Search for singers
Search for composers

Tựa đề, Nh

Song Titles, Nh

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Nha Trang Minh Kỳ; *HngC #5; Hùng Cường

Nha Trang Ngày Về Phạm Duy; PBN 49 #10; Thiên Kim

• “Nha Trang Ngày Về” Phạm Duy; ASIA 10; Ý Lan

• “Nha Trang Ngày Về” Phạm Duy; *PhD4 #B10; Thanh Lan

• “Nha Trang Ngày Về” Phạm Duy; *PhD. MĐ4 #D6; Kim Anh

Nhà Anh Nhà Em Anh Sơn; thơ: Hà Tiến Lữ; *NTKN #B6 và *QL.CX #8; Quang Linh

• “Nhà Anh Nhà Em” Anh Sơn; ĐNhM #4; Thanh Tuyền

Nhà Anh, Nhà Em Trần Thiện Thanh; *MHđb3 #4; Như Quỳnh, Mạnh Đình

Nhà Việt Nam Võ Đức Thu; 1940s

Nhạc Đường Xa Phạm Duy Nhượng; nhạc hùng; wr. c. 1947; Hồi Ký II, Ch. 11

Nhạc Ngày Xanh Văn Phụng; nhạc vui

Nhạc Rừng Hoàng Việt; *CĐVĐ #9; Thanh Lan (tr. nước); wr. c. 1947

Nhạc Rừng Khuya Lam Phương; early 50s; performances by Vân Hùng

Nhạc Sĩ Trong Sương Chiều Châu Kỳ; *MaiH.TrV #6; Mai Hương

Nhạc Sĩ Với Cây Đàn Nguyễn Văn Khánh; *MaiH #1; Mai Hương

Nhạc Sầu Tương Tư Hoàng Trọng; *PQ.TTĐ2 #6; ???; bef 1954

Nhạc Tuổi Vàng Phạm Duy; mentioned, H.K. III, p. 324, footnote; (tuổi vàng: “the golden years”; the opposite of “tuổi xanh”) XuânV. p. 77

Nhạc Tuổi Xanh Phạm Duy; wr. 1947; Hồi Ký II, Ch. 11

Nhành Cây Trứng Cá Vinh Sử; TĐ #7; Đình Văn, Thạch Thảo

• “Nhành Cây Trứng Cá” Vinh Sử; *NLTX #5; Hoài Nam

• “Nhành Cây Trứng Cá” Vinh Sử; *PhNh.CL #4; Phi Nhung

Nhạt Nắng Xuân Lôi; PBN 45 #16; also *MH2 #7; Mỹ Huyền; rural tune w. charm

• “Nhạt Nắng” Xuân Lôi; HĐ/MM 6 #B5; Kim Tử Long

• “Nhạt Nắng” Xuân Lôi; *CDđb3 #10.10; Phi Nhung

• “Nhạt Nắng” Xuân Lôi và Y Vân; *MaiH.TrV #7; Mai Hương

Nhạt Nhòa Tuấn Khanh; PBN 64 #4; Trần Thái Hòa

• “Nhạt Nhòa” Tuấn Khanh; PBN 99 #A5; Ý Lan

• “Nhạt Nhòa” Tuấn Khanh; *NhNh #9; Thái Hiền

Nhắn Gió Chiều Nguyễn Thiện Tơ

Nhặt Cánh Sao Rơi Vũ Thành; *KT.GTh #8; Kim Tước

Nhân Bản 6 Vũ Thành An; a.k.a. “Hồng Xuân Áo Mới”; *VThA #6; Lâm Thúy Vân

Nhân Bản 7 Vũ Thành An; *VThA #5; Vũ Thành An

Nhân ChứngVũ Tiến Dũng; Thơ: Trần Mộng Tú; TTD #15; Thanh Lan

Nhân Danh Phạm Duy; wr. c. 1967 during or after visit to Huế; a setting of fiercely satirical anti-war lyrics by Nguyễn Đắc Xuân; H.K. III, pp. 231–32

