Search for singers
Search for composers

Tựa đề, L

Song Titles, L

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Lá Diêu Bông Phạm Duy; Hoàng Cầm Ca 1; *PhD.HC 1; Thái Hiền

• “Lá Diêu Bông” Phạm Duy; Hoàng Cầm Ca 1; *PhD.HC 5; Ý Lan

• “Lá Diêu Bông” Phạm Duy; Hoàng Cầm Ca 1; PD.archive; Phạm Duy

Lá Đỏ Hoàng Hiệp; thơ: Nguyễn Đình Thi; BCTrS 1 #9; Quang Thọ

• “Lá Đỏ” Hoàng Hiệp; *HoàngH #5; Cao Minh

Lá Đổ Muôn Chiều Đoàn Chuẩn và Từ Linh; ASIA 20 #12; Vũ Khanh

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn và Từ Linh; VTG 10 #11 và *Dá2Th #5; Thu Phương; magical perf.

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn và Từ Linh; PBN 86 #B4; Ngô Quang Minh; singing contestant

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn và Từ Linh; PBN 97 #C3; Trần Thái Hòa

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn và Từ Linh; *ML.TY #4

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn và Từ Linh; *SPh #B9; Sĩ Phu

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *LTh.Nh; Lệ Thu

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *GMT #3; Cao Minh

• “Lá Đổ Muôn Chiều” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ĐCh #7 và **AT.TrS #8; Ánh Tuyết

Lá Rơi Bên Thềm Lê Trọng Nguyễn; lới: Nguyễn Hiền; *KT.NgN #1; Kim Tước

• “Lá Rơi Bên Thềm” Nguyễn Hiền và Lê Trọng Nguyễn; *PQ.DKh #10; Thái Thanh; nhạc tình

Lá Rơi Về Đâu Hoàng Lương; *ƯHĐQ #6; Thanh Hoa

Lá Sầu Riêng Hoàng Cầm và Nguyên Chi; MP 20 #6; Phi Nhung; awesome

Lá Thư Đoàn Chuẩn và Từ Linh; PBN 63 #24.4; Tuấn Ngọc, Khánh Hà; minor mode

• “Lá Thư” Đoàn Chuẩn vá Từ Linh; *TNgS #2; Lê Dung

• “Lá Thư” Đoàn Chuẩn; v. Từ Linh; *ĐCh #4 và *LNg. T #7; Lan Ngọc

• “Lá Thư” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *LTh.Nh #9; Lệ Thu

• “Lá Thư” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *CHDK #9; Quang Tuấn

Lá Thư Đô Thị ???; *PhD.K #9; Phương Dung

Lá Thư Gửi Mẹ Nguyễn Hiền; thơ: Thái Thủy; *ThTh08 #6; Thái Thanh; wr. 1950s; reflects nostalgia for the north

Lá Thư Gửi Người ???; *PQ.HCN2 #9; Mỹ Thế

Lá Thư Miền Trung Lam Phương; *HTr5 #5; Hồng Trúc; lời: Hồ Đình Phương; wr. early 1950s

Lá Thư Mùa Xuân ???; *MXHĐ #4; Mai Hương

Lá Thư Người Linh Chiến Nguyễn Văn Đông; *HO.Mẹ #10; Hoàng Oanh; perf. 1965; hòa âm & ban nhạc Nghiêm Phú Phi

Lá Thư Về Làng Thanh Bình; later 1950s

Lá Vàng Rơi Minh Kỳ; *TìnhĐ #7; Hoàng Oanh

• “Lá Vàng Rơi” Minh Kỳ; *KhBG #4; Trúc Mai

Lá Vàng Tượng Trắng Trong Vường Lục - Xâm Hoàng Thi Thơ; HTT #22; Duy Quang

Lá Xanh Hoàng Việt; *NhTKhCh1 #3; Tam Ca Áo Trắng; melody and words in GĐX, pp. 320–21; wr. 1950s.

Lạc Lối Kim Tuấn; PBN 65 #2; Nguyễn Hưng, Thủy Tiên

Lạc Lối Địa Đàng ???; *CDđb3 #1.1; Phi Nhung

Lạc Mất Nhau ???; *HV3 #6; Hạ Vy

Lai Anh Em Đi Lấy Chồng Y Vân; VS 5 #7; Mỹ Linh; nhạc cảnh với sự góp mặt của Vân Sơn, Hoài Linh, Út Mập, Bé Mập

Lại Nhớ Người Yêu ???; PBN 96 #A14a; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Làm Dâu Miệt Vườn Trương Quang Tuấn; *TT #4; Như Quỳnh

Làm Dâu Xứ Lạ Vinh Sử; lời: Diễm Nhi; *ThTrThĐ #1.2; Thảo Sương, Ngọc Hồ

Làm Lại Từ Đầu Trúc Hồ; ASIA 24 #10; Lâm Nhật Tiến

Làm Quen Anh Quân; *ML.TN2 #2; Mỹ Linh

Làm Quen Ngọc Sơn; VS 4 #11; Linh Tuấn, Thanh Huyền; cổ tân giao duyên

• “Làm Quen” Ngọc Sơn; HĐ/MM 1 #3; Hoàng Dũng, Phương Thanh

• “Làm Quen” Ngọc Sơn; DT #7; Thành Lộc, Hồng Vân

Làm Sao Anh Biết? Lê Vũ; PBN 68 #17; Minh Tuyết

Làm Sao Biết Được? Song Phương; PBN 84 #B8; Mạnh Quỳnh

Làm Sao Giữ Được Anh? Vĩnh Tâm; PBN 99.5Diva #B23; Tóc Tiên

Làm Sao Mà Quên Được Phạm Duy; SMQĐ #1; Duy Quang

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; *HL.AV #9; Ái Vân

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; *PQ.DC5.1 #4; Thanh Lan

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; *TPhĐĐ3 #7; Lệ Thu

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; *ĐMST #4; Tuấn Ngọc; attr. to Duy Quang on skin

