Search for singers
Search for composers

Tựa đề, A

Song Titles, A

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Ai Bảo Em Là Giai Nhân Anh Bằng; thơ: Lưu Trọng Lư; ASIA 33 #2; Gia Huy

Ai Biếu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng; ASIA 23 #14 và *TrTTh.A #A10; Yến Phương

• “Ai Biếu Anh Làm Thinh” Trầm Tử Thiêng; *HL.NgL #9; Hương Lan

Ai Buồn Hơn Ai Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #8; Hoàng Lan

• “Ai Buồn Hơn Ai” Hoàng Thi Thơ; *DKhHL.nv #2; Hương Lan; tr. 75

• “Ai Buồn Hơn Ai” Hoàng Thi Thơ; PBN 17 #3; Anh Khoa, Thiên Trang; in a liên khúc

• “Ai Buồn Hơn Ai” Hoàng Thi Thơ; *PQ.HCN1 #4; Mỹ Thế); tr. 75

Ai Cũng Thấy Anh Bằng; *LB #8; Như Mai, Chí Tâm

Ai Cho Tôi Tình Yêu Trần Thiện Thanh; PBN 8 #3; Thiên Trang; 4/4 with melodic rubato

Ai Cho Tôi Tình Yêu Trúc Phương; ASIA 11 #7.4; Phương Hồng Quê, Duy Khánh, Thanh Thúy

Ai Đi Ngoài Sương Gió Nguyễn Hữu Thiết; ASIA 26 #10; Diệp Thanh Thanh

• “Ai Đi Ngoài Sương Gió” Nguyễn Hữu Thiết; *LTh.HC #6; Lệ Thu

Ai Đi Trên Dặm Đường Trường Phạm Duy; *PQ.UƯ2 #9: Sơn Ca, Duy Khánh; no. 9 in Con Đường Cái Quan

Ai Đưa Em Về Nguyễn Ánh 9; ASIA 37 #1; Hoàng Nam, Gia Huy, Philip Huy, Johnny Dũng

• “Ai Đưa Em Về” Nguyễn Ánh 9; LV 2 #6; Đỗ Giang, Dạ Nhật Yến; the words “Đêm Này” appear before “Ai Đưa Em Về”

• “Ai Đưa Em Về” Nguyễn Ánh 9; SN 5 #5; Nhật Hào

• “Ai Đưa Em Về” Nguyễn !anh 9; *PQ.HCN2 #5; Elvis Phương

Ai Khổ Vì Ai Thanh Sơn, *ThanhS #9; Mỹ Huyền

• “Ai Khổ Vì Ai” Thanh Sơn; *ThTrThĐ #3; Tiểu Phụng; fine ornamentation

Ai Khổ Vì Ai Thương Linh, PBN 86 #B10; Quỳnh Dung, Duy Trường

Ai Lên Xứ Hoa Đào Hoàng Nguyên; LV 8 #11; Ngọc Sơn, Yến Khoa; wr. later 1950s

• “Ai Lên Xứ Hoa Đào” Hoàng Nguyên; *HO.CLD #3; Hoàng Oanh

• “Ai Lên Xứ Hoa Đào” Hoàng Nguyên; PBN 76 #A6; Hoàng Oanh, Trung Chính, paired w. “Bài Ca Hoa Đào”

Ai Khổ Vì Ai ???; MM 1 #7; Phương Hồng Ngọc; slow 4/4; minor-major alternation

• “Ai Khổ Vì Ai” ???; *HL2 #7; Hương Lan

Ai Lên Xứ Hoa Đào Hoàng Nguyên; ASIA 13 #5; Thanh Mai; wr. later 1950s

• “Ai Lên Xứ Hoa Đào” Hoàng Nguyên; LV 6 #11; Ngọc Sơn, Yến Khoa

• “Ai Lên Xứ Hoa Đào” Hoàng Nguyên; *AT.CĐX #6 và *VTh7 #2; Ánh Tuyết

Ai Nói Yêu Em Đêm Nay Trần Thiện Thanh; HN 9 #13; Bích Thuần; relaxed 6/8; trashy

• “Ai Nói Yêu Em Đêm Nay” Trần Thiện Thanh; *NhTr4 #10; Thanh Lan, Nhật Trường; perf. tr. 75

Ai Nhớ Chăng Ai Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #15; Hương Lan

