Search for singers
Search for composers

Tựa đề, E

Song Titles, E

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Em Minh Thu; VS 11 #10; Ngọc Hồ; good singing over kích động acc.

Em Bé Quê Phạm Duy; PD.archive; unk. child (spoken intro.by P.Đ.) wr. 1953; cf. H.K.III, ch. 3, pp. 47–48; XuânV p. 89; 3rd item in trilogy w. “Bà Mẹ Quê” and “Vợ Chồng Quê”

• “Em Bé Quê” Phạm Duy; PD.archive; instr. arr.

Em Bên Đời Ngẩn Ngơ Tú Nhi; LV 1 #17; Chế Linh

Em Biết Anh Đi Không Trở Về Anh Bằng; thơ: Thái Cân

Em Biết Không Em Quang Dũng; *CTCB #2; Bảo Phúc

Em Bỏ Dòng Sông ???; *NgS #D14; Ngọc Sơn

Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng; *TRTTh.A #A3; Gia Huy

Em Có Về Phạm Duy; thơ Thảo Chi; PD.archive; Duy Quang; wr. 2001–2

• “Em Có Về” Phạm Duy; thơ Thảo Chi; PD.archive; 1. Mộng Thủy; 2.Duy Quang

Em Có Vui Khi Xuân Đến Quốc Vượng; *QL.XĐ #14 và *ĐLB #8; Quang Linh

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Trịnh Công Sơn; TGC 1 #A3; Ý Lan

• “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” Trịnh Công Sơn; *ML.Th #1; Mỹ Linh

• “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #11; Họa Mi

Em Còn Nhớ Huế Không Trần Quang Lộc; *NhH #8; Hương Lan

Em Còn Nhớ Không Em Hoàng Trọng; lời: Thanh Nam; *PQ.TTĐ3.2 #3; Duy Khánh

Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên; LV 4 #10 và *ECN #10; Thanh Tuyền

• “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” Ngô Thụy Miên; PBN 21 #13; Thái Hiền

• “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” Ngô Thụy Miên; HN 18 #B7; Tuấn Hải

• “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” Ngô Thụy Miên; *SPh #A1; Sĩ Phu

• “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” Ngô Thụy Miên; *TA.20 #10; Tuấn Anh

Em Còn Tuổi Mười Lăm Hoàng Phương; PBN 55 #17; Đặng Trưởng Phát; also CLD #9

Em Cứ Hẹn Hoàng Thanh Tâm; PBN 37 #13; Hoài Nam

Em Chết Theo Ngày Vu Quy ???; *TôhĐĐ5 #8; Lê Thu

Em Chờ Anh Trở Lại Hoàng Nguyên; *ECN #9; Thanh Tuyền

• “Em Chờ Anh Trở Lại” Hoàng Nguyên *TìnhĐ #10; Hoàng Oanh

Em Đã Chệt Từ Lâu Phạm Duy; wr. 1982 theo thơ Duyên Anh

Em Đã Cho Tôi Bầu Trời Trịnh Công Sơn; NTK #5; Quang Linh

• “Em Đã Cho Tôi Bầu Trời” Trịnh Công Sơn; *KhL.TX #10; Khánh Ly

Em Đã Quên Dòng Sông Hải Triều; *BiểnC #3; Bảo Yến

Em Đã Quên Một Giòng Sông Trúc Hồ; ASIA 13 #9; Lâm Nhật Tiến

• “Em Đã Quên Một Dòng Sông” Trúc Hồ; *QL #8 và *QLC1 #B6; Quang Linh

• “Em Đã Quên Một Dòng Sông” Trúc Hồ; *NgS #A7; Ngọc Sơn

Em Đã Thấy Mùa Xuân Quốc Dũng; *CV.ThĐ #8; Cẩm Vân

Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa ???; HN 8 #2; Tuấn Ngọc; wide-ranging melody

Em Đã Yêu Quốc Anh; CY #5; Kenny Thái

• “Em Đã Yêu” Quốc Anh; *NgL46b #D9; Ngọc Lan

Em Đã Yêu Anh Sỹ Đan; *ENĐA #7; Thanh Trúc

Em Đẹp Nhất Đêm Nay ???; ĐS 3 #18; Ý Lan

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa Tô Vũ; QG #4; Quỳnh Giao, Anh Dũng; wr. 1947

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; PBN 43 #14; Thùy Dương

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; HN 4 #7; Ý Lan; fine long phrases

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; ASIA 26 #2; Vũ Khanh

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; *TNgS #3; Lê Dung

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; *Dá2Th #9; Mỹ Hạnh

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; *TCh;Saig. #1; Thanh Lam

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; *TạTừ #4; Cao Minh

• “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” Tô Vũ; *PQ.TTĐ1 #7; ???