Nhẫn Cỏ Cho Em ???; TY 1 #4, Mạnh Quỳnh

Nhât Ký Của Hai Đứa Mình ???; *MTPH #4; Duy Khánh

Nhật Ký Đời Tôi Minh Kỳ và Lê Dinh; WN 2 #12; Thiên Trang

Nhật Ký Đời Tôi Thanh Sơn; HN 4 #8; Tuấn Vũ

• “Nhật Ký Đời Tôi” Thanh Sơn, PBN 83 #A8; Mạnh Quỳnh, Hạ Vy

• “Nhật Ký Đời Tôi” Thanh Sơn, *ThanhS #1; Phi Nhung

• “Nhật Ký Đời Tôi” Thanh Sơn; *ĐCCĐ #7.1; Trường Vũ, Hoàng Lan

Nhật Ký Hai Đứa Mình Anh Bằng; ASIA 3 #5; Thiên Trang

• “Nhật Ký Hai Đứa Mình” Anh Bằng; *TXX #8; Thúy Hằng

Nhật Ký Mùa Đông Hà Phương; PBN 57 #13; Đặng Trưởng Phát, Sơn Tuyền

Nhìn Lồn Phạm Duyl XuânV. p. 98

Nhìn Mặt Phạm Duy; wr. 1968; (danh sách)

Nhìn Nhau Lần Cuối Anh Thái; PBN 14 #9; Ái Vân, Elvis Phương

• “Nhìn Nhau Lần Cuối” Anh Thái; *TPhSC #2; Duy Quang, Kiều Nga

Nhìn Những Mùa Thu Đi Trịnh Công Sơn; *KhL.SC #4; Khánh Ly

Nhịp Cầu Duyên Quê Nguyễn Tiến; thơ: Nguyễn Thiện Luân; *NhCDQ #1 và *DQ.NgL #12; Thu Hiền

Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui Văn An; *ƯHĐQ #4; Thanh Hoa

Nhớ Đặng Nguyễn; thơ: Lê Huy Hạnh; *ĐNg #9; Hà Vi

Nhớ Nhật Trung; PBN 68 #15; Lưu Bích

Nhớ Trịnh Nam Sơn; HN 14 #21; Ngọc Lan, Trịnh Nam Sơn; song truly swings

• “Nhớ” Trịnh Nam Sơn; Ngọc Lan Kỷ Niệm #15; Ngọc Lan

• “Nhớ” Trịnh Nam Sơn; HĐ 3 #7; Thái Châu; bamboo flute

• “Nhớ” Trịnh Nam Sơn; PBN 99 #12b; Lưu Bích

Nhớ Ai Võ Đức Thu; 1940s Oria recording by Văn Lý

Nhớ Anh Kỳ Phương; PBN 62 #3; Thủy Tiên

Nhớ Anh Song Ngọc; *TOCH #9; Như Quỳnh

Nhớ Bạn Vũ Thành; *QG.Ng #10; Quỳnh Giao

Nhớ Bến Đà Giang Văn Phụng; PBN 27 #9; Phương Hồng Quê; fine harmonic effects

• “Nhớ Bến Đà Giang” Văn Phụng; *ĐrCN #11; Hoàng Oanh

Nhớ Con Sông Đà Phạm Duy; wr. 1994 theo thơ Danielle

Nhớ Cố Hương ???; NhCH #1; Kim Tước

Nhớ Chiến Khu Đỗ Nhuận; bef. 1954

Nhớ Chút Tình Bỏ Quên Vô Thường; PBN 11 #6; Huỳnh Thi; voice lacks body

Nhớ Đêm Giã Bạn Nguyễn Tiến; *NhCDQ #8 và *HCVTr #6; Thu Hiền

Nhớ Em Phạm Hưng; *ThHChNg #9; Chung Tử Lưu

Nhớ Em Lý Bông Mai Trương Quang Tuấn; thơ: Kim Tuấn; PBN 55 #2; Như Quỳnh

• “Nhớ Em Lý Bông Mai” Trương Quang Tuấn; thơ: Kim Tuấn; *HQ #8; Mỹ Huyền

• “Nhớ Em Lý Bông Mai” Trương Quang Tuấn; thơ: K. T.; *NTKN #A2; Hà Phương

Nhớ Em Lý Chiều Chiều Trương Quang Tuấn; VNVN 7 #10; Phi Nhung; features singer as opera spectator

