Search for singers
Search for composers

Tựa đề, Ng

Song Titles, Ng

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Ngại Ngùng Quốc Dũng; lyrics: Xuân Kỳ; *QL #6 và *QLC1 #B2 và *NTKN #D12 và *QL.NNh #6; Quang Linh

• “Ngại Ngùng” Quốc Dũng; *NgS #D6; Ngọc Sơn

• “Ngại Ngùng” Quốc Dũng; PBN 78 #A2; Như Quỳnh

Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ Mỹ Huyền; PBN 40 #4; Mỹ Huyền

Ngàn Hôn Mộng Phạm Duy; wr. 1994 theo thơ Nguyễn T. (danh sách)

Ngàn Năm Mãi Yêu Tùng Châu; lời: Lê Hựu Hà; PBN 62 #21; Lưu Bích; tango

Ngàn Năm Mây Bay Nguyễn Hiền; PBN 74 #A14; Khánh Hà

• “Ngàn Năm Mây Bay” Nguyễn Hiền; *KT.NgN #7; Kim Tước

Ngàn Năm Vẫn Đợi ???; *MHđb7 #7; Mỹ Huyền

Ngàn Năm Vẫn Không Quên Phạm Duy; PBN 19 #5; Duy Quang

• “Ngàn Năm Vẫn Không Quên” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #D8; Ý Lan

Ngàn Thu Áo Tím Hoàng Trọng với Vĩnh Phúc; QG #1; Quỳnh Giao, Nguyễn Thành Vân; waltz-tune; minor-mode B sectionn

• “Ngàn Thu Áo Tím” Vĩnh Phúc và Hoàng Trọng; ASIA 35 #8; Ý Lan

• “Ngàn Thu Áo Tím” Vĩnh Phúc và Hoàng Trọng; PBN 84 #A3; Ngọc Liên, Loan Châu

• “Ngàn Thu Áo Tím” Hoàng Trọng; *ThTh1 #6; Thái Thanh

• “Ngàn Thu Áo Tím” Hoàng Trọng; lời: Vĩnh Phúc; *VTh7 #4; Thu Minh

Ngàn Thu Vĩnh Biệt Ngọc Lâm; *NhQ.Ng #10; Như Quỳnh

• “Ngàn Thu Vĩnh Biệt” Ngọc Lâm; *HTr3 #4; Hồng Trúc

Ngang Trái Lê Dinh; PBN 70 #17.2; Hạ Vy; wr. 1962

• “Ngang Trái” Lê Dinh; *KhVY #6; Mỹ Huyền

• “Ngang Trái” Lê Dinh; *LD.HO #16; Hoàng Oanh

Ngày Anh Ra Đi ???; VL 6 #7; Sơn Tuyền

Ngày Anh Trở Lại ???; *NhV5 #10; Hoàng Oanh; perf. tr. 75

Ngày Ấy Còn Anh Trúc Hồ; lời: Trần Ngọc Sơn; ASIA 14 #9; Lâm Thúy Vân; 1st composition by Tr. H.

Ngày Ấy Đất Nước Hồi Sinh Trần Đình Quân; *TrĐQ #10; Như Mai, Thiện Cơ; upbeat

Ngày Ấy Mình Yêu Nhau Tuấn Lê; *ATT #8; Như Quỳnh, Trường Vũ

Ngày Bên Nàng Ngọc Trọng; *NgTr #7; Ngọc Trọng; wr. 1986

Ngày Buồn Lam Phương; VS 18 #14; Trường Vũ, Tâm Đoan

• “Ngày Buồn” Lam Phương; PBN 72 #13; Phương Diễm Hạnh

• “Ngày Buồn” Lam Phương; *CLTT.nv6 #7; Chế Linh, Thanh Tuyền

Ngày Còn Em Bên Tôi ???; *CLTT.nv6 #9; Chế Linh

Ngày Cưới Đỗ Bảo PBN 95 #B3b; Bằng Kiêu, Quỳnh Vi

Ngày Chia Tay Quốc Hùng; PBN 92 #B22a; Hồ Lệ Thu, Lưu Việt Hùng

Ngày Dài Trên Quê Hương Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #9; Khánh Ly; perf. tr. 75

Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân; PBN 2 #11; Hương Lan; captivating; catchy, nimble tune with finely imaginative lyrics; wr. 1973 in the hope that peace would return to VN

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; PBN 66 #16; Tâm Đoan; spoiled by lousy arr,

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; *TCh #5, *QLê.ChS #8; Phi Nhung, Quang Lê

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; *PhNh.V #7; Phi Nhung

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; *NTKN #D3 và *HTr3 #3; Quang Linh

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; *HTr3 #3; Hồng Trúc

• “Ngày Đá Đơm Bông” Nhật Ngân; *PQ.UƯ1 #4; Duy Khánh; good rendition

Ngày Đầu Một Năm Trần Thiện Thanh; CKhN #7; Hạ Vy

• “Ngày Đầu Một Năm” Trần Thiện Thanh; *MXCM #9; Thiên Trang

• “Ngày Đầu Một Năm” Trần Thiện Thanh; PBN 85 #A22b; Phương Hồng Quế, Ngọc Đan Thanh; paired w. “Phút Giao Mùa”

Ngày Đi Hoàng Giác; *MaiH.ThT #7; Mai Hương

Ngày Đó Jo Marcel; PBN 8 #8; Thanh Tuyền; heavy rhythm in acc. with long lines for vibraphone and male chorus

• “Ngày Đó” Jo Marcel; PBN 69 #14; Kỳ Duyên, Nguyễn Hưng

Ngày Đó Chúng Mình Phạm Duy (wr.1959); PBN 30 #9; Tuấn Ngọc, Thái Thảo; with “Đùng Xa Nhau”

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; *PhD.KhH #1; Khánh Hà, Tuấn Ngọc

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; *DQ.ThT #4; Duy Quang

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #A4; Sĩ Phủ

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; American Quartet

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Anh Ngọc

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Duy Trắc

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Ng. D. Hương; fine

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Ý Lan

• “Ngày Đó Chúng Mình” Phạm Duy; PD.archive; Vũ Thanh instr. arr.

