Search for singers
Search for composers

Tựa đề, Gi

Song Titles, Gi

Home page
About Phạm Duy
Abbreviations key

Gia Tài Của Mẹ Trịnh Công Sơn; *KhL.nv8 #6 và *TCS.QT #3; Khánh Ly; perf. tr. 75

Giả Dối Nguyễn Thuận; ASIA 35 #21; Phương Nghi

Giã Bạn quan họ Bắc Ninh; *TThDQ #11; Thu Hiền

Giã Biệt Trường Xưa Vinh Sứ; *NVT #10; Giao Linh

• “Giã Biệt Trường Xưa” Vinh Sứ; *MHđb #3; Mỹ Huyền

Giã Từ Tô Thanh Tùng; *ĐCCĐ #3.2; Trọng Phúc, Hà My

Giã Từ ổc Mộng Phạm Duy; Bình Ca 8; PD.archive; Duy Quang

• “Giã Từ ổc Mộng” Phạm Duy; Bình Ca 8; PD.archive; Tuyết Minh

Giã Từ Cố Đô Phạm Mạnh Cương; PBN 70 #5 và *PhMC #9; Ngọc Hạ

• “Giã Từ Cố Đô” Phạm Mạnh Cương; *HO.Huế #9; Hoàng Oanh

Giã Từ Dĩ Vãng Nguyễn Đức Trung; *CTCB #6; Thanh Lam

• “Giã Từ Dĩ Vãng” Nguyễn Đức Trung; *QL.NNh #19; Quang Linh

Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh; ThNg 16 #6; Phương Hồng Ngọc; attractive

• “Giã Từ Đà Lạt” Duy Khánh; *DKh.TPh #13; Duy Khánh

Giã Từ Đêm Mưa Văn Phụng; PBN 27 #8; Anh Khoa, Chí Tài, Chí Thiện, Nhất Lý

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; PBN 4 #3; Bích Loan; heavily rhythmic; formulaic

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; TrTh 4 #10; Đức Phương, Tuấn Tai, Khánh Hoàng

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; ASIA 26 #20; Lê Tâm; singer drenched in rain

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; LV 2 #4.3; Ý Linh, Kỳ Anh, Tuyết Nhung

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; *TVThTr #10; Tuấn Vũ; fine, sensitive perf.

• “Giã Từ Đêm Mưa” Văn Phụng; *SPh #A7; Sĩ Phu

Giã Từ Mùa Đông Trầm Tử Thiêng; wr. after 1985; cf. Phạm Duy; H.K. IV, p. 203

Giã Từ Vũ Khí Duy Khánh; *CGBY #9; Sơn Tuyền

Giai Điệu Không Quên ???; *NTKN #D7; Quang Linh

Giải Đôi Mắt ???; *ML.TY #6; Mỹ Linh

Giải Phóng Việt Nam Phạm Duy; wr. 1982 (danh sách)

Giải Thoát Cho Em Phạm Duy; wr. c. 1978; H.K. IV.11, pp. 98–99; addressed to women refugees violated by sea pirates

Gian Dối Đắc Chung; *PQ.ChT1 #5; Đắc Chung

Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên; PBN 21 #2; Như Mai; nicely melancholy

• “Giáng Ngọc” Ngô Thụy Miên; *DTY #10; Ngọc Hương

• “Giáng Ngọc” Ngô Thụy Miên; *NgB92 #10; Ngọc Bích

Giáng Tiên Trịnh Nam Sơn; *TrNS #9; Trịnh Nam Sơn

Giao Mùa Việt Anh; *15MN #2; Thanh Lam

Giáo Đường Im Bóng Nguyễn Thiện Tơ

Giăng Câu Tô Thanh Tùng; *MĐ3 #4; Mạnh Đình, Sơn Tuyền; humorous, much spoken banter

Giấc Mộng Không Thành Thanh Sơn; HD/MM 1 #2; Mai Tuấn, Yến Khoa

Giấc Mộng Viễn Du Văn Phụng; PA 12 #B1; Tam Ca Thế Hệ Mới

• “Giấc Mộng Viễn Du” Văn Phụng; ASIA 22 #1; Ý Lan

Giấc Mơ Cánh Cò Vũ Quốc Việt; PBN 69 #5 và *GiMCC #4; Như Quỳnh, Phi Nhung

Giấc Mơ Cha-pi Trần Tiến; NgHTrT 1 #10; YèZac

• “Giấc Mơ Cha-pi” Trần Tiến; *DCTY #8; Y Moan; obnoxious arr.

