Search for singers
Search song titles

Nhạc Sĩ Sáng Tác, L

Composers, L

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

La Đình Phú Khương

Thôi Người Đi (TGH 1 #3; Trần Tiến Hưng); tango

La Hối tên thật: La Doãn Chánh; born 1920; half Chinese; family came from Guangdong, but had lived in Hội An for generations; graduate of Shanghai Music Academy; Worked as an undercover agent for government of Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek). Was arrested and executed by the Japanese in May 1945 at the base of Mt. Phước Tường, Đà Nẵng. Phạm Duy met him in Hội An in 1944, where he was the leader of a philharmonic society.

Xuân Và Tuổi Trẻ (lời: Thế Lữ; LV 4 #17; Hoàng Nam, Thanh Vân); waltz rhythm; wr. around 1944; originally entitled Printemps et Jeunesse with Chinese lyrics by Diệp Tri Yên Hoa. When Thế Lữ came to Hội An in 1946 with the Anh Vũ drama group, he wrote a set of Vietnamese lyrics for it and gave it its present Vietnamese title.

(VThG 5 #6 và *AT.CDX #1; Ánh Tuyết)

(LV 8 #23; toàn ban hợp ca)

(*HO.CLD #7; Hoang Oanh)

(PBN 76 #B5; Minh Tuyết); piece ruined by weird arrangement

La Hữu Vang

Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca (*PQ.ThQ1 #4; Lệ Thu)

Lời Chim Buổi Sáng (*PQ.RĐ2 #7; Xuân An)

Lã Văn Cường (tr. nước)

Có Đôi Khi (*TTh #4; Hồng Nhung)

Đến Đây Thì Ở Lại Đây (LV 3 #16; Thanh Tuyền; Quang Bình); đàn bầu, bamboo flute; major mode; slow, reflective; hò ơi ơi, hò ơi; hypnotically beautiful

Giọt Buồn (TrTh 4 #8; Diễm Linh)

(*MHđb7 #10; Mỹ Huyền)

Giọt Tình (LV 2 #5; Ý Lan)

Lẻ Loi (DD9 #10; Yến Khoa)

(*CB #8; Quỳnh Hương)

(*QL.CX #11; Quang Linh)

(TY 5 #8; Mỹ Linh)

Màu Yêu Thương (LV 3 #16; Vũ Khanh); rhapsodic

Sinh Nhật (NEĐ #11; Minh Ánh)

Tương Tự Thu (*SM #5; Lam Trường)

Vật Vã Trôi (*SM #9; Trần Thu Hà)

Vườn Yêu (với Minh Nguyệt; *TrT #2 và *TTh #8; Hồng Nhung)

(*TimV #8; Don Hồ)

Lại Quốc Hùng

Những Sáng Thứ Bảy (*PQ.DKh #1; Anh Ngọc)

Thì Thầm (*ANg.TH #7; Anh Ngọc)

Lam, Jason H.

Siren (TTD #17; Trish Thùy Trang)

Lam Minh

Mơ Khúc Tương Phùng (VTG 10 #12; Tam Da Áo Trắng)

(*KhL2 #10; Khánh Ly); tr. 75

Lam Phương real name: Lâm Đình Phùng; born 1937 in Rạch Giá, Kiên Giang. He was a very prolific and popular songwriter prior to 1975. He was one of 4000 passengers who left Vietnam on April 30 1975 on the the ship Trường Xuân. The ship’s motor ceased functioning, but a Danish merchant ship pulled it into the Hong Kong harbor. He was the husband of the actress Túy Hồng (in the Sài Gòn play Sống). They separated after a few years in the U.S., after which he left Texas for Paris. After a few years he left Paris for California and continued writing many songs. Paris By Night 22 (Sept., 1993) was exclusively devoted to him. A copy shown in Việt Nam had all of NNNs contributions removed, leaving only the singing. Paris By Night 28 was devoted to his work as well. In 1999 he suffered a stroke that left him largely parlaysed, but he has since been making a gradual recovery.

Bài Tango Cho Anh (TrTh 2 #6; Lưu Hồng); cheerful trash; tango champion dancers in background

Bài Tango Cho Em (PBN 13 #10; Ái Vân, Elvis Phương)

(*KhL.B #2; Khánh Ly)

(PBN 88 #B13; Khánh Ly); fancy dancing couple in background

Bé Yêu (PBN 28 #15; Chí Tài, Phương Loan)

Biển Tình (*CLTT #B6; Chế Linh); rhumba

(ASIA 25 #8; Thanh Tuyền)

(*ThT.nv10 #8; Thanh Tuyền); tr. 75

(*HL2 #5; Hương Lan)

(PBN #A16; Quang Lê)

Biết Đến Bao Giờ (PBN 28 #6; Phương Hồng Quế)

(PBN 16 #4; Phương Mai); delicious song, perf. and arr.

(PBN 9 #9; Băng Châu); nice tune; minor mode; nice alternation of sub divided and non subdivided phrases.

(PBN 88 #A12a; Mạnh Quỳnh, Trường Vũ); paired w. “Đêm Tiền Đồn”

Bọt Biển (*HL.AV #2; Hương Lan)

Buồn Chi Em Ơi (*HO.TH #2; Hoàng Oanh)

Buồn Không Em (PBN 22 #7; Chế Linh)

(PBN 97 #B11; Mai Thiên Vân)

(*TrĐĐTh #1; Hương Lan)

Bức Tâm Thư (ASIA 21 #19; Yến Phương)

(PBN 88 #A9; Như Loan, Ngọc Loan)

(*NhTr4 #8; Thanh Lan); perf. tr. 75

Cảm Ơn Người Tình (PBN 39 #20; Thanh Hà)

Cỏ Úa (HN 10 #3; Thái Châu); slow minor mode 12/8; dễ nghe

(MĐGL #1 và *TrĐĐTh #5; Hương Lan); definitive arr. & perf.

(PBN 16 #2; Dalena); partly Eng.; acc. somewhat crude, intrusive

(PBN 95 #A15a; Ngọc Liên)

Con Tàu Định Mệnh (TTD #2; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình)

(PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn; supporting voices); 4th of six songs

Chỉ Có Em (PBN 28 #7; Bảo Hân, Henry Chúc, Jenny Loan)

(PBN 88 #B9b; Bảo Hân, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang); prec. by “Thiên Đàng Ái Ân” and foll. by “Tình Vẫn Chưa Yên”

Chỉ Còn Là Kỷ Niệm (PBN 56 #12; Hoàng Lan)

Chiều Hành Quân (PBN 22 #4; Anh Khoa)

(ASIA 29 #4; Mạnh Đình)

(*TtTr #6; Tuấn Linh)

Chiều Hoang Vắng (PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn); 3rd of six songs

Chiều Tàn perf. by Trúc Mai on a recording (prob. 1960s) remembered by H.Tr.A.

(PBN 88 #A11; Hoàng Oanh)

Chiều Tây Đô (TTD #11; Hoàng Oanh)

(*ĐTrCN #10; Hoàng Oanh)

(HN 10 #17; Tuấn Vũ); about loss of the south; sophisticatedly simple melody

(ThNg 32 #7; Phượng Mai, Duy Quang)

(KNXB #3; Thanh Tuyền)

(*KhTđb2 #4; Khả Tú)

(*ĐBTh #8; Kim Tuyến)

Cho Em Quên Tuổi Ngọc (PBN 22 #14; Bạch Yến)

(PBN 37 #19; Khánh Hà)

(PBN 88 #B8; Bạch Yến, Trần Thu Hà)

(HN 16 #10; Ngọc Lan and Ngọc Lan Kỷ Niệm #20)

Chờ (PBN 28 #9; Duy Quang)

(*BướmTr #2; Kim Anh)

Chờ Người (PBN 5 #2; Elvis Phương, Phương Hồng Ngọc); finely realized

(PBN 22 #5; Lệ Quyên)

(PBN 88 #B15; Bằng Kiêu, Trần Thu Hà)

(*HngC #3; Hùng Cường)

Chúc Mừng (PBN 46 #23; hợp ca)

Chung Mộng (PBN 43 #17; Như Quỳnh); wr. 1998; slow, regular, major-minor pentatonic

Chuyến Đò Vĩ Tuyến (PBN 22 #2; Hương Lan)

(PBN 88 #A21; Tâm Đoan); nice, but not as beautiful as H.L. on PBN 22

(ASIA 12 #14; Hoàng Oanh)

(*ThT.t.h. #3; Thanh Tuyền)

(*PhNh.ĐNg #4; Phi Nhung)

Chuyện Buồn Ngày Xuân (ThNg 13 #12; Phượng Mai)

(*PhNh.ĐNg #3; Phi Nhung)

Chuyện Tình Nàng Tô Thị (PBN 43 #18 and *ƯHNM #1; Ái Vân)

Duyên Kiếp (PBN 28 #4; Dalena)

(PBN 9 #11; Hương Lan, Tuấn Vũ); mesmerizing; finely coordinated unison singing

Đà Lạt Cô Liêu (NBHPh #6 và *TrĐĐTh #6; Hương Lan)

Đèn Khuya (PBN 22 #16; Ngọc Thủy, Phương Loan, Mỹ Lan)