Ngày Đó Xa Rồi ???; *CDđb3 #1.5; Phi Nhung

Ngày Em Đến Từ Huy; CV 2 #9; Cẩm Vân

• “Ngày Em Đến” n.n.q.?; lời Việt: Từ Huy; *NEĐ #3 và *EVTK #10

Ngày Em Đi Lam Phương; PBN 88 #B6; Nguyễn Hưng

Ngày Em Đi Nhật Trung; PBN 67 #5; Thế Sơn

Ngày Em 20 Tuổi Phạm Duy; Nữ Ca 10; *HTr5 #1; Hồng Trúc; wr. 1961

• “Ngày Em Hai Mươi” Phạm Duy; *GL.tr #2; Giao Linh; perf. tr. 75

• “Ngày Em Hai Mươi Tuổi” Phạm Duy; *HO.nv3 #6; Hoàng Oanh; perf. tr. 75

• “Ngày Em 20 Tuổi” Phạm Duy; Nữ Ca 10; PD.archive; Hương Lan

• “Ngày Em 20 Tuổi” Phạm Duy; Nữ Ca 10; PD.archive; Lưu Hồng (nhạc vàng style)

Ngày Gió Và Cánh Diều Tuấn Khanh; PBN 80 #A2; Lương Tùng Quang, Hồ Lệ Thu

Ngày Hạnh Phúc Lam Phương; PBN 88 #A14; Tâm Đoan, Hương Thủy, Minh Tuyết, Ngọc Liên

Ngày Mai Chị Tôi Lấy Chồng Trần Thiện Anh Chương; PhN #13; Diễm Liên

Ngày Mai Đây Bình Yên Trịnh Công Sơn; KLTCS #11; Khánh Ly; pre-75

Ngày Mai Em Đi Trịnh Công Sơn; *PhNg15 #3; Lệ Thủy

Ngày Sau Sẽ Ra Sao Văn Tùng PBN 73 #B3.2; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh

Ngày Mai Tôi Về ???; HĐ 3 #2; Tuấn Vũ; departing soldier song

Ngày Mai Xa Nhau ???; *CLD #8; Mạnh Quỳnh

Ngày Mùa Phạm Duy; PD.archive; Phạm Duy, Thái Hiền (alt. Viet-Eng. Lyrics); wr. 1973; superb

Ngày Mùa Văn Cao; *AT.VC #8; Ánh Tuyết

• “Ngày Mùa” Văn Cao; VCThTh #1; hợp ca

Ngày Mùa Em Ru (dã ca 1), Phạm Duy; PD.archive; hợp ca

• “Ngày Mùa Em Ru”; sung in Eng. As: “Days Of Harvest” Phạm Duy; PD.archive; James Durst

Ngày Mưa Hãy Đến Với Em Dương Thụ; TrT #5; Hồng Nhung

Ngày Mưa Trong Đời Sỹ Đan; ASIA 26 #9; Sỹ Đan

Ngày Nào Đó Tuấn Thành; *ChT #A9; Thế Sơn

Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng Trúc Sinh; Lời: Lê Đức Long; ASIA 30 #2; Diệp Thanh; Thanh rumba

Ngày Sau Sẽ Ra Sao ???; ASIA 10th Ann. #14; Thiên Trang; nice, sad, narrative song

Ngày Sẽ Tới Phạm Duy; Bình Ca 10; PD.archive; Phạm Duy, children

• “Ngày Sẽ Tới” Phạm Duy; Bình Ca 10; PD.archive; Lệ Thu

Ngày Tạm Biệt Lam Phương; PBN 22 #16; Mỹ Lan, Ngọc Thủy, Phương Loan

• “Ngày Tạm Biệt” Lam Phương; PBN 88 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn; followed by four more songs

Ngày Tôi Về Anh Bằng; thơ: Phạm Thiên Lộ; CKhN #17; Diễm Liên

Ngày Tháng Của Tình Yêu Trúc Hồ; ASIA 34 #12; Lâm Thúy Vân

Ngày Tháng Hạ Phạm Duy; *PhD.KhH #10; Khánh Hà; wr. 1970; H.K. III, Ch. 7, p. 104; XuânV. p. 109

Ngày Thơ Ngọc Châu, VS 9 #4; Tú Quyên; twist

Ngày Trọng Đại Hoàng Thi Thơ; trường ca; wr. to celebrate the republican gov’t of the Ngô regime

Ngày Trở Lại Hoàng Giác; MaiH.TrV #4; Mai Hương

Ngày Trở Về Phạm Duy;ASIA 21 #8; Hoàng Oanh

• “Ngày Trở Về” Phạm Duy; *GL.tr #7; Giao Linh; perf. tr. 75

• “Ngày Trở Về” Phạm Duy; *NhTr7 #9; Nhật Trường; perf. tr. 75

• “Ngày Trở Về” Phạm Duy; *PhD4 #C1, PD.ảchive; Duy Khánh

• “Ngày Trở Về” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh

Ngày Về Lương Ngọc; thơ: Chính Hữu; latter 1940s; Hồi Ký II, Ch. 25

Ngày Về Hoàng Giác; ThNg 32 #1; Họa Mi, Ái Vân, Cát Phương;1940s Polyphone recording by Minh Diệu

