Search for singers
Search song titles

Nhạc Sĩ Sáng Tác, Tr

Composers, Tr

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Trang Hải: see Trường Hải

Trang Thanh Trúc

Những Ngày Tháng Không Tên (lời Phạm Ngọc; ASIA 41 #14; Thiên Kim, Kenny Thái)

Trầm Tử Thiêng (1937–2000) tên thật: Nguyễn Văn Lợi; born in Đại Lộc, Quảng Nam, but moved away early; grew up in south. Was imprisoned in labor reform camps for a period after 1975; emigrated to Little Saigon in 1985.

Ai Biếu Anh Làm Thinh (ASIA 23 #14 và *TrTTh.A #A10; Yến Phương)

(*HL.NgL #9; Hương Lan)

Bài Hương Ca Vô Tận (ASIA 29 #7; Chế Linh, Thanh Tuyền)

(*TrTTh #12; Hương Lan)

(*ĐTrCN #5; Hoàng Oanh)

(*ThTh4 #1 và *ThTh3 #12; Thái Thanh)

Bài Nhã Ca Thứ Nhất (Thơ: Nhã Ca; ASIA 33 #20; Phương Nghi)

7000 Năm Góp Lại (PBN 94 #B7; Hương Lan)

Bên Này Biển Biển (*TrTTh #6; Hương Lan)

Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng (TTD #18; Hoàng Nam, Trúc Anh)

(ASIA 13 #11 và *TrTTh.A #B5; Khánh Ly)

Cõi Nghìn Trùng (*TrTTh #11; Hương Lan)

Cơn Mưa Hạ (với Trúc Hồ; ĐS 1 #4 và TrTTh.A #A2; Lâm Thúy Vân); exquisite

Chiều Trên Đảo Trầm Tư (wr. c. 1985 in refugee camp; cf Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (ASIA 11 #15, *TrTTh.A #B1, *46C.Kh. #1.7 và *HO.Huế #1 (tr. 75); Hoàng Oanh); sung often by Hà Thanh and Hoàng Oanh; is full of Huế character­istics; a literal rendition of written notes fails to achieve the effect intended.

(PBN 81 #A2; Quang Lê)

(*TrTTh #7; Hương Lan)

(*DCVN2 #3; Dalena)

(*ThT.t.h. #7; Thanh Tuyền)

Đêm Nhớ Về Sài Gòn (PBN 49 #13; Don Hồ)

(ASIA 18 #16 và *TrTTh.A #A7; Khánh Ly)

(CBN 2 #1; Hương Lan)

(*NhNh #7; Tuấn Ngọc)

Đò Dọc (PBN 53 #15; Mỹ Huyền, Hoàng Lan); based on a prizewinning novel of the same name wr. by Bình Nguyên Lộc in the 1950s; concerned a cultured city family that resettled in the countryside; the three daughters had trouble finding husbands in the new surroundings.

(SBH #9; Tuấn Anh); fine, authoritative performance

(ASIA 41 #4; Thanh Tuyền, Sơn Tuyền)

Đồn Vắng Chiều Xuân (ASIA 39 #12; Johnny Dũng)

Đời Không Như Là Mơ (PBN 61 #11; Trúc Linh và Trúc Lam)

(VS/AC #8; Phi Nhung); kích động tendancy

(HN 11 #14; Thanh Lan); a little weird

(PQ.UƯ1 #3; Thanh Lan); finely realized perf.

Đưa Em Vào Hạ (TGC 2 #4.2; Khành Triều, Duy Khánh)

(*46 C.Kh. #4.6; Duy Khánh); slow, eloquent, measured beat

(*DKhTTh #10; Duy Khánh); tr. 75

(*TrTTh #8; Hương Lan)

(*HL.ChT #1; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ)

Em Có Còn Trở Lại (*TRTTh.A #A3; Gia Huy)

Gởi Em Hành Lý (*LB #5; Ngọc Lan)

Giã Từ Mùa Đông (wr. after 1985; cf. Phạm Duy; H.K. IV, p. 203

Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt (ASIA 36 #18 và *ChTr #B6; Gia Huy); slow, mournful 4/4 with dotted rhythms; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hãy Hát Lên Tình Yêu (TrTh 3 #1; Đức Phương, Ngọc Thủy, Yến Mai)

Hãy Hát Tình Thương Về Biển Đông (viết cho đại nhạc hội yểm trợ tầu Lumiére trong chiến dịch vớt người ở biển Đông; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hãy Vui Lên Khi Lòng Còn Biết Buồn (wr. after 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hẹn Nhau Năm 2000 (với Trúc Hồ; ASIA 27 #23 và *TrTTh.A #B9; hợp ca); inspirational-pop style, but very moving nonetheless

Hẹn Về (*LB #9; Như Mai)

Hoà Bình Ôi! Việt Nam Ôi! (ASIA 29 #20; Lê Uyên)

(*PQ.RĐ2 #4; Khánh Ly)

Hỏi Huế Có Thương Không (*CNM #8; Thiên Trang)

(*TrTTh #4; Hương Lan)

Hối Tiếc (*NgL46b #A6; Ngọc Lan); wr. after 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Kinh Khổ (KNBX #10 và *KhL.B #3; Khánh Ly)

Mây Hạ (PBN 53 #9; Khánh Ly)

(*KhL.Đ #7; Khánh Ly, Trầm Tử Thiêng)

Mẹ Hậu Giang (*TrTTh #3; Hương Lan); wr. when the composer met a women who used to give ferry-boat rides (dưa đò) for people in the Mặt Trận Giải Phóng (V.C.) and who was now giving rides to people endeavoring to escape VN by boat; she had a no political point of view; she was just compassionate; cf. Phạm Duy; H.K. IV, p. 203

Mộng Sầu (PBN 31 #13; Dalena, Duy Quang); beautiful words and music

(MâyƠi #1; Hương Lan); called “Mưa Trên Cây Sầu Đông,” on jacket

(*BướmTr #7; Kim Anh)

(PBN 89 #B11; Khánh Hà)

Một Đời Áo Mẹ Áo Em (HN 15 #B10 và *SQ #10; hợp ca); fine, lingering, melancholy melodic line; erhu.

(PhN #17; Bích Thuần, Mai Linh, Băng Tâm)

Một Thời Áo Trắng (ASIA 23 #20; hợp ca)

Một Thời Để Nhớ (wr. betw. 1975–85 tr. nước; love song; cf. Phạm Duy, H.K. IV. p. 203

Một Thời Uyên Ương (*ChoEm #2; Thùy Dương, Trần Đại) wr. betw. 1975–85 tr. nước; love song; cf. Phạm Duy, H.K. IV. p. 203

Mùa Xuân Đi Qua (*HO.MX #10; Hoàng Oanh); tr. 75

10 Năm Nhớ Về Sài Gòn (*TrTTh.A #A8; Tuấn Anh)

10 Năm Yêu Em (wr. after 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba (v. Duy Khánh; MH #3; Mỹ Huyền, Thế Sơn)

(*DK #5; Duy Khánh)

(*PhNh.ĐNg #7; Phi Nhung)

(*PQ.UƯ1 #1; Thanh Lan, Duy Khánh)

Người Con Gái Trên Đường Bolsa (với Trần Trung Đạo; *LB #3; Anh Dũng)

Người Mang Tên Cô Đơn (*PQ.UƯ2 #4; Khánh Ly)

Người Ở Lại Đưa Đò (TTD #6; Thanh Tuyền); wr. 1982 upon meeting a ferryman after a second failed attempt to escape VN by boat; cf Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

(*TrTTh #1; Hương Lan)

Người Tình Mưa Hạ (HN 14 #7; Bích Thuần); tác phẩm mới nhất của tác giả

Như Gió Như Mây (*TrTTh #9; Hương Lan)

Những Con Đường Trắng (thơ: Tô Kiều Ngân; ASIA 23 #19 và *TrTTh.A #B10; Hoàng Oanh)

(PBN 91 #B2a; Quang Lê)

Quê Hương Ngày Em Lớn (*TrTTh #10; Hương Lan)

Quê Nhà Còn Giông Bão (HN 17 #22; hợp ca)

Rồi Hai Mươi Năm Sau (TY 9 #6; Phi Nhung); foll. by long interv.; also *XLNg #5

Ru Ca Trên Thành Phố Đỏ (wr. betw. 1975–85 tr. nước; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Ta Có Nghìn Năm Đợi Một Người (*ChoEm #8; Tuấn Ngọc)

Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông (TTD #16; Hoàng Oanh, Lê Uyên, Thanh Lan, Diệp Thanh Thanh, Thanh Trúc, Hoàng Nam, Mạnh Đình,Philip Huy)

(TrTh 4 #26; hợp ca); major mode; for unison singing on festive occasions

Tâm Ca Của Người Tù Vượt Biển (wr. betw. 1975–85 tr. nước; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Tình Ca Mùa Đông (ASIA 30 #8; Lê Uyên) tango; composed in U.S. after 1985

Tình Đầu Một Thời Áo Trắng (*TrTTh.A #B7; hợp ca)

Tình Khúc Sau Cùng (wr. betw. 1975–85 tr. nước; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Tuổi Trẻ Lên Đường (*VVT #2; hợp ca)

Từ Tiếng Hát Tiếp Nối (ASIA 34 #25; hợp ca)

(*VDNhS #10; hợp ca)

Tưởng Niệm (TrTh 3 #2; Ý Lan)

(ASIA 27 #9 và TrTTh.A #A1; Tuấn Ngọc)

(*MKhTA; Tuấn Anh)

(*ThD.Kh #6; Thùy Dương)

(PBN 96 #A4b; Khánh Hà, Trần Thái Hòa)

Thầm Thì (thơ: Định Nguyên; ASIA 16 #6 và *TrTTh.A *A5; Khánh Ly, Elvis Phương); slow, rhythmic, rural, major mode; fine ensemble betw. two singers

(*TrTTh #5; Hương Lan)

Thuở Em Hờn Tủi (*PQ.ChT1 #3; Trầm Tử Thiêng)

Thư Xuân Hải Ngoại (ASIA 39 #22; Gia Huy)

Trả Lời Thư Em (DK #3; Duy Khánh)

Trại Tỵ Nạn Galang wr. c. 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Trong Cơn Hy Vọng (*TrTTh #2; Hương Lan)

Trộm Nhìn Nhau (ASIA 16 #14 và *TrTTh.A #A6; Hoàng Oanh); cổ nhạc intro.; great song!

(*NhQNĐ #7; Như Quỳnh)

Trở Về Làng (*CCNM #5; hợp ca)

Vang Vang Tình Việt Nam (*VVT #5; hợp ca)

Việt Nam Niềm Nhớ (*TrTTh.A #B6; hợp ca); collaboration w. Trúc Hồ?

Yêu Dấu Chưa Nguôi (*PQ.ChT2 #2; Trầm Tử Thiêng)

Trần Anh Mai

Xuân Trong Rừng Thẩm (PBN 85 #B15; Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Tiến Dũng); three accompanying female voices

Trần Bá Cường

Ngồi Đây Vẫn Mong Đợi (v. Jimmii JC Nguyễn; TY 3 #13; Jimmii JC Nguyễn); nice tune

Trần Chí Phúc pseud. as journalist: Trần Củng Sơn Friend of Nguyễn Ngọc Ngạn from refugee camp period. Escaped by boat alone. In 1988 moved from Canada to San José. Composer of song “Ru Em Đời Mất Xứ.” Wrote articles about the criminal investigation of Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vis a vis the assassination of the journalist Tú Rua and his wife.

Chiều Winnepeg (ASIA 14 #20; Thanh Lan); nicely melancholy

Xác Em Nay Ở Phương Nào (Thơ: Ngọc Khôi; TTD #14; Philip Huy)

Trần Chung trong nước

Bài Ca Trường Sơn (BCTrS 1 #3; Trung Kiến)

Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó (*ámTh #14; Lê Dung)

Trần Duy Đức

Khi Bắt Đầu Tuổi 30 (thơ: Du Tử Lê; *TPhĐĐ3 #8; Lệ Thu)

Nếu Có Yêu Tôi (thơ: Ngô Tịnh Yên; PBN 94 #B22; Khánh Hà); really swings! fine lyrics

Trần Dư early tân nhạc composer

Trần Đình Quân he and Trầm Tử Thiêng met in an island refugee camp in 1985 and organized musical activities for the youth there; cf Phạm Duy, H.K. IV, p. 203. Trường Sơn Duy Khánh CD #8, with arrangements by Trầm Tử Thiêng, is devoted to his compositions. The music is inoffensive, often poetic, occasionally effective, but mostly unremarkable.