(*HO.Mẹ #2; Hoàng Oanh); perf.1965; hoà âm và ban nhạc của Nghiêm Phú Phi

Đêm Dài Chiến Tuyến (PBN 28 #6; Phương Hồng Quế)

(*PDH #4; Đặng Trường Phát)

Đêm Tiền Đồn (PBN 88 #A12b; Mạnh Quỳnh, Trường Vũ); paired w. “Biết Đến Bao Giờ”

Đoàn Người Lữ Thứ (PBN 22 #16; Ngọc Thủy, Phương Loan, Mỹ Lan)

(duo performances in the 1950s by Anh Ngọc and Vũ Huyến)

(PBN 88 #A3; hợp ca; 12 PBN singers)

Đoạn Cuối Một Cuộc Tình (PBN 34 #5; Hoàng Lan); melancholy, elegant song; đàn bầu; 1st PBN appearance by H. L.; delicious performance

Đường Đi Trọn Kiếp (PBN 36 #14; Thế Sơn); song about entering the priesthood; singer prays for steadfastness

Đường Trần Trọn Kiếp

Đường Về Quê Hương (PBN 28 #5; Quang Bình, Trang Thanh Lan)

(PBN 88 #A23; Quang Lê)

(TTD #22; Trường Vũ)

(*PhD.Đ #7; Phương Dung)

(*SớmM #8; Thanh Huyền)

Em Đi Rồi (PBN 22 #9; Ý Lan)

(PBN 6 #8; Họa Mi); exquisite arr. and perf.; subdued, minimal; allusion to Fauré Elegie

(PBN 88 #A18; Họa Mi); Fauré removed; replaced by other introductory material; still fine

(ĐNhM #1; Thanh Tuyền)

(*TimV #7; Như Quỳnh)

Em Là Tất Cả (PBN 52 #14; Phi Khanh, Anh Dũng)

(PBN 2; Giáng Thu)

(*PQ.DC2.1 #7; Anh Khoa)

Giọt Lệ Sầu (CBN 1 #9; Thanh Thúy)

(HN 1 #10; Chế Linh)

(*MHđb4 #9; Mỹ Huyền)

Hạnh Phúc Mang Theo (PBN 71 #12; *YL.LR #13; Ý Lan)

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (PBN 42 #21; Lưu Bích); samba; wr. 1997

Kiếp Nghèo (PBN 22 #3; Phương Hồng Quế); tango; unremarkable

(PBN 71 #11.1; Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan)

(PBN 88 #A4; Ý Lan)

(PBN 97 #A9; Thanh Tuyền)

(ASIA 18 #7; Thanh Tuyền)

(LV 2 #4.1; Ý Linh, Kỳ Anh, Tuyết Nhung)

(*PQ.TTĐ3.2 #4; Mai Hương)

Kiếp Phu Bồng (PBN 28 #10; Mỹ Lan)

Kiếp Tha Hương (PBN 49 #6; Mạnh Đình)

(*PQ.DC2.1 #2; Thanh Thúy)

Kiếp Ve Sầu

Khóc Mẹ (PBN 40 #5; Thái Châu); somewhat jazzy; saxophone

Khóc Thầm (PBN 28 #14; Hương Lan)

(PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn); 2nd of six songs

(VL 6 #17; Mỹ Huyền) “…Trời ơi, có biết xa anh sẽ làm chết cả đời em.”

Khúc Ca Ngày Mùa (PBN 22 #1; Quang Bình, Trang Thanh Lan)

(PBN 88 #B2b; Hương Thủy)

(*ĐTrCN #2; Hoàng Oanh)

Lá Thư Miền Trung (*HTr5 #5; Hồng Trúc); lời: Hồ Đình Phương; early 1950s

Lạy Trời Con Được Bình Yên (PBN 28 #16; Ý Lan)

Lầm (PBN 28 #11; Nguyễn Hưng)

(PBN 88 #B5b; Trịnh Lam)

Lời Yêu Cuối (PBN 28 #3; Diễm Liên)

Mất (PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn); 5th of six songs

Mình Mất Nhau Bao Giờ (PBN 28 #17; Don Hồ, Ngọc Thúy)

(PBN 9 #1; Kim Anh)

(PBN 88 #B16; Minh Tuyết)

(*TrĐĐTh #4; Hương Lan)

Mộng Ước (*MH2 #1; Mỹ Huyền); sung by Túy Hồng in former times

(*CDđb3 #3.7; Giao Linh)

Một Đời Tan Vỡ (PBN 28 #1; Khánh Hà)

(PBN 84 #A4; Thế Sơn, Thanh Trúc)

(*PhNg15 #10; Lệ Thủy)

Một Mình (PBN 22 #12; Dalena); contains phrase “nhìn quanh một mình”

(PBN 88 #B18; Hương Giang)

(ASIA 13 #4; Khánh Hà) v. special arr. & perf.

(*PhD.CM #9; Phương Dung)

Một Thời Hoa Mộng (PBN 44 #2; Bảo Ngọc); wr. 1998; flute; beautiful; interview w. Bảo Ngọc

Mùa Thu Chết (lyrics based on poem by Appolinaire)

Mùa Thu Yêu Đương (PBN 22 #13; Don Hồ, Ngọc Huệ)

(PBN 9 #1; Kim Anh); aimiable major-mode song; this perf. is also used as a background lead-in and lead-out in PBN 4; “…Em muốn đôi ta mãi như người tình…”

(PBN 88 #B14; Huy Tâm, Quỳnh Vi)

Mùa Xuân Nào Ta Về (ThNg 32 #12; Thái Châu, Phương Hồng Quế, Hương Lan)

Mưa Lệ (PBN 28 #12; Phi Khanh)

(LV 1 #8; Thanh Tuyền)

(*TGTP #6; Kim Anh)

Nắng Đẹp Miền Nam (same as next song? PBN 88 #B2a; Hà Phương)

Nắng Đẹp Việt Nam (PBN 28 #2; Phương Loan, Ngọc Thùy, Mỹ Lan)

(ASIA 36 #9 và ChTr #A9; Thanh Tuyền)

(this song was made famous in the late 1950s by Kim Hoàng, a high soprano with a background in cải lương theatre)

Niềm Vui Đơn Côi (PBN 28 #18; Ái Vân, Elvis Phương)

(*TrĐĐTh #2; Hương Lan, Elvis Phương)

Niềm Vui Không Trọn Vẹn (PBN 50; Như Quỳnh)

Nỗi Buồn Con Gái (SBH #11; Carol Kim); kích động

Nửa Đời Yêu Em (PBN 50 #7 và *TimV #3; Don Hồ)

Ngày Buồn (VS 18 #14; Trường Vũ, Tâm Đoan)

(PBN 72 #13; Phương Diễm Hạnh)

(*CLTT.nv6 #7; Chế Linh, Thanh Tuyền)

Ngày Em Đi (PBN 88 #B6; Nguyễn Hưng)

Ngày Hạnh Phúc (PBN 88 #A14; Tâm Đoan, Hương Thủy, Minh Tuyết, Ngọc Liên)

Ngày Tạm Biệt (PBN 22 #16; Ngọc Thủy, Phương Loan, Mỹ Lan)

(PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn); first of six songs

Nghẹn Ngào (ThNg 30 #4; Họa Mi)

(PBN 88 #A15; Khánh Hà)

Nhạc Rừng Khuya early 50s; performances by Vân Hùng

Như Giấc Chiêm Bao (PBN 95 #A15b; Thanh Hà)

Những Gì Cho Em (PBN 28 #9; Anh Khoa)

Phút Cuối (PBN 52 #14; Phi Khanh, Anh Dũng)

(PBN 88 #A16; Bằng Kiêu)

(*CLTT #B8; Chế Linh, Thanh Tuyền)

(ASIA 26 #13; Chế Linh, Thanh Tuyền)

(NBHPh #4; Giao Linh)

(PBN 16 #5; Anh Khoa); 12/8 major mode; commercial but pleasing

Quê Hương Bỏ Lại (ThNg 10 #9; Thanh Tuyền); slow 2/4 w. syncopated accomp.; many place names

Sàigòn Ơi! Vĩnh Biệt (PBN 77 #A4; Khánh Hà)

Say (PBN 36 #6; Nguyễn Hưng); written bef. 1978 in Houston; same period as “Lầm.”

(PBN 88 #B5a; Dương Triệu Vũ)

Sầu Cố Đô nhạc tình cảm; later 1950s

Tạ Ơn Mẹ (PBN 40 #15; Như Quỳnh); gentle, sweet, mournful, traditional; đàn bầu; beautifully performed.

