Search for singers
Search for composers

Tựa đề, H–I

Song Titles, H–I

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Hà Nội Đêm An Thuyên; lời Đoàn Mạnh Phương; *NTKN #B9 và *ĐLB #2; Quang Linh

Hà Nội Đêm Trở Gió Trọng Đài; Thơ: Chu Lai; *ML #10; Mỹ Linh

• “Hà Nội Đêm Trở Gió” Trọng Đài; Thơ: Chu Lai; *ML2 #14; Mỹ Linh

• “Hà Nội Đêm Trở Gió” Trọng Đài; Thơ: Chu Lai; *NgH.Em #5; Ngọc Hạ

Hà Nội - Huế - Sài Gòn Hoàng Vân; *HnHSg #12; Anh Thơ, tốp nữ

• “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” Hoàng Vân; *ĐNAH #4; Thu Hiền

Hà Nội Mùa Heo May Vân Trung; thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #8; Quang Lý

Hà Nội Mùa Thu Sớm Mai Lâm; HL 4 #17; Vũ Khanh; jazzy arr.; tune unremarkable

• “Hà Nội Mùa Thu Sớm” Mai Lâm, *ML2 #1; Mỹ Linh

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa Bùi Thanh Tuấn và Trương Quy Hải; CV 2 #3; Cẩm Vân

• “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” Trương Quy Hải; *PBN 91 #A6; Thế Sơn

Hà Nội, Niềm Tin Và Hy Vọng Phanh Nhân; *HnHSg #7; Trần Hiếu, Quang Thọ, Đăng Dương

Hà Nội Ngày Tháng Cũ Song Ngọc; PBN 74 #B7; Ngọc Hạ

• “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” Song Ngọc; *SongNg #6; Vũ Tuấn Đức

• “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” Song Ngọc; *SPh #A10; Sĩ Phu

Hà Nội Ngày Trở Về Phú Quang (lời: Doãn Thanh Tùng, Phú Quang); PBN 91 #A4; Quang Dũng

Hà Nội Những Năm 2000 Trần Tiến; *DCTY #6; Quang Linh

Hà Nội Và Tôi Lê Vinh; GS #19; Ngọc Tân; slow, melancholy melody; quasi strumming chordal acc. on (out-of-tune) piano w. melodramatic interludes

Hà Tiên Minh Kỳ; *ChBNg #5; Thanh Tuyền

Hà Tinh Lê Dinh; PBN 49 #17; Mỹ Huyền

Hà Tĩnh Mình Thương An Thuyên; *AnTh #2; Quang Linh

• “Hà Tĩnh Mình Thương” An Thuyên; *AnTh #12; Thu Hiền

• “Hà Tĩnh Mình Thương” An Thuyên; *GiMTK #4; Hồng Năm

• “Hà Tĩnh Mình Thương” An Thuyên; *HàTĩnh #7; Tố Nga

Hà Tĩnh Quê Mình Ngọc Thịnh; *HàTĩnh #12; Tố Nga

Hạ Buồn Thanh Sơn; PBN 67 #3, PhDH.HB #1; Phương Diễm Hành

• “Hạ Buồn” Thanh Sơn; *HO.TH #9; Hoàng Oanh

Hạ Hồng Phạm Duy; *PhD4 #B7; Kiều Nga; called Tình Ca Hồng on cover; wr. 1973; H.K. III, Ch. 7, pp. 103–104; thorougly sensual lyrics; XuânV. p. 108

• “Hạ Hồng” Phạm Duy; *PhD.KhH #7; Khánh Hà, Tuấn Ngọc

• “Hạ Hồng” Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền

• “Hạ Hồng” Phạm Duy; PD.archive; Duy Quang, Thái Hiền

• “Hạ Hồng” Phạm Duy; PD.archive; Khánh Ly, Lệ Thu

Hạ Thương Hàn Châu; TY 3 #21; Hương Lan; lyrics addressed to a person named “Hạ.”

• “Hạ Thương” Hàn Châu; DT #1; Ngọc Sơn

Hạ Trắng Trịnh Công Sơn; KLTCS #5; Khánh Ly; pre-75

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #5; Khánh Ly; perf. tr. 75

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; *KhL.SC #7; Khánh Ly; early perf.

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #5; Khánh Ly; searingly powerful perf.

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; DS2 #2; Khánh Ly

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; *HNh.tcs #8; Hồng Nhung

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; CA DAO 3 #26; Si Si Thanh Ly; arching lines

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; SBH #14; Lê Thu

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; *LTh.HC #8; Lệ Thu

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; TCS.LV1 #3; Tuấn Ngọc

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; PBN 89 #A15; Trần Thái Hòa

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #11; Trần Mạnh Tuấn; sax instrum. arr.

• “Hạ Trắng” Trịnh Công Sơn; SN 4 #9; Huỳnh Hoa, Tòng Sơn, ban nhạc Ba Con Mèo; saxaphone and harmonica jazz arr.

Hai Chiếc Bóng Cô Đơn Tùng Châu; lời: Lê Hựu Hà; PBN 60 #2; Nguyễn Hưng, Lưu Bích, Thiên Kim

Hai Chuyến Tàu Đêm Trúc Phương; *TtTr #4; Phi Nhung

• “Hai Chuyến Tàu Đêm” Trúc Phương; *NhQ.ĐTh #10.2; Như Quỳnh, Thế Sơn

Hai Đứa Còn Cô Đơn Anh Bằng; ĐS4 #3; Mạnh Đình

Hai Đứa Giận Nhau Hoài Linh; PBN 67 #8; Phi Nhung, Mạnh Quỳnh; vọng cổ episodes by Mạnh Quỳnh

• “Hai Đứa Giận Nhau” Hoài Linh; *PDH #6; Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát

Hai Đứa Thương Nhau Hồng Vân và Trần Quý; *HT #9; Giao Linh, Trường Linh

Hai Hàng Cây So Đũa Nguyên Huy và Trọng Minh; ASIA 36 #20; Thanh Lan; slow 3/4

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Tuấn Khanh; PBN 64 #5; Như Quỳnh

• “Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi” Tuấn Khanh; CBN 2 #8; Hương Lan

• “Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi” Tuấn Khanh; *PhD.nv17 #5; Phương Dung; tr. 75

20–40 Y Vân; ASIA 30 #22; Tú Quyền; Twist

Hai Lối Mộng Trúc Phương; *ĐCCĐ 7.3; Trường Vũ, Hoàng Lan

• “Hai Lối Mộng” Trúc Phương; *GL.tr #9; Giao Linh; perf. tr. 75

• “Hai Lối Mộng” Trúc Phương; PBN 98 #A4a; Hương Lan, Thanh Tuyền

24 Giờ Phép Trúc Phương; ASIA 14 #5a; Duy Khánh sung by Hương Lan in late 1960s

Hai Mùa Mưa Anh Bằng; ASIA 15 #7.5; Thanh Thúy, Thanh Tuyền

• “Hai Mùa Mưa” Anh Bằng; ASIA 26 #15: Bảo Tuấn

• “Hai Mùa Mưa” Anh Bằng; PhD.tr #9; Phương Dung

• “Hai Mùa Mưa” Anh Bằng; *TVThTr #6; Tuấn Vũ

• “Hai Mùa Mưa” Anh Bằng; *PhNh.V #2; Phi Nhung

Hai Mùa Noel Đài Phương Trang; GL #12; Hương Lan; slow, sad, major-mode 6/8

• “Hai Mùa Noel” Đài Phương Trang; *PQ.MGS2 #4; Lệ Thu

Hai Mươi Mùa Nắng Lạ Trịnh Công Sơn; TCS CD #1; Thu Phương

Hai Mươi Năm Tình Cũ Trần Quảng Nam; ASIA 14 #4; Nọoc Lan; good perf.