Nhớ Hoài Hoàng Trọng; lời: Vĩnh Phúc; *PQ.TTĐ3.2 #9; Bạch Lan Hương

Nhớ Hôm Nào ???; HĐ/MM 2 #11; Phương Dung (tr. nước)

Nhớ Huế Lê Mộng Nguyên; *HNTC #1; Hà Thanh; trademark song of singer

Nhớ Huế Trần Long än; *NhH #7; Hương Lan

Nhớ Lời Người Xưa Phan Quang Định; wr. 1949

Nhớ Màu Hoa Tím Mạnh Phát; *TKVTG4 #7; Đoan Trang

Nhớ Mẹ Đỗ Chí Thiện; *NhM; Bảo Yến

Nhớ Mẹ Đức Quỳnh; performed by composer on an Asia disc in 1940s

Nhớ Mẹ Lê Minh Đảo; TTD #20; Gia Huy, Lê Tâm

Nhớ Mẹ Nguyễn Tiến; lời Thơ: Ngô Toàn Đinh; *NhCDQ #9; Thu Hiền

Nhớ Mẹ (Đức Quỳnh, Đỗ Chí Thiện, Lê Minh Đảo, or Nguyễn Tiến?); *NgS #B6; Ngọc Sơn

Nhớ Mẹ 2 Võ Tá Hân; *NhM #6; Bảo Yến

Nhớ Một Chiều Xuân Nguyễn Văn Đông; *HNTC #3; Hà Thanh

• “Nhớ Một Chiều Xuân” Nguyễn Văn Đông; PBN 80 #A4; Trần Thái Hòa

Nhớ Một Mùa Xuân ???; HN 18 #6; Bích Thuần; weak song

Nhớ Một Người Mạnh Phát và Hoài Linh; DK #6; Duy Khánh

• “Nhớ Một Người” Mạnh Phát và Hoài Linh; *GL.tr #1; Giao Linh; perf. tr. 75

Nhớ Mùa Thu Hà Nội Minh Đoàn; thơ: Hồ Ngọc Chương; TGC 4 #19; Ái Vân

Nhớ Mùa Thu Hà Nội Trịnh Công Sơn; TCS.TVT #6 *TrVTr2 #6; Trịnh Vĩnh Trinh

• “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” Trịnh Công Sơn; TGC5 #B3; Ái Vân

• “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” Trịnh Công Sơn; *LD.TH #5; Lê Dung

Nhớ Mưa Xưa Nguyễn Ngọc Thiện; *CT #11; Khắc Triệu

• “Nhớ Mưa Xưa” Nguyễn Ngọc Thiện; *M4 #2; Lam Trường

Nhớ Người Dưng Từ Duy; ASIA 31 #3; Diệp Thanh Thanh

Nhớ Người Phương Xa Phạm Duy; early perf. by Lệ Thủy in the Nam Hồng troupe

Nhớ Người Ra Đi Phạm Duy; PBN 30 #2; Hương Lan; wr 1947; Hồi Ký II, Ch. 12

• “Nhớ Người Ra Đi” Phạm Duy; *ThTh09 #2; Thái Thanh; tr. 75

• “Nhớ Người Ra Đi” Phạm Duy; *TPhĐĐ4 #4; Lệ Thu; called “Chuyện Người Ra Đi” on skin

Nhớ Người Tình Phụ Thanh Sơn; VS 17 #5; Mạnh Quỳnh

Nhớ Người Thương Binh Phạm Duy; ASIA 36 #14 và ChTr #B2; wr. 1947; Lê Uyên; beautiful, stylish

• “Nhớ Người Thương Binh” Phạm Duy; PBN 19 #2; Như Mai

• “Nhớ Người Thương Binh” Phạm Duy; KNBX #7; Duy Khánh

• “Nhớ Người Thương Binh” Phạm Duy; *46C.Kh. #4.5; Duy Khánh; marred by unstable recording pitch, but lovely

