Search for singers
Search for composers

Tựa đề, S

Song Titles, S

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Sa Mạc Tình Yêu ???; ĐS 3 #15; Quỳnh Hương

• “Sa Mạc Tình Yêu” ???; *MHđb7 #9; Mỹ Huyền

Sa Mạc Tuổi Trẻ Huỳnh Anh, PBN 74 #A2; Nguyễn Hưng

Sa Mưa Giông Bắc Sơn; LV 9 #A8; Yến Khoa; long spoken interlude in voice of child

• “Sa Mưa Giông” Bắc Sơn; DD 7 #10; Hương Lan

Sài Gòn Y Vân; ASIA18 #1; Ninh Cát Loan Châu

• “Sài Gòn” Y Vân; SN 5 #1; Thanh Hoa; upbeat, stylish

• “Sài Gòn” Y Vân; ThNg 16 #7; Sơn Tuyền; definitive perf. and arr.

• “Sài Gòn” Y Vân; PBN 75 #B14; eight female PBN singers

• “Sài Gòn” Y Vân; PBN 91 #B11b; Bảo Hân, Hồ Lệ Thu, Thủy Vân

Sài Gòn Có Em Phạm Mạnh Đạt; *PhNg5 #7; Ý Lan

Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về Bảo Chương; ThNg 13 #18; Khánh Ly

Sài Gòn Chỉều Bơ Vơ Thái Thịnh; PBN 91 #B17; Minh Tuyết

Sài Gòn Đêm Mưa Quang Dũng; *CTCB #5; Hồng Nhung

Sài Gòn Đường Nguyễn Du ???; *TĐTrĐ #7l Phương Thảo

Sài Gòn Em Nhớ Ai? Minh Vi; PBN 97 #C2; Hương Thủy, Duy Trường

Sài Gòn Màu Nắng Cho Em Vũ Quốc Việt; *NgĐB #9; Cẩm Vấn

Sài Gòn Niềm Nhớ Khúc Lan; wr. c. 1980; mentioned Phạm Duy, H.K. IV, p. 202

Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên Nguyễn Đình Toàn; ThNg 10 #4; Huyền Châu; a.k.a. “Nước Mắt Cho Sài Gòn”

• “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên” Nguyễn Đình Toàn; *KhL.MTh #6; Khánh Ly

Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ Võ Tá Hân; thơ: Trần Ngọc; TGC5 #B4; Anh Tuấn

• “Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ” Võ Tá Hân; PBN 91 #B14; Trịnh Lam

Sài Gòn Ơi Ta Sẽ Về Trần Lãng Minh; wr. 1977–8; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 200

Sài Gòn Ơi, Tôi Còn Em Đó Trường Sa; TrS #5; Thùy Dương

Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt Lam Phương; PBN 77 #A4; Khánh Hà

Sài Gòn Quật Khởi Hồ Bắc; *ĐNAH #11; Tốp ca QK7

Sài Gòn Trên Đường Nguyễn Du ???; *KhL.MTh #2; Khánh Ly

Sài Gòn Thứ Bảy Anh Bằng ASIA 18 #9; Bảo Tuấn

• “Sài Gòn Thứ Bảy” Anh Bằng; *TVThTr #8; Tuấn Vũ

Sài Gòn Thương Yêu Nguyễn Hà; *TPhĐĐ3 #6; Lệ Thu

Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi Trúc Hồ; lời: Trúc Hồ và Anh Bằng; ASIA 18 #22; Lâm Nhật Tiến

Sài Gòn Vĩnh Biệt Nam Lộc; ASIA 18 #13; Khánh Hà

• “Sài Gòn Vĩnh Biệt” Nam Lộc; PBN 32 #1; Khánh Ly

• “Sài Gòn Vĩnh Biệt” Nam Lộc; *NamL #1; Nam Lộc

Sang Ngang Đỗ Lễ; ASIA 30 #5; Vũ Khanh; Boston

• “Sang Ngang” Đỗ Lễ; PBN 35 #10; Dalena

• “Sang Ngang” Đỗ Lễ; PBN 99.5Diva #A7; Hương Giang

• “Sang Ngang” Đỗ Lễ; VNVN 7 #27; Đài Trang

• “Sang Ngang” Đỗ Lễ; *MThL:B #10; Kim Anh

• “Sang Ngang” Đỗ Lễ; *ThTh.22 #5; Thái Thanh; tr. 75

Sang Sông Phan Huỳnh Điểu; thơ: Đào Hồng *PhHĐ #2; Thu Hiền

Sáng Rừng Phạm Đình Chương; ASIA 33 #1; Hoàng Nam Lê Tâm, Philip Huy, Dạ Nhật Yến, Thanh Trúc, Diệp Thanh Thanh

Sáng Rừng Phạm Đình Chương; *TKVTG4 #1; Bonneur Trinh; ridiculous arr.