• “Ai Nhớ Chăng Ai” Hoàng Thi Thơ; *DKhTh #9; Duy Khánh

Ai Ra Xứ Huế Duy Khánh; *ARXH #2; Thu Hiền

• “Ai Ra Xứ Huế” Duy Khánh; PBN 73 #A4; Quang Lê, Ngọc Hạ

• “Ai Ra Xứ Huế” Duy Khánh; *HO.TH #7; Hoàng Oanh

• “Ai Ra Xứ Huế” Duy Khánh; *HO.Huế #10; Hoàng Oanh; tr. 75

• “Ai Ra Xứ Huế” Duy Khánh; *HL.Huế #8; Hương Lan

• “Ai Ra Xứ Huế” Duy Khánh; **AT.TrS #7; Ánh Tuyết

Ai Sẽ Biết Trước Quốc Hùng; PBN 65 #22; Ngọc Ánh, Quốc Hùng

Ai Trở Về Xứ Việt Phan Văn Hưng; Thơ: Minh Đức Hoài Trinh; TTD #12; Lâm Thúy Vân

Ai Về Miền Cái Sắn Nguyễn Việt; an anti-Communist song promulgated by the Diệm regime; was often sung by Thái Thanh. Six lines of lyrics quoted in TCNTH, p. 177

Ai Về Sông Tương (1940s) Thông Đạt; PBN 59 #4; Nguyễn Hưng

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; ASIA 31 #2; Tuấn Ngọc

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; DD 11 #5; Elvis Phương

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; EPh 98 #1; Elvis Phương

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; *OLĐ #6; Hùng Cường

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; HN 1 #2; Thái Châu

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; *AT.CĐX #4; Ánh Tuyết

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; PBN 1 #1.1; Julie; ridiculous arr.

• “Ai Về Sông Tương” Thông Đạt; 1940s Polyphone recording, sung by Mạnh Phát

Ai Về Thôn àp Mà Coi Phạm Duy; wr. c. 1966 for Xây Dựng Nông Thôn; H.K. III, pp. 209

Ai Về Với Tôi Trần Đức; PBN 52 #24; Trần Đức

Ai Xuôi Vạn Lý (Hòn Vọng Phu II), Lê Thương; SN 2 #4; Ánh Tuyết; ngâm thơ: Huyền Trân; wr. 1940s

• “Ai Xuôi Vạn Lý” Lê Thương; (Hòn Vọng Phu II); *46C.Kh. #1.2; Hoàng Oanh

• “Ai Xuôi Vạn Lý” (Hòn Vọng Phu II) Lê Thương; *TNgS #7; Lê Dung

• “Ai Xuôi Vạn Lý” (Hòn Vọng Phu II) Lê Thương; PBN 90 #B14; Họa Mi

Ai Xuôi Về dân ca; BTƠ #6; Thúy Hường

Ai Yêu Không Khổ Vì Yêu Đình Vân; ĐTNgY #A11; Đông Đào

Ải Chi Lăng Lưu Hữu Phước; 1940s

Ải Mai Pha Lương Ngọc Châu; nhạc tiên chiến; the plaint of a young women at the death of her fiancé; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 27

All Alone Vũ Tuấn Đức; PBN 35 #18; Khánh Hà

An Giang Quê Tôi Song Ngọc; *ĐTrCN #2; Hoàng Oanh

An Phú Đông Võ Đức Thu; piano perf. by composer in Hà Nội in 1953

Anh ???; MM 1 #3; Sơn Tuyền; romantic, leisurely, major-mode 4/4; v. charming

Anh Biết Em Đi Anh Bằng; ThT. #9; Thanh Tuyền

Anh Biết Em Đi Không Trở Về Anh Bằng; ASIA 15 #10; Vũ Khanh; has great charm

• “Anh Biết Em Đi Không Trở Về” Anh Bằng; thơ: Thái Can; HN 14 #6; Tuấn Vũ

Anh Biết Em Ơi Anh Bằng; *TNV #6; Thanh Tuyền

Anh Buồn Em Thương Thanh Phong và Nguyễn Đào Nguyễn; *TT #6; Như Quỳnh, Trường Vũ

Anh Có Nghe Mưa Rơi Huỳnh Nhật Tân; VS/AC #10; Tâm Đoan; melancholy melody over robust rhythmic accompaniment

Anh Còn Nợ Em Anh Bằng; thơ: Phan Thành Tài; ASIA 31 #4; Gia Huy

Anh Cứ Hẹn Anh Bằng; thơ: Hồ Dzếnh; ASIA 11 #5.1 và NhQ3 #2; Như Quỳnh

Anh Cho Em Mùa Xuân Nguyễn Hiền; thơ: Kim Tuấn; LV 7 #16; Dạ Nhật Yến; gentle melody w. underlying rock beat and banal interludes; decently sung.

