Search for singers
Search song titles

Nhạc Sĩ Sáng Tác, A

Composers, A

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

A Khuê

Tình Thiên Thu (*CMH #13; Trần Thu Hà)

(*NhTr4 #7; Nhật Trường); perf. tr. 75

Ái Lan

Tình Mơ (KH 6 #4; Tú Quyên, Giang Ngọc, Yến Mai); light, trite

Ái Vân

Khúc Ca Dâng Mẹ (PBN 40 #12; Ái Vân)

Ước Hẹn Ngày Mùa (PBN 42 #20 and *ƯHNM #6; Ái Vân; w. dancing of Dương Hùng Cường)

Alan Nguyễn

Little Saigon (lời: Khúc Lan; PBN 32 #17; Don Hồ)

Prisoner (lời Anh lẫn lời Việt; PBN 16; Ngọc Huệ)

An Chung trong nước

Đường Cày Đảm Đang (*GiMTK #5; Hồng Năm)

Tôi Người Lái Xe (BCTrS 2 #1; Trung Đức)

Trăng Sáng Đôi Miền (*ámTh #10; Lê Dung)

An Thuyên born c. 1932?; studied at Hà Nội Music Conservatory in his 30s; is currently the assistant secretary of the Musicians’ Association of Viet Nam. Associated for a time (before 1992) with the Army Office of Performing Arts. Is active in training young musicians

Biển Và Em (*AnTh #7; Tấn Minh)

Ca Dao Em Và Tôi (*QL #2 và *QLC1 #B1; Quang Linh); beautiful, elaborate, and original; wr. c. 1998

(*NhH #1; Hương Lan)

(*CTNgN #6; Ái Xuân)

(*GiMTK #10; Hồng Năm)

(*HàTĩnh #5; Tố Nga)

Chiều Sông Thương (thơ: Hữu Thỉnh; *AnTh #5; nhóm Con Gái)

Chú Cuội Chơi Trăng (*AnTh #6; Bông Mai)

Dòng Sông Thi Ca (*AnTh #3; Mỹ Linh)

Du Xuân (DD 11 #B2; Ái Vân)

(*AnTh #1; nhóm 2M)

(PBN 76 #A7; Loan Châu)

Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác (*GiMTK #2; Hồng Năm); wr. 1949.

(*HàTĩnh #9; Tố Nga)

Đi Tìm Bóng Núi (*RChPh #6; Rơ Cham Phiang)

Em Chọn Lối Này wr. 1971

Hà Nội Đêm (lời: Đoàn Mạnh Phương; *ĐLB #2; Quang Linh)

Hà Tĩnh Mình Thương (*AnTh #2; Quang Linh)

(*AnTh #12; Thu Hiền)

(*GiMTK #4; Hồng Năm)

(*HàTĩnh #7; Tố Nga)

Hồ Gươm Chiều Thu (thơ Nguyễn Sỹ Đại; *AnTh #9; Hồng Ngọc)

Huế Thương (HTh #2; Quang Linh); very much in Huế style; melody and lyrics in GĐX, p. 252

(*GặpH #3; Thu Hiền)

(*AnTh #4; Vân Khánh)

Neo Đậu Bến Quê (TGC 2 #B7; Hoài Nam)

(ThH.TTh #9 và *AnTh #8; Thu Hiền); fine piece

(*QLC1 #A3; Quang Linh)

(*GiMTK #7; Hồng Năm)

(*HL.Huế #7; Hương Lan)

Quê Mình, Quê Thơ (thơ: Yến Thanh; *HàTĩnh #3; Tố Nga)

Tình Ca Mặt Trời (thơ: Hoàng Phủ Ngọc Tuổng; *AnTh #10; Mỹ Linh)

Anh Bằng real name: An Bường; born 1925 in Điền Hộ, Ninh Bình Prov. near the border of Thanh Hóa; emigrated with family to Sàigòn in 1954. Career began c. 1959; part of the composite identity of “Lê Minh Bằng” (Lê Dinh, Minh Kỳ, and Anh Bằng). After the 1975 exodus he settled in Santa Ana, California and devoted himself to producing reel-to-reel tapes of Vietnamese music on primitive equipment. He greeted Nhật Ngân and Trầm Tử Thiêng when they arrived as refugees and with them formed the Tinh Hoa group in order to record and distribute music. Regarded as the founder of ASIA.

