Search for singers
Search for composers

Tựa đề, Th

Song Titles Th

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Tha La Xóm Đạo ???; *DKhHO #5, *HO.nv3 #4; Hoàng Oanh (perf. tr. ê75)

Thà Đừng Quên Nhau Tấn An; *PQ.DC5.2 #3; Thanh Thúy

• “Thà Đừng Quen Nhau” Tấn An; *GL.tr #3; Giao Linh; perf. tr. 75

Thà Đừng Yêu Nhau Bàng Giang; *MH2 #4; Mỹ Huyền; fine melancholy piece

• “Thà Đừng Yêu Nhau” Bàng Giang; TrTh 4 #6; Bảo Ngọc

Thà Giết Người Yêu ???; *ThG #2; Trường Vũ

Thà Làm Hạt Mưa Bay Thanh Tùng; HN 15 #A7 và *SQ #2; Ý Lan; sax; major mode 4/4 allegretto

Thà Là Giọt Mưa Hoàng Thi; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *TĐTrĐ #2; Khánh Ly (composer is brother of poet); powerful piece; rivals Phạm Duy’s setting, below

Thà Như Giọt Mưa Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PBN 29 #12.1 và *TĐT #5.1; Duy Quang, Thái Châu

• “Thà Như Giọt Mưa Rớt Trên Tượng Đá” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; ASIA 28 #19; Lê Uyên

• “Thà Như Giọt Mưa” Phạm Duy; *HL.ChT #5; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ

• “Thà Là Giọt Mưa” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *PhD4 #A1; Elvis Phương

• “Thà Như Giọt Mưa” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *SPh #B11; Sĩ Phu

• “Thà Như Giọt Mưa” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *NgL46b #B12; Ngọc Lan

• “Thà Như Giọt Mưa” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *PhD. MĐ4 #A5; Lê Thu

Thà Rằng Anh Nói Trúc Sinh; ASIA 27 #20; Lâm Thúy Vân

Thà Trắng Thà Đen Ngân Trang; TY 9 #22; Nguyệt Thanh; transcendent melody, arrangement, and performance; profoundly sad and evocative

• “Thà Trắng Thà Đen” Ngân Trang; LV 9 #5; Phi Nhung

• “Thà Trắng Thà Đen” Ngân Trang; *HTr6 #9; Hồng Trúc; titled “Mất Nhau Rồi” on skin

• “Thà Trắng Thà Đen” Ngân Trang; *ThTrThĐ #1.1; Thảo Sương, Ngọc Hồ; attrib. to Dương Tiến Thụ on skin

Than Thở Với Lục Bình ???; VS/AC #14; Hoài Linh; serious; masterful ornamentation

Tháng Của Bông Lúa Vươn Minh Phan Ni Tấn; mentioned Phạm Duy, H.K. IV., p. 202

Tháng Ba Tây Nguyên Văn Thắng; lời: Như Thơ; *RChPh #12; Rơ Cham Phiang

Tháng Bảy Chưa Mưa Phạm Anh Dũng; *Th7ChM #1; Tuấn Ngọc

Tháng 9 Dòng Sông Tuấn Khanh; PBN 64 #9; Trúc Quỳnh

Tháng Mười Yêu Dấu Phạm Duy; wr. 1995 theo thơ Vũ Hoàng Châu (danh sách)

Tháng Sáu Trời Mưa Hoàng Thanh Tâm; HN 2 #11; Thái Hiền; rocking 12/8 (4/4)

• “Tháng Sáu Trời Mưa” Hoàng Thanh Tâm; CBN 2 #6; Hương Lan; #7 on cover

• “Tháng Sáu Trời Mưa” Hoàng Thanh Tâm; PBN 99 #B10; Ngọc Anh

Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên; recording by Hải Lý made in 80s

Tháng Tư Đen Phạm Duy; wr. 1977 after move to Midway City; H.K. IV.8, pp. 71–2.

Tháng Tư Xanh Phạm Duy; wr. 1982 in N.Y.C.; thơ: Hoàng Anh Tuấn; inspired by reports of the activities of Hoàng Cơ Minh and his organization (Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam) H.K. IV.16, p 176.

Thanh Bình Ca Nguyễn Hiền và Thanh Nam; bef. 1968

Thanh Niên Hành Khúc Lưu Hữu Phước; 1940s

Thanh Niên Ơi Thẩm Oánh; 1940s perf. by Hài Minh on an Oria recording

Thanh Niên Ca Phạm Duy; thơ: Đào Duy Kỳ; wr. 1947; Hồi Ký II, Ch. 11

Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Hoàng Hòa; *Nhac.NgL #6; ???

Thanh Niên Quyết Tiến Phạm Duy; wr. 1947; Hồi Ký II; Ch. 11

Thanh Niên Việt Nam Phạm Duy; nhạc hùng; early 50s

Thanh Niên Việt Nam Hải Ngoại Xuân Điềm; thơ: Nguyễn Thế Giác; VVT #7; hợp ca

Thành Phố Buồn Lam Phương; ASIA 40 #2.1; Thanh Trúc, Trường Vũ; fine arr. & perf.

