Search for singers
Search song titles

Nhạc Sĩ Sáng Tác, N

Composers, N

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Nam Lộc Performer on Hollywood Night 10; frequent MC on Asia and other music videos

Anh Đã Quên Mùa Thu (v. Tùng Giang; ASIA 20 #11.2; Ban Tam Ca Thúy Hà Tú)

(*GiNM #5; Kiều Nga)

(*NamL #7; Trần Thái Hoà); “Anh” changed to “Em” in title

Giọt Tình Sầu (thơ: Trần Mộng Tù; *NamL #8; Ý Lan)

Mẹ Ơi Khi Con Vừa Trở Lại (*NamL #9; Khánh Ly)

Một Mai Khi Trở Lại (*KhL.Đ #5, *NamL #5; Khánh Ly, Nam Lộc)

Một Ngày Vui Năm Đó (ASIA 31 #18; Trúc Anh)

Người Di Tản Buồn (PBN 49 #19; Ngọc Minh)

(TTD #3; Thanh Trúc)

(*NamL #3; Thế Sơn)

Sài Gòn Vĩnh Biệt (PBN 32 #1; Khánh Ly); written around Oct. 1975, when the composer left the refugee center at Camp Pendleton

(ASIA 18 #13; Khánh Hà); preceded by interview w. composer

(*NamL #1; Nam Lộc)

Xin Đời Một Nụ Cười (*NamL #11; Khánh Ly, Thế Sơn, Trần Thái Hoà)

Ngân Giang (1946–2009) real name: Nguyễn Văn Vỹ; born in Quảng Yên, now part of Quảng Ninh. Received musical training in Catholic schools. Joined the Army Psychological Warfare Dept. in 1967. Died in Rogers, Arkansas. (“Ngân Giang” is also the penname of the woman poet Đỗ Thị Quế; 1916–2002)

Nối Lại Tình Xưa (PBN 79 #B9; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh)

(CA DAO 3 #2; Mạnh Đình); đàn bầu intro.; then nhịp nhàng rhythm.

(*NLTX #3; Hoài Nam)

(*CLHL.nv15 #1; Chế Linh, Hương Lan); tr. 75

Người Nuôi Hy Vọng (*SớmM #3; Hương Lan)

Sớm Muộn Tôi Cũng Về (*SớmM #6; Duy Khánh)

Tôi Vẫn Nhớ (PBN 38 #16; Thế Sơn, Như Quỳnh); nice; rather in style of Hoàng Thi Thơ; upbeat rural; nice solid musical sentences; fine major-minor alternations

(*QLC1 #D7 và*QL.NNh #1; Quang Linh)

Ngân Khánh

Cảm Ơn (ASIA 39 #19; Trường Vũ)

Ngân Trang same as Ngân Giang?

Anh Hãy Về Đi (với Sang Đông; *KGR #1; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh)

Mất Nhau Rồi (PBN 98 #A15c; Duy Trường)

Thà Trắng Thà Đen (TY 9 #22 và *XLNg #9; Nguyệt Thanh); transcendent melody, arrangement, and performance; profoundly sad and evocative; slow andante; minor pentatonic

(LV 9 #5; Phi Nhung)

(*HTr6 #9; Hồng Trúc)

(*ThTrThĐ #1.1; Thảo Sương, Ngọc Hồ); attrib. to Dương Tiến Thụ on skin

Ngọc Bích 1924–2001; born in Hà Nội; participated in the war against the French. When appearing as a singer he used the stage name Kim Ngọc. Wrote the resistance songs “Say Chiến Công,” and “Bà Già Giết Giặc.” Phục vụ tại các đài phát thanh Hà Nội và sau khi vào Nam tiếp tục cộng tác với các đài phát thanh Huế và Sài Gòn. According to P.Đ., wrote only about 20 songs during Saigon period. Active in Bản AVT after leaving Vietnam. Died in Westminster, CA.

Anh Nghiện Súng (wr. c. 1949; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Bà Già Giết Giặc (wr. late in 1947; based on a newspaper account; Hồi Ký II, Ch. 20

Bông Lau (wr. 1947 with Phạm Duy; commemorates attack on French forces at Bông Lau

Con Đò Đưa Xác (*46C.Kh. #1.5; Hoàng Oanh); stunningly beautiful; 1950s

Chờ Một Kiếp Mai (với Xuân Tiên *KhL.B #5; Khánh Ly); wr. early 1950s

(PBN 83 #A3; Trần Thái Hòa)

Đón Gió Mới (*MauH.TrV #9; Mai Hương); wr. 1940s

Khúc Nhạc Chiều Mưa (*ANg #3; Anh Ngọc)

(*MaiH #10; Mai Hương)

Lời Hẹn Xưa (early 1950s)

Mộng Chiều Xuân (ASIA 19 #17; Ý Lan); sung by Kim Cương in the play Trà Hoa Nữ by Anh Lân

(*HO.CLD #5; Hoàng Oanh)

(LV 10 #C8; Hồng Nhung); attractive; jazzy; long lines

(*MThKh #10; Thanh Long Bass)

(PBN 80 #B1; Loan Châu); fancy filmed production

Say Chiến Công (wr. c. 1949; uses nhịp swing (an innovation); three infantrymen compare their feats with each other; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Suy Tôn Ngô Tổng Thống (lời Thanh Nam); this had to be sung at public events under the republic, along with the quốc ca (Công Dân).

Thiếu Nữ Trên Ngàn; (early 1950s

Trở Về Bến Mơ (*ThD3 #2; Thùy Dương); pop. early 1950s

(HN 4 #10; Thái Châu)

(ASIA 14 #13; Julie)

(*PQ.DC2.1 #1; Lệ Thu)

(*VTh7 #8; Thanh Lam)

Xuân Nhớ Chiến Sĩ perf. in 50s

Ngọc Chánh

Bao Giờ Biết Tương Tư (với Phạm Duy; ĐS2 #9; Thùy Dương); finely melancholy; magn. perf.; sung by Elvis Phương in the early 1970s; also by Thiên Nga

(WN 1 #11; Đỗ Giang)

(*NgL46b #B6; Ngọc Lan)

Tuổi Biết Buồn (lời: Phạm Duy; ASIA 28 #15; Tú Quyên); wr. 1973 for Thanh Lan; nice tune

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (1970; với Phạm Duy; LV 4 #18; Phương Hùng); wr. for movie before 1975

(PBN 31 #9; Nguyễn Hưng); spoiled by kích động acc.

(ĐS2 #8; Kenny Thái)

Xuân Bolsa (T&L 2 #1; Châu Đình An, Như Mai)

Ngọc Châu b. 1967; his father was the dan bầu virtuoso Ngọc Hướng and his mother the singer (NSƯT) Vũ Dậu.

Cô Tấm Ngày Nay (PBN 53 #10; Như Quỳnh, Loan Châu, Bảo Hân, Châu Ngọc); melody & lyrics, GĐX, p. 44; wr. May, 1998 for the film Chuyện Nhà Mộc, directed by Trần Lực.

(*CTNgN #1; Ái Vân)

Chiều Xuân (PBN 48 #21; Lynda Trang Đài)

(*ML.CX #7; Mỹ Linh)

(PBN 85 #B4a; 10 female PBN singers); paired w. “Thì Thầm Mùa Xuân”

Mùa Thu Vàng (*Th3 #12; Ngọc Châu); wr. after “Cô Tấm Ngày Nay.”

Nàng Tấm Ngày Nay (TY 9 #8 và *XLNg #7; Ái Vân); charming (same as Cô Tấm above?)

Nếu Điều Đó Xảy Ra (PBN 52 #10; Thế Sơn)

(*ML.CX #4; Mỹ Linh, Băng Kiều)

(TY 7 #10; Diễm Liên)

Ngày Thơ (VS 9 #4; Tú Quyên); twist

Thì Thầm Mùa Xuân (*ML #7; Mỹ Linh)

(LV 4 #11 và *LSS #5; Lá Sương Sương)

(PBN 45 #4; Bảo Hân); produced as a pseudo African number

(TY 4 #3; Tú Quyên); vulgar, repetitive

(HN 17 #19; Ý Lan); singer brings out the best in this number

(PBN 85 #B4b; 10 female PBN singers); paired w. “Chiều Xuân”

Ngọc Đại

Dệt Tằm Gai (PBN 98 #B12b; Trần Thái Hòa)

Ngọc Hải fine traditional-style (baritone) singer as well as composer

Tình Đời (TĐ #4; Ngọc Hải, unidentif. fem. singer); great song, greatly performed; đàn bầu

Ngọc Khuê

Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa (*ƯHĐQ #5; Thanh Hoa)

Ngọc Lâm

Ngàn Thu Vĩnh Biệt (*NhQ.Ng #10; Như Quỳnh)

(*HTr3 #4; Hồng Trúc)

Ngọc Lễ young; talented; associated with the singer Phương Thảo. active from c. 1990, when he was a member of the ban nhạc Đen Trắng.

Café Một Mình (PBN 46 #12; Bảo Ngọc; Nguyễn Hưng)

Con Gái (HN 14 #15; Ngọc Anh, Zaza Minh Thảo, Thúy Vi, Phượng Thủy, Yến Mai); attrib. to Tô Thanh Tùng on cover

(DD 3 #11; Phương Thảo, Ngọc Lễ)

(VS 4 #1; Vân Sơn)

(LV 2 #9.1; Ngọc Thúy)

Xa Rồi Tuổi Thơ (SN 4 #10; Ngọc Lễ, Phương Thảo); slick and formulaic, but graceful; and with subtle, intriguing melodic extensions and harmonies

(*HV3 #8; Hạ Vy)

Xe Đạp Ơi (VS 7 #5; Giáng Ngọc, Yến Mai); minor-mode melody with irr. phrase structure; charming, memorable (PBN 46 #16; Thế Sơn)

(TY 3 #7; Hạ Vy)

(*TXX #6; Thúy Hằng)

(*TócEm #8; Ái Vân)

Ngọc Sơn a singer as well as composer; very refined voice and style, acc. to H.Tr.A.; his career began in the 1960s. His most well-known (and best) song is “Hoa Mimosa.”