Sáng Rừng Đặng Thế Phong; “nhạc hùng”; early 1940s

Sao Anh Không Về ???; *NhV5 #2; Thanh Tuyền; perf. tr. 75

Sao Biển Lê Trọng Nguyễn; *ThTh09 #8; Thái Thanh; tr. 75

Sao Chưa Thấy Hồi Âm Châu Kỳ; *ThT.t.h. #1; Thanh Tuyền

• “Sao Chưa Thấy Hồi Âm” Châu Kỳ; *NhQ2 #10; Như Quỳnh

• “Sao Chưa Thấy Hồi Âm” Châu Kỳ; *HCVTr #4; Thu Hiền

• “Sao Chưa Thấy Hồi Âm” Châu Kỳ; PBN 78 #A13; Hoàng Oanh

Sao Đành Xa Em Nguyệt Ánh; PBN 25 #2; Khánh Hà; slow, stately, tragic

• “Sao Đành Xa Em” Nguyệt Ánh; TY 2 #18.2; Ý Lan

• “Sao Đành Xa Em” Nguyệt Ánh; *KhL.MH #11; Khánh Ly

• “Sao Đành Xa Em” Nguyệt Ánh; *NhNh #8; Lệ Thủy

Sao Đành Xa Nhau ???; LV 9 #B9; Thái Thảo; song is a tissue of clichés

• “Sao Đành Xa Nhau” ???; HĐ/MM 3 #2; Thanh Hoa

• “Sao Đành Xa Nhau” ???; *NgB92 #7; Ngọc Bích

Sao Đêm Lê Trọng Nguyễn

Sao Đổi Ngôi ???; *NgM #9; Tâm Đoan

Sao Em Chững Nói Phạm Duy; wr. 1992 (danh sách)

Sao Em Nỡ Đành Quên Xuân Điền; TrTh 3 #3; Kim Anh

Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng Trần Tiến; HN 11 #2; Thái Châu, Mỹ Huyền; driving, rhythmic melody; adventurous, but with strong symmetry; utterly enchanting

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; NgHTrT 1 #6; Ngọc Lễ, Phương Thảo; extremely enterprising and complex acc. with guitar duo and lute; perf. as a slow, sadly introspective piece

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; HĐ/MM 6 #2; Châu Tuấn, Yến Khoa; singing too recessive; arr. somewhat nice, but often lags behind melody harmonically

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; *CTBD #6; Hoài Nam; title appears as “Lá Diêu Bông” on cover

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; *DCTY #3; Quang Linh; minimal acc.

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; *ChHS #6 #3; Như Quỳnh, Mạnh Đình; called “Lá Diêu Bông” on skin

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; PBN 84 #A14; eight female PBN singers; áo dài fashion show

• “Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng” Trần Tiến; ĐTh3 #7; đàn bầu perf. by Đức Thành