Tàn Thu (PBN 48 #16; Mỹ Huyền; also in *MH2 #6)

Tiễn Người Đi (PBN 22 #16; Ngọc Thủy, Phương Loan, Mỹ Lan)

(PBN 88 #A7; Hương Lan)

(*MH2 #5; Mỹ Huyền)

(*GL.tr #6; Giao Linh); perf. tr. 75

Tim Vỡ (*TimV #6; Don Hồ, Như Quỳnh)

Tình Anh Lính Chiến (PBN 22 #4; Anh Khoa)

(*SC.CTh #10; Phương Hoài Tâm)

Tình Bơ Vơ (*HL.ChT #8; Hương Lan, Chí Tàm)

(*CLTT.nv6; Chế Linh, Thanh Tuyền); perf. tr. 75

(PBN 88 #B11b; Trần Thái Hòa, Ngọc Liên); paired w. “Trăm Nhớ Ngàn Thương”

Tình Chết Theo Mùa Đông (PBN 28 #13; Elvis Phương)

(ĐS 5 9.4; Duy Quang, Tuấn Ngọc, Trung Hành)

Tình Đau (PBN 22 #10; Mỹ Lan)

(*ThH.MN #3; Thúy Hằng)

Tình Đẹp Như Mơ (PBN 22 #6; Thái Châu)

(*TrĐĐTh #3; Hương Lan)

(PBN 77 #A12b; Hồ Lệ Thu)

Tình Hè (*TrĐĐTh #9; Hương Lan); attr. to L. Ph. uncertain; song appears on a CD otherwise devoted to L. Ph.

Tình Hồng Paris (PBN 22 #15; Ái Vân, Elvis Phương)

Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi (PBN 22 #8; Phi Khanh, Duy Quang)

(PBN 10 #2; Họa Mi)

(MâyƠi #4; Thái Châu)

(*LSMQ #4; Duy Quang)

Tình Như Mây Khói (PBN 88 #A6b; Chế Linh, Mai Quốc Huy); paired w. “Thành Phố Buốn”

(*MHđb4 #10; Mỹ Huyền)

(*TM.48 #4; Thái Châu)

Tình Vẫn Chưa Yên (PBN 88 #B9c; Bảo Hân, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang); prec. by “Thiên Đàng Ái Ân” and “Chỉ Có Em”

Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Giây Oan (PBN 39 #19; Thái Châu, Ái Vân, Trang Thanh Lan, Mỹ Huyền, Hoàng Bích)

Tuyết Muộn (PBN 34 #4; Don Hồ); wr. for PBN 34; melody unfolds in fragments; nice

Tuổi Mơ (PBN 32 #6; Phi Phi, Bảo Hân, Phượng Thủy)

Thành Phố Buồn (PBN 22 #7; Chế Linh)

(PBN 69 #17 và *GiMCC #7; Mạnh Quỳnh, Phi Nhung; tân cổ)

(PBN 88 #A6a; Chế Linh, Mai Quốc Huy); paired w. “Tình Như Mây Khói”

(PBN 96 #B12b; Khánh Ly, Chế Linh); preceded by “Một Cõi Đi Về,” and followed by “Như Cánh Vạc Bay” by Trịnh Công Sơn

(NBHPh #1; Chế Linh); Tr.T. Làng Văn; 1990

(ASIA 40 #2.1; Thanh Trúc, Trường Vũ); fine arr. and perf.

(CY #13 và CA DAO 1 #11; Trường Vũ)

(*HL.ChT #4; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ)

(GọiTình #5; La Sương Sương, Kỳ Anh)

Thiên Đàng Ái Ân (PBN 6 #3; Linda Trang Đài); bouncy 4/4 allegretto w. charm

(PBN 88 #B9a; Bảo Hân, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang); foll. by “Chỉ Có Em,” and “Tình Vẫn Chưa Yên”

Thu Đến Bao Giờ (PBN 35 #16; Ý Lan); wr. 1994

(PBN 98 #A21b; Hồ Lệ Thu)

Thu Sâu (PBN 60 #19; Mạnh Đình, Hoàng Lan)

Thu Sầu (PBN 28 #16; Ý Lan)

(ASIA 20 #16; Yến Phương)

(*HL.NgL #6; Ngọc Lan)

(HĐ 3; Túy Hồng); used in background to introduce play Con Gái Chị Hăng

Thuyền Không Bến Đỗ (*SQ #8; Tuấn Vũ)

(*KhBG #5; Sơn Ca)

Thương Con (*HO.Mẹ #9; Hoàng Oanh); perf. 1970; hòa âm & ban nhạc Y Vân

Trả Lại Em (PBN 60 #19; Mạnh Đình, Hoàng Lan)

Trăm Nhớ Ngàn Thương (*TVThTr #7 và *TrămM #9; Thiên Trang); made popular by Thanh Lan

(*KhL.MH #8; Khánh Ly)

(*PQ.HCN2 #6; Thanh Lan)

(PBN 88 #B11a; Trần Thái Hòa, Ngọc Liên); paired w. “Tình Bơ Vơ”

Trăng Thanh Bình (PBN 22 #1; Quang Bình, Trang Thanh Lan); mambo

(*DKh.NhNg #8; Duy Khánh)

(ASIA 29 #1; Diệp Thanh Thanh, Gia Huy, Mạnh Đình, Thanh Lan, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Thanh Trúc, và ca đoàn Sao Biển)

Trên Đỉnh Đau Thương (*TrĐĐTh 7; Hương Lan, Elvis Phương) narrative song cycle on a tragic event in the highlands just before the fall of the south in 1975, comprising: 1) “Cánh Hoa Duyên Kiếp,” 2) “Tạm Biệt Đồng Bằng,” 3) “Thương Tiếc Cao Nguyên,” 4) “Vĩnh Biệt Người Tình”

Trước Lầu Ngưng Bích (PBN 37 #9; Ái Vân (Thúy Kiều), Thái Châu (Thúc Sinh), Ngọc Anh (Tú Bà), Bảo Hân (courtesan), Châu Ngọc (courtesan), Hoàng Lan (courtesan); meeting of Thúc Sinh and Thúy Kiều.

Vĩnh Biệt (*PQ.2,2 #4; Hà Thanh)

Vĩnh Biệt Người Tình (PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn); 6th of six songs

Vĩnh Biệt Sài Gòn (ThNg 13 #15; Ngọc Hải)

Vòng Tay Chờ Đợi (*TrĐĐTh #8; Hương Lan); arr. very pop; magnificent B section; attribution to L. Ph. uncertain; appears on a CD otherwise devoted to L.Ph.s songs

Vùng Trời Ngày Đó (PBN 28 #14; Hương Lan)

(ThT. #6 và *TNV #3; Thanh Tuyền)

Xin Thời Gian Qua Mau (PBN 10 #5; Thanh Tuyền)

(PBN 71 #11.2; Phương Diễm Hạnh, Tâm Đoan)

(ASIA 27 #4; Hoàng Oanh)

Xót Xa (PBN 22 #11; Elvis Phương); wr. before 1975

(CA DAO 3; #8; Phương Dung); trashy arr.; tune unremarkable; electric mandolin

(GL #15; Phương Hồng Quê); minor-mode; calypso-like acc.

(ĐS4 #16; Quốc Hùng; not the young Quốc Hùng); deliberate 4/4 with jazzy acc.

Xuân Mộng (PBN 85 #A3; Thanh Trúc, Như Loan); v. attractive

Yêu Nhau Bốn Mùa (PBN 28 #7; Bảo Hân, Henry Chúc. Jenny Loan)

(GọiTình #7; Thanh Hà)

Yêu Thầm (PBN 28 #8; Thanh Lan)

Liên Khúc Giọt Lệ Sầu (PBN 28 #19; Phương Loan, Bảo Hân, Mỹ Lan, Ngọc Thúy, Jenny Loan)

Lan Anh offspring of musician Lữ Liên

Phút Giây Thần Tiên (PBN 29 #15; Lưu Bích, Lan Anh, The Uptight)

Tình Một Chiều (PBN 43 #4; Lưu Bích); L.B. sings better than usual in this one

(HL 4 #3; Ý Lan)

Tình Phụ Tôi (PBN 99.5Diva #B8; Lưu Bích)

Lan Đài leader of a ban ca nhạc that appeared often on TV in the early 1970s

Chiều Tưởng Nhớ (*ThT.t.h. #4; Thanh Tuyền); sung by Hoài Khanh (m.) in the early 70s on TV

(PhD.tr. #6; Phương Dung); excellent; harmonically enterprising

(*LTh.Nh #7; Lệ Thu)

Tiếng Thời Gian (*LSMQ #6; Duy Quang)

Lâm Hoàng

Chỉ Có Bạn Bè Thôi (*KT #6 và TY 10 #23; Hạ Vy)

Đừng Nhắc Chuyện Đa Đa (lời: Lê Hoàng Phước; TGC 1 #A2; Trường Vũ)

Gọi Chút Tình Thương (lời: Lê Hoang Phước; HL 3 #8; Hà Phương); music sad, sure-footed, constant relaxed pace; lyrics concern floods of 2000 (lụt miền tây)

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ (TY 5 #10; Hương Lan)

Phương Trời Xứ Lạ (PBN 73 #B5; Mạnh Quỳnh, Hương Thủy); interspersed with vọng cổ episodes by Mạnh Quỳnh.