• “Hai Mươi Năm Tình Cũ” Trần Quảng Nam; PBN #32 #12; Ý Lan

• “Hai Mười Năm Tình Cũ” Trần Quảng Nam; PBN 92 #B2b; Thu Phương, Thế Sơn

Hai Mươi Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm ???; *ĐGSR #8; Phi Nhung

Hai Năm Tình Lận Đận Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PBN 29 #12.3 và *TĐT #5.3; Thái Châu, Duy Quang

Hai Năm Tình Lận Đận Phạm Duy; PD.archive; Duy Quang; 2 versions; one with poem read first, one without

• “Hai Năm Tình Lận Đận” Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; *PhD4 #B1; Vũ Khanh

• “Hai Năm Tình Lận Đận” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #B7; Sĩ Phủ

• “Hai Năm Tình Lận Đận” Phạm Duy; CA DAO 1 #9; Mỹ Huyền, Anh Tân

• “Hai Năm Tình Lận Đận” Phạm Duy; thơ: Ng. Tất Nhiên; *TrThH.C #6; Trần Thái Hoà

Hai Người Lính Phạm Duy; nhạc truyện; XuânV. p. 97–98

Hai Phương Trời Cách Biệt Hoàng Trọng; *VTh8 #3; Thanh Thúy (tr. nước); habanera rhythm; good piece; listed as #9 on cover

• “Hai Phương Trời Cách Biệt” Hoàng Trọng; *PQ.TTĐ3.1 #10; Bạch Lan Hương, Bạch La, Thu Thảo

Hai Quê Đinh Miên Vũ; PBN 89 *A11 Quang Lê

Hai Sắc Hoa Tigôn ???; *LTX #2; Tâm Đoan

Hai Trái Tim Vàng Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #1; Linda Trang Đài, Tommy Ngô

Hai Trái Tim Vàng Y Vũ; LV 10 #A7; Lâm Chí Khanh, Hiền Thục; minor pentatonic, semi-comic

Hai Vì Sao Lạc Anh Việt Thu; PBN 9 #2; Tuấn Vũ; aimiable and charming

• “Hai Vì Sao Lạc” Anh Việt Thu; *NhQNĐ #3; Như Quỳnh

• “Hai Vì Sao Lạc” Anh Việt Thu; *ĐCCĐ #5; Tuấn Vũ, Hà My

• “Hai Vì Sao Lạc” Anh Việt Thu; *ST.ChD #5; Sơn Tuyền

• “Hai Vì Sao Lạc” Anh Việt Thu; HN 11 #3; Nhật Trường

• “Hai Vì Sao Lạc” Anh Việt Thu; *HO.TH #3; Hoàng Oanh

Hái Hoa Phạm Duy; PBN 38 #20.1; Ái Vân; treatment of a dân ca, with added lyrics

Hài Hoa Rừng Cho Em Trương Hoàng Xuân; ASIA 41 #8; Thiên Trang, Chế Linh

Hải Ngoại Thương Ca Nguyễn Văn Đông; *HNTC #8; Hà Thanh; sung by Giao Linh in late 1960s

• “Hải Ngoại Thương Ca” Nguyễn Văn Đông; PBN 77 #A9; Lệ Thu

Hàn Mặc Tử Trần Thiện Thanh; ASIA 11 #13 và *CLTT #B4; Thanh Tuyền

• “Hàn Mặc Tử” Trần Thiện Thanh; TGC 2 #2; Trường Vũ

• “Hàn Mặc Tử” Trần Thiện Thanh; PBN 99.5Diva #A10; Mai Thiên Vân

• “Hàn Mặc Tử” Trần Thiệnh Thanh; *PhD.nv17 #6; Phương Dung; tr. 75

Hàng Hàng Lớp Lớp Nguyễn Văn Đông

Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt Trầm Tử Thiêng; ASIA 36 #18 và ChTr #B6; Gia Huy

Hành Trang Giã Từ Trường Sa; PBN 70 #20 và *Tr.XCG #7; Trường Vũ, Như Quỳnh

• “Hành Trang Giã Từ” Trường Sa; MM 1 #4; Ngọc Minh; leisurely major-mode 4/4

• “Hành Trang Giã Từ” Trường Sa; *ĐBTh #4; Kim Tuyến

• “Hành Trang Giã Từ” Trường Sa; *ChTM #9; Huy Sinh; attr. to Trần Thiện Thanh

• “Hành Trang Giã Từ” Trường Sa; *PhNh.ĐNg #5; Phi Nhung

Hành Trình Tìm Tự Do Trúc Hồ; TTD #24; hợp ca

Hành Trình Trên Đất Phù Sa Thanh Sơn; TY 3 #22 và *CGBY #8; Sơn Tuyền; peppy, deft, minor mode

• “Hành Trình Trên Đất Phù Sa” Thanh Sơn; PBN 73 #A14; Hương Thủy, Tâm Đoan

Hạnh Phúc Bất Chợt Huỳnh Nhật Tân; PBN 26 #16; Ngọc Thúy; wr. 1993

Hạnh Phúc Đầu Xuân Lê Dinh, Minh Kỳ; PBN 85 #A12; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh

Hạnh Phúc Đầu Xuân Vinh Sử và Giao Tiên; LV 4 #22; Phương Dung

• “Hạnh Phúc Đầu Xuân” Vinh Sử và Giao Tiên; KL3 #1; Kim Tử Long

Hạnh Phúc Đơn Sơ Mạnh Quỳnh; TY 6 #9 và *TMPS #2; Mạnh Quỳnh

Hạnh Phúc Lang Thang Trần Ngọc Sơn; HN 8 #11; Bích Thuần; young mezzo

• “Hạnh Phúc Lang Thang” Trần Ngọc Sơn; HN 8 #11; CBN 3 #6; Lệ Thu

• “Hạnh Phúc Lang Thang” Trần Ngọc Sơn; *GiNM #4; Tuấn Anh; extr. slow, searching perf.

Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương; PBN 71 #12; *YL.LR #13; Ý Lan

Hạnh Phúc Quanh Đây Tô Thanh Tùng; VS 9 #8; Phi Nhung; good!

• “Hạnh Phúc Quanh Đây” Tô Thanh Tùng *QD.HQ #3; Quỳnh Dung

• “Hạnh Phúc Quanh Đây” Tô Thanh Tùng PBN 87 #B ; bonus song; Mai Quốc Huy

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương; PBN 42 #21; Lưu Bích; samba; wr. 1997

Hảo Hoa Giao Tiên; PBN 44 #4; Linda Trang Đài; good for a L.T.Đ. song

• “Hảo Hoa” Giao Tiên; LV 10 #B5; nhóm The Bells

• “Hảo Hoa” Giao Tiên; PBN 93 #B12; Tuấn Hùng, Thùy Vân

Hát Chèo Thuyền dân ca Bắc Bộ; QL.dân.ca #5; Quang Linh

Hát Cho Anh Dương Thụ; *ML.VN #10; Mỹ Linh

Hát Cho Đồng Bào Tôi Tôn Thất Lập; wr. c. 1970; cf. Phạm Duy H.K. III, p. 279

Hát Cho Mai Sau Trịnh Lâm Ngân; PBN 66 #14; Trường Vũ

Hát Cho Một Người Nằm Xuống Trịnh Công Sơn; PBN 60 #5.4; Khánh Ly

• “Hát Cho Một Người Nằm Xuống” Trịnh Công Sơn; ASIA 21 #14; Khánh Ly

• “Hát Cho Một Người Nằm Xuống” Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #1; Khánh Ly; perf. tr. 75; arr. not perfect

• “Hát Cho Một Người Nằm Xuống” Trịnh Công Sơn; *KhL.SC #6; Khánh Ly; early perf.

• “Hát Cho Một Người Nằm Xuống” Trịnh Công Sơn; *TPhĐĐ4 #5; Lệ Thu

Hát Cho Người Ở Lại Phạm Duy; wr. c. 1980; H.K. IV.13, pp. 117–18; on the plight of people trapped under the Communist regime in VN

Hát Cho Người Ở Lại Quốc An; TY 11 #10; La Sương Sương

Hát Cho Người Vượt Biển Phạm Duy; wr. c. 1978; H.K. IV.11, pp. 94–95; XuânV. p. 99

Hát Cho Tình Yêu Trúc Hồ; ASIA 34 #1; Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức

• “Hát Cho Tình Yêu” Trúc Hồ, VS/AC #13; Tú Quyên; percussion; hip-swivelling

Hát Cho Tình Yêu, Hát Cho Cuộc Đời Trần Hữu Bích; *VN.MY #3; Phương Thanh

Hát Cho Tôi Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #10; Khánh Ly; perf. tr. 75; slow, beautiful; anti-war

Hát Cho Yêu Thương Phan Bá Chức; *AT.YTh #1; Ánh Tuyết

Hát Hay Không Bằng Hay Hát Phạm Duy; wr. c. 1966 for Xây Dựng Nông Thôn; H.K. III, pp. 209, 210–11

Hát Hội Quê Phương ???; ThNg 11 #4; Phượng Mai; minor pentatonic; extended phrases

Hát Hội Trăng Rằm dân ca; PBN 25 #16; Elvis Phương, Chí Tài, Ái Thanh Ái Vân; good!

