Search for singers
Search song titles

Dân Ca

Tân Nhạc Folksongs

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Dân Ca:

Ai Xuôi Về (BTƠ #6; Thúy Hường)

Ăn Ở Trong Rừng (dân ca; *RPhChL #2; Lệ Thanh)

âu Ơ Lý Ru Con (*NTKN #D4; Mỹ Huyền)

Ba Nàng Thiếu Nữ (lời: Phạm Duy; PBN 58 #23; Loan Châu, Bảo Hân, Trúc Linh)

Bạn Tình Ơi (*BTƠ #3; Quang Vinh)

Bèo Dạt Mây Trôi (HCVTr #3; Thu Hiền); dân ca quan họ Bắc Ninh

Bèo Giạt Mây Trôi (PBN 49 #7; Kiều Hưng); dân ca miền Bắc

Buôn Bấc Buôn Đầu (*RPhChL #5; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

(**DQH #12; Quỷ Tráng, Thúy Hương)

(PBN 96 #A20b; Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ)

Cái Hời Cái ổ (**DQH #13; tốp nam nữ)

Cây Trúc Xinh (dân ca miến Bắc; *HO.DC #6; Hoàng Oanh)

Cò Lả (quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #7; Thanh Quý, Quỷ Tráng)

Con ìch (**DQH #11; tốp nữ)

Còn Duyên (*BTƠ #5 và **DQH #10: Quang Vinh, Thúy Hường)

Dệt Gấm (*NgTSĐ; Thanh Quý)

Đêm Qua Nhớ Bạn (**DQH #7; Quỷ Tráng, Thúy Cải)

Đôi Bên Bác Mẹ Cùng Già (*NgTSĐ #12; Thanh Quý Quỷ Tráng)

Đưa Nàng Về Dinh (dân ca nam bộ; LV 3 #7; Dalena, Chí Tâm)

Em Là Con Gái Bắc Ninh (**DQH #2; Thúy Cải)

Em Về, Chàng Chẳng Cho Về (Liên Khúc; PBN 53 #17; Ái Vân, Anh Dũng)

Dây Tơ Hồng (dân ca miền Nam; (SN 2 #5; Ngọc Huyền, Linh Tâm); nhạc cảnh w. acting; charming

Đèn Cù (PBN 29 #17; Ái Vân)

Gọi Đò (*BTƠ #2; Thúy Hương)

Giã Bạn (quan họ Bắc Ninh; *TThDQ #11; Thu Hiền)

Giữa Tối Đêm Rằm (quan họ Bắc Ninh; GS #21; Thủy Hương)

(*BTƠ #4; Thúy Hương)

Hát Chèo Thuyền; dân ca Bắc Bộ (QL.dân.ca #5; Quang Linh)

Hát Hội Trăng Rằm (PBN 25 #16; Elvis Phương, Chí Tài, Ái Thanh Ái Vân); good! tune is elegant, strong, vital.

Hoa Thơm Bướm Lượn (bài quan họ Bắc Ninh; PBN 38 #20.2); Ái Vân

(*NgTSĐ #2; Quỷ Tráng)

(*RPhChL #3; Lệ Thanh)

Hò Nện, (dân ca miến Bắc; LV 7 #8.1; Hương Lan)

Hò Nện (Hò Quét Vôi dân ca miền trung; *HO.DC #7; Hoàng Oanh)

Hội Trăng Rằm (HĐ/MM 5 #A6; Ái Xuân); lyrics full of “ôi a,” “tình tang,” etc.

Hữu Duyên Thiên Lý Ca, dân ca(?) (*DVVQ #5; Trang Thanh Lan, Quang Bình)

Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ, dân ca(?) (MĐ3 #3, Mạnh Đình, Như Quỳnh)

Kiên Giang Mình Đẹp Lắm (VS/VN #7; Vân Sơn); dân ca Nam Bộ

(*QL.dân.c #3; Quang Linh)

Lên Núi Ba Vi (**DQH; tốp nam)

Liên Sai (BTƠ #7; Thúy Hường)

Lý Áo Vá Quàng (*ĐLQH #12; Ngọc Điệp)

Lý Bán Quán (VS 5 #3; Hoài Linh)

Lý Bập Boòng Boòng (*ĐLQH #10; Đào Đức)

Lý Bốn Mùa (Lý Ru Con; dân ca miến Nam*HO.DC #9; Hoàng Oanh)

Lý Cảnh Chùa (TMPS5 #4; Phi Nhung); retitled: Cô Bé Dễ Thương

Lý Cắt Cỏ (dân ca miền Nam; *HO.DC #14; Hoàng Oanh)

