Search for singers
Search for composers

Tựa đề, O–P

Song Titles, O–P

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Ô Mê Ly Văn Phụng; PBN 24 #21; hợp ca: Ái Vân, Elvis Phương, Duy Quang, Phi Khanh, Ngọc Trọng, Ban nhạc Chí Tài; party music; first composition, wr. at age 18 on jeep heading north

• “Ô Mê Ly” Văn Phụng; PBN 86 #A6; Huy Tâm (singing contestant)

• “Ô Mê Ly” Văn Phụng; ASIA 40 #1; Hoàng Nam, Diệp Thanh Thanh

Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #18; Lưu Bích

Ôi Quê Nhà! Phan Ni Tấn; PBN 49 #11; Nguyễn Hưng

Ôi Quê Xưa Dương Thiệu Tước; bef. 1954

Ông Đô (vọng cổ), Anh Bằng; ASIA 39 #6; Xuân Mỹ, Tuấn Hùng

Ông Lái Đò Hiếu Nghĩa; comp. early 1950s; TY 3 #11; Trường Vũ

• “Ông Lái Đò” Hiếu Nghĩa; LV 4 #19; Nhật Trường

• “Ông Lái Đò” Hiếu Nghĩa; *NTKN #D11; Quang Linh

• “Ông Lái Đò” Hiếu Nghĩa; *DCVN2 #8; Randy, Mỹ Huyền

• “Ông Lái Đò” Hiếu Nghĩa; DT #8; Ngọc Sơn

• “Ông Lái Đò” Hiếu Nghĩa; OLĐ #6 & *OLĐ #1; Hùng Cường; very special perf.

Ông Tú Về Làng Trần Quê Sơn; LV 8 #19; Quang Linh

Ông Trăng Xuống Chơi Phạm Duy (10 Bé Ca #1); PD.archive, Thái Hiền(?), Phạm Duy; wr. 1972; H.K. III. pp. 324–25

Ở Bên Nhà Em Không Còn Đứng Đợi Chờ Anh Phạm Duy; *TPhĐĐ4 #8; Lệ Thu; thơ: Cao Tần; wr. c. 1978; H.K. IV. 11, p. 95

Ở Đâu Cũng Có Em PBN 99; #A13; Trần Thái Hòa

Ở Giữa Mùa Xuân ???; CNX #B1; Thùy Trang; major mode; traditional rural

Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ Phan Huỳnh Điểu; thơ: Trần Hoài Thu; *TThDQ #2; Thu Hiền

• “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Trần Hoài Thu; *ECN #8; Thanh Tuyền

• “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Trần Hoài Thu; *KhTđb2 #7; Khả Tú

• “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Tr.H.Th.; *QL.NNh #16; Quang Linh

• “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Trần Hoài Thu; *PhHĐ #9; Bảo Yến

Ở Nơi Nào Em Không Nhớ Ngô Thụy Miên; PBN 48 #9; Tuấn Ngọc

Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em Phạm Duy; wr. 1972; theo thơ: ??? (danh sách)

Ở Trọ Trịnh Công Sơn; TCS.L #14; Quang Minh, Mỹ Tâm

• “Ở Trọ” Trịnh Công Sơn; *TócEm #1; Ái Vân

• “Ở Trọ” Trịnh Công Sơn; *CB #3; Quỳnh Hương

• “Ở Trọ” Trịnh Công Sơn; TY 1 #8; Hạ Vi

• “Ở Trọ” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #1.1; Tam Ca 3A

Ơn Nghĩa Sinh Thành Dương Thiệu Tước; PBN 40 #8; Hoàng Lan

• “Ơn Nghĩa Sinh Thành” Dương Thiệu Tước; *ThM #3; Tố Hà

• “Ơn Nghĩa Sinh Thành” Dương Thiệu Tước; ASIA 38 #26; hợp ca thiếu nhi

• “Ơn Nghĩa Sinh Thành” Dương Thiệu Tước; PBN 81 #A8; Mạnh Quỳnh, bé Xuân Mai

Paris Có Gì Lạ Không Em? Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyên Sa; TGC5 #2.1; Duy Quang, Ngọc Huệ

• “Paris Có Gì Lạ Không Em?” Ngô Thụy Miên; thơ: Nguyên Sa; PBN 21 #16; Ái Vân

Paris Em Về Trường Sa; TrS #8; Thùy Dương

Paris Thu Khúc Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #D5; Lệ Thu

Paris Và Em Tùng Giang; *PBN 78 #B8; Trần Thái Hoà; charming stage productionn

Pourquoi Hoàng Thi Thơ; HTT #18; NiNi

Phá Lấu Lòng Heo Chú Méo Hoàng Thi Thơ; HTT #20; Mai Khanh, Mai Lệ Huyền, Xuân Phát