Bấy Giờ (*TrĐQ #2; Hương Lan); major mode

(*PQ.UƯ1 #6; Khánh Ly)

Bỏ Trường Mà Đi (*TrĐQ #4; Duy Khánh)

Em Vẫn Chờ Mùa Xuân (*TRĐQ #8; Xuân Sơn)

Khúc Tình Ca Xứ Huế (*ARXH #3; Thu Hiền); central style; slow and fast alternating sections

(*HNTC #6; Hà Thanh)

(*TrĐQ #3; Thiên Trang)

Ngày Ấy Đất Nước Hồi Sinh (*TrĐQ #10; Như Mai, Thiện Cơ); upbeat; weak

Những Ngày Mùa Hạ Trở Về (*TrĐQ #9; Duy Khánh)

(*PQ.UƯ2 #8; Hồng Vân)

Ta Lại Về Trên Đồng Làng Ta (*TrĐQ #5; Như Mai, Thiện Cơ); effective chorus

Thao Thức (thơ: Bùi Bích Hà; *TrĐQ #6; Khánh Ly)

Trên Hoang Tàn Đổ Nát (*TrĐQ #7; Hương Lan)

Xin Cảm Ơn (*TrĐQ #1; Khánh Ly)

Trần Đức

Ai Về Với Tôi (PBN 52 #24; Trần Đức)

Nước Mắt Lại Rơi (PBN 55 #14; Trần Đức)

Tình Chấp Nhận (PBN 89 #B17; Quỳnh Vi)

Trần Hoàn (1928–2003) tr. nước; tên thật: Nguyễn Tăng Hích; born in Quảng Trị

Giận Mà Thương (*GiMTh #1 và *TThDQ #5; Thu Hiền)

(*HL.Huế #1; Hương Lan)

Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm (thơ: Quý Doãn; *DTh #2; Duy Thương)

(*GiMTK #1; Hồng Năm)

Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tinh (*CĐVĐ #10; Thu Hiền)

Kể Chuyện Người Cộng Sản (lời: Anh Việt;–Hồ An; *ChSVD #8; tốp nam Quân khu 7)

Lời Người Ra Đi (*TKVTG4 #8; Quang Linh); wr. early 1950s; extremely manly; wonderful irregular phrases

(*NhTKhCh1 #1; Bảo Yến)

Lời Ru Trên Nương (*ámTh #3; Lê Dung)

Một Mùa Xuân Nho Nhỏ (thơ: Thanh ??; Âm Th #11; Lê Dung)

Mời Anh Về Hà Tĩnh (*Hà Tĩnh #1; Tố Nga)

Sơn Nữ Ca (*AT.CĐX #8; Ánh Tuyết) pop. early 50sỚ

(*PQ.TTĐ3.1 #9; Sơn Ca, Bùi Thiện)

Tình Ca Mùa Xuân (lời: Nguyễn Loan; *VN.MY #4; Bảo Yến)

(*EmVĐ #1; Thanh Hoa, Trọng Tấn)

(*LNh #6; Long Nhật)

Trần Huân

Giọt Tình (PBN 73 #B4; Hồ Lệ Thu)

Mưa Phố (PBN 58 #2; Trúc Lam, Trúc Linh)

Nước Mắt (PBN 77 #B23; Lương Tùng Quang)

Trần Hữu Bích

Chuồn Chồn Ớt (thơ Nguyễn Linh; *DQ.NgL #3; Nhóm TyMyTy)

Hát Cho Tình Yêu, Hát Cho Cuộc Đời (*VN.MY #3; Phương Thanh)

Trần Kiết Tường

Chiến Sĩ Vô Danh (*ChSVD #12; Quang Lý, female chorus)

Trần Lãng Minh

Sài Gòn Ơi Ta Sẽ Về wr. 1977–8; mentioned Phạm Duy, H.K. IV, p. 200

Trần Lê Quỳnh

Chân Tình (PBN 56 #6 và *ChT #A2; Thế Sơn) “…dành riêng cho em.”

(TY 10 #3; Huy Vũ)

(VNVN 7 #28; Hoàng Hải)

Mùa Hè Cuối Cùng (*CMH #9; Trần Thu Hà)

Trần Long Ẩn b. 1944; grew up in Bình Định Province in Central VN. Came to Sàigòn at age 20 and attended Đạo Học Văn Khoa. Began performing in 1970. Left Saigon for areas under Communist control in 1972. In 1974 he attended the Trường Âm Nhạc Việt Nam in Hà Nội (now called Nhạc Viện Hà Nội) for one year.

Bước Xuống Đời (*XTrNNg #1: Ngọc Ánh)

Đi Qua Vùng Cỏ Non (*CDH #5; Hồng Nhung)

Một Đời Người, Một Rừng Cây (*VN.MY #9; Hồng Nhung)

Mừng Tuổi Mẹ (*KA.Mẹ #9; Kim Anh); melody & lyrics, GĐX, p. 13

(PBN 80 #A7; Quang Lễ)

Nhớ Huế (*NhH #7; Hương Lan)

Xin Làm Người Hát Rong (CA DAO 2 #15; Đức Phương)

(*ML2 #5 và *Ml.Th #7; Mỹ Linh)

(*QL #5; Quang Linh)

(DD10 #C10; Elvis Phương)

(VNVN 7 #15; Lê Huỳnh)

Trần Minh Phi

Email Tình Yêu (TY 9 #1; Hạ Vy, Johnny Dũng)

Hôn Môi Xa (TY 9 #21; Tiên Dũng); kịch động garbage

(ASIA 35 #4; Gia Huy)

(*ST.ChD #2; Sơn Tuyền)

Quân Vắng Xa Rồi (DD9 #15; Tứ Ca Ngẫu Nhiên)

Tình Xuân (LV 8 #8; Xuân Phú)

Tình Yêu Long Lanh (*CMH #10; Trần Thu Hà)

Trần Minh Phú

Phiêu Du (PBN 63 #14; Lây Minh); romantic song of considerable charm; supporting female chorus

Tình Xuân (*QL.XĐ #16; hợp ca)

Trần Ngọc see Tuấn Khanh

Trần Ngọc Sơn

Hạnh Phúc Lang Thang (HN 8 #11; Bích Thuần); young mezzo; strong flexible voice

(CBN 3 #6; Lệ Thu)

(*GiNM #4; Tuấn Anh)

Trần Nhật Bằng

Đợi Chờ (với Phạm Đình Chương; HL 5 #24; Nguyên Khang)

(PBN 68 #3; Khánh Ly)

Trần Nhơn

Mùa Xuân Tây Nguyên (*RChPh #8; Rơ Cham Phiang)

Trần Quang Huy

Đừng Nói Đợi Chờ (*XTrNNg #3; Nhã Phương)

Mùa Xuân Trên Mắt Hồ (*VN.MY #11; Nhã Phương)

Mưa Hoàng Hôn (*M4 #9; Thanh Lam)

Trần Quang Lộc trong nước; born in Quảng Trị; graduate of Viện Quốc gia Âm nhạc Huế; Active from late 1960s on; first album, Hát Dòng Sông Xưa, pub. 1970. Another album, Tình Ca Trần Quang Lộc, pub. 1995.

Áo Hoa (TY 3 #5; Mạnh Đình); serene, pentatonic, nice interplay betw. voice & flute

(HN 15 #A5 và *SQ #7; Thanh Tuyền)

(PBN 84 #A6; Như Quyền, Quang Lê)

Có Những Chiểu Rất Lạ (*QL #9 và *ĐLB #9; Quang Linh)

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội (PBN 87 #A9; Hương Giang; singing contestant)

(*CNM #6; Ý Lan)

Câu Hát Tình Quê (PBN 59 #16 và *SNgh #6; Mạnh Quỳnh)

(*NgS #A6; Ngọc Sơn)

Cho Tôi Lại Từ Đầu (PBN 77 #B13a; Thu Phương); paired w. Từ Huy, “Quê Hương, Tuổi Thơ Tôi”

Em Còn Nhớ Huế Không (*NhH #8; Hương Lan)

Em Đi Xa Tôi (*QD.BNg #3; Quang Dũng)

Hoa Tím Mùa Xuân (với Kim Băng; LV 8 #13; Tuấn Đức); fine piece and perf.

Phương Trời Xa Lạ (*NgH.Em #2; Ngọc Hạ)

Tình Cờ Gặp Nhau (TY 2 #15; Mạnh Đình)

Trả Lời Thư Em (*TA.20 #2; Tuấn Anh)

Vầng Trăng Của Mẹ (GS #12; Thanh Thủy); đàn bầu, flute; delicate, charming

Về Đây Nghe Em (HN 9 #3; Thái Châu); music pedestrian

(*15MN #3; Thùy Dung)

(*CTTĐ #3; Thu Phương)

(*QG.TrV #4; Quỳnh Giao)

(PBN 77 #B3; Tuấn Ngọc)

(PBN 86 #A9; Hương Giang; singing contestant)

Trần Quảng Nam born 1955 in Tam Kỳ, Quảng Nam

Còn Mãi Yêu Thương (PBN 77 #A12; Loan Châu)

Hai Mươi Năm Tình Cũ (PBN #32 #12; Ý Lan)

(ASIA 14 #4; Nọoc Lan); good perf.

(PBN 92 #B2b; Thu Phương, Thế Sơn)

Mười Năm Tình Cũ (PBN 4 #5; Elvis Phương) minor mode 12/8

(PBN 13 #5; Chế Linh)

(PBN 92 #B2a; Thu Phương, Thế Sơn)

(ĐNhM #5; Thanh Tuyền)

Ở Đâu Cũng Có Em (PBN 99 #A13; Trần Thái Hòa)

Tình Cuối Xót Xa (LV 1 #3; Lưu Bích); adagio waltz; many beautiful events

(TY 7 #3; Huy Tâm)

Tình Tôi Mới Lớn (PBN 52 #4; Loan Châu)

Tình Yêu, Nỗi Nhớ (PBN 53 #5; Thế Sơn, Loan Châu)

(HN 11 #6; Thanh Vân); singing breathy; song sounds like smth. western

Trần Quê Sơn

Ông Tú Về Làng (LV 8 #19; Quang Linh)

Trần Quốc Bảo

Đêm An Hoà (GL #18; Kim Anh, Trần Quốc Bảo); wr. c. 1977 soon after emmigrating to U.S.

Trần Quý (w. Hồng Vân)

Bão Rừng (*NhQ.ĐTh #2; Như Quỳnh)

Hai Đứa Thương Nhau (*HT #9; Giao Linh)

Ngày Vui Hai Đứa (*KGR #10; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh)

Nghèo (CA DAO 2 #17; Lâm Gia Minh)

Nghèo Tình (PBN 60 #3; 2nd of 3; Mạnh Đình, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh)

Tôi Mất Người Yêu (PBN 60 #3; 1st of 3; Mạnh Đình, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh)

Tình Yêu Gõ Cửa (ĐTNgY #A3; Hương Lan)

Trần Quý trong nước

Hát Mừng Anh Hùng Núp (*ChSVD #7; Thu Giang)

Trần Tiến trong nước; in mid fifties as of 2002; singer and guitar player as well as composer; his elder brother Trần Hiếu (father of singer Trần Thu Hà) teaches singing at the Hồ Chí Minh City Music Conservatory (formerly taught in Hà Nội); insists that all his students start out by learning how to sing western opera.

Bóng Đá (NgHTrT 2 #11; tốp ca)

Cô Bé Vô Tư (NgHTrT 1 #2; Thu Minh)

Chào Cuộc Đời (NgHTrT 1; opening & closing music; tốp ca)

Chị Tôi (PBN 56 #10; Don Hồ)

(QL #4 và *QLC1 #B7; Quang Linh)

(DD 7 #14; Trần Thu Hà)

(PhN #4.2; Thúy Hằng)

(TY 7 #14 và *TMPS11 #1; Mỹ Linh)

(*CTNgN #2; Ái Vân)

(NgHTrT 2 #7; Trần Tiến)

(*DCTY #1; Anh Đức)

(*GiMTh #3; Thu Hiền)

(PBN 90 #A5; Bằng Kiêu); fine arr. and perf.; definitive

Chiếc Vòng Cầu Hôn (*DCTY #7; Anh Đức)

Chim Sẻ Tóc Xù (*TựHọa #8; Trần Tiến)

Cho Tôi Xin Em Đứa Con Trai (NgHTrT 1 #7; Trần Tiến, Ngọc Lễ)

Chuyện 5 Người (NgHTrT 2 #8; Trần Tiến, Trần Tài); sombrely comic

Dòng Sông Mùa Thu (*Th3 #4; Trần Thu Hà)

(*TựHọa #1; Trần Thu Hà)

Điệp Khúc Tình Yêu (NgHTrT 2 #4; Hồng Nhung, nhóm Mặt Trời Bé Con)

Độc Huyền Cầm (NgHTrT 2 #10; Trần Tiến); breathtakingly original; spare and eloquent; vocal line matched with single guitar notes

Em Vẫn Như Ngày Xưa (NgHTrT 1 #3; Trần Thu Hà, nhóm Mắt Ngọc)

(*TựHọa #4; Trần Thu Hà); beautifully arr. and sung

(*NgH.Em #3; Ngọc Hạ)

Giấc Mơ Cha-pi (NgHTrT 1 #10; Y è Zac)

(*DCTY #8; Y Moan); obnoxious arr.

Hà Nội Những Năm 2000 (*DCTY #6; Quang Linh)

Mặt Trời Bé Con (*ChD #7; Phi Nhung)

(NgHTrT 1 #2; Trần Tiến, nhóm Mắt Ngọc)

(*DCTY #2; Tam Ca Áo Trắng)

Mùa Thu Trắng (*Th3 #9; Trần Thu Hà)

(*TựHọa #5; Trần Thu Hà)

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (SBH #6 và *ECN #4; Thanh Tuyền); marvelous; ABCC form, repeated w. different lyrics; codetta, rock acc.

(CY #12; Mỹ Huyền)

(*CDđb3 #1.2; Phi Nhung, Tuấn Vũ); codetta messed up

(*TCh #2, *QLê.ChS #10; Phi Nhung, Quang Lê)

(*CTBD #2; Hoài Nam)

(*QLC1 #D10; Quang Linh)

(ĐS4 #4; Sơn Tuyền)

(DC3M #10; Tô Thanh Phương)

(*DCTY #10; Ngọc Tân); obnoxious arr.; title appears as “Tùy Hứng…”

Ngẫu Hứng Ngựa Ô (NgHTrT 1 #9; 3 Con Mèo)

Ngẫu Hứng Sông Hồng (NgHTrT 2 #3; Hồng Nhung, nhóm múa NHHB); unacc. voice throughout

(DC3M #1; Hồng Nhung); odd piece; strident perf.