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; CY #13 và CA DAO 1 #11; Trường Vũ

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; PBN 22 #7; Chế Linh

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; PBN 69 #17và *GiMCC #7; Mạnh Quỳnh, Phi Nhung; tân cổ

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; PBN 88 #A6a; Chế Linh, Mai Quốc Huy; paired w. “Tình Như Mây Khói”

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; PBN 96 #B12b; Khánh Ly, Chế Linh

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; NBHPh #1; Chế Linh; Tr.T. Làng Văn; 1990

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; *HL.ChT #4; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ

• “Thành Phố Buồn” Lam Phương; GọiTình #5; La Sương Sương, Kỳ Anh

Thành Phố Hoa Phượng Đỏ Lương Vĩnh; thơ: Hải Như: *ĐNAH #3; Trung Đức

Thành Phố Mưa Bay Bằng Giang; *NTKN #D15 và *QL.CX #9; Quang Linh

• “Thành Phố Mưa Bay” Bằng Giang; HĐ/MM 1 #6; Đức Lâm

• “Thành Phố Mưa Bay” Bằng Giang; *GiNM #2; Elvis Phương

Thành Phố Sương Mù Huỳnh Anh; PBN 54 #20; Như Quỳnh

Thao Thức Trần Đình Quân; thơ: Bùi Bích Hà; *TrĐQ #6; Khánh Ly

Thăm Huế Tô Thanh Tùng; ThH.TTh #2 và *LDB #10 và *GặpH #1; Thu Hiền; Huế style; title not on video jacket

Thắm è Bài Ca Dao Đầu Lòng Anh Viêt Thu; *HO.Mẹ; Hoàng Oanh; 1970 perf. hòa âm và ban nhạc Y Vân

Thăng Long Hành Khúc Văn Cao; VCThTh #10; hợp ca

Thằng Bé Tát Dầu Phan Văn Hưng; wr. c. 1980; mentioned Phạm Duy, H.K. IV, p. 202

Thằng Bờm Phạm Duy; PBN 44 #18 và *TócEm #10; Ái Vân, Kiều Hưng; wr. for PBN 44; upbeat rural

Thằng Bờm Có Cái Quạt Mo Nguyễn Xuân Khoát; sung by Phạn Đình Viêm in the north, c. 1947

Thằng Bợm (Bé Ca 4), Phạm Duy (PD.archive; Thái Hiền?); XuânV. p. 98

Thằng Cuội Lê Thương; ASIA 34 #7; Mạnh Đình, Ái Vân; pentatonic

• “Thằng Cuội” Lê Thương; *AT.LTh #5; Ánh Tuyết

Thằng Cuội Phạm Đình Chương; early (late 40s?); based on northern folk tune

Thắp Sáng Niềm Tin Nguyễn Hữu Nghĩa; *NgHNg #12; Nguyệt Ánh, Nguyễn Hữu Nghĩa

Thân Con Gái Kiếp Con Trai Quốc Hùng; TY 7 #9; Hạ Vy, Johnny Dũng

Thần Kinh Thương Nhớ Châu Kỳ; *ChBNg #7; Thanh Tuyền

Thần Tượng Phạm Duy; wr. 1992 (danh sách)

Thầm Gọi Tên Nhau Trên Chiến Trường Tồi Tệ Phạm Duy; thơ: Ngô Đình Vận; wr. 1972 for collection Thương Ca Chiến Trường

Thầm Kín Phượng Linh; PBN 61 #5; Như Quỳnh; Mạnh Đình

• “Thầm Kín” Phượng Linh; *KGR #4; Như Quỳnh, Mạnh Đình

Thầm Thì Trầm Tử Thiêng; thơ: Định Nguyên; ASIA 16 #6 và *TrTTh.A *A5; Khánh Ly, Elvis Phương; slow, rhythmic, rural, major mode; fine ensemble betw. two singers

• “Thầm Thì” Trầm Tử Thiêng; thơ: Định Nguyên; *TrTTh #5; Hương Lan

Thầm Ước Nguyễn HIền, PBN 74 #A16; Tâm Đoan

Thầm Ước Một Chiều Vũ Thành; *KT.GTh #4; Kim Tước

Thân Cỏ Hoa Vũ Thành An; ASIA 28 #23; Khánh Hà

Thân Lươn Bao Quản Lấm Đầu quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #6; Lệ Thanh, Thanh Nhan

Thân Phận Lê Mộng Bảo; *EVMT #6; Phi Nhung; good piece

• “Thân Phận” Lê Mộng Bảo; *ThPh #3; Sơn Tuyền

• “Thân Phận” Lê Mộng Bảo; PBN 90 #A8a; Quỳnh Dung

Thật Thật Giả Giả ???; HĐ/MM 2 #3, Lý Hải

The Last Time Lê Văn Khoa; lời Việt: Thanh Hằng; lời Anh: James Banerian; *QG.LVK #4; Quỳnh Giao

Theo Ngày Vu Quy ???; *MHty2 #6; Mỹ Huyền

TheresaẻTạm Biệt Một Vì Sao Vũ Thành An; thơ: Nguyễn Xuan Hoàng; *ChoEm #1; Thùy Dương)

Thế Giới Không Tình Yếu Nguyễn Duy An; PBN 67 #20; Lâm Nhật Tiến

Thế Rồi Một Mùa Hè Phạm Mạnh Cương; *TìnhĐ #8; Hoàng Oanh

Thề Non Hẹn Biển Đài Phương Trang; *ATT #4; Như Quỳnh, Trường Vũ

Thề Xưa Chẳng Vẹn ???; LV 9 #C7; Khả Tú, Phương Lam

Thi Đua Ái Quốc Phạm Duy; wr. c. 1949; Hồi Ký II, Ch. 28

Thi Đua Biện Luận Phạm Duy; wr. c. 1966; Hồi Ký III, p. 207

Thì Thầm Lại Quốc Hùng; *ANg.TH #7; Anh Ngọc

Thì Thầm Mùa Xuân Ngọc Châu; ML #7; Mỹ Linh

• “Thì Thầm Mùa Xuân” Ngọc Châu; PBN 45 #4; Bảo Hân; pseudo-African prod.