Hát Lên Đi Bạn Ơi ???; PBN 63 #17; Thế Sơn

Hát Một Mình ???; MHđb3 #10; Mỹ Huyền

Hát Mừng Anh Hùng Núp Trần Quý (tr. n.); *ChSVD #7; Thu Giang

Hát Mừng Chỉ Út Tú Ngọc; *ChSVD #4; female choral group

Hát Nữa Đi Em Phố Thu; VS 8 #5; Khánh Hoàng

• “Hát Nữa Đi Em” Phố Thu; *NgS #A4; Ngọc Sơn, Yến Khoa

Hát Ru Hoàng Vân; TCDM #13; Đình Văn

Hát Ru Tình Đời Thanh Sơn; *HQ #4; Thái Châu

• “Hát Ru Tình Đời” Thanh Sơn; TGC5 #B5; Hương Lan

• “Hát Ru Tình Đời” Thanh Sơn; *NgS #D3; Ngọc Sơn

• “Hát Ru Tình Đời” Thanh Sơn; *QD.HQ #7; Quỳnh Dung

Hát Thầm ???; *ML.TN #4; Mỹ Linh

Hát Theo Người Đi Trên Phố Anh Quân; *ML.VN #7; Mỹ Linh

Hát Từ Biển Khơi Vy Nhật Tảo; *QL.CX #14; Quang Linh

Hát Từ Đồng Hoang Miên Đức Thắng; wr. c. 1970; cf. Phạm Duy, H.K. III, p. 279

Hát Trên Đỉnh Đèo Duy Khánh; *SớmM #1; Duy Khánh

Hát Trên Đường Tạm Dung Phạm Duy; wr. summer 1977 after trailer trip from Florida to Cali­fornia with family; lyrics refer to many American states; H.K. IV.7, pp. 65–66

Hát Trên Đường Vượt Biển Phạm Duy; wr. late 1977 in response to phenomenon of boat people; a.k.a. Hát Cho Người Vượt Biển H.K. IV.9, pp. 75–76

Hát Trên Những Xác Người Trịnh Công Sơn; *TCS.QT #6; Khánh Ly

Hát Trong Ngày Về Khúc Lan; wr. c. 1980; mentioned Phạm Duy, H.K. IV, p. 202

Hát Với Dòng Sông Quốc An và Nhất Huy; DD 11 #C6; Mỹ Tâm; finely sung

• “Hát Với Dòng Sông” Quốc An; TY 11 #19; Diễm Liên

Hạt Giống ???; LV 6 #4; Quang Bình, Trang Thanh Lan; folk style; interpersed dialogue

• “Hạt Giống” ???; HĐ/MM 6 #4; Hải Phượng, Thanh Tùng; folk style; nhạc cảnh with interpersed comic dialogue

Hạt Mưa Buồn Diệu Hương; *QD.BNg #9; Quang Dũng

• “Hạt Mưa Buồn” Diệu Hương; *TrThH.C #2; Trần Thái Hoà

Hạt Mưa Mùa Xuân Trương Ngọc Ninh; ML #9; Mỹ Linh

Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ Quốc Dũng; lyrics: Nguyễn Đức Cường; HL 4 #2; Tuấn Ngọc

• “Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ” Quốc Dũng; PBN 78 #A4; Lưu Bích

Hay Là Anh Đã Quên Em Thanh Tùng; PBN 31 #12; Diễm Liên; light; kích động acc.

• “Hay Là Anh Đã Quên Em” Thanh Tùng; *CB #6; Quỳnh Hương

Hay Là Em Sang Đây ???; *NTKN #B15; Quang Linh

Hãy Có Quên Minh Nhiên; PBN 97 #B9; Minh Tuyết

Hãy Cố Chờ Trịnh Công Sơn; KLTCS #7; Khánh Ly; pre-75

Hãy Cứ Là Tình Nhân Từ Minh; PBN 95 #A3; Ý Lan

Hãy Cho Tôi Dino Phạm Hoàng Dzũng; PBN 50 #14; Nguyễn Hưng

Hãy Để Mưa Rơi, Kim Tuấn; *CT #1; Cẩm Vân, Khắc Triệu

• “Hãy Để Mưa Rơi” Kim Tuấn; PBN 50 #18; Tommy Ngô

• “Hãy Để Mưa Rơi” Kim Tuấn; *BiểnC #6; Bảo Yến

Hãy Đến Bên Chàng ???; ASIA 10th Ann. #13; Trizzie Phương Trinh

Hãy Đến Bên Em ???; *NgL46b #D7; Ngọc Lan

Hãy Đến Với Em Duy Thái; DD 3 #1; Thùy Dung

Hãy Đi Cùng Nhau Trịnh Công Sơn; *PQ.ThQ2 #1; Miên Đức Thắng

Hãy Hát Lên Tình Yêu Trầm Tử Thiêng; TrTh 3 #1; Đức Phương, Ngọc Thủy, Yến Mai

Hãy Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng; viết cho đại nhạc hội yểm trợ tầu Lumiére trong chiến dịch vớt người ở biển Đông; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hãy Khóc Đi Em Trịnh Công Sơn; *KhL.TX #8; Khánh Ly; major mode; distinctive pattern

Hãy Lại Đây Với Anh Quốc Dũng; *NhM #5; Bảo Yến

Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân Nguyễn Đức Trung; lời; PBN 80 #B10; Nguyễn Hưng

Hãy Nói Lời Yêu Bruce Đoàn; lời: Nguyễn Hà; VB #5; Dạ Nhật Yến; up-tempo; cute

Hãy Ngồi Xuống Đây Lê Uyên Phương; ASIA 10 #9; Lê Uyên Phương; late 1960s; celebrates love in a state of nature (some lines quoted in TCNTH, p. 296)

Hãy Nhìn Lại Mình Đi Duy Mạnh; PBN 86 #A16; Sunny Lương (singing contestant); dreadful trash

Hãy Nhìn Xuống Chân Lê Hựu Hà; *NKhC #9; Khánh Ly, Elvis Phương; great piece! great arr.!

• “Hãy Nhìn Xuống Chân” Lê Hựu Hà; PBN 71 #B8.2; Thế Sơn

Hãy Nhớ Đến Tôi (Liên Khúc) Tạ Vũ Thy; PA 12 #B4; Nhật Hào, Thanh Thảo

Hãy Nhớ Mãi Lê Tâm; ASIA 35 #13; Lê Tâm

Hãy Quay Về Bên Nhau Trúc Giang; NhQ3 #3; Như Quỳnh

Hãy Quên Anh Đêm Nay Chung Tử Lưu; CA DAO 3; Chung Tử Lưu

Hãy Quên Nhau Hoàng Kim; *SNgh #2; Mạnh Quỳnh

Hãy Sống Cùng Tình Yêu Hoài An; PBN 65 #1; Bảo Hân, Như Loan, Tú Quyên, Loan Châu; nhạc cảnh; very hoked-up production

Hãy Sống Như Mọi Người Chu Minh Ký; PBN 53 #20; Linda Trang Đài, Bảo Hân

Hãy Twist Cho Đêm Nay Quốc Hùng; PBN 56 #24; Quốc Hùng

Hãy Tha Thứ Cho Em Trúc Hồ; Thơ: Trần Mộng Tú; ASIA 33 #23; Lâm Thúy Vân

Hãy Thắp Ánh Sáng Kim Tuấn; *CT #4; Khắc Triệu

Hãy Trả Lời Anh ???; *NhTr4 #5; Nhật Trường; perf. tr. 75

Hãy Trả Lời Em Tuấn Nghĩa; PBN 79 #B4; Ngọc Liên, Thế Sơn

Hãy Đây Bên Anh Duy Mạnh; PBN 83 #C1; Quang Lê; Chinese sounding

Hãy Về Với Em Thái Hùng; PBN 61 #20 và *ThK.TG #4; Thiên Kim

Hãy Vui Lên Khi Lòng Còn Biết Buồn Trầm Tử Thiêng; wr. after 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hãy Xem Như Một Giấc Mơ ???; TY 4 #2; Hạ Vy; has both Ch. & Viet. traits; nice

Hãy Yêu Chàng Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên; PD.archive; Thái Hiền; fine; wr. 1972

Hãy Yêu Lại Từ Đâu Minh Chương; TY 3 #18; Thùy Dương

Hãy Yêu Lại Từ Đâu Nguyên Chương; *ThD.Kh #4; Thùy Dương (same as above?)