Giấc Mơ Hồi Hương Vũ Thành (waltz rhythm; wide-ranging melody); PBN 57 #21; Trần Đức

• “Giấc Mơ Hồi Hương” Vũ Thành; ASIA 34 #10; Lệ Thu

• “Giấc Mơ Hồi Hương” Vũ Thanh; *MaiH.TQ12 #4; Mai Hương

• “Giấc Mơ Hồi Hương” Vũ Thành; *KhNg #8; Khánh Ngọc

• “Giấc Mơ Hồi Hương” Vũ Thành; PBN 91 #A3; Khánh Hà

Giấc Mơ Khủng Khiếp Phạm Duy; wr. c. 1980; H.K. IV.13, pp. 118–19; on the terrible conditions in VN

Giấc Mơ Tuyệt Vời Bảo Chấn; *CMH #5; Trần Thu Hà

Giấc Mơ Xa Vời Đức Trí; *CDH #12; Hồng Nhung

Giấc Ngủ Cô Đơn Lê Dinh và Anh Bằng; *PQ.DC2.2 #2; Thanh Thúy

• “Giấc Ngủ Cô Đơn” Lê Dinh và Anh Bằng; *GL.tr #5; Giao Linh; perf. tr. 75

Giấc Ngủ Đầu Nôi Thanh Sơn; DT #2; Thạch Thảo

Giấc Ngủ Trên Tay ???; *PhNh.CL #2; Phi Nhung

Giận Hà Thương ???; PBN 36 #15; Hương Lan; alternately slow (extended) and fast (saucy)

Giận Hờn Ngọc Sơn; PBN 53 #24; Đặng Trường Phát

• “Giận Hờn” Ngọc Sơn; PBN 54 #1; Don Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn

• “Giận Hờn” Ngọc Sơn; PBN 31 #10; Don Hồ

• “Giận Hờn” Ngọc Sơn; VS 4 #7; Đức Phương

• “Giận Hờn” Ngọc Sơn; TY 10 #24a; Tâm Đoan, Quốc Dũng

• “Giận Hờn” Ngọc Sơn; *NgS #C1; Ngọc Sơn

Giận Hờn 2 Ngọc Sơn; TY 2 #4; Phi Nhung

• “Giận Hờn 2” Ngọc Sơn; *GB #5; Hạ Vy

• “Giận Hờn 2” Ngọc Sơn; *NgS #C3; Ngọc Sơn

Giận Mà Thương Trần Hoàn; *GiMTh #1 và *TThDQ #5; Thu Hiền

• “Giận Mà Thương” Trần Hoàn; *HL.Huế #1; Hương Lan

Giây Phút Tạ Từ Trần Thiện Thanh; *HO.TH #10; Hoàng Oanh

Gieo Ánh Sáng Lưu Hữu Phước; 1940s; 1940s; written to promote reading literacy campaigns

Giết Giặc Nguyễn Xuân Khoát; perf. by Phạm Duy in c. 1947 w. gruesome stage effects

Giết Người Anh Yêu ???; TY 7 #15 và *TMPS11 #4; Trường Vũ

Giết Người Trong Mộng Phạm Duy; *KhL2 #5; Khánh Ly; wr. 1970; perf. by Quốc Anh recalled by H.Tr.A.; H.K. III, p. 260; lyrics incorporate a bit of Hàn Mặc Tử.

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PBN 96 #A12; Ngọc Anh

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Khánh Ly; pre-75 perf.

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; *PhĐ4 #B3; Ý Lan

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; *PhD.MĐ4 #A9; accompanied guitar perf.

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; *PQ.DKh #9; Mai Hương

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; *PQ.TQ1 #6, PD archives (2 versions); Thái Thanh

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Ngọc Lan

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Lê Tuấn

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Julie

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Elvis Phương; pre-75 perf.?