Lâm Quốc Cường

Trọn Đời Yêu Em (ASIA 33 #16; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức)

Lâm Tuyền died in 1990s in VN; a composer with western classical leanings

Hình Ảnh Một Buổi Chiều (lời: Dạ Chung; *QG.LVK #3; Quỳnh Giao); has unusually low and unusually high notes that were sung to advantage by Châu Hà in the late 50s; Thanh Vũ met with less success in the 60s

(*ANg.TH #9; Anh Ngọc)

(*CHDK #10; Quang Tuấn)

Khúc Nhạc Ly Hương (*MaiH.TCh2 #4; Mai Hương)

Tiếng Thời Gian (*KT.GTh #7; Kim Tước) một nhạc phẩm “biệt thể”; early performances by Mộc Lan, then by Thái Thanh

Tiêu Khúc Trường Giang; bef. 1954

Tơ Sầu (*ThTh08 #8; Thái Thanh); mentiond. Phạm Duy, H.K. III.11, p. 155

Trở Về Dĩ Vãng (*KT.GTh #5; Kim Tước); early performances by Mộc Lan

(*MaiH.TrV #5; Mai Hương)

Lê Cao Phan composer of music on Buddhist themes in 1960s; cf Phạm Duy, H.K. III.11, p. 156

Lê Dinh tên thật: Lê Văn Dinh. born Sept. 8, 1934. from Gò Công, known as “nôi của vọng cổ.” went to middle school in Mỹ Tho, where he studied French, then then studied in Sài Gòn. guitar player; first composition, “Làng Anh Làng Em,” wr. in 1956. career began c. 1959. part of the composite identity of “Lê Minh Bằng” (Lê Dinh, Minh Kỳ, and Anh Bằng); knew Minh Kỳ from 1957; Minh Kỳ was the elder and more experienced of the two; met Anh Bằng shortly afterward; author of more than 200 songs; left VN in 1978; resides in Montréal (120 Longueuil, Quebec, Canada, J4G 2M2)

Âm Thầm (*LD.HO #18; Hoàng Oanh)

Biển Dâu (TrTh 3 #11; Thái Châu); wr. 1971; “Thôi rồi em đã xa tôi, Tìm đâu lại thuở êm đềm…”

(*LD.HO #2; Hoàng Oanh)

(*PQ.DC5.2 #9; Hoàng Oanh)

Cánh Thiệp Hồng (PBN 70 #17.1; Hạ Vy); wr. 1963

(*LD.HO #4; Hoàng Oanh)

(*PQ.DC2.2 #6; Thanh Thúy)

Cánh Thiệp Đầu Xuân (PBN 80 #A13; Hương Lan); added vọng cổ

(*MXCM #6; Trúc Mai)

Còn Gì Mà Mong (CA DAO 2 #3; Phương Dung); wonderful

Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé (v. Anh Bằng; *PhDH.HB #3; Phương Diễm Hạnh)

Chiều Lên Bản Thượng (PBN 70 #15; Phi Nhung)

(LV 6 #8; Chí Tâm, Phi Nhung)

Chữ Tình (PBN 70 #16; Mạnh Quỳnh)

(*LD.HO #8; Hoàng Oanh)

Dòng Kỷ Niệm (*LD.HO #12; Trung Chỉnh)

Đà Lạt Hoàng Hôn (v. Minh Kỳ; PBN 49 #12; Hoàng Lan)

(WN 2 #9; Thanh Tuyền)

(*ThT.nv10 #10; Thanh Tuyền); tr. 75

(CBN 2 #2; Hương Lan)

Đám Cưới Nhà Binh (ASIA 36 #10 và ChTr #A10; Philip Huy, Phương Nghi)

Đường Về Khuya (PBN 70 #10; Bảo Hân, Trúc Lam, Trúc Linh)

Ga Chiều (TrTh 3 #9; Thanh Tuyền); wr. 1961; “Lòng xao xuyến, buồn khi chia tay…”

(*HL.ChT #6; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ)

(*NhQ.Ng #5; Như Quỳnh)

(*LD.HO #14; Hoàng Oanh)

Gác Nhỏ Đêm Xuân (với Minh Kỳ; PBN 76 #B9; Hương Lan)

Giấc Ngủ Cô Đơn (v. Anh Bằng; *PQ.DC2.2 #2; Thanh Thúy)

(*GL.tr #5; Giao Linh); perf. tr. 75

Hà Tinh (PBN 49 #17; Mỹ Huyền)

Hạnh Phúc Đầu Xuân (v. Minh Kỳ; PBN 85 #A12; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh)

Hoa Đào Năm Trước (v. Nguyễn Hiên; PBN 58 #12; Phương Diễm Hạnh)

(*HO.MX #4; Hoàng Oanh)

Huế Buồn (PBN 70 #13 và *NhQ.ĐTh #8; Như Quỳnh); Huế style; wr. 1999 at the request of Như Quỳnhs mother, who said that her daughter didnết have any songs by L. D. to sing.

(*LD.HO #10; Hoàng Oanh)

Khi Mình Xa Nhau (v. Anh Bầng; PBN 69 #4 và *GiMCC #9; Phương Diễm Hạnh, Mạnh Đình)

Làng Anh Làng Em wr. 1956; composer’s first piece

Một Chuyến Xe Hoa wr. 1971

Mưa Trên Phố Huế (v. Minh Kỳ; PBN 46 #19; Hoàng Lan); slow, steady, pentatonic

(ASIA 26 #17 và *46C.Kh. #1.1; Hoàng Oanh)

(*DKhHO #1; Hoàng Oanh); trước 1975

(*PhNh.V #6; Phi Nhung)

Nếu Anh Đừng Hẹn (với Hạ Cầm; PBN 38 #11; Hoàng Lan); desc. as new singer

(PBN 4 #10; Phương Dung) masterfully sung against heavy, vulgar arr.

(PBN 95 #B7; Mai Thiên Vân)

(*LD.HO #6; Hoàng Oanh, Trung Chính)

Nếu Mai Nay (PBN 70 #12; Thế Sơn)

Nỗi Buồn Châu Pha (PBN 42 #1; Như Quỳnh); lion brought on stage; wr. 1974

(PBN 24 #11; Phương Hồng Quê); music of the masses, but really works

(PBN 2 #12; Phượng Mai)

(*PhD.Đ #9; Phương Dung)

Ngang Trái (*KhVY #6; Mỹ Huyền); wr. 1962

(PBN 70 #17.2; Hạ Vy)

(*LD.HO #16; Hoàng Oanh)

Người Em Xứ Thượng

Nhật Ký Đời Tôi (v. Minh Kỳ; WN 2 #12; Thiên Trang)

Tâm Sự Ngày Chủ Nhật (MH #4; Mỹ Huyền)

Tấm Ảnh Không Hồn (với Hoài An; VS 7 #2; Tâm Đoan)

(với Hoài An; PBN 43 #16; Mỹ Huyền); plays guitar while singing

(*CLHL.nv15 #11; Hương Lan); tr. 75

Tấm Ảnh Ngày Xưa (PBN 70 #14; Trường Vũ); wr. 1964

(*LD.HO #22; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh)

Tiếng Ve Sầu (với Minh Kỳ; TrTh 2 #14; Thanh Tuyền)

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao (HN 3 #5 và *MHty2 #4; Mỹ Huyền); wr. 1964

(PBN 70 #11; Hoàng Oanh)

(PBN 11 #9; Kim Tuyến)

(*TìnhĐ #2; Hoàng Oanh)

(*NhV5 #4; Hoàng Oanh); perf. tr. 75

(*ĐCCĐ #7.2; Trường Vũ, Hoàng Lan)

(*SNgh #10; Mạnh Quỳnh)

(*NhQMĐ #5; Như Quỳnh)

Thương Đời Hoa (TRTh 4 #9; Thanh Tuyền); tango

(*LD.HO #20; Hoàng Oanh)

(*KhT.hm #7; Khả Tú)

(PBN 90 #A12; Hồ Lệ Thu)

Thương Về Gò Công (TGH 1 #1; Phương Dung); major-mode idyll

(*LD.HO #24; Hoàng Oanh)

Thương Về Xứ Thượng wr. 1961

Trả Lại Em (PBN 34 #17.2; Mỹ Huyền, Thế Sơn)

Xác Pháo Nhà Ai (PBN 34 #17.1; Mỹ Huyền, Thế Sơn); wr. 1963

Lê Đô

Mùa Hoa Phượng (với Văn Hạnh; *QG.HX #6; Quỳnh Giao); Bích Chiêu excelled in this song in the late 1950s

Lê Đức Long

Chúc Mừng Tuổi Mẹ (ASIA 38 #25; Đinh Ngọc)

Đi Về Đâu (HN 17 #8; Tuấn Hải)

Giọt Mưa Buồn (*BTLS #6; Kim Anh)

Người Cha (ASIA 38 #17; Thiên Kim)

Tiễn Đưa (ASIA 10 #15; Vũ Khanh)

(*QLC1 #A2; Quang Linh)

Tiểu Cô Nương (thơ: Nguyễn Nam An; ASIA 14 #8; Mạnh Đình); Chinesy

Tình Xanh (HN 16 #9; Mai Linh); upbeat, light

Tình Xuân (HN 18 #B5; Trần Huy Cương)

Trăng Sao (thơ: Hà Quân Thủy; ASIA 13 #3; Mạnh Đình)

Ủ Hương (HN 17 #21; Thúy Hằng)

Vạn Điều Em Muốn Nói, Một Điều Anh Muốn Nghe (ASIA 25 #17; Mạnh Đình, Phi Nhung); cha cha

Vì Yêu Đó Anh (lời: Trúc Sinh; ASIA 13 #12; Lâm Thúy Vân)

Lê Giang

Bài Ca Phương Nam (v. Lư Nhất Vũ; *HQ #1; Như Quỳnh)

Mẹ Cho Con Câu Hát Quê Mùa (v. Lư Nhất Vũ; HL 5 #22; Mỹ Huyền)

Lê Hoàng Long

Gợi Giấc Mơ Xưa (PBN 18 #7; Như Mai); slow ballad over rhythmic acc.; major m.