Ai Bảo Em Là Giai Nhân (thơ: Lưu Trọng Lư; ASIA 33 #2; Gia Huy)

Ai Cũng Thấy (*LB #8; Như Mai, Chí Tâm)

Anh Biết Em Đi (ThT. #9; Thanh Tuyền)

Anh Biết Em Đi Không Trở Về (HN 14 #6; Tuấn Vũ); singer looks heroin-addicted; sings well though. Major-mode andante; strong song: thơ: Thái Can

(ASIA 15 #10; Vũ Khanh); has great charm

Anh Biết Em Ơi (*TNV #6; Thanh Tuyền)

Anh Còn Nợ Em (thơ: Phan Thành Tài; ASIA 31 #4; Gia Huy)

Anh Cứ Hẹn (thơ: Hồ Dzếnh; ASIA 11 #5.1 và NhQ3 #2; Như Quỳnh)

Anh Không Lại (ASIA 30 #20 và *ENĐA #10; Thanh Trúc) Cha Cha; light

Áo Dài Quê Hương (*MĐ3 #8; Mạnh Đình)

(ĐS3 #11; Duy Quang)

Bài Thơ Đan Áo (Thơ: TTKH; ASIA 33 #11 và *CGNL #2; Diệp Thanh Thanh)

Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không (thơ: Nhất Tuấn; ASIA 23 #10; Diệp Thanh Thanh)

Biển Dâu (*ChHS #5; Như Quỳnh)

Bướm Trắng (PBN 9 #7; Họa Mi); nice song, deliciously sung; nice melancholy B section; song ends with fade-out of this section.

(*BướmTr #4; Kim Anh)

Căn Nhà Ngoại Ô (ASIA 29 #6; Trường Vũ)

(ASIA 15 #7.4; Thanh Thúy, Thanh Tuyền)

(HN 19 #2 và *CNM #1; Thúy Hằng)

(*ChBNg #9; Thanh Tuyền)

(*HTr5 #6; Hồng Trúc)

Cõi Buồn (ASIA 18 #15; Elvis Phương); nice union of words and melody, masterfully sung

(HN 16 #3; Duy Quang)

(*CB #2; Quỳnh Hương)

Còn Có Bao Giờ Em Nhớ Ta (thơ: Quang Dũng; ASIA 21 #18; Gia Huy)

Cô Bé Môi Hồng (thơ; Như Mai; ASIA 15 #16; Mạnh Đình); major mode; nostalgia for puppy-love days at school

Cỗ Bài Tam Cúc (thơ Hồ Dzếnh; ASIA 39 #20; Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh)

Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé (v. Lê Dinh; *PhDH.HB #3; Phương Diễm Hạnh)

Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (ĐS 5 #2; Mạnh Đình)

Chuyện Giàn Thiên Lý (thơ: Yên Thảo; ĐS2 #17; Mạnh Đình)

Chuyện Giàn Thiên Lý 2 (thơ: Yên Thao; ASIA 11 #17; Mạnh Đình)

Chuyện Hoa Sim (thơ: Hữu Loan; *ChHS #1; Như Quỳnh)

Chuyện Hoa Tigôn (Thơ: TTKH; ASIA 20 #5; Diệp Thanh Thanh); beautiful lyrics and melody, beautifully performed. In 1937, “Hoa Tigon” by Thanh Hoa, a short story, appeared in a newspaper; a few days later a poem, “Bài Thi Thứ Nhất,” by “T.T. Kh.” appeared. This was shortly followed by a second poem, “Hai Sắc Hoa Tigon,” from which the lyrics of the present song are drawn. Both poems were written in a trembling hand. No one ever discovered who the author was.