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Duy Quang

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Dạ Lan Hương

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Diễm Chi

• “Giết Người Trong Mộng” Phạm Duy; PD.archive; Thái Châu

Gió Bấc Võ Thiện Thanh; Về Quê #A2 và *NhC #5; Phi Nhung

• “Gió Bấc” Võ Thiện Thanh; *GB #2; Hạ Vy

• “Gió Bấc” Võ Thiện Thanh; PBN 89 #B1; Hương Lan, Tâm Đoan; l.k. with “Lý Con Sao Bạc Liêu” by Phan Ni Tán

Gió Chiều Văn Phụng; waltz; suitable for the dance hall

Gió Đánh Đò Đưa ???; *SLCX #3; Vân Sơn, Giáng Ngọc

• “Gió Đánh Đò Đưa” ???; *QLC1 #A14; Quang Linh

• “Gió Đánh Đò Đưa” ???; *NTKN #B2; Quang Linh, Hà Phương

Gió Hiền Y Vân và với Xuân Lôi; *ĐTrCN #7; Hoàng Oanh

Gió Hồng Nguyễn Trần Lê Minh; PhN #14; Bích Thuần

Gió Lạnh Đêm Hè Y Vân; *HTr6 #2; Hồng Trúc; wr. 1950s; performances by Vũ Thành An in early to mid 60s

Gió Mùa Xuân Tới Hoàng Trọng; *MXCM #11; Hải Lý; rumba; early perf. by Ngọc Hà

• “Gió Mùa Xuân Tới” Hoàng Trọng; PBN 85 #A9; Hồ Lệ Thu, Bảo Hân ; bad arr.

Gió, Mưa, Và Anh Trúc Sinh; ASIA 26 #12 và *TrTTh.A #A4; Lâm Thúy Vân; lovely and enigmatic in the manner of “Sắc Màu”

Gió Núi Văn Cao; “nhạc hùng”; 1940s

Gió Núi Mưa Rừng ???; *CDđb3 #3.10; Giao Linh

Gió Thoảng Đêm Hè Phạm Duy; PD.archive; Thái Hiền; wr. 1970; H.K. III, Ch. 7, p. 104–5; XuânV. p. 78

Gió Thoảng Hương Duyên Vũ Thành; *KT.GTh #12; Kim Tước

Gió Thoảng Hương Xưa ???; NhCH #2; Anh Dũng

Gió Thổi Bên Sông ???; TY 2 #11; Hương Lan

Gió Về Miền Xuôi ???; *PhD.Đ #1; Phương Dung

• “Gió Về Miền Suôi” ???; *MH.R #3; Mỹ Huyền

Gió Xa Khoi Dzoãn Mẫn; *KT.NgN #2; Kim Tước

Giòng An Giang Anh Việt Thu; *BC #10; Ánh Tuyết;waltz rhythm; wr. c. 1959

• “Giòng An Giang” Anh Việt Thu; ThNg 16 #10; Thanh Mai; phrasing excessively reg.

• “Giòng An Giang” Anh Việt Thu; PBN 91 #B15; Quỳnh Vi, Nguyệt Ánh

Giòng Đời Thu Việt; VS 9 #10; Hương Lan

Giòng Lệ Thương Đau ???; *PhD.nv17 #8; Phương Dung; tr. 75

Giòng Nước Mắt ???; *GiNM #7; Thái Hiền

Giòng Sông Trịnh Nam Sơn; KH #8; Anh Tú

• “Giòng Sông” Trịnh Nam Sơn; HN 14 #16; Trịnh Nam Sơn

Giòng Sống Kỷ Niệm Trúc Hồ; ASIA 10th Ann #2; Lâm Thúy Vân

Giòng Thời Gian Minh Kỳ; lời: Huyền Sơn; *LĐCT #2; Lệ Thu

• “Giòng Thời Gian” Minh Kỳ; lời: Huyền Sơn; *CHDK #4; Quang Tuấn

Giọng Buồn Chơi Vơi Châu Đình An; thơ: Hoàng Thượng Dung; *ĐCCĐ #8; Giao Linh

Giọng Ca Dĩ Vãng Bảo Thu; PBN 29 #20; Anh Khoa, Dalena; captivating

• “Giọng Ca Dĩ Vãng” Bảo Thu; *PhD.K #1; Phương Dung

• “Giọng Ca Dĩ Vãng” Bảo Thủ; GL #13; Giao Linh; crude orchestral acc.; well-sung