• “Anh Cho Em Mùa Xuân” Nguyễn Hiền; thơ: Kim Tuấn: LV 8 #6.2; Ngọc Sơn, Đinh Văn, Chế Thanh

• “Anh Cho Em Mùa Xuân” Nguyễn Hiền, PBN 74 #A15; Thủy Tiên

• “Anh Cho Em Mùa Xuân” Nguyễn Hiền; thơ: Kim Tuấn; ASIA 39 #9; Lâm Thúy Vân

• “Anh Cho Em Mùa Xuân” Nguyễn Hiền; thơ: Kim Tuấn: *VDNhS #4; Phi Nhung, Lan Anh, Khả Tú, Thanh Vân

Anh Chưa Thấy Mùa Xuân Quốc Dũng; *ThD2 #4; Thùy Dương

Anh Đã Quên Mùa Thu Nam Lộc và Tùng Giang; ASIA 20 #11; Ban Tam Ca Thúy Hà Tú

• “Anh Đã Quên Mùa Thu” Nam Lộc và Tùng Giang; *GiNM #5; Kiều Nga

• “Anh Đã Quên Mùa Thu” Nam Lộc và Tùng Giang; *NamL #7; Trần Thái Hoà; “Anh” changed to “Em” in title

• “Anh Đã Quên Mùa Thu” Nam Lộc và Tùng Giang; *PBN 78 #B6; Lưu Bích, Như Quỳnh, Khánh Hà

Anh Đã Tới Paris Duyên Anh; *TA.20 #7; Tuấn Anh

Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Quốc Dũng; ASIA 39 #21; Thiên Kim

Anh Đâu Em Đó Y Vân; ASIA 36 #8 và ChTr #A8; Shayla; kích động; VN lyrics

Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi ???; PBN 15 #12; Anh Khoa

Anh Đi Chẳng Trở Về ???; *PhNh.V #5; Phi Nhung

Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương; ASIA 29 #2; Hoàng Oanh

• “Anh Đi Chiến Dịch” Phạm Đình Chương; ThT. #1; Thanh Tuyền

• “Anh Đi Chiến Dịch” Phạm Đình Chương; PBN 94 #B9; Thanh Tuyền

Anh Đi Chiều Thu Ấy Nguyễn Hữu Thiết

Anh Đi Về Đâu Hoàng Nguyên; *ECN #7; Thanh Tuyền; rocking major-mode 12/8

Anh Đi Về Nơi Đâu Trúc Hồ; ASIA 25 #18; Yến Phương; “slow”

Anh Em Khá Cầm Tay Văn Cao

Anh Hãy Về Đi Sang Đông và Ngân Trang; *KGR #1; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh

Anh Hỡi Anh Cứ Về ???; *ThT.nv10 #5; Thanh Tuyền; tr. 75

Anh Hùng Ca Nguyễn Văn Tuyên; lời: Nguyễn Văn Cổn; wr. 1938

Anh Hùng Trong Trắng Phạm Duy; wr. c. 1966; H.K.III, p. 207

Anh Không Chết Đâu Anh Trần Thiện Thanh; ASIA 29 #14; Lâm Nhật Tiến

• “Anh Không Chết Đâu Anh” Trần Thiện Thanh; *HO.ChS #9; Hoàng Oanh

• “Anh Không Chết Đâu Em” Trần Thiện Thanh; *ChTM #3; Kim Anh

• “Anh Không Chết Đâu Em” Trần Thiện Thanh; *PQ.DC2.1 #3; Khánh Ly

Anh Không Lại Anh Bằng; ASIA 30 #20 và *ENĐA #10; Thanh Trúc; Cha Cha

Anh Không Muốn Xa Em ???; *NgS #A9; Ngọc Sơn

Anh Là Tía Nắng Trong Em Trúc Sinh; lời: Lê Đức Long; ASIA 16 #3; Lâm Thúy Vân;

Anh Muốn Nói Yêu Em Quốc Vượng; PBN 54 #15; Don Hồ, Thiên Kim

Anh Nghiện Súng Ngọc Bích; wr. c. 1949; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Anh Nhớ Về Thăm Mẹ Nguyễn Hữu Thiết; TGC 2 #C2; Bích Tuyền; pleasant song

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Phan Huỳnh Điểu; thơ: Hoài Vũ; *LD.LR #7; Lê Dung

• “Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông” Phan H. Đ; thơ: H.V.; *PhHĐ #4; Thanh Thúy