(*QL.NNh #17; Quang Linh)

(also: sung by Thái Thanh in the background near the beginning of the film Bẽ Bàng, directed by Lê Mộng Hoàng)

Lê Huy Phong & Lê Huy Phát young rap composers

Cho Tôi Trở Về (Take Me Back; ASIA 38 #22; Heart 2 Exist); somewhat interesting; content of alternating Eng. and Viet. sections very closely matched.

I Wanna See You Sweat (với Lê Huy Phát; ASIA 34 #24)

Who Am I? (ASIA 31 #21; Lê Huy Phong, Lê Huy Phát)

Lê Hữu Mục

Đức Tin Trà Cổ (v. Nguyễn Hữu Nghĩa; thơ: Ngô Đình Vận; *NgHNg #10; Nguyễn Hữu Nghĩa)

Hẹn Một Ngày Về (*QG.Ng #8; Quỳnh Giao) wr. late 1950s; only a few singers can do this one well; the novelist Nhất Linh was fond of it and often played the tune on the clarinet. Hà Thanh sang it well.

(*PQ.TTĐ2 #9; ???)

Lê Hựu Hà born Saigon in 1946; had a band with Nguyễn Trung Căng (d. 1985) in 1970s; remained in VN; died May 9, 2003; buried in Biên Hoà, paternal home.

Biển Xanh Và Anh (*CDH #11.2; Hồng Nhung)

Chiếc Bóng Mong Manh (PBN 65 #10; Khánh Hà, Lưu Bích)

Chờ Một Tiếng Yêu (PBN 58 #21; Nguyễn Hưng)

(PBN 93 #A28; Minh Tuyết)

Đồng Xanh (SN 5 #7; Phương Thảo; Ngọc Lệ)

(ASIA 41 #11; Trung Hành, Tuấn Dũng); perf. “in memorium”

Đừng Trách Người Ơi (PBN 67 #2; Thủy Tiên)

Hãy Nhìn Xuống Chân (PBN 71 #B8.2; Thế Sơn); same title as great Trịnh Công Sơn song

Hãy Yêu Nhau Như Chưa Yêu Lần Nào (DD 3 #14; Cẩm Vân); formulaic

(EPh 98 #2; Elvis Phương)

(*PhNg15 #6; Lệ Thủy)

Huyền Thoại Người Con Gái (PhN #1; Mai Linh)

Lời Trái Tim Muốn Nói (PBN 71 #B8.3; Thế Sơn)

Mặt Trời Đen (v. Nguyễn Trung Căng; ASIA 24 #20; Elvis Phương); wr. early 70s; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 291; P.D. says reflects influence of narcotics

Một Khi Chẳng Còn Tin (*ThK.TG #7; Thiên Kim)

Nắng Vàng (*CDH #11.1; Hồng Nhung)

Nỗi Đau Người Để Lại (với Tùng Châu; PBN 65 #17; Don Hồ, Lương Tùng Quang)

Tình Là Gì? (v. Tùng Châu; PBN 52 #20; Thiên Kim)

(TY 1 #6; Sơn Tuyền)

Tình Yêu Còn Đấy (PBN 57 #16 và *ChT #A8; Thế Sơn)

Tôi Muốn (với Nguyễn Trung Căng; HN 15 #B6.1 và *SQ #9.1; Thanh Lan); steady rock accomp.

(DD 7 #4; Tứ ca); frantic beat; youngsters leaping around

(ĐS 1 #5.2; Elvis Phương)

Trả Hết Cho Người (PBN 56 #20: Nguyễn Hưng)

Trương Chi và Mỹ Nương (với Tùng Châu; PBN 71 #A19.1; Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh)

Vào Hạ (Mexican number; PBN 45 #19; Như Quỳnh)

(ASIA 22 #22; Elvis Phương); samba; trumpet band; has a somewhat Carribean quality; ends with clucking and catcalls; singer not too well-suited to piece.

(*MTNA #6; Thúy Hằng)

Vị Ngọt Đôi Môi (v. Tùng Châu; PBN 69 #23; Thế Sơn, Minh Tuyết); trashy

Yêu Em (ASIA 10th Ann. #15; Trung Hành)

Yêu Người Yêu Đời (với Nguyễn Trung Căng; HN 15 #B6.2 và *SQ #9.2; Thanh Lan)

(ĐS 1 #5.1; Elvis Phương)

(PBN 71 #B8.1; Thế Sơn)

Lê Kim Khánh (a.k.a. Tuấn Lê)

Cơn Mê Tình Ái (*NhC #8; Phương Diễm Hạnh)

(*PhNh.V #9; Phi Nhung)

(*DKhHL.nv #10; Hương Lan); tr. 75

Chắc Không Bao Giờ (PBN 50 #15; Hoàng Lan)

(*HT #7; Giao Linh)

Hoa Một Tên Người Hai Họ (*NVT #12; Giao Linh)

Thiên Duyên Tiền Định (ASIA 39 #16; Philip Huy, Shayla)

(PBN 25 #5; Quang Bình, Trang Thanh Lan); loud, lively, comic

(PBN 85 #A15; Lương Tùng Quang, Tú Quyên); composer’s name given as Tuấn Lê

(LV 7 #18; Kim Huyên, Hải Phong)

Lê Kim Tuấn: see Tuấn Lê

Lê Lôi

Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên (*ámTh #1; Lê Dung)

(*RChPh #11; Rơ Cham Phiang)

Đóng Nhanh Lúa Tốt (thơ: Huyền Tâm; *HQuê #9; Hồng Liên)

(*NhTKhCh1 #4; Tố Uyên)

Lê Minh

Hắt Hiu Tình Buồn (GS #9; Thùy Trang, Nguyễn Tuần); a minor-mode male-female dialogue song; sporadic nhịp nhàng acc.; both singers masters of ornamentation

(LV 9 #B4; Thái Châu, Yến Khoa)

Phải Duyên Hay Nợ (với Trúc Quỳnh; TGC 1 #A1; Hoài Linh, Phi Nhung)

(VS 4 #10; Vân Sơn Yến Mai); nhạc cảnh

Tình Ngăn Đôi Bờ (LV 3 #20; Phi Nhung); đàn bầu, zither, flutes; rhapsodically sad

(LV 5 #16; Hương Lan, Thái Châu); Trách mình phận nghèo… …sông còn đấy mà người thương nào thấy…

Lê Minh Bằng the composite name for: Lê Dinh, Minh Kỳ, and Anh Bằng

Bốn Ngả Đường Quê Hương (*PQ.DC5.1 #2; Thanh Thúy)

Căn Gác Lưu Đày (TTD #8; Lâm Nhật Tiến)

Đêm Nguyện Cầu (ASIA 29 #18; Philip Huy); trước 1975

(PBN 26 #12; Nguyễn Hưng); jazzy, dragging rhythm

(ASIA 15 #20; Elvis Phương); somber meditation on fate of VN; fine ideas in arrangement

(*DKh.ĐT #8; Duy Khánh)

Đêm Vũ Trường (PBN 79 #A6a; Phương Hồng Quê, Thái Châu); paired w. “Phận Tơ Tằm”

Đôi Bóng (CA DAO 3 #11; Hồng Trúc); wonderful ornamentation; fade-out

Huế Xưa (*NVT #7; Giao Linh)

(*QLC1 #A10: Quang Linh)

(*NTKN #B3; Hà Phương)

(ASIA 3 #4 và *TVThTr #4; Thiên Trang)

(ASIA 10 #16; Thanh Lan)

Linh Hồn Tượng Đá (ASIA 15 #6; Thái Châu); slow funky 6/8

Ngừng Đêm Chờ Sáng (ASIA 21 #10; Lâm Nhật Tiến)

Phận Tơ Tằm (PBN 79 #A6b; Phương Hồng Quê, Thái Châu); paired w. “Đêm Vũ Trường”

Lê Minh Đảo

Lưu Đày (ASIA 36 #21 và ChTr #B9; Lê Tâm); moderate 3/4

Nhớ Mẹ (TTD #20; Lê Tâm, Gia Huy)

Lê Minh Khánh

Kỷ Niệm Khôn Nguôi (*NVT #4; Giao Linh)

Lê Mộng Bảo

Thân Phận (PBN 90 #A8a; Quỳnh Dung); fine

(*EVMT #6; Phi Nhung)

(*ThPh #3; Sơn Tuyền)

Lê Mộng Nguyên early

Bài Thơ Huế (*HO.Huế #7; Hoàng Oanh); wr. bef. 1954

Trăng Mờ Bên Suối (ASIA 33 #3 và *ENĐA #11; Thanh Trúc); pop. early 1950s

(*BC #8 và TCh.Saig. #2; Ánh Tuyết)

(*KhTh #10; Ngọc Hạ)

(*MThGi2 #7; Bảo Yến)

Nhớ Huế (*HNTC #1; Hà Thanh) sung often by Hà Thanh

Lê Ngân

Mưa Tháng Năm (*M4 #12 và *QL.CX #15; Quang Linh)

Lê Quang early; alternate name: Lê Quang Nhạc (?)