• “Thì Thầm Mùa Xuân” Ngọc Châu; LV 4 #11 và *LSS #5; La Sương Sương

• “Thì Thầm Mùa Xuân” Ngọc Châu; TY 4 #3; Tú Quyên; vulgar, repetitive

• “Thì Thầm Mùa Xuân” Ngọc Châu; HN 17 #19; Ý Lan; Y.L. brings out the best in this number; followed by highly attractive interview with Quyên Di

• “Thì Thầm Mùa Xuân” Ngọc Châu; PBN 85 #B4b; 10 female PBN singers; paired w. “Chiều Xuân”

Thị Mầu Lên Chùa Phạm Duy; PBN 46 #15; nhạc cảnh; Ái Vân, Thái Hiền

Thị Trấn Mù Sương Thanh Sơn; PBN 83 #A18; Hương Thủy; highland setting

Thiên Duyên Tiền Định Lê Kim Khánh; PBN 25 #5; Quang Bình, Trang Thanh Lan; loud, lively, comic

• “Thiên Duyên Tiền Định” Lê Kim Khánh; PBN 85 #A15; Lương Tùng Quang, Tú Quyên; composer’s name given as “Tuấn Lê”

• “Thiên Duyên Tiền Định” Lê Kim Khánh; LV 7 #18; Kim Huyên, Hải Phong

• “Thiên Duyên Tiền Định” Lê Kim Khánh; ASIA 39 #16; Philip Huy, Shayla

Thiên Đàng Ái Ân Lam Phương; PBN 6 #3; Linda Trang Đài

• “Thiên Đàng Ái Ân” Lam Phương; PBN 88 #B9a; Bảo Hân, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang; followed by “Chỉ Có Em” and “Tình Vẫn Chưa Yên”

Thiên Đàng Không Xa Tùng Châu và Lê Hựu Hà; PBN 69 #24; Đon Hồ, Thanh Hà; trashy

Thiên Đường Cô Đơn Trương Lê Sơn; PBN 95 #A8; Lưu Bích

Thiên Đường Là Đây Lê Xuân Trường; PBN 53 #1; Loan Châu, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh

Thiên Đường Mong Manh Nguyễn Đức Trung; *CV.ThĐ #1; Cẩm Vân

Thiên Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương Thanh Trang; *QG.HX #7; Quỳnh Giao

Thiên Lý Mã Lê Xuân Ái

Thiên Thai Văn Cao; pub. 1944; VCThTh #7; Hồng Nhung

• “Thiên Thai” Văn Cao; nhạc cảnh; VL 3 #18; Thanh Lan, Thái Châu, Hoàng Nam

• “Thiên Thai” Văn Cao; *HVPh #5; Hoàng Oanh vời hai giọng nam phụ họa

• “Thiên Thai” Văn Cao; *ANg #1; Anh Ngọc; choral background

• “Thiên Thai” Văn Cao; *AT.VC #6 và *VC.TKh #6; Ánh Tuyết

• “Thiên Thai” Văn Cao; *PhL #4; Phương Lan

• “Thiên Thai” Văn Cao; *MThGi2 #4; Lê Dung

• “Thiên Thai” Văn Cao; *PQ.TTĐ1 #1; Thái Thanh

• “Thiên Thai” Văn Cao; *ĐTh3 #3; đàn bầu perf. by Đức Thành

Thiên Thần Tội Lỗi Sỹ Đan; ASIA 24 #5; Sỹ Đan

Thiếp Hồng Anh Viết Tên Em Song Ngọc và Hoài Linh; CA DAO 2 #2 và *CDđb3 #2.2; Tuấn Vũ

• “Thiếp Hồng Anh Viết Tên Em” Song Ngọc và Hoài Linh; *HTr3 #10; Hồng Trúc

Thiệp Hồng Báo Tin ???; TY 11 #14; Trường Vũ

Thiết Tha Vài Lời Dương Thiệu Tước; later 1950s

Thiếu Nữ Trên Ngàn Ngọc Bích; early 1950s

Thiếu Nữ Việt Nam Lưu Hữu Phước; 1940s

Thiếu Phụ Nam Xương Thẩm Oánh; *HVPh #8; Hoàng Oanh; wr. 1940s

• “Thiếu Phụ Nam Xương” Thẩm Oánh; CHPhĐ #6; Hồng Vân, Hoàng Thư; nhạc cảnh

• “Thiếu Phụ Nam Xương” Thẩm Oánh; *PQ.TrC #1; Thái Thanh

Thiếu Phụ Nam Xương Hoàng Song Việt; PBN 90 #A10; Mạnh Quỳnh, Hương Thủy; vọng cổ

Thiếu Phụ Ngây Thơ Trần Thiện Thanh; HN 11 #8; Nhật Trướng, Thanh Lan; slow 6/8; soldiers garb; sensitively hesitant melody; about the possibility of becoming a war widow.