(*ChHS #7; Như Quỳnh)

Chuyện Một Đêm (ASIA 18 #10; Hoàng Oanh); preceded by interv. with composer

(*HO.Mẹ #5; Hoàng Oanh); 1970 perf. Hòa âm & ban nhạc của Lê Văn Thiện

(ThNg 13 #11; Giao Linh)

Chuyện Người Con Gái Ao Sen (ASIA 34 #6; Trường Vũ)

Chuyện Tình Hoa Trắng (thơ: Kiên Giang; ASIA 10 #12 và *NhQ3 #1; Như Quỳnh)

Chuyện Tình Lan Và Diệp (PBN 31 #9; Dalena); based on: Nguyễn Văn Hoan: Tấc Lửa Lòng; popularized in play; published in the later 1960s under the double pseudonym Mạc Phong Linh and Mai Thiết Lĩnh; minor-mode andante; very Vietnamese; very lovely; fade-out

(ASIA 15 #5; Yến Phương)

(*SC.CTh #7; Kim Tuyến)

(CKhN #13; Khánh Ngân)

Chuyện Tình Lan Và Diệp 1, 2, 3 (DT #6; Vũ Linh, Ngọc Huyền)

Chuyện Tình Lan Và Diệp 2 (*TXX #4; Thúy Hằng)

Chuyện Tình Người Con Gái Ao Sen (ASIA 15 #19; Bảo Tuấn); erhu; soldier returns to find his love marrying smn. else

Chuyện Tình Người Lính Trẻ (thơ: Giang Cương; CKhN #2; Mạnh Đình)

Chuyện Tình Mùa Thu (ASIA 20 #14; Duy Linh); folk idiom, catchy, melancholy

Chuyện Tình Trương Chi Mỵ Nương (ASIA 14 #19; Yến Phương)

Dĩ Vãng Một Loài Hoa (thờ: TTKH; ASIA 13 #13; Yến Phương)

Dựng Lại Cờ Vàng Trên Quê Hương Ta (*LB #6; hợp ca)

Đà Lạt Thơ (*CGBY #6; Sơn Tuyền)

Đà Lạt Xa Nhau (*MHđb3 #5; Như Quỳnh)

Đánh Cờ (thơ: Hồ Xuân Hương; ASIA 11 #10; Ban AVT: Lữ Liên, Trường Duy, Hoàng Long)

Đêm Vũ Trường (PBN 37 #10; Mỹ Huyền)

(TY 7 #22; Elvis Phương)

Đường Về Khuya (PBN 6 #9; Tuấn Vũ); long lines above disco-style acc.

(PHD.tr #8; Phương Dung); or by Lê Dinh?

Em Biết Anh Đi Không Trở Về (thơ: Thái Cân)

Gõ Cửa (*BTLS #11 và *ĐBTh #2; Kim Anh)

(VS 24; Tâm Đoan); attrib. on cover in intro. to “Mạnh Quỳnh”

(*HL2 #4; Hương Lan)

Gọi Anh Mùa Xuân (thơ: Trần Mộng Tư; ASIA 40 #18; Diễm Liên); hyper-romantic; attractive

Gót Chinh Nhân (ASIA 36 #1 và ChTr #A1; Hoàng Nam); 4/4 monophonic marching song; steady détaché quarter-note rhythm

Gửi Anh (thơ: Thu Nguyệt; ASIA 27 #10; Diệp Thanh Thanh)

Giấc Ngủ Cô Đơn (v. Lê Dinh; *PQ.DC2.2 #2; Thanh Thúy)

(*GL.tr #5; Giao Linh); perf. tr. 75

Hai Đứa Còn Cô Đơn (ĐS4 #3; Mạnh Đình)

Hai Mùa Mưa (ASIA 15 #7.5; Thanh Thúy, Thanh Tuyền)

(ASIA 26 #15: Bảo Tuấn)

(*TVThTr #6; Tuấn Vũ)

(PhD.tr #9; Phương Dung)

(*PhNh.V #2; Phi Nhung)

Hận Tình (HN 10 #6; Tuấn Vũ, Thanh Tuyền); slow 12/8; minor mode; strong fusion of melody and lyrics; “Lỡ anh chết em có buồn không…”