Bước Chân Thời Gian (*CT #15; Cẩm Vân, Khắc Triệu)

Chuyện Tình Thường Thế Thôi (PBN #B7b; Thùy Vân)

Đêm Trăng (DD #B3; nhóm Ngẫu Nhiên)

Đi Về Nơi Xa (PBN 54 #16; Thế Sơn)

(TY 8 #5; Huy Tâm)

Giọt Lệ Đã Phai (PBN 75 #B6; Hồ Lệ Thu)

Giọt Nước Mắt Cho Đời (PBN 72 #24; Lương Tùng Quang)

Lỡ Lầm (*ST.ChD #3; Sơn Tuyền)

Lời Ru Tình (DD 10 #A7; Đan Trường); tenor, light wavering tone production

Nắng Về Theo Anh (PBN 73 #B9; Lương Tùng Quang, Bảo Hân)

Quanh Đời Mưa Rơi (TGC 2 #3; Thanh Hà)

Tình Yêu Là Gì? (PBN 61 #16; Châu Ngọc)

Trái Tim Lỡ Lầm (PBN 65 #3; Minh Tuyết)

Xa Quê (lời: Hồ Đình Phương; HCN #1 và *KiếpH #5; Thanh Lam)

(*MaiH.TQ12 #11; Mai Hương)

(sung by Nguyễn Thị Sương to her middle school students in 1940s)

Lê Quốc Dũng

Bóng Biển (TY 9 #4; Diễm Liên); opening phrase resembles that of “Lối Về.”

(LV 9 #C5; Hiền Thục); kích động acc.; trashy

(*15MN #13; Mỹ Lệ)

Gánh Hàng Rong (PBN 90 #B5; Minh Tuyết)

Tình Ngỡ Trăm Năm (PBN 69 #22; Lương Tùng Quang, Tú Quyên); trash

Uu Uơ (*TOCH #1; Như Quỳnh); techno-beat trash

Lê Quốc Thắng

Em Tôi (*NEĐ #1; Tam Ca 3A)

Phố Xa (*CMH #4; Trần Thu Hà)

Lê Tâm primarily a singer (of trash)

Eternal Love (ASIA 28 #4; Trish)

Hãy Nhớ Mãi (ASIA 35 #13; Lê Tâm)

I Found Your Love (ASIA 31 #19; Lê Tâm)

I’d Play The Fool (ASIA 27 #17; Lê Tâm)

Lê Tín Hương Composer and poet; wife of guitarist Vô Thường. Her compositions are collected on the casette and CD “Có Những Niềm Riêng” with Duy Trác, Vũ Khanh, and Thanh Hà performing. Her poems appear in Văn Học.

Buồn Mãi Quanh Ta (CA DAO 1 #16; Thái Hiền)

Có Những Niềm Riêng (ASIA 11 #19; Thanh Lan)

(CA DAO 1 #7; Thanh Hà)

Con Đường Tôi Về (ASIA 12 #12; Ngọc Lan)

Đừng Bao Giờ Hứa (*ThHChNg #11; Tuấn Ngọc)

Lê Thanh Chinese (?)

Mùa Thu Lá Bay (lời: Nam Lộc; *MThLB #1; Kim Anh)

(*TOCH #12; Như Quỳnh)

Lê Thọ Trung belonged at first to the army of the French alliance (quân đội Liên Hiệp Pháp and later to the army of the Republic of VN. The melody of his rumba Người Thiếu Phụ was well-known. Hồ Trường An visited him in 1971 when he was chief of staff of Sư Đoàn 5 bộ bình in Lai Khê. Hồ found that Trung’s subordinates, who found him a bit strict, referred to him among themselves as “Trung tá rumba mê lỗ đĩ.”

Người Thiếu Phụ; 1950s; a rumba

Lê Thương tên thật: Ngô Đình Hộ; born Aug. 1 1914 on Hàm Long street, Hà Nội; was a teacher in Hà Nội, where he began to be active in music, then became one of the principal members of the Đồng Vọng group in Hải Phòng. moved to Bến Tre in 1940; active in Sài Gòn in the 1950s and later; wrote several hundred songs altogether; died 1996 in VN.

Ai Xuôi Vạn Lý (Hòn Vọng II; SN 2 #4; Ánh Tuyết); ngâm thơ: Huyền Trân; wr. 1940s

(*46C.Kh. #1.2 và *HVPh #2; Hoàng Oanh)

(*TNgS #7; Lê Dung)

(PBN 90 #B14; Họa Mi)

Bà Tư Bán Hàng wr. c. 1951; cf Phạm Duy; Hồi Kỳ III, Ch. 2, pp. 27–28

Bản Đàn Xuân (HCN #5; Ngọc Quỳnh)

(*AT.LTh #2; Ánh Tuyết; called “Đàn Bao Tuổi Rồi” on skin)

(early performances by Thanh Tình of the Nam Hồng troupe)

(first song publically performed by P.D. with the Charlot Miều opera troupe)

Con Chim Hoà Bình Đang Đau Nặng

Đàn Tình Xưa (*AT.LTh #7; Ánh Tuyết)

Đốt Hay Không Đốt nhạc châm biếm; inspired by a newspaper story about a jealous wife who burned her husband to death; cf. Phạm Duy, Hồi Ký, Ch. 2, p. 31

Đừng Có Lo Lắng nhạc thời sự; mentions MacArthur; cf. Phạm Duy, H.K. III, Ch. 3, p. 32

Hoa Thủy Tiên (*PQ.TrC #5; Khánh Ly); 1940s Polyphone rec. by Minh Diệu

Hoà Bình 48 wr. 1948; bài ca loại châm biếm (political satire); 1940s perf. by Hải Minh on an Oria disk; mentions various heads of state by name; cf. Phạm Duy; Hồi Kỳ III, Ch. 2, pp. 28–31

Học Sinh Hành Khúc (1940s Asia recording sung by Kim Chung & Lê Thương); v. popular; cf. Phạm Duy, H.K. III, Ch. 3, pp. 31–32

Hòn Vọng Phu (ASIA 34 #21; Hoàng Oanh, Thanh Lan, Duy Quang); a trilogy; 1) “Hòn Vọng Phu,” 2) “Ai Xuôi Vạn Lý,” 3) “Người Chinh Phu Về”; wr, in the years 1943–47.

(HTh #8; Lương Chí Cường, Thanh Thúy)

(*HVPh #1, 2, 3; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh); all three sections

(*MaiH.TCh #8, 9, 10; Mai Hương; all three sections)

(*GMT #1, 2; Đình Văn, Bích Phượng; all three sections)

(*TạTừ #6; hợp ca, Ánh Tuyết, Khắc Dũng; all three sections)

(*AT.LTh *9–11; Ánh Tuyết; all three sections)

(SN 2 #3; Minh Tâm); very refined voice and style; ngâm thơ: Huyền Trân; supporting chorus (Section I)

(*46C.Kh. #3.1; Thái Thanh; Section I)

(*TNgS #6; Lê Dung; Section 1)

(PBN 81 #A1; Thế Sơn; Section 1)

Huyền Trân Công Chúa (ca kịch; 1940s recording with Nguyễn Việt and Ngọc Hà)

Làng Báo Sài Thành nhạc châm biếm; wr. c. 1951; cf. Phạm Duy, Hồi Ký III,, Ch. 2, p. 31

Lịch Sử Loài Người nhạc cảnh; 1950s

Liên Hiệp Quốc nhạc châm biếm; wr. c. 1951; cf Phạm Duy, Hồi Ký III, Ch. 2 p. 31

Lòng Mẹ Việt Nam (1940s Asia recording by Kim Chung)

(PBN 90 #B9b; Quang Lê, Khánh Ly, Thế Sơn)

Một Ngày Xanh; a.k.a. Bên Bờ Đà Giang (*AT.LTh #3; Ánh Tuyết); mentioned Phạm Duy, H.K. IV.19, pp.196–97: một bài hát tiêu biểu cho thời kỳ nhạc lãng mạn

Nàng Hà Tiên (early recording by Trần Văn Trạch)

Người Chinh Phu Về (Hòn Vọng III; *46C.Kh. #4.1; Duy Khánh); 1940s

(*HVPh #3; Hoàng Oanh)

Người Chơi Độc Huyền (1940s Polyphone recording with Trần Văn Trạch)

Sao Hoa Chóng Tàn (early performances by Huỳnh Thái)

Tiếng Thùy Dương (lyrics from the poem “Ngậm Ngùi” by Huy Cận; composed in 1950s. Phạm Duy made a setting of the same poem, preserving the original title, in the 1960s. This became much more well-known than Lê Thương’s setting.)