Lý Cây Bông, (dân ca miền Nam; LV #13.2; Dalena)

(*ĐLQH #13; Khánh Duy)

Lý Cây Đa (dân ca miền Bắc; words to verses 4, 5, and 6 by Phạm Duy; ASIA 33 #6; Ái Vân)

(PBN 69 #9; Bảo Hân, Loan Châu, Trúc Linh)

(*CNM #10c; Ý Lan)

(*KhTh #6; Ngọc Hạ)

(*HO.DC #17; Hoàng Oanh)

(DC3M #2; Ái Xuân)

Lý Cây Khế (*ĐLQH #6; Ngọc Điệp)

Lý Con Cóc (*ĐLQH #7; Đào Đức)

Lý Con Sáo (HN 11 #16.3; Trà Mi); southern

(*HO.DC #12; Hoàng Oanh)

Lý Con Sáo Sang Sông (dân ca Nam Bộ; *ĐLQH #5; Thùy Trang)

(DC3M #9; Ngọc Yến)

Lý Chèo Đưa Cá Ông (*ĐLQH #14; Bích Phượng)

Lý Chiều Chiều (dân ca Nam bộ; NhĐ #13, QL.dân.c #4; Quang Linh)

(HĐ/MM 2 #10; Thu Trang)

(DC3M #8; Bích Phương); very lovely; unwritable notes

Lý Chim Quyên (*CNM #10a; Giao Linh); sung by Thiên Trang in early 1970s

Lý Chuồn Chuồn (*DLQH #2; Thùy Trang)

Lý Đất Giồng (TY 10 #16; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh)

(*ĐLQH #9; Khánh Duy)

Lý Gái Hư (dân ca Quảng Nam; VS 16 #11; Hoài Linh)

Lý Giang Nam (dân ca miền Trung; *HO.DC #16; Hoàng Nam)

Lý Hoài Nam (dân ca Trung bộ; *NhĐ #5, QL.dân.c #9; Quang Linh)

(DC3M #5; Thu Hiền); descr. as “dân ca Bình Trị Thiên”

Lý Lu Là (dân ca miền Nam; *HO.DC #8; Hoàng Oanh)

Lý Mười Thương (dân ca Trung bộ; *NhĐ #12; Vân Khánh)

(PhN #2; Hạ Vy)

Lý Ngựa Ô dân ca miền Nam; LV 7 #13.3; Dalena, Henry Chúc

(*ĐLQH #3; Ngọc Ánh)

(*PhD.Đ #5; Phương Dung)

(HN 6 #18.3; Trà Mi)

(NhĐ #16; Quang Linh)

(*MĐ3 #2.3: Ý Lan)

(*HO.DC #2; Hoàng Oanh)

Lý Ngựa Ô dân ca miền Huế; (HN 11 #16.2; Trà Mi)

(NhĐ #14; Mỹ Lệ)

(*MĐ3 #2.2; Ý Lan)

(*DCVN2 #6; Khả Tú)

(*QL.dân.ca #2; Quang Linh)

Lý Qua Đèo (*ThPh #4; Sơn Tuyền); dân ca miền Trung; sung by Thiên Trang in early 1970s

(NhĐ #7; Vân Khánh)

(*HO.DC #11; Hoàng Oanh)

Lý Quạ Kêu dân ca miền Trung (*ĐLQH #11; Ngọc Ánh); sung by Thiên Trang in early 1970s

(NhĐ #8, *QL.dân.c #10; Quang Linh)

(PBN 98 #B12a, Hương Thủy)

Lý Quy Phụng (*ĐLQH #4; Bích Phượng)

Lý Tình Tang (dân ca Trung; *CNM #10d; Thiên Trang)

(HN 6 #18.2; Trà Mi)

(*HO.DC #4; Hoàng Oanh)

Lý Thầy Tư (NhĐ #15; Thành Lộc)

Lý Thiên Thai (*BTƠ #9; Thúy Hường)

(*NgTSĐ #8; Thanh Quý)

Lý Thương Nhau (dân ca miền Bắc; VL 7 #8.2; Hương Lan)

Lý Trách Chồng (dân ca miền Trung; **AT.TrS #5; Ánh Tuyết)

Lý Trái Mướp (*ĐLQH #1; Phương Thảo)

Lý Trèo Đèo (*ĐLQH #8; Bích Phượng)

Lý Vọng Phu (dân ca Trung Bộ; DC3M #3; Tường Vân)

Mết Màn (*ƯHĐQ #10; Thanh Hoa); based on a Tây Nguyên melody

Mở Hội Trăng Rằm (LV 7 #1.1; Thanh Lan, Elvis Phương)