Phải Chi… Song Ngọc; *ƯHNM #3; Ái Vân, Thế Sơn

Phải Duyên Hay Nợ Trúc Quỳnh; TGC 1 #A1; Hoài Linh, Phi Nhung

• “Phải Duyên Hay Nợ” Lê Minh và Trúc Quỳnh; VS 4 #10; Vân Sơn, Yến Mai

Phải Em Lý Ngựa Ô Tiến Luân; PBN 72 #12; Phi Nhung

Phải Lòng Con Gái Bên Tre Phan Ni Tấn; thơ: Luân Hoàn; PBN 55 #8; Phi Nhung

Pháo Hồng Tiễn Biệt ???; HĐ/MM 6 #A6; Khánh Duy; prodigiously sensitive perf.

Pháp Thân Phạm Duy; (Đạo Ca 1); PD.archive; Thái Hiền

• “Pháp Thân” Phạm Duy; (Đạo Ca 1); PD.archive; Thái Thanh

Phận Bạc Dzoãn Binh; LV 5 #8; Phi Nhung

• “Phận Bạc” Dzoãn Binh; *SNgh #7; Mạnh Quỳnh, Phi Nhung

• “Phận Bạc” Dzoãn Binh; *KhT.hm #8; Khả Tú, Hoàng Tâm

Phận Gái Nhà Nghèo Giao Tiên; *MH #8; Mỹ Huyền

Phận Gái Thuyên Quyền Nguyên Thảo và Giao Tiên; PBN 60; #14; Mạnh Quỳnh, Phi Nhung

Phận Má Hồng Hoài Nam; lyrics: Trần Nam Khách; *NhQ.Ng #4; Như Quỳnh

Phận Tơ Tàm Minh Kỳ; PBN 42 #13; Hoàng Lan; tragic ruminations of a ca sĩ

• Phận Tơ Tằm” Anh Bằng (Lê Minh Bằng); PBN 79 #A6b; Phương Hồng Quê, Thái Châu; paired w. “Đêm Vũ Trường”

Phép Lạ Tuấn Khanh; PBN 67 #24; Lương Tương Quang

Phía Này Nắng Tắt ???; *NhTh #3; Trần Thu Hà; super-delicate effects

Phiên Gác Đêm Xuân Nguyễn Văn Đông; ASIA 39 #7; Bảo Tuấn; sung by Giao Linh in late 1960s

• “Phiên Gác Đêm Xuân” Nguyễn Văn Đông; *MXHĐ #5; Elvis Phương

• “Phiên Gác Đêm Xuân” Nguyễn Văn Đông; *MXCM #7; Ánh Lệ

• “Phiên Gác Đêm Xuân” Nguyễn Văn Đông; PBN 76 #B7; Thế Sơn

Phiên Khúc Chiều Mưa ???; CA DAO 1 #5; Lâm Gia Minh

Phiến Đá Sầu Diệu Hương; PBN 63 #20; Don Hồ; minor mode; somewhat formulaic

Phiêu Du Trần Minh Phu; PBN 63 #14; Lây Minh; romantic; female chorus

Phong Ba Ngọc Trọng; *NgTr #5; Ngọc Trọng; wr. 1985

Phố Buồn Phạm Duy; ASIA 18 #5; Thanh Thúy; tango; wr. c. 1956; H.K. III, Ch. 7, p. 98–99

• “Phố Buồn” Phạm Duy; ASIA 18 #5; *TT.nv2 #7; Thanh Thúy; tr. 75

• “Phố Buồn” Phạm Duy; *PhD4 #D6; Lưu Hồng

• “Phố Buồn” Phạm Duy; LV 2 #4.2; Ý Linh, Ký Anh, Tuyết Nhung

• “Phố Buồn” Phạm Duy; *PQ.NhTCh #3; Thái Thanh

Phố Chiều Hoàng Thi Thơ; HTT #14; Thái Châu

Phố Đêm Tâm Anh; *TNV #10; Thanh Tuyền

• “Phố Đêm” Tâm Anh; PBN 84 #B9; Như Quỳnh, Trường Vũ

• “Phố Đêm” Tâm Anh; CBN 3 #7; Băng Châu

• “Phố Đêm” Tâm Anh; ĐS 1 #6; Phương Hồng Quế

• “Phố Đêm” Tâm Anh; *MH.R #6; Mỹ Huyền, Randy

Phố Nghèo Trần Tiến; *TựHọa #9 và *DCTY #4; Trần Thu Hà

Phố Vắng Anh Rồi Mạnh Phát; PBN 52 #19; Thanh Tuyền

• “Phố Vắng Anh Rồi” Mạnh Phát; *BướmTr #8; Kim Anh; done as “…Vắng Em”