Tuổi Thơ (*AT.LTh #1; Ánh Tuyết) nhạc thơ ấu; cf. Phạm Duy, Hồi Ký III, Ch. 3, p. 31

Thằng Cuội (ASIA 34 #7; Mạnh Đình, Ái Vân; pentatonic)

(*AT.LTh #5; Ánh Tuyết)

(1940s Asia recording by Ái Liên)

Thu Trên Đảo Kinh Châu (*AT.LTh #4; Ánh Tuyết); uses Japanese scale; performances in 50s by Quỳnh Thái

Trên Sông Dương Tử nhạc Cảnh; 1950s

Lê Trạch Lựu

Em Tôi (PBN 1 #1.1; Julie); two dancers; ridiculous arrangement; loại “blue trắng”

(*ANg #4; Anh Ngọc)

(*PQ.TTĐ1 #4; ???)

(*TKVTG4 #2; Quang Minh)

(*CHDK #8; QuangTuấn)

(*MThKh #7; Khắc Dũng)

Lê Trân Hoàng doctor; took up composing late in life as a hobby

Trái Tim ổn Năn (ASIA 40 #12; Thiên Kim); formulaic

Lê Trọng Nguyễn (native of Hội An, a.k.a. Faifoo)

Bến Giang Đầu (a.k.a. Nắng Chiều II; *TìnhĐ #1; Hoàng Oanh); wr. later 50s

Chiều Bên Giáo Đường (*KT.GTh #6; Kim Tước)

(*PQ.GiS70 #8; Hà Thanh)

Hình Ảnh Một Buổi Chiều (*SPh #A5; Sĩ Phu)

(*KhL.B #6; Khánh Ly)

Lá Rơi Bên Thềm (lới: Nguyễn Hiền; *KT.NgN #1; Kim Tước)

Màu Tím Cuộc Đời (orig. entitled Tím Cả Cuộc Đời)

Nắng Chiều (PBN 59 #11; Thế Sơn); wr. later 1950s

(VThG 5 #8; Minh Tuyết, Cẩm Ly)

(*OLĐ #7; Hùng Cường)

(*QL.NNh #11; Quang Linh)

(*HL.NgL #4; Ngọc Lan); charming!

Sao Biển (*ThTh09 #8; Thái Thanh); tr. 75

Sao Đêm một nhạc phẩm “biệt thể”

Tìm Nơi Em (*ANg.TH #8; Anh Ngọc)

Lê Trung

Chim Sẽ (SN 5 #13; Ngọc Điệp); Khmer piece; lyrics partly in Cambodian

Lê Trực

Tiếng Còi Trong Sương Đêm (rumba; famous performance by Ngọc Hà)

(VS 15 #2; Tâm Đoan)

(HN 4 #6; Thanh Thúy)

(*GMT #8; Thùy Dương); in-country

(*TT.nv2 #11; Thanh Thúy); tr. 75

(*VKh2 #4; Vân Khánh)

Lê Uyên Phương career began in 1960s in Đàlạt; came to U.S. late in 1979; died of cancer 1999 in California at relatively early age. His real personal name was Lộc.

Bài Ca Hạnh Ngộ (ASIA 34 #13; Lê Uyên, U Mi)

(PBN 65 #15; Tuấn Ngọc, Thái Thảo)

(*ĐMST #9; Tuấn Ngọc, Thái Hiền)

Buồn Đến Bao Giờ mentioned, Phạm Duy, H.K. III, p. 289; “tình điên”

Còn Nắng Trên Đồi (*KhL.Đ #6; Khánh Ly, Lê Uyên Phương)

Chiều Phi Trường (PBN 54 #6; Nguyễn Hưng, Don Hồ, Thế Sơn); wr. 1966

(LV 2 #7; Lê Uyên Phương)

Cho Lần Cuối (PBN 25 #8; Tuấn Ngọc, Thái Thảo); fine, distinguished melody, esp. B section; Tuấn Ngọc plays guitar

(*TGTP #1; Lê Uyên Phương)

Dạ Khúc Cho Tình Nhân (ASIA 24 #14; Lê Uyên)

(HM.DKh #5; Họa Mi)

(*ThHChNg #10; Thái Hiền)

(PBN 105 #A4; Thu Phương)

Đêm Chợ Phiên Mùa Đông (*ThHChNg #2; Thái Hiền)

Hãy Ngồi Xuống Đây (ASIA 10 #9; Lê Uyên, Lê Uyên Phương) late 1960s; celebrates love in a state of nature (some lines quoted in TCNTH, p. 296)

Khi Xa Sài Gòn (ThNg 10 #6; Elvis Phương); strumming, rock-like accompaniment

(MM 1 #2: Lê Uyên and Lê Uyên Phương); measured, stately, minor-mode opening w. Lê Uyên alone, singing like Khánh Ly; L.U.Ph. on guitar; major-mode duet interlude; fade-out

(ASIA 27 #18; Lê Uyên); in a liên khúc

(*CNM #4; Bích Hà)

Không Còn Nhìn Nhau Lần Cuối (*KT.NgN #9; Kim Tước)

Một Ngày Vui Mùa Đông (LV 3 #3; Lê Uyên Phương, Lê Uyên)

(ĐS 5 #7; Thanh Lan)

Nỗi Buồn Dâng Hiến mentioned, Phạm Duy, H.K. III, p. 289; “tình điên”

Ngày Vui Mùa Đông (*ThD2 #8; Thanh Lan)

Tình Khúc Cho Em (PBN 63 #19; hợp ca; trình diễn áo dài)

(*15MN #1; Mỹ Hạnh)

Tình Khúc Cho Ta

Trên Da Tình Yêu (PBN 36 #18; Lê Uyên, Lê Uyên Phương)

(*QG.Ng #1; Quỳnh Giao)

(*ĐMST #5; Tuấn Ngọc, Thái Hiền)

Uống Nước Bên Bờ Suối (PBN 18 #10; Tuấn Ngọc, Thái Thảo); slow 6/8; nice; hymn-like

(ASIA 12 #9; Lê Uyên, Lê Uyên Phương)

Vô Tâm (h. Giọt Máu Bằm Trong Trái Tim Tôi); misogynistic; lyrics extensively quoted in Phạm Duy, H.K. IV, pp. 207–9.

Vũng Lầy Của Chúng Ta (*TPhSC #3; Duy Quang, Nhật Hạ)

(*PQ.TQ1 #9; Lê Uyên Phương)

Lê Văn Khoa as of 2003 resided in Orange city in Orange County, Calif.; trained in music theory; does much composing and arranging

The Last Time (lờiViệt: Thanh Hằng; lời Anh: James Banerian; *QG.LVK #4; Quỳnh Giao)

Lê Việt Hòa

Gởi Em Chiếc Nón Bài Thơ (thơ: Sơn Tùng; *NhH #2; Hương Lan)

(*DTh #7; Duy Thương)

Gửi Sông La (*ƯHĐQ #7; Thanh Hoa)

Mùa Xuân Trên Sông Tô (*DTh #1; Duy Thương, Thu Huyền)

Lê Vinh

Hà Nội Và Tôi (GS #19; Ngọc Tân); slow, melancholy melody; quasi strumming chordal acc. on piano w. melodramatic interludes; “…mong một ngày trở về Hà Nội…”

Lê Vũ

Chỉ Còn Hai Đứa Mình (PBN 61 #18; Phương Nguyên)

Hiu Hắt Đời Nhau (PBN 67 #23; Lưu Bích)

Làm Sao Anh Biết? (PBN 68 #17; Minh Tuyết)

Phố Vẫn Xưa (PBN 58 #6; Lưu Bích)

Lê Vy early

Con Đường Vui (lời: Phạm Duy); comp. 1940s; cf. Phạm Duy, H.K. IV.7. p. 62

Lê Xuân Ái early

Con Thuyền Trên Sống; 1940s Oria recording by Hải Minh (Trần Văn Khê)

Chinh Phụ Hoài Khúc; late 1940s

Hồn Nam Tướng

Huyền Trần Công Chúa

Thiên Lý Mã

Lê Xuân Trường

Điệp Vụ Tình Yêu (PBN 57 #2; Nguyễn Hưng)

Đời Em Như Cát Khô (PBN 46 #1; Thiên Kim)

Khi Người Xa Tôi (PBN 42 #17; Thiên Kim); wr. 1997; formulaic but attractive

(PBN 96 #B7a; Nguyệt Ánh)

Mẫu Nhiệm Tình Yêu (ASIA 40 #8; Philip Huy); Sỹ Đan arr.