Hãy Yêu Nhau Đi Trịnh Công Sơn; TCS CD #2; Ngọc Lễ, Phương Thảo

• “Hãy Yêu Nhau Đi” TCS.L #1; Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Cẩm Vân, Quang Minh

• “Hãy Yêu Nhau Đi” Trịnh Công Sơn; *TĐMM #4; Trần Thu Hà

Hãy Yêu Nhau Đi Trúc Sinh; lời: Lê Đức Long; ASIA 19 #10; Thanh Trúc, Gia Huy

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào Nguyễn Anh 9; HN 6 #11; Tuấn Ngọc; phrases unfold too regularly

• “Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào” Nguyễn Ánh 9; ĐS 1 #2; Ý Lan

Hãy Yêu Nhau Như Chưa Yêu Lần Nào Lê Hựu Hà; DD 3 #14; Cẩm Vân; formulaic

• “Hãy Yêu Nhau Như Chưa Yêu Lần Nào” Lê Hựu Hà; EPh 98 #2; Elvis Phương

• “Hãy Yêu Nhau Như Chưa Yêu Lần Nào” Lê Hựu Hà; *PhNg15 #6; Lệ Thủy

Hắt Hiu Tình Buồn Lê Minh; GS #9; Thùy Trang, Nguyễn Tuần; a minor-mode male-female dialogue song; sporadic nhịp nhàng acc.; both singers masters of ornamentation

Hắt Hiu Tình Buồn Lê Minh; LV 9 #B4; Thái Châu, Yến Khoa

Hẩm Hiu Một Mình Trương Quang Tuấn; PBN 57 #3; Như Quỳnh

Hận Y Vũ; *PQ.DC2.1 #5; Thanh Lan

Hận Bến Hải Chung Quân; later 1950s; nhạc tố cộng

Hận Đồ Bàn Xuân Tiên; v. Lữ Liên; ASIA 16 #7; Bảo Tuấn; commemorates loss of Chàm capital to Vietnamese troops led by Lê Thánh Tôn in 1470.

• “Hận Đồ Bàn” Xuân Tiên và Lữ Liên; PBN 75 #B13; Thế Sơn

• “Hận Đồ Bàn” Xuân Tiên và Lữ Liên; *DK #8; Duy Khánh

• “Hận Đồ Bàn” Xuân Tiên và Lữ Liên; LV 5 #21; Chế Linh

• “Hận Đồ Bàn” Xuân Tiên và Lữ Liên; *HngC #10; Hùng Cường

Hận Ly Hương Anh Hoa; expresses sorrow for the loss of the north; later 1950s

Hận Người ???; *BướmTr #3; Kim Anh

Hận Tình Anh Bằng; HN 10 #6; Tuấn Vũ, Thanh Tuyền; slow 12/8; strong lyrics

• “Hận Tình” Anh Bằng; *ChT #B5; Thế Sơn

• “Hận Tình” Anh Bằng; *46C.Kh. #2.3, *TT.nv2 #3; Thanh Thúy (same as Đỗ Lễ piece below)

• “Hận Tình” Đỗ Lễ; VNVN 7 #13; Lâm Gia Minh (same as Anh Bằng piece above)

Hận Tình Lương Sơn Ba è Chúc Anh Đài Hoàng Ngọc Anh; *HT #1; Thanh Tuyền

Hận Tình Trong Mưa ???; HL 3 #19; Tuấn Anh; nhạc cảnh; traditional, supernatural

• “Hận Tình Trong Mưa” ???; CHPhĐ #2; Phương Loan

Hận Tha La ???; HL.ChT #3; Hương Lan, Chí Tâm; tân cổ

Hè Về Hùng Lân; comp. 1940s

Hẹn Em Năm 2000 Phạm Duy; Rong Ca 2; *ThTh4 #10; Phạm Duy

Hẹn Em Sài Gòn Hà Thúc Sinh; mentioned Phạm Duy, H.K. IV, p. 200

Hẹn Hò Phạm Duy; PBN 44 #16; Thùy Dương; wr. 1954; transcendental, visionary; concerns a tragic love tale reminiscent of Ngưu Lang Chức Nữ; cf H.K. III, Ch. 3, pp. 49–50

• “Hẹn Hò” Phạm Duy; TrTh 4 #4; Tuấn Ngọc; melancholy-romantic; major-minor effects

• “Hẹn Hò” Phạm Duy; *ThTh.nv5 #4; Thái Thanh; fine perf.

• “Hẹn Hò” Phạm Duy; TGC5 #B7; Hạ Lan

• “Hẹn Hò, Phạm Duy;” PD.archive; Duy Quang

• “Hẹn Hò, Phạm Duy;” PD.archive; Thái Hiền

Hẹn Một Mùa Xuân Đinh Việt Lang; *SớmM #10; Duy Khánh

Hẹn Một Ngày Về Lê Hữu Mục; *QG.Ng #8; Quỳnh Giao; wr. late 1950s; only a few singers can do this one well; the novelist Nhất Linh was fond of it and often played the tune on the clarinet. Hà Thanh sang it well.

• “Hẹn Một Ngày Về” Lê Hữu Mục; *PQ.TTĐ2 #9; ???

Hẹn Nhau Năm 2000 Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng; ASIA 27 #23 và *TrTTh.A #B9; hợp ca; inspirational-pop style, but very beautiful nonetheless

Hẹn Ước Đêm Xuân Hoài Phương; *HO.MX #11; Hoàng Oanh

Hẹn Ước Mùa Xuân Quốc Dũng; *NhM #8; Bảo Yến

Hẹn Về Trầm Tử Thiêng; *LB #9; Như Mai

Hết Đêm Nay, Ngày Mai Sẽ Hay Văn Phụng; PBN 27 #17; Don Hồ; party-music

Hiến Trương Tình Yêu (Ngày 14 Tháng 2) Trúc Hồ; Thơ: Du Tử Lê ASIA 33 #12; Lê Tâm

Hình Ảnh Một Buổi Chiều Lâm Tuyền; lời: Dạ Chung; *QG.LVK #3; Quỳnh Giao; has unusually low and unusually high notes that were sung to advantage by Châu Hà in the late 50s; Thanh Vũ met with less success in the 60s

• “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” Lâm Tuyền; lời: Dạ Chung; *ANg.TH #9; Anh Ngọc

Hình Ảnh Một Buổi Chiều Lê Trọng Nguyễn; *SPh #A5; Sĩ Phu

• “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” Lê Trọng Nguyễn; *KhL.B #6; Khánh Ly

• “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” Lâm Tuyền; lời: Dạ Chung; *CHDK #10; Quang Tuấn

Hình Ảnh Một Đêm Trăng Văn Phụng; *MaiH #9; Mai Hương

Hình Ảnh Người Em Không Đợi Hoàng Thi Thơ; LV 9 #7 và *PhD.CM #2; Phương Dung; upbeat; fine performance; attr. to Trịnh Hưng on CD skin

• “Hình Ảnh Người Em Không Đợi” Hoàng Thi Thơ; Asia 33 #4; Jacqueline Thụy Trâm

• “Hình Ảnh Người Em Không Đợi” Hoàng Thi Thơ; PBN 47 #16; Trúc Lam, Trúc Linh

Hình Bóng Quê Nhà Thanh Sơn; *YK3 #4; Yến Khoa

• “Hình Bóng Quê Nhà” Thanh Sơn; CY #3 và *ThanhS #7; Phi Nhung

• “Hình Bóng Quê Nhà” Thanh Sơn; *NLTX #1; Hoài Nam

• “Hình Bóng Quê Nhà” Thanh Sơn; *DT.ThH #6; Thu Hiền

• “Hình Bóng Quê Nhà” Thanh Sơn; PBN 77 #A8; Mạnh Quỳnh, Hương Thủy ; vọng cổ added

Hiu Hắt Đời Nhau Lê Vũ; PBN 67 #23; Lưu Bích

Hò Leo Núi Phạm Đình Chương; nhạc hùng; wr. c. 1947; Hồi Ký II, Ch. 11

Hò Lơ Phạm Duy; PD.archive; Thái Thanh; wr. c. 1954 after “Tình Nghèo”; has vọng cổ echoes; pentatonic, rural; loại dân ca; cf. H.K. III, Ch. 4, p. 61

Hò Nện dân ca miến Bắc; LV 7 #8.1; Hương Lan

Hò Nện (Hò Quét Vôi); dân ca miền trung; *HO.DC #7; Hoàng Oanh

Hoa Biển Anh Thy; ASIA 29 #8; Gia Huy

• “Hoa Biển” Anh Thi; HN 6 #2; Nhật Trường

• “Hoa Biển” Anh Thy; *SC.CTh #4; Duy Quang

• “Hoa Biển” Anh Thy; *HO.ChS #4; Hoàng Oanh

• “Hoa Biển” Anh Thy; CKhN #1.1; Diễm Liên, Hạ Vy, Thanh Trúc

Hoa Biển Minh Kỳ; *ChBNg #10; Thanh Tuyền

• “Hoa Biển” Minh Kỳ; *NhV5 #7; Thanh Tuyền; perf. tr. 75

Hoa Bướm Ngày Xưa Nuyễn Hiền, PBN 74 #A17; Trần Thái Hoà, Như Quỳnh; 1960s perf. by Thu Hương recalled by H.Tr.A.