Thiếu Sinh Quân Phạm Duy; wr. 1947; loại quân ca; Hồi Ký II, Ch. 15

Thiếu Sinh Việt Nam Lưu Hữu Phước; 1940s recording by Văn Thiệt & Ngọc Hà

Thỏa Nỗi Nhớ Mong quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #7; Lệ Thanh, Xuân Cương

Thoáng Giấc Mơ Qua Nguyên Vũ; PBN 69 #16 và *GiMCC #3; Thế Sơn, Tâm Đoan

Thoáng Mây Bay Đức Huy; HN 7 #12; Thúy Vi

• “Thoáng Mây Bay” Đức Huy; *TPhSC #5; Elvis Phương, Như Mai

Thoát Ly Quốc Dũng; *CB #5; Quỳnh Hương

• “Thoát Ly” Quốc Dũng; PBN 78 #A10; MInh Tuyết

Thoi Tơ Đức Quỳnh; LV 5 #6; Thanh Lan; light waltz; accordian

• “Thoi Tơ” Đức Quỳnh; *HN98 #2; Hồng Nhung

• “Thoi Tơ” Đức Quỳnh; PBN 90 #A11a; Loan Châu

Thói Đời Trúc Phương; PBN 54 #2; Don Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn

• “Thói Đời” Trúc Phương; PBN 44 #17; Mạnh Đình

• “Thói Đời” Trúc Phương; PBN 94 #B5a; Duy Trường, Lý Duy Vũ

• “Thói Đời” Trúc Phương; ĐTNgY #B6.1; Mạnh Đình, Hoàng Lan

• “Thói Đời” Trúc Phương; *MHty2 #5; Mỹ Huyền

• “Thói Đời” Trúc Phương; *ChL.tr #4; Chế Linh; perf. tr. 75

Thôi Nguyễn Ánh 9; late 1960s

Thôi Nguyễn Long và Y Vân; ASIA 34 #22.2; Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành

• “Thôi” Y Vân và Nguyễn Long; PBN 7 #11; Jo Marcel

• “Thôi” Y Vân và Nguyễn Long; PBN 93 #A7; Trần Thái Hòa

• “Thôi” Y Vân; ASIA 10th Ann. #12; Don Hồ; repulsive arr.

Thôi ???; ChL.tr #6; Chế Linh; perf. tr. 75 (Y Vân h. Nguyễn Ánh 9?)

Thôi ???; *TPhSC #9; Elvis Phương, Như Mai (Y Vân h. Nguyễn Ánh 9?)

Thôi Anh Đi Về Đi ???; *KhTđb2 #5; Khả Tú

Thôi Anh Hãy Về Thanh Tùng; HN 16 #5; Ý Lan

• “Thôi Anh Hãy Về” Thanh Tùng; *CB #10; Quỳnh Hương

Thôi Em Hãy Về Nguyễn Ngọc Thiện; TGC5 #3; Tuấn Anh

Thôi Người Đi La Đình Phú Khương; TGH 1 #3; Trần Tiến Hưng; tango

Thôi Về Đi Vĩnh Tâm; PBN 96 #B13; Quỳnh Vi, Lam Anh

Thôn Trang Mở Hội Trăng Rằm, Hoàng Thi Thơ (?); *PQ.UƯ1 #2; ???

Thôn Trăng Nguyễn Mạnh; *QL.NNh #14; Quang Linh, Vân Khánh

Thơ Ngây Anh Việt; PBN 13 #3; Ái Vân; performances in early 1950s by Khánh Ngọc (“…Rồi một hôm, Có chàng trai trẻ đến nơi này, Đời em có một lần, Là lần tim em thấy yêu chàng.”)

• “Thơ Ngây” Anh Việt; *MThGi2 #8; Thu Minh

• “Thơ Ngây” Anh Việt; *PQ.TTĐ1 #2; ???

Thơ Tình Cuối Mùa Thu Phan Huỳnh Điểu; thơ: Xuân Quỳnh; *PhHĐ #8; Quang Lý

Thở Than Nguyễn Tâm; ASIA 31 #20; Chế Phương

Thời Gian Nơi Xa Phạm Minh Tuấn; TGC5 #4; Hoàng Lan

Thời Hoàng Hôn Của Ý Niệm Hà Thúc Sinh; theme discussed and lyrics quoted in Phạm Duy, H.K. IV, pp. 205–6.

Thơm Lành, Dương Thiệu Tước; later 1950s

Thu Nguyễn Văn Khánh; *TNBM #8; Mai Hương

Thu Ca Phạm Mạnh Cương; PBN 70 #1 và *PhMC #5; Nguyễn Hưng; wr. later 1960s; tango-like

• “Thu Ca” Phạm Mạnh Cương; *TĐMM #1 và *VTh #1; Thu Phương

Thu Ca Điệu Ru Con Phạm Duy; theo thơ Verlaine; *ThHChNg #8; Thái Hiền; skin has “Ru Đơn” rather than “Ru Con”; wr. 1970; H.K., p. 256

Thu Cô Liêu Văn Cao; *AT.VC #7; Ánh Tuyết

Thu Chiến Trường Phạm Duy; *TNBM #6; Kim Tước; wr. fall 1946, while on leave from a period of resistance service in the south; cf. Hồi Ký II, Ch. 9

Thu Đến Bao Giờ Lam Phương; PBN 35 #16; Ý Lan

• “Thu Đến Bao Giờ” Lam Phương; PBN 98 #A21b; Hồ Lệ Thu

Thu Hát Cho Người Vũ Đức Sao Biến; ASIA 20 #21; Việt Dzũng; awesome!