Nhớ Người Xa Vắng Võ Đức Thu; *KT.NgN #8; Kim Tước

Nhớ Người Yêu Hoàng Hoa và Tháo Trang; PBN 56 #5; Như Quỳnh, Trường Vũ

• “Nhớ Người Yêu” Hoàng Hoa và Tháo Trang; PBN 98 #A15b; Lý Duy Vũ

• “Nhớ Người Yêu” Hoàng Hoa và Tháo Trang; TY 4 #20; Trường Vũ

• “Nhớ Người Yêu” Hoàng Hoa và Tháo Trang; *HùngC #2; Hùng Cường

Nhớ Nha Trang Minh Kỳ

Nhớ Nhà Võ Thiện Thanh và Phan Minh Tấn; *TT #2; Như Quỳnh

Nhớ Nhau Tuấn Khanh; PBN 64 #7; Ngọc Hạ

Nhớ Nhau Hoài Anh Việt Thu và Thiên Hà; *CBĐS #8; Phương Diễm Hạnh

• “Nhớ Nhau Hoài” Anh Việt Thu và Thiên Hà; *ThT.t.h. #5; Thanh Tuyền

• “Nhớ Nhau Hoài” Anh Việt Thu; *PhNh.V #8; Phi Nhung

• “Nhớ Nhau Hoài” Anh Việt Thu; PBN 98 #A9a; Quang Lê

Nhớ Nhau Trong Đời Hoàng Hoa và Tháo Trang; *CBĐS #9; Mạnh Quỳnh

• “Nhớ Nhau Trong Đời” Hoàng Hoa và Tháo Trang; *ThG #1; Tâm Đoan

Nhớ Nhung Thẩm Oánh; *MaiH.TCh3 #7; Mai Hương

Nhớ Những Dáng Hoa Trần Tiến; *TựHọa #3; Trần Tiến

Nhớ Phút Ấy Mai Anh Việt; KH 6 #9; Trịnh Nam Sơn, Tô Chấn Phong

Nhớ Quê Đức Chính; thơ: Nguyễn Văn Huy; *GiMTh #7; Thu Hiền

• “Nhớ Quê” An Thuyên; thơ: Nguyễn Văn Huy; *HàTĩnh #6; Tố Nga

Nhớ Quê Hương Phạm Ngữ; ThNg 32 #2; Ái Vân

• “Nhớ Quê Hương” Phạm Ngữ; HCN #7; Tam Ca 3A

Nhớ Sài Gòn Anh Bằng với Trúc Giang; ASIA 18 #17; Lê Tâm

Nhớ Sài Gòn Phạm Anh Dũng; *Th7ChM #3; Quỳnh Giao

Nhớ Thành Đô Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #9; Thái Châu

• “Nhớ Thành Đô” Hoàng Thi Thơ; *DKhHO #4; Duy Khánh (perf. tr. ê75)