Hoa Cài Mái Tóc Thông Đạt; ĐS4 #14; Công Thành; dancers

• “Hoa Cài Mái Tóc” Thông Đạt PBN 2 #9; Quốc Anh; upbeat; dancers

Hoa Cau Vườn Trầu Nguyễn Tiến; *NLTX #8; Hoài Nam

• “Hoa Cau Vườn Trầu” Nguyễn Tiến; ThH.TTh #1 và *NhCDQ #6 và *HCVTr #1; Thu Hiền

• “Hoa Cau Vườn Trầu” Nguyễn Tiến; *QLC1 #C2; Quang Linh

Hoa Cỏ May Nguyễn Tiến; *NhCDQ #5; Thu Hiền

Hoa Cỏ Mùa Xuân Bảo Chấn; *ML.TN #9; Mỹ Linh

• “Hoa Cỏ Mùa Xuân” Bảo Chấn; *QL.XĐ #13; Quang Linh

• “Hoa Cỏ Mùa Xuân” Bảo Chấn; *CTNgN #8; Ái Vân

Hoa Chiều Trần Thiện Thanh; T&S 2 #3; Châu Đình An

Hoa Đào Năm Trước Lê Dinh và Nguyễn Hiên; PBN 58 #12; Phương Diễm Hạnh

• “Hoa Đào Năm Trước” Nguyễn Hiền và Lê Dinh; *HO.MX #4; Hoàng Oanh; tr. 75

Hoa Đầu Mùa ???; *LĐCT #6; Lệ Thu

Hoa Học Tro Trần Thiện Thanh; thơ: Nhất Tuấn; HN 10 #13; Nhật Trường; dance music; graceful minor mode episode

• “Hoa Học Trò” Trần Thiện Thanh; thơ: Nh. Tuấn; *HL.TNC #4; Hương Lan, Tuấn Vũ

• “Hoa Học Tro” Trần Thiện Thanh; thơ: Nh. Tuấn; *TPhSC #8; Duy Quang, Ngọc Lan

• “Hoa Học Tro” Trần Thiện Thanh; thơ: Nhất Tuấn; *NLTX #2; Hoài Nam

Hoa Hồng Một Đoá Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #4; Nguyễn Hưng

Hoa Mai Canh Tân; *QG.HX #10; Quỳnh Giao

Hoa Mẫu Đơn Anh Bằng; thơ: Hồ Dzếnh; PhN #12; Thúy Hằng

Hoa Mimosa Ngọc Sơn; Thanh Vũ excelled in singing this song in the 1960s

Hoa Mộc Lan ???; LV 7 #15; Chí Tâm, Phượng Mai; alternate cổ nhạc and tân nhạc

Hoa Mộng Ngày Xưa Hoàng Quang Huế; *KhT.hm #1; Khả Tú

Hoa Một Tên Người Hai Họ Lê Kim Khánh; *NVT #12; Giao Linh

Hoa Mười Giờ Đài Phương Trang; PBN 36 #4; Hoàng Lan

• “Hoa Mười Giờ” Đài Phương Trang; *CLHL.nv15 #7; Hương Lan; tr. 75

• “Hoa Mười Giờ” Đài Phương Trang; *HTr6 #10; Hồng Trúc

Hoa Nắng Trường Sơn Đặng Nguyễn; *ĐNg #2; Hà Vi

Hoa Nở Về Đêm Mạnh Phát; *MH.TPh #5; Mỹ Huyền

• “Hoa Nở Về Đêm” Mạnh Phát; *ChX #5; Tâm Đoan

• “Hoa Nở Về Đêm” Mạnh Phát; *NhQNĐ #2; Như Quỳnh

• “Hoa Nở Về Đêm” Mạnh Phát; ASIA 40 #7: Thanh Tuyền

• “Hoa Nở Về Đêm” Mạnh Phát; *TNV #5; Thanh Tuyền

• “Hoa Nở Về Đêm” Mạnh Phát; *PhD.nv17 #1; Phương Dung; tr. 75

Hoa Ngọc Lan Huỳnh Nhật Tân, VS 6 #6; but comes after #12; Ngọc Hồ

Hoa Rụng Ven Sông Phạm Duy; thơ: Lưu Trọng Lư; *PhD4 #C5; Khánh Ly, Lệ Thu; wr. 1958; H.K. III.8. p. 119

Hoa Rụng Bên Sông Phạm Duy; thđ: Lưu Trọng Lư; PD.archive; Julie

Hoa Rụng Ven Sông Phạm Duy; PD.archive; thđ: Lưu Trọng Lư; Ý Lan

Hoa Soan Bên Thềm Cũ Tuấn Khanh; ASIA 27 #2; Thanh Lan; wr. later 1950s

• “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” Tuấn Khanh; *ĐBTh #5; Lan Ngọc

• “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” Tuấn Khanh; PBN 54 #1; Trúc Lam, Trúc Linh, Bảo Hân

• “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” Tuấn Khanh; *PQ.HCN1 #10; Hà Thanh

Hoa Sứ Nhà Nàng Hoàng Phương; ASIA 13 #18; Duy Linh; finely expressive

Hoa Sữa Hồng Đăng; ML #8; Mỹ Linh

Hoa Tàn Thu Hồ; *MH.TH #7; Mỹ Huyền

Hoa Tím Bằng Lăng Võ Đông Điền; PBN 57 #18; Trường Vũ

• “Hoa Tím Bằng Lăng” Võ Đông Điền; *KGR #7; Như Quỳnh

Hoa Tím Đợi Chờ Sông Trà; *ĐCCĐ #4; Quỳnh Dung

Hoa Tím Mùa Xuân Trần Quang Lộc và Kim Băng; LV 8 #13; Tuấn Đức

Hoa Tím Ngày Xưa Hữu Xuân; PBN 50 #16; Bảo Ngọc

Hoa Tím Ngày Xưa Thanh Sơn; PBN 38 #2; Như Quỳnh

• “Hoa Tím Ngày Xưa” Thanh Sơn, *ThanhS #5; Mỹ Huyền

Hoa Tím Ngoài Sân Thanh Tùng; LV 9 #A4; Bằng Kiều; major mode; saccharine

• “Hoa Tím Ngoài Sân” Thanh Tùng; EPh 98 #4; Elvis Phương

• “Hoa Tím Ngoài Sân” Thanh Tùng; *ThTng2 #6; Trần Thu Hà

Hoa Tím Người Xưa Thanh Sơn; TGC 2 #B5; Giao Linh

• “Hoa Tím Người Xưa” Thanh Sơn; *NhQMĐ #1; Như Quỳnh

Hoa Tình Thương Bảo Thu; *NgM #8; Tâm Đoan

Hoa Thơm Bướm Lượn bài quan họ Bắc Ninh; PBN 38 #20.2; Ái Vân

• “Hoa Thơm Bướm Lượn” quan hò Bắc Ninh; *NgTSĐ #2; Quỷ Tráng

• “Hoa Thơm Bướm Lượn” quan họ Bắc Ninh; *RPhChL #3; Lệ Thanh

Hoa Thủy Tiên Lê Thương; *PQ.TrC #5; Khánh Ly; 1940s Polyphone recording by Minh Diệu

Hoa Thương Nhớ Ai Phạm Duy; *TĐT #8; Hương Lan

• “Hoa Thương Nhớ Ai” Phạm Duy; *CDđb3 #4.9; Thanh Tuyền

Hoa Trang Vườn Cũ Vũ Đức Sao Biển; HLTCh #8; Hương Lan

Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím Huỳnh Anh; thơ: Kiên Giang; ASIA 33 #13; Hoàng Oanh

• “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” Huỳnh Anh; thơ: K.G.; *MHty2 #2; Mỹ Huyền

• “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” Huỳnh Anh; thơ: K.G.; *PQ.ShN #4; Thanh Thúy

Hoa Trinh Nữ Trần Thiện Thanh; CBN 3 #5; Tuấn Đạt; wr. 1960s

• “Hoa Trinh Nữ” Trần Thiện Thanh; CKhN #1.2; Diễm Liên, Hạ Vy, Thanh Trúc

Hoa Vàng Mấy Độ Trịnh Công Sơn; TCS #1; Hồng Hạnh

• “Hoa Vàng Mấy Độ” Trịnh Công Sơn; *TrVTr2 #2; Trịnh Vĩnh Trinh

• “Hoa Vàng Mấy Độ” Trịnh Công Sơn; *TĐMM #2; Hồng Nhung

• “Hoa Vàng Mấy Độ” Trịnh Công Sơn; *TNBM #9; Quỳnh Giao

• “Hoa Vàng Mấy Độ” TCS; *TCS.QT #7; Phương Thanh; simperingly tearful perf.