• “Phố Vắng Anh Rồi” Mạnh Phát; *HT #10; Trường Hải; done as “…Vắng Em”

Phố Vắng Bóng Quen Ngọc Sơn; *NgM #4; Tâm Đoan

Phố Vẫn Xưa Lê Vũ; PBN 58 #6; Lưu Bích

Phố Xa Lê Quốc Thắng; *CMH #4; Trần Thu Hà

Phôi Pha Trịnh Công Sơn; *KLTCS #8; Khánh Ly; pre-75

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; PBN 48 #15; *YL.LR #12; Ý Lan

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; *ThD3 #7; Thùy Dương

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; TCL.L #6 và *CT #14; Cẩm Vân

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #2; Thanh Lam

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; *HNh.tcs #9; Hồng Nhung

• “Phôi Pha” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #15; Thái Hiền

Phù Du Phan Kiên; PBN 45 #13; Thu Hằng, Diệu Hằng

Phút Âm Buồn Trịnh Công Sơn; RTNgNg #2; Cẩm Vân; great song.

Phút Cuối Lam Phương; PBN 52 #14; Anh Dũng; Phi Khanh

• “Phút Cuối” Lam Phương; PBN 88 #A16; Bằng Kiêu

• “Phút Cuối” Lam Ph.; PBN 16 #5; Anh Khoa; 12/8 major m.; commercial but pleasing

• “Phút Cuối” Lam Phương; ASIA 26 #13 and *CLTT #B8; Chế Linh, Thanh Tuyền

• “Phút Cuối” Lam Phương; NBHPh #4; Giao Linh

Phút Chia Ly Hoàng Trọng; *MaiHTCh3; Mai Hương

Phút Đầu Tiên Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #4; Hoàng Lan, Nguyễn Hưng

• “Phút Đầu Tiên” Hoàng Thi Thơ; HN 6 #16; Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

• “Phút Đầu Tiên” Hoàng Thi Thơ; *46C.Kh. #3.8; Thái Thanh

• “Phút Đầu Tiên” Hoàng Thi Thơ; *PhD.nv17 #2; Phương Dung; tr. 75

Phút Giao Mùa Trần Thiện Thanh; *MXHĐ #2; Duy Quang

• “Phút Giao Mùa” Trần Thiện Thanh; *PBN 85 #A22a; Phương Hồng Quế, Ngọc Đan Thanh; paired w. “Ngày Đầu Một Năm”

Phút Giao Thừa Lặng Lẽ ???; *ML.TN #10; Mỹ Linh

Phút Giây Thần Tiên Lan Anh; PBN 29 #15; Lan Anh, Lưu Bích, The Uptight

Phương Trời Xa Lạ Trần Quang Lộc; *NgH.Em #2; Ngọc Hạ

Phương Trời Xứ Lạ Lâm Hoàng; PBN 73 #B5; Mạnh Quỳnh, Hương Thủy; interspersed with vọng cổ episodes by Mạnh Quỳnh.

Phương Tìm Hoàng ???; *PQ.HCN2 #2; Thái Thanh

Phượng Buồn Nguyên Vũ; *ChD #6; Thái Châu

Phượng Buồn Thanh Sơn, *ThanhS #10; Khánh Hoàng

Phượng Hồng Vũ Hoàng; CA DAO 3 #25; Lệ Hằng, Chung Tử Lưu; lovely long lines

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; PBN 96 #B11b; Thái Châu

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; ASIA 13 #2; Gia Huy

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; TY 5 #9; Mạnh Quỳnh

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; *MKhTA #2; Tuấn Anh

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; *ThH.MN #9; Thúy Hằng

• “Phượng Hồng” Vũ Hoàng; thơ: Đỗ Trung Quân; *QL.NNh #13; Quang Linh

Phượng Tìm Hoàng Châu Kỳ; PBN 78 #A #2; Nguyễn Hưng; lyrics: Nguyễn Tiến Thịnh

Phượng Yêu Phạm Duy; *ThTh3 #2 và *ThTh.nv5 #9; Thái Thanh; wr. c. 1970

• “Phượng Yêu” Phạm Duy; *MHđb #4; Mỹ Huyền

• “Phượng Yêu” Phạm Duy; PhD4 #C9; Kiều Nga