Hoa Mimosa; (Thanh Vũ excelled in singing this song in the 1960s

Hoang Vu (HN 11 #5; Chế Linh); uninspired minor mode 6/8

(*NgL46b #B11; Ngọc Lan)

(PBN 89 #B16; Thế Sơn)

Lời Thỏ Tình Dễ Thương (PBN 60 #4; Don Hồ, Hạ Vy); tango-like

(HL 5 #13; Tuấn Anh)

Màu Tím Pensee (*NVT #2; Giao Linh)

Ngõ Vào Đời (lời: Tú Nguyệt; *HO.Em #12; Hoàng Oanh); perf. 1969; hòa âm và ban nhạc Y Vân

Người Đã Phai Lòng (VS 7 #14; Hương Lan)

Tình Cha (PBN 58 #17; Đặng Trường Phát)

(PBN 99 #A23; Thành An)

(AS.2001 #14; Ngọc Sơn the elder)

(*BHCA #6; Thu Hằng)

(*TCh #1, *QLê.ChS #5; Quang Lê)

(*NgS #B1; Ngọc Sơn)

Yêu Anh (PBN 55 #16; Trúc Lam, Trúc Linh)

Ngọc Sơn young, pudgy; composes and performs in both trad. & pop styles

Chạnh Lòng Thương Nhớ Sông Quê (*KhT.hm #6; Khả Tú)

Chuyện Chúng Mình (*KhT.hm #3; Khả Tú, Hoàng Tâm)

Đạo Làm Con (*TM.48 #6; Tường Nguyên)

Đêm Cuối (TY 10; #24b; Tâm Đoan, Quốc Dũng)

(*NgS #A2; Ngọc Sơn)

(*TMPS5 #5; Mỹ Linh; Cali)

Giận Hờn (PBN 54 #1: Nguyễn Hưng, Don Hồ, Thế Sơn)

(PBN 53 #24; Đặng Trưởng Phát)

(PBN 31 #10; Don Hồ)

(VS 4 #7; Đức Phương)

(TY 10 #24a; Tâm Đoan, Quốc Dũng)

(*NgS #C1; Ngọc Sơn)

Giận Hờn 2 (TY 2 #4; Phi Nhung)

(*GB #5; Hạ Vy)

(*NgS #C3; Ngọc Sơn)

Khúc Tình Nồng (LV 10 #C1; Ngọc Sơn); rock-jazz mixture

Làm Quen (VS 4 #11; Linh Tuấn, Thanh Huyền); cổ tân giao duyên

(HĐ/MM 1 #3; Hoàng Dũng, Phương Thanh)

(DT #7; Thành Lộc, Hồng Vân)

Lòng Mẹ 2 (CA DAO 3 #9; Duy Vũ); fine tranh playing; masterful singing

(*NgS #A10; Ngọc Sơn)

(TCDM #6; Trọng Phúc); fine singing!

(*MHđb3 #2; Mỹ Huyền)

Lời Tỏ Tình Đáng Yêu (*TMPS.5 #8; Mỹ Linh; Cali)

Mambo Yêu Thương (PBN 93 #B14; Hồ Lệ Thu)

Nếu Có Yêu Tôi (LV 8 #21; Ngọc Sơn)

Nụ Cười Biệt Ly (PBN 98 #A15a; Thành An)

Nước Mắt Mẹ Hiền (TCDM #10 và *NgS #B7; Ngọc Sơn)

Nhớ Về Em (*GiMCC #10; Đặng Trường Phát)

Phố Vắng Bóng Quen (*NgM #4; Tâm Đoan)

Sầu Cung Oán (DT #14; Sỹ Ben, Ngọc Huyền)

Tình Bạc (VS 8 #9; Ngọc Hồ)

(*NgS #B13; Ngọc Sơn)

Tình Dại Khờ (LV 10 #A11; Ngọc Sơn, Yến Khoa); cổ tân giao duyên; cổ nhạc: Viễn Châu

(*NgM #5; Tâm Đoan, Quốc Dũng)

(*NgS #A1; Ngọc Sơn)

Tình Yêu Ơi Xin Chào Mi (*LNh #7; Long Nhật)

Vẫn Còn Yêu Em (với Hoàng Trang; DT #15; Ngọc Sơn)

Yêu Em (GS #17; Ngọc Sơn); fluffy; light rock, calypso-ish acc.

Ngọc Thành young male singer-composer

Bạc Trắng Tình Đời (TGC 2 #7; Ngọc Thanh); melancholy andante 2/4 ballad of rejection

Lời Ru Tình Đầu (TGC 3 #13; Ngọc Thành)

Nỗi Nhớ Bên Đời (TGC 4 #21; Ngọc Thành)

Tình Bình Trăm Năm (TGC 1 #B7; Ngọc Thành)

Ngọc Thăng

Da Vàng Xứ Trắng (*KA.Me #5; Kim Anh)

Ngọc Thịnh

Hà Tĩnh Quê Mình (*HàTĩnh #12; Tố Nga)

Ngọc Trọng a younger brother of Nguyễn Ngọc Ngạn; lived for a time in Toronto, then moved to states; his song “Buồn Vương Màu Áo” became very popular after its appearance, together with some other songs, in 1989.

Ân Tình Mong Manh (PBN 31 #6; Thanh Hà)

Bao Giờ Lại Thấy Nhau (*TPhĐĐ3 #5; Lệ Thu)

Buồn Vương Màu Áo (*TPhĐĐ5 #4; Lệ Thu)

(*DTY #3; Vũ Khanh)

(*TPhSC #4; Tuấn Vũ, Kiều Nga)

(PBN 77 #A17; Nguyễn Hưng)

Cuộc Tình Lầm Lỡ (ASIA 10th Ann. #11; NiNi, Uyển Mi, Quỳnh Hương, Hạ Vy)

Dáng Xưa Về Đâu (HL 3 #20; La Sương Sương); bellybuttons and swivelling hips combined with VN-style melody with VN lyrics; the musical interludes are relentlessly offensive.

Dấu Chân Tình Ái (PBN 38 #15; Don Hồ)

(PBN 99 #A20a; Như Loan)

Đã Bao Năm (PBN 69 #6; Thủy Tiên)

Đêm Cô Đơn (ASIA 22 #21; Bảo Tuấn); wr, 1991

(PBN 17 #11 và *NgTr #1; Ngọc Trọng); accompanies self on guitar

Đêm Cuối Bên Nhau (*NgTr #2; Ngọc Trọng); wr. 1989

Đêm Yêu Thương (*NgTr #8; Ngọc Trọng); wr. 1990

Em Vẫn Cần Anh (Ngọc Lan Kỷ Niệm #14); intensely romantic

(HN 14 #A2; Ngọc Lan)

Kỷ Niệm Gặp Gỡ (*NgTr #3; Ngọc Trọng); wr. 1988

Khung Trời Xưa (*NgTr #4; Ngọc Trọng); wr. 1986

Lời Đắng Cho Cuối Tình (MM 3 #6; Ngọc Trọng)

Một Đời Hỡ Hùng (*NgTr #10; Ngọc Trọng); wr. 1989

Mưa Chiều Hoàng Hôn (*TPhĐĐ3 #2; Lệ Thu)

Ngày Bên Nàng (*NgTr #7; Ngọc Trọng); wr. 1986

Phong Ba (*NgTr #5; Ngọc Trọng); wr. 1985

Sầu Vương Khói Mây (PBN 23 #19 và *NgTr #6; Ngọc Trọng); wr. 1993 for PBN 23; minor mode; slow; saxophone

Ta Yêu Nhau (Ngọc Lan Kỷ Niệm #16)

(HN 15 #A1; Ngọc Lan)

Tình Cuồng Điên (PBN 56 #3; YL.LR #11; Ý Lan); bossa nova; hackneyed but sufficiently endowed with charm; gets monotonous though.

(ASIA 13 #17; Loan Châu)

Tình Trong Dĩ Vãng (PBN 24 #18; Phi Khanh); fine song; many unexpected moves; wr. 1988

(*NgTr #9; Ngọc Trọng)

Tình Trong Phút Giây (ĐS 3 #17; Thanh Lan); phrasing too regular but somewhat compelling; fine perf.

(HĐ/MM 3 #8; Nhã Phương)

Tình Yêu Cho Đến Mai Sau (PBN 44 #13; Thiên Kim); nice romantic ballad

Từ Khi Xa Em (HN 15 #B5; Bích Thuần); seductive tune; not obvious

Ngô Huỳnh

Con Kênh Xanh Xanh (*CĐVĐ #7; Thanh Phương, Hoài Nam)

Ngô Mạnh Thu composer and singer; part of “phong trào du ca” of the 60s

Công Cha Non Thái Sao Bằng (*BHCA #2; Ngọc Đan Thanh)

Tâm Hương Nhớ Mẹ (*BHCA #9; Ngọc Đan Thanh); delicately jazzy acc.

Ngô Tấn Triển

Chuyện Tình Nơi Làng Quê (nhạc cảnh hài; TY 8 #21; Mỹ Linh, Chí Tài); charming.

(*TMPS17 #9; Minh Tuyết)

Tảo Hôn (VS 4 #9; Lynda Trang Đài assisted by bé Thiện Bao)

hài kịch: Mối Tình Già (LV 3 #11; Hồng Đào, Quang Minh)

Ngô Thuỵ Miên grew up in Hải Phòng; emigrated to the south; career began in 1965; now resides in Montreal; made tape: Tình Ca Ngô Thuỵ Miên (1974, Vietnam); accompanied singer Duy Trác on the piano, early 1993; featured in PBN 21 and 66.

Áo Lụa Hà Đông (thơ: Nguyễn Sa; ASIA 18 #11; Vũ Khanh); tender, romantic; beautiful conclusion.

(PBN 21 #5 và *DuyTr #2; Duy Trắc); beautifully sung! fine song!

(*VTh7 #3; Lam Trường)

Bản Tình Ca Cho Em (PBN 21 #12; Duy Quang); wr. after 1975

(PBN 94 #A8; Bằng Kiêu)

Bản Tình Cuối (TY 8 #19; Ý Lan)

(PBN 21 #9; Hương Lan, Thái Châu)

(PBN 86 #B8; Bằng Kiêu); showy vocal pyrotechnics

(ASIA 27 #13; Lệ Thu)

Biển Và Em (PBN 66 #21; Khánh Hà)

Biết Bao Giờ Trở Lại (PBN 77 #B2; Trần Thái Hòa)

Cần Thiết (thơ: Nguyễn Sa; PBN 36 #19; Thanh Hà)

(*NTM #9; Thanh Hà)

Chiều Nay Không Có Em (PBN 21 #10; Anh Khoa); wr. 1965; NTM’s first composition; song here spoiled by ridiculous, agitated accompaniment supplied by “The Magic.” Elvis Phương performed the song in the early 1970s.

(PBN 5 #7; Tấn Phát); fade-out

(*LTh.HC; Lệ Thu)

Dấu Tình Sầu (*NTM #8; Thế Sơn)

(*HL.TNC #6; Hương Lan)

(PBN 66 #18; Lưu Bích)

(PBN 92 #B14a; Khánh Ly, Bằng Kiêu)

(*NhTr4 #6; Thanh Lan); perf. tr. 75

Dấu Vết Tình Yêu (PBN 29 #5; Thanh Lan); preceded by pocket interview w. Thanh Lan; saxophone; uninteresting vocal harmonies added throughout.

(*NTM #5; Thanh Lan)

Dốc Mơ (ASIA 19 #6; Khánh Hà); captivating performance

(*CDH #9; Hồng Nhung)

(*ANg.TH #4; Anh Ngọc)

Em Còn Nhớ Mùa Xuân (PBN 21 #13; Thái Hiền); written for a woman who left VN after 1975 in the hope that she would return. She didn’t return, then the composer left VN. They met again in Canada.

(LV 4 #10 và *ECN #10; Thanh Tuyền)

(HN 18 #B7; Tuấn Hải)

(*SPh #A1; Sĩ Phu)

(*TA.20 #10; Tuấn Anh)

Em Về Mùa Thu (PBN 21 #8; Ái Vân)

Gọi Tên Anh (*NTM #5; Ý Lan)

Giáng Ngọc (PBN 21 #2; Như Mai); nicely melancholy

(*DTY #10; Ngọc Hương)

(*NgB92 #10; Ngọc Bích)

Giọt Nắng Hồng (PBN 66 #24; Thủy Tiên); pre-1975

(*TrămM #7; Kim Anh)

Giọt Nóng Hồng (HN 10 #12; Bích Thuần); romantic melody w. ill-fitting cha cha acc.