• “Ngày Về” Hoàng Giác; *TCh #5; Cảnh Hàn; pleasantly fomulaic; loping

• “Ngày Về” Hoàng Giác; *ANg #5; Anh Ngọc

• “Ngày Về” Hoàng Giác; *SPh #B1; Sĩ Phu

• “Ngày Về” Hoàng Giác; *MThGi2 #2; Ngọc Bảo

Ngày Về Trịnh Công Sơn; KLTCS #9; Khánh Ly; pre-75

Ngày Vui Tuấn Khanh; later 1950s; this song won a prize in a composition contest

Ngày Vui Hai Đứa Hồng Vân và Trần Quý; *KGR #10; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh

Ngày Vui Mùa Đông Lê Uyên Phương; *ThD2 #8; Thanh Lan

Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân; PBN 39 #8; Thế Sơn

• “Ngày Vui Qua Mau” Nhật Ngân; PBN 15 #8; Chế Linh

• “Ngày Vui Qua Mau” Nhật Ngân; *CLHL.nv15 #10; Chế Linh; tr. 75

• “Ngày Vui Qua Mau” Nhật Ngân; ThNg 11 #5; Thành Được

• “Ngày Vui Qua Mau” Nhật Ngân; *ATT #8; Trường Vũ

Ngày Xuân Con Én Đưa Thôi Phạm Duy; thơ: Nguyễn Du; *QG.PhD #10.2; Quỳnh Giao; wr. 1997

Ngày Xuân Tái Ngộ Thanh Sơn; *HO.MX #6; Hoàng Oanh; tr. 75

• “Ngày Xuân Tái Ngộ” Thanh Sơn; PBN 85 #A13; Mạnh Quỳnh, Hà Phương

Ngày Xuân Vui Cưới ???; LV 10 #C4; Dalena, Henry Chúc; upbeat, minor-mode pent.

• “Ngày Xuân Vui Cười” ???; *DVVQ #10; Trang Thanh Lan, Quang Bình

Ngày Xưa Hoàng Quý; 1940s; a gentle song celebrating the heroism of the Trưng sisters.

Ngày Xưa Tô Vũ; HCN #10 và *KiếpH #4; Ngọc Quỳnh

• “Ngày Xưa” Tô Vũ; *MaiH.TCh2 #6; Mai Hương

Ngày Xưa ???; *MH.R #7; Randy; not the piece by Tô Vũ above

Ngày Xưa Anh Hỡi Đồng Sơn; PBN 71 #B11; Minh Tuyết

Ngày Xưa Anh Nói (wr. 1966), Thanh Tuyền; ASIA 34 #2; Chế Linh, Thanh Tuyền

• “Ngày Xưa Anh Nói” Thanh Tuyền; *ThT.t.h. #8; Thanh Tuyền

• “Ngày Xưa Anh Nói” Thanh Tuyền; *HL2 #9; Hương Lan

• “Ngày Xưa Anh Nói” Thanh Tuyền; *NgS #B5; Ngọc Sơn

Ngày Xưa Hoàng Thị Phạm Duy; lời: Phạm Thiên Thư; *ThTh3 #3 và ThTh1 #2; Thái Thanh; wr. 1971; nostalgia for schoolboy romance

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh (2nd version)

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; lời: Phạm Thiên Thư; PBN 48 #18.1; Thái Thành; Phạm Duy on guitar; partial perf. only

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; ASIA 23 #3; Thanh Lan

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; CBN 3 #3; Lệ Hằng

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; lời: Phạm Thiên Thư; *MHđb #9; Mỹ Huyền

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; lời: Phạm Thiên Thư; *PhD.MĐ4 #B9; guitar perf.

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; PD.archive; Kim Anh

• “Ngày Xưa Hoàng Thị” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền

Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Duy Khánh và Trầm Tử Thiêng; MH #3; Mỹ Huyền, Thế Sơn

• “Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba” Duy Khánh và Trầm Tử Thiêng; DK #5; Duy Khánh

• “Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba” Duy Khánh và Trầm Tử Thiêng; *DKh.TPh #4; Duy Khánh, Hương Lan

• “Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba” Duy Khánh & Trầm Tử Thiêng; *PhNh.ĐNg #7; Phi Nhung

• “Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba” Duy Khánh và Trầm Tử Thiêng; *PQ.UƯ1 #1; Thanh Lan, Duy Khánh

Ngày Xưa Một Chuyện Tình Buồn Phạm Duy; Hương Ca 4; thơ: Huyền Kiều NgSNh #H4; Duy Quang

Ngày Xưa Tiếng Vĩ Cầm Bảo Phúc; *CTCB #9 và *MKh 8; Hồng Nhung

Ngăn Cách Y Vân; *CDĐb #3.9.2; Giao Linh

• “Ngăn Cách” Y Vân; *LTh.Nh #10; Lê Thu

• “Ngăn Cách” Y Vân; *TPhSC #10; Tuấn Vũ, Ngọc Lan

• “Ngăn Cách” Y Vân; *TrămM #6; Hoàng Liêm

Ngậm Ngùi Phạm Duy; thơ: Huy Cận; PBN 19 #6; Lệ Quyên, PD.archive; fine perf.; wr. 1961

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PBN 96 #A13a; Ý Lan, Quang Tuấn

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; thơ: Huy Cận; ASIA 27 #5, PD.archive; Duy Quang

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; thơ: Huy Cận; *VDNhS #7, *TPhĐĐ4 #7; Lệ Thu

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Anh Ngọc

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Đức Huy

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Hoàng Nam

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Kim Anh

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Khánh Hà

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Ngọc Lan

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Tuấn Ngọc

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh (atrocious arr.)

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Thùy Hương; fine perf.

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Vũ Khanh

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Ý Lan

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Tứ Ca Nhất Trường

• “Ngậm Ngùi” Phạm Duy; PD.archive; Hawaiian guitar

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Trần Tiến; SBH #6 và *ECN #4; Thanh Tuyền

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; CY #12; Mỹ Huyền

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; *CDđb3 #1.2; Phi Nhung, Tuấn Vũ

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; *TCh #2, *QLê.ChS #10; Phi Nhung, Quang Lê

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; *CTBD #2; Hoài Nam

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; *QLC1 #D10; Quang Linh

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; ĐS4 #4; Sơn Tuyền

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; DC3M #10; Tô Thanh Phương; fine perf. & arr.