• “Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông” Phan H. Đ.; thơ: H.V.; *ƯHĐQ #3; Thanh Hoa

Anh Ơi Nếu Đừng Dang Dở ???; *BướmTr #6; Kim Anh

Anh Quân Bưu Vui Tính Đàm Thanh; BCTrS 2 #5; Quang Hưng

Anh Sáu Về Quê ???; TY 4 #11; Hương Lan, Hoài Linh; comic

• “Anh Sáu Về Quê” ???; *SLCX #10; Vân Sơn, Giáng Ngọc

Anh Sẽ Nhớ Mãi Đức Trí và Bằng Kiều; PBN 72 #20; Bằng Kiều

Anh Sẽ Về Nguyễn Hữu Nghĩa; ý thơ Khê Kinh Kha; *NgHNg #1; Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Nguyễn Hữu Nghĩa; upbeat, major-mode

Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương Minh Kỳ; PBN 67 #21 và *ATT #1; Như Quỳnh, Trường Vũ

• “Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương” Minh Kỳ; *HO.ChS #3; Hoàng Oanh

Anh Vái Trời Phạm Duy; thơ: Ngô Tất Nhiên; PD.archive; Duy Quang; wr. c. 1971

Anh Vẫn Biết Nguyễn Trung Cang; ASIA 14 #2; Gia Huy

Anh Vẫn Sống Xuân Điềm; *VVT #3; Hiếu Trung, Chu Ly

Anh Về Một Chiều Mưa Duy Khánh và Anh Thy; *DKh.TPh #6; Duy Khánh

Anh Về Một Mùa Trăng Nhật Bằng; *KT.GTh #9; Kim Tước

• “Anh Về Một Mùa Trăng” Nhật Bằng; *ANg.LĐ #8; Anh Ngọc

Anh Về Tình Đẹp Quê Ta ???; *HV3 #10; Hạ Vy

Anh Về Thủ Đô Y Vân; ASIA 36 #13 và ChTr #B1; Jacqueline Thụy Trâm

Anh Về Với Em Trần Thiện Thanh; PBN 26 #7; Anh Khoa, Phương Hồng Quê

• “Anh Về Với Em” Trần Thiện Thanh; WN 1 #14; Nhật Trường

• “Anh Về Với Em” Trần Thiện Thanh; *NhTr4 #2; Nhật Trường; perf. tr. 75

• “Anh Về Với Em” Trần Th. Thanh; *NhTr7 #2; Thanh Lan, Nhật Trường; perf. tr. 75

• “Anh Về Với Em” Trần Thiện Thanh; *ChTM #10; Ngọc Lan

Anh Yêu Em Vũ Quang Trung; *EVTK #5; Trần Thu Hà

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết Phạm Duy; wr. 1972; theo thơ: Nguyễn Long (danh sách)

• “Anh Yêu Em Vào Cái Chết” Phạm Duy; PD.archive; Carol Kim

• “Anh Yêu Em Vào Cõi Chết” Phạm Duy; PD.archive; Quốc Bảo

• “Anh Yêu Em Vào Cõi Chết” Phạm Duy; PD.archive; singer sounds a bit like Vũ Khanh; perf. erroneously attrib. to Elvis Phương

Ánh Mắt Hỏa Châu Hàn Châu; wr. in later 1960s

Ánh Mây Chiều Dương Thiệu Tước; *DThT #6; Mai Hương; early performances by Thủy Ngọc, high soprano; younger sister of Trần Văn Khê and Trần Văn Trạch)

• “Ánh Mây Chiều” Dương Thiệu Tước; *QG.LVK #7; Quỳnh Giao

Ánh Sáng Của Đời Tôi Minh Châu; PBN 63 #2; Lưu Bích; somewhat in gospel style

Ánh Sáng Đồng Quê Nhật Bằng; performances, prob. in 1950s, by Minh Trang; nhạc vui

Ánh Sáng Hồ Chí Minh Phạm Duy; wr. 1951 just before resettling in Sài Gòn; Hồi Ký II, Ch 34

Ánh Sáng Miền Nam Xuân Lôi; later 1950s

Ánh Trăng Lẻ Loi Thanh Tâm; VS 16 #3; Tâm Đoan

• “Ánh Trăng Lẻ Loi” Thanh Tâm; *HV3 #5; Hạ Vy

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà Phạm Duy; thơ: Hữu Loan; PBN 67 #12 và *TrThH.C #10; Trần Thái Hoà; wr. c. 1969; Hồi Ký, Ch. 29

• “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” Phạm Duy; PBN 19 #3; Elvis Phương