Sao Hoa Chóng Tàn Lê Thương; perf. in the 50s by Huỳnh Thái

Sao Không Thấy Anh Về Duy Khánh; PBN 69 #20a; Như Quỳnh, Trường Vũ

• “Sao Không Thấy Anh Về” Duy Khánh; ASIA 14 #5c; Hoàng Oanh, Duy Khánh

• “Sao Không Thấy Anh Về” Duy Khánh; *DKh.TPh #8; Duy Khánh, Hương Lan

Sao Người Nỡ Quên Lê Xuân Trường; PBN 44 #7; Nguyễn Hưng; minor-mode lament

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi Đức Huy; HN 2 #7; Đức Huy

• “Sao Vẫn Còn Mưa Rơi” Đức Huy; *ThD3#9; Thùy Dương

• “Sao Vẫn Còn Mưa Rơi” Đức Huy; PBN 24 #19; Khánh Hà

• “Sao Vẫn Còn Mưa Rơi” Đức Huy; NhtH 7 #7; Nhật Hạ; major mode andante 3/4

Sau Lần Hẹn Cuối Hoài Nam; *ChD #9; Thái Châu

Sau Lũy Tre Xanh Nhật Bằng

Sau Một Tình Yêu Nguyễn Hoài Anh; ĐTNgY #A12; Tiến Dũng

Sau Ngày Hành Quân ???; *MTPH #5; Hương Lan

Sau Những Lần Gối Mỏi ???; *DKhHL #7; Duy Khánh; tr. ê75

60 Năm Y Vân; SN 4 #8; Ngọc Ánh; slow twist with dotted rhythms; party music

60 Năm Cuộc Đời Y Vân; *HngC #1; Hùng Cường (same as above?)

• “60 Năm Cuộc Đời” Y Vân; PBN 93 #A12; Mai Tiến Dũng

Say Giao Tiên; PBN 71 #10.2; Nguyễn Hưng

Say Lam Phương; PBN 36 #6; Nguyễn Hưng; wr. bef. 1978 in Houston

• “Say” Lam Phương; PBN 88 #B5a; Dương Triệu Vũ

Say Chiến Công Ngọc Bích; wr. c. 1949; uses nhịp swing (then an innovation); three infantrymen compare their feats with each other; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Say Giấc Canh Tàn Vũ Thành; mentioned, Phạm Duy, H.K. III, p. 292

Sắc Hoa Màu Nhớ Nguyễn Văn Đông; PBN 58 #3; Như Quỳnh, Thế Sơn

• “Sắc Hoa Màu Nhớ” Nguyễn Văn Đông; *CDđb3 #4.2; Thanh Tuyền

• “Sắc Hoa Màu Nhớ” Nguyễn Văn Đông; PBN 14 #2; Phương Dung; annoying arr.

• “Sắc Hoa Màu Nhớ” Nguyễn Văn Đông; PBN 2 #1; Phương Mai; perf. upbeat

Sắc Màu Trần Tiến; NgHTrT 1 #11 và SM #6; Trần Thu Hà

• “Sắc Màu” Trần Tiến; PBN 58 #14; Thiên Kim

• “Sắc Màu” Trần Tiến; HL 4 #6; Thanh Hà

Sắc Màu Con Gái Anh Quý; thơ: Nguyễn Thái Dương; Như Quỳnh

Sầu Cố Đô Duy Khánh; HN 2 #6; Phương Dung; splendid perf.; interview

• “Sầu Cố Đô” Duy Khánh; *ĐTrCN #6; Hoàng Oanh

• “Sầu Cố Đô” Duy Khánh; *DKhHL.nv #11; tr. 75

Sầu Cố Đô Lam Phương; nhạc tình cảm; later 1950s

Sầu Cung Oán Ngọc Sơn; DT #14; Sỹ Ben, Ngọc Huyền

Sầu Đau Đắng Hoài Lý Dũng Liêm; *HQ #10; Mỹ Huyền; starkly original; deeply haunting

Sầu Đông Khánh Băng; OLĐ #3; Quốc Anh; continuously catchy melody

• “Sầu Đông” Khánh Băng; PBN 37 #3; Nguyễn Hưng

• “Sầu Đông” Khánh Băng; ĐS2 #11; Công Thành; Lynn; infectious rock beat; big & bold

• “Sầu Đông” Khánh Băng; SN 2 #1; Thanh Hoa; pleasantly formulaic; nhịp nhàng; singer uses modern international approach; nice focussed voice.

• “Sầu Đông” Khánh Băng; *PQ.DC5.1 #9; Thái Châu

• “Sầu Đông” Khánh Băng; PBN 97 #A7; Trịnh Hội

Sầu Lẻ Bóng Anh Bằng; ASIA 15 #7.2; Thanh Thúy, Thanh Tuyền

• “Sầu Lẻ Bóng” Anh Bằng; PBN 7 #3; Mộng Tuyền

• “Sầu Lẻ Bóng” Anh Bằng; *MThLB #11; Kim Anh

• “Sầu Lẻ Bóng” Anh Bằng; *TVThTr #2; Thiên Trang

Sầu Ly Biệt Thu Hồ; *MH.TH #10; Mỹ Huyền, Chí Tâm

Sầu Ô Thước Văn Giảng; *PQ.DC5.2 #7; Thái Thanh

Sầu Tình ???; *NTKN #C1; Ngọc Sơn

Sầu Vương Khói Mây Ngọc Trọng; PBN 23 #19 và *NgTr #6; Ngọc Trọng; wr. 1993 for PBN 23; minor mode; slow; saxophone