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 Vũ Thành An; thơ: Nguyễn Đình Toàn ; PBN 64 #12; Khánh Ly

• “Em Đến Thăm Anh Đêm 30” Vũ Thành An; PBN 85 #B12; Bằng KIêu

• “Em Đến Thăm Anh Đêm 30” Vũ Thành An; ASIA 39 #11; Lâm Nhật Tiến

Em Đến Thăm Tôi Phạm Duy; wr. 1992 (danh sách)

Em Đi Đức Huy; PBN 33 #13; Don Hồ

• “Em Đi” Đức Huy; PBN 79 #B5; Bằng Kiêu, Tuân Ngọc, Thái Châu, Nhật Trung, Nguyễn Ngọc Ngạn

Em Đi Bỏ Mặc Con Đường Trịnh Công Sơn; *TCS CD #11; Trần Thu Hà

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; *NTK #13; Mỹ Linh

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; *ML.CX #9; Mỹ Linh

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; *KhL.Đ #1; Khánh Ly, Trịnh Công Sơn

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; TCS.L #17; Cẩm Vân, Trịnh Công Sơn

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #8; Cẩm Vân; diff. harmonies

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” TCS; *TCS.QT; Cẩm Vân; same arr. as on memorial video

• “Em Đi Bỏ Mặc Con Đường” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #17; Kim Thoa

Em Đi Chùa Hương Trung Đức; lời: Nguyễn Nhược Pháp; EPh 98 #8; Elvis Phương

• “Em Đi Chùa Hương” Trung Đứcl lời: Nguyễn Nhược Pháp; *CTNgN #5; Ái Vân

• “Em Đi Chùa Hương” Trung Đức; lời: Nguyễn Nhược Pháp; PBN 91 #A5; Tú Quyên, Thanh Trúc

Em Đi Rồi Lam Phương; PBN 22 #9; Ý Lan

• “Em Đi Rồi” Lam Phương; PBN 6 #8; Họa Mi

• “Em Đi Rồi” Lam Phương; PBN 88 #A18; Họa Mi

• “Em Đi Rồi” Lam Phương; *TimV #7; Như Quỳnh

• “Em Đi Rồi” Lam Phương; ĐNhM #1; Thanh Tuyền

Em Đi Trên Cỏ Non Bắc Sơn; PBN 26 #5; Hương Lan; good rural folk style

• “Em Đi Trên Cỏ Non” Bắc Sơn; PBN 84 #B14; Hà Phương, Hương Thủy

Em Đi Xa Tôi Trần Quang Lộc; *QD.BNg #3; Quang Dũng

Em Đi Xem Hội Trăng Rằm Nguyễn Nghi; PBN 56 #23; Như Quỳnh

• “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm” Nguyễn Nghị; TY 7 #1 và *TMPS11 #6; Quỳnh Hương, Anh Dũng

Em Gái Hậu Giang ???; *QD.HQ #10; Quỳnh Dung

Em Gái Miền Tây, Đình Vân; ĐTNgY #A5; Thanh Huyền, Trọng Phúc

Em Gái Nhỏ Tô Thanh Tùng; *ChBNg #2; Thanh Tuyền

Em Gắng Chờ Huỳnh Anh, PBN 74 #A5; Trần Thái Hoà; Thiên Hương sang this on VN TV in 1972, during a brief visit (her career was in France)

Em Ghen Trịnh Lam; PBN 90 #A15; Bảo Hân, Tú Quyên, Như Loan

Em Hãy Ngủ Đi Trịnh Công Sơn; TCS.L #2 và ML #3; Mỹ Linh

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Công Sơn; CV TCS #9; Cẩm Vân

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Cộng Sơn; TY 7 #19; Thanh Hà

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #7; Phi Thúy Hạnh

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Công Sơn; *CDH #2 và *HNh.tcs #4; Hồng Nhung

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Công Sơn; *KhL.TX #4; Khánh Ly

• “Em Hãy Ngủ Đi” Trịnh Công Sơn; *PQ.ThQ1 #3; Miên Đức Thắng

“Em Hãy Vế Đi” (“Chuyện Tình Dang Dở”), Vinh Sử; CA DAO 3 #19; Lam Truyền

Em Hiền Như Ma Soeur Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PBN 19 #13; Don Hồ

• “Em Hiền Như Ma Soeur” Phạm Duy; lyrics: Ng. Tất Nhiên; *PhD.MĐ4 #D2; Sĩ Phủ

• “Em Hiền Như Ma Soeur” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PBN 29 #12.2 và *TĐT #5.2; Thái Châu, Duy Quang

• “Em Hiền Như Ma Soeur” Phạm Duy; PD.archive; Duy Quang

Em Không Còn Buồn Nửa Chị Ơi Châu Kỳ; *CBĐS #5; Như Quỳnh

• “Em Không Còn Buồn Nửa Chị Ơi” Châu Kỳ; ĐTNgY #B9; Mỹ Linh

• “Em Không Còn Buồn Nửa Chị Ơi” Châu Kỳ; PBN 78 #A12; Phương Hồng Quế, Trúc Mai; part of liên khúc