(*46C.Kh. #2.3 và *TT.nv2 #3; Thanh Thúy)

(*ChT #B5; Thế Sơn)

(VNVN 7 #13; Lâm Gia Minh); attributed here to Đỗ Lễ

Hoa Mẫu Đơn (thơ: Hồ Dzếnh; PhN #12; Thúy Hằng)

Hồi Chuông Xóm Đạo (ASIA 10th Ann. #18; Mạnh Đình)

Hồi Tưởng (VNVN 7 #2; Trường Vũ)

Kiếp Cầm Ca (ĐS4 #13; Mạnh Đình, Sơn Tuyền)

Kỳ Diệu (thơ: Nguyễn Sa; ASIA 15 #12; Gia Huy); super-romantic; delicate pf. acc.

Khi Mình Xa Nhau (v. Lê Dinh; PBN 69 #4 và *GiMCC #9; Phương Diễm Hạnh, Mạnh Đình)

(HN 1 #7; Hương Lan)

Khúc Thụy Du (thơ: Du Tử Lê; *ThD3 #1; Thùy Dương)

(*PhNg15 #1; Lệ Thủy); particularly effective arr. and perf.

Lạy Mẹ Con Đi (DK #2; Duy Khánh)

(*DKhHL.nv #5; Duy Khánh); tr. 75

Lẻ Bóng (ASIA 28 #13; Thanh Tuyền); theme related to Chinh Phụ Ngâm

(ASIA 15 #7.1; Thanh Thúy, Thanh Tuyền)

(*TCh #7 và *HTr3 #5; Hồng Trúc)

(*MH.TPh #6; Mỹ Huyền)

(NBHPh #2; Hương Lan)

(*PhD.nv17 #10; Phương Dung); tr. 75

Lời Tình Băng Giá (ASIA 15 #14; Lâm Thúy Vân); nhạc tình; subdued, reflective, hesitant

Mai Tôi Đi (thơ: Nguyên Sa; ASIA 41 #2; Diễm Liên, Nguyên Khang)

Mất Nhau Mùa Đông (ĐS4 #5 and *ThD2 #5; Ý Lan)

Nam Xương Tiếng Khóc Đêm Mưa (PhN #15; Nhật Khánh)

Nét Son Buồn (*MKhTA #9; Tuấn Anh)

(*HL.NgL #10; Ngọc Lan)

Nếu Hai Đứa Mình (ASIA 15 #7.3; Thanh Thúy, Thanh Tuyền)

Nếu Vắng Anh (ASIA 15 #4; Thanh Lan); arrangement too busy

(*CLTT #B5; Chế Linh)

(ASIA 38 #9; Bảo Tuấn)

(*MH.TPh #9; Mỹ Huyền)

Nổi Lửa Đấu Tranh (*LB #2; hợp ca)

Nỗi Lòng Người Đi (ASIA 15 #1; Khánh Hà; choral background); often called “Tôi

Xa Hà Nội about departure from Hà Nội in 1954 (composer was 18 in that year)

(WN 1 #3; Kenny Thái); clear enunciation; unaffected delivery

(ThNg 32 #5; Thái Châu)

(ASIA 10th Ann. #6; Tuấn Ngọc)

Núi Đôi (ASIA 33 #5; Trường Vũ)

Nửa Đêm Biên Giới (ASIA 15 #3; Hoàng Oanh)

(*HO.Mẹ #8: Hoàng Oanh); perf. 1966; hòa âm & ban nhạc Nghiêm Phú Phi

Nước Mắt Mẹ Tôi (thơ: Thanh Tri Cao; ASIA 29 #22; Anh Dũng)

Ngày Tôi Về (thơ: Phạm Thiên Lộ; CKhN #17; Diễm Liên)

Người Ở Lại Buồn (thơ: Ngô Xuân Hậu; ASIA 12 #10; Mạnh Đình)

Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ (ASIA 15 #2; Khánh Ly); tango; fine perf.