• “Nhớ Thành Đô” Hoàng Thi Thơ; *ThTh.22 #7; Thái Thanh

Nhớ Thương Nhật Đăng Huy; LV 9 #C4; sung by composer; rhythmically monotonous

Nhớ Trăng Huyền Xưa Nguyễn Văn Quỳ; *PQ.NhTCh #5; Kim Tước

Nhớ Trung Du Vân Trung; thơ: Nguyễn Linh; *DQ.NgL #6; Ngọc Tân

Nhớ Vào Quê Em Tân Huyền; *NhTKhCh1 #9; Bích Hồng

Nhớ Về Em Ngọc Sơn; *GiMCC #10; Đặng Trường Phát

Nhớ Về Hà Nội Hoàng Hiệp; *CDH #8; Hồng Nhung

• “Nhớ Về Hà Nội” Hoàng Hiệp; *HoàngH #4; Thu Giang

Nhớ Về Hội Lim Trung Đức; PBN 49 #4 và *TócEm #2; Ái Vân

• “Nhớ Về Hội Lim” Trung Đức; ChD #2; Phi Nhung

Nhớ Về Một Mùa Xuân Trần Trịnh; HN 15 #A4; Chế Linh; major pentatonic

Nhớ Về Quảng Trị Nguyễn Tất Tùng; lời phỏng thơ: Tạ Nghi Lễ; *LDB #7; Thu Hiền

Như Cánh Vạc Bay Trịnh Công Sơn; PBN 57 #19; Don Hồ

• “Như Cánh Vạc Bay” Trịnh Công Sơn; *HNh.tcs #1; Hồng Nhung

• “Như Cánh Vạc Bay” Trịnh Công Sơn; *TĐMM #5; Thanh Lam

• “Như Cánh Vạc Bay” Trịnh Công Sơn; RTNgNg #16; Lam Trường

• “Như Cánh Vạc Bay” Trịnh Công Sơn; PBN 96 #B12c; Khánh Ly, Chế Linh

Như Cơn Gió Vô Tình Phạm Đàng Khương; PBN 55 #4; Thế Sơn

• “Như Cơn Gió Vô Tình” Phạm Đàng Khương; *NTKN #C8; Quang Linh

Như Cơn Mưa Đi Mãi Bảo Chấn; PBN 55 #15; Lưu Bích

• “Như Cơn Mưa Đi Mãi” Bảo Chấn; CA DAO 2 #6; Duy Linh; kích động; boring

Như Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng; PBN 29 #3; Ý Lan

• “Như Chiếc Que Diêm” Từ Công Phụng; *PhNg15 #9; Duy Quang

• “Như Chiếc Que Diêm” Từ Công Phụng; PBN 94 #B15; Quang Dũng

Như Chiếc Que Diêm Vũ Thành An; PBN 64 #20; Nhật Trung

Như Đã Dấu Yêu Đức Huy; PBN 8 #9; Hương Lan

• “Như Đã Dấu Yêu” Đức Huy; PBN 33 #7; Hương Lan, Nguyễn Hưng

Như Giấc Chiêm Bao Lam Phương; PBN 95 #A15b; Thanh Hà

Như Gió Như Mây Trầm Tử Thiêng; *TrTTh #9; Hương Lan

Như Giọt Sương Mai Tú Nhi; LV 2 #2; Chế Linh

Như Khói Lam Chiều ???; *LTX #4; Tâm Đoan

Như Khúc Tình Ca Nguyễn Ngọc Thiện; *XTrNNg #9; Khắc Dũng

Như Là Lòng Tôi Phạm Duy; *KT.NgN #4; Kim Tước; wr. c. 1978; H.K. IV.11, pp. 99; the sea, the mountains, and the cities are as desolate as the refugee-singer’s heart

Như Là Tình Yêu Tuấn Khanh; PBN 62 #24; Nguyễn Hưng, Loan Châu

• “Như Là Tình Yêu” Tuấn Khanh; TGC 3 #5; Tiên Dũng

Như Lục Bình Trôi ???; LV 4 #16; Hương Lan

Như Mầu Nắng Sân Trường ???; *TĐTrĐ #3; Phương Thảo

Như Mây Trên Cao ???; *NKhC #8; Elvis Phương

Như Một Cơn Mê ???; *MH.TPh #10; Mỹ Huyền

• “Như Một Cơn Mê” ???; *SNgh #3; Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh

Như Một Cơn Mưa ???; *CLHL.nv15 #3; Chế Linh, Hương Lan; tr. 75

Như Một Khúc Nhạc Buồn Phạm Mạnh Cương; PBN 70 #6 và *PhMC #6; Don Hồ

Như Một Loài Hoa Huy Phương; HN 18 #A7; Thái Châu

Như Một Lời Chia Tay Trịnh Công Sơn; TCS.L #15; Quang Minh

• “Như Một Lời Chia Tay” Trịnh Công Sơn; *TrVTr #7; Trịnh Công Sơn

Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng; *ThD.Kh #4; Thùy Dương

• “Như Ngọn Buồn Rơi” Từ Công Phụng; *ANg.LĐ #6; Anh Ngọc

Như Ta Từng Vui Quốc Bảo; *CV.ThĐ #5; Cẩm Vân

Như Thề Tìm Chim ???; *EVMT #10, Phi Nhung, Thái Châu

Như Vạt Nắng Trúc Hồ; ASIA 10 #20; Như Quỳnh, Gia Huy

• “Như Vạt Nắng” Trúc Hồ; *NhQ2 #2; Như Quỳnh

Như Xa Miền Yên Vui Phạm Duy; wr. 1973 (danh sách)