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *NKhC #2; Elvis Phương; well-sung; finely enterprising jazz arr.

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *PhL #9; Phương Lan

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *MKhTA #4; Tuấn Anh

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *ANg.LĐ #9; Anh Ngọc

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *PQ.DKh #8; Ngọc Long

• “Thu Hát Cho Người” Vũ Đức Sao Biển; *ThHChNg #1; Tuấn Ngọc

Thu Kỷ Niệm nnq?; HĐ/MM 5 #A3; Thanh Hoa, Thanh Long; visually & aurally entrancing; many lines sung on pa pa pa pa pa…

Thu Ly Hương Đan Thọ và Nhật Bằng; v. Nhật Bằng; *PQ.NhTCh #8; Mộc Lan

Thu Man Mác Phạm Duy; wr. 1994 theo thơ VTT Paris (danh sách)

Thu Quyến Rũ Đoàn Chuẩn và Từ Linh; ASIA 20 #2; Tuấn Ngọc

• “Thu Quyến Rũ” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ĐCh #9; Trầm Tú

• “Thu Quyến Rũ” Đoàn Chẩn; lời: Từ Linh; *Dá2Th #1; Thu Phương

• “Thu Quyến Rũ” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *GMT #9; Cao Minh

• “Thu Quyến Rũ” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *ThD.Kh #8; Thùy Dương

• “Thu Quyến Rũ” Đoàn Chuẩn; lời: Từ Linh; *Ng.Bảo #7; Ngọc Bảo

Thu Sâu Lam Phương; PBN 60 #19; Hoàng Lan, Mạnh Đình

Thu Sầu Lam Phương; PBN 28 #16; Ý Lan

• “Thu Sầu” Lam Phương; ASIA 20 #16; Yến Phương

• “Thu Sầu” Lam Phương; *HL.NgL #6; Ngọc Lan

• “Thu Sầu” Lam Phương; HĐ 3; Túy Hồng; used to introduce play Con Gái Chị Hăng

Thu Tím Lá Vàng Vân Tùng; *HO.TH #11; Hoàng Oanh

• “Thu Tím Lá Vàng” Vân Tùng; *PhD.tr #2; Phương Dung

• “Thu Tím Lá Vàng” Vân Tùng; *PhDH.HB #5; Phương Diễm Hạnh

Thu Trên Đảo Kinh Châu Lê Thương; *AT.LTh #4; Ánh Tuyết; uses Japanese scale; performances in 50s by Quỳnh Thái

Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên; *NTM #2; Thái Hiền

Thu Vàng Cung Tiến; ASIA 20 #9; Thanh Lan

• “Thu Vàng” Cung Tiến; VThG 10 #1; Hồng Nhung

• “Thu Vàng” Cung Tiến; *KiếpH #3; Hoàng Kim

Thu Vàng Trên Lối ??? *ThH.MN #2; Thúy Hằng

Thu Vẫn Qua Đây Mình Ta Trường Sa; TrS #7; Thùy Dương

Thu Về Trong Mắt Em Phạm Mạnh Cương; *PhMC #3; Trần Thái Hoà

• “Thu Về Trong Mắt Em” Phạm Mạnh Cường; *VNgTr #7; Thanh Mai

Thú Đau Thương Phạm Duy; thơ: Lưu Trọng Lư; wr. 1960s

Thú Tình Cuối Mùa Phan Huỳnh Điểu; TGC 3 #16; Khánh Triều; finely sung

Thúc Quân Văn Giảng; *HO.ChS #2; Hoàng Oanh

Thung Lũng Chim Bay Việt Dzũng và Hoàng Ngọc Anh; PBN 4 #6; Lệ Thu; tango; formulaic

Thung Lũng Hồng Phạm Mạnh Cương; HN 6 #15; Ý Lan

• “Thung Lũng Hồng” Phạm Mạnh Cương; PBN 70 #2 và *PhMC #2; Khánh Ly

• “Thung Lũng Hồng” Phạm Mạnh Cương; PQ.TQ1 #8; Khánh Ly

Thuở Ấy Có Em Huỳnh Anh; WN 1 #9; Thái Châu; compelling song

• “Thuở Ấy Có Em” Huỳnh Anh; PBN 71 #6 và *TrThH.C #1; Trần Thái Hoa

• “Thuở Ấy Có Em” Huỳnh Anh; *SPh #A12; Sĩ Phu

• “Thuở Ấy Có Em” Huỳnh Anh; CA DAO 1 #4; Chung Tử Lưu

Thuở Ấy Yêu Nhau Hoàng Nguyên; *NhQ.EmV #9; Như Quỳnh

Thuở Ban Đầu Nhất Sinh; *TMPS11 #8; Khánh Hoàng

Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương; *QLC1 #A1; Quang Linh; love song; late 50s