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; PD.archive; Kiều Nga

• “Làm Sao Mà Quên Được” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền

Làm Thơ Tình Em Đọc Trúc Hồ; thơ: Trịnh Bữu Hoài; ASIA 23 #11; Lâm Nhật Tiến

Lan và Điệp Đoàn Minh và Từ Chân; *MH2 #9; Mỹ Huyền

Lang Thang Tuấn Thành; TY 7 #4; Minh Tuyết

Lang Thang Dưới Mưa Nhật Đăng Huy; ASIA 41 #9; Dạ Nhật Yến, Philip Huy; kích động; monotonous and offensive

Lang Thang Trên Đường Mưa Rơi Tuấn Khanh; PBN 56 #21; Ngọc Ánh

Làng Quan Họ Quê Tôi Nguyễn Trọng Tạo; *ĐNAH #2; Trung Anh

• “Làng Quan Họ Quê Tôi” Nguyễn Trọng Tạo; *ƯHĐQ #1; Thanh Hoa

Làng Báo Sài Thành Lê Thương; nhạc châm biếm; wr. c. 1951; cf. Phạm Duy, Hồi Ký III, Ch. 2, p. 31

Làng Tôi Chung Quân; PBN 59 #14; Như Quỳnh

• “Làng Tôi” Chung Quân; ThNg 32 #3; Như Mai

• “Làng Tôi” Chung Quân; *MThKh #5; Bảo Yến

Làng Tôi Hồ Bắc; *ámTh #5; Lê Dung

• “Làng Tôi” Hồ Bắc; *LanA.BC #9; Lan Anh

• “Làng Tôi” Hồ Bắc; *HnHSg #5; tốp nữ

Làng Tôi Văn Cao; VCThTh #1; hợp ca

• “Làng Tôi” Văn Cao; *AT.VC #5; Ánh Tuyết

• “Làng Tôi” Văn Cao; *VC.TKh #4; Cao Minh, Ánh Tuyết

Làng Tôi ???; *HTr6 #7; Hồng Trúc (Chung Quân, Hồ Bắc, or Văn Cao??)

Lãng Du Đặng Quang Vy; PBN 67 #1; Bảo Hân, Như Loan

Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội Phú Quang; lời: Tạ Quốc Chương; *PhQu1 #9; Mỹ Linh

Lãng Tử ???; *LĐCT #1; Elvis Phương

Lạnh Lùng Đinh Việt Lang; *GMT #4; Phương Thảo

• “Lạnh Lùng” Đinh Việt Lang; T&S 2 #5; Giao Linh

• “Lạnh Lùng” Đinh Việt Lang; *PQ.TTĐ1 #5; ???

• “Lạnh Lùng” Đinh Việt Lang; *PQ.ChT2 #6; Huy Khanh

• “Lạnh Lùng” Đinh Việt Lang; *TPhĐĐ3 #10; Lệ Thu

Lạnh Trọn Đêm Mưa Huỳnh Anh; PBN 46 #11; Hoài Nam

• “Lạnh Trọn Đêm Mưa” Huỳnh Anh, PBN 74 #A10; Minh Tuyết

• “Lạnh Trọn Đêm Mưa” Huỳnh Anh; *MHđb4 #5; Mỹ Huyền

• “Lạnh Trọn Đêm Mưa” Huỳnh Anh; *TTrM #1; Quốc Dũng

• “Lạnh Trọn Đêm Mưa” Huỳnh Anh; *NhQ.EmV #3; Như Quỳnh

Lao Xao Biển Gọi Bảo Phúc; *NgĐB #6; Cẩm Vân

Lạy Mẹ Con Đi Anh Bằng; DK #2; Duy Khánh

• “Lạy Mẹ Con Đi” Anh Bằng; *DKhHL.nv #5; Duy Khánh; tr. 75

Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương; PBN 28 #16; Ý Lan

Lắng Nghe Mùa Thu Về Dương Thụ; LV 8 #22; Bằng Kiêu, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà

• “Lắng Nghe Mùa Xuân Về” Dương Thụ; *ML.TN #6; Mỹ Linh

Lắng Nghe Mùa Xuân Về Dương Thụ; PBN 80 #B11; Bằng Kiêu

Lặng Lẽ Nơi Này Trịnh Công Sơn; *TA.YCS #3; Tuấn Anh

• “Lặng Lẽ Nơi Này” Trịnh Công Sơn; *NgB92 #6; Ngọc Bích

Lặng Thầm Vũ Hoàng; PBN 96 #B11a; Thế Sơn

Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối ???; *HngC #8; Hùng Cường

Lần Đầu Tiên Nói Dối Vinh Sứ; ASIA 22 #3; Diệp Thanh Thanh

Lầm Lam Phương; PBN 28 #11; Nguyễn Hưng

• “Lầm” Lam Phương; PBN 88 #B5b; Trịnh Lam

Lầm Lỡ Trịnh Nam Sơn; ASIA 16 #4; Khánh Hà

Lấp Biển Vá Trời Phạm Duy; wr. 1978; H.K. IV.11, p. 96–97; refers to Nữ Oa myth

Lập Chiến Công Phạm Duy; wr. 1947 (danh sách chronologic)