Giọt Nước Mắt Ngả (PBN 21 #11; Thái Thảo)

(HN 6 #13; Bích Thuần); slow, romantic waltz

(*HL.TNC #9; Hương Lan)

(CHPhĐ #4; Xuân Sơn)

(*VNgTr #1; Khánh Hà)

(*KhL.MTh #4; Khánh Ly)

(PBN 11 #7; Vô Thường); guitar perf.

(PBN 90 #B7a; Ngọc Liên)

Lời Cám Ơn (lời: Hạ Đỏ Chung Bích Phượng; PBN 77 #B24; hợp ca)

Mắt Biếc (PBN 21 #3; Tuấn Ngọc)

(*TGTP #2 và SPh.Mth #9; Sĩ Phủ)

(*NgL46b; Ngọc Lan)

Mắt Thu (PBN 92 #A7a; Trần Thái Hòa, Hương Giang)

Mây Bốn Phương Trời (*NTM #3; Don Hồ)

(PBN 66 #19; Loan Châu)

Miên Khúc (PBN 50 #11; *YL.LR #4; Ý Lan)

(*KT.NgN #5; Kim Tước)

Một Cõi Tình Phai (ASIA 40 #9; Thanh Hà)

Một Đời Quên Lãng (PBN 56 #18; Khánh Ly)

Mùa Thu Cho Em (PBN 21 #1; Phi Khanh); one of NTM’s earliest songs; was popular before 1970; nice tune

(ASIA 20 #1; Lâm Thúy Vân); spoiled by Sỹ Đan arrangement

(PBN 96 #A9a; Bằng Kiều, Trần Thu Hà)

(*Th3 #13; Trần Thu Hà)

(*NgL46b #A11; Ngọc Lan)

(*PQ.DKh #7; Ngọc Long)

Mùa Thu Xa Em (PBN 46 #6; Ái Vân, Elvis Phương)

(*NTM #6: Thanh Hà, Don Hồ)

(*KhL.MTh #3; Khánh Ly)

Nắng Paris, Nắng Sàigòn (PBN 53 #25; Trần Đức)

(*ĐMST #8; Thái Hiền)

Niệm Khúc Cuối (PBN 21 #4; Dalena); VN lyrics followed by Eng. lyrics

(PBN 6 #2; Hương Lan); very subdued, exquisite perf.; 12/8 acc.

(PBN 84 #A18; Trần Thái Hòa, Thanh Hà)

(PBN 94 #A15; Khánh Ly, Elvis Phương)

(ASIA 10 #21; Sĩ Phu)

(KNXB #2; Công Thành & Lynne)

(*KhL2 #7; Khánh Ly); tr. 75

(*NKhC #1; Elvis Phương, Khánh Ly); finely done

Nỗi Đau Muộn Màng (PBN 66 #23; Tuấn Ngọc)

Nỗi Đau Từ Đây (PBN 66 #20; Trần Thái Hoà)

Ở Nơi Nào Em Không Nhớ (PBN 48 #9; Tuấn Ngọc)

Paris Có Gì Lạ Không Em? (thơ: Nguyên Sa; PBN 21 #16; Ái Vân)

(TGC5 #2.1; Duy Quang, Ngọc Huệ)

Riêng Một Góc Trời (ASIA 30 #15; Khánh Hà) Boston

(PBN 38 #17; Tuấn Ngọc); wr. c. 1996; big dramatic melody

(*NTM #1; Tuấn Ngọc)

Tình Cuối Chân Mây (PBN 21 #7; Don Hồ)

Tình Khúc Buồn (thơ: Phạm Duy Quang; PBN 21 #15; Don Hồ)

(*CDđb3 #2.11; Tuấn Vũ)

(ASIA 11 #12; Vũ Khanh)

(PBN 105 #A3; Trần Thái Hoa)

Tình Khúc Mùa Xuân (ASIA 33 #15; Đinh Ngọc)

(PBN 66 #22; Nhật Trung)

(*LTh.HC #7; Lệ Thu)

Tình Khúc Tháng Sáu (PBN 17 #9; Ái Vân)

(PBN 82 #B9a; Bằng Kiêu, Trần Thu Hà); paired w. “Đường Xa Ướt Mưa” by Đức Huy

(HN 3 #8; Diễm Liên)

Tuổi Mây Hồng (*NTM #7; Thái Hiền)

Tuổi Mười Ba (thơ: Nguyễn Sa; PBN 21 #6; Ý Lan)

(ASIA 23 #2; Gia Huy)

Từ Giọng Hát Em (PBN 21 #14; Khánh Hà)

(HN 1 #11; Như Mai)

(*DQ.ThT #8; Duy Quang)

(*MaiH.TrV #1; Mai Hương)

Tháng Sáu Trời Mưa (recording by Hải Lý made in 80s

Thu Trong Mắt Em (*NTM #2; Thái Hiền)

Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng (PBN 21 #13; Ý Lan); wr. 1995

(*NTM #10; Họa Mi)

(*PhL #7; Phương Lan)

Nguyên Anh

Mười Năm Áo Tím (HN 15 #A2 và *ThH.MN #1; Thủy Hàng); minor pentatonic; đàn bầu; andante

Nguyên Chi

Biển Động (với Hoàng Cầm; HN 14 #20; Thái Châu); minor mode 6/8 andante; title of song was also name of a play

Cánh Hồng Phương Nam (với Hoàng Cầm; HĐ 3 #1; Tuấn Hưng, Quỳnh Dung, Bảo Phương, Hoàng Đạo); fluff

Đèn Vàng Hoa Chúc (với Hoàng Cầm; HL 3 #21; Hoàng Lan); loping major-mode 2/4; attractively sung

Lá Sầu Riêng (với Hoàng Cầm; MP 20 #6; Phi Nhung); awesome

Sông Dài (với Hoàng Cầm; VNVN 7 #4; Quỳnh Dung)

Nguyên Chương

Hãy Yêu Lại Từ Đâu (*ThD.Kh #4; Thùy Dương)

Những Gì Còn Lại (*ThD.Kh #3; Thùy Dương)

Tâm Khúc (ThD.Kh 1; Thùy Dương)

Xin Làm Nắng Hôn Em (*ThD.Kh #10; Thùy Dương)

Nguyên Huy

Hai Hàng Cây So Đũa (với Trọng Minh; ASIA 36 #20 và ChTr #B8; Thanh Lan); slow 3/4; tune unmemorable; singer’s expression forced

Nguyên Nhung

Bài Ca Bên Cánh Võng (BCTrS 2 #8; Quý Dương)

Nguyên Thảo v. Giao Tiên

Phận Gái Thuyên Quyền (PBN 60; #14; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh)

Nguyên Vũ

Bài Thánh Ca Buồn (HN 11 #20; Thái Châu); relaxed 12/8; romantic dance music; Christmas theme

(*PQ.MGS1 #2; Thái Châu); pre-1975

(PBN 18 #5; Elvis Phương) major mode; loping romantic 12/8; sax

(ThNg 16 #8; Huỳnh Thi); major-mode 12/8; inoff. Xtian.

Buồn Muôn Thuở (*CHDK #3; Quang Tuấn)

Hửng Hờ (TRTh 3 #5; Trường Thành); minor-mode, monotonously accented 12/8

Phượng Buồn (*ChD #6; Thái Châu)

Thoáng Giấc Mơ Qua (PBN 69 #16 và *GiMCC #3; Thế Sơn, Tâm Đoan)

Nguyễn An

Âm Thanh Ngày Mới (ámTh #13; Lê Dung)

Nguyễn Ánh 9 tên thật: Nguyễn Đình Ánh; born 1940 in Phan Rang; grew up in Nha Trang and Đà Lạt, then moved to Sài Gòn. Active as a pianist from 1957 or 58. Provided piano accompaniments for many singers on radio broadcasts.

Ai Đưa Em Về (ASIA 37 #1; Hoàng Nam, Gia Huy, Philip Huy, Johnny Dũng)

(SN 5 #5; Nhật Hào)

(LV 2 #6; Đỗ Giang, Dạ Nhật Yến); called “Đêm Này Ai Đưa Em Về”

(*PQ.HCN2 #5; Elvis Phương)

(PBN 83 #B9; Ngọc Liên, Lương Tung Quang)

Biệt Khúc (*CT #6; Cẩm Vân)

(PBN 83 #B11; Khánh Hà)

Bơ Vơ (PBN 83 #B12; Lưu Bích); nice

Buồn Ơi Chào Mi; (ASIA 40 #15; Đinh Ngọc); composed late 1960s

(PBN 83 #B10; Bằng Kiêu)

Cô Đơn (TY 3 #20; Vũ Khanh); slow, romantic, major-mode; saxophone; melody uses descending scale figures; lyrics: series of similes: “Hạnh phúc như xyz; …tình yêu đã chết trong tôi, Nụ cười đã tàn trên môi…”

(HN 4 #4; Như Mai)

(DD 7 #3; Khánh Dư); prodigiously ugly, mannered perf.;

(PBN 83 #B18; Trần Thu Hà); composer at the piano

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào (HN 6 #11; Tuấn Ngọc); phrases unfold too regularly

(ĐS 1 #2; Ý Lan)

Không (PBN 11 #11; Công Thành & Lynn); more pleasant than many performances. Deng Lijun made a recording of this song with Japanese lyrics.

(PBN 83 #B6; Elvis Phương)

Không số Hai (PBN 39 #1; Lynda Trang Đài, Tommy Ngô, Bảo Hân); commercial shit; lyrics in Vietnamese though.

(PBN 50 #3; Trúc Lam, Trúc Linh)

(ĐS2 #13; Trizzie Phương Trinh); vulgar verbal & musical ideas

(*PQ.TQ2 #9; Carol Kim)

Lối Về (CA DAO 3 #13; Cẩm Vân); pleasantly formulaic song, transcendentally sung; andante minor mode, 4/4, nice lyrics: “Cuộc đời lắm ê chề, Cuộc đời lắm não nề, Tìm đâu lối đi về, Rã rơi trong cơn mê…”

(HTh #5 và *CT #9; Cẩm Vân)

Mẹ (thơ: Mặc Lan; *KA.Me #1; Kim Anh)

Mẹ Việt Nam Ơi (*ThTh4 #9; Thái Thanh)

Một Lời Cuối Cho Em (PBN 83 #B13; Thế Sơn)

Mùa Hè Năm Ấy (*PQ.DC5.2 #4; Thanh Lan)

Một Thu Cánh Nâu (PBN 83 #B8; Khánh Ly)

Tình Khúc Chiều Mưa (SN 4 #6; Phương Thảo); slow, tragic, shining, graceful; fine matching of lyrics with melody; fine arrangement and visual setting

(ASIA 26 #14; Thanh Trúc)

(*MThLB #2; Kim Anh)

(*TPhĐĐ4 #10; Lệ Thu)

(PBN 83 #B16; Bằng Kiêu, Lương Tung Quang, Trần Thái Hòa, Minh Tuyết, Ngọc Liên, Angela Trầm Anh); clip of rehearsal scene shown

Tình Yêu Đến Trong Giã Từ (NhtH 7 #12; Hương Lan)

(*CV.ThĐ #4; Cẩm Vân)

(PBN 83 #B4; Hồ Lệ Thu)

Thôi late 1960s; Elvis Phương achieved his first success with this song.)