• “Thuở Ban Đầu” Phạm Đình Chương; *DuyTr #4; Duy Trắc

• “Thuở Ban Đầu” Phạm Đình Chương; *NgS #D10; Ngọc Sơn

• “Thuở Ban Đầu” Phạm Đình Chương; *SPh #B7; Sĩ Phu

• “Thuở Ban Đầu” Phạm Đình Chương; *ThTh08 #9; Thái Thanh; tr. 75

Thuở Bống Là Người Trịnh Công Sơn; TCS.ĐH #4; Bảo Phúc

• “Thuở Bống Là Người” Trịnh Công Sơn; *TCS.B #1; Hồng Nhung

• “Thuở Bống Là Người” Trịnh Công Sơn; *TCS CD #3; Vân Khanh

Thuở Chúng Mình Yêu Nhau ???; *KhVY #1; Mỹ Huyền

Thuở Đôi Ta Gặp Gỡ ???; *46C.Kh. #2.10; Thanh Thúy

Thuở Em Hờn Tủi Trầm Tử Thiêng; *PQ.ChT1 #3; Trầm Tử Thiêng

Thuở Vào Đời Kim Tuấn; HĐ/MM 1 #12; Nhã Phương

Thúy Hoàng Thi Thơ; HTT #21; Công Thành

Thúy Đã Đi Rồi Y Vân; lời: Nguyễn Long; PBN 39 #10; Nguyễn Hưng; fr. 1962 movie

• “Thúy Đã Đi Rồi” Y Vân; lời: Nguyễn Long; *OLĐ #9; Hùng Cường

Thuỵ Khúc Vũ Thành; wr. 1972; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 292; “bài hát tự ru mình ngủ”

Thủy Mộ Quan Phạm Duy; wr. 1984 theo thơ Viêm Linh

Thủy Thủ Và Biển Cả Y Vân; ASIA 21 #16; Lê Tâm

Thuyền Đêm Nguyễn Phu Yên; *PQ.ThQ #5; Xuân An

Thuyền Em Đi Trong Đêm Nguyễn Phú Yên; *DKh.ĐT #5; Duy Khánh

Thuyền Giấy Chiều Mưa Hoàng Phương; TGC 1 #C5; Phương Hồng Quế

• “Thuyền Giấy Chiều Mưa” Hoàng Phương; *TTrM #9; Tâm Đoan, Quốc Dũng

Thuyền Hoa Nhất Sinh và Phạm Thế Mỹ; PBN 35 #17; Nguyễn Hưng, Ái Vân

• “Thuyền Hoa” Nhất Sinh và Phạm Thế Mỹ; HL 5 #10; Anh Dũng; Hà Phương

• “Thuyền Hoa” Nhất Sinh, Phạm Thế Mỹ; TY 3 #3 & *CGBY #5; Thái Châu, Sơn Tuyền

• “Thuyền Hoa” Phạm Thế Mỹ và Nhất Sinh; ASIA 13 #19; Công Thành và Lynn

• “Thuyền Hoa” Nhất Sinh và Phạm Thế Mỹ; *QLC1#A7 và *QL.NNh #8; Quang Linh, Hà Phương

• “Thuyền Hoa” Phạm Thế Mỹ và Nhất Sinh; *PQ.RĐ1 #4; Sơn Ca

Thuyền Không Bến Đỗ Lam Phương; *SQ #8; Tuấn Vũ

• “Thuyền Không Bến Đỗ” Lam Phương; *KHBG #5; Sơn Ca

Thuyền Mơ Dương Thiệu Tước; *DThT #10; Mai Hương; wr. early 50s

• “Thuyền Mơ” Dương Thiệu Tước; *KT.GTh #11; Kim Tước

• “Thuyền Mơ” Dương Thiệu Tước; *ThM #9; Thùy Dương (in-country)

Thuyền Mơ Thẩm Oánh

Thuyền Trăng Nhật Bằng; PBN 1 #5; Thu Hương; dance music; slow, placid, lyrical

• “Thuyền Trăng” Nhật Bằng; *LĐCT #4; Kim Anh

Thuyền Trăng ???; *46C.Kh. #1.8; Hoàng Oanh; stark, mesmerizing

Thuyền Và Biển Hữu Xuân; thơ: Xuân Quỳnh

Thuyền Và Biển Phan Huỳnh Điểu; thơ: Xuân Quỳnh; EPh 98 #3; Elvis Phương

• “Thuyền Và Biển” Phan Huỳnh Điểu; thơ: Xuân Quỳnh; *Dá2Th #7; Quang Lý

• “Thuyền Và Biển” Phan Huỳnh Điểu; thơ Xuân Quỳnh; *PhHĐ #1; Bảo Yến

Thuyền Về Bến Xưa Anh Việt (rumba; early perf. by Ngọc Hà)

Thuyền Viễn Xứ Phạm Duy; PBN 30 #4 và OLD #5; Lệ Thu

• “Thuyền Viễn Xứ” Phạm Duy; *TPhĐĐ4 #3; Lệ Thu

• “Thuyền Viễn Xứ” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #B1; Huyền Châu

• “Thuyền Viễn Xứ” Phạm Duy; *QG.TrV #3; Quỳnh Giao; piano: Vương Hương

• “Thuyền Viễn Xứ” Phạm Duy; *ĐTh3 #6; đàn bầu perf. by Đức Thành

Thuyền Xa Bến Đỗ Huy Phương; *NhQYT #2; Như Quỳnh

Thuyền Xa Bến Xưa ???; HĐ/MM 3 #5; Yến Khoa

Thuyền Xưa Bến Cũ Văn Phụng; *PQ.DC2.2 #1; Thái Thanh

Thư Bên Nhà Song Ngọc; *SongNg #4; Thái Châu

Thư Cho Mẹ Quốc Anh; VS 9 #5; Hoài Linh; đàn bầu; transcendent performance!