Lâu Đài Tình Ái Trần Thiện Thanh; thơ: Mai Chùng Tinh; PBN 17 #12; Hương Lan, Thái Châu

• “Lâu Đài Tình Ái” Trần Thiện Thanh; thơ: Mai Chùng Tinh; PBN 95 #A19; Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Ngàn

• “Lâu Đài Tình Ái” Trần Thiện Thanh; thơ: Mai Chùng Tinh; *LSMQ #8; Duy Quang

Lẻ Bóng Anh Bằng; ASIA 28 #13; Thanh Tuyền

• “Lẻ Bóng” Anh Bằng; ASIA 15 #7.1; Thanh Thúy, Thanh Tuyền

• “Lẻ Bóng” Anh Bằng; NBHPh #2; Hương Lan

• “Lẻ Bóng” Anh Bằng; *TCh #7 và *HTr3 #5; Hồng Trúc

• “Lẻ Bóng” Anh Bằng; *MH.TPh #6; Mỹ Huyền

• “Lẻ Bóng” Anh Bằng; *PhD.nv17 #10; Phương Dung; tr. 75

Lẻ Đôi ???; *KhBG #10; Trúc Mai

Lẻ Loi Lã Văn Cường; DD9 #10; Yến Khoa

• “Lẻ Loi” Lã Văn Cường; TY 5 #8; Mỹ Linh

• “Lẻ Loi” Lã Văn Cường; *CB #8; Quỳnh Hương

• “Lẻ Loi” Lã Văn Cường; *QL.CX #11; Quang Linh

Leo Rừng Phạm Đình Chương; (early)

Lê Văn Tám Phong Nhã; *ChSVD #6; Đội Sơn Ca

Lệ Buồn Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #9; Thiên Kim

Lệ Đá Trần Trịnh; lời: Hà Huyền Chi; PBN 66 #10; Khánh Ly; perf. by Quốc Anh recalled by H.Tr.A.

• “Lệ Đá” Trần Trịnh; lời: Hà Huyền Chi; PBN 92 #14b; Khánh Ly, Bằng Kiêu

• “Lệ Đá” Trần Trịnh; lời: Hà Huyền Chi; *MThLB #6; Kim Anh

• “Lệ Đá” Trần Trịnh; *NgL46b #A8; Ngọc Lan

Lệ Đá Xanh Cung Tiến; Thơ: Thanh Tâm Tuyền; QG #3; Quỳnh Giao

Lệ Hoang Trịnh Nam Sơn; lời: Mộng Điệp; PBN 34 #19; Thanh Hà; beautiful

• “Lệ Hoang” Trịnh Nam Sơn; lời: Mộng Điệp; HN 1 #6; Trịnh Nam Sơn

Lệ Tình Tâm Anh; PBN 26 #19; Diễm Liên; slow, romantic; violins, cellos

Lệ Tình Buồn Mai Nguyễn; PBN 37 #5; Thế Sơn

Lên Chùa Cầu Duyên Vinh Sử và Giao Tiên; KL3 #13; Hữu Nghĩa, Thanh Lộc

Lên Đàng Lê Hữu Phước; lời: Việt Tiên; 1940s

Lên Núi Ba Vi dân ca; **DQH; tốp nam

Lên Trời Phạm Duy; wr. 1972 in resp. to mùa hè đỏ lửa; H.K. III, p. 317

Let’s Party Sỹ Đan; ASIA 22 #5; Shayla

Lìa Nhau ???; *NKhC #6; Elvis Phương, Khánh Ly

Lịch Sử Loài Người Lê Thương; nhạc Cảnh; 1950s

Liên Hiệp Quốc Lê Thương; nhạc châm biếm; wr. c. 1951; cf Phạm Duy, Hồi Ký III, Ch. 2 p. 31

Liên Sai dân ca; BTƠ #7; Thúy Hường

Linh Hồn Đã Mất Bằng Kiêu; PBN 89 #B12; Bằng Kiêu

Linh Hồn Tượng Đá Lê Minh Bằng; ASIA 15 #6; Thái Châu; slow funky 6/8

Linh Hồn Tượng Đá Mai Bích Dung; DK #4; Duy Khánh

Linh Hồn Tượng Đá ???; *BướmTr #1; Kim Anh (Lê Minh Bằng or Mai Bích Dung?)

Lính Mà Em Anh Thy; ASIA 41 #15.3; Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình

Lính Nghĩ Gì Hoài Linh; PBN 54 #5; Nguyễn Hưng, Don Hồ, Thế Sơn

• “Lính Nghĩ Gì” Hoài Linh; *CDđb3 #2.12; Tuấn Vụ

• “Lính Nghĩ Gì” Hoài Linh; ThNg 13 #6; Thanh Phong

Lính Trận Miền Xa ???; *DKh.NhNg #2; Duy Khánh

Lính Xa Nhà Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #2; Mạnh Quỳnh

• “Lính Xa Nhà” Trịnh Lâm Ngân; *CDđb3 #1.8; Phi Nhung

Little Saigon Alan Nguyễn; lời: Khúc Lan; PBN 32 #17; Don Hồ

Lọ Lem Mai Lâm; *15MN #11; Hồng Nhung

Loài Chim Biển Nguyễn Vũ

Loài Hoa Không Vỡ Phạn Mạnh Cương; *NhQNĐ #9; Như Quỳnh

Loan Mắt Nhung Huỳnh Anh; ASIA 19 #11; Bảo Tuấn; wr. for film of same name

• “Loan Mắt Nhung” Huỳnh Anh; PBN 74 #A9; Thái Châu

Long Ngọc Hoàng Thi Thơ; WN 1 #5; Quốc Dương, Ý Nhi; thoroughly unispired; many western classicizing gestures; one feels sorry for the performers

Lòng Mẹ Y Vân; PBN 40 #6; Hương Lan; partially sung only; mixed with cổ nhạc episodes; 1950s; composer’s earliest piece

• “Lòng Mẹ” Y Vân; DD 11 #3; Hương Lan

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *HL2 #2; Hương Lan

• “Lòng Mẹ” Y Vân; PBN 24 #14; Dalena

• “Lòng Mẹ” Y Vân, PBN 73 #A9; Lưu Bích, Khánh Hà

• “Lòng Mẹ” Y Vân; TCDM #14; Giao Linh; good strong arr. and perf.