Sẽ Có Một Ngày Anh Việt Thu; *PQ.ThQ2 #8; Thanh Lan

Se Chỉ Luồn Kim Phạm Duy; PBN 67 #19; Trúc Linh, Trúc Lam; based on folksong; wr. 1960s

Sẽ Hơn Bao Giờ Hết Trúc Hồ; ASIa 27 #3; Lâm Nhật Tiến

Sẽ Nhớ Mãi Ngày Trúc Hồ; ASIA 24 #7; Shayla

Sẽ Qua Đi Ngày Gió Lớn Phạm Thế Mỹ; *PQ.RĐ2 #6; Miên Đức Thắng

Secret Place Trúc Sinh; lời: Trish; ASIa 24 #21; Trish

Si Mê Phạm Duy; wr. 1992 (danh sách)

Siết Chặt Bàn Tay Trúc Phương; *NhQ.Ng #7; Như Quỳnh

Sinh Nhật Lã Văn Cường; NEĐ #11; Minh Ánh

Sinh Nhật Ca ???; *DVVQ #6; với Trang Thanh Lan, Quang Bình; light

Sinh Nhật Em Song Ngọc; PBN 58 #7; Tommy Ngô

Siren Jason H. Lam; TTD #17; Trish Thùy Trang

Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Thanh Sơn; PBN 99 #A9b; Hương Thủy

Soi Gương Quế Sơn; VS 9 #1; Vân Sơn

Sói Con Ngơ Ngác Trần Tiến; NgHTrT 2 #9; Trần Tiến, Trần Tài; about bụi đời

Sóng Cuốn Quốc Hùng; PBN 60 #22; Ngọc Ánh, Quốc Hùng

Sóng Đàn Thăng Long Đức Liên; thơ: Trần Chính; *DTh; Duy Thương

Sóng Lòng Dương Thiệu Tước

Sóng Nước Ngọc Tuyền Huy Du; HCN #9 và *KiếpH #1; Mỹ Linh; exquisite

Sóng Vàng Trên Vinh Nha Trang Văn Phụng; perf. in 1950s by Linh Sơn

Sóng Về Đâu Trịnh Công Sơn; TCS.L #16; Cẩm Vân

• “Sóng Về Đâu” Trịnh Công Sơn; TCS CD #6; Thu Phương

• “Sóng Về Đâu” Trịnh Công Sơn; HL 5 #16; Vũ Khanh

• “Sóng Về Đâu” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #5; Kim Thoa

• “Sóng Về Đâu” Trịnh Công Sơn; NTK #9; Thanh Lam

• “Sóng Về Đâu” Trịnh Công Sơn; PBN 87 #B10; Khánh Hà

Số Nghèo Như Phi; PBN 58 #5 và *SNgh #1; Mạnh Quỳnh

Sông Chiều Áo Trắng ???; *TĐTrĐ #8; Thái Châu

Sông Dài Hoàng Cầm và Nguyên Chi; VNVN 7 #4; Quỳnh Dung

Sông Lô Văn Cao; VCThTh #8 và *AT.VC #10; Ánh Tuyết; long; interludes

• “Sông Lô” Văn Cao *LD.LR #2; Lê Dung; trường ca

Sông Quê Đinh Trầm Ca; HN 15 #B2 và *SQ #1; Thái Châu, Phi Nhung; rural, andante

• “Sông Quê” Đinh Trầm Ca; *ChT #B10; Thế Sơn, Hoàng Lan

Sông Quê 3 ???; *LTX #9; Tâm Đoan

• “Sông Quê 3” ???; *EVMT #5, Thái Châu

Sống Bên Nhau ???; *NgL46b #D3; Ngọc Lan

Sống Sót Trở Về Phạm Duy; 10 Bài Bình Ca 2; PD.archive; Duy Quang; XuânV. p. 107; lyrics