Thư Cho Vợ Hiền Song Ngọc, PBN 74 #B5; Trường Vụ

Thư Đô Thị ???; *CDđb3 #3.1; Giao Linh

Thư Gởi Người Chiến Binh ???; *46C.Kh. #3.6; Thái Thanh

• “Thư Gởi Người Chiến Binh” ???; *DKhTTh #4; Duy Khánh; tr. 75

Thư Gửi Cha Noel ???; *NgL46b #D10; Ngọc Lan

Thư Tình Cuối Mùa Thu Phan Huỳnh Điểu; *Th3 #14; Ngọc Tân

• “Thư Tình Cuối Mùa Thu” Phan Huỳnh Điểu; *GL1 #1; Giao Linh

• “Thư Tình Cuối Mùa Thu” Phan Huỳnh Điểu; *ChX #7; Tâm Đoan

• “Thư Tình Cuối Mùa Thu” Phan Huỳnh Điểu; *PhD.CM #10; Phương Dung

Thư Về Em Gái Thành Đô Duy Khánh; *DKhMem #A12; Bằng Châu; fine piece and perf.

• “Thư Về Em Gái Thành Đô” Duy Khánh; *DKh.TPh #5; Duy Khánh

• “Thư Về Em Gái Thành Đô” Duy Khánh; *DKhHL.nv #3; Duy Khánh; tr. 75

Thư Xuân Ba Viết Cho Con ???; ASIA 38 #20; Trường Vũ

Thư Xuân Hải Ngoại Trầm Tử Thiêng; ASIA 39 #22; Gia Huy

Thư Xuân Trên Rừng Cao Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #6; Quang Lê

• “Thư Xuân Trên Rừng Cao” Trịnh Lâm Ngân; DKhMem #A13; Duy Khánh

Thương Ai ???; *KhL2 #9; Khánh Ly; tr. 75

Thương Ai Nhớ Ai Phạm Duy (1959); WN 2 #4; Lệ Thu

• “Thương Ai Nhớ Ai” Phạm Duy; *ThTh09 #1; Thái Thanh; tr. 75

Thương Anh Y Vân; ASIA 36 #16 và ChTr #B4; Trish; light, trite, charming

Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ Dzoãn Binh; *NhQ.Ng #2; Như Quỳnh

• “Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ” Dzoãn Binh; *NTKN #A6; Hà Phương

Thương Ca Chiến Trường, Phạm Duy; name of a song set published in early 1970s

Thương Ca Mùa Hạ Thanh Sơn và Bảo Thư; GS #16; Trung Hậu, Sơn Duy; driving 4/4 andante; darkly romantic; many formulaic gestures; richly pleasing

• “Thương Ca Mùa Hạ” Thanh Sơn và Bảo Thư; PBN 83 #A15; Minh Tuyết

Thương Con Lam Phương; *HO.Mẹ #9; Hoàng Oanh; perf. 1970; hòa âm & ban nhạc Y Vân

Thương Chị Nhật Ngân; PBN 96 #B8; Hà Phương, Hương Thủy

Thương Đau ???; *BướmTr #9; Kim Anh

Thương Đời Hoa Lê Dinh; TrTh 4 #9; Thanh Tuyền; tango

• “Thương Đời Hoa” Lê Dinh; *LD.HO #20; Hoàng Oanh

• “Thương Đời Hoa” Lê Dinh; *KhT.hm #7; Khả Tú

• “Thương Đời Hoa” Lê Dinh; PBN 90 #A12; Hồ Lệ Thu

Thương Em Văn Đắc Nguyên; MP 20; Mạnh Đình; andante 4/4

Thương Em Lý Miệt Vườn Trương Quang Tuấn; VềQuê #A5; Phi Nhung

Thương Hận Tú Nhi và Hồ Đình Phương; LV 3 #2; Chế Linh

• “Thương Hận” Tú Nhi và Hồ Đình Phương; ASIA 37 #6; Chế Linh

• “Thương Hận” Tú Nhi và Hồ Đình Phương; PBN 79 #A10b; Trường Vũ, Chế Linh; paired w. “Trong Tầm Mắt Đời”

Thương Hoài Ngàn Năm Phạm Mạnh Cương; PBN 48 #11; Bảo Ngọc

• “Thương Hoài Ngàn Năm” Phạm M. C.; PBN 70 #3 và *PhMC #8; Phương Diễm Hành

• “Thương Hoài Ngàn Năm” Phạm M. C.; PBN 93 #B21; Mai Thiên Vân

• “Thương Hoài Ngàn Năm” Phạm Mạnh Cương; *KhL.MH #2; Khánh Ly

Thương Lắm Tóc Dài Ơi Phú Quang; PhQu1 #6; Mỹ Linh

• “Thương Lắm Tóc Dài Ơi” Phú Quang; *LD.TH #8; Lê Dung

Thương Mối Tình Đâu ???; LV 9 #15; Hạ Vy; very pretty

Thương Một Người Trịnh Công Sơn; NTK #10; Trần Thu Hà

• “Thương Một Người” Trịnh Công Sơn; *KLTCS #3; Khánh Ly; pre-75

• “Thương Một Người” Trịnh Công Sơn; SN 4 #12: Kim Ngọc

Thương Người Chiến Binh ???; *DKhHO #8; Duy Khánh (perf, tr. ê75)

Thương Nhau Ngày Mưa Nguyễn Trung Căng; *M4 #4 và *CT; #12; Cẩm Vân, Khắc Triệu

• “Thương Nhau Ngày Mưa” Nguyễn Trung Cang; PBN 24 #5; Tuấn Ngọc, Thái Thảo

• “Thương Nhau Ngày Mưa” Nguyễn Trung Cang; PBN 99.5Diva #A2; many singers

• “Thương Nhau Ngày Mưa” Ng. Tr. C.; ASIA 11 #16; Don Hồ, Lâm Thúy Vân; nice perf.