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *MTNA #10; Thúy Hằng

• “Lòng Mẹ” Y Vân; ASIA 38 #14; Hoàng Oanh

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *ThTh4 #8; Thái Thanh

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *NhQ3 #8; Như Quỳnh

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *KhL.CaD #7; Khánh Ly

• “Lòng Mẹ” Y Vân; *BHCA #5; Tuấn Vũ

Lòng Mẹ 2 Ngọc Sơn; CA DAO 3 #9; Duy Vũ; fine tranh playing; masterful singing

• “Lòng Mẹ 2” Ngọc Sơn; TCDM #6; Trọng Phúc; fine singing!

• “Lòng Mẹ 2” Ngọc Sơn; *MHđb3 #2; Mỹ Huyền

• “Lòng Mẹ 2” Ngọc Sơn; *NgS #A10; Ngọc Sơn

Lòng Mẹ Hoàng Song Việt; vọng cổ; PBN 92 #A13; Hương Lan, Hồng Nga

Lòng Mẹ Việt Nam Lê Thương; 1940s Asia recording by Kim Chung

• “Lòng Mẹ Việt Nam” Lê Thương; PBN 90 #B9b; Quang Lê, Khánh Ly, Thế Sơn

Lòng Người Ly Hương H. H. Trinh; *ThTh08 #2; Thái Thanh

Loving You All Alone Duy Hanh; Lời: Lê Tâm; ASIA 31 #5; Shayla

Lô Giang Lương Ngọc; wr. 1947 after sông Lô victory over the French; highly praised (“duyên dáng, mặn mà”) by Phạm Duy in Hồi Ký II, Ch. 15

Lối Cũ Ta Về Thanh Tùng; EPh 98 #6; Elvis Phương

• “Lối Cũ Ta Về” Thanh Tùng; *QL.NNh #20; Quang Linh

• “Lối Cũ Ta Về” Thanh Tùng; *ThTng2 #3; Bằng Kiều; bad arr.; electric guitars

Lối Nhỏ Vào Đời Phạm Minh Tuấn; *XTrNNg #2; Thế Sơn

Lối Thu Xưa Quốc Dũng; VS 17 #2 và *LTX #1; Tâm Đoan

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; *QLC1 #D13 và *NTKN #A3; Quang Linh

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; *QLê.ChS #4; Quang Lê

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; *NgS #A13; Ngọc Sơn

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; HĐ/MM 1 #13; Giang Tử, Thanh Tâm

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; *HCVTr #5; Thu Hiền

• “Lối Thu Xưa” Quốc Dũng; *NhM #10; Bảo Thu

“Lối Về, Nguyễn Ánh 9; CA DAO 3 #13; Cẩm Vân; formulaic song, transcendentally sung