• “Hoa Vàng Mấy Độ” Trịnh Công Sơn; PBN #A14; Khánh Ly

Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương Phạm Thế Mỹ; *PQ.ThQ #8; Xuân An

• “Hoa Vẫn Nỡ Trên Đường Quê Hương” Phạm Thế Mỹ; *CDđb3 #4.6; Thanh Tuyền

• “Hoa Vẫn Nỡ Trên Đường Quê Hương” Phạm Thế Mỹ; *KhBG #3; Sơn Ca

Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương Phạm Thế Mỹ; *DKh.NhNg #9; Duy Khánh

Hoa Vông Vang Trắng ???; *CDđb3 #1.4; Phi Nhung

Hoa Xoan Đêm Hội Đặng Nguyễn; ThH.TTh #4 và *ĐNg #7; Thu Hiền

Hoa Xuân Phạm Duy; LV 7 #9; Thùy Dương

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; PBN 85 #A7; Hà Thanh

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; ASIA 13 #20, PD.archive; Hoàng Oanh

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; ThNg 13 #2; Phương Hồng Quế, Phương Đại

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; *QG.HX #2; Quỳnh Giao

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; *MXHĐ #10, PD.archive; Ngọc Lan

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; PD.archive; Ý Lan

• “Hoa Xuân” Phạm Duy; PD.archive; Khánh Ly

Hoa Xứ Nhà Nàng ???; CNX #B3; Vũ Linh

Hoà Bình 48 Lê Thương; wr. 1948; bài ca loại châm biếm (political satire); 1940s perf. by Hải Minh on an Oria disk; mentions various heads of state by name; cf. Phạm Duy; Hồi Kỳ III, Ch. 2, pp. 28–31

Hoà Bình Ôi! Việt Nam Ôi! Trầm Tử Thiêng; ASIA 29 #20; Lê Uyên

• “Hoà Bình Ôi! Việt Nam Ôi!” Trầm Tử Thiêng; *PQ.RĐ2 #4; Khánh Ly

Họa Mi Hát Trong Mưa Dương Thụ; *NEĐ #6 *EVTK; Trần Thu Hà

• “Họa Mi Hót Trong Mưa” Dương Thụ; DD 10 #B4; Hồng Nhung

• “Họa Mi Hót Trong Mưa” Dương Thụ; *M4 #5; Hồng Nhung

• “Họa Mi Hót Trong Mưa” Dương Thụ; *NgH.Em #9; Ngọc Hạ

Hoài Cảm Cung Tiến; PBN 45 #17; Lưu Bích

• “Hoài Cảm” Cung Tiến; VThG 5 #5; Cẩm Vân

• “Hoài Cảm” Cung Tiến; ASIA 13 #14; Lệ Thu

• “Hoài Cảm” Cung Tiến; *LTh.HC #1; Lệ Thu; good arr. good perf.

• “Hoài Cảm” Cung Tiến; *ĐMST #6; Thái Hiền

Hoài Cảm Hoàng Lang; later 1950s

Hoài Cổ ???; *NgS #B12; Ngọc Sơn

Hoài Cổ Thanh Sơn; PBN 83 #A11; Hương Lan

Hoài Hương Dạ Khúc Vũ Thành; *QG.LVK #6; Quỳnh Giao

Hoài Niệm Dấu Yêu Thế Hiển; PBN 53 #2; Don Hồ, Ngọc Huệ

Hoài Nhớ Nhật Đăng Huy; LV 2 #13; Nhật Đăng Huy

Hoài Thu Hoàng Lang; ASIA 20 #19; Mạnh Đình; later 1950s; wr. under the pseudonym Văn Trí; lyrics based on tùy bút by the poet Đinh Hùng.

• “Hoài Thu” Hoàng Lang; *Th3 #6; Quang Linh

• “Hoài Thu” Hoàng Lang; CHPhĐ #3; Tuyết Nhung

• “Hoài Thu” (mambo); Hoàng Lang (a.k.a. Văn Trí); *TM.48 #10; Hương Lan

• “Hoài Thu” Hoàng Lang; *TT.nv2 #10; Thanh Thúy; tr. 75

Hoài Vọng Văn Phụng; PBN 27 #14; Lưu Bích; jazzy

Hoan Ca Phạm Duy; a song set pub. in the early 1970s; includes the songs “Bé Ca,” “Nữ Ca,” “Bình Ca”

Hoang Vắng Quốc Dũng; PBN 36 #1; Bảo Hân, Châu Ngọc, Thanh Hà

Hoang Vu Ngọc Sơn; HN 11 #5; Chế Linh; uninspired minor mode 6/8

• “Hoang Vu” Ngọc Sơn; *NgL46b #B11; Ngọc Lan

• “Hoang Vu” Ngọc Sơn; PBN 89 #B16; Thế Sơn

Hoàng Hôn Màu Lá Thanh Tùng; *ThTng2 #9; Minh Ánh

Hoàng Hôn Màu Tím Thế Hiển; PBN 35 #13; Hương Lan

• “Hoàng Hôn Màu Tím” Thế Hiển; HN 16 #7; Phi Nhung

• “Hoàng Hôn Màu Tím” Thế Hiền; *TM.48 #9; Nguyệt Thanh; spectacular perf.

• “Hoàng Hôn Màu Tím” Thế Hiển; *NgS #D7

• “Hoàng Hôn Màu Tím” Thế Hiển; *QD.HQ #8; Quỳnh Dung

Hoàng Tử Trong Mơ Vinh Sử và Giao Tiên; KL3 #11; Mai Tuấn, Yến Khoa

Học Sinh Hành Khúc Lê Thương; 1940s Asia recording by Kim Chung, Lê Thương

Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân; *NhQ.EmV #10; Như Quỳnh

Hỏi Cưới ???; *DVVQ #9; Trang Thanh Lan, Quang Bình

Hỏi Đá Buồn Không Jimmii JC Nguyên; TY 10 #20; Jimmii JC Nguyên

Hỏi Huế Có Thương Không Trầm Tử Thiêng; *CNM #8; Thiên Trang

• “Hỏi Huế Có Thương Không” Trầm Tử Thiêng; *TrTTh #4; Hương Lan

Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #7; Thế Sơn

Hỏi Tình Diệu Hương; PBN 75 #A8; Loan Châu

Hòn Vọng Phu Lê Thương; ASIA 34 #21; Hoàng Oanh, Thanh Lan, Duy Quang

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; *HVPh #1–3; Hoàng Oanh, Trung Chỉnh

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; *MaiH.TCh #8, 9, 10; Mai Hương; all three sections

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; *GMT #1, 2; Đình Văn, Bích Phượng; all three sections

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; *TạTừ #6; hợp ca, Ánh Tuyết, Khắc Dũng; all 3 sections

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; *AT.LTh *9–11; Ánh Tuyết; all three sections

• “Hòn Vọng Phu” Lê Thương; HTh #8; Lương Chí Cường, Thanh Thúy

• “Hòn Vọng Phu I” Lê Thương; SN 2 #3; Minh Tâm; very refined voice and style; ngâm thơ: Huyền Trân; supporting chorus

• “Hòn Vọng Phu” Section I; Lê Thương; *46C.Kh. #3.1; Thái Thanh

• “Hòn Vọng Phu” Section I; Lê Thương; *TNgS #6; Lê Dung

• “Hòn Vọng Phu” Section I; Lê Thương; PBN 81 #A1; Thế Sơn

Hòn Vọng Phu II Lê Thương: xem “Ai Xuôi Vạn Lý”

Hòn Vọng Phu III Lê Thương: xem “Người Chinh Phu Về”

Hong Lại Tình Đầu Vũ Tuấn Bảo; LV 5 #18; Vũ Khanh

Hồ Gươm Chiều Thu An Thuyên; thơ Nguyễn Sỹ Đại; *AnTh #9; Hồng Ngọc

Hồ Lãng Bạc Xuân Tùng; *MaiH.TCh2 #1; Mai Hương

Hồ Than Thở Nguyễn Hiền; later 1950s; nhạc tình

Hồ Thu Bruce Đoàn; lời: Phạm Duy; VB #17; Sơn Ca

Hồ Xưa Thẩm Oánh

Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng; *NgL46b #A6; Ngọc Lan; wr. after 1985; cf. Phạm Duy, H.K. IV, p. 203

Hồi Chuông Nửa Đêm ???; *PQ.MGS1 #5; Carol Kim

Hồi Chuông Xóm Đạo Anh Bằng; ASIA 10th Ann. #18; Mạnh Đình

Hồi Tưởng Anh Bằng; VNVN 7 #2; Trường Vũ

Hội Ca Cầm Trần Văn Trạch; VS 15 #1; Vân Sơn; wr. in 1940s; one of the first examples of southern tân nhạc.