• “Thương Nhau Ngày Mưa” Nguyễn Trung Cang; SN 2 #12; Thế Sơn

• “Thương Nhau Ngày Mưa” Ng. Trung Căng; HĐ/MM 5 #B3; Lâm Dũng, Hoàng Kim

Thương Nhớ Một Mình ???; MâyƠi #2; Thái Châu

Thương Nhớ Một Người Song Ngọc và Hồ Đình Phương; *HT #6; Trường Linh

Thương Nhớ Người Dưng Nguyễn Nhất Huy; TGC 1 #B2; Hà Phương

• “Thương Nhớ Người Dưng” Nguyễn Nhất Huy; PBN 86 #A8; Ngọc Loan (singing contestant)

Thương Nhớ Sài Gòn Phạm Duy; wr. 1978; H.K. IV.10, pp. 85–86

Thương Nhớ Quê Nhà Thanh Sơn, *ThanhS #3; Khánh Hoàng

• “Thương Nhớ Quê Nhà” Thanh Sơn; KH 6 #14; Hoài Nam

Thương Quá Việt Nam Phạm Thế Mỹ; VThG 10; #10; Quang Linh

• “Thương Quá Việt Nam” Phạm Thế Mỹ; PBN 2 #3; Sơn Ca; has folk character

• “Thương Quá Việt Nam” Phạm Thế Mỹ; *PQ.ThQ1 #1; Xuân An, Đăng Lan

Thương Quả Là Thương Anh Bằng; *PQ.DC5.1 #1; Lệ Thu

Thương Tình Ca Phạm Duy; QG.PhD #5 và *QG.TKhPD #9; Quỳnh Giao; wr. 1956; love song w. meta­physical overtones

• “Thương Tình Ca” Phạm Duy; *DQ.ThT #2; Duy Quang

• “Thương Tình Ca” Phạm Duy; *MaiH.ThT #2; Mai Hương

• “Thương Tình Ca” Phạm Duy; *PQ.ChT #10; Huy Khanh

Thương Và Hận Quốc Anh; *ChD #10; Phi Nhung

Thương Về Cố Đô Minh Kỳ; *QLC1 #A11; Quang Linh

Thương Về Cố Đô Thanh Sơn; *GặpH #7; Thu Hiền

• “Thương Về Cố Đô” Thanh Sơn; PBN 93 #B25; Nguyễn Lê

Thương Về Gò Công Lê Dinh; TGH 1 #1; Phương Dung

• “Thương Về Gò Công” Lê Dinh; *LD.HO #24; Hoàng Oanh

Thương Về Mẹ Huế Phượng Vũ; *KA.Me #7; Kim Anh

Thương Về Miền Đất Lạnh Minh Kỳ; *CDđb3 #1.7; Phi Nhung; about Đà Lạt

• “Thương Về Miền Đất Lạnh” Minh Kỳ; CBN 3 #2; Thiên Trang

• “Thương Về Miền Đất Lạnh” Minh Kỳ; *HCVTr #9; Thu Hiền

• “Thương Về Miền Đất Lạnh” Minh Kỳ; *QLC1 #B10 và *QL.NNh #5; Quang Linh

• “Thương Về Miền Đất Lạnh” Minh Kỳ; *VKh2 #3; Vân Khánh

Thương Về Miền Đông Biên Giới ???; *HTr6 #4; Hồng Trúc

Thương Về Miền Trung Châu Kỳ; *GặpH #6; Thu Hiền

Thương Về Miền Trung Duy Khánh; PBN 49 #8; Như Quỳnh

• “Thương Về Miền Trung” Duy Khánh; *DK #7; Duy Khánh

• “Thương Về Miền Trung” Duy Khánh; ĐTNgY #A4; Đặng Trường Phát

• “Thương Về Miền Trung” Duy Khánh; *QL #11 và *QLC1 #A4; Quang Linh

• “Thương Về Miền Trung” Duy Khánh; HĐ 3 #8; Bảo Phương

• “Thương Về Miền Trung” D. Kh.; NgHX #1; Vũ Linh, Ngọc Huyền; tân cổ giao duyên

Thương Về Mùa Đông Biên Giới Nguyễn Văn Đông; *HO.ChS #10; Hoàng Oanh

Thương Về Quán Trọ ???; ChL.tr #8; Chế Linh; perf. tr. 75

Thương Về Quê Cha Hoàng Trọng; later 1950s

Thương Về Quê Tôi Thông Đạt; ASIA 19 #15; Mạnh Đình; very Huế in style

Thương Về Xứ Huế Minh Kỳ; VThG 10 #2; Mỹ Lệ

• “Thương Về Xứ Huế” Minh Kỳ; DD 7 #8 và *QLC1 #D6; Quang Linh

• “Thương Về Xứ Huế” Minh Kỳ; PBN 91 #A15; Hoàng Oanh, Hà Thanh

Thương Về Xứ Thượng Lê Dinh; wr. 1961