Em Không Chờ Anh Nữa ???; *LTX #6; Tâm Đoan

Em Là ổng Mây ???; *KCL #8; Jenny Trang

Em Là Con Gái Bắc Ninh dân ca; **DQH #2; Thúy Cải

Em Là Hoa Pơ Lang Đức Minh; *RChPh; Rơ Chăm Phiang

Em Là Niềm Cay Đắng Vũ Tuấn Đức; ASIA 28 #20; Vũ Tuấn Đức

Em Là Tất Cả Lam Phương; PBN 52 #14; Anh Dũng; Phi Khanh

• “Em Là Tất Cả” Lam Phương; PBN 2; Giáng Thu

• “Em Là Tất Cả” Lam Phương; *PQ.DC2.1 #7; Anh Khoa

Em Là Tình Yêu Của Tôi ???; HĐ/MM 5 #A5; Phương Thanh; nhạc trẻ, but bearable

Em Lấy Chồng Xa Thanh Sơn; *ĐCCĐ #9; Trọng Phúc, Hà My

Em Lễ Chùa Này Phạm Duy; LV 4 #5 và *PhD4 #C3; Ý Lan

• “Em Lễ Chùa Này” Phạm Duy; *ThTh09 #11; Thái Thanh; tr. 1975

• “Em Lễ Chùa Này” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #B6; Hạ An; beautiful voice!

• “Em Lễ Chùa Này” Phạm Duy; PD.archive; Lệ Thu

• “Em Lễ Chùa Này” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền

Em Mơ Về Anh Huy Tuấn; *ML.VN #1; Mỹ Linh

Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu Văn Phụng; PBN 27 #18; Dalena

Em Muốn Đóa Hoa Hồng ???; *VNgTr #5; Lệ Thu

Em Muốn Tin Anh Quốc Hùng; PBN 99.5Diva #B518 Như Loan

Em Nghĩ Đến Anh Vũ Tuấn Đức; *ENĐA #6; Thanh Trúc

Em Như Giọt Sầu Rơi ???; *MKhTA #10

Em Như Lan Mây Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #1; Linda Trang Đài, Tommy Ngô

Em Ở Đâu? Chí Tài; PBN 93 #B11; Dương Triệu Vũ

Em Ở Nơi Đâu Phan Nhân; BCTrS 1 #6; Quang Huy

• “Em Ở Nơi Đâu” Phan Nhân; *XTrNNg #6; Quang Lý

Em Ơi, Hà Nội Phố Phú Quang; ý thơ: Phan Vũ; ASIA 14 #7; Khánh Ly

• “Em Ơi, Hà Nội Phố” Phú Quang; *PhQu1 #1; Mỹ Linh

• “Em Ơi, Hà Nội Phố” Phú Quang; *CDH #14; Hồng Nhung

• “Em Ơi, Hà Nội Phố” Phú Quang; phỏng thơ: Phan Vũ;*LD.TH #11; Lê Dung

• “Em Ơi, Hà Nội Phố” Phú Quang; *ĐMST #7; Tuấn Ngọc

• “Em Ơi, Hà Nội Phố” Phú Quang; PBN 91 #A9; Bằng Kiêu

Em Ơi Lá Thu Mưa Hoàng Thao Du; CV 2 #2; Cẩm Vân, Khắc Triệu

Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó Trần Chung; *ámTh #14; Lê Dung

Em Quên Mùa Đông Nguyễn Nhật Huy; TY 9 #3; Huy Vũ

Em Ra Đi Mùa Thu ???; *46C.Kh. #3.4; Thái Thanh

Em Sài Gòn Phạm Quang Ngọc; post-75; mentioned, Phạm Duy, H.K. IV, p. 202

Em Sầu Như Lòng Phố ???; *ThH.MN #8; Thúy Hằng

Em Sẽ Cho Tôi Bầu Trời ???; *NgL46b #A10; Ngọc Lan

Em Sẽ Đến Vĩnh Phúc; PBN 63 #21; Thủy Tiên

Em Sẽ Yêu Anh Mãi Nhã Tâm; *ChX #3; Tâm Đoan

Em Tôi Lê Quốc Thắng; *NEĐ #1; Tam Ca 3A

Em Tôi Lê Trạch Lựu; PBN 1 #1.1; Julie; ridiculous arr.

• “Em Tôi” Lê Trạch Lựu; *ANg #4; Anh Ngọc

• “Em Tôi” Lê Trạch Lựu; *TKVTG4 #2; Quang Minh

• “Em Tôi” Lê Trạch Lưu; *CHDK #8; QuangTuấn

• “Em Tôi” Lê Trạch Lưu; *MThKh #7; Khắc Dũng

• “Em Tôi” Lê Trạch Lưu; *PQ.TTĐ1 #4; ???