Nhật Ký Hai Đứa Mình (*TXX #8; Thúy Hằng)

(ASIA 3 #5; Thiên Trang)

Nhớ Sài Gòn (v. Trúc Giang; ASIA 18 #17; Lê Tâm); cha cha rhythm

Những Tâm Hồn Cô Đơn (PBN 8 #2; Kim Anh)

Ông Đô; vọng cổ (ASIA 39 #6; Xuân Mỹ, Tuấn Hùng)

Qua Ngõ Nhà Em (ASIA 10 #3; Mạnh Đình)

(*NhQ2 #6; Như Quỳnh); “Nhà Anh” subst. for “Nhà Em”

Quê Hương Bài Học Đầu Cho Con (thơ: Đỗ Trung Quân; PhN #3; Ý Lan); the lyrics are the same as those in “Quê Hương” by Giáp Văn Thạch)

Sài Gòn Thứ Bảy (ASIA 18 #9; Bảo Tuấn)

(*TVThTr #8; Tuấn Vũ)

Sầu Lẻ Bóng (ASIA 15 #7.2; Thanh Thúy, Thanh Tuyền)

(PBN 7 #3; Mộng Tuyền)

(*TVThTr #2; Thiên Trang)

(*MThLB #11; Kim Anh)

Sợi Tóc (thơ: Sương Mai; PhN #9; Thanh Trúc)

Tạ Ơn Cha Mẹ (ASIA 38 #1; hợp ca)

Tango Dĩ Vãng (ASIA 15 #9; Ý Lan)

(PBN 10 #3; Băng Châu)

(CBN 1 #3; Lệ Thu)

(ASIA 3 #2; Thiên Trang)

Tango Tím (PBN 31 #3; Thế Sơn); elegant, melodious

Tâm Hồn Cô Đơn (ASIA 15 #8; Lê Tâm, Duy Linh)

Tâm Sự Của Em (v. Huy Cường; *PhDH.HB #10; Phương Diễm Hạnh)

Tím Cả Chiều Hoang (Thơ: Hữu Loan; ASIA 20 #8; Bảo Tuấn); the lyrics are a rearrangement of those used by “Phạm Duy in Sứt Chỉ Đường Tà”

Tình Đẹp (ASIA 34 #23 và *ENDA #4; Gia Huy, Thanh Trúc)

Tình Đẹp Xót Xa (ASIA 15 #15; Thanh Trúc with chorus)

Tình Là Sợi Tơ (Asia 15 #13; Loan Châu); upbeat; galloping acc.; minor mode; graceful

Tình Như Giấc Mơ (ASIA 3 #6; Thiên Trang); tango; melancholy and sinuous; fine piece, sublime arr.; superlative pert.; attribution to Anh Bằng a little uncertain

Tình Phai (*NhQ3 #9; Như Quỳnh)

Tình Thương Máu Đỏ Da Vàng (CKhN #19; Khánh Ngân Nhật Khánh)

Tình Yêu Tuyệt Vời (ASIA 15 #11; Shayla); kích động; monotonous

Từ Đó Ánh Trăng Tan (thơ: Đăng Hiền; ASIA 15 #18; Lâm Nhật Tiến); romantic; saxophone, guitar; unremarkable

Từ Lúc Em Đi (ASIA 25 #3; Trường Vũ); rhumba

Thương Quả Là Thương (*PQ.DC5.1 #1; Lệ Thu)

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng (thơ: Từ Nguyên Thạch; ASIA 15 #17; Duy Linh); lyrics are all lục bát couplets; folk style; ôi a, ôi a; highly original

Về (ASIA 28 #6; Trường Vũ)

Xin Hãy Quên Tôi (*NVT #5; Giao Linh)

Anh Chương

Tuyết Trắng (ASIA 21 #13; Sỹ Phú)

(*BTLS #10; Kim Anh)

(*TtTr #3; Tuấn Linh)

(CKhN #1.3; Diễm Liên, Hạ Vy, Thanh Trúc)

Anh Dũng

Chuyện Tình Cô Hàng Chè Tươi (TY 8 #15, *TMPS17 #4; Mỹ Linh)

Anh Hoa a northerner who emmigrated to the south in 1954

Hận Ly Hương expresses sorrow for the loss of the north; later 1950s

Anh Linh

Niềm Tin (thơ: Nhất Tuấn, a.k.a. Hoài Đức; CKhN #10; Như Mai); based in part on “Angels We Have Heard on High”

(*PQ.GiS70 #4; Thanh Lan); perf. 1970

(*PQ.ShN #6; Thanh Lan); perf. 1972

Anh Minh

Nỗi Buồn Đêm Đông (PBN 2 #10; Phương Dung); enterprising arr.