• “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” Trần Tiến; *DCTY #10; Ngọc Tân; obnoxious arr.; title appears as “Tùy Hứng…”

Ngẫu Hứng Lý Ru Con ???; *YK3 #9; Yến Khoa

Ngẫu Hứng Ngựa Ô Trần Tiến; NgHTrT 1 #9; 3 Con Mèo

Ngẫu Hưng Ru Con Bảo Phúc và Anh Thoa; HN 8 #3; Hương Lan

• “Ngẫu Hứng Ru Con” Bảo Phúc và Anh Thoa; *LDB #8; Thu Hiền

Ngẫu Hứng Sông Hồng Trần Tiến; NgHTrT 2 #3; Hồng Nhung, nhóm múa NHHB; unacc. voice throughout

• “Ngẫu Hứng Sông Hồng” Trần Tiến; DC3M #1; Hồng Nhung; odd piece; strident perf.

Ngẫu Nhiên Trịnh Công Sơn; HN 7 #16; Ý Lan; bouncy, carefree

• “Ngẫu Nhiên” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #5 và *TĐMM #2; Tam Ca Áo Trắng

• “Ngẫu Nhiên” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #18; nhóm Ba Con Mèo

Nghe Em Hát Còn Duyên Nguyễn Tiến; *NhCDQ #3; Thu Hiền

• “Nghe Em Hát Còn Duyên” Nguyễn Tiến; *DTh #9; Duy Thương

Nghe Mưa Bảo Chấn; *ESĐ #1; Hồng Nhung

Nghe Mưa Dương Thụ; *M4 #7 và *ML.TN #7; Mỹ Linh

• “Nghe Mưa” Dương Thụ; TrT #9; Hồng Nhung

Nghe Mưa Nhớ Người ???; *QL.NNh #9; Quang Linh

Nghe Những Tàn Phai Trịnh Công Sơn; *TĐMM #18; Thanh Lam

• “Nghe Những Tàn Phai” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #9 và *SPh #1; Sĩ Phu

• “Nghe Những Tàn Phai” Trịnh Công Sơn; *TrThH.C #9; Trần Thái Hoà

Nghe Tiếng Muôn Trùng Trịnh Công Sơm; *LD,TH #7; Lê Dung

• “Nghe Tiếng Muôn Trùng” Trịnh Cộng Sơn; *NgL46b #A3; Ngọc Lan

Nghẹn Ngào Lam Phương; ThNg 30 #4; Họa Mi

• “Nghẹn Ngào” Lam Phương; PBN 88 #A15; Khánh Hà

Nghèo Trần Quý; CA DAO 2 #17; Lâm Gia Minh

Nghèo Cùng Đón Xuân ???; CNX #4; Yến Khoa, Mai Tuấn

Nghèo Mà Không Ham Phạm Duy; wr. c. 1971; part of an unfinished series to be called Vía Hè Ca; H.K.III, pp. 268–69

Nghèo Tình Hồng Vân và Trần Quý; PBN 60 #3; 2nd of 3; Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình

Nghệ Sĩ Hành Khúc Lê Yên; *MXCM #10; Khánh Ly; wildly irregular phrasing

• “Nghệ Sĩ Hành Khúc” Lê Yên; PBN 85 #A2; six male PBN singers; múa lân

Nghi Ngờ Tuấn Lê; PBN 46 #2; Mỹ Huyền, Thế Sơn

Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều Nguyễn Cương; DD10 #C6; Minh Anh, Minh Ánh

Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên Phạm Duy; PD.archive; Tuấn Ngọc; tỵ nạn ca; wr. c. 1981; XuânV. p. 106

• “Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên” Phạm Duy; PD.archive; Phạm Duy

Nghìn Thu Phạm Duy; *ThTh4 #3; Thái Thanh

Nghìn Trùng Xa Cách Phạm Duy;PBN 19 #9; Thái Hiền, PD.archive; wr. c. 1969

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PBN 84 #A16; Khánh Hà, Ý Lan

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; *ThTh3 #1, *ThTh1 #9, *ThTh.nv5 #2; Thái Thanh

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; *DuyTr #10, PD.archive; Duy Trắc

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; *PhD4 #B6, PD.archive; Ý Lan

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; *QG.LVK #8; Quỳnh Giao

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Anh Ngọc

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Duy Quang

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Hoạ Mi

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Lệ Dung

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Phương Khanh

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; Thanh Mai

• “Nghìn Trùng Xa Cách” Phạm Duy; PD.archive; ???

Ngỏ Ý ???; *TtTr #1; Tuấn Linh

Ngõ Hồn Qua Đêm Hàn Châu; *NVT #1; Giao Linh

• “Ngõ Hồn Qua Đêm” Hàn Châu; *ChX #10; Tâm Đoan

Ngõ Vào Đời Ngọc Sơn (the elder); lời: Tú Nguyệt; *HO.Em #12; Hoàng Oanh; perf. 1969; hòa âm và ban nhạc Y Vân

Ngoại Ô Đèn Vàng ???; *HL.NgL #7; Hương Lan

Ngoại Tôi Song Ngọc; PBN 50 #12; Hạ Vy

Ngọc Lan Dương Thiệu Tước; *DThT #4; Mai Hương; wr. c. 1949

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; *HN98 #1 và *KiếpH #6; Hồng Nhung

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; *ThTh1 #7; Thái Thanh

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; *QG.HX #4; Quỳnh Giao

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; *AT.CĐX #7; Ánh Tuyết

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; *ThM #1; Thu Hà

• “Ngọc Lan” Dương Thiệu Tước; PBN 86 #A14; Trần Thu Hà; remarkable perf.

Ngọn Đèn Đứng Gác Hoàng Hiệp; thơ: Chính Hữu; BCTrS 1 #11; Quý Dương

Ngọn Đèn Đứng Gác Hoàng Hiệp; thơ: Chính Hữu; *HoàngH #9l Quang Lý

Ngọn Lửa Cao Nguyên Trần Tiến; NgHTrT 2 #6; Ngọc Anh, nhóm múa NHHB

• “Ngọn Lửa Cao Nguyên” Trần Tiến; *VN.MY #12; Siu Black

Ngọn Trào Quay Súng Phạm Duy; wr. 1947 (danh sách)

Ngôi Sao Cô Đơn Tô Thanh Tùng; HN 7 #3; Diễm Liên

• “Ngôi Sao Cô Đơn” Thanh Tùng; *ThTng2 #1; Cẩm Vân

Ngồi Đây Vẫn Mong Đợi Trần Bá Cường & Jimmii JC Nguyễn; TY 3 #13; JJC Nguyễn

Ngồi Gần Nhau Phạm Duy; XuânV. p. 121

Ngồi Tựa Mạn Thuyền quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #1; Lê Thanh

Ngồi Tựa Song Đào dân ca miền Bắc; HN 6 #18.1; Trà Mi

• “Ngồi Tựa Song Đào” dân ca miền Bắc; *HO.DC #13; Hoàng Oanh

• “Ngồi Tựa Song Đào” dân ca; *BTƠ #11 và **DQH #3; Thúy Hường

• “Ngồi Tựa Song Đào” quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #10; Thanh Quý

Ngỡ Ngàng Huỳnh Nhật Tân; VS 24 #10; Tuấn Ngọc

Ngỡ Ngàng Hoàng Trọng; *PQ.TTĐ3.1 #6; Nhật Trường; tango

• “Ngỡ Ngàng” H. Trọng và H. Đ. Phương; HN 7 #6; Tuấn Đạt; music very formulaic

Ngợi Ca Dũng Sĩ Miền Nam Nguyễn Liệu; *ChSVD #9; Ái Xuân

Ngợi Ca Quê Hương Em Thanh Sơn; PBN 94 #A6; Hương Thủy

Ngợi Ca Tình Yêu ???; *NKhC #4; Khánh Ly; strong, enterprising

Ngủ Đi Con Trịnh Công Sơn; TCS.L #11; Hồng Nhung

• “Ngủ Đi Con” Trịnh Công Sơn; *KhL.CaD #12; Khánh Ly

Nguồn Mến Yêu Hoàng Trọng; later 1950s

Nguồn Sống Bao La Xuân Tiên; later 1950s

Nguyên Vẹn Hình Hài Phạm Duy; wr. spring 1977 and published in Hồn Việt, California; first expatriate composition; lyrics speak of the author’s body after death, head, heart, and …stomach standing for the three regions of VN; H.K. IV. 6, pp. 58–59

Nguyệt Ca Trịnh Công Sơn; TrTh 2 #4; Thái Hiền; major mode 3/4; regular phrasing

• “Nguyệt Ca” Trịnh Công Sơn; *PhNg15 #4; Vũ Khanh

• “Nguyệt Ca” Trịnh Công Sơn; *TĐMM #9; Trần Thu Hà

Nguyệt Cầm Bùi Đức Thịnh; ĐTNgY #B2; Gia Huy

Nguyệt Cầm Cung Tiến; PBN 58 #19; Khánh Hà

• “Nguyệt Cầm” Cung Tiến; *ANg #9; Anh Ngọc

• “Nguyệt Cầm” Cung Tiến; *QG.ThT #2; Quỳnh Giao

Nguyệt Gác Mái Đinh quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #1; Thanh Quý

• “Nguyệt Gác Mái Đinh” quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #12; Lệ Thanh, Thanh Nhan

Ngựa Biển Phạm Duy; Hương Ca 5; thơ: Hoàng Hương; NgSNh #H5; Duy Quang

Ngựa Hồng Phạm Duy; XuânV. p. 106

Ngựa Hồng Trên Đồi Cỏ Non Phạm Thế Mỹ; *PQ.RĐ1 #1; Miên Đức Thắng, Đăng Lan

Ngựa Ô Lang Thang Nguyễn Ngọc Thạch; *TT #8; Như Quỳnh

• “Ngựa Ô Lang Thang” Nguyễn Ngọc Thạch; *LNh #9; Long Nhật

Ngựa Ô Thương Nhớ Trần Tiến; VềQuê #A1; Phi Nhung

Ngựa Phi Đường Xa Lê Yên; PBN 35 #1; Thế Sơn, Nguyễn Hưng, Chí Tài; early 50s

Ngựa Phi Đường Xa Phạm Đình Chương; *VTh8 #7; Cao Minh; listed as #3 on skin; [same as above?].

Ngừng Đêm Chờ Sáng Lê Minh Bằng; ASIA 21 #10; Lâm Nhật Tiến

Ngược Dòng Thẩm Oánh; later 1950s

Ngược Dòng Hương Giang Đức Trịnh; *GặpH #5; Thu Hiền

• “Ngược Dòng Hương Giang” Đức Trịnh; *HL.Huế #5; Hương Lan

Người Anh Giới Tuyến Duy Khánh; *DKh.TPh #11; Duy Khánh

Người Con Gái Sông La Dzoãn Nho; *LD.LR #8; Lê Dung

• “Người Con Gái Sông La” Dzoãn Nho; *ĐNAH #8; Vân Khánh

Người Con Gái Trên Đường Bolsa Trầm Tử Thiêng và Trần Trung Đạo; *LB #3; Anh Dũng

Người Con Gái Việt Nam Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #11; Khánh Ly; perf. tr. 75; major-mode; anti-war

Người Con Gái Việt Nam Bây Giờ Nhật Ngân; PhN #19; Như Mai, Thục Oanh, Khánh Ngân, Băng Tâm

Người Con Gái Việt Rời Xa Tổ Quốc Phạm Duy; XuânV. p. 98

Người Còn Đó Ta Còn Đây Diên An và Quỳnh Trang; *PQ.TQ1 #4; Khánh Ly

Người Cha Lê Đức Long; ASIA 38 #17; Thiên Kim

Người Chết Trở Về ???; *NgL46b #C10; Ngọc Lan

Người Chiến Sĩ Ấy Hoàng Vân; *HnHSg #10; Quang Thọ

Người Chinh Phu Về Lê Thương; (Hòn Vọng III); *46C.Kh. #4.1; Duy Khánh; 1940s

Người Cho Em Biết Cô Đơn Tùng Châu; lời: Thái Thịnh; PBN 82 #B11; Hồ Lệ Thu

Người Chơi Độc Huyền Lê Thương (1940s Polyphone recording with Trần Văn Trạch)

Người Di Tản Buồn Nam Lộc; PBN 49 #19; Ngọc Minh

• “Người Di Tản Buồn” Nam Lộc; TTD #3; Thanh Trúc

• “Người Di Tản Buồn” Nam Lộc; *NamL #3; Thế Sơn

Người Đã Đi Rồi Nguyễn Hữu Thiết; *HO.nv3 #9; Hòang Oanh

Người Đã Phai Lòng Ngọc Sơn; VS 7 #14; Hương Lan

Người Đã Sang Sông Nguyễn Nhật Huy; *TT #7; Như Quỳnh

Người Đã Quên Hàn Châu; VS 9 #3; Tâm Đoan

• “Người Đã Quên” Hàn Châu; *GL1 #9; Giao Linh

• “Người Đã Quên” Hàn Châu; TMPS17 #10; Nguyệt Thanh

Người Đàn Bà Yếu Đuối Nguyễn Đức Trung; *NgĐB #2; Cẩm Vân; fr. movie of same name

Người Đàn Ông Chân Thật Minh Khang; PBN 87 #A7; David Meng (singing contestant)

Người Đang Ở Nơi Xa Nguyễn Ngọc Tài; thơ: Lê Thị Kim; *NTKN #B4 và *QLCX #6; Quang Linh

Người Đẹp Bình Dương Vinh Sử; CA DAO 3 #17; Duy Lính; catchy minor-mode tune

Người Đẹp Bình Dương Võ Đông Điền; PBN 59 #7; Hoàng Lan

Người Đến Rồi Đi Nhật Ngân; *PQ.UƯ1 #7; Thanh Lan

Người Đến Từ Triều Châu ???; *QLC1 #D8; Quang Linh

Người Đẹp Trong Mơ Hoàng Phương; *ChBNg #6; Thanh Tuyền

Người Đẹp Trong Tranh Phạm Duy; PBN 36 #20; Thế Sơn, Ái Vân

Người Đi Ngoài Phố ???; NgHX #5; Trọng Hữu, Ngọc Huyền; tân cổ giao duyên

Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương; thơ: Trần Dạ Từ; PBN 37 #12; Thanh Hà

• “Người Đi Qua Đời Tôi” Phạm Đình Chương; thơ: Trần Dạ Từ; ASIA 11 #4; Julie

• “Người Đi Qua Đời Tôi” Phạm Đình Chương; thơ: Trần Dạ Từ; *ThTh1 #8; Thái Thanh

• “Người Đi Qua Đời Tôi” Phạm Đình Chương; thơ: Tr. Dạ Từ; *KhL.MH #13; Khánh Ly

• “Người Đi Qua Đời Tôi” Phạm Đình Ch.; thơ: Trần Dạ Từ; *NgL46b #A5; Ngọc Lan

• “Người Đi Qua Đời Tôi” Phạm Đình Ch.; thơ: Trần Dạ Từ; *QG.ThT #6; Quỳnh Giao

Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ Nguyễn Văn Tý; *DTh #10; Duy Thương, Thu Hiền

• “Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ” Nguyễn Văn Tý; *NgVT #7; Kiều Hưng, Thu Hiền

Người Đưa Thư Đã Đi Qua Trịnh Văn Ngân; *MaiH.TCh 9; Mai Hương

Người Em Nhỏ Nguyễn Hiền; thơ: Thiệu Giang; *MaiH.ThT #4; Mai Hương

Người Em Sầu Mộng Dzoãn Binh; thơ: Nguyễn Bính; DT #4; Ngọc Hải

Người Em Sầu Mộng Y Vân; VThG 5 #4 and *TrT #12; Hồng Nhung

• “Người Em Sầu Mộng” Y Vân; *PhNh.CL #6; Phi Nhung

• “Người Em Sầu Mộng” Y Vân; *TCh,Saig. #9; Lê Dung

Người Em Vỹ Dạ Minh Kỳ; lời: Tôn Nữ Thụy Khương *HO.Huế #13; Hoàng Oanh; tr. 75

• “Người Em Vỹ Dạ” Minh Kỳ; *GặpH #8; Thu Hiền

• “Người Em Vỹ Dạ” Minh Kỳ; PBN 99 #B18; Quang Lê

Người Em Xứ Huế Phạm Duy; wr. 1992 (danh sách)

Người Em Xứ Thượng Lê Dinh

Người Già Em Bé Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #8; Khánh Ly

Người Giàu Cũng Khổ Mạnh Quỳnh; TY 8 #7, *TMPS17 *1; Mạnh Quỳnh

• “Người Giàu Cũng Khổ” Mạnh Quỳnh; TGC 1 #A6; Trúc Quyên

Người Giàu Tương Tư Mạnh Quỳnh; TY 11 #5; Mạnh Quỳnh

Người Giỏi Chăn Nuôi Nguyễn Văn Tý; *NgVT #3; Vân Khánh

Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi; *ámTh #14 và *ĐNAH #5; Lê Dung

• “Người Hà Nội” Nguyễn Đình Thi; *LanA.BC #4; Lan Anh, Đăng Dương

Người Hàng Xóm ???; NgHX #2; Trọng Hữu, Tài Linh; tân cổ giao duyên

Người Kỹ Nữ Với Cung Đàn ???; *VNgTr #8; Elvis Phương

Người Không Cô Đơn ???; TY 4 #18; Sơn Tuyền

Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô Cẩm Phong; thơ: Mai Trang; Lan Anh; *LanA.BC #3;

• “Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô” Cẩm Phong; thơ: Mai Trang; *RChPh #5; Rơ Cham Phiang

Người Lính Bên Tê Phạm Duy; wr. 1947; loại dân ca; Hồi Ký II, Ch. 15

Người Lính Giã Xa Quê Hương Nhật Ngân; ASIA 36 #22 và ChTr #B10; Duy Khánh

• “Người Lính Giã Xa Quê Hương” Nhật Ngân; PBN 96 #A10a; Duy Trường, Khánh Hoàng, Quỳnh Dung

Người Lính Trẻ Phạm Duy; *PQ.TQ2 #10; Julie Quang; wr. 1968; anti-war; one of the Tâm Phẫn Ca; Hồi Ký III, pp. 238–39

Người Lụa Sông Tần Đặng Nguyễn; thơ: Hàn Mặc Tử; *ĐNg #3; Dạ Lê

Người Mang Tâm Sự Như Phi; PBN 63 #9 và *NgM #3; Tâm Đoan; slow, minor-mode; strings, exquisitely sung

• “Người Mang Tâm Sự” Như Phy; *ĐCCĐ #10; Hà My

Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng; *PQ.UƯ2 #4; Khánh Ly

Người Mê Ô Lý Trịnh Công Sơn; *KhL.CaD #2; Khánh Ly

Người Nói Jimmii JC Nguyên; TY 11 #12; Jimmii JC Nguyên

Người Nuôi Hy Vọng Ngân Giang; *SớmM #3; Hương Lan

Người Nữ Dân Quân Sông Thu Bồn Phan Quang Định; wr. 1949

Người Nghệ Sĩ Mù Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #7; Thế Sơn

Người Ngoài Phố Anh Việt Thu; PBN 72 #18; Như Quỳnh

• “Người Ngoài Phố” Anh Việt Thu; ĐTNgY #B6.3; Mạnh Đình, Hoàng Lan

Người Như Có Quên Hoàng Trọng Thụy; *Th7ChM #8; Tuấn Ngọc

Người Như Đã Mơ ???; *NgS #B8; Ngọc Sơn with unident. female singer; v. nice piece

Người Ở Đừng Về dân ca quan họ Bắc Ninh; *ĐTh3 #8; đàn bầu perf., Đức Thành

• “Người Ở Đừng Về” dân ca; **DQH #15; tốp nam nữ

Người Ở Lại Buồn Anh Bằng; thơ: Ngô Xuân Hậu; ASIA 12 #10; Mạnh Đình

Người Ở Lại Charlie Trần Thiện Thanh; ASIA 21 #11; Duy Quang, Thanh Lan

• “Người Ở Lại Charlie” Trần Thiện Thanh; ThNg 13 #8; Duy Quang, Phương Hồng Ngọc

• “Người Ở Lại Charlie” Trần Th. Thanh; *NhTr7 #1; Thanh Lan, Nhật Trường; perf. tr. 75

• “Người Ở Lại Charlie” Trần Thiện Thanh; *HO.ChS #6; Hoàng Oanh

• “Người Ở Lại Charlie” Trần Thiện Thanh; *ChTM #8; Thanh Tuyền

Người Ở Lại Đưa Đò Trầm Tử Thiêng; TTD #6; Thanh Tuyền; wr. 1982 upon meeting a ferryman after a 2nd failed attempt to escape VN by boat; cf Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

• “Người Ở Lại Đưa Đò” Trầm Tử Thiêng; *TrTTh #1; Hương Lan

Người Ơi Hãy Về Tuấn Phương; *GiMTh #2; Thu Hiền

Người Phu Kéo Mo Cau Vinh Sứ; HL 5 #3; Trường Vũ

• “Người Phu Kéo Mo Cau” Vinh Sứ; *EVMT #1; Phi Nhung, Thái Châu

Người Tình Việt Hoàng; *ĐLB #6; Quang Linh

• “Người Tình” Việt Hoàng(?); *PhD.K #10; Phương Dung

• “Người Tình” Việt Hoàng; *HO.nv3 #8; Hoàng Oanh

Người Tình Áo Đen Văn Tân Phát (?); *VNgTr #6; Tấn Phát

Người Tình Già Trên Đầu Non Phạm Duy; XuânV. p. 106

Người Tình Không Chân Dung Hoàng Trọng; ASIA 21 #3; Khánh Hà

• “Người Tình Không Chân Dung” Hoàng Trọng; CA DAO 2 #14; Lệ Phu

• “Người Tình Không Chân Dung” Hoàng Trọng; *PQ.TQ2 #2; Lệ Thu

• “Người Tình Không Chân Dung” Hoàng Trọng; *PQ.HCN2 #7; Khánh Ly

Người Tình Mưa Hạ Trầm Tử Thiêng; HN 14 #7; Bích Thuần; wr. 1990s

Người Tình Người Đẹp Xinh Xinh Tùng Giang; PBN 78 #B12; Thủy Tiên

Người Tình Trăm Năm Đức Huy; PBN 33 #1; Phi Phi, Bảo Hân, Jenny Loan

• “Người Tình Trăm Năm” Đức Huy; PBN 16 #3; Don Hồ; kích động; repulsive overall

• “Người Tình Trăm Năm” Đức Huy; *TGTP #9; Lâm Nhật Tiến, Lâm Báo Tường; weak piece

• “Người Tình Trăm Năm” Đức Huy; PBN 77 #B4; Thủy Tiên

Người Tình Và Quê Hương Trịnh Lâm Ngân; ASIA 36 #11 và ChTr #A11; Diệp Thanh Thanh; exquisite

• “Người Tình Và Quê Hương” Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #9; Mỹ Huyền; exquisite

• “Người Tình Và Quê Hương” Trịnh Lâm Ngân; *NhQYT #4

• “Người Tình Và Quê Hương” Trịnh Lâm Ngân; CBN 1 #7; Lưu Hồng

• “Người Tình Và Quê Hương” Trịnh Lâm Ngân; *TNV #4; Thanh Tuyền

Người Tù Dũng Liệt Phạm Duy; wr. 1981; theo thơ Thái Thú Hạp

Người Thích Tình Ca Trần Tiến; *TựHọa #10; Trần Tiến

Người Thiếu Nữ Việt Nam Cùng Đường Hà Thúc Sinh; cf. lyrics quoted in Phạm Duy, H.K. IV, p. 205; P.D. compares the song to Trịnh Công Sơn’s “Người Con Gái Việt Nam Da Vàng.”

Người Thiếu Phụ Lê Thọ Trung; 1950s; a rumba

Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ Anh Bằng; ASIA 15 #2; Khánh Ly; tango; fine perf.

Người Thương Kẻ Nhớ Vinh Sứ; *ChD #3; Thái Châu

• “Người Thương Kẻ Nhớ” Vinh Sứ; *NTKN #D14 và *NgS #D1; Ngọc Sơn

• “Người Thương Kẻ Nhớ” Hàn Châu; *NhQ.Ng #1; Như Quỳnh

Người Trong Mộng ???; *TYNh #5; Hương Lan, Tuấn Anh

Người Về Phạm Duy; *LTh.Nh #5 và *TPhĐĐ5 #6; Lệ Thu; wr. c. 1954 in Paris; H.K. III, Ch. 4, pp. 71–72; XuânV. p. 77

• “Người Về” Phạm Duy; *MaiH.TCh2 #2; Mai Hương

• “Người Về” Phạm Duy; *ThTh09 #3; Thái Thanh; tr. 75

• “Người Về” Phạm Duy; *NgH.Em #7; Ngọc Hạ

Người Về Bỗng Nhớ Trịnh Công Sơn; CV TCS #11; Cẩm Vân

Người Về Từ Giấc Chiêm Bao Nguyễn Minh Anh; PBN 79 #A11; Bảo Hân, Loan Châu

Người Về Từ Lòng Đất Quốc Dũng; PBN 58 #18; Don Hồ

• “Người Về Từ Lòng Đất” Quốc Dũng; ASIA 16 #18; Gia Huy

• “Người Về Từ Lòng Đất” Quốc Dũng; ASIA 41 #13; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức

• “Người Về Từ Lòng Đất” Quốc Dũng; *BiểnC #1; Bảo Yến

Người Việt Cao Quý Phạm Duy; XuânV. p. 98

Người Vợ Hiền Y Vân; 1950s

Người Xa Người Trần Thiện Thanh; PBN 32 #15; Kỳ Duyên, Nguyễn Hưng

Người Xa Về Thành Phố Trúc Phương; CKhN #11; Trường Vũ

• “Người Xa Về Thành Phố” Trúc Phương; *ChL.tr #5; Chế Linh; perf. tr. 75

Người Xưa Như Mộng ???; TY 2 #9; Lây Minh; decent tune marred by kích động arr.

Người Yêu Cô Đơn Đài Phương Trang; PBN 50 #23; Don Hồ, Thế Sơn, Nguyễn Hưng

• “Người Yêu Cô Đơn” Đài Phương Trang; PBN 8 #7; Tuấn Vũ

• “Người Yêu Cô Đơn” Đài Phương Trang; *CDĐb3 #4.5; Thanh Tuyền

• “Người Yêu Cô Đơn” Đài Phương Trang; *ThPh #2; Sơn Tuyền

• “Người Yêu Cô Đơn” Đài Phương Trang; *ĐBTh #1; Giao Linh, Tuấn Đạt

• “Người Yêu Cô Đơn” Đài Ph. Tr.; *PBN 15 after #3; Dalena interview, A section only

Người Yêu Cô Đơn 2 ???; *MHty2 #1; Mỹ Huyền

Người Yêu Của Lính Trần Thiện Thanh; ASIA 29 #9và *ENĐA #11; Thanh Trúc

• “Người Yêu Của Lính” Trần Thiện Thanh; PBN 90 #A17; Hoàng Oanh

Người Yêu Dầu ???; *NgL46b #C8; Ngọc Lan

Người Yêu Lý Tưởng Y Vân; ASIA 21 #5; Shayla

Người Yêu Ơi ???; *TrămM #2; Kim Anh

Người Yêu Ơi, Tình Yêu Ơi Vũ Tuấn Đức; ASIA 28 #18; Thanh Trúc; wr. 2000

Người Yêu Tôi Khóc Trần Thiện Thanh; PBN 1 #10; Thanh Mai, Anh Sơn

• “Người Yêu Tôi Khóc” Trần Thiện Thanh; PBN 13 #2; Họa Mi, Elvis Phương

• “Người Yêu Tôi Khóc” Trần Thiện Thanh; *PQ.TQ2 #7; Sĩ Phu

Người Yêu Và Con Chim Sâu Nhỏ Phạm Thế Mỹ; *DKh.NhNg #10; Duy Khánh

Người Yêu Và Con Chim Sâu Nhỏ Phạm Thế Mỹ; TGC5 #B2; Khánh Triều

Ngưu Lang Chức Nữ Thẩm Oánh; *PQ.TrC #4; Hà Thanh