Trọn Kiếp Đơn Côi (PBN 83 #B14; Nguyễn Hưng)

Nguyễn Ba Nghiêm

Chiều Hạ Vàng (*ECN #2; Thanh Tuyền)

(*MHđb3 #5; Mỹ Huyền)

Nguyễn Bình (tr. nước)

Mây Yêu (SM #4; Trần Thu Hà, Lam Trường)

Nguyễn Cư

Mai Trở Lại Huế (*HL.TNC #2; Hương Lan)

(ThNg 32 #6; Hương Lan)

Nụ Hoa Nhỏ (PBN 9 #4; Hương Lan) wr. after 1975; major mode; adventurous, beautiful B section

Xuân Tha Phương (HL 5 #2; Hương Lan); pentatonic; uninspired

Nguyễn Cường completed a four-year musical curriculum in a middle school in Hà Nội; active in the Tây Nguyên area from the 1960s on; much influenced by music of the minority peoples in that area.

Đôi Mắt Pleiku (lyrics and melody, GĐX, p. 55

Mái Đình Làng Biển (PBN 63 #13; Ngọc Hạ)

(DD 7 #7; Ba A: Ngọc An, Minh An, Minh Ảnh); ả đào style

Nét Ca Trù Ngày Xuân (DD 10 #A4; Hồng Ngọc); northern ả đào style; powerful, resonant, contralto voice; breaks at ends of some words; calculatedly violent, erratic arrangement; name of composer given as Nguyễn Hưng on video cover

(LV 8 #16; Tam Ca MTM)

(PBN 85 #B3; Trần Thu Hà)

Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều (DD10 #C6; Minh Anh, Minh Ánh)

Nguyễn Duy An

Con Đường Nào Đến Thiên Đường (PBN 68 #10; Lâm Nhật Tiến)

Con Tim Tan Vỡ (PBN 69 #21; Lâm Nhật Tiến, Lưu Bích)

Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy (PBN 71 #A19.2; Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh)

Khát Khao Ánh Mặt Trời (PBN 68 #1; Lương Tùng Quang)

Mùa Đông Đã Quay Về (PBN 71 #B3; Loan Châu)

Lời Nói Dối Muộn Màng (PBN 67 #22; Nguyễn Hưng)

Thế Giới Không Tình Yếu (PBN 67 #20; Lâm Nhật Tiến)

Nguyễn Duyên

Trăng Tỏ Hai Miền (KL3 #9; Đình Vân)

Nguyễn Đào Nguyễn

Anh Buồn Em Thương (với Thanh Phong; *TT #6; Như Quỳnh, Trường Vũ)

Nguyễn Đinh Bảng

Cơn Mưa Em Bất Chợt (*EVTK #8 và*CMH #8; Trần Thu Hà)

Nguyễn Đình Lọi

Café Đắng Trở Lại (PBN 48 #14; Don Hồ)

Vực Sâu Hạnh Phúc (PBN 39 #14; Don Hồ)

Nguyễn Đình Phúc early, northern; cellist and streetscape painter as well as composer

Bến Bình Ca (wr. 1947 after victory at sông Lô; cf. Phạm Duy, Hồi Ký, Ch. 15

Cô Lái Đò (thơ: Nguyễn Bình; *HO.MX #7 (tr. 75) và *HO.CLD #4; Hoàng Oanh)

(*GMT #7; Đình Văn); composer called “Phạm Đính Phúc” on skin

(*PQ.TTĐ1 #3; ???)

Lời Du Tử (*Ng.Bảo #10; Ngọc Bảo); sung by Phạm Duy in teahouses in the mid 40s; see Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 5

Tiếng Đàn Bầu (HnHSg #1; Trọng Tấn)

Nguyễn Đình Toàn born 1930 in Gia Lâm (across the Red River from Hanoi). Was a novelist and journalist in Saigon from 1954 on. Emigrated to Orange County in the late 90s.

Căn Nhà Xưa (PBN 59 #3; Khánh Ly)

Chiều Trong Tù (ASIA 36 #17 và ChTr #B5; Lâm Nhật Tiến); slow, melancholy 6/8

Nước Mắt Cho Sài Gòn (a.k.a. Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên) (TTD #7; Lệ Thu); wr. c. 1977; the chorus was added to the song later (early 80s?) by Xuân Vinh at the behest of Võ Vân Ái, who published the song in Quê Mẹ; performed first by Jennie Mai.

Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên (see above) (ThNg 10 #4; Huyền Châu)

(*KhL.MTh #6; Khánh Ly)

Tôi Cố Bám… (PBN 77 #2; Khánh Ly); post 1975 loss-of-homeland song

Nguyễn Đình Thi early

Bài Hát Của Người Hà Nội (wr. c. 1945; some lyrics quoted in Phạm Duy II, Ch. 5; concerns revolutionary fervor among the people of the city.

Người Hà Nội (*ámTh #14 và *ĐNAH #5; Lê Dung); [same as above?]

(*Lan A.BC #4; Lan Anh, Đăng Dương)

Nguyễn Đức Cường

Bất Chợt Một Tình Yêu (PBN 98 #B10; Mai Tiến Dũng)

Em Trong Mắt Tôi (PBN 99 #B25; Tóc Tiên)

Nguyễn Đức Quang a singer as well as composer; leading member of the “phong trào du ca” of the late 60s; now editor-in-chief of the newspaper Viễn Đông published in Westminster; office on Moran St.

Bên Kia Sông (TGC 3 #17; Hạ Lan); weak song, weak arr.

(HN 17 #6; Đức Huy)

(*PQ.DKh #4; Ngọc Long)

Triệu Mưu Toan Cứ Đè Lên wr. c. 1970; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 279

Về Với Mẹ Cha (*DKhTTh #8; Duy Khánh); nhạc yêu nước; cf. Phạm Duy, H.K.III, p.p. 196–97

Vì Tôi Là Linh Mục (thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PBN 40 #4; Don Hồ)

(*TĐTrĐ #5; Thanh Hà)

Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương

Xương Sống Tôi Đã Oằn Xuống wr. 1970; mentioned, Phạm Duy, H.K.III, p. 279

Nguyễn Đức Toàn

Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (*LD.LR #9; Lê Dung)

(*ChSVD #2; Thanh Thúy, supporting chorus)

Nguyễn Đức Thành

Một Lần Miên Viễn Xót Xa (PBN 32 #3; Elvis Phương)

(*TA.20 #1; Tuấn Anh)

Nguyễn Đức Trung young; began writing in the 90s. He wrote the song “Giã Từ Dĩ Vãng” for a film of the same name in 1998. He is not prolific, but a number of his songs have attained great popularity.

Cũng Đành Lãng Quên (v. Việt Dzũng; VS 8 #14; Đức Phương)

(*15MN #15; Hồ Lệ Thu)

Gõ Cửa Tình Yêu (*15MN #10; Trần Thu Hà)

Giã Từ Dĩ Vãng (*CTCB #6; Thanh Lam)

(*QL.NNh #19; Quang Linh)

Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân (PBN 80 #B10; Nguyễn Hưng)

Người Đàn Bà Yếu Đuối (*NgĐB #2; Cẩm Vân); fr. movie of same name

Thiên Đường Mong Manh (*CV.ThĐ #1)

Nguyễn Hà

Bước Chân Lẻ Loi (v. Quang Huy; *NEĐ #5; Anh Đức)

Sài Gòn Thương Yêu (*TPhĐĐ3 #6; Lệ Thu)

Nguyễn Hải Phong

Cứ Ngũ Say (PBN 96 #A17; Mai Tiến Dũng, Hương Giang)

Nguyễn Hiền (1927–2005); born in Hanoi; studied music (piano, organ, violin) from 1935 on; wrote songs from 1945 on; In 1950 became leader of the band “Hotel de Paris” in Hanoi; emigrated to the south in 1954; held various positions in RVN government organizations; imprisoned by the Communists from 1978 to 1980; emigrated to the U.S. with his family in 1988. With Ngọc Bích and others he founded the “Saigon Band” in Westminster, California. Was a PBN guest of honor in 2004 (PBN 74). His death in Dec. 2005 was due to lung cancer.

Anh Cho Em Mùa Xuân (thơ: Kim Tuấn: ASIA 39 #9; Lâm Thúy Vân)

(PBN 74 #A15; Thủy Tiên)

(LV 7 #16; Dạ Nhật Yến)

(LV 8 #6.2; Ngọc Sơn, Đinh Văn, Chế Thanh)

(*VDNhS #4; Phi Nhung, Lan Anh, Khả Tú, Thanh Vân)

Chuyện Đêm Mưa (v. Hoài Linh; ĐTNgY #B12; Phi Nhung)

(PBN 11 #5; Hương Lan)

Gửi Một Cánh Chim (*MaiH.TCh3 #10; Mai Hương)

Hoa Bướm Ngày Xưa (PBN 74 #A17; Trần Thái Hoà, Như Quỳnh); 1960s perf. by Thu Hương recalled by H.Tr.A.

Hoa Đào Năm Trước (v. Lê Dinh; PBN 58 #12; Phương Diễm Hạnh)

(*HO.MX #4; Hoàng Oanh)

Hồ Than Thở (later 1950s; nhạc tình

Huyền Trần Công Chúa (*HVPh #6; Hoàng Oanh)

Lá Rơi Bên Thềm (words only; với Lê Trọng Nguyễn; *PQ.DKh #10; Thái Thanh); nhạc tình

(*KT.NgN #1; Kim Tước)

Lá Thư Gửi Mẹ (thơ: Thái Thủy; *ThTh08 #6; Thái Thanh); wr. 1950s; reflects nostalgia for the north

Mái Tóc Dạ Hương (thơ: Đinh Hùng; PBN 36 #2; Ý Lan); poem appeared in 1961 collection Đường Vào Tình Sử; was entitled “Một Tiếng Em Được Giới Yêu Thơ.”

(PBN 74 #A12; Lệ Thu)

Ngàn Năm Mây Bay (*KT.NgN #7; Kim Tước)

(PBN 74 #A14; Khánh Hà)

Người Em Nhỏ (thơ: Thiệu Giang; *MaiH.ThT #4; Mai Hương)

Tiếng Hát Học Trò (*PhL #8; Phương Lan)

Tiếng Sáo Diều (*QG.TrV #8; Quỳnh Giao)

Tiếng Than Miền Bắc (later 1950s; nhạc tố cộng

Tìm Đâu (PBN 74 #A13; Tuấn Ngọc)

(*KhL2 #6; Khánh Ly); nhạc tình

(TGC5 #8; Hoài Nam)

Từ Giã Thơ Ngây (PBN 39 #3; Hoàng Lan); lovely; lyrics obtained

Thanh Bình Ca (với Thanh Nam); wr. before 1968

Thầm Ước (PBN 74 #A16; Tâm Đoan)

Về Bến Xưa (*SớmM #9; Thiên Trang); wr. later 1950s; nhạc tình

(*VDNhS #8; Quỳnh Lan)

Về Đây Anh (PBN 74 #A11; Hoàng Oanh); later 1950s; nhạc tố cộng

Xuân Vui Ca (PBN 80 #B12; 8 female PBN singers; paired with Chúc Mừng Xuân by Thanh Sơn)

Nguyễn Hoài An

Đời Là Như Thế (PBN 72 #6; Thế Sơn)

Nguyễn Hoài Anh

Sau Một Tình Yêu (ĐTNgY #A12; Tiến Dũng)

Nguyễn Hữu Ba 1914–1999; amassed a huge collection of materials on ca nhạc, preserved in Sài Gòn by his son.