Một Khoảng Trời Bơ Vơ (PBN #22; Thiên Kim)

Sao Người Nỡ Quên (PBN 44 #7; Nguyễn Hưng); minor-mode lament; steady halfnotes in background

Thiên Đường Là Đây (PBN 53 #1; Loan Châu, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh)

Lê Yên (1917–1998); real name: Lê Đình Yên; early; one of the founders of tân nhạc; born in Hà Sơn Province. He studied music on his own and played the violin and cello in various amateur groups that performed classical music. Later he became a member of the Tricea group with Văn Chung and Dzoãn Mẫn. He wrote his first songs (“Vườn Xuân” or “Spring Garden” and “Một Ngày Vui” or “A Delightful Day”) in 1935, before tân nhạc had officially announced its appearance. 1935 was also the year when he wrote (with Dzoãn Mẫn) his well-known song “Bẽ Bàng” (“Abashed”). Another well known song of his was “Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc” (March of the Performers in Spring”; 1937). He also wrote much music for the stage and for movies. After 1954 he studied music in the Soviet Union, after which he beame one of the first teachers at the Hanoi Conservatory. He also wrote a number of studies of traditional theatrical music in Vietnam.

Bẽ Bàng; Dzoãn Mẫn assisted the composer in writing the conclusion.

Bộ Đội Về Làng (*NhTKhCh1 #6; hợp ca nữ) slow and fast sections; many beautiful and unpredictable phrase extensions

Nghệ Sĩ Hành Khúc (*MXCM #10; Khánh Ly) wildly irregular phrasing

(PBN 85 #A2; six male PBN singers)

Ngựa Phi Đường Xa (PBN 35 #1; Thế Sơn, Nguyễn Hưng, Chí Tài); written 1945; used to be heard on the radio every morning in Sài Gòn; whinneying noises in the background; composer’s name mistakenly rendered as “Lê Uyên” on video cover.

Vườn Xuân

Linh Giang

Tôi Muốn Làm Cánh Chim Trời (TTD #9; NiNi)

Linh Ngân

Năm Mười Bảy Tuổi (Trời Ghen má Đỏ; CA DAO 3 #22; Mộng Thi); pleasantly melancholy; “Năm mười bảy tuổi em đi lấy chồng… …thời con gái đã qua rồi…”

(TY 6 #10 và *TMPS5 #1; Nguyệt Thanh)

Linh Phương Giang

Tình Đẹp Mùa Chơm Chơm (DT #12; Thanh Hằng, Hữu Châu)

(TY 7 #24 và *TMPS11 #10; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ)

Linh Trang

Xa Người Yêu (với Phó Quốc Lân; *MH2 #2; Mỹ Huyền)

Loan Thảo

Bánh Bông Lan (PBN 45 #19; Hương Lan, Chí Tâm)

Con Gái Của Mẹ (v. Giao Tiên; PBN 56 #16; Phi Nhung, Phượng Liên)

Lý Chim Quyên (v. Viết Chung; PBN 62 #8; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh)

Long Châu early

Cô Tú (*PQ.TrC #7; Elvis Phương); a large-scale piece; early popular recording by northern male tân nhạc singer Ngọc Bảo

Lư Nhất Vũ

Bài Ca Phương Nam (v. Lê Giang; *HQ #1; Như Quỳnh)

Đất Phương Nam (TY 5 #18; Phi Nhung)

Mẹ Cho Con Câu Hát Quê Mùa (v. Lê Giang; HL 5 #22; Mỹ Huyền)

Lữ Liên in the group A.V.T.; originally a soccer star in the team Cotonkin; father of: Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Lan Anh, and Lưu Bích

AVT–Chúc Xuân (ASIA 10 #14; Lữ Liên, Trường Duy, Hoàng Long)

Bá Nghệ Tùy Thân (SN 5 #14; Ba Nụ Cười Xuân: Nguyên Hạnh, Phương Hồng Yến, Giang Thảo); a comic number

Hận Đồ Bàn (v. Xuân Tiên; DK #8; Duy Khánh)

Niềm Đau Chôn Dấu (PBN 8 #1; Khánh Hà, the Uptight)

Tình Tuyệt Diệu (PBN 6 #1; Lưu Bích, the Uptight); Việt–Eng. lyrics; Lữ Liên is perhaps author of the lyrics only; supporting vocal lines fr. Lan Anh, who plays drums.

Lương Bằng Quang

Bay Cùng Tình Yêu (PBN 87 #A12; Mai Tiến Dũng; singing contestant)

Lương Bằng Vinh

Đắng Cay (PBN 75 #A3; Lưu Bích)

Đêm Ngậm Ngùi (PBN 79 #A5; Như Quỳnh, Tâm Đoan)

Nếu Biết Trước (PBN 75 #A4; Tâm Đoan); Chinese style

Tình Lẽ Bóng (PBN 68 #23; Tú Quyên)

Lương Hải automative repairman; writes only when feels inspired; active from 1972 on.

Dòng Đời (*ESĐ #8; Thùy Dung); called “Em Sẽ Đến” on CD skin; quintessentially southern; exquisite

(*QD.HQ #9; Quỳnh Dung)

Tình Sa Pa melody and lyrics in GĐX, pp. 84–85; won a Musicians Association Award in 2000.

Lương Ngọc một nhạc sĩ Tây lai; worked as a dance hall musician; fought with resistance forces in the later 40s

Bài Hát Của Người Hà Nội thơ: Chính Hữu; latter 1940s; operetta; Hồi Ký II, Ch. 12

Lô Giang wr. 1947 after sông Lô victory over the French; highly praised (“duyên dáng, mặn mà”) by Phạm Duy in Hồi Ký II, Ch. 15

Ngày Về thơ: Chính Hữu; latter 1940s; Hồi Ký II, Ch. 25

Lương Ngọc Châu early tân nhạc composer; based in Hà Nội

Ải Mai Pha nhạc tiên chiến, from an operetta; the plaint of a young women at the death of her fiancé; Phạm Duy accompanied Thái Hằng in performances of this song in c. 1949; cf. Hồi Ký II, Ch. 27

Tiếng Hát Lênh Đênh (với Tử Phác; *QG.LVK #9; Quỳnh Giao); wr. c. 1948; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 23

(*ANg. LĐ #5; Anh Ngọc)

Lương Vĩnh

Thành Phố Hoa Phượng Đỏ (thơ: Hải Như: *ĐNAH #3; Trung Đức)

Lưu Bách Thụ

Con Thuyền Xa Bến late 1940s

Lưu Bích

Một Lần Được Yêu (v. Kỳ Duyên; PBN 53 #8; Lưu Bích, Kỳ Duyên)

Sống Trong Phút Giây (v. Kỳ Duyên; PBN 48 #17; Lưu Bích)

Vì Tình Em Đã Trao Cho Người (PBN 38 #13; Lưu Bích); slow, romantic, cliché-ridden, but pleasant

Lưu Hữu Phước b. 1921 (same year as Phạm Duy); d. 1989; many of his early songs had lyrics written by two fellow patriots: Mai Văn Bộ and Huỳnh Văn Tiểng.

Ải Chi Lăng

Ai Nhớ Ai inspired by a young woman from Hậu Giang

Bạch Đằng Giang 1940s recording by Văn Thiệt; celebrates the feats of Trần Hưng Đạo

Bạn Đường

Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch (*Nhac.NgL #2; ???)

Chi Lăng 1940s recording by Văn Thiệt; celebrates the feats of Lê Lợi.

Công Dân (quốc ca VNCH; ThNg 10 #1; hợp ca)

(*HO.ChS #1; Hoàng Oanh)

(*VVT #12; ban Tù Ca Anh Vẫn Sống)

Gieo Ánh Sáng; 1940s; written to promote reading literacy campaigns; lyrics quoted, Theo Chân… p. 113

Hội Nghị Diên Hồng (LV 2 #14; Quang Bình, Trang Thanh Lan); wr. 1940s; celebrates the determination with which the Trần drove back the Mongol invaders

(*HSV1 #3; Tuấn Khải, ban hợp ca)

Hồn Tử Sĩ (*Nhac.NgL #5; instr.); funeral music; v. brief; wr.1940s

Hờn Sông Gianh 1940s

Hương Giang Dạ Khúc (inspired by Thu Hương, a young woman of Huế; sung by Phạm Duy in 1940s)

Khúc Khải Hoàn (late 40s recording by Việt Hùng; 1.218)

Lên Đàng (lời: Việt Tiên; “đàng”=“đường”) 1940s

Lời Ru Chim Lạc wr. in last year of compser’s life; (1989) inspired by the Việt Kiều actress Tiana Thanh Nga (Dư Thị Thanh Nga).

Tiếng Gọi Thanh Niên 1940s; this, with altered lyrics, turned into “Công Dân,” the anthem of the Republic of Vietnam under Ngô Đình Diệm.

Thanh Niên Hành Khúc

Thiếu Nữ Việt Nam

Thiếu Sinh Việt Nam (1940s recording by Văn Thiệt & Ngọc Hà)

Tục Lụy a musical drama based on the play by Khái Hưng; inspired by Minh Nguyệt, a young woman of Hà Thanh

Vui Xuân

Xếp Bút Nghiên 1940s

Lưu Trần Lê

Mai Lỡ Mình Xa Nhau (PBN 45 #8 và *HLTCh #2; Hương Lan, Hoài Nam)

(*CTBD #8; Hoài Nam)

Lý Dũng Liêm

Tiền Và Lá (??? Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh)

Mưa Bong Bóng (*ThTrThĐ #8; Thảo Sương)

(LV 1 #7; Đỉnh Thông)

Sầu Đau Đắng Hoài (*HQ #10; Mỹ Huyền starkly original; deeply haunting)