• “Lối Về, Nguyễn Ánh 9; HTh #5 và *CT #9; Cẩm Vân

Lối Về Đất Mẹ Duy Khánh; ASIA 21 #20; Duy Linh

• “Lối Về Đất Mẹ” Duy Khánh; *CDđb3 #4.3; Thanh Tuyền

• “Lối Về Đất Mẹ” Duy Khánh; PBN 68 #13.2; Quang Lê, Tương Nguyên

• “Lối Về Đất Mẹ” Duy Khánh; *DKhTh #5; Duy Khánh; tr. 75

• “Lối Về Đất Mẹ” Duy Khánh; *PhNh.ĐNg #1; Phi Nhung

Lối Về Xóm Nhỏ Trịnh Hưng; HN 8 #15; Sơn Ca, Công Thành, Tuấn Đạt, Quốc Anh

• “Lối Về Xóm Nhỏ” Trịnh Hưng; PBN 7 #12; Công Thành, Lynn

• “Lối Về Xóm Nhỏ” Trịnh Hưng; PBN 59 #8; Linda Trang Đài, Tommy Ngô

• “Lối Về Xóm Nhỏ” Trịnh Hưng; *ĐGSR #3; Phi Nhung

• “Lối Về Xóm Nhỏ” Trịnh Hưng; *ThPh #8; Thanh Tuyền

• “Lối Về Xóm Nhỏ,”Trịnh Hưng; *VTh8 #6; Lam Trường

• “Lối Về Xóm Nhỏ” Trịnh Hưng; *NhTr7 #6; Thanh Lan, Nhật Trường; perf. tr. 75

Lộng Ngọc Hoàng Thi Thơ; HTT #12; Ái Vân, Anh Dũng

Lơ Đãng Một Mùa Thu Bảo Phúc; *Th3 #10; Bảo Phúc

Lỡ Cung Đàn Hoàng Giác; *MaiH #6; Mai Hương; wr. bef. 1945

Lỡ Cuộc Tình Sầu ???; *CLHL.nv15 #4; Chế Linh

Lỡ Chuyến Đò Anh Việt; *MaiH #2; Mai Hương; 1940s; nhạc hùng

• “Lỡ Chuyến Đò” Anh Việt; *Ng.Bảo #4; Ngọc Bảo

Lỡ Chuyến Đò Ngang ???; KNBX #5; Giao Linh

• “Lỡ Chuyến Đò Ngang” ???; *NgM #10; Tâm Đoan

Lỡ Làng ???; *46C.Kh. #2.5; Thanh Thúy

Lỡ Lầm Đỗ Quang; PBN 60 #21; Châu Ngọc, Don Hồ

• “Lỡ Lầm” Đỗ Quang; *ĐGSR #1; Phi Nhung

• “Lỡ Lầm” Đỗ Quang; TY 10 #19; Nhật Trung, La Sương Sương

Lỡ Lầm Lê Quang; *ST.ChD #3; Sơn Tuyền

Lỡ Mai Anh Chết ???; *CDđb3 #2.7; Tuấn Vũ

Lỡ Yêu Em Rồi Phạm Khải Tuấn; TGC5 #B8; Tiến Dũng

Lời Ánh Vọng Mãi Ngàn Năm Vũ Thanh; *ChSVD #10; Hoàng Vĩnh

Lời Buồn Thánh Trịnh Công Sơn; NTK #6; Hồng Ngọc

• “Lời Buồn Thánh” Trịnh Công Sơn; ASIA 10th Ann. #5; NiNi, Uyển Mi, Quỳnh Hương, Hạ Vy

Lời Ca Dâng Bác Trọng Loan; *LanA.BC #11; Lan Anh

Lời Cám Ơn Ngô Thụy Miên; lời: Hạ Đỏ Chung Bích Phượng; PBN 77 #B24; hợp ca

Lời Của Mẹ ???; *KhBG #6; Băng Châu

Lời Của Mẹ Từ Công Phụng; *KhL.CaD #4; Khánh Ly

Lời Cuối ???; ThNg 11 #1; Khánh Ly

• “Lời Cuối” ???; *TrămM #10; Hoàng Liêm

Lời Cuối Cho Em Nguyễn Vũ; LV 5 #4; Phương Hùng; upbeat, light, cheerful

• “Lời Cuối Cho Em” Nguyễn Vũ; CBN 3 #10; Sơn Tuyền

• “Lời Cuối Cho Em” Nguyễn Vũ; EPh 98 #10; Elvis Phương

Lời Cha Dzoãn Binh; Thơ: Nguyễn Hồ; ASIA 30 #9; Gia Huy; bebop

• “Lời Cha” Dzoãn Binh; Thơ: Nguyễn Hồ; ASIA 38 #11; Hoàng Nam

Lời Chào Bình Yên Phạm Duy; Bình Ca 7; PD.archive; Duy Quang

Lời Chào Yêu Thương Bảo Phúc; LV 1 #22; hợp ca

Lời Chim Buổi Sáng La Hữu Vang; *PQ.RĐ2 #7; Xuân An

Lời Cho Người Yêu Nhỏ Trần Thiện Thanh; ASIA 29 #17; Vũ Khanh

Lời Chúc Đầu Xuân Vũ Hoàng; *QL.XĐ #10; Quang Linh

Lời Dặn Của Mẹ Nhật Ngân; CKhN #15; Thái Kỳ Phong

• “Lời Dặn Của Mẹ” Nhật Ngân; PBN 90 #B9c; Quang Lê, Khánh Ly, Thế Sơn

Lời Dối Gian Chân Thành Trúc Hồ; ASIA 26 #5; Lâm Nhật Tiến

Lời Du Tử Nguyễn Đình Phúc; *Ng.Bảo #10; Ngọc Bảo; sung by Phạm Duy in teahouses in the mid 40s; see Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 5

Lời Đắng Cuộc Tình ???; *MH.R #1; Randy

Lời Đắng Cho Cuối Tình Ngọc Trọng; MM 3 #6; Ngọc Trọng

Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình Nhật Ngân; PBN 66 #15; Duy Quang

• “Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình” Nhật Ngân; *LĐCT #7; Elvis Phương

• “Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình” Nhật Ngân; *PQ.UƯ2 #6; Thái Châu

Lời Đêm Phan Bá Chức; *AT.YTh #7; Ánh Tuyết

Lời Gọi Thiên Thu Trịnh Công Sơn; TCS CD #9, *TĐMM #19; Hồng Nhung

• “Lời Gọi Thiên Thu” Trịnh Công Sơn;*HN98 #7; Hồng Nhung; “Lời Thiên Thu Gọi”

Lời Giã Biệt Nguyễn Văn Đông; *HL.TNC #8; Hương Lan

• “Lời Giã Biệt” Nguyễn Văn Đông; *PhD.tr #10; Phương Dung

Lời Hát Gởi Người ???; LV 5 #20; Ý Lan; stately, tragic, sounds like Trịnh Công Sơn

Lời Hát Kinh Cầu Minh Châu; PBN 81 #A4; Ngọc Liên

Lời Hẹn Xưa Ngọc Bích; early 1950s

Lời Kinh Đêm Việt Dzũng; TTD #13; Ý Lan

• “Lời Kinh Đêm” Việt Dzũng; ĐS 3 #6; Trizzie Phương Trinh

Lời Kỵ Nữ Phạm Duy; 1940s

Lời Mẹ áu Cơ Xuân Điềm; thơ: Song Thuận; *HSV1 #2; hợp ca

Lời Mẹ Dặn Phạm Duy; Hương Ca 8; thơ: Phùng Quán; PD.archive; Duy Quang; wr. 1985