Lửa Rừng Đêm (wr. 1945 in Huế; melody and lyrics in CKhVThG, p.53

Xuân Xuân (samba; early performances by Túy Hoa)

Nguyễn Hữu Nghĩa editor and publisher of Làng Văn in Toronto, Canada. Most of his pieces are based on viable ideas, and many have effective passages, but they also tend, cumulatively, to rhythmic and harmonic monotony.

Anh Sẽ Về (ý thơ Khê Kinh Kha; *NgHNg #1; Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Nguyễn Hữu Nghĩa); upbeat; major mode

Bài Ca Nguyễn Trãi (ý thơ Lê Mai Lĩnh; *NgHNg #2; Nguyễn Hữu Nghĩa); serious, reflective, minor mode

Bài Ca Về Nguồn (*NgHNg #3; Nguyệt Ánh, Việt Dzũng; Nguyễn Xuân Nghĩa)

Biển Mở Đường Đi, Biển Lấp Đường Về (thơ: Bắc Phong; *NgHNg #4; Nguyễn Hữu Nghĩa)

Dậy Lửa Thái Bình (*NgHNg #11; Nguyệt Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ngọc Nhung)

Đốt Ảnh Hồ, Xé Tan Cờ Máu (*NgHNg #5; Nguyệt Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa)

Đức Tin Trà Cổ (v. Lê Hữu Mục; thơ: Ngô Đình Vận; *NgHNg #10; Nguyễn Hữu Nghĩa)

Gửi Người Ở Lại (*NgHNg #6; Nguyệt Ánh, Tuấn Minh, Việt Dzũng)

Hưng Khúc Việt Nam (*NgHNg #8; Việt Dzũng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Xuân Nghĩa)

Rước Nhau Bên Bờ Quê Việt (*NgHNg #9; Nguyệt Ánh, Tuấn Minh)

Tìm Về Nguyên Thủy (*NgHNg #13; Nguyễn Hữu Nghĩa)

Thắp Sáng Niềm Tin (*NgHNg #12; Nguyệt Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa)

Việt Nam Đứng Lên (*NgHNg #7; Nguyệt Ánh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ngọc Nhung)

Xuân Đống Đa Trên Tiểu Sài Gòn (*NgHNg #14; Nguyệt Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa)

Nguyễn Hữu Thanh

Cơn Mưa Hạ (*CMH #1; Trần Thu Hà)

Nguyễn Hữu Thiết born June 16, 1928; died Oct. 31, 2002 at age 74 at home in Sài Gòn; a singer who also composed; Many of his compositions were performed first by his lifelong friend (wife?), the singer Ngọc Cẩm. Had two daughters, Hồng Danh and Hồng Hạnh, who became singers after 1975.

Ai Đi Ngoài Sương Gió (ASIA 26 #10; Diệp Thanh Thanh)

(*LTh.HC #6; Lệ Thu)

Anh Đi Chiều Thu Ấy

Anh Nhớ Về Thăm Mẹ (TGC 2 #C2; Bích Tuyền); intricately inventive song; composer’s last composition; wr. shortly before death.

Chàng Là Ai (ASIA 21 #9; Thanh Trúc)

(*PhD.K #2; Phương Dung)

Em Tôi (*VTh8 #4; Ngọc Bảo); listed as #11 on cover

Mào Áo Thiên Thanh (well-known perf. by Thái Thanh

Mưa Chiều Nhớ Nhau (

Nàng Xuân Của Tôi (*VTh8 #8; Hồng Hạnh); listed as #5 on skin

Nước Mắt Mẹ Tôi (*HO.Mẹ #13; Hoàng Oanh); perf. 1970; hòa âm và ban nhạc Lê Văn Thiện

Người Đã Đi Rồi (*HO.nv3 #9; Hòang Oanh)

Nguyễn Kìm Tuấn xem Kim Tuấn

Nguyễn Khải Hoàn

Tình Dấu Muộn Màng (PBN 62 #6; Ngọc Ánh)

Nguyễn Liệu

Ngợi Ca Dũng Sĩ Miền Nam (*ChSVD #9; Ái Xuân)

Nguyễn Linh Diệu

Mẹ (lời: Nguyễn Đình Toàn; PBN 40 #13; Lưu Bích); somewhat frothy

Nguyễn Long

Thôi (v. Y Vân; ASIA 34 #22.2; Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành)

(PBN 7 #11; Jo Marcel)

Thúy Đã Đi Rồi (v. Y Vân; PBN 39 #10; Nguyễn Hưng); Nguyễn Long was the lyricist here; from a 1962 film of the same name directed by Nguyễn Long. The film was banned for a long period under a measure for the protection of families, “bảo vệ gia đình.”

Nguyễn Mạnh

Thôn Trăng (*QL.NNh #14; Quang Linh, Vân Khánh)

Nguyễn Minh Anh

Hờn Ghen (PBN 79 #B2; Nguyễn Hưng, Thùy Vân)

Người Về Từ Giấc Chiêm Bao (PBN 79 #A11; Bảo Hân, Loan Châu)

Nguyễn Minh Khôi

Cơn Mê Chiều (*ThTh1 #5 và *ThTh09 #7; Thái Thanh)

Huế Mù Sương (*HO.Huế #2; Hoàng Oanh); tr. 75

(CBN 2 #5; Hương Lan)

(PBN 97 #B13; Quang Lê)

Nguyễn Mỹ Ca

Dạ Khúc (*QG.LVK #5; Quỳnh Giao); early radio performances by Trần Văn Trạch

(*KhNg #3; Khánh Ngọc)

(*PQ.TTĐ2 #7; ???)

(*PQ.DKh #2; Ngọc Long)

Nguyễn Nam

Dịu Dàng Sắc Xuân (HTh #10; Phương Thanh); extremely formulaic; inoff.

Dòng Sông Và Tiếng Hát (*TThDQ #9; Thu Hiền)

(*HQuê #6; Hồng Liên)

Nguyễn Nghị

Bờm Có Quạt Mo (*ƯHNM #4; Ái Vân); light; humorous

Em Đi Xem Hội Trăng Rằm (PBN 56 #23; Như Quỳnh)

(TY 7 #1 và *TMPS11 #6; Quỳnh Hương, Anh Dũng)

Vỗ Cái Trống Cơm (PBN 52 #15: Ái Vân)

(*QLC1 #D3; Quang Linh)

Nguyễn Ngọc Bạch early

Cương Quyết Ra Đi bef. 1954; very effective in arousing patriotic fervor; some lyrics quoted in TCNTH, p. 114

Nguyễn Ngọc Tài

Người Đang Ở Nơi Xa (*QLCX #6 và *NTKN #B4; Quang Linh)

Tình Phai (thơ: Phan Thị Nguyệt Hồng; PBN 58 #25; Lynda Trang Đài)

(TY 8 #3; Johnny Dũng)

Nguyễn Ngọc Thạch

Bậu Đi Theo Người (PBN 75 #A5; Phi Nhung); paired with “Vọng Kim Long” below

Biển Mộng (*LNh #2; Long Nhật)

Chiều Mơ (ĐTNgY #A7; Diệp Thanh Thanh)

Dại Khờ (PBN 61; #6; Lưu Bích)

Đành Thôi Ngậm Ngùi (ĐTNgY #A9; Mạnh Đình)

Khúc Tình Buồn (PBN 61 #21; Nguyễn Hưng)

Ngựa Ô Lang Thang (*TT #8; Như Quỳnh)

(*LNh #9; Long Nhật)

Tình Huế (*LNh #1; Long Nhật)

Tình Mộng (PBN 82 #A5; Ngọc Liên)

Tình Xót Xa (PBN 57 #23; Lưu Bích)

Vọng Kim Long (PBN 75 #A5; Phi Nhung); paired with “Bậu Đi Theo Người,” above

Nguyễn Ngọc Thiện tr. nước; born 1951; is a dentist and oral surgeon

Cô Bé Hờn Dỗi (PBN 35 #8; Bảo Hân); twist rhythm; light, racy, cliché-ridden

(DD 3 #2.1; Thủy Tiên, Lê Tuấn); party music

Cô Bé U Sầu (HN 15 #B1; Mai Linh); jazzy, fluffy

(DD 3 #10; Lê Tuấn)

(*CB #1; Quỳnh Hương)

Cơn Mưa Lao Xao (*CV 2 #4; Cẩm Vân)

Chia Tay Tình Đầu (*BiểnC #5; Bảo Yến)

(PBN 86 #B2; Hoài Phương; singing contestant)

(*CTTĐ #8; Ngọc Anh)

Không Còn Ai (PBN 58 #20; Ngọc Ánh)

(*ChT #A12; Thế Sơn)

Khúc Nhạc Vui (ASIA 31 #1; Shayla, Trish, Jaqueline Thụy Trâm, Thanh Trúc)

Mùa Đông Sài Gòn (lời: Ngô Thị Mỹ Trang; *CV.ThĐ #7; Cẩm Vân)

Mùa Xuân Ơi (HTh #4; Cẩm Thơ, Thanh Thúy, Thúy Vân, Đồng Đạo); upbeat; Chinesy

(*QLC1 #C11 và *QL.XĐ #1; Quang Linh)

Mùa Xuân Sang (LV 10 #C7; nhóm Mắt Ngọc: Huýnh Anh, Thúy Nga Duy Uyên, thanh Ngọc)

Nếu Em Là Người Tình (*CTCB #1; Thanh Lam)

(*CT #8; Khắc Triệu)

Nhớ Mưa Xưa (*CT #11; Khắc Triệu)

(*M4 #2; Lam Trường)

Như Khúc Tình Ca (*XTrNNg #9; Khắc Dũng)

Quê Hương Và Mẹ Hiền (TGC 4 #6; Dalena) very beautiful; listed as #7 on cover

Tình Ơi! (PBN 67 #25; Bảo Hân)

Tình Sương Khói (*SM #3; Phương Thanh)

Thôi Em Hãy Về (TGC5 #3; Tuấn Anh)

Yêu Ai (PBN 75 #B4; Thủy Tiên)

Yêu Mãi Ngàn Năm (v. Tùng Châu; PBN 73 #A3; Lâm Nhật Tiên, Minh Tuyết)

Nguyễn Ngọc Yến

Cô Đơn (PBN 20 #8; Phi Khanh); sweetly romantic; Ph. Kh. plays piano as she sings

Nguyễn Nhật Huy

Bờ Bến Lạ (TY 9 #2; Minh Tuyết)

Cô Bé Kính Cận (*TOCH; Như Quỳnh); cf. song of same name by Trường Huy

Còn Mãi Lời Ru (VềQuê #B3 và *CLD #4; Phi Nhung)

Đêm Cô Đơn (TGC 3 #10; Nguyên Khang)

Em Quên Mùa Đông (TY 9 #3; Huy Vũ)

Lưu Luyến Tình Quê (*TT #5; Như Quỳnh)

Mây Chiều (PBN 63 #16; Mạnh Quỳnh); cổ nhạc portions by Mạnh Quỳnh; perf. also on *CLD #3

(TY 10 #14; Tâm Đoan)

Mùa Đông Hoa Trắng (PBN 72 #4; Tâm Đoan)