• “Giọng Ca Dĩ Vãng” Bảo Thu; *HTr6 #6; Hồng Trúc

• “Giọng Ca Dĩ Vãng” Bảo Thu; *NhQ.ĐTh #5.1; Như Quỳnh, Thế Sơn

Giọt Buồn Lã Văn Cường; TrTh 4 #8; Diễm Linh

• “Giọt Buồn” Lã Văn Cường; *MHđb7 #10; Mỹ Huyền

Giọt Buồn Trăm Năm ???; LV 5 #3; Mạnh Đình

Giọt Chuông Cam Lộ Phạm Duy; Đạo Ca 8; PD.archive; Thái Thanh

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng; PBN 64 #23; Khánh Hà

Giọt Lệ Đã Phai Lê Quang; PBN 75 #B6; Hồ Lệ Thu

Giọt Lệ Đài Trang Châu Kỳ; *NhQ.ĐTh #5.2; Như Quỳnh, Thế Sơn

• “Giọt Lệ Đài Trang” Châu Kỳ; PBN 78 #A12; Phương Hồng Quế, Trúc Mai; part of liên khúc

Giọt Lệ Đài Trang Đài Phương Trang; PBN 43 #9; Hoài Nam

Giọt Lệ Vu Qui Tuấn Khanh; TrTh 4 #19; Giao Linh; slow 2/4; major-minor sections

Giọt Lệ Sầu Lam Phương; CBN 1 #9; Thanh Thúy

• “Giọt Lệ Sầu” Lam Phương; HN 1 #10; Chế Linh

• “Giọt Lệ Sầu” Lam Phương; *MHđb4 #9; Mỹ Huyền

Giọt Lệ Thiên Thu Trịnh Công Sơn; NTK #1; Mỹ Hạnh

• “Giọt Lệ Thiên Thu” Trịnh Công Sơn; PBN 84 #A24; Khánh Ly, Trần Thu Hà

Giọt Lệ Trong Đêm Hàn Châu; *KT #7; Mạnh Quỳnh

• “Giọt Lệ Trong Đêm” Hàn Châu; *ThTrThĐ #10; Thảo Sương

Giọt Mưa Buồn Lê Đức Long; *BTLS #6; Kim Anh

Giọt Mưa Khuya ???; *NTKN #C15; Ngọc Sơn

Giọt Mưa Thu Đặng Thế Phong; ASIA 20 #6; Khánh Hà

• “Giọt Mưa Thu” Đặng Thế Phong; VThG 10 #4; Ánh Tuyết

• “Giọt Mùa Thu” Đặng Thế Phương; TrTh 4 #17; Ý Lan

• “Giọt Mưa Thu” Đặng Thế Phong; *HVPh #9; Hoàng Oanh

• “Giọt Mưa Thu” Đặng Thế Phong; *KhTh #7; Ngọc Hạ

• “Giọt Mưa Thu” Đặng Thế Phong; *LNg.T #5; Lan Ngọc

• “Giọt Mưa Thu” Đặng Thế Phong; *ĐTh3 #1; đàn bầu perf. by Đức Thành

Giọt Mưa Trên Lá Phạm Duy; HN 7 #14; Trịnh Nam Sơn; Thanh Vân

• “Giọt Mưa Trên Lá” Phạm Duy; PBN 19 #11; Dalena

• “Giọt Mưa Trên Lá” Phạm Duy; *PhD4 #D3; Khánh Ly, Lệ Thu

Giọt Nắng Bên Thềm Thanh Tùng; DD 3 #6; Thu Hà; skilled singer; not Trần Thu Hà

• “Giọt Nắng Bên Thềm” Thanh Tùng; *ThTng2 #8; Mỹ Linh

• “Giọt Nắng Bên Thềm” Thanh Tùng; *KT.NgN #10; Kim Tước

• “Giọt Nắng Bên Thềm” Thanh Tùng; PBN 87 #A13; Trần Thái Hòa

Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên; PBN 66 #24; Thủy Tiên; pre-1975

• “Giọt Nắng Hồng” Ngô Thùy Miên; *TrămM #7; Kim Anh

Giọt Nóng Hồng Ngô Thụy Miên; HN 10 #12; Bích Thuần; ill-fitting cha cha acc.

Giọt Nước Mắt Cho Đời Lê Quang; PBN 72 #24; Lương Tùng Quang

Giọt Nước Mắt Đầu Tiên Phú Quang; *PhQu2 #8; Thanh Lam

Giọt Nước Mắt Ngả Ngô Thụy Miên; PBN 21 #11; Thái Thảo

• “Giọt Nước Mắt Ngà” Ngô Thụy Miên; HN 6 #13 Bích Thuần; 1st app. of B. Th. on HN

• “Giọt Nước Mắt Ngả” Ngô Thụy Miên; CHPhĐ #4; Xuân Sơn

• “Giọt Nước Mắt Ngả” Ngô Thụy Miên; *HL.TNC #9; Hương Lan

• “Giọt Nước Mắt Ngà” Ngô Thụy Miên; *VNgTr #1; Khánh Hà

• “Giọt Nước Mắt Ngả” Ngô Thụy Miên; *KhL.MTh #4; Khánh Ly

• “Giọt Nước Mắt Ngả” Ngô Thụy Miên; PBN 11 #7; Vô Thường; guitar perf.