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Huyền Linh; ASIA 38 #10a; Thanh Trúc, Lê Tâm

Lời Mẹ Ru Trịnh Công Sơn; PBN 52 #23 và *KhL,CaD #8; Khánh Ly

• “Lời Mẹ Ru” Trịnh Công Sơn; TCDM #1; Hồng Nhung

Lời Nói Dối Cuối Cùng ???; *NgS #D2; Ngọc Sơn

Lời Nói Dối Muộn Màng Nguyễn Duy An; PBN 67 #22; Nguyễn Hưng

Lời Nói Yêu Đầu Tiên Vũ Tuấn Đức; ASIA 23 #9; Vũ Tuấn Đức

Lời Nguyện Sông Đà; *PQ.ThQ1 #2; Miên Đức Thắng

Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm ???; *PQ.ShN #5; Elvis Phương

Lời Người Mộng Du Hoàng Trọng Thụy; ASIA 34 #20; Hoàng Nam

Lời Người Ngoại Đạo Phạm Duy; ĐS 5 #5.2 và *ThD2 #7.2; Thùy Dương, Tuấn Ngọc

Lời Người Ở Lại Hoàng Nguyên

Lời Người Ra Đi Trần Hoàn; *TKVTG4 #8; Quang Linh; wr. early 1950s

• “Lời Người Ra Đi” Trần Hoàn; *NhTKhCh1 #1; Bảo Yến

Lời Người Thiếu Phụ Việt Nam Phạm Duy; wr. c. 1978; H.K.IV.11, pp. 97–98; XuânV. p. 98; words of a woman whose husband has died in reform camp, whose parents have died in a new economic zone, and whose child has been thrown into the ocean by pirates.

Lời Phụ Tình Mùa Thu Huỳnh Nhật Tân; VS 9 #3; Khánh Hoàng

Lời Rêu Phù Quang; PBN 63 #18; *YL.LR #1; Ý Lan; cello, woodwinds, pizzicato strings

Lời Ru Bú Môm Nâng Niu Phạm Duy; Đạo Ca 6; thơ: Phạm Thiên Thư; PBN 40 #1; Thái Hiền; wr. 1971

• “Lời Ru Bú Môm Nâng Niu” Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thư; QG.PhD #9; Quỳnh Giao, Bảo Cơ

• “Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu” Phạm Duy; Đạp Ca 6; PD.archive; Thái Thanh

Lời Ru Của Đất ???; *YK3 #3; Yến Khoa

Lời Ru Của Mẹ Kim Tuấn, PBN 63 #22; Như Quỳnh; nhạc cảnh; Buddhist; slow

Lời Ru Của Mẹ Mạc Thế Nhân; TCDM #5; Thanh Thúy (the Th. Th trong nước); finely drawn out melody with choral commentary

• “Lời Ru Của Mẹ” Mặc Thế Nhân; *HO.Mẹ #4; Hoàng Oanh; 1966 perf.; hòa âm và ban nhạc của Nghiêm Phú Phi

Lời Ru Cho Anh Phạm Đinh Sáu; thơ: Trần Minh Ngọc; *LD.LR #12; Lê Dung

Lời Ru Cho Con Xuân Phương; TCDM #7 và *EVTK #2; Trần Thu Hà; song used in the film Của Để Danh; composer’s name given as “Xuân Hương” on TCDM video cover

Lời Ru Em Ngủ Trịnh Công Sơn; HN 6 #3; Diễm Liên

Lời Ru Tình Lê Quang; DD 10 #A7; Đan Trường; tenor, light wavering tone production

Lời Ru Tình Đầu Ngọc Thành; TGC 3 #13; Ngọc Thành

Lời Ru Trên Nương Trần Hoàn; *ámTh #3; Lê Dung

Lời Sám Hối Thanh Sơn; DT #5; Minh Thuận, Nhật Hào

Lời Tạ Tình Tuấn Khanh; PBN 31 #4; Hương Lan, Nguyễn Hưng

Lời Tạ Từ ???; *TtTr #7; Phi Nhung

Lời Tình Băng Giá Anh Bằng; ASIA 15 #14; Lâm Thúy Vân; nhạc tình; subdued, reflective, hesitant

Lời Tình Buồn Vũ Thành An; PBN 35 #2; Thanh Hà

• “Lời Tình Buồn” Vũ Thành An; ASIA 23 #8; Khánh Hà

Lời Tình Buồn Hoàng Thanh Tâm; PBN 34 #7; Ý Lan

Lời Tình Muộn Phú Quang; lời: Phạm Quang Đẩu; *PhQu1 #8; Mỹ Linh

Lời Tỏ Tình Dễ Thương ???; *NgS #D4; Ngọc Sơn

Lời Tỏ Tình Đáng Yêu Ngọc Sơn; *TMPS.5 #8; Mỹ Linh; Cali (same as above?)