Muộn Màng (TY 10 #2; Minh Tuyết)

Nét Son Buồn (VNVN 7 #6; Ngọc Huế)

Người Đã Sang Sông (*TT #7; Như Quỳnh)

Thương Nhớ Người Dưng (TGC 1 #B2; Hà Phương)

(PBN 86 #A8; Ngọc Loan; singing contestant)

Xin Đời Cho Có Đôi (ĐTNgY #B3; Mỹ Tâm)

Nguyễn Nhung

Tiếng Chim Rừng (*ámTh #7; Lê Dung)

Nguyễn Nhược Pháp (probably not to be confused with the famous poet of the same name who lived from 1914 to 1938)

Em Đi Chùa Hương (với Trung Đức; EPh 98 #8; Elvis Phương)

(*CTNgN #5; Ái Vân)

Nguyễn Phú Yên

Gửi Huế Thân Yêu (thơ: Tạ Nghi Lễ; *NhH #6; Hương Lan)

(*VKh2 #10; Vân Khánh)

Thuyền Đêm (*PQ.ThQ #5; Xuân An)

Thuyền Em Đi Trong Đêm (*DKh.ĐT #5; Duy Khánh)

Nguyễn Quang

Dấu Chôn Tình Sâu (PBN 69 #7; Khánh Hà, Tuấn Ngọc)

Mãi Xa Nhau (PBN 75 #B14; Vân Quỳnh)

Xin Hãy Quên Đi (PBN 65 #19; Thế Sơn, Thủy Tiên)

Nguyễn Quyết Thắng

Vắt Tay Lên Trán (*PQ.UƯ2 #1; Thái Hiền)

Nguyễn Tài Tuệ

Chợ Tình (thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #4; Quang Lý)

Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Pó (*LanA.BC #8; Lan Anh)

Xa Khơi (*ámTh #12 và *MàuHĐ #11; Lê Dung)

Nguyễn Tâm

Chỉ Là Giấc Mơ (ASIA 27 #7; Thanh Trúc)

Gặp Nhau Làm Chi (ASIA 35 #2; Trường Vũ)

Thở Than (ASIA 31 #20; Chế Phương)

Yêu Em Thoáng Mây Bay (ASIA 28 #22; Gia Huy); formulaic; vulgar Sỹ Đan arrangement; electric guitars; decently sung

Nguyễn Tất Tùng trong nước

Đi Tìm Nắng Hạ (lời: Lê Cao Vịnh; *LNh #5; Long Nhật)

Nhớ Về Quảng Trị (lời phỏng thơ: Tạ Nghi Lễ; *LDB #7; Thu Hiền)

Tím Yêu (*NhM #3; Bảo Yến)

Nguyễn Tiến

Bóng Trăng (lời thơ: Đào Trường Sơn; *NhCDQ #4; Thu Hiền)

Cây So Đũa (thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #11; Thùy Trang)

Chuyện Tình Lá Diêu Bông (thơ: Hoàng Cầm; PBN 39 #7; Ái Vân)

(*LDB #3 và *NhCDQ #2 và *DT.ThH #10; Thu Hiền)

Hoa Cau Vườn Trầu (ThH.TTh #1 và *NhCDQ #6 và *HCVTr #1; Thu Hiền)

(*NLTX #8; Hoài Nam)

(*QLC1 #C2; Quang Linh)

Hoa Cỏ May (*NhCDQ #5; Thu Hiền)

Huế Nhớ (thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #9; Vân Khánh)

Nụ Vối Đầu Mùa (*NhCDQ #7; Thu Hiền)

Nghe Em Hát Còn Duyên (*NhCDQ #3; Thu Hiền)

(*DTh #9; Duy Thương)

Nhịp Cầu Duyên Quê (thơ: Nguyễn Thiện Luân; *NhCDQ #1 và *DQ.NgL #12; Thu Hiền)

Nhớ Đêm Giã Bạn (*NhCDQ #8 và *HCVTr #6; Thu Hiền)

Nhớ Mẹ (lời Thơ: Ngô Toàn Đinh; *NhCDQ #9; Thu Hiền)

Quê Ngoại (thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #1; Thu Hiền)

Tìm Người Giữa Hội Lim (*LDB #9 và *NhCDQ #10; Thu Hiền)

Nguyễn Tôn Nghiêm

Chiều Hạ Vàng (*DT.ThH #1; Thu Hiền)

Nguyễn Thanh

Cảm Xúc Tháng Mười (thơ: Tạ Hữu Yên: *LD.LR #4; Lê Dung)

Nguyễn Thiện Tơ

Giáo Đường Im Bóng

Nhắn Gió Chiều the low notes in this song were sung to advantage by Châu Hà in the late 50s and Duy Trác in the 60s.

Nguyễn Thông

Từ Đàm Quê Hương Tôi (với Tâm Đạt; *ARXH #8; Thu Hiền)

(*HNTC #4; Hà Thanh)

Nguyễn Thuận

Giả Dối (ASIA 35 #21; Phương Nghi)

Khát Khao (ASIA 34 #19; Phương Nghi)

Nguyễn Trần Lê Minh

Gió Hồng (PhN #14; Bích Thuần)

Nguyễn Trọng Tạo

Làng Quan Họ Quê Tôi (*ĐNAH #2; Trung Anh)

(*ƯHĐQ #1; Thanh Hoa)

Nguyễn Trung Căng rock specialist; d. VN 1985; associate of Lê Hựu Hà (1944–2003) in the early 1970s, with whom he was a member of the bản nhạc “Phương Hoàng”; Elvis Phương often sang with this group

Anh Vẫn Biết (ASIA 14 #2; Gia Huy)

Bâng Khuâng Chiều Nội Trú (HL 5 #5; Tuấn Ngọc)

Còn Yêu Em Mãi (PBN 29 #21; Elvis Phương); one of last compositions

(ASIA 19 #8; Lê Tâm)

Mặt Trời Đen (v. Lê Hựu Hà; ASIA 24 #20; Elvis Phương); wr. early 70s; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 291; P.D. says reflects influene of narcotic

Nắng Hạ (WN #14; Quỳnh Hương)

(*ST.ChD #6; Sơn Tuyền)

Tình Còn Lất Phất Mưa Bay (CA DAO 2 #1; La Sương Sương)

Tôi Muốn (với Nguyễn Trung Căng; HN 15 #B6.1; Thanh Lan); loại nhạc “rock” praised by Phạm Duy; has steady rock accomp.

(ĐS 1 #5.2; Elvis Phương)

Thương Nhau Ngày Mưa (*M4 #4 và *CT; #12; Cẩm Vân, Khắc Triệu)

(PBN 24 #5; Tuấn Ngọc, Thái Thảo); very patterned melody

(PBN 99.5Diva #A2; many singers)

(ASIA 11 #16; Don Hồ, Lâm Thúy Vân); nice perf.

(SN 2 #12; Thế Sơn); recorded c. 1992 trong nước

(HĐ/MM 5 #B3; Lâm Dũng, Hoàng Kim)

Về Với Yêu Thương (ASIA 16 #11; Lê Tâm); pure shit

Yêu Người Yêu Đời (với Lê Hựu Hà; loại nhạc “rock”; praised by Phạm Duy)

(ĐS 1 #5.1; Elvis Phương)

Liên khúc bản nhạc Phương Hoàng (PBN 17 #8; bản nhạc Moon Flower); songs include “Thương Nhau Ngày Mưa”

Nguyễn Văn Chung

Vầng Trăng Khóc (PBN 87 #B6; Ronny Trong, Mai Tiến Dũng, Triệu Bảo Vi, Hương Giang, Quỳnh Vi)

Nguyễn Văn Đông career began c. 1959; he sometimes used the pseudonym “Phượng Linh” when he wrote music for the unsophisticated masses. He was a captain (đại tá) in ARVN. After 1975, he endured ten years of jail and reform camps, suffered many health problems.

Bóng Nhỏ Giáo Đường (GL #3; Thanh Tuyền)

(ĐS5 #11; Sơn Tuyền); called “Mùa Sao Sáng” on cover

(*PQ.GiS70 #9; Thanh Thúy); called “Mùa Sao Sáng” on skin

(*PQ.MGS2 #8; Giao Linh)

Chiếc Bóng Công Viên (*PhD.tr #5; Phương Dung)

(*KhT.hm #5; Khả Tú)

Chiều Mưa Biên Giới (ThT. #11; Thanh Tuyền)

(ASIA 19 #9; Thanh Tuyền); loping major-mode 12/8; triadic phrases

(PBN 25 #15; Phương Hồng Quê, Duy Quang); part of a liên khúc devoted to songs of Ng.V.Đ.

(PBN 96 #A3a; Mai Thiên Vân, Thanh Tuyền)

(HngC #4 Hùng Cường)

Đôi Bờ

Hải Ngoại Thương Ca (*HNTC #8; Hà Thanh); sung by Giao Linh in late 1960s

(PBN 77 #A9 Lệ Thu)

Hàng Hàng Lớp Lớp; sung finely by Hùng Cường

Khi Đã Yêu (pub.under the pseudonym “Phượng Linh”; PBN 45 #3; Hoàng Lan); formulaic; wr. to appeal to lowbrow tastes (thị hiếu quần chúng) acc. to Hồ Trường An (TCNTH, p. 180)

Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp

Lá Thư Người Linh Chiến (*HO.Mẹ #10; Hoàng Oanh); perf. 1965; hòa âm & ban nhạc Nghiêm Phú Phi

Lời Giã Biệt (*HL.TNC #8; Hương Lan)

(*PhD.tr #10; Phương Dung)

Mấy Dặm Sơn Khê (*HNTC #5; Hà Thanh); melody has high places; sung finely by Hùng Cường

(*PhD.Đ #2; Phương Dung)

(PBN 96 #A3b; Mai Thiên Vân, Thanh Tuyền)

Mùa Sao Sáng (GL #1; Giao Linh); 4/4; beats well-disguised; a Christmas song: “Lạy chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có chúa ngự trên cao…” followed by film of composer speaking in 1996

(*PQ.MGS2 #1; Giao Linh); tr. 75

Nhớ Một Chiều Xuân (*HNTC #3; Hà Thanh)

(PBN 80 #A4; Trần Thái Hòa)

Phiên Gác Đêm Xuân (ASIA 39 #7; Bảo Tuấn); sung by Giao Linh in late 1960s

(*MXHĐ #5; Elvis Phương)

(*MXCM #7; Ánh Lệ)

(PBN 76 #B7; Thế Sơn)

Sắc Hoa Màu Nhớ (PBN 58 #3: Như Quỳnh, Thế Sơn)

(*CDđb3 #4.2; Thanh Tuyền)

(PBN 14 #2; Phương Dung); annoying arr.

(PBN 2 #1; Phương Mai); perf. as upbeat dance no.