Những Ánh Sao Đêm Phan Huỳnh Điểu; *Dá2Th #10; Quang Lý

• “Những Ánh Sao Đêm” Phan Huỳnh Điểu; *VN.MY #7; Thanh Lam

Những Bàn Chân Phạm Duy; *DKh.ĐT #9; Duy Khánh; wr. 1961; H.K. III.12 pp. 161–62; XuânV. p. 77

Những Bước Chân Âm Thầm Y Vân; PBN 29 #4; Bảo Hân, Ngọc Thủy, Phi Phi; kịch động arr.

• “Những Bước Chân Âm Thầm” Y Vân; PBN 84 #B22; 10 female PBN singers

• “Những Bước Chân Âm Thầm” Y Vân; ASIA 11 #1; Nini, Vina Uyen Mi

Những Bước Chân Trên Cao Nguyên Y Vân; *PQ.DKh #6; Anh Ngọc

Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng; thơ: Tô Kiều Ngân; ASIA 23 #19 và *TrTTh.A #B10; Hoàng Oanh

• “Những Con Đường Trắng” Trầm Tử Thiêng; PBN 91 #B2a; Quang Lê

Những Con Mắt Trần Gian Trịnh Công Sơn; *KLTCS #4; Khánh Ly; pre-75

• “Những Con Mắt Trần Gian” Trịnh Công Sơn, *NgL46b #A7; Ngọc Lan

Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long Huỳnh Thơ; *ĐNAH #10; Thu Hiền

Những Cô Gái Quan Họ Phó Đức Phương; *HQuê #7; Hồng Liên, tốp nữ

Những Cuộc Tình Tan Vỡ Phạm Duy; wr. 1975 (danh sách)

Những Chiếc Lá Úa Phong Vũ; *ThTh09 #10; Thái Thanh; tr. 75

Những Chiều Không Có Em Trường Hải; *DK #9 và DKhMem #B9; Duy Khánh

• “Những Chiều Không Có Em” Trường Hải; PBN 34 #11; Thế Sơn

• “Những Chiều Không Có Em” Trường Hải; *HngC # 6; Hùng Cường

Những Đêm Chờ Sáng ???; *TVThTr #3; Tuấn Vũ

Những Đêm Lạnh ???; *NgS #B3; Ngọc Sơn

Những Điều Tôi Biết Trong Đời Tôi Phạm Duy; wr. 1968 (danh sách)

Những Đóm Mắt Hỏa Châu Hàn Châu; PBN 96 #A10b; Duy Trường, Khánh Hoàng, Quỳnh Dung

Những Đồi Hoa Sim Dzũng Chinh; *MTNA #2; Thúy Hằng; definitive perf.

• “Những Đồi Hoa Sim” Dzũng Chinh; *KT #10; Mạnh Quỳnh, Hạ Vy

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chính; ASIA 13 #8; Phương Dung

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chính; PBN 96 #B4; Mai Thiên Vân, Hoàng Oanh

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chính; *PhD.nv17 #3; Phương Dung; tr. 75

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chính; *PhNh.CL #9; Phi Nhung

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chinh; *ĐBTh #10; Tuấn Đạt

• “Những Đồi Hoa Sim” Dũng Chinh; *ThT.nv10 #2; Thanh Tuyền; tr. 75

Những Gì Còn Lại Nguyên Chương; *ThD.Kh #3; Thùy Dương

Những Gì Cho Em Lam Phương; PBN 28 #9; Anh Khoa

Những Gì Sẽ Đem Theo Về Cõi Chết Phạm Duy; *KhL.Đ #10; Khánh Ly, Phạm Duy; wr. 1966; one of the Tâm Phẫn Ca; H.K. III, p. 359