Ngọn Lửa Cao Nguyên (NgHTrT 2 #6; Ngọc Anh, nhóm múa NHHB)

(*VN.MY #12; Siu Black)

Ngựa Ô Thương Nhớ (VềQuê #A1; Phi Nhung)

Người Thích Tình Ca (*TựHọa #10; Trần Tiến)

Nhớ Những Dáng Hoa (*TựHọa #3; Trần Tiến)

Phố Nghèo (*TựHọa #9 và *DCTY #4; Trần Thu Hà)

Ra Ngõ Mà Yêu (PBN 95 #B16; Trần Thu Hà)

Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng (HN 11 #2; Thái Châu, Mỹ Huyền); driving, rhythmic, adventurous melody; a monument to the art of writing with irregular phrase-lengths, but filled with a powerful feeling of symmetry; has a rock-like driving pulse, leaping bass and continuously changing harmonies; constant felicities in the use of instruments, which include woodwinds, violins, drums, brass; utterly enchanting; won first prize in a contest, c. 1990, to see who could write the best song encouraging people to marry late and limit the size of their families.

(HĐ/MM 6 #2; Châu Tuấn, Yến Khoa); male singer no good; arr. often lags behind melody harmonically

(NgHTrT 1 #6; Ngọc Lễ, Phương Thảo); extremely enterprising and complex; acc. w. double guitar duo and lute; perf. as a slow, sad piece

(*CTBD #6; Hoài Nam); listed as “Lá Diêu Bông” on cover

(ĐTh3 #7; đàn bầu perf. by Đức Thành)

(*DCTY #3; Quang Linh); minimal acc.

(*ChHS #6 #3; Như Quỳnh, Mạnh Đình); called “Lá Diêu Bông” on skin

(PBN 84 #A14; eight female PBN singers); áo dài fashion show; decent perf., considering

Sắc Màu (PBN 58 #14; Thiên Kim)

(NgHTrT 1 #11 và SM #6; Trần Thu Hà)

(HL 4 #6; Thanh Hà)

Sói Con Ngơ Ngác (NgHTrT 2 #9; Trần Tiến, Trần Tài); about bụi đời

Tạm Biệt Chim Én (*DCTY #5; Mỹ Tâm)

Tiếng Trống Baranưng (NgHTrT 2 #2; Hồng Ngọc, nhóm múa NHHB)

Tóc Gió Thôi Bay (*ML #5 và *CTTĐ #5; Mỹ Linh); divinely sung; melody & lyrics in GĐX, p.259.

(NgHTrT 1 #8; Quang Lý); finely sung

(PBN 62 #12 và *ThK.TG #1; Thiên Kim)

(EPh 98 #9; Elvis Phương)

(*ƯHNM #2; Ái Vân)

(*EVTK #3 và *TựHọa #7; Trần Thu Hà)

(*KhTh #11; Ngọc Hạ)

Trái Tim Nhiều Ngăn (NgHTrT 1 #5; Trần Tiến)

(*DCTY #9; Nguyên Vũ)

Về Đi Em (*TựHọa #6; Trần Tiến)

Vết Chân Tròn Trên Cát (NgHTrT 2 #5; Phương Thanh, nhóm Mặt Trời Bé Con)

Vô Tình (*TựHọa #2; Trần Thu Hà)

Trần Tú

Bãi Hoang (*ANg.LĐ #1; Anh Ngọc)

Trần Thanh

Đồn Vắng Chiều Xuân (*PQ.NhTCh #1; Ngọc Long)

Trần Thiện Anh Chương

Ngày Mai Chị Tôi Lấy Chồng (PhN #13; Diễm Liên)

Trần Thiện Toàn younger brother of Trần Thiện Thanh, below

Trên Đỉnh Mùa Đông (HN 10 #20; Nhật Trường, Thanh Lan); powerfully lyrical; Nh.Tr. is in soldier’s garb

(*TrămM #3; Thái Hiền)

Trần Thiện Thanh as a singer known as Nhật Trường; from Phan Thiết; career began in 1958, when he came to Sài Gòn and quickly came to rival Duy Khánh in popu­larity; died May 13, 2005 in Little Saigon at age 63.

Ai Cho Tôi Tình Yêu (PBN 8 #3; Thiên Trang); 4/4 with melodic rubato

Ai Nói Yêu Em Đêm Nay (HN 9 #13; Bích Thuần); relaxed 6/8; trashy

(*NhTr4 #10; Thanh Lan, Nhật Trường); perf. tr. 75

Anh Không Chết Đâu Em (ASIA 29 #14; Lâm Nhật Tiến)

(*HO.ChS #9; Hoàng Oanh)

(*ChTM #3; Kim Anh)

(*PQ.DC2.1 #3; Khánh Ly)

Anh Về Với Em (PBN 26 #7; Anh Khoa, Phương Hồng Quê); major mode; considerable charm

(WN 1 #14; Nhật Trường)

(*NhTr4 #2; Nhật Trường); perf. tr. 75

(*NhTr7 #2; Thanh Lan, Nhật Trường); perf. tr. 75

(*ChTM #10; Ngọc Lan)

Biển Mặn (ASIA 36 #5 và *ChTr #A5; Chế Phương); attractive; extended phrases

(ASIA 10th Ann. #3; Nhật Trường)

(*KhTđb2 #8; Khả Tú)

(*TtTr #4; Tuấn Linh)

Buông Xuôi (TrTh 4 #21; Thái Châu); minor mode. rocking 12/8; woman playing squeaky tenor sax; song about letting go of (buông xuôi) a relationship

Chiếc Áo Bà Ba (PBN 24 #16; Hương Lan); pentatonic; đàn bầu; brisk andante

(*KhTđb2 #1; Khả Tú)

(*MĐ3 #9; Mạnh Đình)

(*TThDQ #8; Thu Hiền)

Chiều Trên Phá Tam Giang (Thơ: Tô Thùy Yên; ASIA 29 #13; Hoàng Nam, Trúc Anh)

(HN 9 #16; Nhât Trường, Thanh Lan); 6/8; minor-major episodes

(PBN 11 #2; Lê Uyên); 6/8; mostly formulaic

(*KhL.Đ #8; Khánh Ly, Nhật Trường)

(*ChTM #6; Huyền Châu, Huy Sinh)

Chờ Đông (*HL.TNC #7; Hương Lan)

Chuyện Hẹn Hò (ĐS2 #5; Nhật Trường)

(PBN 18 #3.1; Phương Hồng Quê)

(*ĐBTh #3; Tuấn Đạt)

(*ChTM #5; Ngọc Lan); nice

Chuyện Tình Buồn Chung Thân (TrTh 2 #8; Nhật Trường)

Chuyện Tình Mộng Thường (*ChTM #4; Ánh Lệ)

Đám Cưới Đầu Xuân (HN 18 #2; Mạnh Đình); leisurely 4/4; major mode; fade-out

(LV 7 #4; Yến Khoa); singing impeccable

(PBN 85 #A21; Thế Sơn, Tâm Đoan)

Đừng Hỏi Tại Sao (*HT #2; Trường Hải)

Gặp Nhau Làm Ngơ (PBN 4 #8; Quốc Anh)

(SN 4 #13; Trần Sang, Như Hào); music & perf. both charming

(*CDđb3 #2.10; Tuấn Vũ)

(*TGTP #11; Công Thành, Lynn)

(*SPh #B12; Sĩ Phu)

(*ChTM #1; Duy Quang); corny arr.; lyrics unus. clear

Giây Phút Tạ Từ (*HO.TH #10; Hoàng Oanh)

Hàn Mặc Tử (ASIA 11 #13 và *CLTT #B4; Thanh Tuyền); song made famous in 1965 by Trúc Mai

(TGC 2 #2; Trường Vũ)

(PBN 99.5Diva #A10; Mai Thiên Vân)

(*PhD.nv17 #6; Phương Dung); tr. 75

Hoa Chiều (T&S 2 #3; Châu Đình An)

Hoa Học Tro (thơ: Nhất Tuấn; HN 10 #13; Nhật Trường); dance music; graceful minor mode episode

(*HL.TNC #4; Hương Lan, Tuấn Vũ)

(*NLTX #2; Hoài Nam)

(*TPhSC #8; Duy Quang, Ngọc Lan)

Hoa Trinh Nữ (CBN 3 #5; Tuấn Đạt); wr. 1960s

(CKhN #1.2; Diễm Liên, Hạ Vy, Thanh Trúc)

Khi Người Tôi Yêu Khóc (TrTh 2 #10.2; Ý Lan, Vũ Khanh); nice piece

(*SPh.MTh #6; Sĩ Phu)

Không Bao Giờ Ngăn Cách; early 60s; nhạc yêu lính

Lâu Đài Tình Ái (thơ: Mai Chùng Tinh; PBN 17 #12; Hương Lan, Thái Châu)

(PBN 95 #A19; Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngàn)

(*LSMQ #8; Duy Quang)

Lời Cho Người Yêu Nhỏ (ASIA 29 #17; Vũ Khanh)

Một Đời Yêu Em (HN 8 #5; Nhật Trường)

(*BTLS #8; Kim Anh); “em” changed to “anh” in title

Một Lần Dang Dở (SBH #4; Phương Hồng Quê)

Một Ngày Gần Đây (*LSMQ #11; Duy Quang)

Mùa Đông Của Anh (SN 5 #4; Nhu Hào, Châu Tuấn)

(ĐS 5 #9.1; Duy Quang, Tuấn Ngọc, Trung Hành)

(*NhTr4 #4; Thanh Lan, Nhật Trường); perf. tr. 75

(PBN 94 #B13; Thế Sơn, Hương Giang)

Mùa Xuân Lá Khô (PBN 80 #A14; Mạnh Quỳnh)

(*Xuân #7; Hiếu Trung)

(DKhMem #B11; Tuấn Vũ); fine stream of melody

Ngày Đầu Một Năm (CKhN #7; Hạ Vy)

(*MXCM #9; Thiên Trang)

Ngày Đầu Một Năm (PBN 85 #A22b; Phương Hồng Quê, Ngọc Đan Thanh); paired w. “Phút Giao Mùa”

Người Ở Lại Charlie (ASIA 21 #11; Duy Quang, Thanh Lan)

(ThNg 13 #8; Duy Quang, Phương Hồng Ngọc)

(*NhTr7 #1; Thanh Lan, Nhật Trường): perf. tr. 75

(*HO.ChS #6; Hoàng Oanh)

(*ChTM #8; Thanh Tuyền)

Người Xa Người (PBN 32 #15; Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên)

Người Yêu Của Lính (ASIA 29 #9; Thanh Trúc)

(PBN 90 #A17; Hoàng Oanh)

Người Yêu Tôi Khóc (PBN 1 #10; Thanh Mai, Anh Sơn); slow waltz; formulaically romantic

(PBN 13 #2; Họa Mi, Elvis Phương)

(*PQ.TQ2 #7; Sĩ Phu)

Nhà Anh, Nhà Em (*MHđb3 #4; Như Quỳnh, Mạnh Đình)

Phút Giao Mùa (PBN 85 #A22a; Phương Hồng Quê, Ngọc Đan Thanh); paired w. “Ngày Đầu Một Năm”

(*MXHĐ #2; Duy Quang)

Rừng Lá Thấp (*TNV #8, *ChTM #2; Thanh Tuyền)

(ASIA 27 #11; Trường Vũ)

(*HO.ChS; Hoàng Oanh)

Tạ Từ Trong Đêm (ChTM #12; Ánh Lệ)

Tâm Sự Người Lính Trẻ (ASIA 23 #15; Bảo Tuấn)

(ĐNhM #2; Thanh Tuyền)

Tình Có Như Không (PBN 1 #6; Quốc Anh); 4/4 calypso beat; party music

(*ChTM #7; Thanh Mai, Duy Quang)

Tình Đầu Tình Cuối (Ngọc Lan Kỷ Niệm #7)

(MM3 #4; Anh Chương)

(*QL.CX #12; Quang Linh)

(*TPhSC #6; Duy Quang, Carol Kim)

(*ChTM #11; Duy Quang)

Tình Đẹp Hậu Giang (PBN 99 #A26; Phi Nhung, Duy Trường)

Tình Thư Của Lính (PBN 29 #10; Thế Sơn); light, charming, tender

(ASIA 23 #17; Lâm Nhật Tiến)

Tuyết Trắng (HN 7 #2; Nhật Trường)

Từ Dạo Xa Em (HN 9 #8; Nhật Trường); dance music

Từ Đó Em Buồn (ASIA 19 #20; Diệp Thanh Thanh); lovely

(PhN #5; Trường Vũ)

(*HTr5 #9; Hồng Trúc)

Từ Nửa Vòng Trái Đất (*TNV #2; Thanh Tuyền)

Từ Ngày Tình Bỏ Ta Đi (*LSMQ #7; Duy Quang)

Thiếu Phụ Ngây Thơ (HN 11 #8; Nhật Trướng, Thanh Lan); slow 6/8; soldiers garb; sensitively hesitant melody; about the possibility of becoming a war widow.

Trên Đỉnh Mùa Đông (HN 7 #7; Bích Thuần)

(PBN 1 #8; Hương Lan); slow waltz; loping melody

(ĐS 5 #9.2; Duy Quang, Tuấn Ngọc, Trung Hành)

Yêu (HN 3 #10; Vũ Khanh); attractive; fetching arr.

(*VDNhS #3; Nhật Trường)

Trần Thiết Hùng (a.k.a. Trần Hải)

Có Là Muôn Thuở (CY #11; Chung Tử Lưu)

Cô Bé Có Chiếc Răng Khếnh (DD 3 #2.2; Thủy Tiên, Lê Tuấn)

Chút Nắng Mong Manh

Đừng Trách Lá Diêu Bông (*YK3 #10; Yến Khoa)

(*ƯHNM #5; Ái Vân)

(*5Cụm #10; Phi Nhung & unk. male singer)

Thương Em Con Gái Miệt Vườn

Trần Trịnh with Nhật Ngân, a member of the composing duo “Trịnh Lâm Ngân.”

Đêm Vàng (*PQ.DKh #5; Hà Thanh)

Độc Huyền (HN 14 #12; Hương Lan); scattered accompaniment figure; “độc huyền” is another name for the đàn bầu

Lệ Đá (lời: Hà Huyền Chi; PBN 66 #10; Khánh Ly); perf. by Quốc Anh recalled by H.Tr.A.

(PBN 92 #B14b; Khánh Ly, Bằng Kiêu)

(*MThLB #6; Kim Anh)

(*NgL46b #A8; Ngọc Lan)

Nón Bài Thơ (*NhH #4; Hương Lan)

Nhớ Về Một Mùa Xuân (HN 15 #A4; Chế Linh); major pentatonic

Những Nụ Gai Mòn (v. Hà Huyền Chi; *PQ.TQ1 #10; Bốn Phương)

Tiếng Hát Nửa Vời (PBN 66 #11; Thanh Hà)

(MM3 #7; Ngọc Minh)

(*LĐCT #3; Duy Quang)

(*ANg.LĐ #3; Anh Ngọc)

Trần Trung Huấn

Nửa Đời Yêu Thương (HN 16 #18; Tuấn Hải)

Trần Văn Khê b. 1921 (along with Phạm Duy and Lưu Hữu Phước); celebrated musicologist who had a long career in France.

Chỉ Một Lần Thôi (thơ: Mộng Trung (f.); perf. by Thái Thanh in a đại nhạc hội at the rạp Thanh Bình in the late 60s

Trần Văn Lý

Mẹ Ơi (*QLC1 #A9; Quang Linh); 1950s recording by Thái Hằng

Trần Văn Trạch illustrious singer, impresario, and movie director; younger brother of Trần Văn Khê above; career began in early 1950s; originator of humorous tân nhạc; hosted PBN 9; died in 1993

Cái Đồng Hồ (nhạc hài hước; cf. Phạm Duy, H.K., Ch.2 p. 31

Chuyến Xe Lửa Mùng Năm (nhạc hài hước; cf. Phạm Duy, H.K., Ch.2 p. 31

Đêm Khuya Trên Đường Catinat (ASIA 18 #3; Thanh Lan)

Đừng Có Lo (humorous; early recording by composer)

Hội Ca Cầm (VS 15 #1; Vân Sơn); wr. in 1940s; one of the first examples of southern tân nhạc.

Téléphone (nhạc hài hước; cf. Phạm Duy, H.K., Ch.2 p. 31

Trần Viết Tân

Lý Răng Đen (*KhTh #9; Ngọc Hạ)

Trần Việt Hùng

Ký Ức (HĐ/MM 1 #15; Thiên Kim)

Triệu Thiên Tuyến

Mưa va Em (PBN 97 #B7; Bằng Kiều)

Trịnh Công Sơn born 1939; grew up in Huế; went to a teachers college in Quí Nhơn; taught school for a brief period in Blao (Lâm Đồng); his career was advanced in the later 1960s by the writer Tô Thùy Yên, who compared his music to the psalms of David, the Song of Solomon, and the music of the medieval French troubadours; known particularly for his “phận ca” (his own term), songs concerning the human condition; died spring, 2001.

Bà Mẹ Ô Lý (*NTKN #A10 và *QL.CX #10; Quang Linh)

Bài Ca Dành Cho Những Xác Người (PBN 91 #B2b; Khánh Ly)

Bay Đi Thầm Lặng (TCS CD #10; Mỹ Tâm)

Bên Đời Hiu Quanh (*TCS CD #8; Trần Tiến)

(*LD.TH #1; Lê Dung)

(*QD.TCS #8; Quang Dũng)

(*TCS.B #11; Hồng Nhung)

(TCS.LV1 #7; Họa Mi)

(ĐTNgY #A2; Đàm Vĩnh Hưng)

Bên Trời Hiu Quạnh (NTK #8; Khánh Du)

Biển Nghìn Thu Ở Lại (*QD.BNg #2; Quang Dũng)

Biển Nhớ (ASIA 10 #4; Khánh Ly)

(*KhL.nv8 #2; Khánh Ly); perf. tr. 75

(*KhL.SC #9; Khánh Ly); early perf.

(*TĐMM #17; Thu Phương)

(PBN 95 #B17; hợp ca); used as accomp. for fashion show

Biết Đâu Nguồn Cội (TCS.ĐH #1.2; Tam Ca 3A)

(*NhM #9; Bảo Yến)

(*NgL46b #B8; Ngọc Lan)

Bóng Bồng Ơi (TCS.L #5; Hồng Nhung)

Bống Không Là Bống (*TrT #4; Trịnh Công Sơn)

Ca Dao Mẹ (PBN 40 #7; Don Hồ)

(*46C.Kh. #3.7; Thái Thanh); very simply done

(*KhL.CaD #1; Khánh Ly)

Cát Bụi (TCS #8; Thanh Lam)

(*NTK #4; Mỹ Linh)

(*TCS.QT và *TĐMM #14; Mỹ Linh); jazz kích động arr.

(TCS.LV1 #17, *KhL.SC #5, *KhL.TX #9; Khánh Ly)

(PBN 31 #16; Don Hồ, Diễm Liên, Thanh Hà); arrangement combines this song with “Tình Xa.”

(PBN 99.5Diva #B21; many female singers); arrangement combines this song with “Tình Xa.”

(ASIA 19 #21; Thúy Anh, Khánh Hà, Anh Tú); arrangement combines this song with “Tình Xa.”

(*DTY #1; Ngọc Lan, Duy Quang); arrangement combines this song w. “Tình Xa”

(*LD.TH #3; Lê Dung)

Có Điều Gì Như Niềm Tuyệt Vọng (TCS.LV1 #20; Thanh Tuyền)

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời (SBH #2 và *TA.TCS #4; Tuấn Anh)

(TCS.TVT #2 và *TrVTR2 #1; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*NhM #7; Bảo Yến)

Có Nghe Đời Nghiêng (HN 4 #9; Diễm Liên); major mode; “Người ra đi có đôi giòng lệ…”

(*TrVTr2 #7; Trịnh Vĩnh Trinh)

Có Những Con Đường (TCS #2 và *TCS.B #9; Hồng Nhung)

(*TrVTr2 #9; Trịnh Vĩnh Trinh)

Cỏ Xót Xa Đưa (MM 1 #5; Kiều Nga); slow, natural minor 3/4; evocative words

(*TCS.B #8; Hồng Nhung)

(*KhL.TX #13; Khánh Ly)

Con Mắt Còn Lại (RTNgNg #10; nhóm Ba Con Mèo)

(*TrVTr #5; Trịnh Công Sơn)

(*TA.TCS #2; Tuấn Anh)

Còn Ai Với Ai (TCS #6; Hồng Nhung)

(*HNh.tcs #2; Hồng Nhung)

(*CV TCS #4; Cẩm Vân)

(*TrVTr #4; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*QD.BNg #8; Quang Dũng)

Còn Mãi Tìm Nhau (TCS #3; Thanh Lam); jazz breaks at end

(*HNh.tcs; Hồng Nhung)

Còn Tuổi Nào Cho Em (PBN 60 #5.2; Khánh Ly); lyrics p. 330

(*NEĐ #10, *EVTK #7, *TĐMM #15; Trần Thu Hà)

(*CV TCS #7; Cẩm Vân)

(*ThD3 #3; Thùy Dương)

(HĐ/MM 1 #14; Lan Ngọc)

(*QD.TCS #2; Quang Dũng)

(TCS.LV1 #2; Kiều Nga)

Còn Thấy Mặt Người (*CV.ThĐ #6; Cẩm Vân)

Cũng Sẽ Chìm Trôi (*TCS.B #5; Hồng Nhung)

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu (Thơ: Trịnh Cung; QG #6; Quỳnh Giao)

(ASIA 11 #6; Khánh Ly)

(RTNgNg #18; Mỹ Lệ)

(T&S 2 #4; Hằng Nga); major mode

(TCS.LV1 #5; Như Mai)

Chiếc Lá Thu Phai (TCS.TVT #5 và *TrVTr2 #5; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*TA.TCS #7; Tuấn Anh)

(*NgH.Em #1; Ngọc Hạ)

Chiều Một Mình Qua Phố (Ngọc Lan Kỷ Niệm #8 and HN 6 #8)

(*KhL2 #8; Khánh Ly)

(*QD.BNg #5; Quang Dũng)

(PBN 87 #B1; Quang Dũng)

(PBN 98 #A7a; Khánh Ly, Thế Sơn)

(ĐS4 #18; Nini, Uyên Mi, Hạ Vi); fascinating intro; nhịp-nhàng; dancers

Chim Dưới Cơn Mưa (*TCS CD #7; Mỹ Lệ)

(*CV TCS #6; Cẩm Vân)

Cho Đời Chút Ơn (TCS.L #4; Mỹ Tâm); slow, lilting, graceful, haunting

(*CTTĐ #9; Trần Thu Hà)

(TCS.TVT #7 và *TrVTr2 #3; Trịnh Vĩnh Trinh)

Chuyện Đoá Quỳnh Hương (*TCS CD #12; Mỹ Tâm)

Da Vàng (LV 2 #21.1; Lê Uyên, Thanh Lan)

Dấu Chân Địa Đàng (*CV TCS #3; Cẩm Vân)

(*KhL.SC #12; Khánh Ly)

(*KhL.TX #1; Khánh Ly); graceful & artistic arr.

(PBN 99.5Diva #A21; Khánh Ly)

Diễm Xưa (1968; PBN 60 #5.1; Khánh Ly); lyrics p. 324

(PBN 94 #A16; Don Hồ)

(*KLTCS #1 và *KhL2 #1; Khánh Ly; pre-1975)

(*KhL.SC #11 và *KhL.TX #7; Khánh Ly); early perf

(*NTK #3; Hồng Nhung)

(TCS.L #12; Trần Thu Hà)

(RTNgNg #14; Mỹ Lệ)

(*GiNM #10; Như Mai)

(*MThLB #3; Kim Anh)

(*NgL46b #C1)

(TCS.LV1 #1; Thanh Mai)

Đại Bác Ru Đêm (*KhL.nv8 #7; Khánh Ly); perf. tr. 75

Để Gió Cuốn Đi (TrTh 2 #1; Trường Thành); very flat-footed 3/4; very much in style of “Lý Rượu Mừng,” etc.

(*TCS.B #10; Hồng Nhung)

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ (TCS.L #3 và *ML #4; Mỹ Linh)

(RTNgNg #4; Trần Thu Hà)

(*PhNg15 #5; Lệ Thủy)

(*TA.TCS #8; Tuấn Anh)

(TCS.LV1 #12; Như Mai)

Đoá Hoa Vô Thường (RTNgNg #20 và *TTh #5; Hồng Nhung)

(TCS.ĐH #9; Mỹ Linh)

(*CV.ThĐ #10; Cẩm Vân)

(*TrVTr #9; Trịnh Vĩnh Trinh)

Đồng Dao Năm 2000 (HTh #6; Tam Ca Áo Trắng); upbeat; nhạc vui

Đời Gọi Em Bao Lần (*TA.TCS #1; Tuấn Anh)

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên (TGC 1 #A3; Ý Lan)

(*ML.Th #1; Mỹ Linh)

(TCS.LV1 #11; Họa Mi)

Em Đã Cho Tôi Bầu Trời (*NTK #5; Quang Linh)

(*KhL.TX #10; Khánh Ly)

Em Đi Bỏ Mặc Con Đường (*TCS CD #11; Trần Thu Hà)

(*NTK #13; Mỹ Linh)

(*ML.CX #9; Mỹ Linh)

(RTNgNg #17; Kim Thoa)

(*KhL.Đ #1; Khánh Ly, Trịnh Công Sơn)

(TCS.L #17; Cẩm Vân, Trịnh Công Sơn)

(*TCS.QT; Cẩm Vân); same arr. as on memorial video

(TCS.ĐH #8; Cẩm Vân); diff. harmonies

Em Hãy Ngủ Đi (TCS.L #2 và *ML #3; Mỹ Linh)

(*CV TCS #9; Cẩm Vân)

(*CDH #2 và *HNh.tcs #4; Hồng Nhung)

(RTNgNg #7; Phi Thúy Hạnh)

(TY 7 #19; Thanh Hà)

(*KhL.TX #4; Khánh Ly)

(*PQ.ThQ1 #3; Miên Đức Thắng)

Gọi Tên Bốn Mùa (*TCS CD #5; Bảo Phúc)

(PBN 16 #6; Khánh Ly)

(PBN 98 #A7b; Khánh Ly, Thế Sơn)

(HN 11 #12; Bích Thuần); simple; insidiously beautiful

(*TCS.QT #4; Hoàng Kim)

(*TĐMM #13; Thanh Lam)

(TCS.LV1 #14; Thanh Mai)

(*NhNh #3; Thái Hiền)

Gia Tài Của Mẹ (*TCS.QT #3 và *KhL.nv8 #6; Khánh Ly)

Giọt Lệ Thiên Thu (*NTK #1; Mỹ Hạnh)

(PBN 84 #A24; Khánh Ly, Trần Thu Hà)

Hạ Trắng (*KLTCS #5; Khánh Ly; pre-1975)

(*KhL.nv8 #5; Khánh Ly); perf. tr. 75

(*KhL.SC #7; Khánh Ly); early perf.

(*TCS.QT #5; Khánh Ly); searingly powerful perf.

(ĐS2 #2; Khánh Ly)

(*HNh.tcs #8; Hồng Nhung)

(CA DAO 3 #26; Si Si Thanh Ly); arching lines; “gọi tên em mãi suốt cơn mê này”

(SBH #14; Lệ Thu)

(*LTh.HC #8; Lệ Thu)

(TCS.LV1 #3; Tuấn Ngọc)

(PBN 89 #A15; Trần Thái Hòa)

(RTNgNg #11; Trần Mạnh Tuấn); virtuoso saxophone instrum. arr.

(SN 4 #9; Huỳnh Hoa, Tòng Sơn, ban nhạc Ba Con Mèo); saxaphone and harmonica jazz arrangement.

Hai Mươi Mùa Nắng Lạ (TCS CD #1; Thu Phương)

Hát Cho Một Người Nằm Xuống (ASIA 21 #14; Khánh Ly)

(PBN 60 #5.4; Khánh Ly)

(*KhL.nv8 #1; Khánh Ly); perf. tr. 75

(*KhL.SC #6; Khánh Ly); early perf.

(*TPhĐĐ4 #5; Lệ Thu)

Hát Cho Tôi (*KhL.nv8 #10 và *KhL.tr #10; Khánh Ly); anti-war

Hát Trên Những Xác Người (*TCS.QT #6; Khánh Ly)

Hãy Cố Chờ (*KLTCS #7; Khánh Ly; pre-1975)

Hãy Đi Cùng Nhau (*PQ.ThQ2 #1; Miên Đức Thắng)

Hãy Khóc Đi Em (*KhL.TX #8; Khánh Ly); major mode; highly patterned

Hãy Nhìn Xuống Chân (*NKhC #9; Khánh Ly, Elvis Phương); great piece! great arr.!

Hãy Yêu Nhau Đi (*TCS CD #2; Phương Thảo, Ngọc Lễ)

(TCS.L #1; Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Cẩm Vân, Quang Minh)

(*TĐMM #4; Trần Thu Hà)

Hoa Vàng Mấy Độ (TCS #1; Hồng Hạnh)

(*TrVTr2 #2; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*TĐMM #2; Hồng Nhung)

(*TNBM #9; Quỳnh Giao)

(*TCS.QT #7; Phương Thanh); simperingly tearful

(PBN 89 #A14; Khánh Ly)

Huế Sàigòn Hànội (*CV TCS #1; Cẩm Vân); cheerful, bouncing patriotism; constant 1–5 in bass; bears some resemblance to “This Land is Your Land” (Woodie Guthrie)

(TrTh 3 #13; Lê Uyên); well-sung; slower than Cẩm Vân’s perf.

(*KhL.nv8 #13; Khánh Ly); perf. tr. 75; listed as #12 on skin

(*PQ.ThQ2 #9; ???)

Khi Đất Nước Tôi Thanh Bình (*KhL.nv8 #12; Khánh Ly); scathingly anti-war; not listed on skin

Lặng Lẽ Nơi Này (*TA.YCS #3; Tuấn Anh)

(*NgB92 #6; Ngọc Bích)

Lời Gọi Thiên Thu (TCS CD #9, *TĐMM #19; Hồng Nhung)

(*HN98 #7; Hồng Nhung; called “Lời Thiên Thu Gọi”)

Lời Buồn Thánh (*NTK #6; Hồng Ngọc); cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 283

(ASIA 10th Ann. #5; NiNi, Uyển Mi, Quỳnh Hương, Hạ Vy)

Lời Mẹ Ru (PBN 52 #23 và *KhL,CaD #8; Khánh Ly)

(TCDM #1; Hồng Nhung)

Lời Ru Em Ngủ (HN 6 #3; Diễm Liên)

Môi Hồng Đào (*CTCB #4 và *CTTĐ #7; Thanh Lam)

(TCS.TVT #4 và *TrVTr #6; Trịnh Vĩnh Trinh)

Mỗi Ngày Tôi Chọn Niềm Vui (*TCS.B #6; Hồng Nhung)

Một Cõi Đi Về (TCS #7; Hồng Hạnh)

(TCS.L #10 và *HNh.tcs #6; Hồng Nhung)

(SN 5 #10; Yến Thu)

(RTNgNg #9; Khánh Du); half the lyrics omitted

(*DuyTr #7; Duy Trắc)

(*TA.TCS #6; Tuấn Anh)

(*TrVTr #10; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*ANg.TH #6; Anh Ngọc)

(PBN 96 #B12a; Khánh Ly, Chế Linh)

Một Ngày Như Mọi Ngày (VNVN 7 #29; Ý Lan)

(*NgL46b #C4; Ngọc Lan)

(TCS.LV1 #16; Anh Tú)

(*PQ.TQ2 #2; Thanh Lan)

Mưa Hồng (PBN 46 #3; Khánh Ly)

(*KhL.MH #4; Khánh Ly)

(PBN 1 #3; Anh Sơn)

(PBN 87 #A11; Quỳnh Vi; singing contestant); v. fine perf.

(ASIA 10 #19; Công Thành, Lynne)

(*TrT #14 và *TĐMM #12; Hồng Nhung)

Nàng Thủy Tình (*KhL.SC #13 và *KhL.TX #5; Khánh Ly)

(TCS.LV1 #10; Khánh Ly)

(*NgL46b #B5; Ngọc Lan)

Này Em Có Nhớ (TY 8 #20; Elvis Phương); still, lyric, holy

(RTNgNg #3; Khánh Du)

Níu Tay Nghìn Trùng (*CV TCS #8; Cẩm Vân)

(TCS.TVT #3 và *TrVTr #8; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*HNh.tcs #10; Hồng Nhung)

(*TĐMM #10; Tam Ca 3A)

Nối Vòng Tay Lớn (*CV TCS #5; Cẩm Vân)

(LV 2 #21.2; Lê Uyên, Thanh Lan)

Nước Mắt Quê Hương (*KhL.nv8 #8; Khánh Ly); perf. tr. 75

Ngày Dài Trên Quê Hương (*KhL.nv8 #9; Khánh Ly); perf. tr. 75

Ngày Mai Đây Bình Yên (KLTCS #11; Khánh Ly; pre-1975)

Ngày Mai Em Đi (*PhNg15 #3; Lệ Thủy)

Ngày Về (KLTCS #9; Khánh Ly; pre-1975)

Ngẫu Nhiên (HN 7 #16; Ý Lan); bouncy, carefree; Ý Lan entirely untragic here

(RTNgNg #18; nhóm Ba Con Mèo)

(TCS.ĐH #5 và *TĐMM #2; Tam Ca Áo Trắng)

Nghe Những Tàn Phai (*TĐMM #18; Thanh Lam)

(TCS.LV1 #9 và *SPh #1; Sĩ Phu)

(*TrThH.C #9; Trần Thái Hoà)

Nghe Tiếng Muôn Trùng (*LD.TH #7; Lê Dung)

(*NgL46b #A3; Ngọc Lan)

Ngủ Đi Con (TCS.L #11; Hồng Nhung)

(*KhL.CaD #12; Khánh Ly)

Nguyệt Ca (TrTh 2 #4; Thái Hiền); major mode 3/4; regular phrasing

(*PhNg15 #4; Vũ Khanh)

(*TĐMM #9; Trần Thu Hà)

Người Con Gái Việt Nam (*KhL.nv8 #11 và *KhL.tr #11; Khánh Ly); anti-war; major-mode

Người Già Em Bé (*TCS.QT #8; Khánh Ly)

Người Mê Ô Lý (*KhL.CaD #2; Khánh Ly)

Người Về Bỗng Nhớ (*CV TCS #11; Cẩm Vân)

Nhìn Những Mùa Thu Đi (*KhL.SC #4; Khánh Ly)

Nhớ Mùa Thu Hà Nội (TCS.TVT #6 và *TrVTr2 #6; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*LD.TH #5; Lê Dung)

(TGC5 #B3; Ái Vân)

Như Cánh Vạc Bay (PBN 57 #19; Don Hồ)

(RTNgNg #16; Lam Trường)

(*HNh.tcs #1; Hồng Nhung); fine arr. and perf.

(*TĐMM #5; Thanh Lam)

(PBN 96 #B12c; Khánh Ly, Chế Linh)

Như Một Lời Chia Tay (TCS.L #15; Quang Minh)

(*TrVTr #7; Trịnh Công Sơn)

Những Con Mắt Trần Gian (KLTCS #4; Khánh Ly; pre-1975)

(*NgL46b #A7; Ngọc Lan)

Ở Trọ (TCS.L #14; Quang Minh, Mỹ Tâm); nhạc vui, but sophisticated, delicate

(*CB #3; Quỳnh Hương)

(TY 1 #8; Hạ Vi)

(TCS.ĐH #1.1; Tam Ca 3A)

(*TócEm #1; Ái Vân)

Phôi Pha (PBN 48 #15; *YL.LR #12; Ý Lan)

(*KLTCS #8; Khánh Ly; pre-1975)

(*ThD3 #7; Thùy Dương)

(TCL.L #6 và *CT #14; Cẩm Vân)

(TCS.ĐH #2; Thanh Lam)

(*HNh.tcs #9; Hồng Nhung)

(TCS.LV1 #15; Thái Hiền)

Phút Âm Buồn (RTNgNg #2; Cẩm Vân); great song.

Quỳnh Hương (TCS #5; Tam Ca Áo Trắng)

(HN 2 #3; Ý Lan)

(*PhNg15 #2; Duy Quang)

(*TrVTr2 #8; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*TA.TCS #9; Tuấn Anh)

(*TCS.QT #9; Khánh Ly); remarkable, surgingly urgent, arr.

Ra Đồng Giữa Ngọ (*TCS.B #4; Hồng Nhung)

Rồi Như Đã Ngây Ngô (TCS.ĐH #3; Hồng Nhung)

(*LD.TH #9; Lê Dung)

(TCS.LV1 #8; Lệ Thu)

(*PQ,HCN2 #3; Lệ Thu)

Ru Đời Đi Nhé (PBN 60 #5.3; Khánh Ly); lyrics p. 291

(*NTK #2; Cẩm Vân)

(*ML.CX #3; Mỹ Linh)

(TCS.L #7; Thanh Lam)

(*QD.TCS #9; Quang Dũng)

Ru Em (TCS.L #13.3 và *TCS.B #2; Hồng Nhung)

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (*NTK #15 và *CMH #7; Trần Thu Hà)

(HL 3 #3; Tuấn Ngọc); melody undergoes remarkable development in concluding phrases.

(DD10 #C11; Elvis Phương)

(TCS.LV1 #6 và *SPh.MTh #10; Sĩ Phu)

(*NgB92 #1; Ngọc Bích)

(*QD.TCS #3; Quang Dũng)

(*KhL.SC #10 và *TCS.QT #10; Khánh Ly)

Ru Mãi Ngàn Năm (*ThD3 #8; Thùy Dương)

(*MHđb4 #2; Mỹ Huyền)

Ru Ta Ngậm Ngùi (PBN 50 #22; Khánh Ly)

(*TCS CD #4; Siu Black)

(*NTK #14; Thanh Lam)

(RTNgNg #9 và *CT #3; Cẩm Vân)

(*NgL46b #B10; Ngọc Lan)

Ru Tình (TCS.L #13.4; Mỹ Linh)

(PBN 71 #B4; Khánh Ly)

(RTNgNg #12; Hồng Nhung)

(TCS.TVT #1 và *TrVTr #1; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*QD.TCS #1; Quang Dũng)

Rừng Xưa Đã Khép (TCS.ĐH #6, *ML2 #15, *TĐMM #7; Mỹ Linh)

(*BiểnC #7; Bảo Yến)

(*ThD.Kh #7; Thùy Dương)

(TCS.LV1 #13 và *SPh.MTh #5; Sĩ Phu)

Sóng Về Đâu (HL 5 #16; Vũ Khanh)

(*TCS CD #6; Thu Phương)

(*NTK #9; Thanh Lam)

(TCS.L #16; Cẩm Vân)

(RTNgNg #5; Kim Thoa)

(PBN 87 #B10; Khánh Hà)

Ta Đã Thấy Gì (*TCS.QT #11; Mỹ Linh)

Ta Đi Dựng Cờ (*KLTCS #6; Khánh Ly; pre-1975)

Tạ Ơn (*NTK #12; Bảo Phúc)

(*KhL.TX #12; Khánh Ly)

Tiến Thoái Lưỡng Nan (TCS.L #9; Bảo Phúc)

(RTNgNg #1; Trịnh Công Sơn)

(*TCS.B #7; Hồng Nhung)

Tiếng Hát Dạ Lan (TCS.LV1 #18; Khánh Ly)

Tình Ca Người Mất Trí late 60s; mentioned, Phạm Duy; H.K.III, p. 241

Tình Khúc O Bai (*TrT #10, *HN98 #8, *TĐMM #6; Hồng Nhung)

Tình Nhớ (PBN 67 #7; Don Hồ)

(PBN 86 #B1; Trần Thái Hòa; singing candidate; med. student)

(*EVTK #9; Trần Thu Hà)

(*KhL.SC #2 và *KhL.TX #2; Khánh Ly)

(*NgL46b #B2; Ngọc Lan)

Tình Sầu (RTNgNg #6; Lam Trường); song spoiled by perf.

(*KhL.SC #3; Khánh Ly)

Tình Xa (PBN 31 #16; Don Hồ, Diễm Liên, Thanh Hà); arrangement combines this song with “Cát Bụi.”

(ASIA 19 #21; Thúy Anh, Khánh Hà, Anh Tú); arrangement combines this song with “Cát Bụi.”

(*DTY #1; Ngọc Lan, Duy Quang); arrangement combines this song w. “Cát Bụi.”

(TCS.LV1 #19, ĐNhM #7; Thanh Tuyền)

(*QD.TCS #5; Quang Dũng)

(*KhL.SC #8; Khánh Ly)

(*KhL.TX #6; Khánh Ly); particulatly fine orch. arr.

(*TPhĐĐ5 #1; Lệ Thu)

Tôi Đã Mất (*KLTCS #10; Khánh Ly; pre-1975)

Tôi Đăng Lắng Nghe (*TrVTr2 #4; Trịnh Vĩnh Trinh)

Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng (TCS #9; Trịnh Công Sơn)

(*TTh #7 và *HNh.tcs #3; Hồng Nhung)

(*LD.TH #10; Lê Dung)

Tôi Ru Em Ngủ (RTNgNg #15; Trần Thu Hà)

Tuổi Đá Buồn (*CV TCS #10; Cẩm Vân); wr. 1967

(*KhL.SC #1 và *TCS.QT #12; Khánh Ly)

(*LTh.HC #3; Lệ Thu)

Tuổi Đời Mênh Mông (*NTK #16; Hồng Nhung)

(*TrVTr #3; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*TĐMM #20; Như Quỳnh)

Tưởng Rằng Đã Quên (PBN 18 #12; Phi Khanh); major mode; 1st PBN app. of P.Kh. (T&S 2 #7; Hằng Nga); corny arr.

(*QD.TCS #4; Quang Dũng)

Thuở Bống Là Người (*TCS CD #3; Vân Khánh)

(TCS.ĐH #4; Bảo Phúc)

(*TCS.B #1; Hồng Nhung)

Thương Một Người (*NTK #10; Trần Thu Hà)

(*KLTCS #3; Khánh Ly; pre-1975)

(SN 4 #12: Kim Ngọc)

Trong Nỗi Đau Tình Cờ (TCS.ĐH #7; Khắc Triệu)

(*TA.TCS #10; Tuấn Anh)

Ướt Mi (*KLTCS #2; Khánh Ly; pre-1975 perf.); first song; pub. in 1959 by nxb An Phú in Sài Gòn

(*KhL.nv8 #4; Khánh Ly); perf. tr. 75

(*CV TCS #2; Cẩm Vân)

(*ESĐ #12; Thúy Dung); exquisite performance

(*CTTĐ 32; Thanh Lam)

(RTNgNg #13; Hồng Ngọc)

(*GiNM #3; Ngọc Lan)

(PBN 99 #A19; Khánh Ly)

Vẫn Có Em Bên Đời (*TA.TCS #5; Tuấn Anh)

Vẫn Nhớ Cuộc Đời (*KhL.TX #4; Khánh Ly)

Vết Lăn Trầm (*NTK 37; Trần Thu Hà)

(*QD.TCS #6; Quang Dũng)

Xa Dấu Mặt Trời (*TCS.B #3; Hồng Nhung)

(*KhL.TX #14; Khánh Ly)

Xin Cho Tôi (TrTh 3 #7; Họa Mi); characterisitc; good; fine singing

Xin Mặt Trời Ngủ Yên (*CDH #10; Hồng Nhung); jazz style

(*SớmM #7; Duy Khánh)

(*KhL.nv8 #3; Khánh Ly); perf. tr. 75

(*QD.TCS #7; Quang Dũng)

(*NgL46b #A1; Ngọc Lan)

(TCS.LV1 #4; Ý Lan)

(*TCS.QT #13; Mỹ Linh); disgusting acid-rock arr.

Xin Trả Nợ Người (TCS #4; Cẩm Vân); lyrics p. 300

(TrTh 4 #23; Họa Mi)

(*HNh.tcs #5; Hồng Nhung)

(*TrVTr #2; Trịnh Vĩnh Trinh)

(*XTrNNg #5; Mỹ Linh)

Yêu Dấu Tan Theo (*NTK #11; Cẩm Vân)

(*MHđb4 #3; Mỹ Huyền)

Trịnh Hưng (1924–2008)

Lối Về Xóm Nhỏ (PBN 59 #8; Lynda Trang Đài, Tommy Ngô); later 1950s

(HN 8 #15; tứ ca: Sơn Ca, Công Thành, Tuấn Đạt, Quốc Anh)

(PBN 7 #12; Công Thành, Lynn)

(*ĐGSR #3; Phi Nhung)

(*ThPh #8; Thanh Tuyền)

(*VTh8 #6; Lam Trường)

(*NhTr7 #6; Thanh Lan, Nhật Trường); perf. tr. 75

Lúa Mùa Duyên Thắm (PBN 59 #2; Như Quỳnh, Thế Sơn); later 1950s

(*KGR #5; Như Quỳnh, Thế Sơn)

Màu Tím Hoa Sim later 1950s

Tình Thắm Duyên Quê

Tôi Yêu (CKhN #3.1; Như Mai, Bích Thuần, Khánh Ngân)

(PBN 91 #B19; Hồ Lệ Thu, Thanh Trúc, Như Loan)

Trịnh Kiến

Khi Ánh Chiều Rơi (*MaiH.TQ12 #9; Mai Hương)

Trịnh Lam 32 yrs. old in 2007; appeared in PBN 86 as singing contestant; got very high scores

Bao Giờ Em Mới Hiểu (PBN 89 #A2; Trịnh Lam)

Biển Chiều (PBN 99 #B22b; Trịnh Lam)

Em Ghen (PBN 90 #A15; Bảo Hân, Tú Quyên, Như Loan); nicely energetic jazzy number

Tại Sao (PBN 86 #B3; Trịnh Lam)

Tình Còn Vương Vấn (PBN 92 #A15; Trịnh Lam, Quỳnh Vi)

Trịnh Lâm Ngân (tên chung của Trần Trịnh và Nhật Ngân)

Cảm Ơn (PBN 66 #17a; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh)

(*46C.Kh. #4.7; Duy Khánh) slow, measured

Cuộc Tình Bể Dâu (HN 18 #B4; Phi Nhung)

(*CTBD #3; Hoài Nam)

Chiều Qua Phà Hạ Giang (PBN 66 #8; Phi Nhung)

Cho Mẹ Cho Em (*HO.Mẹ #11; Hoàng Oanh); perf. 1968; hòa âm & ban nhạc Y Vân

Em Vẫn Hoài Yêu Anh (*NhQ.EmV #6; Như Quỳnh)

Gặp Nhau Trên Phố (ASIA 41 #15.2; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Dình)

Hai Trái Tim Vàng (PBN 66 #1; Linda Trang Đài, Tommy Ngô)

Hát Cho Mai Sau (PBN 66 #14; Trường Vũ)

Lính Xa Nhà (PBN 66 #2; Mạnh Quỳnh)

(*CDđb3 #1.8; Phi Nhung)

Mùa Xuân Của Mẹ (PBN 66 #7; Ngọc Hạ)

(PBN 85 #A5b; Hương Lan, Chế Linh); paired w. “Cảm Ơn” by Nhật Ngân

(LV 7 #11; Duy Khánh)

(*KA.Me #2; Kim Anh)

(*MXCM #2; Khánh Ly)

Người Tình Và Quê Hương (ASIA 36 #11 và ChTr #A11; Diệp Thanh Thanh); exquisitely sung; arr. somewhat spartan.

(PBN 66 #9; Mỹ Huyền); definitive

(*NhQYT #4; Như Quỳnh)

(CBN 1 #7; Lưu Hồng)

(*TNV #4; Thanh Tuyền)

Qua Cơn Mê (PBN 37 #2; Hoàng Lan)

(CY #14 và *CDđb3 #1.3; Phi Nhung)

(NBHPh #5; Duy Khánh)

(*PQ.RĐ2 #2; Khánh Ly)

Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương (HL 4 #5; Trường Vũ)

Tình Kỹ Nữ (*TPhĐĐ5 #9; Lệ Thu)

Tuổi Xuân Con Gái (HN 18 #B4; Phi Nhung)

Thư Xuân Trên Rừng Cao (PBN 66 #6; Quang Lê)

(DKhMem #A13; Duy Khánh)

Xuân Nào Con Sẽ Vế (TGC 4 #5; Khánh Triều)

(PBN 76 #B1; Tường Nguyên; MTV)

Xuân Này Con Không Về (HN 12 #A4; Thúy Hằng); minimal vibrato, ornamentation

(PBN 66 #17b; Thế Sơn, Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh)

(PBN 85 #B8; Quang Lê)

(*Xuân #10, Hiếu Trung)

Yêu Một Mình (*ChT #B7; Thế Sơn, Hoàng Lan)

(*KhBG #9; Giao Linh)

Trịnh Nam Sơn from Đà Lạt; born in late 50s; emigrated to U.S. in 1975; began the study of music in his late twenties at the Dick Grove School of Music, from which he graduated in 1986. Writes music for films. Plays guitar and saxaphone; Has a daughter.

Con Đường Màu Xanh (ĐS 1 #7; Trịnh Nam Sơn)

(PBN 98 #B15; Thủy Tiên, Trần Thái Hòa)

Con Tim Thật Thà (HN 4 #3; Trịnh Nam Sơn); very pleasing, long phrases; lightly rhythmic acc.

Dĩ Vãng (PBN 32 #10; Thanh Hà, Thế Sơn); wr. 1986 as a school assignment; lyrics added a couple of years later

(PBN 92 #A3; Minh Tuyết, Bằng Kiêu)

Duyên Tình (Une Chance d’Aimer) (*TrNS; Diễm Liên, Trịnh Nam Sơn)

Đôi Mắt Trong Đêm (*TrNS #7; Trịnh Nam Sơn)

Đợi Bước Anh Về (*TrNS #2; Diễm Liên)

(PBN 77 #B5; Minh Tuyết)

Gọi Từng Yêu Thương (*TrNS #1; Trịnh Nam Sơn, Mỹ Lan)

Giáng Tiên (*TrNS #9; Trịnh Nam Sơn)

Giòng Sông (KH #8; Anh Tú); slow, reflective, lovely

(HN 14 #16; Trịnh Nam Sơn); hymn in praise of một cuộc tình

It’s Just a Dream (Chỉ Là Giấc Mơ Trịnh Nam Sơn); Eng.-Việt lyrics; graceful song

Khi Đêm Dài Đổ Xuống (*TrNS #6; Nguyên Khang)

Khi Tình Bay Xa (HN 9 #15; Thanh Vân); semi-breathy singer w. wide vibrato; gorgeous song

(*TrNS #5; Thanh Vân); arr. somewhat diff. fr. HN

Lầm Lỡ (ASIA 16 #4; Khánh Hà)

Lệ Hoang (lời: Mộng Điệp; PBN 34 #19; Thanh Hà); beautiful

(HN 1 #6; Trịnh Nam Sơn)

Mộng Tình (ThNg 30 #7; Huỳnh Thi); erotic; interspersed French monologue

Một Gốc Đời (HN 6 #17; Thanh Vân); tragic; stately

Niềm Nhớ (HN 3 #3; Trịnh Nam Sơn)

Nuối Tiếc (PBN 60 #18; Thế Sơn, Loan Châu); romantic; saxophone; attractive

(PBN 15; #9; Trịnh Nam Sơn, Ái Vân); charming performance

(*VDNhS #6; Kenny, Thanh Vân)

(*KhL.Đ #3; Khánh Ly, Trịnh Nam Sơn)

Nhớ (Ngọc Lan Kỷ Niệm #15)

(HN 14 #21; Ngọc Lan, Trịnh Nam Sơn); song truly swings

(HĐ 3 #7; Thái Châu); bamboo flute

(PBN 99 #A12b; Lưu Bích)

Quên Đi Tình Yêu Cũ (PBN 32 #14; sung by composer)

Rồi Mai Sẽ Một Ngày (*TrNS #3; Trịnh Nam Sơn)

Tình Nào Phai Dấu (*TrNS #8; Nguyên Khang)

Tình Vào Thu (ThNg 30 #6; Trịnh Nam Sơn)

Trái Cấm (VS 17 #10; Trần Hải Mi); jazzy; saxophone

(*TrNS; Trịnh Nam Sơn)

Vẫy Tay Biệt Ly (NhtH 7 #4; Trịnh Nam Sơn); finely characteristic; enterprising harmonies

Về Đây Em (PBN 15 #4; Trịnh Nam Sơn)

(PBN 31 #2; Ngọc Lan); understated perf.

(PBN 86 #A13; Như Loan); perf. as dance spectacular; Nh.L. sings in half-whisper (not good)

Yêu Anh Chiều Thu (HN 9 #11; Trịnh Nam Sơn); slow cha cha; gently sung

Trịnh Phúc Việt Toàn

Kiếp Con Lai (HN 8 #9 và *KCL #1; Jenny Trang); song deals with plight of người Việt lai Mỹ; music pedestrian

Trịnh Thảo

Duyên Thắm Tình Xuân (VS 5 #8; Linh Tuấn, Thanh Huyền); entirely cổ nhạc

Trịnh Thục Hoan Chinese

Ảo Mộng Tình Yêu (HN 16 #15; Margeret Yang, The Tranz); Mandarin-Việt lyrics

Trịnh Văn Ngân

Có Xa Cách Mới Biết Mình Thương Nhớ (*KT.NgN #11; Kim Tước)

Chiến Sĩ Của Lòng Em (1950s; performances by Tâm Vấn

Người Đưa Thư Đã Đi Qua (*MaiH.TCh 9; Mai Hương)

Trọng Bằng

Quê Hương (*ML2 #11; Mỹ Linh)

Trọng Đài trong nước; born c. 1958; Tchaikovsky Conservatory graduate 1986.

Chị Tôi (Thơ: Đoàn Thị Tảo; NhThTr #15 và *ML #2; *Mỹ Linh); written for TV film Người Hà Nội, directed by Hoàng Tịch Chỉ, 1996; melody & lyrics GĐX, p. 69

(PBN 46 #8; Thùy Dương)

(TY 5 #13; Ý Lan)

(LV 5 #17 và *LSS #7; La Sương Sương); finely perf., good arr.

(PhN #4.1; Thúy Hằng)

(*ĐTh3 #9; đàn bầu perf., Đức Thành)

Hà Nội Đêm Trở Gió (Thơ: Chu Lai; ML #10; Mỹ Linh)

(*ML2 #14; Mỹ Linh)

(*NgH.Em #5; Ngọc Hạ)

Trọng Khương early; was a fine singer as well as composer

Bánh Xe Lãng Tử wr. bef. 1945; cf Phạm Duy, H.K. IV.7, p. 62

Đường Về Nhà Tôi (*MaiH.ThT #10; Mai Hương)

Ghen (thơ: Nguyễn Bính; ASIA 22 #18; Tuấn Ngọc); twist (underlying rhythm and dancers movements have twist character; lyrical melody floats on top)

(*VTh7 #10; Ngọc Bảo)

(PBN 93 #B10; Bạch Yến)

Về Miền Nam (before 1968); nhạc tố cộng (anti-communist)

Trọng Loan

Lời Ca Dâng Bác (*LanA.BC #11; Lan Anh)

Trọng Minh

Hai Hàng Cây So Đũa (với Nguyên Huy; ASIA 36 #20 và ChTr #B8; Thanh Lan); slow 3/4; tune unmemorable; singer’s expression forced

Trọng Nghĩa

Mẹ Là Phật (lời: Thanh Trí Cao; ASIA 38 #5; Gia Huy)

Trọng Nguyên

Bến Giang Đầu (GS #20; Giang Tử); andante, major-mode 4/4; saxophone; enjoyable tune

Trọng Tuấn

Bờm (LV 8 #14; nhóm Con Gái)

Trúc Giang father of Trúc Hồ and Trúc Sinh

Hãy Quay Về Bên Nhau (NhQ3 #3; Như Quỳnh)

Nhớ Sài Gòn (v. Anh Bằng; ASIA 18 #17; Lê Tâm)

Quên Cả Lối Về (ASIA 10; Lâm Nhật Tiến)

Xin Người Về (*ChHS #9; Như Quỳnh)

Trúc Hồ in-house composer and arranger for Asia

Anh Đi Về Nơi Đâu (ASIA 25 #18; Yến Phương)

Bên Em Đang Có Ta (Lời: Trầm Tử Thiêng; TTD #18; Hoàng Nam, Trúc Anh)

(*TGTP #12 và *TrTTh.A #B4; hợp ca)

Bước Chân Việt Nam (a.k.a Footprints of Vietnam; Lời: Trầm Tử Thiêng; TTD #19; Dạ Nhật Yến, Asia 4)

(*TrTTh.A #B2; hợp ca)

Cám Ơn Anh (lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 21 #22 và *TrTTh.A #B8; hợp ca)

Có Anh Đang Chờ (ASIA 31 #11; Lâm Thúy Vân)

Có Em Không (ASIA 35 #17 và *ENDA #5; Thanh Trúc)

Con Đường Việt Nam (Lời: Anh Bằng; ASIA 33 #24; Hoàng Nam)

(ASIA 38 #2; Lâm Nhật Tiến)

Cơn Mưa Hạ (với Trầm Tử Thiêng; ĐS 1 #4; Lâm Thúy Vân); exquisite

Chờ Mong Anh (ASIA 12 #16; Thanh Trúc)

Dẫu Có Biết Trước (ASIA 34 #3; Lâm Nhật Tiên)

Dĩ Vãng Đó Vẫn Còn (ASIA 24 #17; Lê Tâm)

Đã Qua Thời Mong Chờ (lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 18 #18 và *TrTTh.A #A9; Lâm Thúy Vân); hypnotic

Daydream (lời: Trish; ASIA 22 #20; Trish Thủy Trang); new wave.

Days and Nights of Missing You (lời: Shayla; ASIA 19 #7; Shayla); charming song

Đêm (lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 35 #7; Thiên Kim)

Đêm Màu Trắng (lời: Sỹ Đan và Trúc Hồ; ASIA 37 #21; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức)

Điệp Khúc Buồn (ASIA 10th Ann. #4; Ý Lan)

Điều Gì Đó (Lần Đầu Gặp Em; ASIA 22 #14; Lê Tâm); work-a-day pop piece; fade-out

Đỉnh Gió Hu (ASIA 19 #12; Lâm Nhật Tiên)

Em Đã Quên Một Giòng Sông (ASIA 13 #9; Lâm Nhật Tiến)

(*QL #8 và *QLC1 #B6; Quang Linh)

(*NgS #A7; Ngọc Sơn)

Giòng Sống Kỷ Niệm (ASIA 10thAnn #2; Lâm Thúy Vân)

Giữa Hai Mùa Mưa Nắng (ASIA 35 #5; Lâm Nhật Tiến)

Hát Cho Tình Yêu (ASIA 34 #1; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức)

(VS/AC #13; Tú Quyên); percussion; hip-swivelling

Hành Trình Tìm Tự Do (TTD #24; hợp ca)

Hãy Tha Thứ Cho Em (Thơ: Trần Mộng Tú; ASIA 33 #23; Lâm Thúy Vân)

Hẹn Nhau Năm 2000 (với Trầm Tử Thiêng; ASIA 27 #23 và *TrTTh.A #B9; hợp ca); inspirational-pop style, but very moving nonetheless

Hiến Trương Tình Yêu (Ngày 14 Tháng 2) (Thơ: Du Tử Lê; ASIA 33 #12; Lê Tâm)

Hơi Thở Tình Yêu (ASIA 22 #6; Gia Huy); Boston; slow, romantic, inoffensive

Không Biết Em Bây Giờ (ASIA 26 #7; Gia Huy)

Khúc Mưa Buồn (thơ: Anh Bằng; ASIA 40 #20; Lâm Nhật Tiến, Hồ Ngọc Như)

Làm Lại Từ Đầu (ASIA 24 #10; Lâm Nhật Tiến)

Làm Thơ Tình Em Đọc (thơ: Trịnh Bữu Hoài; ASIA 23 #11; Lâm Nhật Tiến)

Lời Dối Gian Chân Thành (ASIA 26 #5; Lâm Nhật Tiến)

Mãi Yêu Người Thôi (ASIA 31 #13; Lâm Nhật Tiến)

Môi Ô Mai (ASIA 25 #4; Diệp Thanh Thanh)

Môi Tình Thơ (lời: Đặng Hiền; ASIA 13 #1; Thanh Trúc); full of 50s pop-rock clichés; concluding measures distinguished, however

Một Lần Nữa Thôi (ASIA 11 #14; Lâm Nhật Tiến)

Một Nửa Đời Em (ĐS2 #18; Ý Lan)

Một Ngày Không Gọi Nhau (thơ: Đặng Hiền; *NhQ2 #5; Như Quỳnh)

Một Ngày Thật Buồn (lời: Anh Bằng; ASIA 35 #11; Lâm Thúy Vân)

Một Ngày Việt Nam (lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 11 #21 và *TrTTh.A #B3; hợp ca); solemn, lyrical

Mưa Tình Cuối Đông (ĐS4 #15 and *ThD2 #1; Thùy Dương); fine vehicle for singer

Mừng Xuân (v. Trúc Sinh; ASIA 10 #22; Gia Huy, Nhật Quân, Johnny Dung, Lâm Nhật Tiến)

Nếu Không Có Em (ASIA 33 #21; Lâm Nhật Tiến)

Ngày Ấy Còn Anh (lời: Trần Ngọc Sơn; ASIA 14 #9; Lâm Thúy Vân); 1st compo-sition by Tr. H.

Ngày Tháng Của Tình Yêu (ASIA 34 #12; Lâm Thủy Vân)

Như Vạt Nắng (ASIA 10 #20; Như Quỳnh, Gia Huy)

(*NhQ2 #2; Như Quỳnh)

Quên Đi (ASIA 34 #11; Philip Huy, Dạ Nhật Yến)

(ASIA 16 #1; Thanh Trúc, Loan Châu, Shayla)

Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (lời: Trúc Hồ và Anh Bằng; ASIA 18 #22; Lâm Nhật Tiến); slow, reflective

Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (ASIA 27 #3; Lâm Nhật Tiến)

Sẽ Nhớ Mãi Ngày (ASIA 24 #7; Shayla)

Summer Rain (wr. for movie Cơn Mùa Hạ; lời: Trung Hành; ĐS4 #10; perf. by lyricist; very nice; phrasing subtleties; Eng. throughout

Tình Yêu (ASIA 30 #13; Lâm Nhật Tiến) slow rock; good union of words and melody

Trái Tim Mùa Đông (*ThD2 #6; Thùy Dương)

(ĐS 5 #17; Don Hồ)

Trái Tim Phục Sinh (lời: Trần Anh Từ và Trúc Hồ; ASIA 41 #10; Lâm Nhật Tiến, Thanh Hà)

Trái Tim Về Đâu (ASIA 28 #14; Lê Tâm); tune has a folk-rock character; heavy percussion accomp.

Về Đâu Hỡi Em (ASIA 20 #15; Lâm Nhật Tiến)

Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ (lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 12 #21; hợp ca)

Vũ Điệu Đèn Chầu (ASIA 12 #1; Đoàn Nghệ Thuật ITAC)

Welcome to Little Saigon (với Sỹ Đan; ASIA 27 #16; Shayla)

Xa Nhau Mùa Thu (Lời: Thanh Trúc; ASIA 20 #20; Thanh Trúc); attractive

Yêu Em Âm Thầm (ASIA 16 #2; Lâm Nhật Tâm)

Yêu Nhau Trên Biển (ASIA 25 #1; Gia Huy); cha cha

You’ve Broke My Heart (ASIA 31 #17; Jacqueline Thụy Trâm)

Trúc Phương active in 1960s; died in 1990s in VN; wrote nhạc quần chúng, but his lyrics outshone those of most of his contemporaries.

Ai Cho Tôi Tình Yêu (ASIA 11 #7.4; Phương Hồng Quê, Duy Khánh, Thanh Thúy)

Bóng Nhỏ Đường Chiều (PBN 5 #11; Phương Dung); made famous by Thanh Thúy in the early 60s

(*TT.nv2 #4; Thanh Thúy)

Bông Cỏ Mai (ASIA 31 #6; Trường Vũ)

Con Đường Mang Tên Em (ASIA 24 #18 và *CLTT #7; Chế Linh, Thanh Tuyền)

(VS 24 #15; Hoàng Lan)

(*ChT #B8; Thế Sơn)

(*MTPH #2; Hương Lan, Duy Khánh)

Chiều Làng Em (*TKVTG4 #5; Thanh Thúy) wr. 1960s

Chuyện Chúng Mình (PBN 29 #8; Phương Hồng Quế); pleasantly sinuous melody

(PBN 73 #B4.1; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh)

(PBN 98 #A4b; Hương Lan, Thanh Tuyền)

(NBHPh #8; Chế Linh)

Chuyện Ngày Xưa (*ChD #1; Phi Nhung)

(*PhD.K #6; Phương Dung)

(HĐ/ MM 6 #3; Phương Dung); in-country singer; nice Huế-style tune, damaged, but not ruined, by nhịp nhàng acc.

Để Trả Lời Một Câu Hỏi (PhN #8; Khánh Ngân)

(*46C.Kh. #1.3; Hoàng Oanh)

Hai Chuyến Tàu Đêm (*NhQ.ĐTh #10.2; Như Quỳnh, Thế Sơn)

(*TtTr #4; Phi Nhung)

Hai Lối Mộng (*ĐCCĐ 7.3; Trường Vũ, Hoàng Lan)

(*GL.tr #9; Giao Linh); perf. tr. 75

(PBN 98 #A4a; Hương Lan, Thanh Tuyền)

24 Giờ Phép (ASIA 14 #5a; Duy Khánh); sung by Hương Lan in the late 1960s

Kẻ Ở Miền Xa (ASIA 11 #7.2; Duy Khánh)

(*DKhHO #10; Duy Khánh)

(PBN 71 #9; Quang Lê)

Mưa Nửa Đêm (ASIA 11 #7.3; Thanh Thúy)

(MâyƠi #3 và *HL.NgL #3; Hương Lan)

Nửa Đêm Ngoài Phố (ASIA 10 #2; Thanh Thúy); made famous by Thanh Thúy in the early 60s

(*MThLB *8; Kim Anh)

Người Xa Về Thành Phố (CKhN #11; Trường Vũ)

(*ChL.tr #5; Chế Linh); perf. tr. 75

Siết Chặt Bàn Tay (*NhQ.Ng #7; Như Quỳnh)

Tàu Đêm Năm Cũ (ASIA 11 #7.1; Phương Hồng Quế); made famous by Thanh Thúy in the early 60s

(PBN 98 #A4c; Hương Lan, Thanh Tuyền)

(*NhQ.ĐTh #10.1; Như Quỳnh, Thế Sơn)

Tình Thắm Duyên Quê (SN 4 #4; Đạo Đức, Ngọc Điệp); rural; delightful, original

(ThH.TTh #3 và *TThDQ #3; Thu Hiền)

(*HL.ChT #7; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ)

(*MĐ3 #1; Mạnh Đình, Sơn Tuyền)

Thói Đời (PBN 54 #2; Nguyễn Hưng, Don Hồ, Thế Sơn)

(PBN 44 #17; Mạnh Đình)

(PBN 96 #B5a; Duy Trường, Lý Duy Vũ)

(*MHty2 #5; Mỹ Huyền)

(ĐTNgY #B6.1; Mạnh Đình, Hoàng Lan)

(*ChL.tr #4; Chế Linh); perf. tr. 75

Trả Nhau Ngày Tháng Cũ (*NhH; Hương Lan)

(*NhM #2; Bảo Yến)

Trên 4 Vùng Chiến Thuật (ASIA 36 #7 và Chr #A7; Chế Linh)

liên khúc nhạc Trúc Phương (PBN 65 #6; Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan)

Trúc Quỳnh

Phải Duyên Hay Nợ (với Lê Minh; TGC 1 #A1; Hoài Linh, Phi Nhung)

(với Lê Minh; VS 4 #10; Vân Sơn Yến Mai); nhạc cảnh

Trách Tình Ngang Trái (LV 2 #17; Hoàng Nam)

Vầng Trăng Vỡ Tan (*NhQNĐ #5; Như Quỳnh)

Trúc Sinh em trai của Trúc Hồ.

Anh Là Tía Nắng Trong Em (lời: Lê Đức Long; ASIA 16 #3; Lâm Thúy Vân); upbeat minor mode; happy

Biển, Mùa Thu, Thùy Dương (thơ: Đặng Hiền; *ThD3 #10; Thùy Dương)

Đến Bên Nhau (lời: Lê Đức Long; ASIA 11 #5.2 và *NhQ3 #6; Như Quỳnh, Gia Huy)

Đi Đâu Về Đâu (ASIA 34 #8; Đinh Ngọc)

Đừng Nhìn Đời Xa Vời (lời: Lê Đức Long; ASIA 12 #7; Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến)

Em Về (lời: Đặng Hiền; ASIA 22 #2; Lâm Thúy Vân); rumba.

Gió Mưa, Và Anh (ASIA 26 #12 và *TrTTh.A #A4; Lâm Thúy Vân); lovely and enigmatic in the manner of “Sắc Màu”

Hãy Yêu Nhau Đi (lời: Lê Đức Long; ASIA 19 #10; Thanh Trúc, Gia Huy)

Kẻ Phụ Tình (lời: Lê Đức Long; ASIA 22 #17; Ninh Cát Loan Châu); tango Parisienne; commonplace

Men Tình Nồng (lời: Lê Đức Long; ASIA 22 #13; Thanh Trúc); lombada.

Mưa Xa (lời: Đặng Hiền; *NhQ2 #8; Như Quỳnh)

Mừng Xuân (v. Trúc Hồ; ASIA 10 #22; Gia Huy, Nhật Quân, Johnny Dung, Lâm Nhật Tiến)

Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng (Lời: Lê Đức Long; ASIA 30 #2; Diệp Thanh Thanh); rumba

Secret Place (lời: Trish; ASIa 24 #21; Trish)

Tình Lẻ Loi (Lời: Anh Bằng; ASIA 30 #4; Lâm Thúy Vân) slow

Thà Rằng Anh Nói (ASIA 27 #20; Lâm Thúy Vân)

Trung Đức

Chân Quê (thơ: Nguyễn Bính; *HàTĩnh #10; Tố Nga)

Em Đi Chùa Hương (lời: Nguyễn Nhược Pháp; EPh 98 #8; Elvis Phương)

(*CTNgN #5; Ái Vân)

(PBN 91 #A5; Tú Quyên, Thanh Trúc)

Nhớ Về Hội Lim (PBN 49 #4 và *TócEm #2; Ái Vân)

(ChD #2; Phi Nhung)

Trung Hành

Trái Tim Đã Được Yêu (PBN 93 #B10; Như Loan)

Trung Nhật

Tiền Giang Quê Tôi (PBN 55 #18; Hoàng Lan)

Trương Hoàng Nghĩa

Gái Huế Chồng Xa (*VKh2 #2; Vân Khánh)

Trương Hoàng Xuân

Hài Hoa Rừng Cho Em (ASIA 41 #8; Thiên Trang, Chế Linh)

Kẻ Đến Sau (*CBĐS #4; Tâm Đoan)

(*GL1 #2; Giao Linh)

(TY 6 #20 và *TMPS.5 #9; Sơn Tuyền)

(*KhTđb2 #10; Khả Tú)

Xé Thơ Tình (ASIA 16 #16; Mạnh Đình); minor mode; monotonous

(*MHty2 #9; Mỹ Huyền)

Trương Lê Sơn

Thiên Đường Cô Đơn (PBN #A8; Lưu Bích)

Trương Ngọc Ninh (tr. nước)

Hạt Mưa Mùa Xuân (ML #9; Mỹ Linh)

Nửa Vầng Trăng (DD9 #6 và *ML.TN2 #9; Mỹ Linh); finely jazzy; saxophone

Trương Quang Lộc

Chim Sáo Ngày Xưa 2 (thơ: Hồ Thi Ca; Quang Linh)

Vàm Cỏ Đông (thơ: Hoài Vũ; *CĐVĐ #5; Đình Văn)

Trương Quang Tuấn

Dễ Thương (PBN 71 #15; Trúc Lam, Trúc Linh)

(TY 6 #4; Hạ Vy)

Duyên Tình Lý Ngựa Ô (thơ: Kim Tuấn; ASIA 18 #19; Duy Linh)

(*NTKN #D9; Thùy Dương)

(*NhĐ #6; Vân Khánh)

Hẩm Hiu Một Mình (PBN 57 #3; Như Quỳnh)

Làm Dâu Miệt Vườn (*TT #4; Như Quỳnh)

Lý Mồ Côi (TGC 3 #9; Phi Nhung); foll. by conv. betw. Ph. Nh., Hoài Linh, an elder

(TCDM #3; Hà My)

Mưa Thơm Phố Huế (*GặpH #9; Thu Hiền)

Nhớ Em Lý Bông Mai (thơ: Kim Tuấn; PBN 55 #2; Như Quỳnh)

(*HQ #8; Mỹ Huyền)

(*NTKN #A2; Hà Phương)

Nhớ Em Lý Chiều Chiều (VNVN 7 #10; Phi Nhung); features singer as opera spectator

Tình Đắng Lý Khổ Qua (VS/VN #9; Nhã Thanh)

(*NhĐ #9; Cẩm Ly)

(TGC5 #5; Trọng Phúc)

Tình Ta Lý Qua Cầu (với Kim Tuấn; *NhĐ #1; Quang Linh)

Tư Tình Lý Mình (HL 3 #10; Hà Phương); masterful performance

Tự Tình Lý Cây Bông (với Kim Tuấn; NhĐ #11; Khánh Duy)

(*NTKN #D13; Lan Phương)

Thương Em Lý Miệt Vườn (VềQuê #A5; Phi Nhung)

Về Huế Chiều Xuân (QL.XĐ #9; Quang Linh)

Vu Quy (*ATT #5; Như Quỳnh)

Trương Quốc Khanh

Tự Nguyện (*HnHSg #4; tốp nam nữ)

Trương Quy Hải tr. nước; is an administrator (cán bộ) in the Đại Học Tổng Hợp Hà Nội; doesn’t consider himself a professional musician, has written twenty-odd songs since 1981.

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (thơ: Bùi Thanh Tuấn; CV 2 #3; Cẩm Vân); wr. late 1992 after making friends in Sài Gòn with Bùi Thanh Tuấn (b. 1973).

(PBN 91 #A6; Thế Sơn)

Khoảnh Khắc (*ESĐ #4; Thùy Dung); pleasant; unremarkable

(*NTKN #B12 và *ĐLB #7; Quang Linh)

(TY 5 #3; Huy Tâm)

Mùa Thi Nhớ Mãi (wr. 1981; 1st composition; included in a collection entitled Hai Mươi Bài Hát Sinh Viên.

Trường Hải a singer as well as composer; his career began in the sixties; along with Hùng Cường and Duy Khánh (according to H.Tr.A.), he was one of the few male singers adept at blues. As a composer, he mostly wrote “nhạc thời trang.”

Những Chiều Không Có Em (DK #9; Duy Khánh); loại “blues”

(PBN 34 #11; Thế Sơn); composer’s name given as “Trang Hải”

(*HngC #6; Hùng Cường)

Tình Ca Người Đi Biển (HN 8 #7; Quốc Anh); cha cha style; nhạc thủy thủ; good piece; good perf.

(PBN 8 #6; Băng Châu); good perf.

(ASIA 41 #15.1; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình)

Trường Huy tr. nước

Cô Bé Kính Cận (lời: Cẩm Ly; *NEĐ #4; Cẩm Ly); cf. same title by Ng. Nhật Huy

Mắt Buồn (TY 6 #2; Minh Tuyết)

Một Thời Đã Xa (PBN 60 #6; Phương Nguyên)

(TY 5 #7; Minh Tuyệt, Johnny Dung)

Mưa Xa (SM #7; Phương Thanh)

Tình Xa Khuất (PBN 61 #23; Ngọc Ánh)

Trường Kỳ

Nào Biết Nào Hay (ASIA 34 #22.3; Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành)

Yêu Nhau Đi (ASIA 34 #22.4 Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành)

Trường Sa officer (thiếu tá) in VN navy; graduated from naval academy in 1964; musical career began in 1966. In the navy, he was at first a hạm phó and then a hạm trưởng; was in trạm cải tạo and prison many times; came to Canada in 1991; interview in PBN 44, after #19; Extended interviews in PBN 70. Currently resides in Ontario.

Bài Tình Ca Cho Kỷ Niệm (*TrS #3; Thùy Dương)

(PBN 70 #22; Loan Châu)

Hành Trang Giã Từ (PBN 70 #20 và *Tr.XCG #7; Trường Vũ, Như Quỳnh); wr. early in career; desciribed by composer as “nhạc đại chúng.”

(MM 1 #4; Ngọc Minh); leisurely major-mode 4/4

(*ĐBTh #4; Kim Tuyến)

(*ChTM #9; Huy Sinh); attr. to Trần Thiện Thanh

(*PhNh.ĐNg #5; Phi Nhung)

Khi Chuyện Tình Đã Cuối (ASIA 16 #12; Thùy Dương); minor mode ballad

Một Lần Xa Bến (PBN 70 #23 và *TrS.XCG #6; Tâm Đoan); first piece; described by composer as “nhạc đại chúng.”

Một Mai Em Đi (PBN 70 #21 và *Tr.XCG #5; Lâm Nhật Tiến); inspired by recollection of an extramarital relationship that he abandoned so as not to jeopardize his marriage.

(ASIA 10th Ann. #7 và *TrS #1; Thùy Dương)

(*MKhTA; Tuấn Anh)

Một Thoáng Mơ Phai (*TrThH.C #4; Trần Thái Hoà)

Mùa Thu Trong Mưa (ASIA 20 #4; male quartet: Lâm Nhật Tiến, Đỗ Giang, Duy Linh, Lê Tâm); Latin, upbeat.

(PBN 70 #25 và *TrS.XCG #4; Minh Tuyết)

(*TrS #6; Thùy Dương)

(ĐS2 #3; Nini, Hạ Vi, Uyên My)

(*LTh.HC #10; Lệ Thu)

Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em (*TrS #4; Thùy Dương)

(PBN 44 #20 và *TrS.XCG #3; Tuấn Ngọc); preceded by interv. w. Tr. S.

Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi (ASIA 20 #18; Ninh Cát Loan Châu)

(*TrS.XCG #9; Trần Thái Hòa)

Paris Em Về (*TrS #8; Thùy Dương)

Rồi Mai Tôi Đưa Em… (*TrS #9; Thùy Dương); wr. late 1960s

(ĐS2 #12; Vũ Khanh); slow, poised 4/4/; steady quarter-note chords

(PBN 2 #6; Elvis Phương)

(ThNg 30 #3; Tuấn Ngọc)

(PBN 70 #19 và *TrS.XCG #2 Trần Thái Hòa)

(PBN 82 #A2b; Thế Sơn, Thanh Hà); paired w. Mưa Chiều Kỷ Niệm” by Duy Yên

Rủ Em Một Đời (*TrS #2; Thùy Dương)

Sài Gòn Ơi, Tôi Còn Em Đó (*TrS #5; Thùy Dương)

Tình Người Thôn Nữ (*PQ.DC5.1 #5; Hoàng Oanh)

Thu Vẫn Qua Đây Mình Ta (*TrS #7; Thùy Dương)

Xin Còn Gọi Tên Nhau (TGC 1 #C3; Nguyên Khang); minor-mode romantic ballad; gets immediately under skin and stays there

(HN 11 #9; Tuấn Ngọc); relatively distinguished

(ĐS 1 #13; Lệ Thu)

(PBN 70 #18 và *TrS.XCG #1 và *LTh.Nh #2; Lệ Thu)

(PBN 95 #B5; Trần Thái Hòa)

(*MThLB #5; Kim Anh)

(*ChBNg #4; Thanh Tuyền)

(*GiNM #8; Kiều Nga)

(*KhL.MH #3; Khánh Ly)

(*ThD.Kh #9; Thùy Dương)

(*PQ.TQ1 #1; Uyên Phương)

Xin Yêu Nhau Dù Mai Nữa (TrS #10; Thùy Dương)

(PBN 70 #2 và *TrS.XCG #10; Lưu Bích)