(*PhD.Đ #6; Phương Dung); simpler arr. than above

Anh Quân trong nước; 29 yrs old (as of 2003); husband of Mỹ Linh

Con Của Mẹ (*ML.TN2 #6; Mỹ Linh)

Còn Lại Với Mùa Thu (*ML2 #9 và *ML.TN2 #1; Mỹ Linh)

Chờ Đợi (*ML.VN #6; Mỹ Linh)

Hát Theo Người Đi Trên Phố (*ML.VN #7; Mỹ Linh)

Làm Quen (*ML.TN2 #2; Mỹ Linh)

Mưa Hát (DD 10 #B2 và *ML.TN2 #8; Mỹ Linh)

Tình Yêu Thức Dậy (*ML.VN #2; Mỹ Linh)

Tóc Ngắn (*ML.TN #5; Mỹ Linh)

Trở Lại Tuổi Thơ (*ML.VN #3; Mỹ Linh)

Vẫn Mãi Mong Chờ (*ML.TN2 #4; Mỹ Linh)

Anh Quý

Sắc Màu Con Gái (thơ: Nguyễn Thái Dương; Như Quỳnh)

Anh Sơn

Điệu Ru Nước Mắt (v. Vũ Lai; *Pq.TQ1 #3; Carol Kim)

Nhà Anh Nhà Em (thơ: Hà Tiến Lữ; *QL.CX #8; Quang Linh)

(ĐNhM #4; Thanh Tuyền)

Anh Tài

Cho Tình Cũ (*HL.TNC #5; Hương Lan); brilliant jazz coloration!

Đêm Mơ Nguyệt Cầm (WN 1 #15; Trizzie Phương Trinh)

Anh Tuấn

Nỗi Sầu (*BTLS #1; Kim Anh)

Anh Thái

Nhìn Nhau Lần Cuối (PBN 14 #9; Ái Vân, Elvis Phương); sounds a bit like Đức Huy

(*TPhSC #2; Duy Quang, Kiều Nga)

Anh Thy

Anh Về Một Chiều Mưa (v. Duy Khánh; *DKh.TPh #6; Duy Khánh)

Bốn Màu Áo (v. Thanh Viên; PBN 57 #22; Như Quỳnh, Loan Châu, Trúc Lam,Trúc Linh, Bảo Hân, Linda Trang Đài, Yến Mai, Phi Phi)

(ThNg 11 #2; Phương Hồng Ngọc); upbeat, dancers

Hoa Biển (ASIA 29 #8; Gia Huy)

(HN 6 #2; Nhật Trường)

(*SC.CTh #4; Duy Quang)

(*HO.ChS #4; Hoàng Oanh)

(CKhN #1.1; Diễm Liên, Hạ Vy, Thanh Trúc)

Lính Mà Em (ASIA 41 #15.3; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình)

Anh Việt early; tên thật: Trần Văn Trọng. He at first fought with resistance forces against the French and wrote nhạc hùng, but later joined the army of the allied French Alliance (quân đội Liên Hiệp Pháp) and after that the army of the Republic of VN. In 1970 he established an army weekly publication called Khởi Hành that attracted many talented and well-known writers.

