Search for singers
Search for composers

Tựa đề, C

Song Titles, C

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Ca Dao Đặng Quang Vinh; PBN 72 #8; Hương Thủy; lyrics consist of rural ca dao

Ca Dao Em Và Tôi An Thuyền; QL #2 và *QLC1 #B1; Quang Linh

• “Ca Dao Em Và Tôi” An Thuyên; *NhH #1; Hương Lan

• “Ca Dao Em Và Tôi, An Thuyên; *CTNgN #6; Ái Xuân

• “Ca Dao Em Và Tôi” An Thuyên; *GiMTK #10; Hồng Năm

• “Ca Dao Em Và Tôi” An Thuyên; *HàTĩnh #5; Tố Nga

Ca Dao Hồng Quốc Bảo; *CDH #1; Hồng Nhung

Ca Dao Mẹ Trịnh Công Sơn; PBN 40 #7; Don Hồ

• “Ca Dao Mẹ” Trịnh Công Sơn; *KhL.CaD #1; Khánh Ly

• “Ca Dao Mẹ” Trịnh Công Sơn; *46C.Kh. #3.7; Thái Thanh; very simply done

Ca Dao Quê Lúa Đặng Nguyễn; *ĐNg #5; Hồng Liên

Ca Khúc Mừng Xuân ???; ASIA 39 #15; Thanh Trúc, Philip Huy, Shayla

Ca Khúc Ngày Mai Chế Phương; ASIA 30 #19; Chế Phương; bossanova

Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch Lưu Hữu Phước, *Nhac.NgL #2; ???

Các Anh Đi Văn Phụng; PBN 27 #3; Hương Lan; cha cha; attractive; lyrics by anonymous poet; slow interlude

• “Các Anh Đi” Văn Phụng; *DKhHL.nv #8; Hương Lan; tr. 75

• “Các Anh Đi” Văn Phụng; *ThTh.nv5 #5; Thái Thanh; fine perf.

Các Anh Về Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #2; Như Quỳnh

• “Các Anh Về” Hoàng Thi Thơ; *NhV5 #5, *CLHL.nv15 #9; Hương Lan; perf. tr. 75

Café Đắng Trở Lại Nguyễn Đình Lọi; PBN 48 #14; Don Hồ

Café Một Mình Ngọc Lề; PBN 46 #12; Bảo Ngọc; Nguyễn Hưng

Cái Cò Nguyệt Ánh; PhN #6; Băng Tâm; lovely piece and perf.

Cái Đồng Hồ Trần Văn Trạch; nhạc hài hước; cf. Phạm Duy, H.K., Ch.2, p. 31

Cái Hời Cái ổ dân ca; **DQH #13; tốp nam nữ

Cái Lúa è Bưng Phan Ni Tấn; mentioned Phạm Duy, H.K. IV., p. 202

Cái Thompson Phan Quang Định; wr. 1950

Cái Trâm Em Cài Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #24; Phương Vụ, Thiên Kim, Lynda Trang Đài

Cali Có Ngày Vui Không Em Song Ngọc; *SongNg #2; Vũ Tuấn Đức

Cám Ơn Minh Châu; LV 10 #C6; Tuấn Đức

Cám Ơn Mùa Thu Thanh Tùng; *ThTng2 #5; Trung Kiên và Thế Hệ Mới

Cảm Ơn Ngân Khánh; ASIA 39 #19; Trường Vũ

Cảm Ơn Nhật Ngân; PBN 85 #A5a; Hương Lan, Chế Linh; vase-like tune

Cảm Ơn Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #17a; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

• “Cảm Ơn” Trịnh Lâm Ngân; *46C.Kh. #4.7; Duy Khánh; slow, measured

Cám Ơn Anh Trúc Hồ; lời: Trầm Tử Thiêng; ASIA 21 #22 và *TrTTh.A #B8; hợp ca

Cám Ơn Một Đoá Xuân Ngồi Quốc Bảo; *ML2 #2; Mỹ Linh

Cảm Ơn Người Tình Lam Phương; PBN 39 #20; Thanh Hà

Cảm Tử Quân Hoàng Quý; wr. c. 1947; nhạc hùng; Hồi Ký II, Ch. 11

Cảm Xúc Tháng Mười Nguyễn Thanh; thơ: Tạ Hữu Yên; *LD.LR #4; Lê Dung

Can Chi Tui Dương Tiên Thu và Cô Phượng KL3 #5; Hồng Vân, Hữu Nghĩa

Càn Khôn Ơi! Xin Rót Rượu Giùm Ngay ???; *NKhC #10; Khánh Ly

Cánh Buồm Chuyển Bến ???; *PhNh.V #3; Phi Nhung

Cánh Cò Giòng Sông Thanh Sơn; HN 16 #17; Thanh Tuyền

Cánh Cò Giồng Sóng Hàn Châu; ThT. #8; Thanh Tuyền (same piece above?)

Cánh Chim Báo Tin Vui Đàm Thanh; *LanA.BC #10; Lan Anh

• “Cánh Chim Báo Tin Vui” Đàm Thanh; *RChPh #1; Rơ Cham Phiang

Cánh Chim Lạc Loài ???; *NTKN #B14; Hương Lan

Cánh Hoa Duyên Kiếp Đoàn Chuẩn; *ĐCh #5 và **AT.TrS #1; Ánh Tuyết

• “Cánh Hoa Duyên Kiếp” Đoàn Chuẩn; *KhL.B #10; Khánh Ly

• “Cánh Hoa Duyên Kiếp” Đoàn Chuẩn; *LNg.T #6; Lan Ngọc

• “Cánh Hoa Duyên Kiếp” Đoàn Chuẩn; *CHDK #1; Quang Tuấn

Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân và Tùng Châu; PBN 58 #9; Phi Nhung

Cánh Hoa Thời Loạn Y Vân; *MH #7; Mỹ Huyền

• “Cánh Hoa Thời Loạn” Y Vân; *HL.TNC #1; Hương Lan

Cánh Hoa Xưa Hoàng Trọng; *PQ.TTĐ3.1 #4; Hoàng Oanh; early perf. by Minh Diệu and Minh Tần on Việt Thanh recording

Cánh Hồng Phương Nam Hoàng Cầm và Nguyên Chi; HĐ 3 #1; Tuấn Hưng, Quỳnh Dung, Bảo Phương, Hoàng Đạo); fluff

Cánh Thiệp Đầu Xuân Lê Dinh; PBN 80 #A13; Hương Lan; added vọng cổ

• “Cánh Thiệp Đầu Xuân” Lê Dinh; *MXCM #6; Trúc Mai

Cánh Thiệp Hồng Lê Dinh; PBN 70 #17.1; Hạ Vy; wr. 1963

• “Cánh Thiệp Hồng” Lê Dinh; *LD.HO #4; Hoàng Oanh

• “Cánh Thiệp Hồng” Lê Dinh; *PQ.DC2.2 #6; Thanh Thúy

Cánh Thư Xuân ???; *MHđb7 #6; Mỹ Huyền

Cành Hoa Trắng Phạm Duy; HN 16 #19; Thanh Lan w. assistance of Joseph Hiếu; nhạc cảnh; wr. 1950; sung by Diễm Chi in the early 1970s

• “Cành Hoa Trắng” Phạm Duy; *PhD.KhH #8; Khánh Hà; fine arr. & perf.