Sống Trong Phút Giây Kỳ Duyên và Lưu Bích; PBN 48 #17; Lưu Bích

Sợ Em Lấy Chồng Xa ???; *SLCX #7; Vân Sơn, Giáng Ngọc

Sợi Nhớ Sợi Thương Phan Huỳnh Điểu; thơ: Thúy Bắc; BCTrS 2 #4; Thu Hiền

• “Sợi Nhớ Sợi Thương” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Thúy Bắc; *HQuê #1; Hồng Liên

Sợi Tóc Anh Bằng; thơ: Sương Mai; PhN #9; Thanh Trúc

Sớm Chồng Vũ Quốc Việt; TY 11 #15; Tâm Đoan

• “Sớm Chồng” Vũ Quốc Việt; *TT #9; Như Quỳnh

Sớm Muộn Tôi Cũng Về Ngân Giang; *SớmM #6; Duy Khánh

Sớm Nhớ Chiều Thương ???; *NTKN #C5; Ngọc Sơn

Sơn Nữ Ca Trần Hoàn; *AT.CĐX #8; Ánh Tuyết; pop. early 50s

• “Sơn Nữ Ca” Trần Hoàn; *PQ.TTĐ3.1 #9; Sơn Ca, Bùi Thiện

Sơn Tinh Thủy Tinh Phan Quang Định

Summer Rain Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng; see “Cơn Mưa Hạ”

Sunday Buồn Quốc Tuấn; PBN 69 #18; Bảo Hân, Như Loan; trashy

Suối Lê Nin Phạm Tuyên; trích thơ: Phạm Văn Loa; *HQuê #11; Hồng Liên

Suối Lệ Xanh Phạm Mạnh Cương; PBN 70 #7 và *PhMC #1; Tuấn Ngọc; fine

• “Suối Lệ Xanh” Phạm Mạnh Cương; PBN 94 #A5; Họa Mi

Suối Mơ Văn Cao; VCThTh #2; Hồng Nhung

• “Suối Mơ” Văn Cao; *QG #7; Quỳnh Giao

• “Suối Mơ” Văn Cao; *TNgS #9; Lê Dung

• “Suối Mơ” Văn Cao; *AT.VC #1 và *VC.TKh #3; Ánh Tuyết

• “Suối Mơ” Văn Cao; *LNg.T #4; Lan Ngọc

• (1940s recording by Văn Lý on Oria label)

Suối Nước Mắt ???; *TrămM #8; Hoàng Liêm

Suối Nguồn Phạm Hữu Tâm; ASIA 38 #24; Phương Nghi

• “Suối Nguồn” Phạm Hữu Tâm; PBN 97 #C6; Thúy Hằng

Suối Tóc Văn Phụng; PBN 27 #10; Châu Hà acc. by V.Ph. on piano; profoundly lyrical

• “Suối Tóc” Văn Phụng; PBN 93 #A9; Phi Khanh

• “Suối Tóc” Văn Phụng; *PQ.HCN2 #8; Châu Hà; pre-75

• “Suối Tóc” Văn Phụng; WN 2 #15; Vũ Khanh

Suốt Đời Yêu Anh ???; *TrămM #1; Hoàng Liêm

Suy Tôn Ngô Tổng Thống Ngọc Bích; lời Thanh Nam; was sung at public events under the republic, along with the quốc ca (“Công Dân”).

Sức Mấy Mà Buồn Phạm Duy; wr. c. 1971; this and the song “Nghèo Mà Không Ham” were planned to be the first in a series of songs called Vía Hè Ca using contem­porary street slang, but the others were never written; the Mười Bài Tục Ca were written instead; H.K.III, pp. 266–69

Sương Khói Tây Nguyên Phạm Duy; wr. 1981; theo thơ Lâm Hào Dũng

Sương Lạnh Chiều Đông Mạnh Phát; HN 4 #11 và *ECN #3; Thanh Tuyền; melancholy

Sương Thu Văn Phụng; sung in 50s by Túy Phượng

Sương Trắng Miên Quê Ngoại Đinh Miên Vũ; PBN 69 #8 và *GiMCC #5; Quang Lê

• “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” Đinh Miên Vũ; *MH.TPh #3; Mỹ Huyền

• “Sương Trắng Miền Quê Ngoại” Đinh Miên Vũ; DKhMem #B7; Duy Khánh; voice recorded faintly