Lời Thề Của Loài Hoa Trắng Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #17; Bảo Ngọc

Lời Thề Của Loại Hoa Trắng Tôn Nữ Trà Mi; *PQ.ChT1 #9; Ban Mây Rừng

Lời Thì Thầm ???; *NgL46b #A12; Ngọc Lan

Lời Thỏ Tình Dễ Thương Ngọc Sơn; PBN 60 #4; Don Hồ, Hạ Vy

• “Lời Thỏ Tình Dễ Thương” Ngọc Sơn; HL 5 #13; Tuấn Anh

Lời Trái Tim Muốn Nói Lê Hựu Hà; PBN 71 #B8.3; Thế Sơn

Lời Vọng Ngàn Xưa Hoàng Quý; nhạc hùng; 1940s

Lời Yêu Cuối Lam Phương; PBN 28 #3; Diễm Liên

Lời Yêu Chưa Ngỏ Hoàng Việt; TGC 2 #C4; Lương Duy Kiệt; relaxed nhịp nhàng rural 2/4; singer employs masterly rubato in handling of phrases

Lúa Mùa Duyên Thắm Trịnh Hưng; PBN 59 #2; Như Quỳnh, Thế Sơn

• “Lúa Mùa Duyên Thắm” Trịnh Hưng; *KGR #5; Như Quỳnh, Thế Sơn

Lúa Vàng Sao Sáng Hoàng Thi Thơ; mambo; later 50s

Lúc Xa Nhau Vũ Tuấn Bảo; LV 1 #21; Thái Châu, Ý Linh

Luôn Luôn Mãi Mãi Đức Huy; PBN 33 #8; Ái Vân,

Lữ Hành Phạm Duy; later 1950s

Lữ Khách Hoàng Việt; TGC 4 #14; Khánh Dũng

Lửa Bolsa Nhật Ngân; *LB #1; hợp ca

Lửa Hồng Phạm Duy; PD.archive; Phạm Duy, ban Thăng Long; wr. 1954 (danh sách)

Lửa Rừng Đêm Nguyễn Hữu Ba; wr. 1945 in Huế; melody & lyrics in CKhVThG, p.53

Lưu Bút Ngày Xanh Thanh Sơn; *BTLS #4; Kim Anh

• “Lưu Bút Ngày Xanh” Thanh Sơn; *MHđb #2; Mỹ Huyền

• “Lưu Bút Ngày Xanh” Thanh Sơn, *ThanhS #6; Khánh Hoàng

• “Lưu Bút Ngày Xanh” Thanh Sơn, PBN 83 #A21b; Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh; paired w. “Nỗi buồn Hoa Phượng”

Lưu Đày Lê Minh Đảo; ASIA 36 #21 và ChTr #B9; Lê Tâm; moderate 3/4

Lưu Luyến Tình Quê Nguyễn Nhật Huy; *TT #5; Như Quỳnh

Ly Cà Phê Cuối Cùng Minh Kỳ và Thế Vinh; PBN 69 #11.1 và *GiMCC #1.1; Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình

• “Ly Cà-phê Cuối Cùng” Minh Kỳ và Thế Vinh; HN 10; #9; Tuấn Đạt, Công Thành, Minh Phúc; minor pent.

• “Ly Cà Phê Cuối Cùng” Minh Kỳ và Th.V. *DKhMem #B10; Thanh Phong; nicely done

Ly Cà-phê Cuối Cùng Minh Kỳ và Thế Vinh; *DKh.NhNg #7; Duy Khánh

Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương; VL 4 #1; hợp ca; celebratory song for Tết

• “Ly Rượu Mừng” Phạm Đình Chương; ASIA 39 #24; hợp ca

• “Ly Rượu Mừng” Phạm Đình Chương; VNVN 7 #31; Thùy Dung, Mai Hương

• “Lý Rượu Mừng” Phạm Đình Chương; *MXCM #12; Huy Sinh, Huyền Châu

Lý Áo Vá Quàng dân ca; *ĐLQH #12; Ngọc Điệp

Lý Ba Tri Đinh Trầm Ca; HL 3 #2; Phi Nhung

• “Lý Ba Tri” Đinh Trầm Ca; NhĐ #10; Nhã Ca

Lý Bán Quán dân ca; VS 5 #3; Hoài Linh

Lý Bập Boòng Boòng dân ca; *ĐLQH #10; Đào Đức

Lý Bốn Mùa Lý Ru Con; dân ca miến Nam*HO.DC #9; Hoàng Oanh

Lý Cánh Chùa dân ca (?); TY 6 #8 và TMPS5 #4; Phi Nhung

Lý Cắt Cỏ dân ca miền Nam; *HO.DC #14; Hoàng Oanh

Lý Cây Bông dân ca miền Nam; LV #13.2; Dalena

• “Lý Cây Bông” dân ca miền Nam; *ĐLQH #13; Khánh Duy

Lý Cây Đa dân ca; words to verses 4, 5, and 6 by Phạm Duy; ASIA 33 #6; Ái Vân,

• “Lý Cây Đa” dân ca miền Bắc; verses added by Phạm Duy; *KhTh #6; Ngọc Hạ

• “Lý Cây Đa”; PBN 69 #9; Bảo Hân, Loan Châu, Trúc Linh

• “Lý Cây Đa” dân ca miền Bắc; *CNM #10c; Ý Lan

• “Lý Cây Đa” dân ca miền Bắc; *HO.DC #17; Hoàng Oanh

• “Lý Cây Đa” dân ca miền Bắc; DC3M #2; Ái Xuân

Lý Cây Khế dân ca; *ĐLQH #6; Ngọc Điệp

Lý Con Cóc dân ca; *ĐLQH #7; Đào Đức

Lý Con Sáo dân ca miến Nam; HN 11 #16.3; Trà Mi; fine voice, wide range, good style

• “Lý Con Sáo” dân ca miền Nam; *HO.DC #12; Hoàng Oanh

Lý Con Sáo Bạc Liêu Hoa Biển; *NhĐ #4; Nhã Ca

Lý Con Sáo Bạc Liêu Phan Ni Tấn; PBN 49 #15; Phi Nhung

• “Lý Con Sao Bạc Liêu” Phan Ni Tấn; PBN 89 #B1; Hương Lan, Tâm Đoan; l.k. with “Gió Bấc” by Võ Thiện Thanh