• “Cành Hoa Trắng” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền; entrancing perf. & arr.

• “Cành Hoa Trắng” Phạm Duy; *QG.PhD #3.2; Quỳnh Giao

Cảnh Dương Phạm Văn Chừng; wr. 1949; an ambitious piece on the order of Văn Cao’s “Trường Ca Sông Lô”; cf. Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Cao Cung Lên Hoài Đức (Nhất Tuấn); GL #2; Mỹ Huyền, Hồng Hạnh, Vân Thu; Catholic devotional music

• “Cao Cung Lên” Hoài Đức; *PQ.ShN #2; Khánh Ly; perf. 1972

• “Cao Cung Lên” Hoài Đức; *PQ.GiS70 #2; Khánh Ly; perf. 1970

• “Cao Cung Lên” Hoài Đức; *PQ.MGS1 #4; Thái Thanh, Sĩ Phu, Anh Khoa

Cát Bụi Trịnh Công Sơn; TCS #8; Thanh Lam

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; *NTK #4; Mỹ Linh

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #1 và *TĐMM #14; Mỹ Linh; jazz arr.

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #17, *KhL.SC #5, và *KhL.TX #9; Khánh Ly

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; PBN 31 #16; Don Hồ, Diễm Liên, Thanh Hà; combined w. “Tình Xa”

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; PBN 99.5Diva #B21; many female singers; combined w. “Tình Xa”

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; *DTY #1; Ngọc Lan, Duy Quang; combined w. “Tình Xa”

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; ASIA 19 #21.1; tam ca Thúy Hà Tú

• “Cát Bụi” Trịnh Công Sơn; *LD.TH #3; Lê Dung

Cát Bụi Tình Đời Mạnh Quỳnh; HL 4 #15; Mạnh Quỳnh; heavy, swinging rythym

Cay Đắng Bờ Môi Châu Đình An; *HL.TNC #11; Hương Lan; fine piece

• “Cay Đắng Bờ Môi” Châu Đình An; PBN 13 #8; Hương Lan

Căn Gác Lưu Đày Lê Minh Bằng; TTD #8; Lâm Nhật Tiến

Căn Nhà Dĩ Vãng ???; HĐ 3 #4; Trường Vũ

Căn Nhà Mộng Ước ???; TY 6 #18 và *TMPS5 #7; Trường Vũ

Căn Nhà Ngoại Ô Anh Bằng; ASIA 29 #6; Trường Vũ

• “Căn Nhà Ngoại Ô” Anh Bằng; ASIA 15 #7.4; Thanh Thúy, Thanh Tuyền

• “Căn Nhà Ngoại Ô” Anh Bằng; HN 19 #2 và *CNM #1; Thúy Hằng

• “Căn Nhà Ngoại Ô” Anh Bằng; *HTr5 #6; Hồng Trúc

• “Căn Nhà Ngoài Ô” Anh Bằng; *ChBNg #9; Thanh Tuyền

Căn Nhà Xinh Phạm Duy; *PhD4 #A9; Khánh Hà

Căn Nhà Xưa Nguyễn Đình Toàn; PBN 59 #3; Khánh Ly

Cần Thiết Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyễn Sa; PBN 36 #19; Thanh Hà

• “Cần Thiết” Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyễn Sa; *NTM #9; Thanh Hà

Câu Chuyện Đầu Năm Hoài An; HN 18 #B6; Giao Linh

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; LV 2 #8; Chí Tâm, Phi Nhung, Khả Tú; tân cổ

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; LV 7 #17; Yến Khoa, Thái Châu; lyrics p. 92

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; *CDđb #1.6; Phi Nhung

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; ASIA 39 #14, *46C.Kh. #1.4, *HO.CLD #1; Hoàng Oanh

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; *QLC1 #C12 và *QL.XĐ #8; Quang Linh

• “Câu Chuyện Đầu Năm” Hoài An; PBN 76 #B6; Như Quỳnh

Câu Chuyện Giận Hờn Sỹ Đan; ASIA 22 #9; Sỹ Đan

Câu Chuyện Tình Tôi Kim Tuấn; PBN 92 #B8a; Dương Triệu Vũ, Bảo Hân

Câu Hát Bóng Sen Thanh Trúc; *CĐVĐ #8; Ngọc Yến

Câu Hát Lý Qua Đèo Việt Đức; *DT.ThH #2; Thu Hiền

Câu Hát Tình Quê Trần Quang Lộc; PBN 59 #16 và *SNgh #6; Mạnh Quỳnh

• “Câu Hát Tình Quê” Trần Quang Lộc; *NgS #A6; Ngọc Sơn

Câu Hò Bên Bờ Hiền LươngHoàng Hiệp; *QLC1 #C7; Quang Linh; wr. 1957; first well-known composition; melody and lyrics in CKhVThG, p. 21; song of nostalgia for the south

• “Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương” Hoàng Hiềp *HCVTr #7; Thu Hiền

• “Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương” Hoàng Hiệp; *MàuHĐ #8; Hương Mơ

• “Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương” Hoàng Hiệp; *HoàngH #2; Mỹ Tâm

Câu Lạc Bộ Làm Quen Quốc Dũng; PBN 55 #19; Như Quỳnh

• “Câu Lạc Bộ Làm Quen” Quốc Dũng; KL3 #4; Đình Vân

Cầu Kinh Tình Yêu Sỹ Đan; ASIA 11 #8; Sỹ Đan; good for a Sỹ Đan song

• “Cầu Kinh Tình Yêu” Sỹ Đan; PBN 99 #B5; Don Hồ

Cầu Tre Quê Hương Đào Duy Anh; ASIA 14 #15; Duy Linh; afflicted w. rural clichés

Cây Cầu Dừa ???; CA DAO 3 #21; Quang Cường; upbeat rural

• “Cây Cầu Dừa” ???; *NgS #C4; Ngọc Sơn

Cây Đèn Bỏ Quên Phạm Duy; PBN 7 #10; Hương Lan

• “Cây Đèn Bỏ Quên” Phạm Duy; PBN 30 #5; Thái Châu

• “Cây Đèn Bỏ Quên” Phạm Duy; *NLTX #4; Hoài Nam

• “Cây Đàn Bỏ Quên” Phạm Duy; PD.archive; Trần Thái Hoà; fine perf. & arr.

• “Cây Đàn Bỏ Quên” Phạm Duy; PD.archive; Vũ Khanh

Cây Đàn Sinh Viên Quốc An; TY 11 #21; Thanh Trúc

Cây Khế Sau Hè ???; TGC 2 #C1; Hà My, Trọng Phúc; tân cổ giao duyên

Cây Si Dzoãn Binh; *HV3 #3; Hạ Vy

Cây So Đũa Nguyễn Tiến; thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #11; Thùy Trang

Cây Trúc Xinh dân ca miến Bắc; *HO.DC #6; Hoàng Oanh

Cây Trúc Xinh Phạm Duy; based on the folksong above; 1960s

Có Ai Sang Đó Thẩm Oánh; was printed in the mid 1930s in the pages of Phong Hoá (name later changed to Ngày Nay) put out by the Tự Lực Vdn Đoàn group

Có Anh Đang Chờ Trúc Hồ; ASIA 31 #11; Lâm Thúy Vân

Có Bao Giờ Em Hỏi Phạm Duy; thơ: Duyên Anh; PBN 63 #3; Trần Thái Hòa; wr. 1984

• “Có Bao Giờ Em Hỏi” Phạm Duy; thơ: Duyên Anh; ThNg 32 #10; Huỳnh Thi

• “Có Bao Giờ Em Hỏi” Phạm Duy; thơ: Duyên Anh; *TA.20 #4; Tuấn Anh

Có Điều Gì Như Niềm Tuyệt Vọng Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #20; Thanh Tuyền

Có Đôi Khi Lã Văn Cường; *TTh #4; Hồng Nhung

Có Em Không Trúc Hồ; ASIA 35 #17 và *ENDA #5; Thanh Trúc

Có Em Về ???; *ĐGSR #5; Phi Nhung

Có Không Dài Lâu Võ Hòai Phúc; PBN 97 #B14; Tóc Tiên, Diễm Sương

Có Là Muôn Thuở Trần Thiết Hùng; CY #11; Chung Tử Lưu

Có Lẽ Kim Khánh; VS 9 #12; Ngọc Hồ

Có Lẽ Kim Tuấn, PBN 44 #19; Hoàng Lan; đàn bầu

• “Có Lẽ” Kim Tuấn; GọiTình #8, *PhNh.CL #1; Phi Nhung

• “Có Lẽ” Kim Tuấn; *NTKN #C2; Hương Lan

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời Trịnh Công Sơn; SBH #2 và *TA.TCS #4; Tuấn Anh

• “Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời” Trịnh Công Sơn; TCS.TVT #2 và *TrVTR2 #1; Trịnh Vĩnh Trinh

• “Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời” Trịnh Công Sơn; *NhM #7; Bảo Yến

Có Một Đàn Chim Phan Huỳnh Điểu; nhạc hùng; late 40s

Có Nụ Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh Bảo Phúc; LV 9 #A10; Thanh Vân; introsp.

• “Có Nụ Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh” Bảo Phúc; *MKh #3; Hồng Nhung

Có Nghe Đời Nghiêng Trịnh Công Sơn; HN 4 #9; Diễm Liên

• “Có Nghe Đời Nghiêng” Trịnh Vĩnh Trinh; *TrVTr2 #7; Trịnh Vĩnh Trinh

Có Nhớ Đêm Nào Khánh Bằng; SN 2 #9; Thủy Tiên; pleasantly, commercially jazzy

• “Có Nhớ Đêm Nào” Khánh Băng; ASIA 40; Shayla

• “Có Nhớ Đêm Nào” Khánh Băng; PBN 97 #1a; Mai Tiến Dũng

Có Những Con Đường Trịnh Công Sơn; TCS #2 và *TCS.B #9; Hồng Nhung

• “Có Những Con Đường” Trịnh Công Sơn; *TrVTr2 #9; Trịnh Vĩnh Trinh

Có Những Chiểu Rất Lạ Trần Quang Lộc; *QL #9 và *ĐLB #9; Quang Linh

Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm Việt Dzũng; Thơ: Quang Dũng; ASIA 33 #14; Dạ Nhật Yến

Có Những Niềm Riêng Lê Tín Hương; ASIA 11 #19; Thanh Lan

• “Có Những Niềm Riêng” Lê Tín Hương; CA DAO 1 #7; Thanh Hà

Có Những Người Anh Võ Đức Hảo; ASIA 21 #1; Ninh Cát Loan Châu

• “Có Những Người Anh” Võ Đức Hảo; *NhTr4 #3; Thanh Lan; perf. tr. 75

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội Trần Quang Lộc; *CNM #6; Ý Lan

• “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội” Trần Quang Lộc; PBN 87 #A9; Hương Giang; singing contestant

Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nòi Khinh Phạm Duy; wr. c. 1977–78; H.K. IV.10, p. 83; XuânV. p. 110

Có Quên Được Đâu Đức Trí; DD9 #4; Thanh Thảo

• “Có Quên Được Đâu” Đức Trí; TY 10 #10; Thanh Thảo

Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng; TTD #18; Hoàng Nam, Trúc Anh

• “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” Trầm Tử Thiêng; ASIA 13 #11 và *TrTTh.A #B5; Khánh Ly

Có Thấy Tôi Tuổi 15 Dương Thụ; *ML.VN #4; Mỹ Linh

Có Thế Thôi ???; *QLC1 #C10; Quang Linh

Có Xa Cách Mới Biết Mình Thương Nhớ Trịnh Văn Ngân; *KT.NgN #11; Kim Tước

Cò Lả quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #7; Thanh Quý, Quỷ Tráng

Cỏ Hồng Phạm Duy; *KhNg #5; Khánh Ngọc; wr. 1970; lovely, mournful, complex

• “Cỏ Hồng” Phạm Duy; *QG.TKhPD #2; Quỳnh Giao

• “Cỏ Hồng” Phạm Duy; *PhD4 #A7; Khánh Hà

• “Cỏ Hồng” Phạm Duy; PBN 99.5Diva #B2; Khánh Hà

• “Cỏ Hồng” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #D10; piano perf.

Cỏ Nhớ Tên Em ???; PBN 4 #11; Tấn Phát; revved up guitar accompaniment

Cỏ Tương Tư Việt Dzũng; VS 9 #16; Đức Phương

• “Cỏ Tương Tư” Việt Dzũng; *ChT #A10; Thế Sơn

Cỏ Úa Lam Phương; HN 10 #3; Thái Châu; slow minor mode 12/8; dễ nghe

• “Cỏ Úa” Lam Phương; MĐGL #1 và *TrĐĐTh #5; Hương Lan; definitive arr. & perf.; intensely poetic

• “Cỏ Úa” Lam Phương; PBN 16 #2; Dalena; partly Eng.; acc. somewhat crude, intrusive

• “Cỏ Úa” Lam Phương; PBN 95 #A15a; Ngọc Liên

Cỏ Xanh Hoàng Bửu; lời: Dzoãn Bình; ASIA 24 #19; Loan Châu

Cỏ Xót Xa Đưa Trịnh Công Sơn; MM 1 #5; Kiều Nga; slow, natural minor 3/4; good

• “Cỏ Xót Xa Đưa” Trịnh Công Sơn; *TCS.B #8; Hồng Nhung

• “Cỏ Xót Xa Đưa” Trịnh Công Sơn; *KhL.TX #13; Khánh Ly

Cõi Buồn Anh Bằng; ASIA 18 #15; Elvis Phương

• “Cõi Buồn” Anh Bằng; HN 16 #3; Duy Quang

• “Cõi Buồn” Anh Bằng; *CB #2; Quỳnh Hương

Cõi Hoa Bảo Phúc; CNX #7; Hoàng Kim; nhịp nhàng; relentlessly cute backgr. scenes

Cõi Hoa Bảo Phúc; *MKh #10; Hồng Nhung

Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng; *TrTTh #11; Hương Lan

Cõi Nhớ Sông Trà; ASIA 37 #2; Trường Vũ

Cõi Tình Bảo Phúc; *CT #5; Cẩm Vân, Khắc Triệu

Cõi Vắng Diệu Hương; PBN 68 #16 và *TrThH.C #5; Trần Thái Hoa

Con Của Mẹ Anh Quân; *ML.TN2 #6; Mỹ Linh

Con Chim Lạc Bạn Phạm Văn Chừng; *TNBM #2; Kim Tước; early

Con Dế Hát Rong Phạm Duy; PD.archive; Phạm Duy; Tỵ Nạn Ca; wr. c. 1981

Con Đã Về Đây Hùng Lân; later 1950s; nhạc tố cộng

Con Đê Chung Tình Dino Phạm Hoàng Dũng; PBN 68 #20; Phi Nhung

Con Đò Đưa Xác Ngọc Bích; *46C.Kh. #1.5; Hoàng Oanh; stunningly beautiful; 1950s

Con Đường Cái Quan, Phạm Duy; a suite of 19 songs; begun 1954, completed 1960 (PBN 91, #A2, #A12, #B8)

Con Đường Mang Tên Em Trúc Phương; ASIA 24 #18 và *CLTT #7; Chế Linh, Thanh Tuyền

• “Con Đường Mang Tên Em” Trúc Phương; VS 24 #15; Hoàng Lan

• “Con Đường Mang Tên Em” Trúc Phương; *ChT #B8; Thế Sơn

• “Con Đường Mang Tên Em” Trúc Phương; *MTPH #2; Hương Lan, Duy Khánh

Con Đường Màu Xanh Trịnh Nam Sơn; ĐS 1 #7; Trịnh Nam Sơn

• “Con Đường Màu Xanh” Trịnh Nam Sơn; PBN 98 #B15; Thủy Tiên, Trần Thái Hòa

Con Đường Nào Đến Thiên Đường? Nguyễn Duy An; PBN 68 #10; Lâm Nhật Tiến

Con Đường Tình Ta Đi Phạm Duy; PBN 19 #10; Ái Vân, Duy Quang • Con Đường Tình Ta Đi Phạm Duy; *DQ.ThT #3; Duy Quang

• “Con Đường Tình Ta Đi” Phạm Duy; PBN 8 #5; Họa Mi; explosive B section

• “Con Đường Tình Ta Đi” Phạm Duy; ASIA 14 #17; Ý Lan

• “Con Đường Tình Ta Đi” Phạm Duy; *PhD4 #B4; Khánh Ly, Elvis Phương

• “Con Đường Tình Ta Đi” Phạm Duy; *NgL46b #C5; Ngọc Lan

Con Đường Tôi Về Lê Tín Hương; ASIA 12 #12; Ngọc Lan

Con Đường Trăng ???; *NhV5 #9; Hương Lan; perf. tr. 75

Con Đường Việt Nam Trúc Hồ; Lời: Anh Bằng; ASIA 33 #24; Hoàng Nam

• “Con Đường Việt Nam” Trúc Hồ; ASIA 38 #2; Lâm Nhật Tiến

Con Đường Vui Lê Vy; lời: Phạm Duy; comp. 1944

Con Đường Xưa Em Đi Châu Kỳ; PBN 14 #11; Hương Lan, Chế Linh; enterprising harmonies

• “Con Đường Xưa Em Đi” Châu Kỳ; PBN 77 #B12a; Như Quỳnh, Trường Vũ; paired w. Duy Khánh, “Xin Giữ Trọn Tình Quê”

• “Con Đường Xưa Em Đi” Châu Kỳ; *NhQ2 #4; Như Quỳnh

• “Con Đường Xưa Em Đi” Châu Kỳ; *KhL2 #2; Khánh Ly

• “Con Đường Xưa Em Đi” Châu Kỳ; *CDđb3 #2.6; Tuấn Vũ

• “Con Đường Xưa Em Đi” Châu Kỳ; *CLTT.nv6 #10; Chế Linh, Thanh Tuyền; tr. 75

Con ìch dăn ca; **DQH #11; tốp nữ

Con Gái Ngọc Lề; HN 14 #15; Ngọc Anh, Zaza Minh Thảo, Thúy Vi, Phượng Thủy, Yến Mai; attrib. to Tô Thanh Tùng on cover

• “Con Gái” Ngọc Lễ; DD 3 #11; Phương Thảo, Ngọc Lễ

• “Con Gái” Ngọc Lễ; LV 2 #9.1; Ngọc Thúy

• “Con Gái” Ngọc Lễ; VS 4 #1; Vân Sơn

Con Gái Bắc Hoàng Thi (?); *TĐTrĐ #6; Hoàng Thi

Con Gái Bây Giờ Quốc Hùng; TY 3 #1; Hạ Vy, Johnny Dũng; slick, melodious, catchy

• “Con Gái Bây Giờ” Quốc Hùng; PBN 46 #22; Nguyễn Hưng

• “Con Gái Bây Giờ” Quốc Hùng; *CGBY #1; Sơn Tuyền, Thái Châu

Con Gái Của Mẹ Giao Tiên và Loan Thảo; PBN 56 #16; Phi Nhung, Phượng Liên

• “Con Gái Của Mẹ” Giao Tiên và Loan Thảo; *ĐGSR #6; Phi Nhung

• “Con Gái Của Mẹ” Giao Tiên và Loan Thảo; LV 6 #19; Khả Tú, Phương Dung

Con Gái Đôi Mươi Quốc Hùng; PBN 50; Quốc Hùng

Con Gái Nhà Lành Từ Duy; ASIA 34 #16; Diệp Thanh Thanh

Con Kênh Xanh Xanh Ngô Huỳnh; *CĐVĐ #7; Thanh Phương, Hoài Nam

Con Mắt Còn Lại Trịnh Công Sơn; RTNgNg #10; nhóm Ba Con Mèo

• “Con Mắt Còn Lại” Trịnh Công Sơn; *TA.TCS #2; Tuấn Anh

• “Con Mắt Còn Lại” Trịnh Công Sơn; *TrVTr #5; Trịnh Công Sơn

Con Mèo Mà Trèo Cây Cau Nguyễn Xuân Khoát; sung by Phạm Đình Viêm in the north c. 1947; H.K. II.11

Con Nước Tháng Mười ???; *EVMT #3, Phi Nhung, Thái Châu

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời Phạm Duy; thơ: Nhất Tuấn: 1960s; PBN 34 #3; Thanh Lan

• “Con Quỳ Lại Chúa Trên Trời” Phạm Duy; thơ: Nhất Tuấn; (*PQ.MGS2 #7; Thanh Lan); pre-75; called “Lời Con Xin Chúa” on skin

• “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” Phạm Duy; ĐS 5 #5.1 và *ThD2 #7.1; Thùy Dương, Tuấn Ngọc

• “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” Phạm Duy; thơ: Nhất Tuấn; *PhD4 #C10; Hương Lan

• “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” Phạm Duy; *PQ.ChT2 #3; Mai Khanh

Con Sáo Bay Cao Song Ngọc; *SongNg #9; Song Thanh

Con Sáo Sang Sông ???; *KGR #3; Như Quỳnh, Đặng Trường Phát

• “Con Sáo Sang Sông” ???; *QLC1 #B14 và *NTKN #A11; Quang Linh

Con Suối Ngây Thơ Phan Bá Chức; *AT.YTh #6; Ánh Tuyết

Con Tim Dại Khờ ???; *NTKN #C7 và *NgS B14; Ngọc Sơn

Con Tim Mù Loà Sỹ Đan; ASIA 16 #9; Sỹ Đan; trash

• “Con Tim Mù Loà” Sỹ Đan; PA 12 #A3; Lý Hãi

Con Tim Rướm Máu Bruce Đoàn; lời: Nhật Ngân; VB #16; Ky Anh

Con Tim Tan Vỡ Nguyễn Duy An; PBN 69 #21; Lâm Nhật Tiến, Lưu Bích

Con Tim Và Nước Mắt Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #20; Trúc Lam, Trúc Linh

Con Tim Thật Thà Trịnh Nam Sơn; HN 4 #3; Trịnh Nam Sơn; long phrases

Con Tàu Định Mệnh Lam Phương; TTD #2; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình

• “Con Tàu Định Mệnh” Lam Phương; PBN 19 #A19; Như Quỳnh, Thế Sơn; supporting voices; 4th of six songs

Con Thuyền Không Bến Đặng Thế Phong; WN 2 #16; Thanh Lan

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; ASIA 19 #2; Khánh Ly; odd arr.

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *BC #9; Ánh Tuyết

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *KhTh #4; Ngọc Hạ

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *ANg #2; Anh Ngọc

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *LNg.T #3; Lan Ngọc

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *MaiH.ThT #1; Mai Hương

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *PhD.K #8; Phương Dung; very spare arr.

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *MThGi2 #3; Bảo Yến

• “Con Thuyền Không Bến” Đặng Thế Phong; *PQ.TTĐ2 #8; ???

Con Thuyền Trên Sống Lê Xuân Ái; 1940s Oria recording by Hải Minh (Trần Văn Khê)

Con Thuyền Xa Bến Lưu Bách Thụ; late 1940s

Con Trai Thời Nay Quốc Hùng; PBN 60 #11 và *ChT #A6; Thế Sơn

Con Voi Nguyễn Xuân Khoát; sung by Phạm Đình Viêm in the north c. 1947; H.K. II.11

Còn Ai Có Ai Trịnh Công Sơn; *HNh.tcs #2; Hồng Nhung

Còn Ai Với Ai Trịnh Công Sơn; TCS #6; Hồng Nhung

• “Còn Ai Với Ai” Trịnh Công Sơn; CV TCS #4; Cẩm Vân

• “Còn Ai Với Ai” Trịnh Công Sơn; *QD.BNg #8; Quang Dũng

• “Còn Ai Với Ai” Trịnh Công Sơn; *TrVTr #4; Trịnh Vĩnh Trinh

Còn Cát Bụi Tìm Phạm Duy; wr. 1994 thơ Ngô Tịnh Yên (danh sách)

Còn Có Bao Giờ Em Nhớ Ta Anh Bằng; thơ: Quang Dũng; ASIA 21 #18; Gia Huy

Còn Chút Gì Để Nhớ Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Đinh; PBN 49 #9; Anh Dũng

• “Còn Chút Gì Để Nhớ” Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Đinh; *PhD #A4; Thái Châu

• “Còn Chút Gì Để Nhớ” Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Đinh; *ThTh3 #7 và *ThTh.nv5 #12; Thái Thanh

• “Còn Chút Gì Để Nhớ” Phạm Duy; thơ: Vũ Hữu Đinh; *LTh.Nh #8; Lệ Thu

• “Còn Chút Gì Để Nhớ” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #C10; trumpet perf.

Còn Duyên dân ca; *BTƠ #5: Quang Vinh, Thúy Hường

Còn Đâu Dĩ Vãng Bảo Thy và Minh Khoa; GS #14; Bình Vân; andante 4/4; minor pentatonic, strong, continuous flow

Còn Đó Chút Hồng Phai Vũ Quốc Việt; DD 11 #B2 và *NgĐB #4; Cẩm Vân

Còn Gì Đâu Bruce Đoàn; lời Nguyễn Hà; VB #3; La Sương Sương

Còn Gì Mà Mong Lê Dinh; CA DAO 2 #3; Phương Dung; wonderful

Còn Gì Nửa Đâu Phạm Duy; *PhD.KhH; Khánh Hà; finely done; wr. 1960; H.K. III.9. p. 127; melody develops

• “Còn Gì Nửa Đâu” Phạm Duy; *QG.TKhPD #4; Quỳnh Giao

• “Còn Gì Nửa Đâu” Phạm Duy; PBN 98 #A3a; Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ

Còn Hồng Trên Môi ???; *NhTh #9; Trần Thu Hà; rich cello part

Còn Lại Mình Tôi Tô Thanh Tùng; TĐ #3; Đình Vân; finely sung

Còn Lại Với Mùa Thu Anh Quân; *ML2 #9 và *ML.TN2 #1; Mỹ Linh

Còn Lạnh Lỗi Cô Đơn Nhật Ngân; PBN 38 #9; Nguyễn Hưng

Còn Mãi Lời Ru Nguyễn Nhất Huy; VềQuê #B3 và *CLD #4; Phi Nhung

Còn Mãi Những Khúc Tình Ca Quốc Dũng; LV 3 #10và *PhD.CM #1; Phương Dung

Con Mãi Tìm Nhau Trịnh Công Sơn; TCS #3; Thanh Lam; jazz breaks at end

• “Còn Mãi Tìm Nhau” Trịnh Công Sơn; *HNh.tcs; Hồng Nhung

Còn Mãi Yêu Thương Trần Quảng Nam; PBN 77 #A12; Loan Châu

Còn Mãi Thương Yêu Đức Huy; PBN 39 #16; Đức Huy, Thảo Mi

Còn Nắng Trên Đồi Lê Uyên Phương; *KhL.Đ #6; Khánh Ly, Lê Uyên Phương

Còn Nhớ Hay Không ???; *GiNM #6; Tuấn Vũ

Còn Nhớ Hay Quên Hoàng Thi Thơ; HTT #15; Ngọc Huệ

Còn Ta Với Nồng Nàn *QD.BNg #4; Quang Dũng

Còn Tiếng Hát Gửi Người Duy Trắc; *DuyTr #3; Duy Trắc

Còn Tuổi Nào Cho Em Trịnh Công Sơn; PBN 60 #5.2; Khánh Ly

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; *NEĐ #10, *EVTK #7, *TĐMM #15; Trần Thu Hà

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; CV TCS #7; Cẩm Vân

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; *ThD3 #3; Thùy Dương

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; HĐ/MM 1 #14; Lan Ngọc

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; *QD.TCS #2; Quang Dũng

• “Còn Tuổi Nào Cho Em” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #2; Kiều Nga

Còn Thấy Mặt Người Trịnh Công Sơn; *CV.ThĐ #6; Cẩm Vân

Còn Thương Góc Bếp Chái Hè Bắc Sơn; CY #9; Thanh Huyền; unusual melodic profile

• “Còn Thương Góc Bếp Chái Hè” Bắc Sơn; HĐ/MM 5 #A2; Thanh Thúy; fine, full, expressive singing

• “Còn Thương Góc Bếp Chái Hè” Bắc Sơn; *PhD.CM #3; Phương Dung

• “Còn Thương Góc Bếp Chái Hè” Bắc Sơn; *PhNh.CL #8; Phi Nhung

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Bắc Sơn; HN 11; Tuấn Vũ; minor pentatonic; measures of varying length; nostalgia for home

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; PBN 81 #A5; Như Quỳnh; intense perf.

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; SN 5 #2; Cao Minh

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; CBN 2 #10; Hương Lan

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *PhD.Đ #4; Phương Dung

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *ĐTrCN #12; Hoàng Oanh

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *MHđb3 #6; Mỹ Huyền

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *NhQ.Ng #6; Như Quỳnh

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *PhNh.CL #5; Phi Nhung

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; *NgS #A5; Ngọc Sơn

• “Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè” Bắc Sơn; NgHX #7; Trọng Hữu, Lệ Thủy

Còn Yêu Em Mãi Nguyễn Trung Cang; PBN 29 #21; Elvis Phương

• “Còn Yêu Em Mãi” Nguyễn Trung Cang; ASIA 19 #8; Lê Tâm; rock

Còn Yêu Nhau ???; HĐ/MM 2 #1; Phương Thanh

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; NhtH 7 #13; Duy Quang; wr. early 70s

• “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ” Phạm Duy; PBN 30 #15; Don Hồ

• “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ” Phạm Duy; PBN 90 #B3b; Dương Triệu Vũ

• “Cô Bắc Kỳ Nhỏ Nhỏ” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *PhD.MĐ4 #C3; Ý Lan

Cô Bé Có Chiếc Răng Khếnh Trần Thiết Hùng; DD 3 #2.2; Thủy Tiên, Lê Tuấn

Cô Bé Da Ngâm Hoàng Du Thao; VNVN 7 #11; Hoài Sơn

• “Cô Bé Da Ngâm” Hoàng Du Thao; *QL #10; Quang Linh

Cô Bé Dỗi Hờn ???; HĐ/MM 3 #11; Như Hảo

Cô Bé Hờn Dỗi Nguyện Ngọc Thiện; PBN 35 #8; Bảo Hân; light, racy, cliché-ridden

• “Cô Bé Hờn Dỗi” Nguyễn Ngọc Thiện; DD 3 #2.1; Thủy Tiên, Lê Tuấn; party music

Cô Bé Kính Cận Trường Huy; lời: Cẩm Ly; NEĐ #4; Cẩm Ly

Cô Bé Kính Cận Nguyễn Nhật Huy; *TOCH; Như Quỳnh [same as above?]

Cô Bé Môi Hồng Anh Bằng; thơ; Như Mai; ASIA 15 #16; Mạnh Đình; major mode; nostalgia for puppy-love days at school

Cô Bé Ngày Xưa Hoài Linh; PBN 7 #7; Tuấn Vũ; tango; nice B section

• “Cô Bé Ngày Xưa” Hoài Linh; LV 3 #17; Phương Lam

Cô Bé U Sầu Nguyễn Ngọc Thiện; HN 15 #B1; Mai Linh; jazzy, fluffy

• “Cô Bé U Sầu” Nguyễn Ngọc Thiện; DD 3 #10; Lê Tuấn

• “Cô Bé U Sầu” Nguyễn Ngọc Thiện; *CB #1; Quỳnh Hương

Cô Bé Vô Tư Trần Tiến; NgHTrT 1 #2; Thu Minh

Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ Nguyễn Văn Tý; *NgVT #10; Thùy Dương

Cô Đơn Nguyễn Ánh 9; TY 3 #20; Vũ Khanh; slow, romantic, major-mode

• “Cô Đơn” Nguyễn Ánh 9; HN 4 #4; Như Mai

• “Cô Đơn” Nguyễn Ánh 9; DD 7 #3; Khánh Du; prodigiously ugly perf.; bad in ways reminiscent of Ý Lan, but without any of her strengths

Cô Đơn Nguyễn Ngọc Yến; PBN 20 #8; Phi Khanh; sweetly romantic

Cô Đơn ???; LV 9 #B8; Xuân Phú (same as one of the above two?)

