặt Trời Ngủ Yên,” Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #13; disgusting acid-rock arr.

“Xin Trả Nợ Người,” Trịnh Công Sơn; *XTrNNg #5

Mỹ Linh ở hải ngoại; mezzo-soprano; half smoky voice; lived first in France, then moved to California; First PBN appearance in no. 31

“Cành Hoa Lẻ Loi,” nhạc Hoa; TY 9 #12 và *XLNg #3; beautiful, slow, reflective

“Cần Có Anh Yêu” (“You Needed Me”), Anne Marie; PBN 31 #11; first app. in PBN; was then still living in France

“Cuộc Tình Hoàng Hôn,” nhạc Hoa; TY 6 #19 và TMPS5 #3

“Chị Tôi,” Trần Tiến; TY 7 #14 và *TMPS11 #1

“Chuyện Tình Cô Hàng Chè Tươi,” Anh Dũng; TY 8 #15, *TMPS17 #4

“Chuyện Tình Nơi Làng Quê,” Ngô Tấn Triển; nhạc cảnh hài; TY 8 #21; với Chí Tài

“Đêm Cuối,” Ngọc Sơn; *TMPS5 #5

“Khổ Tâm,” Vinh Sứ; HL 3 #16; voice breathy and unfocussed here; melody has a fine simplicity

“Lai Anh Em Đi Lấy Chồng,” Y Vân; VS 5 #7; Mỹ Linh; nhạc cảnh với sự góp mặt của Vân Sơn, Hoài Linh, Út Mập, Bé Mập

“Lẻ Loi,” Lã Văn Cường; TY 5 #8

“Lý Đĩa Phải Vôi,” Chí Tài; lời: Ngô Tấn Triển;TY 6 #11, *TMPS.5 #11; với Chí Tài

“Lời Tỏ Tình Đáng Yêu,” Ngọc Sơn; *TMPS.5 #8

“Tơ Hồng,” Nhất Sinh và Phạm Thế Mỹ; LV 6 #16; với Thái Châu

“Vui Trong Ngày Cuối,” ???; TY 3 #19; pretty; interview

Mỹ Tâm fine deep mezzo or contralto voice; semi-hoarse

“Bay Đi Thầm Lặng,” Trịnh Công Sơn; *TCS CD #10

“Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương,” Hoàng Hiệp; *HoàngH #2; Mỹ Tâm

“Cho Đời Chút Ơn,” Trịnh Công Sơn; TCS.L #4; slow, graceful, lilting, haunting

“Chuyện Đoá Quỳnh Hương,” Trịnh Công Sơn; *TCS CD #12

“Đón Xuân,” Phạm Đình Chương; DD 10 #A3; voice has hard edge here; singing is in cabaret style; music slowed down and hoked up with heavy rhythm

“Em Vẫn Đợi Anh Về,” Hoàng Hiệp; *HoàngH #13

“Hát Với Dòng Sông,” Quốc An và Nhất Huy; DD 11 #C6; finely sung

“Ở Trọ,” Trịnh Công Sơn; TCS.L #14; với Quang Minh

“Tạm Biệt Chim Én,” Trần Tiến; *DCTY #5

“Xin Đời Cho Có Đôi,” Nguyễn Nhất Huy; ĐTNgY #B3

Mỹ Thể real name: Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Thể; born c. 1940 in Huế; She was originally the wife of Nguyễn Hữu Sáng, who was the younger brother of Nguyễn Hữu Thiết of the singing duo composed of himself and his wife Ngọc Cẩm. Mỹ Thể and her husband tried to imitate the success of the elder brother’s singing duo, but failed to make a deep impression on audiences. They soon afterward split up and Mỹ Thể pursued a career in the 60s as a singer in teahouses, such as the Queen Bee. Fled VN by boat in 1980. died 2000 in Paris of cancer.

“Ai Buồn Hơn Ai,” Hoàng Thi Thơ; *PQ.HCN1 #4; tr. 75

“Lá Thư Gửi Người,” ???; *PQ.HCN2 #9

Mỹ Thúy

“Triệu Thị Trinh Anh Thư Trời Nam,” Xuân Điềm; thơ: Song Thuận; *HSV1 #5; với Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện