Search for singers
Search for composers

Tựa đề, Tr

Song Titles, Tr

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Trà Hoa Nữ ???; VL 6 #5; Tuấn Cường, Ý Lan

Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng Anh Bằng; thơ: Từ Nguyên Thạch; ASIA 15 #17; Duy Linh; lyrics are all lục bát couplets; folk style; ôi a, ôi a; highly original

Trả Em Trái Tim Chung Tình Mỹ Huyền; *ThTrThĐ #2; Mỹ Huyền

Trả Hết Cho Người Lê Hựu Hà; PBN 56 #20; Nguyễn Hưng

Trả Lại Anh Đức Quỳnh; PBN 26 #15; Dalena; major mode love ballad

• “Trả Lại Anh” Đức Quỳnh; *PhNg15 #8; Lệ Thủy

• “Trả Lại Anh” Đức Quỳnh; PBN 90 #B7b; Hương Giang

Trả Lại Chồng Tôi Phạm Duy; wr. c. 1978; H.K. IV.11, p. 102–3; situation of in-country wives with husbands in trạm cải tạo

Trả Lại Em Lam Phương; PBN 60 #19.2; Hoàng Lan, Mạnh Đình

Trả Lại Em Lê Dinh; PBN 34 #17.2; Mỹ Huyền, Thế Sơn (a much finer piece than the above)

Trả Lại Em Yêu Phạm Duy; PBN 19 #10; Ái Vân, Duy Quang; wr. c. 1970

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; *DQ.ThT #9; Duy Quang

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #C6; Thái Hiền; clumsy arr.

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; PBN 37 #6.1; Thanh Lan, Joseph Hiếu

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; PBN 48 #18.2; Thái Thanh; Phạm Duy on guitar

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; PBN 69 #19, *TrThH.C #7; Trần Thái Hoa, Loan Châu

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; TrTh #10; Ý Lan, Vũ Khanh

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; CKhN #8; Bích Thuần

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; *PhD4 #B8; Thanh Lan

• “Trả Lại Em Yêu” Phạm Duy; *NhTr4 #1; Thanh Lan, Nhật Trường; perf. tr. 75

Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ Phạm Duy; wr. c. 1966; H.K.III, p. 203–4

Trả Lại Thời Gian ???; *NgS #C8; Ngọc Sơn

• “Trả Lại Thời Gian” ???; *PhNh.CL #7; Phi Nhung

Trả Lời Thư Em Trầm Tử Thiêng; DK #3; Duy Khánh

Trả Lời Thư Em Trần Quang Lộc; *TA.20 #2; Tuấn Anh

Trả Nợ Tình Xa Tuấn Khanh; PBN 53 #14; Lưu Bích, Nguyễn Hưng

• “Trả Nợ Tình Xa” Tuấn Khanh; *CV.ThĐ #2; Cẩm Vân

Trả Nhấn Kim Cương Vinh Sứ; PBN 62 #20; *NhC #2.1; Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Trả Nhau Ngày Tháng Cũ Trúc Phương; *NhH; Hương Lan

• “Trả Nhau Ngày Tháng Cũ” Trúc Phương; *NhM #2; Bảo Yến

Trách Hờn ???; NhtH 7 #15; Randy

Trách Người Đi Đan Trường; early 1950s; performances by Bích Thuận and Mộc Lan

Trách Người Trong Mộng Vinh Sứ; *CBĐS #7.2; Như Quỳnh, Trường Vũ

Trách Tình Ngang Trái Trúc Quỳnh; LV 2 #17; Hoàng Nam

Trách Thân II Hoài Linh (the elder); VS 4 #4; Hoài Linh

Trai Tài Gái Sắc Mã Thu Giang; VS 5 #5; Vân Sơn, Giáng Ngọc

Trái Cấm Trịnh Nam Sơn; VS 17 #10; Trần Hải Mi

• “Trái Cấm” Trịnh Nam Sơn; *TrNS; Trịnh Nam Sơn

Trái Đắng Tùng Châu và Đặng Quang Vỹ; PBN 65 #23; Lương Tùng Quang, Như Loan

Trái Mồng Tơi ???; *ĐGSR #2; Phi Nhung

Trái Ngon Hạnh Phúc ???; *MHđb7 #8; Mỹ Huyền

Trái Sầu Đâu Hoàng Thượng Dung; *TPhĐĐ3; Lệ Thu

Trái Tim ổn Năn Lê Trân Hoàng; ASIA 40 #12; Thiên Kim; formulaic

Trái Tim Bên Lề Phạm Khái Tuấn; PBN 62 #17; Nguyễn Hưng

Trái Tim Bụi Đời Quốc Tuấn, PBN 73 #A10; Thế Sơn, Lương Tùng Quang

Trái Tim Buốt Giá Nhật Trung, PBN 73 #B10; Nhật Trung, La Sương Sương

Trái Tim Đã Được Yêu Trung Hành; PBN 93 #B10; Như Loan

Trái Tim Đàn Bà Đài Phương Trang; PBN 73 #B2; Nguyễn Hưng

Trái Tim Đổi Thay Tiến Biên; *ENĐA #9; Thanh Trúc

Trái Tim Hoang Đường Kim Tuấn; HL 4 #13; Huy Vũ; syncopation; minor-mode,

• “Trái Tim Hoang Đường” Kim Tuấn; PBN 56 #11; Châu Ngọc

Trái Tim Hoang Vu Thanh Tung; *TrT #1; Hồng Nhung

• “Trái Tim Hoang Vu” Thanh Tùng; *ThTng2 #7; Thu Phương và Huy M.C.

Trái Tim Khô ???; *NgS #D5; Ngọc Sơn

Trái Tim Không Ngủ Yên Thanh Tùng; PBN 48 #3; Elvis Phương

• “Trái Tim Không Ngủ Yên” Thanh Tùng; *ML.CX #2; Mỹ Linh, Băng Kiều

• “Trái Tim Không Ngủ Yên” Thanh Tùng; TY 4 #12; Johnny Dung, Minh Tuyết; pop style, but charming

• “Trái Tim Không Ngủ Yên” Thanh Tùng; *TócEm #4; Ái Vân

• “Trái Tim Không Ngủ Yên” Thanh Tùng; *TimV #10; Don Hồ, Như Quỳnh

Trái Tim Lỡ Lầm Lê Quang; PBN 65 #3; Minh Tuyết

Trái Tim Mù Loà Sỹ Đan; PBN 72 #16; Don Hồ

Trái Tim Mùa Đông Trúc Hồ; *ThD2 #6; Thùy Dương

• “Trái Tim Mùa Đông” Trúc Hồ; ĐS 5 #17; Don Hồ

Trái Tim Ngục Tù Đức Huy; HN 10 #4; Ngọc Lan

• “Trái Tim Ngục Tù” Đức Huy; Ngọc Lan Kỷ Niệm #11; Ngọc Lan

• “Trái Tim Ngục Tù” Đức Huy; PBN 25 #17; Don Hồ

• “Trái Tim Ngục Tù” Đức Huy; ĐS 1 #15; Tuấn Anh; well-performed

Trái Tim Nhiều Ngăn Trần Tiến; NgHTrT 1 #5; Trần Tiến

• “Trái Tim Nhiều Ngăn” Trần Tiến; *DCTY #9; Nguyên Vũ

Trái Tim Phục Sinh Trúc Hồ; lời: Trần Anh Từ và Trúc Hồ; ASIA 41 #10; Lâm Nhật Tiến, Thanh Hà

Trái Tim Rạng Vỡ Quốc Hùng; PBN 61 #3; Lương Tùng Quang

Trái Tim Sỏi Đá Đài Phương Trang; ASIA 30 #3; Lê Tâm; cha cha

Trái Tim Tình Si Vũ Quốc Việt; PBN 68 #7; Nguyễn Hưng

• “Trái Tim Tình Si” Vũ Quốc Việt; DD 11 #B6; Đàm Vĩnh Hưng

Trái Tim Tội Lỗi Quốc Dũng; PBN 78 #A8; Bằng Kiêu, Thanh Hà; paired w. “Cơn Gió Thoảng,”

Trái Tim Trong Lòng Đại Dương Đức Huy; HN 17 #18; Thảo My; inspired by Titanic

Trái Tim Về Đâu Trúc Hồ; ASIA 28 #14; Lê Tâm

Trái Tim Việt Nam Hoàng Thi Thơ; *DKh.ĐT #1; Duy Khánh

• “Trái Tim Việt Nam” Hoàng Thi Thơ; *PQ.RĐ1 #3; Miên Đức Thắng

Trại Tỵ Nạn Galang Trầm Tử Thiêng; wr. c. 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Trang Nhật Ký Hoàng Trọng; *NhQ.ĐTh #1; Như Quỳnh

Trang Nhật Ký Thanh Sơn; *HTr3 #6; Hồng Trúc

• “Trang Nhật Ký” Thanh Sơn; *KhT.hm #2; Khả Tú

Trao Nhau Câu Dân Ca Đặng Nguyễn; *ĐNg #12; Lệ Thủy

Trao Nhau Nhấn Cưới Vinh Sứ; PBN 62 #20; *NhC #2.3; Như Quỳnh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Trăm Con Lạc Việt Xuân Điềm; thơ: Song Thuận; VVT #1; Khánh Ly et al

Trăm Năm Bến Cũ Phạm Duy; Hương Ca 1; thơ: Lưu Trọng Lư; NgSNh #H1; Duy Quang

Trăm Năm Đời Người Bruce Đoàn; lời: Tẩn Triệu; VB #18; Đan Huy

Trăm Năm Như Một Chiều Phạm Duy; thơ: Hoàng Cầm; *PhD.HC 11; Duy Quang

Trăm Nhớ Ngàn Thương Lam Phương; *TVThTr #7 và *TrămM #9; Thiên Trang; made popular by Thanh Lan

• “Trăm Nhớ Ngàn Thương” Lam Phương; *KhL.MH #8; Khánh Ly

• “Trăm Nhớ Ngàn Thương” Lam Phương; *PQ.HCN2 #6; Thanh Lan

• “Trăm Nhớ Ngàn Thương” Lam Phương; PBN 88 #B11a; Trần Thái Hòa, Ngọc Liên; paired w. “Tình Bơ Vơ”

Trăng Cam Ly ???; *OLĐ #8; Hùng Cường

Trăng Già Phạm Duy; XuânV. p. 109

Trăng Hờn Tuổi ???; *NgS #C7; Ngọc Sơn

Trăng Khuyết Huy Thục; ThH.TTh #6; Thu Hiền

Trăng Mờ Bên Suối Lê Mộng Nguyên; ASIA 33 #3và *ENĐA #11; Thanh Trúc

• “Trăng Mờ Bên Suối” Lê Mộng Nguyên; *BC #8 và TCh.Saig. #2; Ánh Tuyết

• “Trăng Mờ Bên Suối” Lê Mộng Nguyên; *KhTh #10; Ngọc Hạ

• “Trăng Mờ Bên Suối” Lê Mộng Nguyên; *MThGi2 #7; Bảo Yến

Trăng Nước Mộng Mơ Xuân Hỷ; *ARXH #4; Thu Hiền

Trăng Quê Quang Vinh; *HàTĩnh #8; Tố Nga

Trăng Rơi Bên Hồ Nhật Trung; PBN 75 #B10 and *NgH.Em #10; Ngọc Hạ

Trăng Rụng Xuống Cầu Hoàng Thi Thơ; PBN 68 #5; Như Quỳnh, Trường Vũ

• “Trăng Rụng Xuống Cầu” Hoàng Thi Thơ; HN 14 #8 và *SQ #4; Thanh Tuyền, Hoài Nam; minor mode pentatonic; upbeat rural, charming; well-coordinated unison singing

Trăng Sáng Đôi Miền An Chung; *ámTh #10; Lê Dung

Trăng Sáng Trong Làng Mạnh Phát; used pseudonym Tiến Đạt

Trăng Sáng Vườn Chè Văn Phụng; thơ: Nguyễn Bính; GS #7; Tài Linh; wr. 1950s

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Văn Phụng; thơ: Nguyễn Bính; PBN 24 #6; Ái Vân

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Văn Phụng; thơ: Nguyễn Bính; PBN 90 #B15; Quỳnh Vi

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Văn Phụng; CBN 1 #10; Xuân Sơn

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Văn Phụng; TY 7 #16 và *TMPS11 #5; Hương Lan

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Hoàng Thi Thơ; PhN #7; Đài Trang

• “Trăng Sáng Vườn Chè” Văn Phụng; thơ: Nguyễn Bính; **AT.TrS #2; *TạTừ #5; Ánh Tuyết

Trăng Sao Lê Đức Long; thơ: Hà Quân Thủy; ASIA 13 #3; Mạnh Đình

Trăng Sơn Cước Văn Phụng; lời: Văn Khôi; *HTr5 #8; Hồng Trúc; wr. 1950s; tango-like; effective

• “Trăng Sơn Cước” Văn Phụng; lời: Văn Khôi; ASIA 12 #4; Vina Uyên Mi

• “Trăng Sơn Cước” Văn Phụng; *TKVTG4 #10; nhóm AC&M

Trăng Tàn Trên Hè Phố Phạm Thế Mỹ; ASIA 21 #6; Diệp Thanh Thanh

• “Trăng Tàn Trên Hè Phố” Phạm Thế Mỹ; PBN 68 #8, *PhDH.HB #2; Phương Diễm Hạnh

• “Trăng Tàn Trên Hè Phố” Phạm Thế Mỹ; *NhV5 #6; Giao Linh; perf. tr. 75

• “Trăng Tàn Trên Hè Phố” Phạm Thế Mỹ; *HO.ChS #7 và *HO.TH #8; Hoàng Oanh

Trăng Tỏ Hai Miền Nguyễn Duyên; KL3 #9; Đình Vân

Trăng Thanh Bình Lam Phương; PBN 22 #1; Trang Thanh Lan, Quang Bình

• “Trăng Thanh Bình” Lam Phương; *DKh.NhNg #8; Duy Khánh

• “Trăng Thanh Bình” Lam Phương; ASIA 29 #1; Diệp Thanh Thanh, Gia Huy, ThanhTuyền, Mạnh Đình, Thanh Lan, Hoàng Oanh, Thanh Trúc, và ca đoàn Sao Biển

Trăng Thề Khánh Băng; ASIA 29 #12; Shayla

• “Trăng Thề” Khánh Băng; MM 3 #8

Trăng Trong Phố Huy Tuấn; *ML.TN2 #5; Mỹ Linh

Trăng Về Thôn Dã Hoài An; LV 6 #1; Phương Lam, Phi Nhung, Khả Tú

• “Trăng Về Thôn Dã” Hoài An; PBN 14 #6; Công Thành, Lynn

• “Trăng Về Thôn Dã” Hoài An; *HQ #5; Thái Châu, Mỹ Huyền

• “Trăng Về Thôn Dã” Hoài An; *PQ.UƯ2 #7; Hương Lan

Trấn Thủ Lưu Đồn Phạm Duy; based on folksong; 1960s

Trầu Cau Phan Huỳnh Điểu; ASIA 33 #9; Thanh Lan; composed in 1940s

• “Trầu Cau” Phan Huỳnh Điểu; *HVPh #4; Hoàng Oanh vời hai giọng nam phụ họa

• “Trầu Cau” Phan Huỳnh Điểu; *VTh8 #8; Ái Xuân; *VTh8 #8; listed as #8 & attr. to Phạm Trọng Cầu on cover

• “Trầu Cau” Phan Huỳnh Diểu; *PQ.TrC #3; Elvis Phương, Hà Thanh, Duy Trắc, Mai Hương

• “Trầu Cau” Phan Huỳnh Điểu; *MThGi2 #10; Bảo Yến, Khắc Dũng

• “Trầu Cau” Phan Huỳnh Điểu; *PQ.TTĐ2 #1; ???

Trầu Ơi Thế Hiển; LV 9 #C6; Tuấn Đức; westerner gets (buys) girl, coarsely throws away her nón lá

• “Trầu Ơi” Thế Hiển; *NTKN #A12 và QL.CS #3; Quang Linh; bad honkie gets VN girl

• “Trầu Ơi” Thế Hiển; thơ: Minh Hiền; *GB #8; Hạ Vy

• “Trầu Ơi” Thế Hiền; *TM.48 #7; Ái Vân; fine

Trầy Hội Mùa Xuân dân ca; LV 4 #9; Elvis Phương, Thanh Lan

Trẩy Hội Ngày Xuân dân ca; PBN 20 #15; Ái Vân, Ái Thanh, Elvis Phương; pentatonic; charming [same as above?]

Trên 4 Vùng Chiến Thuật Trúc Phương; ASIA 36 #7 và *ChTr #A7; Chế Linh

• “Trên 4 Vùng Chiến Thuật” Trúc Phương; *ChL.tr #10; Chế Linh; perf. tr. 75

Trên Bờ Biển Vắng ???; *TYNh #3; Tuấn Anh

Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương; PBN 36 #18; Lê Uyên Phương

• “Trên Da Tình Yêu” Lê Uyên Phương; *QG.Ng #1; Quỳnh Giao

• “Trên Da Tình Yêu” Lê Uyên Phương; *ĐMST #5; Tuấn Ngọc, Thái Hiền

Trên Dòng Sông Nhỏ ???; CA DAO 3 #4; Thanh Thu; tranh, đàn bầu; beautiful

• “Trên Dòng Sông Nhỏ” ???; *HTr6 #8; Hồng Trúc

• “Trên Dòng Sông Nhỏ” ???; *ThG #10l Tâm Đoan

Trên Đầu Súng Anh Việt Thu; ASIA 36 #4 và ChTr #A4; Philip Huy, Gia Huy, Lê Tâm

Trên Đỉnh Đau Thương, Lam Phương; *TrĐĐTh #7; Hương Lan, Elvis Phương; narrative song cycle on a tragic event in the highlands just before the fall of the south in 1975, comprising: 1) “Cánh Hoa Duyên Kiếp,” 2) “Tạm Biệt Đồng Bằng,” 3) “Thương Tiếc Cao Nguyên,” 4) “Vĩnh Biệt Người Tình”

Trên Đỉnh Mùa Đông Trần Thiện Toàn (Trần Thiện Thanh’s younger brother); HN 10 #20; Nhật Trường, Thanh Lan; powerfully lyrical; Nh.Tr. is in soldier’s garb

• “Trên Đỉnh Mùa Đông” Trần Thiện Thanh; ĐS 5 #9.2; Duy Quang, Tuấn Ngọc, Trung Hành

• “Trên Đỉnh Mùa Đông” Trần Thiện Thanh; HN 7 #7; Bích Thuần

• “Trên Đỉnh Mùa Đông” Trần Thiện Thanh; PBN 1 #8; Hương Lan

• “Trên Đỉnh Mùa Đông” Trần Thiện Toàn; *TrămM #3; Thái Hiền

Trên Đỉnh Phù Vân Phó Đức Phương; ML #6; Mỹ Linh

• “Trên Đỉnh Phù Vân” Phó Đức Phương; PBN 99.5Diva #B6; Ngọc Hạ

Trên Đồi Xuân Phạm Duy; PBN #24; Ái Vân; wr. beg. of 1975 for a Tết occasion and for daughter Thái Hiền to sing; H.K. III, pp. 365–66

• “Trên Đồi Xuân” Phạm Duy; *MXHĐ #13; Thái Hiền

Trên Đường Quê Thùy Linh; TĐ #6.2; Ngọc Hải, Thạch Thảo, Đình Văn, Ngọc Huyền

Trên Hoang Tàn Đổ Nát Trần Đình Quân; *TrĐQ #7; Hương Lan

Trên Lối Nhỏ Cô Phượng với Vinh Sứ; PBN 58 #22; Trường Vũ

Trên Mây Thẩm Oánh; 1940s

Trên Ngày Tháng Đã Qua Từ Công Phụng; LV 1 #12; Trịnh Nam Sơn

• “Trên Ngày Tháng Đã Qua” Từ Công Phụng; PBN 64 #19; Loan Châu

Trên Ngọn Tình Sâu Từ Công Phụng; Thơ: Du Tử Lê; ASIA 33 #18; Tuấn Ngọc

• “Trên Ngọn Tình Sầu” Từ Công Phụng; Thơ: Du Tử Lê; *QG.ThT #3; Quỳnh Giao

Trên Quê Hương Ta Đó Sông Đà; *PQ.RĐ1 #8; Miên Đức Thắng

Trên Rừng Ba Sáu Thứ Chim quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #6; Quỷ Tráng

• “Trên Rừng Ba Sáu Thứ Chim” quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #8; Lệ Thanh, Thanh Nhan

Trên Sông Bạch Đằng Hoàng Quý; 1940s recording by Ngọc Hà and Văn Thiệt; commemorates the feats of Ngô Vương Quyền

Trên Sông Dương Tử Lê Thương; nhạc cảnh; 1950s

Trên Sông Hương Nguyễn Văn Thương; 1940s Polyphone recording, perf. by Minh Diệu

Triệu Đoá Hồng Cho Người Phụ Nữ Việt Nam Nhật Ngân; PhN #22; Như Mai, Đài Trang, Thục Oanh, Lê Minh, Khánh Ngân, et al)

Triệu Mưu Toan Cứ Đè Lên Nguyễn Đức Quang; wr. c. 1970; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 279

Triệu Thị Trinh Anh Thư Trời Nam Xuân Điềm; thơ: Song Thuận; *HSV1 #5; Mỹ Thúy, Hội Phụ Nữ Thiện Nguyện

Trò Chơi Tôn Thất Lộp; PBN 35 #19; Thế Sơn, Bảo Hân

Trọn Đời Yêu Em Lâm Quốc Cường; ASIA 33 #16; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức

Trọn Kiếp Bình Yên Đăng Anh; ĐTNgY #B4; Hoài Vũ

• “Trọn Kiếp Bình Yên” Đăng Anh; PBN 79 #A2; Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ

Trong Ánh Chúp Số Phận Phú Quang; lời: Ý Nhi; *PhQu3 #9; Ngọc Anh

Trong Bão Cát Mưa Rừng Phạm Duy; wr. 1972 in resp. to mùa hè đỏ lửa; H.K. III, p. 317

Trong Cơn Hy Vọng Trầm Tử Thiêng; *TrTTh #2; Hương Lan

Trong Cơn Mưa Phú Quang; thơ: Phạm Văn Hải; *PhQu2 #5; Ngọc Anh

Trong Hội Chùa Hương Doãn Tiến; *GiMTh #9; Thu Hiền

Trong Nắng Hạ Hoàng Hương Trang

Trong Nỗi Đau Tình Cờ Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #7; Khắc Triệu

• “Trong Nỗi Đau Tình Cờ” Trịnh Công Sơn; *TA.TCS #10; Tuấn Anh

Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên; PBN 21 #13; Ý Lan; wr. 1995

• “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” Ngô Thụy Miên; *NTM #10; Họa Mi

• “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” Ngô Thụy Miên; *PhL #7; Phương Lan

Trong Tay Nhau Vũ Thành An; *KhL.Đ #9; Khánh Ly, Vũ Thành An

Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi Hoàng Cầm (?); thơ: Du Tử Lê; SBH #7; Tuấn Anh

Trong Tầm Mắt Đời Chế Linh; PBN 44 #9; Hoài Nam

• “Trong Tầm Mắt Đời” Chế Linh; CDđb3 #2.8; Tuấn Vũ

• “Trong Tầm Mắt Đời” Chế Linh; CLTT.nv6 #2; Chế Linh; perf. tr. 75

• “Trong Tầm Mắt Đời” Chế Linh; PBN 79 #A10a; Trường Vũ, Chế Linh; paired w. “Thương Hận”

• “Trong Tầm Mắt Đời” Chế Linh; PBN 96 #B5b; Duy Trường, Lý Duy Vũ; paired w. “Thói Đời” by Trúc Phương

Trong Tiếng Cười Của Em Phạm Duy; XuânV. p. 78

Trong Tiếng Đàn Của Anh Phạm Duy; Bé Ca 8: PD.archive; Thái Hiền(?)

Trót Dại dân ca?; KH 6 #12; Hương Lan

Trộm Đào Tiên Minh Kỳ; *HO.MX #8; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh; tr. 75

Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng; ASIA 16 #14 và *TrTTh.A #A6; Hoàng Oanh; cổ nhạc intro.; great song!

• “Trộm Nhìn Nhau” Trầm Tử Thiêng; *NhQNĐ #7; Như Quỳnh

Trống Cơm dân ca miến Bắc; HN 11 #16.1; Trà Mi; fine voice, wide range, good style

• “Trống Cơm” dân ca miến Bắc; ASIA 12 #18; Như Quỳnh, Shayla, Thanh Trúc

• “Trống Cơm” dân ca miến Bắc; *HO.DC #5; Hoàng Oanh

• “Trống Cơm” dân ca; PBN 62 #7; Trúc Lam, Trúc Linh

Trống Loạn Thăng Long Thành ???; NgHX #3; Minh Cảnh; tân cổ giao duyên

Trống Vắng Quốc Hùng; PBN 54 #18; Quốc Hùng, Nguyễn Hưng, Don Hồ, Thế Sơn, Như Quỳnh, Lưu Bích, Thiên Kim

• “Trống Vắng” Quốc Hùng; TY 5 #4; Diễm Liên

Trở Lại Bạc Liêu Vũ Đức Sao Biến; PBN 61 #2; Phi Nhung

• “Trở Lại Bạc Liêu” Vũ Đức Sao Biển; HTh #3; Quốc Đại

Trở Lại Mùa Hè Bảo Chấn; DD 7 #2; Lam Trường; pure shit (as performed)

Trở Lại Tuổi Thơ Anh Quân; *ML.VN #3; Mỹ Linh

Trở Về Châu Kỳ; PBN 59 #1; Thiên Kim; wr. 1940s

• “Trở Về” Châu Kỳ; *NgH.Em #6; Ngọc Hạ

• “Trở Về” Châu Kỳ; *MThKh #1; Lam Trường

• “Trở Về” Châu Kỳ; PBN 91 #A19; Trần Thái Hòa

Trở Về Bến Mơ Ngọc Bích; *ThD3 #2; Thùy Dương; major mode; lãng mạn

• “Trở Về Bến Mơ” Ngọc Bích; HN 4 #10; Thái Châu

• “Trở Về Bến Mơ” Ngọc Bích ASIA 14 #13; Julie

• “Trở Về Bến Mơ” Ngọc Bích; *PQ.DC2.1 #1; Lệ Thu

• “Trở Về Bến Mơ” Ngọc Bích; *VTh7 #8; Thanh Lam

Trở Về Cát Bụi ???; PBN 38 #7; Thế Sơn

Trở Về Cát Bụi ???; TY 2 #3; Mạnh Quỳnh

Trở Về Dĩ Vãng Lâm Tuyền; *KT.GTh #5; Kim Tước; early perfs. by Mộc Lan

• “Trở Về Dĩ Vãng” Lâm Tuyền; *MaiH.TrV #5; Mai Hương

Trở Về Dòng Sống Tuổi Trẻ Hoàng Hiệp; ML #1; Mỹ Linh

Trở Về Huế Văn Phụng; PBN 27 #13; Nguyễn Hưng; Latin feeling

• “Trở Về Huế” Văn Phụng; *PQ.TTD3.2 #1; Kim Tước, Mộc Lan; tango

• “Trở Về Huế” Văn Phụng; PBN 91 #A13b; Ý Lan

Trở Về Làng Trầm Tử Thiêng; *CCNM #5; hợp ca

Trở Về Thôn Cũ Nhị Hà; *QG.TrV #7; Quỳnh Giao; dương cầm: Quốc Vũ

Trời Ghen Má Đỏ ???; *CDđb3 #3.2; Giao Linh

Trời Quê Mẹ Văn Đắc Nguyên; TY 8 #14, *TMPS17 #3; Trường Vũ

Trời Xanh Thẳm Dương Thiệu Tước; wr. late 1940s; cf Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch 28

Trú Mưa Võ Thiện Thanh; DD10 #C1; Minh Thuận, Cẩm Ly

• “Trú Mưa” Võ Thiện Thanh; *M4 #10; Cẩm Ly, Minh Thuận

Trúc Bào ??? *TĐTrĐ #9; Thúy Hằng

Trùng Phùng Tươi Mát Phạm Duy; wr. 1994 (danh sách)

Truyện Tình Nghèo Hàn Sinh; PBN 60 #17; Tường Nguyên, Yến Phương

Truyện Tình Nghèo Phương Sinh; *HT #3; Trường Linh, Giao Linh [same as above?]

Truyện Tình Người Sơn Tây Song Ngọc; ý thơ Quang Dũng; *SongNg #8; Anh Dũng

Trưa Vắng Huy Tuấn; DD 7 #21 và *ML.TN #8; Mỹ Linh

Trưng Nữ Vương Thẩm Oánh; *HSV1 #7; Quê Hương, Thanh Liêu, Mai Hiên

Trước Giờ Tạm Biệt Hoài An; PBN 61 #14; Phương Diễm Hạnh

• “Trước Giờ Tạm Biệt” Hoài An; *HTr6 #3; Hồng Trúc

Trước Lầu Ngưng Bích Lam Phương; PBN 37 #9; Ái Vân, Thái Châu, Ngọc Anh, Bảo Hân, Châu Ngọc, Hoàng Lan)

Trương Chi Văn Cao; VCThTh 36 và *AT.VC #3 và **AT.TrS #3; Ánh Tuyết

• “Trương Chi” Văn Cao; *VC.TKh #8; Ngọc Tân

• “Trương Chi” Văn Cao; *PQ.TrC #6; Lệ Thu

Trương Chi và Mỹ Nương Tùng Châu và Lê Hựu Hà; PBN 71 #A19.1; Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh

Trường Ca Mộ Khúc Phạm Duy; wr. 1982 theo thơ Ngô Xuân Hậu

Trường Cũ Tình Xưa Duy Khánh; ASIA 23 #13; Duy Linh

• “Trường Cũ Tình Xưa” Duy Khánh; *MHđb #1; Mỹ Huyền

• “Trường Cũ Tình Xưa” Duy Khánh; PBN 92 #B12b; Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung

Trường Làng Tôi Phạm Trọng Cầu; *VTh8 #10; Tam Ca Áo Trắng; listed as #2 on skin

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Hoàng Hiệp; thơ: Phạm Tiến Duật; BCTrS 1 #5; Thu Hiền, Trung Đức; involves a love story

• “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” Hoàng Hiệp; thơ: Phạm Tiến Duật; *HQuê #4; Hồng Liên, Trọng Tấn

• “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” Hoàng Hiệp; thơ: Phạm Tiến Duật; *CĐVĐ #3; Ái Xuân, Quang Lý

• “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” Hoàng Hiệp; thơ: Phạm Tiến Duật; *HoàngH #11; Thanh Sử, Đông Đào

Trường Xưa Lối Về Thanh Sơn; HN 17 #20; Thái Châu