Cô Gái Mở Đường Xuaân giao; BCTrS 1 #1; tốp ca quân khư 7; bài ca Trường Sơn

Cô Gái Sầu Riêng Vinh Sứ; VS/VN #3 và *ChX #4; Tâm Đoan

• “Cố Gái Sầu Riêng” Vinh Sứ; *ChD #7; Phi Nhung

• “Cố Gái Sầu Riêng” Vinh Sứ; VNVN 7 #18; Mộng Thi

• “Cố Gái Sầu Riêng” Vinh Sử; NgHX #4; Lệ Thủy; tân cổ giao duyên

Cô Gái Pa Cô Huy Thục; *ámTh #2; Lê Dung

Cô Gái Quê Thái Thịnh; PBN 92 #B16b; Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương

Cô Gái Sông Hương Thu Hồ; *MH.TH #9; Mỹ Huyền; rich song

Cô Gái Việt Nam Hùng Lân; ThNg 10 #2; Phượng Mai, Phương Hồng Ngọc, Minh Đức

• “Cô Gái Việt Nam” Hùng Lân; PBN 90 #A1c; 12 female singers, incl. Khánh Ly, Hoàng Oanh, Họa Mi, Khánh Hà

Cô Gái Vót Chông Hoàng Hiệp; thơ: Moloyklavy; *LD.LR #6; Lê Dung

• “Cô Gái Vót Chông” Hoàng Hiệp; thơ: Moloyklavy; *HoàngH #12; Thu Giang

Cô Gái Xuân Thì ???; HN 18 #A1; Mai Linh

Cô Hái Mơ Phạm Duy; *PQ.TTĐ2 #5; ??? w. chorus; thơ: Nguyễn Bính; wr. 1942; first composition

Cô Hái Mơ Tài Tuệ; thơ: Nguyễn Bính; *DTh #4; Duy Thương

Cô Hàng Cà-phê Canh Tân; PBN 42 #10; Ái Vân, Thái Châu; written 1948

• “Cô Hàng Cà-phê” Canh Tân; VThG 5 #2; Cao Minh

• “Cô Hàng Cà-phê” Canh Tân; VNVN 7 325; Thúy Hương

• “Cô Hàng Cà-phê” Canh Thân; *Ng.Bảo #5; Ngọc Bảo

Cô Hàng Hoá Thẩm Oánh; *MaiH #3; Mai Hương

Cô Hàng Nước Vũ Huyền; ThH.TTh 7; Thu Hiền; composer’s name given as “Vũ Minh” on cover

• “Cô Hàng Nước” Vũ Huyền; PBN 13 #7; Rick Murphy

• “Cô Hàng Nước” Vũ Huyền; DD10 #C7; Phương Thanh; comic no.

• “Cô Hàng Nước” Vũ Huyền; *MThKh #4; Lê Tuấn

• “Cô Hàng Nước” Vũ Minh; *SPh #B4; Sĩ Phu

• “Cô Hàng Nước” Vũ Minh; PBN 90 #A7; Trần Thái Hòa

Cô Hàng Xóm Bảo Thu; PBN 72 #3; Quang Lê

Cô Hàng Xóm Quốc Dũng; Thơ: Trần Ngọc; HL 5 #14; Hạ Vy

• “Cô Hàng Xóm” Quốc Dũng; Thơ: Trần Ngọc; *CDđb3 #2.9; Tuấn Vũ

• “Cô Hàng Xóm” Quốc Dũng; *MHđb3 #4; Mỹ Huyền (or is it by Tô Thanh Tùng?)

Cô Hàng Xóm Tô Thanh Tùng; *TNV #1; Thanh Tuyền

Cô Lái Đò Nguyễn Đình Phúc; thơ: Nguyễn Bình; *HO.MX #7 (tr. 75) và *HO.CLD #4; Hoàng Oanh

• “Cô Lái Đò” Nguyễn Đình Phúc; thơ: Nguyễn Bình; *GMT #7; Đình Văn; composer called “Phạm Đính Phúc” on skin

Cô Lái Thuyền Mơ Dzoãn Mẫn

Cô Láng Giềng Hoàng Quý; PBN 62 #5; Trần Thái Hòa

• “Cô Láng Giềng” Hoàng Quý; ASIA 12 #2; Vũ Khanh

• “Cô Láng Giềng” Hoàng Quý; *HN98 #4; Hồng Nhung

• “Cô Láng Giềng” Hoàng Quý; *DCVN2 #5; Thái Châu

• “Cô Láng Giềng” Hoàng Quý; *HO.CLD #9; Hoàng Oanh

• “Cô Láng Giềng” Hoàng Quý; *GMT #10; Lan Ngọc

Cô Nàng Thôn Quê ???; TY 4 #16; Hạ Vy

Cô Nàng Về Để Suối Tương Tư Phạm Duy; wr. early 60s; about life with the người thượng; Hồi Ký III.10, p. 143

Cô Tấm Ngày Nay Ngọc Châu; PBN 53 #10; Châu Ngọc, Loan Châu, Bảo Hân, Như Quỳnh

• “Cô Tấm Ngày Nay” Ngọc Châu; *CTNgN #1; Ái Vân

Cô Tú Long Châu; *PQ.TrC #7; Elvis Phương; a large-scale piece; early popular recording by northern male tân nhạc singer Ngọc Bảo

Cô Thắm Về Làng Giao Tiên; HL 3 #22; Hoài Linh, Bích Thảo

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; ASIA 12 #11; Công Thành, Lynn

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; *HQ #9; Thái Châu

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; *SC.CTh #8; Sơn Ca

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; *NhQNĐ #4; Như Quỳnh (here attrib. also to Vinh Sử)

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; *ThTrThĐ #4; Thảo Sương (here attrib. also to Vinh Sử)

• “Cô Thắm Về Làng” Giao Tiên; PBN 90 #A14; Thế Sơn, Trịnh Lam, Tiến Dũng

Cô Thăm Về Làng Hoàng Thi Thơ; SBH #12; Thái Châu w. dance troupe

Cố Đô Yêu Dấu ???; *DKhHO #9 và *HO.nv3 #7; Hoàng Oanh (perf. tr. 1975)

Cỗ Bài Tam Cúc Anh Bằng; thơ Hồ Dzếnh; ASIA 39 #20; Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh

Cỗ Bài Tam Cúc Phạm Duy; Hoàng Cầm Ca 3; *PhD.HC 3; Thái Hiền

Công Cha Non Thái Sao Bằng Ngô Mạnh Thu; *BHCA #2; Ngọc Đan Thanh

Công Dân Lưu Hữu Phước; quốc ca VNCH; ThNg 10 #1; hợp ca

• “Công Dân” Lưu Hữu Phước; *HO.ChS #1; Hoàng Oanh

• “Công Dân” Lưu Hữu Phước; *VVT #12; ban Tù Ca Anh Vẫn Sống

Công Ơn Cha Mẹ Hội Cổ Nhạc VN Hải Ngoại; ASIA 38 #18; Tấn Thanh, Xuân Mỹ

Cờ Bay Trên Cổ Thàng Quảng Trị Kim Hoa; *LB #7; hợp ca

Cơn Gió Thoảng Quốc Dũng; ASIA 23 #6; Lâm Thúy Vân; beautiful, strange, gripping

• “Cơn Gió Thoảng” Quốc Dũng; *DTY #6; Ngọc Lan

• “Cơn Gió Thoảng” Quốc Dũng; PBN 78 #A8; Bằng Kiêu, Thanh Hà; paired w. “Trái Tim Tội Lỗi”