Thương Về Mùa Đông Biên Giới (*HO.ChS #10; Hoàng Oanh)

Thầm Kín (PBN 61 #5; Như Quỳnh và Mạnh Đình); written under the pseudonym “Phượng Linh”

(*KGR #4; Như Quỳnh, Mạnh Đình)

Về Mái Nhà Xưa (PBN 49 #2; Lưu Bích)

Nguyễn Văn Hiền

Chúc Tết (LV 8 #2; Bé Xuân Mai)

Xa Vắng (*XTrNNg #7; Phương Thảo)

Nguyễn Văn Khánh early

Chiều Vàng (*MaiH.ThT #5; Mai Hương)

(*Ng.Bảo #3; Ngọc Bảo)

(1040s Polyphone recording by Kiều Nga)

(1940s recording by Kim Chung)

Nhạc Sĩ Với Cây Đàn (*MaiH #1; Mai Hương)

Nỗi Lòng (PBN 39 #12; Bích Chiêu)

(SN 2 #9; Nhã Phương); slow drag; drippily, commercially jazzy; pleasant; singer is a mezzo jazz crooner

(EPh 98 #5; Elvis Phương)

(*PQTTĐ2 #4; ???)

Tiếng Hát Dân Quê (1940s recording perf. by Bích Thuận on Oria label)

Thu (*TNBM #8; Mai Hương)

Nguyễn Văn Quỳ

Nhớ Trăng Huyền Xưa (*PQ.NhTCh #5; Kim Tước)

Nguyễn Văn Tuyên b. 1909; native of Huế; had a tenor voice; was a pioneer in the creation of tân nhạc; began writing songs with lyrics by Nguyễn Văn Cổn in 1938. He lectured on tân nhạc in Huế, Hà Nội, and Hải Phong in 1938; was the first singer invited to make recordings (signed contract with RCA Victor); taught music at the trường Quốc Học and trường Đồng Khánh at Huế. Participated in resistance war against French; still alive in 2000.

Anh Hùng Ca lời: Nguyễn Văn Cổn; wr. 1938

Bông Cúc Vàng lời: Nguyễn Văn Cổn; wr. 1938

Kiếp Hoa lời: Nguyễn Văn Cổn; wr. late in 1937; pub. 1938

Nguyễn Văn Tý (born 1923); trong nước; grew up in Nghệ An.

Bài Ca Năm Tấn (*HnHSg #9; tốp nữ)

(*NgVT #4; Thu Hiền)

Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ (*NgVT #10; Thùy Dương)

Chuyện Xưa (thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #5; Thu Hiền)

Dáng Đứng Bến Tre (*NgVT #5; Hạnh Nguyên); melody and lyrics in GĐX, pp. 297–98.

Dư Âm (PBN 25 #4; Elvis Phương); major mode, andante; unremarkable; about standing by a window listening to the sounds of a plucked instrument played by the object of one’s affection. wr. 1949; pop. in early 1950s; melody and lyrics in GĐX, pp. 293–94; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

(*TNgS #5; Lê Dung)

(*Dá2Th #6; Mỹ Hạnh)

(*MThGi2 #6; Trượng Xuân Khôi)

(*NgVT #11; Thanh Long Bass)

(*XTrNNg #4; Châu Tuấn)

Huyền Diệu (*NgVT #8; Quang Lý)

Mẹ Yêu Con (*ámTh #4 và *HnHSg #3; Lê Dung)

(*NgVT #9; Thu Hiền)

Một Khúc Tâm Tình Của Người Hà Tĩnh (*LDB #1 và NgVT #1; Thu Hiền)

(*GiMTK #6; Hồng Năm)

Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ (*DTh #10; Duy Thương, Thu Hiền)

(*NgVT #7; Kiều Hưng, Thu Hiền)

Người Giỏi Chăn Nuôi (*NgVT #3; Vân Khánh)

Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa (*NgVT #2; Quý Dương)

Tiễn Anh Lên Đường (*NgVT #6; Vân Khánh)

Nguyễn Văn Thương born May 22, 1919 in Thừa Thiên, Huế; died Dec. 5, 2002 at age 84 in bệnh viện Thống Nhất in Sài Gòn. Belonged to the first generation of tân nhạc composers; lived in central VN; beginning at age 9, taught himself guitar and music theory by studying French books. Traveled and studied in Rumania, Russia, and Germany after 1975; served for a time as the director of the Hà Nội music conservatory. Wrote a set of memoirs at the end of his life.

Bình Trị Thiên Khói Lửa (*ĐNAH #7; Quang Thọ) inspired by reports of French atrocities in 1948.

Bướm Hoa (*QG.HX #9; Quỳnh Giao); wr. 1942 in Sài Gòn

(*TCh.Saig. #10; Lê Dung)

Đêm Đông (ThL #12; Thanh Lan); wr. 1939, when the composer was stranded in Hà Nội, where he had gone to study, without means of getting home for New Year’s; early performances by the cải lương star Kim Thoa. The words đêm đông are repeated many times; melody and lyrics in GĐX, pp. 255–56.

(*TNgS #4 và LD.LR #3; Lê Dung)

(PBN 16 #9; Bạch Yến)

(*GiNM #9; Hương Lan)

(ĐS 5 9.3; Duy Quang, Tuấn Ngọc, Trung Hành)

(*Dá2Th #8 và *MThKh #9; Cẩm Vân)

(PBN 72 #17; Trần Thái Hoà)

(PBN 87 #B; bonus song; Ngô Quang Minh)

(PBN 94 #B4; Nguyễn Hưng); inept kích động arr.

(*LNg.T #1; Lan Ngọc)

(*ANg.LĐ #2; Anh Ngọc)

(*TCh.Saig. #11; Cao Minh)

Trên Sông Hương (wr. 1936, upon the composer’s graduation from high school; one of the earliest examples of tân nhạc; 1940s Polyphone recording, performed by Minh Diệu)

Nguyễn Việt

Ai Về Miền Cái Sắn the best of the various anti-Communist songs promulgated by the department of psychological warfare under Ngô Đình Diệm; was often sung by Thái Thanh. Six lines of lyrics quoted in TCNTH, p. 177

Nguyễn Vũ

Loài Chim Biển

Lời Cuối Cho Em (LV 5 #4; Phương Hùng); upbeat, light, cheerful

(EPh 98 #10; Elvis Phương)

(CBN 3 #10; Sơn Tuyền)

Nguyễn Xuân Khoát 1910–1991; early tân nhạc composer; based in Hà Nội; in 1950 was commisioned by the Việt Minh to persuade Phạm Duy to become a regime composer in return for a prize and a trip to Russia.

Con Mèo Mà Trèo Cây Cau (sung by Phạm Đình Viêm in the north c. 1947; H.K. II.11

Con Voi (sung by Phạn Đình Viêm in the north c. 1947

Gọi Nghé (wr. 1947; much admired by the young Phạm Duy; “đẹp như một bứớc tranh sơn cước”; Hồi Ký II, Ch. 15

Giết Giặc (perf. by Phạm Duy in c. 1947 w. gruesome stage effects

Hồn Xuân (wr. c. 1949; cf Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Hồn Việt Nam (thơ: Phan Bội Châu; wr. c. 1946–47

Màu Thời Gian (*MThGi2 #9; Bích Hồng)

Quật Khởi (nhạc hùng; sung by Bùi Công Kỳ at the Quán Nghệ Sĩ in Huế in 1946; cf. Hồi Ký II, Ch. 10

Tiếng Chuông Nhà Thờ (*NhTKhCh1 #2; Quang Thọ) wr. 1947; regarded by Phạm Duy at the time as a “poème symphonique vĩ đại”; Hồi Ký II, Ch. 15

Thằng Bờm Có Cái Quạt Mo (sung by Phạn Đình Viêm in the north c. 1947

Nguyệt Ánh f.

Cái Cò (PhN #6; Băng Tâm); lovely piece and perf.

Một Lần Đi (TTD #1; Nguyệt Ánh)

Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em? (ASIA 34 #5; Nguyệt Ánh)

Sao Đành Xa Em (PBN 25 #2; Khánh Hà); slow, stately, tragic

(TY 2 #18.2; Ý Lan)

(*KhL.MH #11; Khánh Ly)

(*NhNh #8; Lệ Thủy)

Nhã Tâm

Em Sẽ Yêu Anh Mãi (*ChX #3; Tâm Đoan)

Nhất Huy

Hát Với Dòng Sông (v. Quốc An; DD 11 #C6; Mỹ Tâm); finely sung

Nhất Mi

Tình Buồn Phố Cũ (HL 4 #22; Lương Duy Kiệt); erhu, tranh, violins

Nhất Sinh 1985 graduate of Đại Học Nghệ Thuật Huế

Chim Sáo Ngày Xưa (VNVN 7 #17; Mạnh Hùng)

(*YK3 #5: Yến Khoa)

(*TCh #8, *QLê.ChS #3; Quang Lê)

(*QLC1 #D1; Quang Linh)

(TY 4 #13; Mạnh Đình)

(*LDB #2; Thu Hiền)

(*SNgh #5; Mạnh Quỳnh)

Điệu Lý Buồn (*PDH #7; Đặng Trường Phát)

(*QLC1 #D11 và *ĐLB #5; Quang Linh)

(*NTKN #C6; Hương Lan)

Tiếng Hát Chim Đa Đa 2 (*NTKN #C10; Quang Linh)

Tình Sử Của Huyền Trân Công Chúa (DD10 #C3; Hương Lan)

Tơ Duyên (VềQuê #A4; Phi Nhung)

(TY 4 #21; Hương Lan)

Tơ Hồng (v. Phạm Thế Mỹ; HL 5 #10; Anh Dũng, Hà Phương)

(LV 6 #16; Thái Châu, Mỹ Linh)

(HĐ/MM 4 #11; Hoàng Thơ, Đạo Đức)

(*QLC1 #A6; Quang Linh)

Thuở Ban Đầu (*TMPS11 #8; Khánh Hoàng)

Thuyền Hoa (v. Phạm Thế Mỹ; HL 5 #10; Anh Dũng, Hà Phương)

(*QLC1#A7 và *QL.NNh #8; Quang Linh, Hà Phương)

Nhất Tuấn

Xin Trả Lại Em (lời: Hoàng Lang; *HO.TH #5; Hoàng Oanh)

Nhất Thiêng young; Australia

Mái Tranh Mơ (ASIA 19 #13; Duy Linh, Yến Phương); erhu, zithers; pentatonic

Nhật Bằng was a singer as well as composer; he established the Ban Hợp Ca Hạc Thành with his younger siblings Thể Tần, Hồng Hảo, and Nhật Phượng, but it disbanded after a relatively short time because the siblings had to go to school. His career lasted from about 1955 to about 1965. His singing was said to sound “American.”

Anh Về Một Mùa Trăng (*KT.GTh #9; Kim Tước)

(*ANg.LĐ #8; Anh Ngọc)

Ánh Sáng Đồng Quê (performances, prob. in 1950s, by Minh Trang; nhạc vui

Bóng Chiều Tà (*LTh.Nh #6; Lê Thu); tango-like; hard to resist

Hương Quê (v. Huỳnh Hiếu; *MaiH #8; Mai Hương); waltz

Khúc Nhạc Mừng Xuân (ASIA 39 #3: Trish Thùy Trang)

Khúc Nhạc Ngày Xuân (PA 12 #A1: Nhật Hào)

(*MXCM #8; Duy Quang)

(PBN 76 #B12; Thủy Tiên)

Sau Lũy Tre Xanh

Thu Ly Hương (v. Đan Thọ; *PQ.NhTCh #8; Mộc Lan)

Thuyền Trăng (PBN 1 #5; Thu Hương); slow, romantic, major-mode 4/4 dance music; hard to resist

(*LĐCT #4; Kim Anh)

Nhật Đăng Huy young

Chiều Trên Phố Xưa (LV 6; Nhật Đăng Huy); boring, trite

Dòng Sông Vắng (LV 2 #19 và LV 3 #6; Nhật Đăng Huy); nhạc kích động w. dancing; not as offensive as some.

Hoài Nhớ (LV 2 #13; Nhật Đăng Huy)

Lang Thang Dưới Mưa (ASIA 41 #9; Dạ Nhật Yến, Philip Huy); kích động; monotonous and offensive

Nhớ Thương (LV 9 #C4; Nhật Đăng Huy); rhythmically monotonous

Tình Sầu (LV 5 #15; Nhật Đăng Huy)

Vẫn Mãi Trong Nhau (LV 4 #8; Nhật Đăng Huy)

Nhật Hà

Vườn Táo Ngộ (ASIA 23 #16; Tuấn Vũ, Sơn Tuyền)

(*SC.CTh #6; Giao Linh)

(*ĐBTh #9; Kim Anh)

(*PhNh.V #1; Phi Nhung)

Nhật Hạ primarily a singer; a mezzo-soprano; worked for a time as a model; fine northern accent

Tình Đầu (VNVN 7 #8; Nhật Hạ)

Nhật Lai

Chim Pông Kơ Le (*RChPh #7; Rơ Cham Phiang)

Nhật Ngân career began in early 1960s; with Trần Trịnh, part of the composite identity of “Trịnh Lâm Ngân”; escaped to Thailand in 1982 and settled in the U.S. in 1984. Underwent operation for stomach cancer in 1992.

Bài Hát Cho Người Kỹ Nữ (v. Duy Trung; PBN 105 #A6; Khang Việt)

Bến Thượng Hải (PBN 43 #8; Như Quỳnh, Nguyễn Hưng); name of piece is also the name of a phim bộ Hồng Kông; music has distinct Chinese character; very strong piece.

Bọt Mưa (*GB #10; Hạ Vy)

Bước Xuân Về Nhà (*HO.CLD #2; Hoàng Oanh)

Cảm Ơn (PBN 85 #A5a; Hương Lan, Chế Linh); finely shaped tune; paired w. “Mùa Xuân Của Mẹ”

Cánh Hoa Rừng (v. Tùng Châu; PBN 58 #9; Phi Nhung)

Còn Lạnh Lỗi Cô Đơn (PBN 38 #9; Nguyễn Hưng)

Chiều Xuân Xa Nhà (PBN 107 #A12; Quang Lê)

Cho Vừa Lòng Anh (PBN 54 #17 và *ChT #B2; Như Quỳnh, Thế Sơn); superlative

(*CDđb3 #2.3; Tuấn Vũ); somewhat offhand perf. & arr.

(*PhNh.ĐNg #9; Phi Nhung); “em” subst. for “anh”

(PBN 87 #N11; Tâm Đoan); “em” subst. for “anh”; nice perf.

Đêm Nay Ai Đưa Em Về (*PQ.TQ2 #8; Khánh Ly)

Đêm Vinh Qui (PBN 32 #13; Ái Vân, Chí Tài)

Đỉnh Sầu (*TPhĐĐ4 #2; Lệ Thu)

Hỏi Còn Nhớ Hay Quên (*NhQ.EmV #10; Như Quỳnh)

Hồn Trinh Nữ (MH #2; Mỹ Huyền)

Hương (PBN 43 #21; Nguyễn Hưng) twist; wr. by composer in remembrance of his wife Hương when he arrived alone on the California coast

(PBN 97 #B4; Chí Tài)

Hương Tình Muộn (thơ: Hương Thảo; PBN 66 #5; Như Quỳnh)

Kiếp Sau (thơ: Trần Mộng Tú; PBN 35 #9; Ái Vân); Trần Mộng Tư is a female poet who began her career after leaving Vietnam

Lời Dặn Của Mẹ (CKhN #15; Thái Kỳ Phong)

(PBN 90 #B9c; Quang Lê, Khánh Ly, Thế Sơn)

Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình (PBN 66 #15; Duy Quang)

(*LĐCT #7; Elvis Phương)

(*PQ.UƯ2 #6; Thái Châu)

Lửa Bolsa (*LB #1; hợp ca)

Một Lần Dang Dở (PBN 66 #3; Phương Diễm Hạnh)

Một Mai Giã Từ Vũ Khí (ASIA 29 #19; Chế Phương)

(PBN 66 #13; Thế Sơn)

Nỗi Đau Muộn Màng (thơ: Cương Nguyễn; CKhN #21; Thái Châu)

Nỗi Buồn Con Gái (PBN 66 #12; Tú Quyền)

Nửa Vòng Tay Lạnh (với Tùng Châu; PBN 71 #2; Thủy Tiên)

Ngày Đá Đơm Bông (PBN 2 #11; Hương Lan); captivating; nimble, catchy tune with finely imaginative lyrics; wr. 1973 in the hope that piece would return to VN

(PBN 66 #16; Tâm Đoan); spoiled by hokey “aboriginal” arr. & dance

(*NTKN #D3 và *HTr3 #3; Quang Linh); v. free rhythmically

(*TCh #5, *QLê.ChS #8; Phi Nhung, Quang Lê); good rendition

(*PhNh.V #7; Phi Nhung)

(*HTr3 #3; Hồng Trúc)

(*PQ.UƯ1 #4; Duy Khánh); good rendition

Ngày Vui Qua Mau (PBN 39 #8; Thế Sơn)

(PBN 15 #8; Chế Linh)

(*CLHL.nv15 #10; Chế Linh); tr. 75

(ThNg 11 #5; Thành Được)

(*ATT #8; Trường Vũ)

Người Con Gái Việt Nam Bây Giờ (PhN #19; Như Mai, Thục Oanh, Khánh Ngân, Băng Tâm)

Người Đến Rồi Đi (*PQ.UƯ1 #7; Thanh Lan)

Người Lính Giã Xa Quê Hương (ASIA 36 #22 và ChTr #B10; Duy Khánh)

(PBN 96 #A10a; Duy Trường, Khánh Hoàng, Quỳnh Dung)

Rồi 30 Năm Qua (PBN 77 #A18; Tâm Đoan)

Ru Ta Một Mình (v. Mường Mân; *PQ.UƯ2 #3; Hồng Vân)

Rước Xuân Về Nhà (*HO.MX #3; Hoàng Oanh)

(*Xuân #4; Yên)

(PBN 80 #A9; Ngọc Liên)

Tấm Cám (nhạc cảnh; PBN 34 #10; Ái Vân, Nguyễn Hưng, and others)

Tiếng Hát Từ Nhịp Tim (v. Tùng Châu; PBN 72 #1; Tú Quyên, Loan Châu, Rebecca Quỳnh Giao)

Tình Buồn Trong Mưa (HN 17 #3; Thúy Hằng)

Tôi Biết Ta Sẽ Buồn (ThNg 10 #7; Phương Hồng Ngọc); jazzy arrangement

Tôi Đưa Em Sang Sông (HN 15 #B7; ngũ ca: Thúy Vi, Hương Thơ, Yên Mai, Tú Quyên, and Hàng Nga): kích động accompaniment; performances in early to mid 60s by Vũ Thành An; Y Vũ (younger brother of Y Vân) originally listed as co-composer to help promote the song;

(PBN 66 #4; Nguyễn Hưng)

(*NgB92 #5; Ngọc Bích)

(*BướmTr #10; Kim Anh)

(*KhL.MH #5; Khánh Ly)

Tôi Vẫn Yêu Quê Tôi (CKhN #23; Như Mai, Bích Thuần, Khánh Ngân)

Tự Tình Quê Hương (lời: Trịnh Việt Cường; PBN 91 #B18; Tâm Đoan)

Thương Chị (PBN 96 #B8; Hà Phương, Hương Thủy)

Triệu Đoá Hồng Cho Người Phụ Nữ Việt Nam (PhN #22; Như Mai, Đài Trang, Thục Oanh, Lê Minh, Khánh Ngân, et al)

Ví Dầu Tình Bậu (thơ: Hoàng Thương Dung; CKhN *20; Băng Tâm)

Xuân Này Con Không Về (ASIA 10 #10; Duy Khánh)

Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu? (PBN 76 #B3; Quang Lê)

Nhật Trung young, guitar-playing; inclined to trashiness; sings as well as composes

Áo Tứ Thân (HL 3 #12; Ái Vân); singer is in role of seamstress; sings with orna-mentation here; song is slow, meditative; a better composition than the following; lovely in fact. Song has “sound of Hà Nội.”

Dẫu Biết (PBN 98 #A19b; Lưu Bích)

Đành Chôn Theo Quên Lãng (PBN 67 #11; Nhật Trung, La Sương Sương)

Đơn Côi (PBN 75 #B5; Nhật Trung)

Góc Phố Rêu Xanh (HL 3 #11; Nhật Trung); tenor; young; modern approach; reasonably musical; song a little monotonous; electric guitar.

Khúc Hát Yêu Đời (với Kim Hanson; PBN 65 #13; Tú Quyên, Như Loan); trash

Mãi Còn Yêu (PBN 77 #B10; Bảo Hân, Như Loan)

Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi (PBN 71 #17; Nhật Trung)

Nửa Vầng Trăng (PBN 68 #15 và *NhQ.ĐTh #7; Như Quỳnh)

(PBN 92 #B8b; Dương Triệu Vũ, Bảo Hân)

Ngày Em Đi (PBN 67 #5; Thế Sơn)

Nhớ (PBN 68 #25; Lưu Bích)

Quên Đi Hết Đam Mê (PBN 73 #B11; Bằng Kiêu, Thủy Tiên)

Tìm Về Phố Xưa (PBN 71 #B5; Calvin Hiệp); background for áo dài fashion show

Tình Như Cơn Gió (với Hữu Xuân; TY 7 #21; La Sương Sương)

Tình Xa Mãi Xa (TY 11 #22; Nhật Trung, La Sương Sương)

Trái Tim Buốt Giá (PBN 73 #B10; Nhật Trung, La Sương Sương)

Trăng Rơi Bên Hồ (PBN 75 #B10 and *NgH.Em #10; Ngọc Hạ)

Trình Trái Ngang (PBN 68 #21; Nhật Trung, La Sương Sương)

Yêu (PBN 65 #24; Nguyễn Hưng, Lưu Bích)

Nhật Trường xem Trần Thiện Thanh

Nhị Hà tên thật: Lê Quang Minh; 1935–1988. obtained a degree in Applied Science and Engineering Technology. His early death was due to liver cancer.

Lá Thư Xuân

Mẹ Tôi (PBN 40 #14; Thế Sơn)

(VS / VN #2; Trường Vũ)

(ASIA 12 #5; Như Quỳnh)

(ASIA 38 #23; Johnny Dung)

(PhN #21; Thái Châu)

(*BHCA #10; Anh Dũng)

(*HO.Mẹ #7; Hoàng Oanh); 1970 perf.; hòa âm & ban nhạc Lê Văn Thiện

Nhớ Một Mùa Hoa

Trở Về Thôn Cũ (*QG.TrV #7; Quỳnh Giao); dương cầm: Quốc Vũ

Như Phi h. Phy

Số Nghèo (PBN 58 #5 và *SNgh #1; Mạnh Quỳnh)

Người Mang Tâm Sự (PBN 63 #9 and *NgM #3; Tâm Đoan); slow, minor-mode; strings, exquisitely sung

(*ĐCCĐ #10; Hà My)