Hội Hoa Đăng Dương Thiệu Tước; *QG.Ng #7; Quỳnh Giao

• “Hội Hoa Đăng” Dương Thiệu Tước; *PQ.GiS70 #7; Mai Hương

Hội Nghị Diên Hồng Lưu Hữu Phước; LV 2 #14; Quang Bình, Trang Thanh Lan; wr. 1940s; celebrates the determination with which the Trần drove back the Mongol invaders

• “Hội Nghị Diên Hồng.” Lưu Hữu Phước; *HSV1 #3; Tuấn Khải, ban hợp ca

Hội Sợ Vợ ???; nhạc hài hước; perf. by AVT group in 60s; cf Phạm Duy, H.K. III.11, p. 157

Hội Trăng Rằm dân ca; HĐ/MM 5 #A6; Ái Xuân; lyrics full of ôi a tình tang etc.

• “Hội Trăng Rằm: Trống Cơm” dân ca; arr. Phạm Duy; *PhD4 #D9; Elvis Phương, Thanh Lan

Hội Trùng Dương Phạm Đình Chương; ASIA 31 #23; Hoàng Oanh, Thanh Lan, Thanh Tuyền

• “Hội Trùng Dương” Phạm Đình Chương; PBN 22; Như Quỳnh Thiên Kim, Phi Nhung, và Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Việt Nam Toronto

• “Hội Trùng Dương” Phạm Đình Chương; *VTh7 #11; “Tiếng Sông Hồng”: Lê Dung; “Tiếng Sông Hương”: Ánh Tuyết; “Tiếng Sông Cửu Long”: Nhất Sinh

Hôm Nay Ngày Mai ???; *DKh.NhNg #5; Duy Khánh

Hôn Môi Xa Trần Minh Phi; TY 9 #21; Tiên Dũng; kịch động garbage (as perf.)

• “Hôn Môi Xa” Trần Minh Phi; ASIA 35 #4; Gia Huy

• “Hôn Môi Xa” Trần Minh Phi; *ST.ChD #2; Sơn Tuyền

Hồn Bướm Mơ Tiên Mai Trường và Tô Vân; 1960s

Hồn Lỡ Sa Vào Đôi Mắt Em ???; *MHđb7 #10; Mỹ Huyền, Randy

Hồn Nam Tướng Lê Xuân Ái

Hồn Quê Thanh Sơn; ThT. #10; Thanh Tuyền

• “Hồn Quê” Thanh Sơn; *HQ #2; Thái Châu

• “Hồn Quê” Thanh Sơn; *NTKN #B8; Hương Lan

• “Hồn Quê” Thanh Sơn; *QD.HQ #4; Quỳnh Dung

Hồn Tử Sĩ Lưu Hữu Phước

Hồn Trinh Nữ Nhật Ngân; MH #2; Mỹ Huyền

Hồn Việt Nam Nguyễn Xuân Khoát; thơ: Phan Bội Châu; wr. c. 1946–47; Hồi Ký II, Ch. 11

Hồn Xuân Nguyễn Xuân Khoát; wr. c. 1949; cf Phạm Duy, Hồi Ký II, Ch. 28

Hơi Thở Mùa Xuân Bảo Chấn và Dương Thụ; HN 18 #B20; Ý Lan

• “Hơi Thở Mùa Xuân” Bảo Chấn và Dương Thụ; LV 7 #19; Thanh Hà; uneventful

• “Hơi Thở Mùa Xuân” Bảo Chấn và Dương Thụ; PBN 85 #A18; Ngọc Liên

• “Hơi Thở Mùa Xuân” Dương Thụ và Bảo Chấn; LV 8 #9 và *ML.Th #8; Mỹ Linh

Hơi Thở Tình Yêu Trúc Hồ; ASIA 22 #6; Gia Huy

Hỡi Người Tình ???; *NgL46b #C11; Ngọc Lan

Hờn Anh Giận Em Tuấn Lê; PBN 71 #16; Phi Nhung Mạnh Quỳnh; tân cổ giao duyên; cổ nhạc by Mạnh Quỳnh; wr. 1970; hully gully

• “Hờn Anh Giận Em” Tuấn Lê; *DVVQ #7; Trang Thanh Lan, Quang Bình

Hờn Ghen Nguyễn Minh Anh; PBN 79 #B2; Nguyễn Hưng, Thùy Vân

Hờn Giận ???; *MH.R #5; Randy

Hờn Sóng Gió Dương Thiệu Tước; *KT.NgN #3; Kim Tước

• “Hờn Sóng Gió” Dương Thiệu Tước; *MaiH.TCh3 #8; Mai Hương

Hờn Sông Gianh Lưu Hữu Phước; 1940s

Hồn Tử Sĩ Lưu Hữu Phước; *Nhac.NgL #5; instr.; funeral music; v. brief; wr.1940s

Huế Buồn Lê Dinh; PBN 70 #13 và *NhQ.ĐTh #8; Như Quỳnh

• “Huế Buồn” Lê Dinh; *LD.HO #10; Hoàng Oanh

Huế Buồn Vì Ai ???; *QLC1 #B8; Quang Linh

• “Huế Buồn Vì Ai” ???; *ThTrThĐ #7; Quang Đô; central style

Huế Đã Xa Rồi ???; CBN 1 #4; Thiên Trang

Huế Đẹp, Huế Thơ Duy Khánh; *DKh.TPh #3; Duy Khánh

Huế Đêm Trăng Quốc Dũng; *ARXH #6; Thu Hiền

Huế Mù Sương Nguyễn Minh Khôi; CBN 2 #5; Hương Lan

• “Huế Mù Sương” Nguyễn Minh Khôi; PBN 97 #B13; Quang Lê

• “Huế Mù Sương” Nguyễn Minh Khôi; *HO.Huế #2; Hoàng Oanh; tr. 75

Huế Nhớ Nguyễn Tiến; thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #9; Vân Khánh

Huế Như Dấu Lặng Hoàng Trang; *NhH #5; Hương Lan

Huế Sàigòn Hànội Trịnh Công Sơn; TrTh 3 #13; Lê Uyên; good, slow perf.

• “Huế Sàigòn Hànội” Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #13; Khánh Ly; perf. tr. 75; listed as #12 on skin

• “Huế Sàigòn Hànội” Trịnh Công Sơn; CV TCS #1; Cẩm Vân

• “Huế Sàigòn Hànội” Trịnh Công Sơn; *PQ.ThQ2 #9; ???

Huế Thương An Thuyên; HTh #2; Quang Linh; very much in Huế style

• “Huế Thương” An Thuyên; *GặpH #3; Thu Hiền

• “Huế Thương” An Thuyên; *AnTh #4; Vân Khánh

Huế Thương Xuân Anh; *NhH #9; Hương Lan

Huế Và Em ???; *HL.Huế #9; Hương Lan

Huế Xưa Châu Kỳ; *ARXH #1; Thu Hiền

Huế Xưa Lê Minh Bằng; ASIA 3 #4 và *TVThTr #4; Thiên Trang

• “Huế Xưa” Lê Minh Bằng; ASIA 10 #16; Thanh Lan

• “Huế Xưa” Lê Minh Bằng; *NVT #7; Giao Linh

• “Huế Xưa” Lê Minh Bằng; *QLC1 #A10; Quang Linh

• “Huế Xưa” Lê Minh Bằng; *NTKN #B3; Hà Phương

Huyền Thanh Trang; *ANg #10; Anh Ngọc

Huyền Diệu Nguyễn Văn Tý; *NgVT #8; Quang Lý

Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc Phạm Duy; ASIA 21 #4; Mạnh Đình

• “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” Phạm Duy; ThNg 10 #3; Hương Lan

• “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” Phạm Duy; DKhMem #A5; Duy Khánh