• “Áo Anh Sứt Chi Dường Ta” Phạm Duy; thơ: Hữu Loan; PD.archive; Duy Quang

• “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” Phạm Duy; thơ: Hữu Loan; *ThTh4 #3; Thái Thanh

• “Áo Anh Sứt Chi Dường Ta” Phạm Duy; thơ: Hữu Loan; PD.archive; Thai Thanh

• “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” Phạm Duy; thơ: Hữu Loan; *PhD4 #C4; Tuấn Anh

Áo Dài Quê Hương Anh Bằng; ĐS3 #11; Duy Quang

• “Áo Dài Quê Hương” Anh Bằng; *MĐ3 #8; Mạnh Đình

Áo Em Chưa Mặc Một Lần Hoài Linh; TY 2 #10; Trường Vũ; minor pentatonic

• “Áo Em Chưa Mặc Một Lần” Hoài Linh; *ChT #B4; Thế Sơn

• “Áo Em Chưa Mặc Một Lần” Hoài Linh; HĐ/MM 5 #B1; Vũ Linh; ornamented.

• “Áo Em Chưa Mặc Một Lần” Hoài Linh; *ChL.tr #7; Chế Linh; perf. tr. 75

• “Áo Em Chưa Mặc Một Lần” Hoài Linh; PBN 94 #B19a; Mai Thiên Vân, Quang Lê; paired w. Vình Sử, “Vòng Nhẫn Cưới”

Áo Hoa Quốc Bảo; *CMH #3; Trần Thu Hà

Áo Hoa Trần Quang Lộc; TY 3 #5; Mạnh Đình; pentatonic; interplay betw. voice & flute

• “Áo Hoa” Trần Quang Lộc; HN 15 #A5 và *SQ #7; Thanh Tuyền

• “Áo Hoa” Trần Quang Lộc; PBN #A6; Như Quỳnh, Quang Lê

Áo Lụa Hà Đông Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyễn Sa; PBN 21 #5 và *DuyTr #2; Duy Trắc

• “Áo Lụa Hà Đông” Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyễn Sa; ASIA 18 #11; Vũ Khanh

• “Áo Lụa Hà Đông” Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyễn Sa; *VTh7 #3; Lam Trường

Áo Lụa Vàng Phạm Thế Mỹ; PBN 57 #4; Khánh Ly

• “Áo Lụa Vàng” Phạm Thế Mỹ; *KhL.MH #10; Khánh Ly; 1992 CD

Áo Mới Cà Mau Thanh Sơn; PBN 98 #B6; Phi Nhung, Mai Thiên Vân; vọng cổ music by Viễn Châu

Áo Mới Cho Em Song Ngọc; *HT #8; Trường Hải

Áo Tứ Thân Hữu Xuân và Thái Thăng Long; *CTNgN #4; Ái Vân

Áo Tứ Thân Nhật Trung; HL 3 #12; Ái Vân; lovely; “sound of Hà Nội”

Áo Trắng Ngày Vu Quy ???; CDđb3 #3.5; Giao Linh

Áo Xanh Tuấn Khanh; *TM.48 #1; Phi Nhung

Ảo Ảnh Y Vân, PBN 38 #10 và *KhVY #3; Mỹ Huyền; song gives little scope for ornam.

• “Ảo Ảnh” Y Vân; PBN 6 #7; Phương Hồng Ngọc

• “Ảo Ảnh” Y Vân; PBN 89 #B14; Trần Thu Hà; background for fashion show

• “Ảo Ảnh” Y Vân; SN 5 #8; Yến Linh; singing not completely secure

Autumn Night Sỹ Hoài Hạnh và Sỹ Đan; ASIA 20 #7; Shayla

AVT—Chúc Xuân Lữ Liên; ASIA 10 #14; Lữ Liên, Trường Duy, Hoàng Long

Ăn Năn Tuấn Khanh (tr. n.); *ĐGSR #9; Phi Nhung

• “Ăn Năn” Tuấn Khanh (tr. n.); TCDM #18; Lam Trường

Ăn Ở Trong Rừng dân ca; *RPhChL #2; Lệ Thanh

Âm Thanh Ngày Mới Nguyễn An; ámTh #13; Lê Dung

Âm Thầm Hiền Năng; PBN 72 #2; Thủy Tiên

Âm Thầm Lê Dinh; *LD.HO #18; Hoàng Oanh

Ân Tình Mong Manh Ngọc Trọng; PBN 31 #6; Thanh Hà

Ầu Ơ Lý Ru Con dân ca; *NTKN #D4; Mỹ Huyền