Những Giọt Mưa Sầu Khánh Băng; ASIA 26 #19; Yến Phương

Những Giọt Nước Mắt Màu Tím ???; *MHđb #10; Mỹ Huyền

Những Lời Dối Gian ???, TY 2 #2; Tú Quyên

Những Lời Này Cho Anh ???; *CDđb3 #3.11; Giao Linh

Những Lời Ru Cuối Tuấn Khanh; thơ: Nguyễn Đình Toàn; *QG.ThT #10; Quỳnh Giao

Những Mảnh Vỡ Tình Yêu Sỹ Đan; ASIA 25 #16; Sỹ Đan; hiphop

Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi Trường Sa; ASIA 20 #18; Ninh Cát Loan Châu

• “Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi” Trường Sa; *TrS.XCG #9; Trần Thái Hòa

Những Nẻo Đường Phù Sa ???; *NTKN #C4; Quang Linh

Những Nẻo Đường Việt Nam Thanh Bình; PBN 49 #20; Như Quỳnh, Thế Sơn, Mỹ Huyền, Mạnh Đình

• “Những Nẻo Đường Việt Nam” Thanh Bình; *CNM 310a; hợp ca

Những Nụ Cười Khánh Băng; VS 17 #1; Vân Sơn

Những Nụ Gai Mòn Trần Trịnh và Hà Huyền Chi; *PQ.TQ1 #10; Bốn Phương

Những Ngày Ta Biết Yêu Em Hoàng Trọng Thụy; *ĐMST #10; Tuấn Ngọc

Những Ngày Mùa Hạ Trở Về Trần Đình Quân; *TrĐQ #9; Duy Khánh

• “Những Ngày Mùa Hạ Trở Về” Trần Đình Quân; *PQ.UƯ2 #8; Hồng Vân

Những Ngày Mưa Gió Bảo Chấn; PBN 95 #A6a; Như Loan

Những Ngày Tháng Hẹn Hò ???; *EVMT #9, Thái Châu

Những Ngày Tháng Không Tên Trang Thanh Trúc; lời Phạm Ngọc; ASIA 41 #14; Thiên Kim, Kenny Thái

Những Ngày Thơ Mộng Hoàng Thi Thơ; PBN 41 #17; Thanh Hà

• “Những Ngày Thơ Mộng” Hoàng Thi Thơ; ASIA 31 #16; Thanh Thúy

• “Những Ngày Thơ Mộng” Hoàng Thi Thơ; *HO.TH #1; Hoàng Oanh

Những Ngày Vắng Em Thanh Sơn; DT 3: Sỹ Ben, Tú Linh

Những Ngày Xưa Thân Ái Phạm Thế Mỹ; ASIA 36 #15 và ChTr #B3; Thanh Trúc

• “Những Ngày Xưa Thân Ái” Phạm Thế Mỹ; HN 17 #4; Thái Châu, Phi Nhung; fine.

• “Những Ngày Xưa Thân Ái” Phạm Thế Mỹ; *MH.TPh #2; Mỹ Huyền

• “Những Ngày Xưa Thân Ái” Phạm Thế Mỹ; MâyƠi #5; Hương Lan

• “Những Ngày Xưa Thân Ái” Phạm Thế Mỹ; *DKh.NhNg #31; Duy Khánh

• “Những Ngày Xưa Thân Ái” Phạm Thế Mỹ; *DKhHO #2; Duy Khánh (perf. tr. 75)

Những Ngày Yêu Nhau ???; *NhQMĐ #8; Như Quỳnh

Những Người Không Chết Phạm Thế Mỹ; ASIA 21 #21; Lâm Thúy Vân

Những Người Vượt Gian Khổ ???; *HTr3 #9; Hồng Trúc

Những Sáng Thứ Bảy Lại Quốc Hùng; *PQ.DKh #1; Anh Ngọc

Những Tâm Hồn Cô Đơn Anh Bằng; PBN 8 #2; Kim Anh