Em Tôi Nguyễn Hữu Thiết; *VTh8 #4; Ngọc Bảo; listed as #11 on cover

Em Tôi Võ Đông Điền; *BTLS #3; Kim Anh

Em Trong Mắt Tôi Nguyễn Đức Cường; PBN 99 #B25; Tóc Tiên

Em Và Tôi Thanh Tùng; DD 3 #8 và *ThTng2 #10; Thanh Lam; romantic ballad w. charm

• “Em Và Tôi” Thanh Tùng; EPh 98 #7; Elvis Phương

Em Vẫn Cần Anh Ngọc Trọng; HN 14 #A2; Ngọc Lan

• “Em Vẫn Cần Anh” Ngọc Trọng; Ngọc Lan Kỷ Niệm #14; Ngọc Lan

Em Vẫn Chờ Anh Vũ Thế Hưng; lời: Nam Lộc; *NamL #12; Lưu Bích

Em Vẫn Còn Thương ???; *BướmTr #5; Kim Anh

Em Vẫn Chờ Anh Phương Hồng Quế; CHPhĐ #5; Mai Vy

• “Em Vẫn Chờ Anh” Phương Hồng Quế; *HLTCh #5; Hương Lan

Em Vẫn Chờ Mùa Xuân Trần Đình Quân; *TRĐQ #8; Xuân Sơn

Em Vẫn Đợi Anh Về Hoàng Hiệp; *EmVĐ #6; Thanh Hoa

• “Em Vẫn Đợi Anh Về” Hoàng Hiệp; *HoàngH #13; Mỹ Tâm

Em Vẫn Hoài Yêu Anh Trịnh Lâm Ngân; *NhQ.EmV #6; Như Quỳnh

Em Vẫn Là Niềm Đau ???; LV 9 #A2; Elvis Phương

Em Vẫn Mơ Vũ Tuấn Đức; ASIA 24 #8; Thanh Trúc

Em Vẫn Như Ngày Xưa Trần Tiến; NgHTrT 1 #3; Trần Thu Hà, nhóm Mắt Ngọc

• “Em Vẫn Như Ngày Xưa” Trần Tiến; *TựHọa #4; Trần Thu Hà; beautifully arr. and sung

• “Em Vẫn Như Ngày Xưa” Trần Tiến; *NgH.Em #3; Ngọc Hạ

Em Về dân ca; #1 of two; PBN 53 #17; Ái Vân, Anh Dũng

Em Về Trúc Sinh; lời: Đặng Hiền; ASIA 22 #2; Lâm Thúy Vân

Em Về Kẻo Mưa ???; *TTrM #10; Quốc Dũng

Em Về Miệt Thứ Hà Phương; *EVMT #2, Phi Nhung

• “Em Về Miệt Thứ” Hà Phương; HLTCh #9; Hương Lan

• “Em Về Miệt Thứ” Hà Phương; PBN 81 #A3; Hương Thủy

Em Về Qua Bến Bắc ???; *NTKN #B5; Hà Phương

Em Về Nào Có Hay Hoàng Trọng Thụy; PBN 34 #15; Ngọc Lan

• “Em Về Nào Có Hay” Hoàng Trọng Thụy; *ChoEm #5; Nguyên Khang

Em Về Tinh Khôi Quốc Bảo; DD7 #5; Hồng Hành

• “Em Về Tinh Khôi” Quốc Bảo; TY 7 #13; Minh Tuyết, Johnny Dũng

• “Em Về Tinh Khôi” Quốc Bảo; *EVTK #1 và *CTTĐ #6; Trần Thu Hà

• “Em Về Tinh Khôi” Quốc Bảo; *BiểnC #9; Bảo Yến

Em Về Tóc Xanh ???; *NhTh #8; Trần Thu Hà

Em Về Thấy Mùa Xuân Thanh Sơn; PA 12 #A9; Trọng Phúc

Em Về Trong Chiêm Bao ???; *CLHL.nv15 #6; Chế Linh; tr. 1975

Em Về Với Người Mạc Thế Nhân; *PQ.2.1 #9; Thanh Tuyền

• “Em Về Với Người” Mạc Thế Nhân; *QLC1 #C3; Quang Linh

Em Yêu ???; NhtH 7 #16; Nhật Hạ; folk-rock idiom; lightly pounding 4/4; melodious

Email Tình Yêu Trần Minh Phi; TY 9 #1; Hạ Vy, Johnny Dũng

Eternal Love Lê Tâm ASIA 28 #4; Trish

Fly Away Sỹ Đan; ASIA 28 #16; Shayla