Cơn Mê Chiều Nguyễn Minh Khôi; *ThTh1 #5 và *ThTh09 #7; Thái Thanh

Cơn Mê Tình Ái Lê Kim Khánh; *NhC #8; Phương Diễm Hạnh

• “Cơn Mê Tình Ái” Lê Kim Khánh; *PhNh.V #9; Phi Nhung

• “Cơn Mê Tình Ái” Lê Kim Khánh; *DKhHL.nv #10; Hương Lan); tr. 75

Cơn Mưa Bất Chợt ???; NhtH 7 #3; Trizzie Phương Trinh; Việt lyrics

Cơn Mưa Chiều Đỗ Lễ; LV 2 #15; Ý Linh

Cơn Mưa Em Bất Chợt Nguyễn Đinh Bảng; *EVTK #8 và *CMH #8; Trần Thu Hà

Cơn Mưa Hạ Nguyễn Hữu Thanh; *CMH #1; Trần Thu Hà

Cơn Mưa Hạ Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng; ĐS 1 #4 và TrTTh.A #A2; Lâm Thúy Vân; exquisite

• “Summer Rain” wr. for movie Cơn Mùa Hạ; Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng; lời Anh: Trung Hành; ĐS4 #10; perf. by lyricist); very nice; phrasing subtleties; Eng. throughout

Cơn Mưa Lao Xao Nguyễn Ngọc Thiện; CV 2 #4; Cẩm Vân

Cơn Mưa Phùn Đức Huy; PBN 33 #14; Diễm Liên

• “Cơn Mưa Phùn” Đức Huy; *DTY #2; Kiều Nga

Cung Buồn Tháng Hạ Hoàng Trang và Thanh Sơn; c. 1970; habanera

Cung Chúc Việt Nam Phạm Duy; wr. c. 1969; H.K. III, pp. 246

Cung Đàn Xưa Văn Cao; VCThTh #3; Xuân Nhi

• “Cung Đàn Xưa” Văn Cao; *AT.CĐX #10 và *AT.VC #2 và *AT.TrS #4; Ánh Tuyết

• “Cung Đàn Xưa” Văn Cao; *VC.TKh #5; Ngọc Tân

• “Cung Đàn Xưa” Văn Cao; *MaiH.TQ12 #1; Mai Hương

• “Cung Đàn Xưa” Văn Cao; *ThTh08 #12; Thái Thanh; tr. 75

Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài Huy Du; lời: Xuân Sách*ChSVD #5; Cao Minh

Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân Cẩm La; *LanA.BC #12; Lan Anh

• “Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân” Cẩm La; *HnHSg; Đức Long, tốp ca

• “Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân” Cẩm La; *EmVĐ #7; Thanh Hoa

Cùng Kết Duyên Đời ???; *DVVQ #1; Trang Thanh Lan, Quang Bình

Cùng Một Kiếp Hoa Võ Đức Phấn; *BC #1; Ánh Tuyết

• “Cùng Một Kiếp Hoa” Võ Đức Phấn; *KiếpH #10; Hoàng Kim

• “Cùng Một Kiếp Hoa” Võ Đức Phấn; *MaiH.TQ12; Mai Hương

• “Cùng Một Kiếp Hoa” Võ Đức Phấn; *QG.HX #3; Quỳnh Giao

Cùng Nhau Xây àp Mới Phạm Duy; wr. c. 1966 for Xây Dựng Nông Thôn; H.K. III. pp. 209

Cũng Đành Lãng Quên Nguyễn Đức Trung và Việt Dzũng; VS 8 #14; Đức Phương

• “Cũng Đành Lãng Quên” Nguyễn Đức Trung và Việt Dzũng; *15MN #15; Hồ Lệ Thu

Cũng Sẽ Chìm Trôi Trịnh Công Sơn; *TCS.B #5; Hồng Nhung

Cuộc Đời ço Le Quốc Hùng; PBN 61 #13; Don Hồ

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Phan Huỳnh Điểu; thơ: Bùi Minh Quốc; *CĐVĐ #5; Ánh Tuyết

• “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Bùi Minh Quốc; *EmVĐ #10; Thanh Hoa, Trọng Tấn

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Thành Lê TGC 1 #B4; Thành Lê

Cuộc Tình Bể Dâu Trịnh Lâm Ngân; HN 18 #B4; Phi Nhung

• “Cuộc Tình Bể Dâu” Trịnh Lâm Ngân; *CTBD #3; Hoài Nam

Cuộc Tình Dối Gian Sonny; VS 17 #3; Lương Tùng Quang

Cuộc Tình Đã Mất Phạm Khái Tuấn; PBN 61 #11; Phạm Khái Tuấn

• “Cuộc Tình Đã Mất” Phạm Khái Tuấn; *KhL.MTh #5; Khánh Ly

Cuộc Tình Đã Mất Xuân Vinh; *PQ.DC2.1 #8; Uyên Phương

Cuộc Tình Đêm Tư Huy; *CT #10 và *15MN #9; Cẩm Vân

Cuộc Tình Lầm Lỡ Ngọc Trọng; ASIA 10th Ann. #11; NiNi, Uyển Mi, Quỳnh Hương, Hạ Vy

Cuộc Tình Lỡ Mai Nguyễn; PBN 37 #17; Don Hồ, Ngọc Huệ

Cuộc Tình Xưa Tùng Giang; PBN 78 #B11; Thế Sơn

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Trịnh Công Sơn; Thơ: Trịnh Cung; QG #6; Quỳnh Giao

• “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” T.C.S.; Thơ: Trịnh Cung; ASIA 11 #6; Khánh Ly

• “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, Trịnh Công Sơn; T&S 2 #4; Hằng Nga; major mode

• “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #18; Mỹ Lệ

• “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” Trịnh Công Sơn; Thơ: Tr. C.; TCS.LV1 #5; Như Mai

Cuối Nẻo Đường Tình ???; *NgM #1; Tâm Đoan

Cuốn Theo Chiều Gió ???; *KhVY #9; Mỹ Huyền; fine piece; much ornamentation

Cứ Lừa Dối Đi Huỳnh Nhật Tân; PBN 99 #B22a; Hồ Lệ Thu

Cứ Ngũ Say Nguyễn Hải Phong; PBN 96 #A17; Mai Tiến Dũng, Hương Giang

Cưới Em ???; *DVVQ #4; Trang Thanh Lan, Quang Bình

Cương Quyết Ra Đi Nguyễn Ngọc Bạch; bef. 1954

Cửu Long Giang Phạm Duy; *QG.PhD #7.1; Quỳnh Giao; wr. 1960; song 17 in Con Đường Cái Quan; also *QG.TrV #6c; preceded by “Này Người Ơi” and “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi”

• “Cửu Long Giang” Phạm Duy; *ThTh09 #6; Thái Thanh; tr. 75