Mời Nước Mời Trầu (**DQH #1; tốp nữ)

Mưa Rơi dân ca Xá (*QL.dân.c #8; Quang Linh)

Mười Nhớ (**DQH #4; tốp nữ)

Mười Thương (PhN #2; Hạ Vy); based on âm điệu miền trung

(*QL.dân.c #6; Quang Linh); dân ca Trung Bộ

Nam Nhi (*BTƠ #8; Quang Vinh, Thúy Hường)

Năm Liệu Bảy Lo (*NgTSĐ #3; Thanh Quý)

(**DQH #6; tốp nữ)

Ngồi Tựa Mạn Thuyền quan họ Bắc Ninh (*RPhChL #1; Lệ Thanh)

Ngồi Tựa Song Đào (HN 6 #18.1; Trà Mi); dân ca miền Bắc

(*HO.DC #13; Hoàng Oanh)

(*BTƠ #11 và **DQH #3; Thúy Hường)

(*NgTSĐ #10; Thanh Quý)

Nguyệt Gác Mái Đinh (*NgTSĐ #1; Thanh Quý)

(*RPhChL #12; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

Người Ở Đừng Về (*ĐTh3 #8; đàn bầu perf., Đức Thành); dân ca quan họ Bắc Ninh

(**DQH #15; tốp nam nữ)

Qua Cầu Gió Bay (dân ca miền Bắc; LV 9 #C3; Thanh Lan)

(PBN 14 #1; Elvis Phương, Ái Vân)

(PBN 96 #A20a; Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ)

(*DVVQ #2; Trang Thanh Lan, Quang Bình)

(*QL.Xđ #12, QL.dân.c #7; Quang Linh)

(*MĐ3 #6; Như Quỳnh)

(*HO.DC #10; Hoàng Oanh)

Qua Nhịp Cầu Tre (*DCVN2 #10; Khả Tú)

(*PhD.CM #5; Phương Dung)

Ra Ngó Vào Trông (*NgTSĐ #4; Quỷ Tráng)

(RPhChL #4; Lệ Thanh)

Rẽ Phượng Chia Loan (*RPhChL #11; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

(**DQH #14; tốp nam nữ)

Ru Con Bắc Bộ (*TCh.Saig. #6; Thu Hiền)

Ru Con Nam Bộ (lời mới: Lưu Hữu Phước; *HCVTr #8; Thu Hiền)

Tát Nước Đầu Đình (PBN 17 #14; Ái Vân, Elvis Phương); dân ca Bắc Bộ; arr. Bích Ngọc 1988 (Australia)

(*QLC1 #A13, QL.dân.c #1, *NTKN #B6; Quang Linh)

Tay Tiên Chuốc Chén Rượu Đào (**DQH #9; Thúy Cải và tốp nữ)

Tương Phùng Tương Ngộ (BTƠ #10; Quang Vinh)

(*NgTSĐ #9; Quỷ Tráng)

(*RPhChL #9; Lệ Thanh, Quang Hàn)

Thân Lươn Bao Quản Lấm Đầu (*RPhChL #6; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

Thỏa Nỗi Nhớ Mong (*RPhChL #7; Lệ Thanh, Xuân Cương)

Trầy Hội Mùa Xuân (LV 4 #9; Elvis Phương, Thanh Lan)

Trẩy Hội Ngày Xuân (PBN 20 #15; Ái Vân, Ái Thanh, Elvis Phương); pentatonic; charming [same as above?]

Trên Rừng Ba Sáu Thứ Chim (*NgTSĐ #6; Quỷ Tráng)

(*RPhChL #8; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

Trống Cơm (PBN 62 #7; Trúc Lam, Trúc Linh); northern

(HN 11 #16.1; Trà Mi)

(ASIA 12 #18; Như Quỳnh, Shayla, Thanh Trúc)

(*HO.DC #5; Hoàng Oanh)

Vào Chùa (*BTƠ #1; Thúy Hương)

(**DQH #8; Thúy Hương và tốp nữ)

(*NgTSĐ #5; Thanh Quý)

(*RPhChL #10; Lệ Thanh, Thanh Nhan)

Vọng Nguyệt (dân ca miền Bắc; *HO.DC #15; Hoàng Oanh)

Xe Chỉ Luồn Kim (dân ca miền Bắc; *HO.DC #3; Hoàng Oanh)

Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc (LV 7 #2; hợp ca)

(*MXCM #10; Khánh Ly)

Folksong Types

Ả Đào

Bồng Mạc

Cò Lã

Quan Hò (there are more than 600 quan hò Bắc Ninh, including “Qua Cầu Gió Bay”)

Sa Mạc

Trống Quân