Lý Con Sáo Sang Sông dân ca Nam Bộ; *ĐLQH #5; Thùy Trang

• “Lý Con Sáo Sang Sông” dân ca Nam Bộ; DC3M #9; Ngọc Yến

Lý Chèo Đưa Cá Ông dân ca; *ĐLQH #14; Bích Phượng

Lý Chiều Chiều dân ca Nam bộ; NhĐ #13 và *QL.NNh #18, QL.dân.c #4; Quang Linh

• “Lý Chiều Chiều” dân ca Nam bộ; HĐ/MM 2 #10; Thu Trang; exquisite; shot through with off-tone ornamentation; sung in southern dialect

• “Lý Chiều Chiều” dân ca Nam bộ; DC3M #8; Bích Phương; very lovely; unwritable notes

Lý Chim Quyên dân ca; *CNM #10a; Giao Linh; sung by Thiên Trang in early 1970s

Lý Chim Quyên Loan Thảo và Viết Chung; PBN 62 #8; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

Lý Chuồn Chuồn dân ca; *DLQH #2; Thùy Trang

Lý Đất Giồng dân ca; TY 10 #16; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh

• “Lý Đất Giồng” dân ca; *ĐLQH #9; Khánh Duy

Lý Đĩa Phải Vôi Chí Tài; lời: Ngô Tấn Triển;TY 6 #11, *TMPS.5 #11; Mỹ Linh, Chí Tài

Lý Gái Hư dân ca Quảng Nam; VS 16 #11; Hoài Linh

Lý Giang Nam dân ca miền Trung; *HO.DC #16; Hoàng Oanh

Lý Hoài Nam dân ca Trung bộ; dân ca Trung bộ; *NhĐ #5, QL.dân.c #9; Quang Linh

• “Lý Hoài Nam” dân ca Trung Bộ; DC3M #5; Thu Hiền; “dân ca Bình Trị Thiên”

Lý Lu Là dân ca miền Nam; *HO.DC #8; Hoàng Oanh

Lý Lửa Gần Rơm; ???; TY 2 #14; Hương Lan, Hoài Linh; comic dialogue

Lý Mồ Côi Trương Quang Tuấn; TGC 3 #9; Phi Nhung; foll. by conv. betw. Ph. Nh., Hoài Linh, and an elder

• “Lý Mồ Côi” Trương Quang Tuấn; TCDM #3; Hà My

Lý Mười Thương dân ca Trung bộ; *NhĐ #12; Vân Khánh

• “Mười Thương” based on âm điệu miền trung; PhN #2; Hạ Vy

Lý Ngựa Ô dân ca miến Huế; HN 11 #16.2; Trà Mi; fine voice, wide range, good style

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Huế; *QL.dân.ca #2; Quang Linh

• “Lý Ngựa Ô Huế” dân ca miền Trung; NhĐ #14; Mỹ Lệ

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Huế; *MĐ3 #2.2; Ý Lan

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Huế; *DCVN2 #6; Khả Tú

Lý Ngựa Ô dân ca niền Nam; LV 7 #13.3; Dalena, Henry Chúc

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; HN 6 #18.3; Trà Mi

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; *ĐLQH #3; Ngọc Ánh

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; *PhD.Đ #5; Phương Dung

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; *HO.DC #2; Hoàng Oanh

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; *NhĐ #16; Quang Linh

• “Lý Ngựa Ô” dân ca miền Nam; *MĐ3 #2.3: Ý Lan

Lý Phụ Tình Quốc Anh; VS 6 #4; Hoài Linh; aged boatman; rural-traditional style

Lý Qua Đèo dân ca; *ThPh #4; Sơn Tuyền; sung by Thiên Trang in early 1970s

• “Lý Qua Đèo” dân ca miền Trung; *HO.DC #11; Hoàng Oanh

• “Lý Qua Đèo” dân ca miền Trung; NhĐ #7; Vân Khánh

Lý Quạ Kêu dân ca; *ĐLQH #11; Ngọc Ánh; sung by Thiên Trang in early 1970s

• “Lý Quạ Kêu” dân ca Trung bộ; NhĐ #8, *QL.dân.c #10; Quang Linh

• “Lý Quạ Kêu” dân ca Trung bộ; PBN 98 #B12a; Hương Thủy

Lý Quy Phụng dân ca; *ĐLQH #4; Bích Phượng

Lý Răng Đen Trần Viết Tân; *KhTh #9; Ngọc Hạ

Lý Tính Tàng dân ca miền Trung; HN 6 #18.2; Trà Mi

• “Lý Tinh Tang” dân ca miền Trung; *CNM #10d; Thiên Trang

• “Lý Tình Tang” dân ca Trung; *HO.DC #4; Hoàng Oanh

Lý Thầy Tư dân ca miền Nam; NhĐ #15; Thành Lộc

Lý Thiên Thai dân ca; *BTƠ #9; Thúy Hường

• “Lý Thiên Thai” quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #8; Thanh Quý

Lý Thương Nhau; dân ca miền Bắc; VL 7 #8.2; Hương Lan

Lý Trách Chồng dân ca miền Trung; **AT.TrS #5; Ánh Tuyết

Lý Trái Mướp dân ca; *ĐLQH #1; Phương Thảo

Lý Trèo Đèo dân ca; *ĐLQH #8; Bích Phượng

Lý Vọng Phu dân ca Trung Bộ; DC3M #3; Tường Vân