• “Giọt Nước Mắt Ngả” Ngô Thụy Miên; PBN 90 #B7a; Ngọc Liên

Giọt Sầu Chưa Vơi ???; *NhQMĐ #7; Như Quỳnh

Giọt Sầu Từ Lầu Hoàng Hạc Hoàng Thi Thơ; HTT #3; Hoạ Mi

Giọt Sầu Trinh Nữ Thu Hoài Nguyễn và Đan Linh; PBN 35 #4; Phương Loan

• “Giọt Sầu Trinh Nữ” Thu Hoài Nguyễn và Đan Linh; *KhTđb2 #9; Khả Tú

• “Giọt Sầu Trinh Nữ” Thu Hoài Nguyễn và Đan Linh; *NhQ.EmV #7; Như Quỳnh

Giọt Sầu Trong Mưa Sỹ Đan; ASIA 16 #10; Thanh Trúc; formulaic but inoffensive

Giọt Sương Đêm ???; *LTX #5; Tâm Đoan

Giọt Sương Trên Mí Mất Thanh Tùng; *ML.CX #10; Mỹ Linh, Băng Kiều

• “Giọt Sương Trên Mí Mất” Thanh Tùng; PBN 50 #2; Bảo Ngọc, Lay Minh

• “Giọt Sương Trên Mí Mắt” Thanh Tùng; GS #15; Hồng Hạnh; perf. like a rock no.

• “Giọt Sương Trên Mí Mất” Thanh Tùng; *CGBG #2; Sơn Tuyền

• “Giọt Sương Trên Mí Mất” Thanh Tùng; *TTh #3; Hồng Nhung

Giọt Tình Lã Văn Cường; LV 2 #5; Ý Lan

Giọt Tình Trần Huân; PBN 73 #B4; Hồ Lệ Thu

Giọt Tình Sầu Nam Lộc; thơ: Trần Mộng Tù; *NamL #8; Ý Lan

Giọt Thu Buồn Phú Quang; lời: Lê Hoàng Anh; *XTrNNg #10; Bảo Yến

Giống Như Tôi Đức Huy; ASIA 22 #12; Đức Huy

Giờ Đây Em Biết Bảo Chấn; *LSS #3; La Sương Sương; seems identical to Một Ngày Mùa Đông MP 20 #8; Thanh Hà

Giờ Nay Anh Ở Đâu Khánh Băng; ASIA 29 #3; Lâm Thúy Vân

• “Giờ Nay Anh Ở Đâu” Khánh Băng; *KCL #6; Jenny Trang

• “Giờ Nay Anh Ở Đâu” Khánh Băng; *TT.nv2 #5; Thanh Thúy

Giờ Tí Canh Ba Song Ngọc, PBN 74 #B4; Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh

• “Giờ Tí Canh 3” Song Ngọc; VS 4 #3; Hương Lan, Vân Sơn

• “Giờ Tí Canh Ba” Song Ngọc; *SongNg #1; Ái Vân, Chí Tài

Giờ Thì Anh Đã Biết Thái Thịnh; PBN 86 #B8; Bằng Kiêu, Minh Tuyết

Giờ Thì Em Yêu Phạm Duy; XuânV. p. 109

Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng; thơ: Du Tử Lê; ASIA 19 #18; Tuấn Ngọc

Giữa Hai Mùa Mưa Nắng Trúc Hồ; ASIA 35 #5; Lâm Nhật Tiến

Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tinh Trần Hoàn; *CĐVĐ #10; Thu Hiền

Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm Trần Hoàn; thơ: Quý Doãn; *DTh #2; Duy Thương

• “Giữa Mặc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm” Trần Hoàn; *GiMTK #1; Hồng Năm

Giữa Tối Đêm Rằm dân ca; quan họ Bắc Ninh; GS #21; Thủy Hương

• “Giữa Tối Đêm Rằm” quan họ Bắc Ninh; *BTƠ #4; Thúy Hương