• “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” P.D.; *DKhThT #1; Duy Khánh; tr. 75

• “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” Phạm Duy; *46C.Kh. #1.9 và *HO.ChS #12; Hoàng Oanh

• “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” Phạm Duy; *ThPh #10; Sơn Tuyền

Huyền Thoại Một Chiều Mưa ???; *HL.NgL #8; Ngọc Lan

Huyền Thoại Nàng Tô Thị Phạm Tịnh; DD 11 #B5; Đàm Vĩnh Hưng; boring

Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn Vũ Đức Sao Biến; PBN 59 #12; Tường Nguyên

Huyền Thoại Người Con Gái Lê Hựu Hà; PhN #1; Mai Linh

Huyền Thoại Trên Một Vùng Biển Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thu; PD.archive; Thái Hiền; wr. c. 1970–71

Huyền Trân Phạm Duy; wr. 1992; theo thơ Đào Tiến Luyện

Huyền Trân Công Chúa Lê Xuân Ái

Huyền Trân Công Chúa Lê Thương; ca kịch; 1940s recording w. Nguyễn Việt, Ngọc Hà

Huyền Trần Công Chúa Nguyễn Hiền; *HVPh #6; Hoàng Oanh

Huyền Trân Tình Sử Bruce Đoàn; lời: Nhật Ngân; VB #9; Hương Lan; first of set of four

Hứa Đi Anh ???; HĐ/MM 6 #7; Hoàng Kim; nhịp nhàng; relentlessly cute and catchy

Hứa Hẹn Đức Quỳnh; perf. by Trần Văn Trạch and Túy Hoa on Polyphone in 1940s

Hưng Khúc Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa; *NgHNg #8; Việt Dzũng, Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Xuân Nghĩa

Hửng Hờ Nguyên Vũ; TRTh 3 #5; Trường Thành; minor-mode, heavily accented 12/8

Hững Hờ ??? (lyrics and tune sound like Phạm Duy); *Th7ChM #7; Tuấn Ngọc

Hững Hờ Huỳnh Nhật Tân PBN 99.5Diva #A16; Hồ Lệ Thu

Hương Nhật Ngân; PBN 43 #21; Nguyễn Hưng; twist; remembrance of wife Hương

• “Hương” Nhật Ngân; PBN 97 #B4; Chí Tài

Hương Biển Đỗ Dũng; thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #10; Ngọc Tân

Hương Bình Lưu Luyến Dương Thiệu Tước; *HO.Huế #6; Hoàng Oanh; tr. 75

• “Hương Bình Lưu Luyến” Dương Thiệu Tước; PBN 77 #16; Hoàng Oanh

Hương Cố Nhân Dzoãn Mẫn; HCN #8; Thanh Lam

• “Hương Cố Nhân” Dzoãn Mẫn; *MaiH,TCh3 #3; Mai Hương

• “Hương Cố Nhân” Dzoãn Mẫn; *PQ.HCN1 #3; Duy Trắc

Hương Đồng Gió Nội Song Ngọc; thơ: Nguyễn Bính; TY 8 #22, *CTNgN #7, *TMPS17 #6; Ái Vân

• “Hương Đồng Gió Nội” Song Ngọc, PBN 74 #B8; Hương Thủy, Như Loan, Bảo Hân

Hương Giang Còn Tôi Chờ Châu Kỳ; PBN 78 #B2; Quang Lê

Hương Giang Dạ Khúc Lưu Hữu Phước (sung by Phạm Duy in 1940s)

Hương Giang Mộng Khúc Dương Thiệu Tước; early 1950s

Hương Giang Thuở Ấy Hoàng Nghĩa; *LNh #10; Long Nhật

Hương Hoa Sử Hoàng Phương; HL 3 #14; Mỹ Huyền

Hương Lúa Miền Nam Phố Quốc Thăng; rumba; perf. by Ánh Tuyết

Hương Ngọc Lan ???; *ML.TN #1; Mỹ Linh

Hương Phai Bảo Phúc; HĐ/MM 2 #4; Bảo Phúc; cunningly constructed; finely sung

Hương Phai Đức Lâm; HĐ/MM 1 #10; Đức Lâm

Hương Quê Hoàng Lương; *HQuê #5; Hồng Liên

Hương Quê Nhật Bằng và Huỳnh Hiếu; *MaiH #8; Mai Hương; waltz

Hương Rừng Cà Mâu Phạm Duy; Hương Ca 6; thơ: Sơn Nam; NgSNh #H6; Anh Dũng

Hương Tình Muộn Nhật Ngân; thơ: Hương Thảo; PBN 66 #5; Như Quỳnh

Hương Tình Yêu ???; *MHty2 #8; Mỹ Huyền

Hương Tóc ???; *CB #4; Quỳnh Hương

Hương Tóc Mạ Non Thanh Sơn; PBN 29 #7; Trang Thanh Lan, Quang Bình

• “Hương Tóc Mạ Non” Thanh Sơn; PBN 83 #A16; Quang Lê, Hà Phương

• “Hương Tóc Mạ Non” Thanh Sơn; CNX #2; Kim Tử Long

• “Hương Tóc Mạ Non” Thanh Sơn; LV 9 #C9; Hương Lan, Chí Tâm; cổ nhạc interludes

• “Hương Tóc Mạ Non” Thanh Sơn; *LTX #3; Tâm Đoan

• “Hương Tóc Mạ Non” Thanh Sơn; *LDB #6 và *DT.ThH #11; Thu Hiền

Hương Thanh Bình Tạ Tấn và Việt Lang; *PQ.NhTCh #7; Thái Thanh

Hương Thắm Vũ Hoàng; *PDH #10; Phương Diễm Hạnh, Đặng Trường Phát

Hương Thầm Vũ Hoàng; thơ: Phan Thị Thanh Nhân; HN 10 #15; Thanh Tuyền; moderate 4/4 acc. over which melody is sung with masterful freedom; perfect vehicle for Thanh Tuyền; strong piece.

• “Hương Thầm” Vũ Hoàng; thơ: Phan Thị Thanh Nhân; *ChX #2; Tâm Đoan

• “Hương Thầm” Vũ Hoàng; thơ: Phan Thị Thanh Nhân; *NhM #4; Bảo Yến

Hương Trầu ???; *NTKN #C12; Lan Phương

Hương Xưa Cung Tiến; ASIA 28 #2; Lệ Thu

• “Hương Xưa” Cung Tiến; *LTh.HC #9; Lệ Thu

• “Hương Xưa” Cung Tiến; *MaiH.TQ12 #10; Mai Hương

• “Hương Xưa” Cung Tiến; VTG 10 #7 và *CMH #15; Trần Thu Hà

• “Hương Xưa” Cung Tiến; PBN 63 #10; Trần Đức

• “Hương Xưa” Cung Tiến; *ĐMST #2; Tuấn Ngọc

Hương Xưa Vũ Hoàng; PBN 39 #5; Hoài Nam

• “Hương Xưa” Vũ Hoàng; *QLC1 #D2 và *QL.NNh #15; Quang Linh

Hướng Về Đất Bắc Phó Quốc Lân; later 1950s

Hướng Về Hà Nội Hoàng Dương; PBN #49; Khánh Ly

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; ASIA 34 #15; Tuấn Ngọc

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; HCN #3, *HN98 #5, *MThGi2 #1; Hồng Nhung

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; ĐS4 #8; Lệ Thu

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; ThNg 16 #4; Khánh Hà

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; *MaiG.TQ12 #8; Mai Hương

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; *QG.TrV #9; Quỳnh Giao

• “Hướng Về Hà Nội” Hoàng Dương; PBN 91 #8; Thu Phương

Hữu Duyên Thiên Lý Ca ???; *DVVQ #5; Trang Thanh Lan, Quang Bình; folk-like

Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ dân ca(?); MĐ3 #3, Mạnh Đình, Như Quỳnh

I Could Love You Again Vũ Tuấn Đức; ASIA 22 #4; Lâm Nhật Tiên

I Found Your Love Lê Tâm; ASIA 31 #19; Lê Tâm

I Wanna See You Sweat Lê Huy Phong và Lê Huy Phát; ASIA 34 #24

I’d Play The Fool Lê Tâm; ASIA 27 #17; Lê Tâm

Im Lặng Đêm Hà Nội Phú Quang; lời: Phạm Thị Ngọc Liên; *PhQu3 #5; Thanh Lam

It’s Just a Dream (Chỉ Là Giấc Mơ); Trịnh Nam Sơn; HN 10 #19; Trịnh Nam Sơn; Eng.-Việt lyrics; graceful song