Bến Cũ (lời: Ngọc Quang; TrTh 2 #11; Lê Uyên); accomp. changes in middle to loping country rhythm

(*ChoEm #9; Thùy Dương)

(*BC #5; lời: Quang Ngọc; Ánh Tuyết)

(*KiếpH #2; Cao Duy, Cam Thơ)

(*ThTh1 #13.1; Thái Thanh)

(*PQ.NhTCh #4; Anh Ngọc, Mai Hương)

(1940s Polyphone recording by Minh Diệu and Mạnh Phát)

Chiều Trong Rừng Thẳm; 1940s; nhạc hùng

Lỡ Chuyến Đò (*MaiH #2; Mai Hương) 1940s; nhạc hùng

(*Ng.Bảo #4; Ngọc Bảo)

Một Chuyến Đi (*SPh #B2; Sĩ Phu); wr. 1940s; nhạc hùng

Thơ Ngây (PBN 13 #3; Ái Vân); performances in early 1950s by Khánh Ngọc (“…Rồi một hôm, Có chàng trai trẻ đến nơi này, Đời em có một lần Là Lần tim em thấy yêu chàng.”)

(*MThGi2 #8; Thu Minh)

(*PQ.TTĐ1 #2; ???)

Thuyền Về Bến Xưa (rumba; early perf. by Ngọc Hà)

Anh Việt Thu born 1940; died 1974 of a sudden illness in Mỹ Tho. real name: Huỳnh Hữu Kim Sang; from Tiền Giang.

Cho Tôi Sống Lại Một Ngày (*PQ.ThQ2 #4; Trúc Mai)

Giòng An Giang (*BC #10; Ánh Tuyết) waltz rhythm; wr. c. 1959

(ThNg 16 #10; Thanh Mai); phrasing excessively reg.

(PBN 91 #B15; Quỳnh Vi, Nguyệt Ánh)

Hai Vì Sao Lạc (PBN 9 #2; Tuấn Vũ); melody floats above rhythmic accompaniment; aimiable and charming; written in later 1960s

(*ĐCCĐ #5; Tuấn Vũ, Hà My)

(HN 11 #3; Nhật Trường)

(*NhQNĐ #3; Như Quỳnh)

(*ST.ChD #5; Sơn Tuyền)

(*HO.TH #3; Hoàng Oanh)

Máu Chảy Về Tim (*DKh.ĐT #10; Duy Khánh)

(*46C.Kh. #2.4; Hà Thanh)

(*PQ.2.2 #8; Thanh Tuyền)

Mưa Đêm Nay (*PQ.ThQ2 #7; Trúc Mai)

Người Ngoài Phố (PBN 72 #18; Như Quỳnh)

(ĐTNgY #B6.3; Mạnh Đình, Hoàng Lan)

Nhớ Nhau Hoài (với Thiên Hà; *CBĐS #8; Phương Diễm Hạnh)

(*ThT.t.h. #5; Thanh Tuyền)

(*PhNh.V #8; Phi Nhung)

(PBN 98 #A9a; Quang Lê)

Sẽ Có Một Ngày (*PQ.ThQ2 #8; Thanh Lan)

Tạ Ơn Người (*DKh.ĐT #7; Duy Khánh)

Tám Điệp Khúc (ASIA 38 #21;Thanh Tuyền)

(*MHđb4 #1; Mỹ Huyền)

(*DKh.ĐT #2; Duy Khánh)

(*NhTr7 #3; Nhật Trường); perf. tr. 75

(*PQ.ThQ1 #9; Lệ Thu)

(*HO.Mẹ #15; Hoàng Oanh); perf. 1970; hòa âm và ban nhạc Lê Văn Thiện

Tuổi Thôi Nôi (*HO.Mẹ #3; Hoàng Oanh); 1970 perf.; hòa âm và ban nhạc của Y Vân

Thắm-Bài Ca Dao Đầu Lòng (*HO.Mẹ; Hoàng Oanh); 1970 perf. hòa âm và ban nhạc Y Vân

Trên Đầu Súng (ASIA 36 #4 và ChTr #A4; Philip Huy, Gia Huy, Lê Tâm); nhịp nhàng marching music

Vang Bóng (*PQ.5.1 #8; Lệ Thu)

Ánh Dương

Chào Em Cô Gái Lam Hồng (BCTrS 1 #2; Trung Đức); annoyingly unreposeful

(*CĐVĐ #6; Tuấn Phong)